26 Mayıs 2021 Yay Burcunda Ay Tutulması ve Burcunuz: Hareket ve Yaratıcılık Zamanı!

 

 

26 Mayıs 2021 Saat 14:13’te Yay burcunun 5. derecesinde (karşısında Güneş 5 derece ikizler) bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Ay Tutulması haritasında Balık burcuna geçen Jüpiter’in iki yerleşime kare açı içinde olduğunu görüyoruz. Jüpiter bu T-Kare açı kalıbının apex dediğimiz enerji çıkışı noktasını ifade ediyor. Değişken burçların (İkizler, Başak, Yay, Balık) 1. – 5. günleri aralığında doğanlar ve bu 1. 5. derecede değişken burçlarda gezegenleri olanlar bu zamanki etkilerden daha çok etkileneceklerdir. 

 

Ay Tutulmaları güçlü Dolunaylardır. Bu Ay tutulması ikizler Yay aksını etkisi altına alıyor. Bu da iletişim, yolculuk ve dolaşım ile ilgili olacaktır. Eğitim, akademi, turizm, medya, gazetecilik, yurt dışı, hukuk, ideoloji konuları hareketlenecek ve ön plana çıkacaktır. 

 

Değişken burçlardaki bu tutulma değişken koşulları, durumları ifade ediyor. Adaptasyonu gerektiren durumlar, şartlar oluşacaktır. 

 

T-Kare açı kalıbının apex konumundaki Jüpiter Balık transiti daha çok idealler ve hayaller ile ilgili olabilecektir. Diğer taraftan bu transitin etkilerinden olumsuz etkilenmemek için geleceğe dair vizyonlar ve hedeflerde gerçekçi olmak önem arz ediyor. Fazlaca geniş ve imkanları aşan planlar ve açılmalar daha sonrasında zorlayıcı olabilir. Jüpiter etkisi özgüven, gelişim, büyüme ve zenginlik ile ilgilidir. Şimdi değişken burçlarda özellikle etkilerini ortaya koyacaktır. Etkilenen burçların başında da Balık burcu gelmektedir. 12 yıllık Jüpiter döngüsünde bir takım nimetler ortaya çıkabilecektir fakat bunun rehavetine kapılıp sınırları aşmamalı ve sınırları da bilmelidir. 

 

Jüpiter Balık konumu Aynı zamanda Ay Yay konumunun dispozitörüdür. Paylaşım, sevgi ve rahatlık konusunu da gündeme getiriyor. Yay – İkizler aksının ifade ettiği hareketlilik, iletişim, deneyim, macera daha naif olan Jüpiter Balık konumu ile çıkış noktası buluyor. Aslında bunun gönlünüze göre sonuçlar ile ilgili olabileceğinin de altını çizmek gerek. 

 

İlişkiler ve Kısmetler

 

İlişkilerde değişken burçların ön plana çıkmasıyla hareketlilik artacaktır. İletişim ve rahatlık artabilir. Bilgi alış verişleri de artacaktır ve medya, gazetecilik sektörleri ile ilgili hareketlilik fazla olacaktır. 

 

Kova burcundaki Satürn 22 Mayıs 2021 – 10 Ekim 2021 arasında geri harekette olacak.

 

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova’ların hayatında düzenlemeler getirecek. 

 

14 Mayıs 2021’de Balık burcuna geçen Jüpiter, 20 Haziran’da geri harekete başladıktan sonra Temmuz 28’de tekrar Kova burcuna dönecek. 29 Aralık’ta Jüpiter’in Balık burcuna tam olarak geçişinden önceki ilk prova gerçekleşmiş olacak. 

 

Jüpiter Balık süreci ile ilişkilerde sevgi paylaşımı konusu önem kazanıyor. Sektör olarak yaratıcı, tasarımcı, sanat ile ilgili alanlar ön plana çıkacaktır. 

Venüs 9 Mayıs – 2 Haziran arasında İkizler burcunda olacak.

 

Venüs, İkizler burcundayken sosyal anlamda iletişim zenginliğini ifade eder. İlişkilerden yana çift kısmetlerin olduğu, ilişkilerde bölünmelerin gerçekleştiği bir zaman dilimi olabilir. Davranış tarzı olarak daha iletişime dönük ve eğlenceli bir tarz ortaya çıkabilir fakat yüzeysellik de ayrı bir unsurdur. Hava elementleri flörtöz olarak bilinirler. İkizlerdeki

Venüs de hareketliliği, iletişimi çok sever ve faaliyet olarak bunu yaparak mutlu olur. Burada önemli olan iletişim kurmadır. Dolayısıyla ilişkilerden yana iletişim konusunda girişimler artacaktır.

 

Merkür 4 Mayıs – 11 Temmuz arasında İkizler Burcunda olacak. Bu süreç içerisinde de 31 Mayıs – 23 Haziran arası İkizler burcunda geri hareketini yapacak.

İkizler’deki Merkür daha pratik ve hızlı olanla ilgilidir. Burada bağlantılar kurmak, iletişim, diyalog, bu konudaki daha girişimci hareketler önem arz edecektir.

Her türlü ticaret, iletişim, internet, yolculuklar, turizm, eğitim, gazetecilik ve medya ile ilgili işler daha ön plana çıkabilir ve hareketlilik olabilir.

İlişkilerden yana daha çok bağlantının kurulacağı ve daha eyleme dönük ve hareketli olunabilecek bir zamanlama olacaktır.

Merkür retro sürecinde ise iletişim, yolculuklar, eğitim alanlarında tekrarlar, gecikmeler bir takım hatalar ortaya çıkabilir. İkizler ve Merkür etkileri insan sinir sistemi ile birlikte her çeşit bağlantıları ifade ettiği için geçmişle ilgili yüzleşmeler ve laf iletimleri ile ilgili konularla yüzleşilebilir. Özellikle retrodan az evvel ikizler burcunda ilerleme sırasında söylenilen sözlere dikkat etmek gerekir çünkü bir geri dönme ve yüzleşme olabilecektir. Eski dosyalarınızı eski bağlantılarını eski yazıklarınızı kontrol etmek açısından da önemli olacaktır. İlişkilerde yeniden yana ilerleme yerine geçmişe dönük bağlantıları düşünme olabilir çünkü ileri doğru akışta zorlanmalar olabilecektir. 23 Haziran’da retro bitimine kadar ilişkilerden yana belirlilik daha net kendini ortaya koyacaktır. Bu nedenle ilişkilerde buna göre bilinçli hareket etmek gerekir.

Bu süreçteki etkilerden özellikle ateş elementi burçlar koç, aslan, yay ve hava elementi burçlar ikizler, terazi, kova için daha aktif olarak kendilerini ifade edebilecekleri bir zaman dilimi olacaktır.

Retro sürecinde İletişim ve elektronik alımlarda dikkat etmek gerekecektir. Söz iletimleri, yolculuklarda aksama ve karışıklıklar olabilir. Eskiden bağlantılı olunan kişilerle ilgili dönüşler olabilir. Bir takım eski ile bağlantılı konuların ve kişilerin geleceğe dönük durumlarını anlamanız bakımından retro sürecinin bitmesini beklemeniz önerilir.  

 

Türkiye Astroloji Haritası

 

Yay Ay Tutulması, Türkiye Astroloji Haritasında Ay Yay konumu olarak 6. Ev, Güneş İkizler konumu olarak 12. Eve geliyor. Burada özellikle askeriye, polisler, memurlar, işçiler, belediyeler, kamu ile ilgili yapılar söz konusudur. Ayrıca İkizler – yay aksı medya kuruluşları, turizm, gazeteciler, akademisyenler, yurt dışı bağlantılı konular ile ilgilidir ve bu konularda gelişmeler olacaktır. 

 

Türkiye Astroloji haritasında 12. Evde Ay ikizler konumu bulunmaktadır ve Yay Ay tutulması da bunun karşısına gelmiş oluyor. Burada ideolojik ve dini konular, gizli dosyaların açığa çıkması gibi konular da gündeme gelebilir. Özellikle 24 derecedeki Merkür konumunu görüyoruz burada fakat Türkiye astroloji haritasında 29 derecedeki Ay ikizler konumuna gelmeden ayın 29’unda Merkür duracak ve 31’inde de geri harekette göreceğiz. 

 

Jüpiter Balık konumu Türkiye Astroloji haritasında 9. Ev konumuna geliyor. Gökyüzünde İkizler Yay tutulma karşıtlığının apex yani enerji çıkışı konumundaki Jüpiter Balık konumu Türkiye Astroloji haritasında 9. Ev alanına geliyor. İdeolojiler, Din, Akademi, Yurt dışı, Turizm, Yollar, Eğitim, Medya, Hukuk alanları ayrıca 9. Ev ile de ilgilidir. Bu bakımdan bu konularda bir hayli hareketli ve gündem olacak konular ortaya çıkabilecektir. 

 

Türkiye Astroloji haritasında Güney Düğüm ve Uranüs Balık burcunda ve yine Transit eden Neptün de Balık burcunda burada ilerliyor. Şimdi yanlarına Jüpiter’in gelmesi ile bu ideolojik alanda gelişmeler ortaya çıkabilecek ve sınır ötesi konularla ilgili durumlar kendini daha çok gösterecektir. 

 

Yengeç burcunda yoluna devam eden Mars bir 4-5 Haziranda Oğlak’taki Plüton ile karşıt açı yapacak. Bu açılanma sürecinde müttefikler ile ilgili konular ve bir takım ülkelerle çekişmeler ortaya çıkabilir. Sözleşme ve anlaşmalar gündeme gelebilir. Politik alanda ortaya çıkacak zorlanmalar da olabilecektir.  

 

Gezegen Hareketleri

Plüton

Oğlak burcundaki Plüton, 27 Nisan 2021 – 5 Ekim 2021 arasında geri harekette olacak. 

 

Bu süreçte ilişkiler ve projeler tekrar değerlendirme altına girecektir. Odaklanılan iş konuları bakımından önemli bir düzenleme ve gözden geçirme dönemi olacaktır.

Öncü burçlar olan Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak’lar bu gerilemeden daha çok etkilenecektir.

Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün 28 Kasım 2020’de tekrar ileri hareketine başladı.

25 haziran 2021 – 30 Kasım 2021 arasında geri harekette olacak.

İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar, yanılgılar ve aldatıcı durumlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.

Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs 15 Ağustos 2020’de başladığı geri hareketini 13 Ocak 2021’de sonlandırdı.

Bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova’da kendini gösterebilecek. Genel olarak da haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak. Ekonomi ve özgürlük teması burada ön planda olacaktır.

Zihinsel değişimler ve sıçramalar, sisteme daha dışarıdan bakış Uranüs ile ilgilidir. Uranüsyen etkilerdekilerin elektrik yüklerine daha dikkat etmesi ve yönlendirmesi gerekir. Özellikle belirttiğimiz sabit burçlarda yerleşimleri olanlar.

Uranüs, 19 Ağustos 2021 – 18 Ocak 2022 arasında ise tekrar geri harekette olacak.

Satürn

Satürn 22 Mart 2020 itibarı ile Kova burcuna geçti ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri hareket yaptı ve 1 Temmuz’da Oğlak burcuna dönerek geri hareketine devam etti.

Satürn 17 Aralık 2020 – 7 Mart 2023 arası ise tamamen Kova burcunda yer alıyor.

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

Kova burcundaki Satürn 22 Mayıs 2021 – 10 Ekim 2021 arasında geri harekette olacak.

Jüpiter

Jüpiter 19 Aralık 2020 – 14 Mayıs 2021’de Kova burcunda olacak ve ardından Balık burcuna geçecek. Balık Burcundaki Jüpiter 20 Haziran’da geriledikten sonra Temmuz 28’de tekrar Kova burcuna dönecek ve 29 Aralık 2021’e kadar Kova burcunda kalacak.

Kova burcunda olduğu süreçte teknoloji, elektrik, elektronik ile ilgili konular, sosyallik, grup çalışmaları, topluluklar ile ilgili konular, sosyal paylaşım siteleri, organizasyonlar, bilimsel anlamda ilerlemeler ve keşifler, düşünsel aydınlanmalar, devrimler ile ilgili gelişmeler getirebilir.

Jüpiter 14 Mayıs’ta Balık burcuna geçiyor. Burada hayaller, yaratıcılıklar, tasarımla ilgili konular, manevi ve mistik konular, Sevgi paylaşım konuları ön plana çıkacaktır.

Olumsuz gölge etkilerde aldanmalar, aldatıcılar, topluma masal anlatan, gerçeklikten çıkan kişilerde bir artış ve ön plana çıkma olabilir. Ayrıca Balık bağımlılıklarla da ilgilidir. Burada metafizik ve hayali temalara bağımlılık olabildiği gibi, zararlı bağımlılık yapıcı keyif verici maddeler de aynı kapsamdadır. Jüpiter Balık’ın iyi etkisi arınma ve meditasyonla olacaktır. Buna dikkat etmek gerekiyor.

Jüpiter ruhsal tekamül anlamında şansı ve bolluğu iyi arınanlara, doğru bağ kuranlara, fedakar olanlara ve sevgi insanlarına getirecektir. Dünyevi anlamda da yaratıcı ve tasarımcı girişimler bolluk getirebilecektir.

21 Haziran’da Balık burcunda geri hareketine başlayacak Jüpiter, 28 Temmuz’da Kova burcunda geri hareketine devam edecek. 18 Ekim’e gelindiğinde tekrar direkt hareketine dönecek ve 29 Aralık tarihine kadar Kova burcunda kaldıktan sonra tekrar Balık burcuna geçecek. Bu zaman aralığında Jüpiter, Balık konumunda ilk provasını yapacak ve getirileri ile ilgili veriler ortaya çıkacaktır.

Mars

Mars 23 Nisan – 11 Haziran arası Yengeç burcunda olacak.

Yengeç burcundaki Mars, agresif Mars etkilerinin daha sakin olabileceği bir zamanı ifade ediyor. Daha duygusal, içe dönük, daha çekinik, daha manevi, daha hassasiyet olabilen bir zamanlamayı ifade ediyor bu konum. Yengeç duygusallık, annelik, beslenme, besleyicilik, güvenlik ve garanti ile ilgilidir.

İyi bir etkileşimle arınma için iyi bir zaman olabilecektir. Duygusal girişimler söz konusu olabilir fakat hislerle yapılan girişimler çok doğru olmayabilir. Güvenlik ve garanti için harekete geçmek, daha evcimen olmak, evle ilgili konular ön plana çıkabilecektir. Eğer arınma olursa sezgiler daha iyi çalışabilecektir.

Yengeç saf ve genç olanı ifade eder. Gençlik, dişillik, manyetizma ve çekicilik ile ilgilidir. Bir özellikle detox ve gençleşme şeklinde olabilecektir. Fakat psikolojik hassasiyetler artarsa ve psikolojik eksiklik hissi olursa fazla yemek yeme davranışına da gidilebilir. Buna dikkat etmek gerekir.

Venüs

Venüs 9 Mayıs – 2 Haziran arasında İkizler burcunda olacak.

 

Venüs, İkizler burcundayken sosyal anlamda iletişim zenginliğini ifade eder. İlişkilerden yana çift kısmetlerin olduğu, ilişkilerde bölünmelerin gerçekleştiği bir zaman dilimi olabilir. Davranış tarzı olarak daha iletişime dönük ve eğlenceli bir tarz ortaya çıkabilir fakat yüzeysellik de ayrı bir unsurdur. Hava elementleri flörtöz olarak bilinirler. İkizlerdeki

Venüs de hareketliliği, iletişimi çok sever ve faaliyet olarak bunu yaparak mutlu olur. Burada önemli olan iletişim kurmadır. Dolayısıyla ilişkilerden yana iletişim konusunda girişimler artacaktır.

Merkür

Merkür 4 Mayıs – 11 Temmuz arasında İkizler Burcunda olacak. Bu süreç içerisinde de 31 Mayıs – 23 Haziran arası İkizler burcunda geri hareketini yapacak.

İkizler’deki Merkür daha pratik ve hızlı olanla ilgilidir. Burada bağlantılar kurmak, iletişim, diyalog, bu konudaki daha girişimci hareketler önem arz edecektir.

Her türlü ticaret, iletişim, internet, yolculuklar, turizm, eğitim, gazetecilik ve medya ile ilgili işler daha ön plana çıkabilir ve hareketlilik olabilir.

İlişkilerden yana daha çok bağlantının kurulacağı ve daha eyleme dönük ve hareketli olunabilecek bir zamanlama olacaktır.

Merkür retro sürecinde ise iletişim, yolculuklar, eğitim alanlarında tekrarlar, gecikmeler bir takım hatalar ortaya çıkabilir. İkizler ve Merkür etkileri insan sinir sistemi ile birlikte her çeşit bağlantıları ifade ettiği için geçmişle ilgili yüzleşmeler ve laf iletimleri ile ilgili konularla yüzleşilebilir. Özellikle retrodan az evvel ikizler burcunda ilerleme sırasında söylenilen sözlere dikkat etmek gerekir çünkü bir geri dönme ve yüzleşme olabilecektir. Eski dosyalarınızı eski bağlantılarını eski yazıklarınızı kontrol etmek açısından da önemli olacaktır. İlişkilerde yeniden yana ilerleme yerine geçmişe dönük bağlantıları düşünme olabilir çünkü ileri doğru akışta zorlanmalar olabilecektir. 23 Haziran’da retro bitimine kadar ilişkilerden yana belirlilik daha net kendini ortaya koyacaktır. Bu nedenle ilişkilerde buna göre bilinçli hareket etmek gerekir.

Bu süreçteki etkilerden özellikle ateş elementi burçlar koç, aslan, yay ve hava elementi burçlar ikizler, terazi, kova için daha aktif olarak kendilerini ifade edebilecekleri bir zaman dilimi olacaktır.

Ay Düğümleri

5 Mayıs 2020’de Ay Düğümleri burç değiştirdi. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçti. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.

Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay Balık için önemli zaman. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde gerçekleşebilecektir.

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün


Yay burcundaki Ay Tutulması burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

 

(Ay Tutulması Ay Yay ve Güneş İkizler konumları arasında olacak. Ay hassasiyetleri, güvenlik ve ihtiyaç tarafını ifade ederken, Güneş bilinç ve özgüven geliştirmeyi, konuların görünür olmasını ifade eder).

Koç: Ay konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim alanı, inançlar, düşünceler, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzaklarla ilişkiler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

 

Boğa: Ay konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet.

İkizler: Ay konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Ay’ın karşıtındaki Güneş konumu: kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Yengeç: Ay konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Aslan: Ay konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontane, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Başak: Ay konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Terazi: Ay konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın ve medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Akrep: Ay konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Yay: Ay konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Oğlak: Ay konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Kova: Ay konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontane, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Balık: Ay konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Ay karşısındaki Güneş konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir