Modern – Psikolojik Astroloji Eğitimi Ekim Ayında Başlıyor!


ULUSLARARASI DÜZEYDE ve SERTİFİKALI ASTROLOJİ EĞİTİM PROGRAMI 

Eğitim ana hattıyla Modern ve Psikolojik astroloji eğitimi olmakla birlikte, Klasik Astroloji, Helenistik Dönem anlayışı, Ezoterik ve Hermetik Astroloji gibi bölümleri de içerir. Program astroloji üzerine total bir farkındalık yaratmak üzerine inşa edilmiştir. Hem insanın farkındalığı ve gelişimi merkezli harita analizi yaklaşımı, hem ilişki analizleri, hem de zaman analizi ve öngörü çalışmaları üzerinde durulur.      

Eğitim İnternet üzerindendir. Dersleri ilgili eğitim dönemi boyunca video kaydından izleyebilirsiniz. Facebook’ta ve Whatsapp’ta eğitim grubu oluşturulacak, çeşitli müfredatlar ve dosyalar burada paylaşılacaktır.


Eğitim Temel ve İleri seviye olarak tasarlanmıştır ve 18 Haftalık bölümlerden oluşur. 17. ve 18. ders ek ücretsiz supervizor dersidir. Dersler Ekim ayının son haftası başlayacaktır. Hafta içi ve Hafta sonu sınıfları açılacaktır. Uygun olduğunuz zamanlara göre açılacak sınıfta yer alabilirsiniz.

ÖZEL PANDEMİ İNDİRİMİ! 

4 Haftalık eğitim ücreti 300 TL dir.  16 derslik toplam ders ücreti 1200 TL dir. Tek seviye için toplu ödeme yaparsanız %5’lik indirim elde edebilirsiniz. Ödeyeceğiniz tutar 1140 TL olur. Her iki seviye için de toplu ödeme yapmak isterseniz %10’luk indirim alırsınız ve ödeyeceğiniz toplam tutar 2280 TL olur. 

Eğer eğitim sonunda yapılacak sınava girerseniz ve  100 puan üzerinden 70 puan alırsanız Sertifika almaya hak kazanırsınız. Sertifikanız uluslararası düzeyde Isar Cap (Uluslararası Astroloji Araştırmaları Topluluğu Astrolojide Profesyonellik Sertifikası) ünvanına sahip olan şahsım tarafından ünvanımla birlikte imzalı olacaktır.

Dersler haftanın bir günü 2 saat kadar sürer.

Normal ders gün ve saati

Hafta içi sınıfı Çarşamba 20:00 – 22:00 

şeklindedir.  


Bilgi ve kayıt için 

Tel: 05357748816

Mail: astrologburakustun@gmail.com 

Isar Cap Danışman Astrolog ve Felsefe Öğretmeni 

Burak Üstün

Benimle ilgili Astroloji , Psikoloji ve Öğretmenlik ile ilgili yeterlilik belgeleri ve bilgilerine sitemdeki ‘Hakkımda‘ kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Kendisinden Psikolojik Astroloji eğitimi aldığım hocam Dr. Glenn Perry ile birlikte 2014 yılından bir kare. Kendisi Amerikadaki Astropsikoloji Akademisinin Kurucusu ve Klinik Psikolog olan bir Astrolog ve Psikoterapisttir.

DERS PROGRAMI

TEMEL SEVİYE (18 Haftalık Program)

1. Hafta

Astroloji Tarihi
Klasik ve Modern Astroloji

Temel Unsurlar
Dualitik Anlayış
Epistemeloji (Bilgi Bilim)
Arketip Anlayış
Mitos ve Logos
Ezoterizm
Sembolizma
Hermes Trismegistus
Hermetizm

2. Hafta

Astrolojinin Matematiği
Astronomi
Mevsimler ve Zodyak
Burçlar

3. Hafta

Elementler Öğretisi Ezoterik ve Modern-Psikolojik Açılımları
Burçlar
Element ve Nitelik Analizleri

4. Hafta

Burçlar
Motivasyon Teorisi ve Astroloji
Zayıflık – Güçlülük
Aydınlık ve Gölge yönler

5. Hafta

Gezegenler ve Işıklar
Güneş ve Ay

Merkür, Venüs ve Mars

6. Hafta

Jüpiter ve Satürn
Uranüs, Neptün ve Plüton
Geri Hareketteki Gezegenler

7. Hafta

Astroloji Haritasına Giriş
Kutuplar
Akslar
Yönler
Bölümler
Evler

8. Hafta

Ev  Sistemleri
Placidus, Whole Signs, Equal…
Ev sistemleri arasındaki kullanım farkları
Psikoloji ve Yaşam Alanları
Sosyoloji ve Astroloji
Harita Tipleri ve Psikolojik Yansımaları

9. Hafta

Gezegen&Burç&Ev Kombinasyonları

10. Hafta

Ay Fazları ve Psikolojik Etkiler
Ay Düğümleri
Genetik ve Psikoloji
Atalardan, köklerden gelen karmik etkiler

11. Hafta

Açılar
Major Açılar
Minor Açılar
Açılar ve Psikolojik Karakter Yapısı
Açı Kalıpları
Açısız gezegenler

12. Hafta

Dispozitor Kavramı
Signifikatör Kavramı
Astrolojik Haritanın Kendine Özgü Formüllerini Anlamak

13. Hafta

Harita Yorumunda Derinleşme
Helenistik Astrolojiden Günümüze Harita Yorumu ve Farklı Unsurlar

14. Hafta

Kariyer, Gelişim ve Finans Göstergeleri
Haritayı Bütünsel Değerlendirme

15. Hafta

İlişkiler ve Ortaklık Göstergeleri
Haritayı Bütünsel Değerlendirme

16. Hafta

Sağlık  Göstergeleri
Haritayı Bütünsel Değerlendirme

17. Hafta (Ücretsiz Ek Ders)

Tüm Tekniklerle Pratikler
Temel Seviye Sertifika Sınavına Hazırlık
Sorular&Cevaplar

18. Hafta (Ücretsiz Ek Ders)

Tüm Tekniklerle Pratikler
Temel Seviye Sertifika Sınavına Hazırlık
Sorular&Cevaplar

 

İLERİ SEVİYE (18 Haftalık Program)

1. Hafta

Psikoloji ve Astroloji
Psikoloji Ekolleri ve Yaklaşımlar

2. Hafta

Astroloji ve Psiko-Dinamik Yaklaşım

4. Hafta
Astrolojide Bilişsel Yaklaşım ve Nesne İlişkileri Kuramı

5. Hafta

Astroloji ve Psikopataloji

6. Hafta

Singleton İşaret ve Psikolojik Etkiler
Psikolojideki Gölge Kavramı ve Astroloji

7. Hafta

Psikolojik Savunma Mekanizmaları ve Astroloji

8. Hafta

Orta Noktalar (Midpoints)
Harmonikler

9. Hafta (İlişkiler Astrolojisi)

Synastry Haritaları
İlişkilerin Psikolojisi

10. Hafta

Compozit Haritalar
Psikolojik Birleşimlerin Ortaya Çıkardıkları

11. Hafta

Transitler 1

12. Hafta

Transitler 2

13. Hafta

İlerletimler

14. Hafta

Farklı Öngörü Teknikleri
Dönüş Haritaları
Solar Return (Güneş Dönüşü) Haritaları

15. Hafta (Rektifikasyon – Doğum Saati Düzeltme ve Tespit)

Rektifikasyon Analizi
Rektifikasyon Teknikleri

16. Hafta

Danışmanlık Teknikleri
Etik İlkeler

17. Hafta (Ücretsiz Ek Ders)

Tüm Tekniklerle Tekrarlar
İleri Seviye Sınavına Hazırlık
Sorular&Cevaplar

18. Hafta (Ücretsiz Ek Ders)

Tüm Tekniklerle Tekrarlar
İleri Seviye Sınavına Hazırlık
Sorular&Cevaplar

 

HAKKIMDA

Araştırmacı yapım çocukluk yaşlarında başladı. Erken yaşlarda insanlığın geçmişi, gizemleri, ufoloji, spiritüalizm ve metafizik gibi konularda birçok kitaplar okudum. Astroloji ile ilgilenmem ise Babamın işlerinden dolayı şehir bazlı yer değiştirmeler yaptığımız uzun bir dönemin ardından farklı yerlerdeki insanların farklılıklarına rağmen dikkatimi çeken benzer özellikleri ve bunun nasıl bir düzenle olduğunu düşünüp sorguladığım bir dönemde (1996) elime geçen Linda Goodman’ın “Sun Signs” (Burçlar) kitabını okuduktan sonra oldu.

Bu kitap zaman döngüsüne dayalı olarak 12 temel insan tipini ifade eden klasik diyebileceğimiz bir burçlar kitabıydı fakat en son sayfasında aslında insanın yapısının çok boyutluluğundan ve kapsamlı bir astrolojik haritadan bahsediyordu ve bu benim astroloji konusunu daha detaylı araştırmamı sağladı. Takip eden zamanda astroloji konusunda okuduğum birçok kitap ve 2002 yılında aldığım danışmanlıkla şekillenen bu ilgim de beni daha profesyonel düzeyde Astroloji ilgisine ve eğitimlerine yönelten temeli attı.

Geçen zaman zarfı içinde birçok kişinin astrolojik haritasını çıkarttım ve araştırmalarda bulundum. Erkenden astrolojinin içine girip uzun zaman geçirmem, hayatın içindeki olayların astrolojik düzenini ve insanların çok boyutlu astrolojik yapısını daha iyi anlamam açısından önemli bir bilgi altyapısı oluşturdu.

Astrolojiye bakış açım, gelişen ilgi alanlarım olan Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Kişisel Gelişim, Metafizik, Ufoloji, Spiritüalizm, Kuantum, Ezoterizm, Hermetizm, Okültizm, Simya, Sembolizm ve Şamanistik öğretiler gibi birçok konuyla etkileşerek çok boyutlu bir bakış açısı ile filozofça şekillendi. Araştırmalarımda felsefi olarak pek çok konular ve problemlerle ilgili sorular ürettim ve bunların cevaplarını bulmak için çalışmalar yaptım.

Bu süreçler içinde birçok dernek ve kurumlarda yıllarca eğitim ve seminerlere katıldım. Bunlardan bazıları Klasik tarzda Felsefe alanında Aktif Felsefe Derneği, Spiritüalizm ve Metafizik alanında MTİAD / Bilyay Vakfı ve Akademik düzeyde Felsefe alanında Felsefeciler Derneği’dir.

Astroloji eğitimi konusunda uluslararası bir vizyon ile hareket etmek istediğim için o sıralar okul olarak tek ISAR (Uluslararası Astroloji Araştırmaları Topluluğu) sertifikasyonuna bağlı ve klasik ağırlıklı batı astrolojisi konusunda diploma seviyesinde 3 yıl eğitim ve yaklaşık 1 yıl da proje süreci olmak üzere 4 yıla uzayan bir programa sahip Göklerin Bilgeliği Okuluna (School of Wisdom of Sky) katıldım ve eğitimimi başarı ile tamamladım. 2016 yılında da hedeflediğim ISAR sertifikasyon programına katıldım. Bu süreçte danışmanlık becerileri ve etik farkındalık eğitimleri ile birlikte yeterlilik sınavını başarıyla geçtikten sonra uluslararası düzeyde geçerli olan ve beni tanıtan “CAP” (Sertifikalı Profesyonel Astrolog) ünvanını veren sertifikalarımı aldım.

Ayrıca eğitimlerim ve araştırmalarım sürecinde birçok yerli ve yabancı Astroloğun farklı yaklaşımlardaki eğitim ve seminerlerine de katıldım. Bu eğitimler ve seminerlerde Geleneksel/Klasik Astroloji, Modern/Psikolojik Astroloji, Enerji Astrolojisi, Evrimsel Astroloji, Hermetik Astroloji, Ezoterik Astroloji gibi yaklaşımları karşılıklı olarak inceledim ve bilgilerimi artırdım. Sonradan daha çok üzerinde durduğum Modern/Psikolojik Astroloji alanında ustalık sertifikam da vardır. 

Halen medyada yer alıp yazılar yazmaya, danışmanlıklar ve eğitimler vermeye devam ediyorum.

Astroloji alanında üyesi olduğum kurumlar:

ISAR (Uluslararası Astroloji Araştırmaları Topluluğu)

OPA (Profesyonel Astroloji Organizasyonu)

ISAR (International Society for Astrological Research – Uluslararası Astroloji Araştırmaları Topluluğu) Eğitimleri ve Başarı Sertifikaları:

“Danışmanlık Becerileri Eğitimi” sertifikası


“Etik Eğitimi ve Testi” başarı sertifikası


“Yeterlilik Sınavı” başarı sertifikası


“Sertifikalı Profesyonel Astrolog” (C.A.P.) ünvanı veren sertifikam


Astroloji dışındaki bazı eğitimlerim;

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Öğretmenliği (Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Mantık disiplinleri)  

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü (1. Lisans)

Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü (2. Lisans)

Temel Psikoloji Eğitimi (UNW, COPAB, EALS, INTERCSF onaylı sertifika)

Psikolojik Rahatsızlıklar Eğitimi (UNW, COPAB, EALS, INTERCSF onaylı sertifika)

Beyin ve İşlevleri Eğitimi (EAHEA, COPAB, EALS, INTERCSF, En2Georgia onaylı sertifika)

Bilinç Analizi Eğitimi (UNW, COPAB, EALS, INTERCSF onaylı sertifika)

Kişilik Analizi Eğitimi (UNW, COPAB, EALS, INTERCSF, En2Georgia onaylı sertifika)

Temel Kuantum Düşünme Teknikleri Eğitimi (UNW, COPAB, EALS, INTERCSF, En2Georgia onaylı sertifika)

Nefes Terapisi Eğitimi (EAHEA, COPAB, EALS, INTERCSF, En2Georgia onaylı sertifika)

Zaman Yönetimi Eğitimi (EAHEA, COPAB, EALS, INTERCSF, En2Georgia onaylı sertifika)

Kendi Kendine Telkin (UNW, COPAB, EALS, INTERCSF, En2Georgia onaylı sertifika)

Problem Çözme (EAHEA, COPAB, EALS, INTERCSF, En2Georgia onaylı sertifika)

Beden Dili (UNW, COPAB, EALS, INTERCSF onaylı sertifika)

Liderlik Eğitimi (MEB onaylı sertifika)

Girişimcilik Eğitimi (MEB onaylı sertifika)

Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi (MEB onaylı sertifika)

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Eğitimi (Eğitim belgesi)

Comment (1)

  • Mukadder atiyah Yanıtla

    Günaydın hocam sizin gibi aydın insanlar oldukça hayatımızda bizler şanslıyız bizler için ışıksınız

    09:18 içinde 8 Ekim 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir