ASLAN’DA GÜNEŞ TUTULMASI ve BURCUNUZA ETKİLERİ; MÜCADELENİZ VE BAĞLANTILARINIZ

21 Ağustos 2017, Saat 21:29’da Aslan burcunun 28 derecesinde Tam Güneş Tutulması ile birlikte bir yeniay meydana gelecek. Tutulma haritasında Koç burcunun 11 derecesi yükseliyor (=İstanbul, Ankara için +6 derece=17 derece Koç). Tutulma Haritasının geneline bakıldığında Ay ve Güneş kavuşumunun Uranüs ile üçgen açısı, Venüs’ün Uranüs ile karesi, Mars’ın Satürn ile üçgen açısı ve Aslandaki Mars derecesinin kuzey düğüme yaklaşıyor olması, Güneş’in aneretik dereceye (29 derece-son geçiş derecesi) yakın olması ve tutulma akabinde Ay’ın aneretik dereceye girişi gibi öne çıkan işaretler mevcut. Bu tutulmadan en çok etkilenenler ise Sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarının son günü civarı doğanlar ve bu son derecede Güneş’inin dışında Ay’ı ve diğer gezegenleri bulunanlar olacak. Bunlara yazının ilerleyen bölümünde daha detaylı değineceğim. Şimdi biraz astronomik durumlara bakalım.

Aslan burcundaki bu Güneş Tutulması Saros serisi olarak 145. Seri ve bu seride gerçekleşecek 77 tutulmadan 22. si olacak. 11 Ağustos 1999 Güneş tutulması ise bu 145. seride gerçekleşen tutulmalardan 21. si idi. O zaman ülkemiz üzerinden geçen tutulma çizgisi mevcuttu ve bilindiği gibi ardından da bir deprem gerçekleşmişti. O zaman ki deprem olayında kahin, doktor, astrolog Michel De Nostradamus’un bir kehanetinde  bu tarihi işaret etmesi ve depremlerden bahsetmesi, hem o zamana ait 11 Ağustos Güneş Tutulması haritasında özellikle vurgulanan toprak elementi (Jüpiter ve Satürn Boğa’da idi) ve büyük kare açı ile yerin ifade olması ve yine sarsıntıyı ifade eden Uranüs’ün bu kare açıya dahil olması( Uranüs de kendi burcu olan Kova’daydı ve sert etkileşiminde güçlü bir şekilde sarsılmayı, yer değiştirmeleri ifade ediyordu), hem de az evvel belirttiğim gibi tutulma şeridinin ülkemizin kuzey bölümünden geçmesi durumu vardı ve bu bilgileri bilenler acaba bir deprem olur mu diye endişeleniyordu. O dönem bunlardan birisi de bendim ve çevreme de bunlardan bahsediyordum.  Sonuçta o dönem bu şüphe ve endişeler doğru çıktı ve deprem gerçekleşti. Astroloji sembolik bir dil. Özellikle toprak elementi burçlarda sert kare açı dediğimiz görünümler ve Uranüs ile ilgili bir bağlantı olduğunda sembolik dil olarak somut yapılar ve sarsıntılar arasında bağlantı kurulur. Ben astrolojinin daha çok insan psikolojisini, zihnini ve dolayısıyla da fizyolojisini etkileyen, aslen mental düzeyde olan ve gökyüzündeki aynamız ve saatimiz olan gezegensel döngüler ile yeryüzündeki mikrokozmos insanın döngüleri arasındaki eş zamanlılıklara ve durumlara dayalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yani Jüpiter oradan enerji gönderdi şeklinde değil Güneş sisteminin bir bütün olarak insan açısından neyi ifade ettiği önemlidir. Biz bu sistemin bir parçasıyız ve döngüler de bizim döngülerimizdir. Neyse bu konu derin. Sitemdeki ‘astrolojinin tanımı?’ kısmında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Sonuç olarak bu deprem konusu ile ilgili şunu söylemek isterim ki bilimin tespit ettiği, süresinin dolduğunu söylediği ve kesin gerçekleşecek dediği bir deprem için hem devlet basında hem bireysel bazda hazırlık yapmış ve önlem almış olmak gerekiyor. Şimdi bu mevcut tutulmaya bakalım.

Tutulma Amerika’dan tam tutulma şeklinde gözlemlenirken diğer bölgelerde parçalı tutulma şeklinde gözlemlenecek. Bu arada bir de şu var ki astronomi bilmeyen kişiler tarafından internette yayılan bir habere göre tutulma 90 dakika sürecek deniyor. Bu haber hatalıdır çünkü bir güneş tutulması bu kadar süremez. Örneğin bu 145. serideki en uzun tutulma 25 haziran 2522’de gerçekleşecek ve 7 dakika 12 saniye sürecek olan tutulmadır. Bu mevcut tutulma ise sadece 2 dakika 41,5 saniye kadar sürecek. 90 dakika sürecek olan ise Amerika’nın batısından doğusuna doğru Güneş Tutulmasının gözlem süresi olacak. İşte bu yüzden de buna ‘Büyük Amerikan tutulması”  deniyor çünkü tutulma hattı Amerika’yı batıdan doğuya doğru komple kesiyor. Tutulma Amerika’nın batı tarafından başlıyor ve sırasıyla Salem, Oregon, Casper, Lincoln, Nebraska, Kansas City, Missouri, St. Louis, Hopkinsville, Kentucky, Nashville, Tennessee, Columbia’yı geçerek son olarak Charleston, South Carolina’da sonlanıyor.

Saros Döngüsü nedir?

Tarihten ele alırsak bu döngü serileri ilk olarak (M.Ö 8 yy’da) Babilliler (Kaldeliler) tarafından tespit edilmiştir. Fakat etimolojisinden ele alırsak Saros tabiri, M.S 10. yy.’da yaşamış Yunanlı sözlük yazarı Suidas’a aittir ve “kendisini tekrarlayan” anlamına gelmektedir.

Saros döngüsünün bir periyodu vardır. Her seri Güney veya Kuzey kutbunda önce ince parçalı tutulma şeklinde başlar ve Ay Düğümleri’nin aksına gittikçe yaklaşarak önce parçalı tutulma ardından da tam tutulma haline gelerek Ay’ın yörüngesinin ekliptiği kestiği noktalar ile kavuşum yapar. Daha sonra tekrar Ay düğümlerinden uzaklaşarak önce parçalı tutulma ardından da ince parçalı tutulma halini alarak devam eder ve bir seri, başlamış olduğu kutup güney ya da kuzey neresi ise onun karşı kutbunda son bulur. Her Saros Döngüsü 18 yıl, 11 gün, 8 saat süren bir döngüdür ve ince parçalı bir tutulma ile başlayan bir Saros döngüsü serisi 1300 yıl sonra yine ince parçalı bir tutulma ile sona erer.

 

Yukarıda da belirttiğim üzere belirli seriler ve onların sayıları vardır. Örneğin bu 145. Seriye ait tutulmaların 77. si yani sonuncusu 17 Nisan 3009’da gerçekleşecek ve böylece seri sona ermiş olacaktır.

Güneş Tutulması nedir?

Ay, Güneş’ten 400 kat daha küçüktür fakat dünya’ya olan uzaklığı güneşten 400 kat büyük olduğu için gözlem olarak ikisi de bize dünyadan eşit görünür.

Bu bakımdan Güneş tutulması, Ay’ın yörüngesel devinim hareketini gerçekleştirirken Güneş ile Dünya arasına gelmesi ve Güneş’i kısmen ya da bütünen kapatması sonucunda gerçekleşen bir doğa olayıdır. Güneş tutulmaları Ay’ın Yeniay dediğimiz fazında gerçekleşir. Yeniay fazı Güneş ile Ay’ın 0 derecede kavuştuğu zaman başlar. Kavuşum Ay’ın yörünge düzleminin Dünya’nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması demektir. Bu kavuşum derece noktası tam tutulma anıdır. Yörünge düzlemine de aynı zamanda ekliptik (tutulma) düzlemi adı verilmektedir. Ekliptik sözcüğünün türetilme nedeni de, tutulmaların yalnızca Ay’ın bu düzlemi kestiği zamanlarda gerçekleşiyor olmasıdır.

Yılda iki ile beş arasında güneş tutulması gerçekleşebilir ve bunların en fazla iki tanesi tam güneş tutulması şeklinde olabilir. Bunun nedeni de Ay’ın yörünge düzlemi ile dünya’nın yörünge düzlemi arasında yaklaşık 5 derecelik bir fark olmasından dolayıdır. Eğer bu fark olmasaydı 1 yıl içerisinde 12 kadar tutulma gözlemleyebilirdik. Birbirinden farklı dört tutulma şekli vardır.

Tam Güneş tutulması: Ay’ın Güneş’i tamamen örtmesi durumunu ifade eder.

Halkalı Güneş tutulması: Dünya’nın Güneş çevresindeki yörüngesinin ve aynı şekilde Ay’ın dünya çevresindeki yörüngesinin daire şeklinde olmamasından kaynaklı olarak bazen dünya ile ay arasındaki mesafe değişir ve bu durumda ay bazen dünyadan daha küçük göründüğü için güneş ile hizaya geldiğinde güneş’i tam olarak kapatmaz ve ışığını sızdırır. Bu durumda da halkalı dediğimiz güneş tutulması gerçekleşir.

Hibrit Güneş tutulması: Ender olarak görülen bu tutulma şekli de dünyanın bazı bölgelerinden tam tutulma bazı bölgelerinden ise halkalı tutulma durumunun gözlemlenmesi şeklindedir.

Parçalı Güneş tutulması: Ay’ın Güneş’i kısmen örttüğü zaman dilimine parçalı güneş tutulması denir ve tam veya halkalı güneş tutulması sırasında dar gözlem koridoru dışındaki geniş alanlardaki gözlenen şekline verilen isimdir.

Bu gerçekleşecek tutumla ile ilgili bilgilere gelirsek, bu tutulma, maximum noktasında 44 saniye sürecek bir tutulma olacak. Sabah Güney Amerika’da görünür olacak ve gün batımında güney Batı Afrika’da sona erecek ve bu bir halkalı tutulma olacak.

Tutulma hattı ve bölgesinin görüntüsü bu şekildeki gibi olacak.

Güneş Tutulmalarının Astrolojik etkileri

Tutulmalar Ay düğümlerine yakın oluşumları ifade ettiği için bu zaman dilimlerinde kaderi konuların ortaya çıkması söz konusu olur. Ayrıca Kuzey Ay Düğümü yönünde olduğu için geleceğiniz ile ilgili hususlarda farkındalık ifade ettiğini söylemeliyiz.

Yine Güneş tutulması daha çok hızlı bir şekilde gelişebilecek olayları ifade etmekte. Eğer o zamana kadar bekleyen birikmiş enerjiler söz konusu ise bu etki ile bir anda hız kazanması ve belirginleşip ortaya çıkması muhtemeldir. Özellikle de tutulmanın olduğu burç ve hayat alanında ortaya çıkan dikkat çekici gelişmeler söz konusudur. Etki ettiği yaşam alanını Aslan burcundaki Ay’ın burcunuza etkileri kısmından okuyabilirsiniz.

Kişisel Êtkiler

Yeniaylar daha subjektif etkilerdir ve bir noktada daha kararlı ve direkt hareketi ifade ederler. Özellikle geçtiğimiz Yeniay’dan itibaren aslan burcunda tetiklenen mars ön planda olan etkilerle rekabeti, biraz bilgi konusunda ‘ben biliyorum’ şeklindeki davranışları, rol mücadelelerini, başkalarını görmeden hesaba katmadan yapılan fevri hareketleri de ifade edebiliyor. Bu bakımdan hesapsız tutumlar, ego ve güç savaşları ve özellikle güçlü ve hakim olmadığınız konularda yapılan mücadeleler daha sonrasında sizi düşürebilecek durumları ifade edecektir. Bu bakımdan bu dönem rol ve kimlik bunalımlarına bunun verdiği gerginliğe ya da rekabete de dikkat etmek gerekiyor. Yine aslan ve güneş popülerliği ifade ettiği için popüler olma arzusundan kaynaklı da bu tetiklenebilir.

Bu dönemde oluşan durumlar sonucu yapılması gerekenlere gelirsek, genel olarak kendinize odaklanmanızı, mücadele etmenizi, merkezlenmenizi, iyi konsantre olmanızı, çalışkan olmanızı gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Geçen yeniay’da da bu konu vardı yine bu tutulmada da aynı konu kuvvetle devam ediyor. Yani Aslan burcundaki tutulma ile birlikte bir önceki aslan yeniayından sonra tekrar eden bir konu olarak kendi hayatınıza odaklanma, sizi mutlu eden şeye yönelme, arzularınızı gerçekleştirmek üzere nasıl yaratıcı olabileceğiniz gibi konuların tekrar üzerinden geçilerek şekillenecektir. Bu süreçte son noktaya kadar yapacağınız mücadeleler, varlık göstermeniz önemlidir hangi alanda mücadele veriyorsanız çünkü mars, güneş, ay, kuzey ay düğüm aynı alanda aslanda hareket ediyorlar ve özellikle mars derecesi kuzey düğüme yaklaşmış durumda Yay burcundaki geri hareketteki Satürn ile de uyumlu görünüm yapıyor. Yapacağınız mücadeleler hayatınız ile ilgili kontrolü ele almanız ve yaşamınızı düzenleyip bir şeyleri oturtmanız açısından oldukça önemli olacaktır.

Harita üzerindeki görünümlerden ifade edersek güneş ve ay’dan uzakta kalan bir mars ve onun yerine daha etkin konumda bir Uranüs var ve bu bakımdan kişisel anlamda bu dönemde farklı, orijinal ve yaratıcı olabileceğimiz faaliyetlere de yönelebiliriz. Bu bir Yeniay olduğu için bu yeniay etkisi ile birlikte aslandaki dizilimine oldukça enerji yükleniyor ve yeni oluşumların filizleri atılıyor. Bu zamanlamada derece olarak Güneş’in az gerisinde kalsa da Uranüs’ün özellikle doğu tarafından yani tutulma haritasının yükseleni tarafından bir köşe ev olan 1. evden etkileşim halinde bulunması ve bunu uyumlu üçgen açısı ile yapması ise dengeli ve esnek olmak üzere bazı konuları öne çıkartacaktır. Bu konular içerisinde özellikle yer değiştirmeler, elektrikli, sürpriz ve heyecan verici olaylar durumlar, daha güçlü zihinsel sezgi, bağlantılar kurma ve farkındalık sıçraması diyebileceğimiz aydınlanmalar var. Tabi hem Uranüs hem de Merkür retro da olduğu için zihinsel olarak varacağınız farkındalıkların geçmiş ile bağlantılı konuları içermesi ya da içsel açıdan olabilmesi de muhtemeldir.

Aslan alanları olarak yine değinirsek genel olarak sahne, yaratıcılık, çocuklar, eğlence hayatı, gösteri dünyası, risk ve kendine güven gerektiren işler, gösteriş ile ilgili konular, eğlendiren keyif veren şeyler, hobiler, spor, artistler ve aktrisler ile ilgili konular, sinema ile ilgili konular, şans oyunları ve borsa, altın, liderler, yöneticiler, babalık ile ilgili konular ve burada ay’ın da dispozitörü olacağı için temel ihtiyaç noktasında yaşam coşkusu, mutluluk, kendinizi gösterim şekliniz, aşk hayatınıza bakış açınız, yaşamdaki rol modeliniz ve istikrarınız daha fazla öne çıkıyor. Her burç açısından da aynı zamanda hem mars’ın hem de kuzey ay düğümün aslanda olmasından dolayı da ayın bulunduğu yaşam alanı ile ilgili mücadeleler, gelişim yönelimleri, kontrol ve istikrar çabaları da sürecek. Bunlara yine Aslan burcundaki Ay’ın burcunuza etkileri kısmından bakarak tutulmada hangi yaşam alanından etkileneceğinizi okuyabilirsiniz.

Ay ve güneşi kavuşumunun aneretik dereceye (29 derece /30 derecelik dilimin sonu) gelmesi hayatınızdaki bazı konular ile ilgili geçiş yaparken zorlanmalar getirebilir. Fakat Uranüs’ün esnek açıları, kuzey düğümün aslan burcunda olması Mars’ın Satürn ile yine uyumlu üçgeni gibi açılar bu zaman dilimindeki geçişler açısından bazı son anda son noktada olan oluşumları ifade etmekte. Mars’ın geri hareketteki Satürn ile uyumlu açısı ile daha esnek ve dengeli bir şekilde olmak üzere özellikle geçmişle de bağlantılı olan işleriniz ile ilgili yaptığınız çalışmalar, düzenlemeler, yapılandırmalar ile gelişmeler kaydetmeniz mümkün. Aneretik derece ile ilgili yine ifade edersem hem etkileşimin son geçiş derecesinde olması hem de bir başlangıcı ifade eden durumların görülmesi ile bir şeyin tamama ererek başlangıcı söz konusu. Bu açıdan ortaklıklar, ilişkiler ve yeni yapılandırılan projeler konusu daha da dikkat çekiyor. Bu dönemdeki projeler daha fazla yaratıcılık, farklılık ve orijinallik içeriyor. Fakat geri hareketteki Merkür ile özellikle beklemeler, gözden geçirmeler ve toparlamalar yapmak söz konusu olacaktır.

İlişkiler ve Ortaklıklar

İlişkiler ve ortaklıklar açısından yeni bir süreç başlayabilir. Bu zaman diliminde Uranüs’ün hem güneşe uyumlu hem Venüs e kare açısı da ani, spontane, birden bire başlayan ilişkileri ifade edebilmekte. Birbirini zihinsel noktada yakalayan, heyecan ve elektrik yükleyen etkiler söz konusu. Bir bakıma sosyal, eğlenceli ve faal zamanlar da geçirebilirsiniz. Bu dönem tabi biraz geçmişinize dönük bağlantılarınızı içerecek şekilde de olabilir.

Mars’ı arzu istek bakımından da düşünürsek burada yay burcundaki Satürn ile uyumlu açısı daha ayağını sağlam basan, düzenli hareket eden, ne yaptığını bilen, gerçekçi etkileri ifade ediyor.

Yine Merkür ve Uranüs’ün geri harekette olması özellikle az evvel belirttiğimiz farkındalık getirme konusunda geçmişinizdeki ilişki halinde olduğunuz kişiler ile ilgili bir takım farkındalıkları da size getirebilir.

Bu dönem ilişkiler ve ortaklıklar açısından da bazı şeyler oluşsa da netlikler açısından bazı gecikmeler ve beklemeler söz konusu olabilecektir.Türkiye astrolojik haritası ve tutulma etkileri

Türkiye Astrolojik Haritası

 

Türkiye Astrolojik haritasında süreç olarak ülkenin üretimi ve kaynakları ile ilgili çalışmalar ve organizasyonlar konusunun ön planda olabileceği görülüyor. Bu dönem harcamalarda artışlar olabileceği gibi kaynak arayışlarının da artması söz konusu. Bu etkiler özellikle geçen sefer oluşan aslan yeniayı ve yine kova burcundaki tutulmada bahsettiğim konulardı fakat bu sefer tekrar aslan konumunda güçlü bir dizilim ile gerçekleşiyor yani bu zaman diliminde ülkede lider konumunda, yönetimde olan kişiler de ülkenin maddi durumu, kaynakları ile ilgili önemli etkiler yapabilecekleri zamandalar. Burada kümelenen aslan burcundaki etkiler daha bireysel etkileri ve özellikle yöneticilerin tavırlarını, siyasetlerini ifade ettiği için karşısındaki kova burcu ile ifade edilen kolektif alan, biz kavramı, farklılıklar, farklı görüşler, özgürlükler gibi konularda takınacağı tavırlar da özellikle dış yatırımcılar açısından etkiler doğurmakta ve bu süreçte buradaki dengelere dikkat etmek ve göz önünde bulundurmak gerekliliğinin ülkenin dengesi bakımından önemliliğini tekrar belirtelim.

A.B.D. ve Başkan Donald Trump’ın Astrolojik haritası

Evet, büyük Amerika tutulması diyorduk o bakımdan biraz da Amerika açısından duruma bakalım. Burada ilginç görünümler var. Özellikle Tutulmanın aslan burcundaki derecesi tam da Donald Trump’ın aslandaki yükselen burç derecesine geliyor. Haritasında Mars’ının da Aslan burcunda olduğu görülüyor yine ve şu zamanların kendisinin rol oynayacağı ve harekete geçireceği bir takım durumlar açısından hayli etkin olabileceğini görüyoruz.  Güneş’inin derecesi de Amerika astrolojik haritasında tam Mars’ın olduğu derecelere geliyor ve bu derece ile teması da onun davranış tutumunun Amerika açısından ne kadar etkileyici olduğunu gösteriyor.  Zararlı çalışan bir mars ikizler burada ayrımcı ve bölücü tutumları ifade edecektir ve tam bu sıralarda bu tutumlara dikkat etmek gerekiyor. Bilindiği üzere Amerika’da ırkçı gösteriler, olaylar, grup çatışmaları gerçekleşiyor.

Amerika birleşik devletleri haritasına baktığımızda ise ikizlerdeki Mars’ın 7. evde yani açık düşmanlık alanında odluğunu görüyoruz. Eğer bir ülkenin haritasında böyle bir durum varsa ülke içindeki kutuplaşmalara daha fazla dikkat etmek durumundadır. Yine Transit Yay burcundaki Satürn’de tam bu derecede hareket ediyor ve gökyüzünün iki sert mizaçlı gezgeni karşı karşıya durumda. Burada ideolojik, radikal söylemlerden ve ayrımcılıktan uzak durulması gerektiği açıktı yoksa çok sert olaylar tetiklenebilecektir.

Tutulma açısından değerlendirdiğimizde ise Placidus ev sistemine göre Amerika’nın ortak kaynaklar alanı, müttefikleri ile ilgili ekonomik konuları, yine dış uzak komşuları ile ilgili mali durumlar bir takım krizler üretebilir. Whole sign yani tüm burç ev sistemi açısından ise bu alanın aynı zamanda ideolojiler ve fikirler üzerinde de etkili olabileceğini söylemeliyiz. Aslan burcu yükselen Yay’a göre 9. evi anlatır doğrudan ve bu alanı da değerlendirmek gerekiyor. Bu bakımdan uzak komşu ile ilgili sorunlar, kaos getiren durumlar da söz konusu çünkü mars da bu alana geliyor. Bilindiği üzere Kuzey Kore ile ilgili gerginlik tırmanması var. Umarız dünya barışı adına olumlu adımlar atılır.  Son olarak burç alanınız nasıl etkileniyor konusu ile bitiriyorum yazımı. Görüşmek üzere…

Aslan burcundaki Ay’ın burcunuza etkileri (Yükselen ve öz burcunuz olarak okuyabilirsiniz).

Koç: Aşk hayatınız ya da kendinizi ifade edişiniz, gösterişiniz ile ilgili daha aktif olabilir ve yaratıcı becerilerinizi ortaya çıkartabilirsiniz. Sevgi ifadenizde daha sıcak ve coşkulu hareket etmeniz mümkün. Hobiler, eğlenceli faaliyetler, flört ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Çocuklarınız var ise onlar ile daha yakından ilgilenmek de söz konusu olabilir. Size keyif verecek faaliyetler ile ilgili bağlantılar kurabilirsiniz. Spora yönelebilirsiniz.

Boğa: Aile, ev ve içsel hayatınız ile ilgili daha fazla sıcaklık ve hareket ihtiyacınız olabilir. Daha güçlü hisler ile dolabilirsiniz ve sahipleniciliğiniz daha etkinleşebilir. Aile ile birlikte faaliyetler yapmak mümkün olduğu gibi benliğin daha fazla etkin olması ile kendinizle ilgilenmeye de yönelebilirsiniz. Ev içindeki konular ön plana çıkabileceği gibi ebeveynler, geçmiş ve kökler ile ilgili konularda gündeme gelebilir. Daha geniş bir anlamda Aile üyeleri/Akrabalar ile bir araya gelebilirsiniz.

İkizler: Yakın çevreniz, yakın yollar, iletişim, eğitim, zihinsel işler, bağlantılarınız ile ilgili daha yaratıcı ve akıllı yaklaşımlarınız olabilir. Sözlü ifadeleriniz daha sıcak olabileceği gibi yakın çevreniz ile ilgili daha gerçekçilik ve bilinç arayışında olabilirsiniz. Zihninizde daha aktif bağlantılar kurabilirsiniz. İletişimde benliği daha vurgulu olma ihtiyacı ön plana çıkabilir. Alım – satım gibi ticari konular ile ilgili haberleşmeler mümkün.

Yengeç: Maddi konular, yetenekleriniz, üreticiliğiniz, kaynaklarınız ile ilgili güven ve destek ihtiyacınız ortaya çıkabilir. Bu konular ile ilgili faaliyetiniz de artabilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Aşk, spor, hobi, çocuklar, eğlence, bilgi artırma ile ilgili harcamalarda bulunabilirsiniz. Girişim ve organizasyon yeteneklerinizi kullanmanız söz konusu bu zaman diliminde.

Aslan: Kişisel duruşunuz, görünümünüz, imajınız ile ilgili daha fazla gerçekçilik kazanabilirsiniz. Daha fazla faaliyet ve girişkenlik ihtiyacınız olabilir. Girişimlerinizde kendinize daha güvenli hareket edebilir ve kendinizi daha yaratıcı ifade edebilirsiniz. Bu zaman diliminde Anneniz veya kadınlar/kadınlık ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Metabolizmanıza daha çok kulak verebilirsiniz. Yine beslenme ile ilgili konular ön plana çıkabilir.

Başak: Kolektif bilinçaltı ile bağlantılar kurabilirsiniz. Kendi iç sesinizi daha iyi duyabilirsiniz. Fedakarlık ve hizmet gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Yaratıcılık ile ilgili konularla ilgilenebilir, daha çok aktiflik de kazanabilirsiniz. Coşkunuzu ve benliğinizi kontrol etmeye daha çok özen göstermelisiniz. Bu zaman diliminde elde olmayan, göremediğiniz noktadan gelen şartlar da söz konusu olabilir. Eşya kaybı ve dalgınlığa karşı dikkatli olun. Bir diğer bakış açısından değerlendirilirse daha gizli ve sessiz hareket etmenizde mümkün. Bununla birlikte kendi dünyanıza çekilebilir, meditasyon ile ilgili çalışmalar yapabilir, dua ve dileklerde de bulunabilirsiniz.

Terazi: Bir takım kolektif faaliyetlere katılabilir, sosyal hareket edebilir ya da zihinsel bağlantılar kurabilirsiniz. Kolektif bakış açınız etkinleşebilir. Arkadaş çevreniz, dost gruplarınız, dahil olduğunuz organizasyonlar ile ilgili aktivite gerektiren durumlar gündeme gelebilir. Birlikte faaliyetler içinde bulunmak, yaratıcı ve cesur hareket etmek mümkün. Gelecek ile ilgili konularda daha fazla bilinç kazanabilirsiniz. Arkadaş grubu içinde sıcaklık ve güven ile ilgili konular da gündeme gelebilir. Negatif etkileşimde grup içi gerginlik ve gurura dikkat etmek gerekir.

Akrep: Kariyeriniz ve toplum önünüzdeki duruşunuzda kendinizi daha aktif ve yaratıcı olarak ifade edebilirsiniz. Toplum önünde kendinizi daha gösterişli ya da babacan ifade etme ihtiyacınız da ortaya çıkabilir. Daha karizma ihtiyacı içinde ya da benmerkezci algılanabilirsiniz bu zaman dilimi içerisinde. Yaratıcı projelerinizle gündeme gelebilirsiniz.

Yay: Uzak yollar, akademik, eğitim, yabancılarla ilişkiler konusunda daha faal ve organize hareket edebilirsiniz. Yolculuklar söz konusu olabilir. Yaratıcı, güvenli ifadeniz artabilir ve daha geniş bir perspektiften bakabilirsiniz. Düşüncelerinizde daha bilinçli hareket edebilir ve uzak hedeflerinizle ilgili sağlamlık arayışında olabilirsiniz.

Oğlak: Ortaklaşa kaynaklar, başkalarından gelen gelirler ile ilgili daha sağlam bağlantılar kurduğunuz bir zaman dilimi olabilir. Kaos ve kriz getirecek durumlar ortaya çıkarsa bu durumlara karşı fazla gergin ve kibirli hareket etmek olumlu sonuç getirmeyebilir. Ortaklaşa kaynaklar, başkalarından gelen gelirler ve cinsellik ile ilgili daha fazla benmerkezci  ve cesur hareket edebilirsiniz.

Kova: Sosyal; ortaklık/eş/yakın arkadaş ile ilişkilerinizde daha sıcak hareket edebilirsiniz. Kendine güvenli, yaratıcı, sıcak Eş/partner/yakın arkadaşlar ile tamamlanmak, beraber hareket etmek durumunuz olabilir. Bu özellikler ile uzlaşmaların yanı sıra negatif anlamları ( fazla benmerkezcilik, kibir, fazla gurur, gerginlik vb.) ortaya çıkarsa zıtlaşma durumları da yaşayabilirsiniz. Siz kendiniz de zıt kişilik özellikleri ile etkileşip, normal kişiliğinizden farklı bir yapıda hissedebilir ve farklı bir perspektiften bakabilirsiniz bu zaman diliminde.

Balık: Çalışma hayatınızda, eğer varsa yanınızda çalışanlar ya da evcil hayvanlar ile ilgili daha aktif ve sıcak yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Yine bu alanlarda sizi gerginleştirecek durumlar ortaya çıkabilir. Risk ya da yaratıcılık gerektiren konularda çalışmalar yapmanız mümkün bu zaman diliminde. Rutin düzeniniz içinde destek ve organizasyon ihtiyacı içinde olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir