5 Haziran 2020 Yay Burcunda Ay Tutulması ve Burcunuz: Hareketlilik ve Duygu Zamanı, Hassasiyetlere Dikkat!

5 Haziran 2020 Cuma günü, saat 22:11’de Yay burcunun 15. derecesinde bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Tutulma haritasında Oğlak burcunun 8. derecesi yükseliyor ( =İstanbul, Ankara için 13. derece).

Ay Tutulması nedir?

Bir Ay tutulmasında Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşerek Ay’ı kısmen veya tamamen kapatır. Bu olay eski çağlardan bu yana insanların dikkatini çeken bir olaydır. Ay tutulmasında, tıpkı Güneş tutulmasında da olduğu gibi Güneş, Dünya ve Ay aynı hizaya gelirler. Eğer bu sıralamada Ay ortada yer alıyor ve Güneş’i kapatıyorsa buna Güneş tutulması, ortada Dünya yer alıyor ve Ay’ı perdeliyorsa buna Ay tutulması adı verilir.

Penumbral bir Ay Tutulması

Astronomlar Ay tutulmalarını 3’e ayırmışlardır. Bunlar Yarı Gölgeli Ay tutulması, Parçalı Ay tutulması ve Tam Ay tutulması şeklindedir. Parçalı dediğimiz tutulmalar, Dünya’nın oluşturduğu iki gölge alanından biri olan ve gölgenin dış tarafında yani yarı gölge kısmı ile iç karanlık gölge arasında gerçekleşen melez  tutulmalardır. Yarı gölge olan bölgeye penumbra, tam gölge alana da umbra adı verilir. Örneğin bu tutulma koyu gölge dediğimiz iç alanda olsaydı bu tutulmaya umbra tarafta olan yani tam gölge içinde olan tutulma derdik ve bu da tam tutulma olurdu ve dünya’nın gölgesi Ay’ı tam olarak kapatırdı. Bu tutulma ise Penumbral dediğimiz yarı gölge bölgede gerçekleşecek bir tutulma olacak.

En çok Kimleri Etkiliyor?

Yay burcunda gerçekleşecek bu Ay Tutulması, Saros döngüsüne göre 111. Seride gerçekleşecek 71 Ay Tutulmasından 67. si olacak bir tutulmadır. Bu serideki bir önceki yani 66. Ay Tutulması 26 Mayıs 2002’de 5 derece Yay burcunda gerçekleşmişti. Yaşamınızda bu belirttiğim zaman civarında gerçekleşen olaylar varsa bir benzeri olabilir.

Bu Tutulmadan özellikle değişken burçlar olan ikizler, Başak, Yay, Balık burçlarının 15. günü civarı doğumlu olanlar ve aynı derecelerde haritalarında konumlanmalar olanlar daha çok etkileneceklerdir.

Ay Tutulması Haritasında Dikkat Çeken Etkiler Neler?

Ay Tutulmaları güçlü Dolunaylardır. Ay Tutulmaları hissiyatla, duygulanımlarla yapılan davranışların artabileceği bir zamandır. Ay Tutulması haritasında T-Kare diye tabir ettiğimiz bir açı kalıbı var ve apex noktası Mars. Mars’ın apex olması demek Güneş ve Ay’ın zıt konumlarının yarattığı çekişmenin enerji çıkışının Balık’taki Mars konumundan olması demek. Bunun anlamı Tutulmanın 15 derece Ay Yay ve 15 derecede Güneş İkizler konumlarının tam orta noktasında 15 derece ile Mars Balık konumunun bulunması ve bu iki konuma kare açı dediğimiz sert/gergin açıyı yapması. Kare açılar oldukça dinamik açılardır ve değişken burçlardaki bu açı olayların da farklı haller alabileceğini ve değişkenlik gösterebileceğini gösterir. Farklı durumlara adapte olmak gerektiği görülüyor. Ayrıca Venüs konumu da 12 derece İkizler konumu ile T-Kare açı kalıbına katılmakta. Yani bu süreçte ilişkiler, değer duygusu, yetenekler, üretilen şeyler, sosyal bağlantılarla ilgili konular da bu dinamik gergin açı kalıbının içine katılıyor. İkizler ve Yay yolculuk ve yer değiştirmelerle ya da farklı fikirlerin konuşulduğu ortamlarla ilgilidir. Bu zaman diliminde hem iletişimlerde, temas kurmalarda hem de yolculuklarda daha fazla hareketlilik olacaktır.

Tutulma Haritasında İki karşıt prensibin karşılaştığını görürüz. İkizler hızlı, pratik, zihinsel fonksiyonlarla ilgili bir yapıyı ifade eder. Merkür, Yunan Mitolojisinde Hermes olarak ifade edilir ve tüm hareketlilik, hız, yolculuklar, bilgi, yazma, çizme ile ilgili konular onunla ilişkilendirilir. Tabi bu mitolojinin öncesinde en eski kadim kitaplardan edinilen bilgiye göre Mısır’da yaşayan Hermes yazının, bilginin, bir çok bilimin ortaya çıkartıcısı bir bilge kişidir ve bu aynı zamanda bilgelik makamını ifade eder. Daha bütünsel anlamdaki bir Hermes kavramı çerçevesinde Yay burcu da konunun diğer tamamlayıcı tarafıdır aslında ve yüksek eğitimi, düşünselliği, tefekkürü, akademiyi, felsefeleri, öğretileri, dini grupları, kurumları, adaleti, hukuku, uzun yolculukları, yabancı kültürleri ifade eder. İkisinin değişken burç özelliğine bir değişken burç daha katılıyor bu süreçte. Balık’ta ilerleyen Mars. T-Kare bir görünüm oluştuğu için burada orta nokta olarak öne çıkan Mars Balık konumu manevi eylemleri, sevgi konularını, mutluluğu ama bir taraftan da dikkat gevşekliğini, dalgınlıkları, yanılgıları, çözülmeleri aldanmaları ifade edebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Konunun içinde Mars olduğu için Balık burcu daha yumuşak bir burç olsa dahi burada kaos ve gerginlikler de söz konusu olabilir. Özellikle sözlerin, vurdumduymazlığın, patavatsızlığın getirdiği şeylere, bu dönemde çıkabilecek alınganlıklara dikkat etmek gerekiyor. Sözlü çatışmalar ve fikirsel bölünmeler de olabilir. Durumları dengeleyebilmek için manevi ve sezgisel kapasite önem kazanıyor.

Balıktaki Mars yine Balık’taki Neptün’e doğru ilerlediği için burada kendini kurban eden durumlara, dikkatsizliklere, dalgınlıklara, hassasiyetlere, duygusal iniş çıkışlara da dikkat etmek gerekiyor. Mars’ın Neptün ile kavuşumu 10 Haziran’da etkili olacak. Bu konumun haritanızda hangi alana karşılık geldiğini de burcunuza göre sıralamak istiyorum.

Balık burcundaki Mars burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

Koç: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Boğa: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

İkizler: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Yengeç: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Aslan: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, dedektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Başak: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Terazi: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Akrep: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Yay: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Oğlak:
 İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Kova: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.

Balık: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.  

İlişkiler ve Kısmetler

İkizler yöneticisi Merkür bu süreçte Yengeç burcunda ilerliyor. İlişkilerde hassasiyet ve güvenlik arayışı ön planda olacak. Ailevi konularla ilgilenmek, ev ile ilgili hareketlilikler, duygusal iletişimler daha çok artabilir ve empati kavramı bu dönem özellikle üzerinde durulacak bir kavram olacaktır.

Güneş İkizler konumuna Venüs ikizler konumu da kavuşum açısı yaparak eşlik ediyor demiştim. Güneş ve Venüs’ün birleşimi sevgi ve sıcaklığı ifade eder ve ikizlerde bir hayli hareketliliği gösterir. Burada iletişimde akıcılık ve sosyallik bakımından iyi bir zamanlama olduğunu söylemeliyim bir taraftan. Tabi sözlerin doğru kullanımı ve dengelerin sağlanması ile açılabilecek bir kısmet söz konusu.

Venüs’ün İkizler ve Mars’ın da Balık burcundaki kare/sert açı konumu ile ilişkilerde bir takım gerginlikler olma olasılığı var. Bu sosyal iletişim ortamlarında da flört yaşamında da olabilir. Bazen kısmetleri elde etmek konusu ile ilgili daha agresif olunan durumları ifade edebilir bu zamanlama. Burada sarf edilen sözlere ve gizli gelişebilecek işlere dikkat etmek gerekiyor. Hassasiyet ve alınganlıklar fazla olacaktır. Diğer taraftan ilişkiler açısından daha dürtüsel ve dinamik bir zaman olabilir ve ilişkilerde güçlü ve tutkulu başlangıçları ve eylemleri tetikleyebilir. İlişkiler açısından güzel sözler, geziler, duygusal ifadeler ve romantizm kendini daha fazla gösterebilir ve bu konularda kendini gösterenler ilişkiler açısından bu zamanın enerjisini daha iyi kullanabilirler.

T-Kare açı kalıbının apex’i Mars Balık konumu olduğu için ilişkilerdeki bir takım gizliden de gelişebilecek hassasiyetler, alınganlıklar ve sonrasında ortaya çıkabilecek gerginlikler açısından buraya üçgen konumda duran Merkür Yengeç konumu bir çıkış yolu göstermekte. Bu konum ilişkilerdeki iletişimlerde ve davranışlarda duyarlılığın, empatinin, yakınlığın ve sağ duyunun önemini gösteriyor ve buraya destek veriyor.

İlişkiler açısından değerlendirdiğimde bu Ay Tutulması sürecinde su elementi burç etkileri (Yengeç, Akrep, Balık) haritalarında fazla olanlar bu süreç içindeki bir takım durumları hassasiyetlerini ve sezgisel kabiliyetlerini olumlu kullanarak giderebilirler. Fakat onların da fazla hassasiyete ve kendi alıngan nem kapan durumlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Ateş (Koç, Aslan, Yay) ve Hava (İkizler, Terazi, Kova) gibi element burçları için ise hassasiyetlere ve duygulara dikkat etmezlerse zorlanabilecekleri bir zaman dilimi olabilir. Toprak elementi burçlar da eleştirel ve kötümserliğe dikkat etmeliler ve biraz sezgisel, pozitif ve umutlu hareket edebilmeliler.    

Venüs retro konumda olduğu için burada geçmişe dönük ilişkilerde karmik durumlar olabilir ve düzenlenmesi gereken şeyler, kurulması gereken iletişimler söz konusu. Venüs’ün retrosu 13 Mayıs – 25 Haziran arasında olacak.

18 Haziran – 12 Temmuz arasında Yengeç burcunda Merkür retrosu olacağı için sözleşmeler ve anlaşmalar bakımından daha çok dikkat etmek gerekiyor. İkizlerde geri hareketteki Venüs’ü dispoze eden Merkür olduğu için ikisinin de geri harekette olduğu dönem içinde daha da dikkatli hareket etmek gerekecektir. Karmik ilişkiler bakımından ikisinin zaman olarak geri harekette kesiştiği zaman sürecinde geriye dönük çözümlemeler daha çok olacak.  

Türkiye Astroloji Haritası

Yay burcundaki Ay tutulması haritasına baktığımızda Türkiye Astroloji haritasında Ay Yay konumu 6. Ev ve Güneş ve Venüs İkizler konumu 12. Ev ve Balık’taki Mars konumu da 9. Eve geliyor. Bu konumlar özellikle hukuk, adalet, uluslararası bağlantılar, din, inanç kurumları, kamu kuruluşları, hastaneler, eğitim kurumları, tıp alanında çalışanlar, asker ve polisler, öğretmenler gibi bütün alanları ve hizmet sektörlerini ve çalışanlarını tetikleyen bir etki olarak görülüyor. Burada özellikle hareketlilik, geziler, trafik, yolculuklar ve virüs yayılımı konusuna dikkat etmek gerekiyor. İkizler ve Yay Türkiye astroloji haritasında sağlık, hijyen ve virüsü ifade eden 6-12. Ev karşılıklı aksına karşılık geliyor. Burada sosyal mesafeye dikkat etmek çok önemli görünüyor yoksa virüsün ikinci dalga yayılımı kendini şiddetli gösterebilir.   

Türkiye Astroloji haritasında 6. Evdeki Yay konumu askeriye ve polis teşkilatı ile ilgili olayları ifade edebiliyor. Ayrıca Yay burcu olduğu için bu alan Yurt dışı operasyonlarla ilgili olaylar da burada bir etkileşim olduğunda cereyan edebiliyor. Sınır ötesi konular ile ilgili bir takım durumlar da olabilir.

Balık’ta ki Mars konumu ve 10 Haziran’da Neptün Balık konumu ile yapacağı kavuşumda dikkat çekici olacaktır. Ay Tutulması zamanı tetiklenen bir takım konularla ortaya bazı gizli durumların çıkması söz konusu. Medya ve habercilik ile ilgili tetiklemeler olacağı için burada açığa çıkacak bazı bilgiler olabilir ve skandallarla da ilgili konular olabilir bunlar. Balık ve Neptün burada gevşek bıraktığımız konularla da ilgilidir. Bu ülke haritasında da böyledir. Zayıf tarafların ortaya çıkması onları düzenlemek için önemli olacaktır. Sorumsuzluklarla ilgili bir durum varsa o da bu dönem içinde kendini daha fazla gösterebilir.

9. Evdeki Mars balık konumu eğitim ve hukuk alanındaki konuları da ifade eder ve burada bir takım fedakarlıklar ya da tam tersi dikkatsizlikler olabilir. Eğitim Kurumları ve yönetim açısından da bu virüs konusunda daha dikkatli ve önlemli adımların atılması gerekiyor.

Her açıdan şu dönem içerisinde rehavete kapılmayarak kontrollü ve dikkatli hareket etmek gerektiği görülüyor. Herkese mutlu huzurlu Bayramlar diliyorum.

Gezegen Hareketleri

Plüton

Oğlak burcunda ilerleyen Plüton 25 Nisan 2020’de geri harekete başlayacak. Tutkular, derin benlik, odaklanma, konsantre olunan konular, dönüşüm ve değişimler ile ilgili geçmişe dönük bakış açısı ve düzenlemeler önem kazanacak.

25 Nisan’da 24 derece Oğlak burcunda geri hareket

4 Ekim’de 22 derecede Oğlak burcunda direkt hareket

Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün 23 Haziran 2020’de geri harekete başlayacak. İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.

23 Haziran’da 20 derece Balık burcunda geri hareket

29 Kasım’da 18 derecede Balık burcunda direkt hareket

Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs, 12 Ağustos 2019 ile 11 Ocak 2020 arasında 2 derece Boğa’ya kadar geri hareketteydi. 11 Ocak’ta ileri harekete geçti ve bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova için daha çok söz konusu. Özellikle haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak.

Uranüs 15 Ağustos’ta Boğa burcunda tekrar geri hareket edecek.

Satürn

Satürn 22 Mart itibarı ile Kova burcuna geçecek ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri harekete geçecek.

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

11 Mayıs’ta 1 derece Kova’da geri hareket

2. Temmuz Oğlak burcunda geri harekete devam

29 Eylül’de 25 derece Oğlak’ta direkt hareket

Jüpiter

Jüpiter 2 Aralık 2019 itibarı ile Oğlak burcuna geçti. Toprak grupları için önemli bir döngü içine girilmiş oldu. Oğlak burçları için 12 yıllık döngü zamanı geldi ve açılım yapabilecekleri bir zamanın içindeler.

Sorumluluk, düzen, iş, profesyonellik ile ilgili temalar daha çok ön plana çıkarken, önceki süreçlerde yapılan bir takım çalışmaların sonuçları da kendini göstermeye başlayacaktır.

14 Mayıs’ta 27 derece Oğlak’ta geri hareket

13 Eylül’de 17 derece Oğlak’ta direkt hareket

Mars

Mars 13 Mayıs – 28 Haziran arasında Balık burcunda olacak. Daha çok esnek ve adaptasyonlu olunan bir sürecin içinde olunacak. Duygusal hassasiyetler artabilir. İlişkilerde sevgi ve paylaşım kavramı ön plana çıkacak.

Venüs

Venüs 3 Nisan – 7 Ağustos arasında İkizler burcunda olacak. Venüs’ün retrosu 13 Mayıs – 25 Haziran arasında olacak.

Venüs İkizler burcundayken sosyal anlamda hareket getirir. İletişim, bilgi alışverişi, türlü türlü konulardan konuşmak, hareketlilik, geziler ile ilgilidir. Venüs sosyallik, paylaşım, kendine bakım, çekicilik, sahip olunan değer ve beceriler ile ilgilidir. İkizler burcundayken çift kısmetlilik, ilişkilerde ikili durumlar, dedikodular ve bölünmeler gibi şeyler de getirebilir.

İkizler burcundaki Venüs’ün 13 Mayıs’ta yapacağı geri hareket ile ilişkiler ve özellikle ilişkilerdeki söz iletimleri ile ilgili geriye dönük çözümlemeler olacaktır. İlişkilerdeki değer duygusu konuları tekrar sorgulanabilir.

Merkür

Merkür 11 – 28 Mayıs arası İkizler burcunda olacak. Burada çok daha fazla işleklik ve hareket söz konusu olacaktır. Bilgileri birleştirmek ve ayırt etmek, okumalar yapmak, ticari faaliyetlerde girişkenlik, çevre ilişkilerinde aktif olmak söz konusu. Zihinsel çalışmalar yapmak, bir takım konuşmalar yapmak için aktif bir zaman fakat tartışmalara ve bölünmelere de dikkat etmek gerekiyor.

28 Mayıs’tan sonra Yengeç burcunda ilerleyecek Merkür burada daha çok içe çekilme, ilişkilerdeki hassasiyet, empati konularını gündeme getiriyor. Güvenlik ve ihtiyaçlar önem kazanacak. Aile, ebeveynler, koruma-kollama, besleyicilik, çevreye ilgi artımı olabilir. Garanti olan şeyler üzerine odaklanma ve bununla ilgili zihinsel faaliyetler artabilir. Doğru ve ölçülü olarak iletişimde kullanılan sezgiler önem kazanacaktır. İçe kapalılık, tam net olmayan konularda içsel olarak bir takım doğru olmayan yargılara varmak ve gereksiz ürkeklikler sakınılması gereken şeylerdir.    

Yengeç burcundaki Merkür 18 Haziran – 12 Temmuz arasında geri hareket yapacak. Bu süreçte geçmişe yönelik düzenlemeler, hatırlamalar, işlemlerde bir takım gecikmeler ve bağlantı ile ilgili problemler olabilir.

Ay Düğümleri

5 Mayıs’ta Ay Düğümleri burç değiştiriyor. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçecek. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.

Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay, Balık için önemli zamanlama. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde söz konusu olabilir.   

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Yay burcundaki Ay Tutulması burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz): (Ay Tutulması Ay Yay ve Güneş İkizler konumları arasında olacak. Ay hassasiyetleri, güvenlik ve ihtiyaç tarafını ifade ederken, Güneş bilinç ve özgüven geliştirmeyi, konuların görünür olmasını ifade eder).

Koç: Ay konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim alanı, inançlar, düşünceler, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzaklarla ilişkiler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Boğa: Ay konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet.

İkizler: Ay konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Ay’ın karşıtındaki Güneş konumu: kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Yengeç: Ay konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Aslan: Ay konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Başak: Ay konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Terazi: Ay konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Akrep: Ay konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Yay: Ay konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Oğlak: Ay konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Kova: Ay konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Balık: Ay konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Ay karşısındaki Güneş konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir