20 Ekim 2021 Plütonik ve Marsiyen Koç Dolunayı: İlişkilerdeki Güç Dengelerinin Açığa Çıkma Zamanı

20 Ekim 2021 saat 17:57’de Koç burcunun 27. derecesinde (Karşısında Güneş Terazi 27 derece) bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay haritasında da Koç burcunun 21. derecesi yükselecek. ( =İstanbul, Ankara için 27. derece). An haritasında 1-7. Evler aksı ön plana çıkıyor ve Koç-Terazi vurgusunu iyice artırıyor. İlişkiler etki altında. İlişkilerdeki ‘biz’ dengesi ve şahsi ihtiyaç ve arzular arasında değerlendirmeler, çekişmeler, çatışmalar ya da tamamlanmalar olabilecektir. Burada koç yöneticisi Mars yine yakın bir derecede ve Terazi burcunda yine Terazideki Güneş’e kavuşum konumunda bulunuyor. Terazi diplomatik, karar verirken karşılaştırmalar yapan, bir şeyi sunan yapıda davranışları ifade eder. Burada koç burcunun dürtüsel, harekete geçen tarafı ile mars terazi konumunun ifade ettiği daha zihinsel ve dürtüşüz tavırlar arasında 180 derecelik gergin açı oluşuyor. Fakat nihayetinde iki yönün sesi de ortaya çıkacaktır. En son gerçekleşen Marsiyen Terazi Yeniayına karşılık şimdi dürtüsel ve açığa vuran Koç etkisi ile duygular ihtiyaçlar kendini gösterecektir. İlişkilerde daha aktif ve kendini gösteren dışa vuran bir süreç olacaktır.

Dolunay haritasındaki esas önemli gösterge ise Plütonun Oğlak’ta 24,5 dereceye yakın konumu ve bu Dolunay derecesine açı yapmasıyla T-Kare açı kalıbının Apexini oluşturmasıdır. Karşıt açının enerjisi Plüton konumu üzerinde kendini gösterecektir. Kişisel haritalarda bu konum ve Plüton derecesine dikkat edilmelidir.

Plüton güç, kesinlik, iktidar, kontrol, irade ile ilgilidir ve Oğlak burcundaki ifadesi ile gerçekçilik ve nesnelliği ifade etmektedir.

Bu görünüm ilişkilerde Plütonik bir durumun ortaya çıktığını da gösteriyor. Güçler arası tartma durumları da olacaktır. Burada dengelerin ne olduğunu aradaki güç, irade ve bilinç farkı belirleyecektir. İlişkilerde kesinlik, gerçekçilik, somut şeyler önem arz edecektir. Tabi Plüton her daim derin tutkuları ifade eden bir gezegendir ve dönüşüm ile ilgilidir. Biriktirilen kuvvet, hedefe odaklılık insanı dönüştürebilir ve güç kazandırabilir.  

Ay burcundaki Koç, hisleri doğrudan ifade etmek ve ihtiyaçların dışa vurumu ve yüzleşme ile ilgilidir. Koç yöneticisi Mars’ın Terazi’de olması politik durumları, tokluğu, tavır göstermemeyi ifade ediyor fakat Terazi yeniayında da benzer şekilde etkili olan Mars Dolunay’da Ay Koç konumu ile çekişme içine giriyor. Burada T-Kare açı kalıbının apex (enerji çıkış) noktasını ifade eden Plüton Oğlak konumu da burada bir takım kararlar alırken, kesinlik, netlik konusunun önemine dikkat çekiyor. Burada bir takım ilişkiler ve girişimler ile ilgili karar verirken elle tutulur olması, net olması, kesinlik yönünün yeterli olması önem arz ediyor.

Jüpiter’in Kova burcundaki konumu 22 derecede yer almakta 24 derecedeki Plüton ve 23 derecedeki Mars’ın ardından etki etmekte. Yaptığı uyumlu açılar, gökyüzünde oluşan T-Kare açı kalıbı açısından bir çıkış noktasını ifade etmekte. Gerginliği azaltacak durumlar geleceğe dair doğru görüler, yapılacak doğru planlarla ilgili olacaktır. Bu zaman diliminde daha geniş bakış açısıyla zihinsel bir anlayışlılık içinde olmak ve sosyal bilinç ile hareket etmek önemlidir. Kibirle hareket etmemek, dostane olmak, olayları, durumları, kendini objektif şekilde dışarıdan görmek ilişkiler bakımından dengeyi sağlayabilecektir.    

Ay Koç – Mars Terazi karşıtlığında arzular ve mantık arası dengeleri kurmak ve iki tarafla da denge hali kurarak ona göre hareket etmek yerinde olacaktır.

İlişkiler ve Kısmetler

Merkür

 

Merkür 30 Ağustos (08:10) – 6 Kasım 2021 (01:35) arasında uzun bir süreç Terazi burcunda kalacak. Merkür bu süreç içerisinde 27 Eylül Saat 08:11 ile 18 Ekim Saat 18:17 arasında Retro hareketini yapacak.

Terazi burcundaki Merkür iletişimlerle ilgili daha politik ve barışçıl tutumu ifade ediyor. Sosyal geziler, sanat meyli, ilişkilerde uyum arayışı olacaktır. Ortaklıklar ile bağlantılar, denge ve uzlaşı arayışı ön planda olacaktır.

Retro sürecinde geriye dönük bağlantılar, toparlamalar, düzeltmeler olabilecektir. Bir takım kararsız durumlar daha çok kendini gösterebilecektir. Hamle yapmak için iyi bir zaman olmamakta. Süreci takip etmek ve beklemek yerinde olacaktır. Terazi istişare ve karşılaştırma sürecini de ifade eder. Dolayısıyla Retro süreci bu daha fazla hissedilebilir ve süreç sonuna kadar belirginliğin zor olması söz konusu olacaktır.

Merkür Retrosu 18’inde sonlandıktan sonra hız kazanan Merkür Terazi konumu etkisi ile ilişkilerde uzlaşılar ve denge arayışları kendini daha açığa vurabilecektir. İlişkilerde bazı dengelerin ne ile ilgili olduğu kendini gösterecektir.

Venüs 7 Ekim (14:21) – 5 Kasım (13:44) arasında Yay burcunda olacak. 

 

Yay burcundaki Venüs sosyal keşifler, geziler, dışa dönüklük, iyimserlik, ilişkilerde açıklık, paylaşımcılık ve neşe ile ilgili olacaktır. 

 

Aşırı durumlarda ilişkiler açısından idealler, maceracılık, abartılar, harcamalar artabilir. 

 

Venüs değer, varlık ve paylaşım ile ilgili olduğu için, Yay burcunda kısmetler bakımından olumlu bir süreci ifade eder. İlişkiler ve kısmetleri elde etme bakımından girişimler ve şansını deneme konusu ön plana çıkacaktır.  

Mars

Mars, 15 Eylül 2021 (03:14) – 30 Ekim 2021 (17:21) arasında Terazi burcunda olacak.

Terazi burcundaki Mars, yönettiği burç olan Koç burcunun karşısında olarak tam zıttı bir durumu ifade eder. Mars eril güç, savaşım, dürtüler, arzular, hırs ve arzular ile ilgilidir. Terazi ise Venüs’ün burcu olarak tok, zengin davranışlara sahip bir tarzı ifade eder. Koç’un direkt harekete geçen kararlı yapısının karşısında Mars Terazi davranışı dengeler arasında gidip gelmek, kararsızlık, harekete geçmemek gibi etkiler gösterebilir. Mars’ın Terazi’deki kalitesi politika gücü, karşılaştırmalı karar vermek, sakin, tok, zengin hareket etmek, verici ve paylaşımcı olmak şeklindedir.

Terazi’deki Mars sosyal kalite, güzel ortamlar, sanat, müzik, moda meyli ile ilgilidir. Denge ve uyum ile dengesizlik, kararsızlık ve muhalefet arasında ışık ve gölge davranış yönleri ortaya çıkabilir.

Bu zaman diliminde 5. Ekim’de Plüton, 10 Ekim’de Satürn, 17 Ekim’de Jüpiter ve 18 Ekim’de Merkür’ün Retrolarının sonlanmasıyla ilişkiler açısından yeni dönem açılacak ve daha net olarak ileri yönelik hareketlerde bulunabileceksiniz.

Bu Dolunay, 5 Kasım tarihinde gerçekleşecek Uranüsyen Akrep Yeniayı öncesinde bir takım kararlarınızla ve seçimlerinizle ilgili çok dikkatli hareket etmeniz gerektiğini göstermekte. İş, kariyer, yer değişimi, taşınma, eğitim, ilişki, maddi yatırımlarınız açısından uzun vadeli sizi etkileyecek durumlarda doğru kararlar vermeniz ve dikkatli hareket etmeniz gerekmekte.

 

Türkiye Astroloji Haritası

Koç Dolunayı Türkiye Astroloji haritasında Ay 10. Ev Koç ve Güneş 4. Ev Terazi olarak konumlanıyor. 10. Ev iktidar partisini 4. Ev ise muhalefeti ifade eder. Türkiye astroloji haritasında Mars, Satürn ve Merkür terazi burcunda yer alıyor. Bu nedenle bu Dolunay Türkiye siyasi hayatı açısından önemli bir zaman dilimini anlatıyor. Zira Transit Mars Terazi burcunda hareket ediyor ve yaklaşık 2 yıl kadar olan turunda Türkiye Astroloji haritasındaki aynı konumunda bulunuyor.

İktidar ve Muhalefet partileri arasındaki durumlar kendini iyice açığa vuracaktır. Burada dengelerin ne olduğu ile ilgili açığa vuran durumlar olacaktır. Çekişme tartışmaların yeni bir boyuta geçtiği bir zaman dilimi olabilecektir. Dolunay derecesi ile bağlantılı Plüton Oğlak konumu ise Türkiye Astroloji Hairtasında 7. Eve geliyor ki bu Türkiye’nin ilişkide ve anlaşma ya da anlaşmazlıkta olduğu ülkeleri ifade ediyor. Burada uluslararası ilşiki ve anlaşmalarla iligili de yeni bir durum ve boyut ortaya çıkacaktır. Burada iktidar ve muhalefet arasında bu müttefik devletlerle ilgili bağlantılar ve durumlar tartışma konusu olabilecektir. Astrolojik teknikle bakıldığında siyasi açıdan kritik bir süreç olduğu görülmekte ve bu süreçte anlaşmalar sözleşmeler çok büyük önem teşkil etmekte. Stratejik bakımdan çok dikakt edilmesi gerekiyor. Yapılan girişim ve hareketler iktidar ve muhalefet partileri arasındaki dengede de belirleyici olacaktır.

Retro hareketten dönen Jüpiter Kova konumu da Dolunay derecesi ile bağlantı kurmakta. Türkiye’nin 8. Ev alanına gelen Jüpiter Kova ve Satürn Kova konumu burada ekonomik konular, yatırımlar, doğal zenginlikler, krediler ile ilgili konuları ve sosyolojik açıdan da özgürlük ve toplulukların kendini ifadesi ile ilgilidir. Bu zaman diliminde uluslararası kredibilite takınılacak tavırlarla bağlantılı ve hassas bir konu olarak görünürken, Jüpiter’in ve Satürn’ün retrodan dönüşü burada doğru adımlar atmak için önemli bir zaman dilimi içinde olunduğunu göstermekte.

Gezegen Hareketleri

Plüton

Oğlak burcundaki Plüton, 27 Nisan 2021 – 5 Ekim 2021 arasında geri harekette olacak.

Bu süreçte ilişkiler ve projeler tekrar değerlendirme altına girecektir. Odaklanılan iş konuları bakımından önemli bir düzenleme ve gözden geçirme dönemi olacaktır.

Öncü burçlar olan Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak’lar bu gerilemeden daha çok etkilenecektir.

Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün 28 Kasım 2020’de tekrar ileri hareketine başladı. 25 Haziran 2021 – 30 Kasım 2021 arasında geri harekette olacak.

İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar, yanılgılar ve aldatıcı durumlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.

Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs 15 Ağustos 2020’de başladığı geri hareketini 13 Ocak 2021’de sonlandırdı.

Bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova’da kendini gösterebilecek. Genel olarak da haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak. Ekonomi ve özgürlük teması burada ön planda olacaktır.

Zihinsel değişimler ve sıçramalar, sisteme daha dışarıdan bakış Uranüs ile ilgilidir. Uranüsyen etkilerdekilerin elektrik yüklerine daha dikkat etmesi ve yönlendirmesi gerekir. Özellikle belirttiğimiz sabit burçlarda yerleşimleri olanlar.

Uranüs, 19 Ağustos 2021 – 18 Ocak 2022 arasında geri harekette olacak.

Satürn

Satürn 22 Mart 2020 itibarı ile Kova burcuna geçti ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri hareket yaptı ve 1 Temmuz’da Oğlak burcuna dönerek geri hareketine devam etti.

Satürn 17 Aralık 2020 – 7 Mart 2023 arası ise tamamen Kova burcunda yer alıyor.

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

Kova burcundaki Satürn 22 Mayıs 2021 – 10 Ekim 2021 arasında geri harekette olacak.

Jüpiter

Jüpiter 19 Aralık 2020 – 14 Mayıs 2021’de Kova burcunda olacak ve ardından Balık burcuna geçecek. Balık Burcundaki Jüpiter 20 Haziran’da geriledikten sonra Temmuz 28’de tekrar Kova burcuna dönecek ve 17 Ekim 2021’de direkt hareketine döndükten sonra 29 Aralık 2021’de tekrar Balık burcuna geçecek.

Kova burcunda olduğu süreçte teknoloji, elektrik, elektronik ile ilgili konular, sosyallik, grup çalışmaları, topluluklar ile ilgili konular, sosyal paylaşım siteleri, organizasyonlar, bilimsel anlamda ilerlemeler ve keşifler, düşünsel aydınlanmalar, devrimler ile ilgili gelişmeler getirebilir.

Jüpiter 14 Mayıs’ta Balık burcuna geçiyor. Burada hayaller, yaratıcılıklar, tasarımla ilgili konular, manevi ve mistik konular, sevgi paylaşım konuları ön plana çıkacaktır.

Olumsuz gölge etkilerde aldanmalar, aldatıcılar, topluma masal anlatan, gerçeklikten çıkan kişilerde bir artış ve ön plana çıkma olabilir. Ayrıca Balık bağımlılıklarla da ilgilidir. Burada metafizik ve hayali temalara bağımlılık olabildiği gibi, zararlı bağımlılık yapıcı keyif verici maddeler de aynı kapsamdadır.

Jüpiter Balık’ın iyi etkisi arınma ve meditasyonla olacaktır. Buna dikkat etmek gerekiyor.

Jüpiter ruhsal tekamül anlamında şansı ve bolluğu iyi arınanlara, doğru bağ kuranlara, fedakar olanlara ve sevgi insanlarına getirecektir. Dünyevi anlamda da yaratıcı ve tasarımcı girişimler bolluk getirebilecektir. Bu zaman aralığında Jüpiter, Balık konumunda ilk provasını yapacak ve getirileri ile ilgili veriler ortaya çıkacaktır.

21 Haziran’da Balık burcunda geri hareketine başlayacak Jüpiter, 28 Temmuz’da Kova burcunda geri hareketine devam edecek. 17 Ekim’e gelindiğinde tekrar direkt hareketine dönecek ve 29 Aralık tarihine kadar Kova burcunda kaldıktan sonra tekrar Balık burcuna geçecek.

Mars

Mars, 15 Eylül 2021 (03:14) – 30 Ekim 2021 (17:21) arasında Terazi burcunda olacak.

Terazi burcundaki Mars yönettiği burç olan Koç burcunun karşısında olarak tam zıttı bir durumu ifade eder. Mars eril güç, savaşım, dürtüler, arzular, hırs ve arzular ile ilgilidir. Terazi ise Venüs’ün burcu olarak tok, zengin davranışlara sahip bir tarzı ifade eder. Koç’un direkt harekete geçen kararlı yapısının karşısında Mars Terazi davranışı dengeler arasında gidip gelmek, kararsızlık, harekete geçmemek gibi etkiler gösterebilir. Mars’ın Terazi’deki kalitesi politika gücü, karşılaştırmalı karar vermek, sakin, tok, zengin hareket etmek, verici ve paylaşımcı olmak şeklindedir.

Terazi’deki Mars sosyal kalite, güzel ortamlar, sanat, müzik, moda meyli ile ilgilidir. Denge ve uyum ile dengesizlik, kararsızlık ve muhalefet arasında ışık ve gölge davranış yönleri ortaya çıkabilir.

Venüs

Venüs, 10 Eylül (23:39) – 7 Ekim (14:21) arasında Akrep burcunda yer alacak.

Akrep burcundaki Venüs ilişkilerde tutku, odaklanma, konsantrasyon getirebilecek etkileri gösterir. Aşırı durumlarda takıntılar olabilecektir. Venüs Akrep’te güzelliğe takıntı da olabilir. Bu bir sanat derinliğine dönüştürülürse iyi olabilecektir. Akrep burcundaki Venüs ilişkilerle gerçekleşen dönüşümleri de ifade eder.

Gölge yönler aktive olduğunda sorunlu ilişkileri ve ilişkilerde güç çatışmalarını ifade edebilecektir.

 

Venüs 7 Ekim (14:21) – 5 Kasım (13:44) arasında Yay burcunda olacak. 

 

Yay burcundaki Venüs sosyal keşifler, geziler, dışa dönüklük, iyimserlik, ilişkilerde açıklık, paylaşımcılık ve neşe ile ilgili olacaktır. 

 

Aşırı durumlarda ilişkiler açısından idealler, maceracılık, abartılar, harcamalar artabilir. 

 

Venüs değer, varlık ve paylaşım ile ilgili olduğu için, Yay burcunda kısmetler bakımından olumlu bir süreci ifade eder. İlişkiler ve kısmetleri elde etme bakımından girişimler ve şansını deneme konusu ön plana çıkacaktır.  

 

Merkür

 

Merkür 30 Ağustos (08:10) – 6 Kasım 2021 (01:35) arasında uzun bir süreç Terazi burcunda kalacak. Merkür bu süreç içerisinde 27 Eylül Saat 08:11 ile 18 Ekim Saat 18:17 arasında Retro hareketini yapacak.

Terazi burcundaki Merkür iletişimlerle ilgili daha politik ve barışçıl tutumu ifade ediyor. Sosyal geziler, sanat meyli, ilişkilerde uyum arayışı olacaktır. Ortaklıklar ile bağlantılar, denge ve uzlaşı arayışı ön planda olacaktır.

Retro sürecinde geriye dönük bağlantılar, toparlamalar, düzeltmeler olabilecektir. Bir takım kararsız durumlar daha çok kendini gösterebilecektir. Hamle yapmak için iyi bir zaman olmamakta. Süreci takip etmek ve beklemek yerinde olacaktır. Terazi istişare ve karşılaştırma sürecini de ifade eder. Dolayısıyla Retro süreci bu daha fazla hissedilebilir ve süreç sonuna kadar belirginliğin zor olması söz konusu olacaktır.

Ay Düğümleri

5 Mayıs 2020’de Ay Düğümleri burç değiştirdi. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçti. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.

Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay Balık için önemli zaman. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde gerçekleşebilecektir.


Danışmanlık, ve eğitim için astrologburakustun@gmail.com‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.


Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz:

https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Koç burcundaki Dolunay, burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

(Dolunay Ay Koç ve Güneş Terazi konumları arasında olacak. Ay hassasiyetleri, güvenlik ve ihtiyaç tarafını ifade ederken, Güneş bilinç ve özgüven geliştirmeyi, konuların görünür olmasını ifade eder).

Koç: Ay konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

 

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

 

Boğa: Ay konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

İkizler: Ay konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontane, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

 

Yengeç: Ay konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Ay karşısındaki Güneş konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

 

Aslan: Ay konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim alanı, inançlar, düşünceler, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzaklarla ilişkiler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

 

Başak: Ay konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet.

Terazi: Ay konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Ay’ın karşıtındaki Güneş konumu: kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Akrep: Ay konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Yay: Ay konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontane, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Oğlak: Ay konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Kova: Ay konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

 

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın ve medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.


Balık:
 Ay konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir