12 Nisan 2021 Plütonik Koç Yeniayı ve burcunuz: İlişkilerde ve İşlerde Yeni Başlangıçlar ve Dönüşümler Zamanı!


 

12 Nisan 2021, Saat sabah 5:30‘da Koç burcunun 22. derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında İstanbul için Balık burcunun 24. derecesi yükselirken, Ankara için Koç burcunun 1. derecesi yükselecek. Koç burcu Türkiye Astroloji haritasında 10. evde ve bu ev dünya astrolojisinde iktidar partisini ifade ediyor. Yöneticisi Mars ise tam karşısında Terazi’de yer almakta. Yine bu zamanlamada yöneticiler, siyaset, iktidar ve muhalefet arasında hareketlenmeler olabilecek, yeni girişimler ve başlangıçlar gerçekleşebilecektir. Bunu daha geniş şekilde yazımın Türkiye Astroloji Haritası kısmında değerlendireceğim.

Yeniay’lar 0. Dereceyle, kavuşum açısıyla, yeni bir döngünün başlangıcı ile ilgilidir ve Koç burcu ile de ilişkilendirilir. Burada taze bir başlangıç, yeni ekilen bir tohum söz konusudur. Bu Yeniay’ın Koç burcunda bir stelyum (gezegen toplanması) ile olması, Bu toplanmanın içinde Güneş ve Ay Koç konumunun yanında Merkür ve Venüs gibi yakın gezegenlerin de olmasıyla oldukça yaşamsal olanla, motive edenle ilgili şeylerin öne çıktığı bir zaman olduğunu görüyoruz. İletişim ve ilişkiler konusunda dışa vurumlar ve netlik arayışları olacaktır.

Yeniay Haritasında Koç burcunu Dispoze eden Mars konumu İkizler burcunda ve o da Kova burcundaki Jüpiter konumu ile üçgen açı yapıyor. İşler, güçler, ilişkiler bakımından önemli bir açılım, gelişim ve diyalog zamanı.

26 derecedeki Plüton Oğlak konumu Ay ve Güneş derecesi ile bir kare açı konumunda 26. Derecedeki Venüs ile de exact diye tabir ettiğimiz kesin ve etkili bir kare açılanma zamanı içerisinde olacak. Plutonik etkiler yeni projelere, işlere, başlangıçlara ve ilişkilere damgasını vuracaktır.

25 derecede ilerleyen Jüpiter Kova konumu da 22 derecedeki Koç yeniayına uyumlu açı ile bakmakta bu bakımdan büyütücü ve geliştirici etkilerin, keşiflerin ve fırsatların bulunduğu bir zaman olacaktır.

Bu Koç burcu Yeniayından en çok ateş elementleri ve Hava elementleri etkilenecektir. Özellikle burçlarının 22-26. Derece arasında olan ateş elementi burçlar koç, aslan, yay ve hava elementi burçlar ikizler, terazi, kova burçlar ve burçların 22. 26. Günü arasında doğanlar için etkili bir zaman olacaktır.

İlişkiler ve Kısmetler

İlişkiler, yeni projeler ve kısmetler elde etmek bakımından önemli bir zaman dilimi olacaktır.

Güneş, Ay, Merkür ve Venüs’ün Koç burcundaki konumu ne istediğini bilmek ve harekete geçmek konusunda tetikleyici etkileri gösteriyor. İlişkiler açısından bir takım taşlar yerine oturacaktır. Koç’un dürtüsel, motive edici, harekete geçirtici zamanlaması ilişkilerde bir takım sorunları çözümleme ve netlik konusunda etkili olacaktır.

Mars ve Jüpiter arsındaki üçgen açı, kurulacak iletişimler ve ilişkiler ile kısmetlerin gelebileceğini gösteriyor.

26. derecedeki Plüton Oğlak konumunun 26. Derecedeki Koç’taki Venüs ile açısı ve Koç Yeniay’ının da ilişki başlangıçlarını ve tazelenmelerini ifade etmesi, bu zaman diliminde tutkuların, odaklanmanın, çekimin, güzelliğin, cazibenin çok etkili olduğunu gösteriyor. Dönüştürücü bir yeniay zamanlaması olacaktır. Akrep burcunun yöneticisi Plüton’a yenileyici ve dönüştürücü de denir ve burada zümrüdü anka kuşu gibi yeniden küllerinden doğmayı ifade ederken, bunun Koç burcu zamanında olması da yine yenilikleri ifade etmekte. İlişkiler konusunda değişimlere ve dönüşümlere hazır olun.

Burada Plüton’un değişime ve dönüşüme aykırı duran ve takıntı ile ilgili ulan yönünün üstesinden de gelmeniz gerekebilir. İlişkiler ne kadar yenilik ve dönüşüm barındırabiliyorlarsa o kadar zamana uyabilecektir.

25 derecedeki Jüpiter Kova konumunun, 22 derecedeki Koç Yeniayı ile uyumlu bakış açısı ilişkilerden ve kısmetlerden uyumlu ve dengeli bir gelişim ve açılım zamanını gösteriyor.  

Koç burcunda hareket eden Venüs 14 Nisan – 9 Mayıs arasında Boğa burcunda olacak.

Bu süreçte Venüs yönettiği Boğa burcunda istikrar, huzur, istikrar, sağlamlık arayacaktır. Bu süreçte yetenekler, beceriler, değer üreticilik önem arz edecektir. İlişkilerde daha sağlam hareket etmek ve istikrarlı olan önem kazanacaktır. Boğa burçları da spot ışığı altında ve daha dikkat çekici olabilecekler.

Sosyal ortamlarda daha keyfi ve rahatın peşinde olunabilir. Çeşitli alımlar, moda alış verişleri, giyim, kuşam, yemek kültürü ile ilgili deneyim meyilleri oluşabilir. Doğal olanın da peşinde olunacaktır. Bu bakımdan beslenme alışkanlıkları ile ilgili konularda ilgiler, doğal ve organik ürünler, bakım ve güzellik konusuna ilgi olabilir.

Estetik ile ilgili konularda daha sağlam hareket edilebilecek bir zamanlama da olabilecektir. Estetik cerrahi, bakım, kuaför ile ilgili konusu olanlar için destekleyici bir zaman. Daha doğru temaslar kurabilirler.  

Venüs Boğa özellikle güzel sanatlarla da ilgilidir. Bu konularda çalışmalar yapanlar için iyi bir zaman olacaktır. Doğal yerlere geziler, köy ziyaretleri için de uygun bir zamanlamadır. 

Oğlak burcundaki Plüton, 27 Nisan 2021 – 5 Ekim 2021 arasında geri harekette olacak.

Bu süreçte özellikle işler ve bir takım projeler tekrar değerlendirme altına girecektir. Odaklanılan daha büyük çaplı iş konuları bakımından önemli bir düzenleme  ve gözden geçirme dönemi olacaktır. Kişisel haritalarda bulunduğu alan da dönüşümle ilgili neler olabileceğini gösterecektir. Burada karmik yükler ile yüzleşmeler de olabilir.

Öncü burçlar olan Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak’lar bu gerilemeden daha çok etkilenecektir. 

Türkiye Astroloji Haritası

Koç Yeniayı Türkiye Astroloji haritasının 10. Evinde gerçekleşecek. Burası dünya astrolojisine göre iktidar partisini ifade ediyor. Koç yöneticisi Mars ise Terazi’dedir bu haritada ve burası da muhalefeti ifade eder. Burada iç siyasette de dış siyasette de hareketlilik olabilecektir.

Yöneticiler için yeni başlangıç, proje, kendilerini ifade zamanı olacaktır. Eylem ve girişim Koç burcunun mottosudur. Burada Terazi burcu daha çok dengeyi bulmaya çalışan yönümüzü ifade eder.

Koç yöneticisi Mars ise 12. Evde ikizlerde ilerlemeye devam ediyor. 12. Ev deki ikizler medyaya yansıyan durumları, bir takım kapalı toplantıları da ifade edebilecektir bu süreçte. 12. Evdeki ikizlerin medyada yer alan haberler ile de ilgili olduğunu daha önceki yazımda belirtmiştim. Burada skandallar da 12. Ev ile ilgilidir. Perde arkası bir takım konular medyaya haber olabilir bu süreç içerisinde. Mars İkizler süreci 23 Nisan’a kadar devam etmekte.

Yeniay haritasında Ankara için koç burcunun yükselmesi burada yöneticiler, liderler ile ilgili konuların daha çok ön plana çıkabileceğini gösteriyor. İstanbul için ise Balık burcu yükseliyor Neptün Balık konumu ile birlikte. Burada daha çok kolektif etkilerin ön plana çıkması söz konusu. Özellikle Corona le ilgili konularda denetim ve kontrol önem arz ediyor. Çünkü Balık burcu ve Neptün özellikle de virüs yayılımlarını ifade ediyor. Burada daha dikkatli olunması gerektiği görülüyor.

Bu etkileşim iyi kullanıldığında izolasyonu ve arınmayı ifade eder. Bu bakımdan buna göre bir yönlendirme gerekiyor.

Türkiye Astroloji haritasında 7. Evde, Oğlak’taki Plüton’un, 10. evdeki Koç Yeniay’ı ve Venüs koç derecesi ile de tam kare açılanması, müttefikler ve stratejik ortaklar ile ilgili gelişmelerin çok önemli olacağını ifade ediyor. Burada bir baskı ve zorlanma durumu olursa bu kendini gösterecektir.

Bu süreçte mevcut düzen, sistem, liyakat ve ekonomideki yönetim konuları da ön plana çıkabilecektir. Yöneticilerin yaptığı bazı yenilikleri, değişimleri ve dönüşümleri görmemiz muhtemel.  

25. derecedeki Jüpiter Kova konumunun, 22. derecedeki Koç yeniayına ve yöneticisi 23. derecedeki Mars İkizler konumuna uyumlu açılanması, bankacılık, krediler ve maddi konular ile ilgili yeni gelişmelerin ve bir takım perde arkasında kalmış konuların da haber olarak gündeme gelebileceğini gösteriyor.  

Gezegen Hareketleri

Plüton

Oğlak burcundaki Plüton, 27 Nisan 2021 – 5 Ekim 2021 arasında geri harekette olacak.

Bu süreçte ilişkiler ve projeler tekrar değerlendirme altına girecektir. Odaklanılan iş konuları bakımından önemli bir düzenleme  ve gözden geçirme dönemi olacaktır.

Öncü burçlar olan Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak’lar bu gerilemeden daha çok etkilenecektir. 

Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün 23 Haziran 2020’de geri harekete başladı. İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar, yanılgılar ve aldatıcı durumlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.

25 haziran 2021 – 30 Kasım 2021 arasında geri harekette olacak.

Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs 15 Ağustos 2020’de başladığı geri hareketini 13 Ocak 2021’de sonlandırdı.

Bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova’da kendini gösterebilecek. Genel olarak da haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak. Ekonomi ve özgürlük teması burada ön planda olacaktır.

Zihinsel değişimler ve sıçramalar, sisteme daha dışarıdan bakış Uranüs ile ilgilidir. Uranüsyen etkilerdekilerin elektrik yüklerine daha dikkat etmesi ve yönlendirmesi gerekir. Özellikle belirttiğimiz sabit burçlarda yerleşimleri olanlar.

Uranüs, 19 Ağustos 2021 – 18 Ocak 2022 arasında ise tekrar geri harekette olacak.

Satürn

Satürn 22 Mart 2020 itibarı ile Kova burcuna geçti ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri hareket yaptı ve 1 Temmuz’da Oğlak burcuna dönerek geri hareketine devam etti.

Satürn 17 Aralık 2020 – 7 Mart 2023 arası ise tamamen Kova burcunda yer alıyor.

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

Kova burcundaki Satürn 22 Mayıs 2021 – 10 Ekim 2021 arasında geri harekette olacak.

Jüpiter

Jüpiter 19 Aralık 2020 – 13 Mayıs 2021’de Kova burcunda olacak ve ardından Balık burcuna geçecek. Balık Burcundaki Jüpiter 20 Haziran’da geriledikten sonra Temmuz 28’de tekrar Kova burcuna dönecek ve 29 Aralık 2021’e kadar Kova burcunda kalacak.

Kova burcunda olduğu süreçte teknoloji, elektrik, elektronik ile ilgili konular, sosyallik, grup çalışmaları, topluluklar ile ilgili konular, sosyal paylaşım siteleri, organizasyonlar, bilimsel anlamda ilerlemeler ve keşifler, düşünsel aydınlanmalar, devrimler ile ilgili gelişmeler getirebilir.

Mars

Mars 4 Mart – 23 Nisan arasında İkizler burcunda olacak.

İkizler burcundaki Mars dürtüsel enerjinin zihinsel olarak yönlenmesini ifade eder. Bu süreçte bağlantılar kurmak, iletişim yönünün artması söz konusudur. Fazla enerjinin zihinde toplanması dilin daha çok çalışmasına, çoklu bağlantılar kurmasına, iletişim olarak daha cesur olmaya işaret eder. Mars İkizler etkisi ile bağlantı kurmalar kadar tartışmalar ve bölünmeler de kendini gösterebilir.

İletişim ve teknoloji, basın-yayın, yolculuklar, turizm, eğitim ve ticaret ile ilgili konular ön plana çıkabilir.

Venüs

Venüs 21 Mart – 14 Nisan arasında Koç burcunda yer alacak.

Koç burcundaki Venüs, ilişkilerde daha girişimci ve açık olunacak bir zaman dilimini işaret etmekte. Daha dürtüsel ve yenilikçi Koç etkisiyle hem sosyal bakımdan hem moda bakımdan hem de yeni işlere başlangıç bakımından oldukça etkili bir zaman olacaktır. Bu zaman diliminde sosyal ortamda baskın çıkma, öne geçme, atışmalar, rekabet daha çok artabilir. İlişkiler açısından motivasyon veren ve harekete geçiren durumlar daha çekici olacaktır.

Venüs Koç zamanı sosyal faaliyet açısından daha dinamik, sportif ve yeni deneyimlere açık olacaktır. İlişkilerde kendinizi daha açık, direkt ifade edebilirsiniz ve daha net olabilirsiniz. Hareketlilik, yeni yerleri keşif, yürüyüşler de artacaktır. Mevcut işinizde yenilikler, yeni eklentiler yapabilirsiniz. 

Venüs 14 Nisan – 9 Mayıs arasında Boğa burcunda olacak

Bu süreçte Venüs yönettiği Boğa burcunda istikrar, huzur, bolluk, rahatlık, istikrar, sağlamlık arayacaktır. Bu süreçte yetenekler, beceriler, değer üreticilik önem arz edecektir. İlişkilerde daha sağlam hareket etmek ve istikrarlı olan önem kazanacaktır.

Sosyal ortamlarda daha keyfi ve rahatın peşinde olunabilir. Çeşitli alımlar, moda alış verişleri, giyim, kuşam, yemek kültürü ile ilgili deneyim meyilleri oluşabilir. Doğal olanın da peşinde olunacaktır. Bu bakımdan beslenme alışkanlıkları ile ilgili konularda ilgiler, yeni diyetler, doğal ve organik ürünler, bakım ve güzellik konusuna ilgi olabilir.

Estetik ile ilgili konularda daha sağlam hareket edilebilecek bir zamanlama da olabilecektir. 

Venüs Boğa özellikle güzel sanatlarla da ilgilidir. Bu konularda çalışmalar yapanlar için iyi bir zaman olacaktır. Doğal yerlere geziler, köy ziyaretleri için de uygun bir zamanlamadır. 

Merkür

Merkür 4 Nisan – 19 Nisan arasında Koç burcunda olacak

Koç burcundaki Merkür iletişim, eylem, harekette direkt, cesur, inisiyatifi ele alan, girişimci bir zamanlamayı ifade eder. Burada daha dürtüsel, yenilikçi, motivasyoncu bir bakış açısı vardır. Hızlanma olacaktır.

İlişkilerde de bir şeyleri daha açık olarak dışarı vurmayı ve belirginleştirmeyi ifade edecektir. İş girişimlerinde daha kararlı olunabilecek bir zamandır.   

Ay Düğümleri

5 Mayıs 2020’de Ay Düğümleri burç değiştirdi. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçti. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.

Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay Balık için önemli zamanlama. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde gerçekleşebilecektir. 

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Koç burcundaki Yeniay burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

Koç burcundaki Yeniay burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):


Koç: 
Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Boğa: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

İkizler: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontane, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Yengeç: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Aslan: 
Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Başak: Kişisel ya da ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, dedektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Terazi: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.


Akrep: 
Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.


Yay: 
Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.


Oğlak:
 Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.


Kova: 
İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.


Balık:
 Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir