6 Mart 2019 Balık Burcu Yeniayı ve Burcunuz: İdealler ve Yanılgılar

6 Mart 2019 Saat 19:04’te Balık burcunun 15. derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında Başak burcunun 17. derecesi yükseliyor. ( =İstanbul, Ankara için 20. derece Balık). Malum bir önceki Dolunay Başak – Balık arasındaydı şimdi ise an haritasında Başak yükseldiğini ve karşısına Balık Stelyumunu (En az 3 Gökcisminin bir burçta toplanması) aldığını görüyoruz. Zıt açılar daha çok ilişkiler üzerinde etkilidir ve bir şeylerin daha objektif şekilde farkında varılması ile ilgilidir.

Dolunay’dan Yeniay’a

Başak tarafı hayatın daha çok bilimle bağlantılı matematik, hesaplama, ölçme tarafını ifade ederken, Balık tarafı daha çok sanatla, hayal gücüyle, tasarımla, metafizikle ilgilidir. İkisinin konuları da özellikle çalışma hayatı, sağlık, bakım, işlevsellik, hizmet alanı ile ilgilidir. Dolunaydan bu yana bu konular daha çok gündeme gelmiş olabilir.

Gerçekleşecek Yeniay’a gelirsek, bu Balık stelyumunda Güneş, Ay ve Neptün’ün yakın kavuşum açısının yanı sıra geri harekete geçmiş olan Merkür Balık konumu da eşlik ediyor. Teslimiyet ve kabul teması da hakim oluyor böylelikle. Zayıflık göstermemek gerekiyor. Fakat doğal ve mantıklı bir teslimiyet olabilir. Teslimiyet konusuna ilişkiler kısmında da değineceğim.

Astroloji eşzamanlılık ilkesi ile çalışır dikkat!

Neptün kavuşumlu Balık Yeniayı eş zamanlılık olarak düşünüldüğünde dalgınlık, dağınıklıklar, fazla hayalci olmak, aldanmak, aldatılmak, yanılmak, fazla idealist bakış açısı, gevşeklik, gerçekleşmeyecek dilekler, uykusuzluk, dikkatsizlik, gizli perde arkası işler, skandallar, zehirlenmeler, kayıplar, hırsızlık, kurban durumunda hissetmek gibi birçok konuya da dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor.

Bunlar bir yana olumlu olarak da yaratıcılık, sanat, tasarım, hayal gücünü kullanmak, sezgilerin, antenlerin, ilhamın açılması ile ilgili bir zamanlamadır.  Bu zamanlamada doğru vizyonu, ideali, hayali, görüyü yakalamak konusu da var. Fakat bu da ancak mantık ve gerçekçilikle barışıklık ölçüsünde dengeli olarak yakalanabilir. Bir tarafta idealler bir tarafta yanılgılar ile ilgili konular olabilir bu Yeniay döneminde. Yüksek beklentilere de dikkat etmek gerekiyor.

Merkür Balık retrosu ise 5 Mart – 28 Mart arasında gerçekleşecek. Merkür Retro sürecinde iletişimde aksaklıklara gecikmelere daha çok rastlanır, iletişim ve yazılı işler ile ilgili sıkıntılar çıkabilir. Etki Balık burcunda olduğu için evrak işlerinde de dalgınlığa daha çok dikkat etmek gerekiyor ve aynı şekilde söz iletimlerine. Merkür Retro sürecinin etkileri özellikle gerçekleştiği derecelerde burç yerleşimi olanlara temas etmek sureti ile ortaya çıkar. Merkür 5 Martta 29 dereceden geri gelmeye başlayıp 28 martta saat 16:59’da 16 derecedeyken retro hareketi sonra erecek ve direkt hareketi başlayacak. Yani 29 dereceden 16 dereceye kadar gerileyecek. Bu süreç içerisinde 23 günde 13 derece kadar geri gelmiş olacak. Bu dereceler arasında burç yerleşimleri olanların zamanlama paralelliğinde etki almaları mümkün, eylemlere dikkat etmek gerekiyor. Tabi birçok şey hayatta biizm için var. Hayat mükemmel değil ve hatalar olacak ve bunlarla da uğraşmak durumunda kalacağız, bunlarla uğraşarak öğreneceğiz ve tekamül, farkındalık sağlayacağız. O yüzden bunu bir korku durumuna da getirmemek gerekiyor. Tedbiri alın, farkındalıklı olun ve deneyime devam edin.

İlişkiler ve Kısmetler

1 Mart – 26 Mart arası Venüs Kova burcunda ilerliyor olacak. Kova burcundaki Venüs ilişkilerde daha çok bağımsızlık, özgürlük tarafının ağır basabildiği, sosyal açıdan da daha çok grup etkileşiminin içine girildiği bir yapıyı ifade eder. Venüs Boğa burcunu yönetir ve bu dönem Mars’ın Boğa burcunda ilerlediği görüyoruz. 6 Mart itibarı ile de Kova burcunun yöneticisi Uranüs Boğa burcuna giriyor. Yani gökyüzünde fazlasıyla Venüs/Boğa ve Uranüs/Kova zamanlaması görülüyor. Burada hem kalıcı, istikrarlı, sahiplenici, sağlamcı etkiler varken bir taraftan da değindiğimiz bağımsızlık konusu var. İlişkiler açısından Venüs Kova – Mars Boğa konumları birbirine 90 derece mesafededir ve kare açı dediğimiz açıyı yaparlar. Bu dönem ilişkiler biraz daha iki farklı yönelimin arasında sentez durumunda kalıyor ve aralarında çekişme de oluyor. Özellikle Venüs Kova’ya tam geçmeden önce Oğlak ve Uranüs Koç arasında son 29 derece anaretik zorlayıcı geçiş derecesi üzerinde 1 Martta bir açı gerçekleşti ve bununla birlikte ilişkilerde kopmalar, ayrılıklar ya da ani elektrikli buluşmalar, bir araya gelme olaylarını işaret etti. Ardından da aynı gün Venüs Kova burcuna geçti. Bu dönem eğer kopukluklar, ilişkilerde belirsizlikler olursa bunlar özellikle Merkür Balık süreci boyunca etkilerini sürdürebilir.

Balık burcundaki Güneş konumu Yay burcundaki Jüpiter ile kare açısını kesinleştirmeye doğru gidiyor. Ayın 12’si ve 13’ünde etkili olacak özellikle. Bu açılanma ile egosal açıdan abartılı durumlar ortaya çıkabilir. Bir taraftan daha da fazla özgürlük, genişlik, sınırsızlık hissi söz konusu. Bu zamanlama özellikle değişken burçların (ikizler, başak, yay, balık) 22.– 23. günleri civarı doğumluları ve bu derecelerde haritalarında yerleşimleri olanları etkileyecek). Fazla maddi açılmalara, deneyimsiz olduğunuz alanda kendine fazla güvenle girişilecek işlere dikkat edin. Fazla açılım yapmaktan dolayı toparlanılamayabilir ve zarara uğranabilir. Müsrifliğe dikkat. Diğer taraftan denge sağlanıldığında motivasyon bakımından iyi olabileceğiniz ve bir şeyleri başarabileceğiniz bir dönemdir.

Yeniay yeni ilişkiler ve başlangıçlar demektir. Bu kadar Neptün’lü Balıklı senaryo fazlaca teslimiyet, kabul konusunu, çözülmeyi gösteriyor. Eğer içinizde birikmiş büyümüş duygusal şeyler var ise bu zamanlama ile de ortaya çıkması söz konusu. İlişkiler açısından aldanmalar ve yanılgılar konusuna dikkat etmek gerekiyor fakat bazı durumda da doğru bir anlamda teslimiyet gerçekleştirmek duyguları ortaya çıkarmak için iyi olabilir. Güneş ile Neptün’ün birleşimi yüksek ve ilahi aşk duyguları ile de ilgilidir. Görüldüğü gibi astroloji deyince olumlu ya da olumsuz çeşitli olasılıklar var. Hayat bir devinim ve gelişim ve bu görünümler sizin tekamülünüzde bilinç olarak hangi noktada olduğunuz ile de ilgili bir şey. Hayırlara vesile olsun diyelim.

Türkiye Astrolojik Haritası

Yeniay Türkiye Astrolojik haritasının 9. Evinde gerçekleşiyor. Burası inanç, hukuk, eğitim, akademi, uzak komşular ile ilgili bir alan. Fakat Türkiye haritasında Güney Düğüm Balık konumu burada yer alıyor. Kuzey düğüm Başak konumunun karşısında ve uzun zamandır Transit Neptün Balık konumu da üzerinde dolaşıyor. Fazlaca duygusal, manevi ve metafizik alana yönelmek ve buradan çözülmeler, aldanmalar, kendini kandırmalar konusu dikkat edilmesi gereken hususlar. Bunları yıllardır söylüyoruz. Şimdi ise tam orada Balık burcunda toplanma yine uzun süredir devam eden etkileri de tekrar spot edip belirgin hale getirecek gibi görünüyor. Hayalci bir bakıştan ziyade gerçekçi ve bilimsel olan Kuzey Düğüm Başak tarafı ile uyumlu, dengeli bir yapıyı harekete geçirmek gerekiyor. Çünkü malum 9. Ev çok önemli olan inanç, din, doktrinler, eğitim, akademi, hukuk konularını içine alıyor.

Uranüs tekrar Boğa’ya geri geliyor. Türkiye’nin Güneş, Venüs, Jüpiter konumları 5. Evde ve Akrep burcunda yer alıyor. Uranüs Boğa 11. Evde karşısında yer alacak yine. Güneş ve 5. Ev sembolik olarak Kralı ve şahsi organize etmeyi ifade ederken 11 .ev ve Uranüs de bağımsızlığı ve topluluk olarak hareketi ifade eder. Burada Türkiye üzerinde konu ise Boğa ve Akrep arasında olduğu için maddi, ekonomik, üretim ile ilgilidir. Burada otorite, yönetim tarafındakilerin harcamaları iyi yönetmesi, müsrifliğe kaçmaması gerektiği konusu görülüyor.

Uranüs Boğa zıt açısı ile sınanan konu özellikle halkın ekonomik durumunda iyileştirme ve yönetici kesimin (Güneş) müsrif olmaması (Jüpiter ve Venüs) ve ortak kaynakların (Akrep) adaletli (Jüpiter ve Venüs) paylaşımı ile ilgili. Görüldüğü üzere astrolojik sembolizmada Jüpiter ve Venüs ifadeleri adalet ve dengeden müsrifliğe, fazla keyif ve abartıya kadar gidebiliyor. Dolayısıyla 2026’ya kadar sürecek Uranüs Boğa süreci ülkenin Güneş, Jüpiter ve Venüs konumlarının karşısına geçerek önemli bir zaman dilimini oluşturacak.

Bir diğer konu da Uranüs ve Boğa ile birlikte açıkçası deprem konusuna dikkati içeriyor. Uranüs her türlü sarsıntılar demektir ve bunlara karşı sağlam durmak gerekir. Toplum, büyük bir organizma olarak düşünüldüğünde bu harita üzerindeki uyaranları da aynı şekilde dikkate almak gerekiyor. Yani ekonomik deprem olduğu gibi bu direkt jeolojik anlamda da sarsıntılara karşı sağlam durmak gerekliliğini işaret eder. Bunun için de yapılması gerekenler bellidir. Özellikle Plüton ve Satürn gibi iki ağır güç de Oğlak burcunda olduğu süreçte alt yapı, sağlamlaştırma yapılması ve deprem senaryosuna da daha iyi hazırlanmak gereği de görülüyordu. Özellikle şu süreçte Plüton git gide yine Oğlak burcundaki transit Güney düğüme yaklaşıyor kavuşum yapmaya doğru gidiyor. Tam 4 Nisan’da kavuşum halinde olduklarını görülüyor. Bu bakımdan özellikle Türkiye açısından bu yapı ve sağlamlık konularına dikkat etmenin yanı sıra, yönetim tarafı ve otorite açısından da düzenlemeler söz konusu. İşe yaramayan eski anlayışlar ya da kurumlarda sıkıntılar varsa bunların tamamen düzenlenmesi gerekliliği var. Plüton doğum ve ölümü ifade eder. Eğer bir şeyi dönüşmez yenilenmezse gittikçe dejenere bir hal alır ve bozulmaya gider zararlı olur.

Burası aynı zamanda ülkenin haritasında yükselen burç olan yengeç’in karşısı olan 7. Ev tarafı olarak müttefikler, stratejik ortaklar ile ilgilidir ki burada ortaklıklar ile ilgili konunun da iyi yönetilmesi gerektiği görülüyor özellikle Güney Düğüm Oğlak burcundayken. Bu önümüzdeki süreçlerde hep bir takım sonuçlarla karşı karşıya kalma ve bir şeylerin daha iyi idrakine varma durumlarımız olacak. Aydınlanma anlamına gelen Uranüs özellikle Boğa gibi bir sabit burçta ve bu Satürn ve Plüton konumlarına da uyumlu açı yapacak ve daha da çok etkili olacak. Görüşmek üzere.

Danışmanlık, iletişim ve sorularınız için astrologburakustun@gmail.com’a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

ISAR CAP Danışman Astrolog

           Burak Üstün

Balık burcundaki Yeniay burcunuzu hangi alanda etkileyecek? (Yükselen burcunuza göre bakabilirsiniz):

Koç: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Boğa: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

İkizler: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Yengeç: Yurtdışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Aslan:  Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Başak:  Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Terazi:  Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Akrep: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Yay: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Oğlak:  İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Kova:  Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.

Balık: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir