BOĞA’DA YENİAY VE BURCUNUZA ETKİLERİ; KAZANIM İÇİN HAREKET ZAMANI

26.4.2017, Çarşamba günü Saat 15:16’da Boğa burcunda bir Yeniay gerçekleşecek. Başak burcunun 12 derecesi yükselirken gerçekleşen Yeniay sırasında Güneş ve Ay 6 derecede kavuşum yapacak.

Boğa burcundaki Yeniay ile birlikte hayatınızdaki üreticilik, somut bir şeyler oluşturma gibi girişimleriniz için önemli bir filizlenme zamanına giriyorsunuz. Başak burcunun da yükselmesi an haritasında daha pratik, daha çözümleyici, daha analizci ve becerilerin önem kazandığı bir zamanlamayı gösteriyor. Yeniay’ın yöneticisi Venüs’ün Balık burcunda olması ise Başak yükselenin karşısında tamamlanma ve ortaklık temalarını gösteriyor. Somut olan ile soyut olanın birbirini tamamlaması durumu var. Sezgiler ve zihin ne kadar ortak ve uyumlu çalışırsa o kadar iyi olacaktır bu dönemde. Yeniay’ın Boğa burcunda gerçekleşmesi bunu destekler niteliktedir. Başak ile uyumlu 120 derece üçgen açı yapan Boğa burcu, Balık ile de 60 derecelik fırsat veren açı olarak ifade ettiğimiz sextile açıyı yapmakta.

Balık burcundaki Venüs’ün 29’derece yani anaretik derecede olması ise özellikle Yeniay ile birlikte yeni oluşumlar içinde olanlar açısından bir takım sosyal, paylaşım ve sevgi ilişkisi içinde olunan insanlardan beklentiler olabileceğini ve ayrıca bir geçiş aşamasında olunduğunu ifade ediyor.

Bu dönemde toprak elementi burçlarının ön plana çıkması özellikle sağlam, kalıcı şeyler dikkatinizi daha fazla çekecek. Arkadaşlık, dostluk, ilişkiler bakımından da daha sağlam olana yönelebilirsiniz. Bu süreçteki seçimlerinizde gözle görünür olan, ne olduğunu net olarak tanımladığınız, elle tutulur şeyler seçimlerinizi daha fazla etkileyecektir. Keyif, doyum, huzur, bolluk, rahatlık arayışınız öne çıkabilir. Haritanız da destekliyorsa bu tip durumlarla daha fazla karşılaşabilirsiniz.

Yine Boğa burcu özellikle somut tasarımları içine alan güzel sanatlar ile ifade olunur. Burçtan bir çok güzel sanat mezunu çıkar. Bu dönemde tasarım konuları ile ilgili uğraşanlar için ayrıca bir değerlenme söz konusu olacaktır. Venüs’ün de Balık burcunda olması son derecede de olsa bu sürecin başlangıcı olan görünümde buna katkı sağlayacağını gösteriyor.

Daha sonra Venüs’ün Koç burcuna (28 Nisan – 6 Haziran) geçişi ve dispozitörü olacak Mars’ın da ikizler burcundaki seyri 21. Nisan – 4 Haziran) ile hayatımız sosyal ve tasarım – üretim bakımından oldukça hız kazanabilir.

Bu süreçte kısmetler daha çok ilişkiler ve sosyal cesaret gösterildiği oranda, bağlantılar kurulabildiği oranda gelecektir.
Mithra ve Boğa burcu

Sembol olarak Boğa burcunun önemi eski zamanlardan beri gelmektedir.

Bu figür Roma – Mithra inancı/öğretisi dönemine (1 yy – 4.yy) ait önemli mesajlar veren ezoterik bir figürdür. Resimde ortada genç Mitra figürü ve etrafında da burçlardan oluşmuş zodyak vardır.

Mitraizm hakkında bilgi verirsem Mitraizm, Mitra tarikatı ya da Mitras’ın Sırları, Antik Yunan ve Roma dünyasının, Eleusis ve İsis sırları olarak bilinen diğer gizli kültlerde, yani ezoterik olarak nitelendirilebilecek geleneklerde olduğu gibi, sadece bu tarikata kabul edilenlere açıklanan sırlar etrafında gelişmiş bir mistik Roma kültüdür.

Mitra öğretisinde temel figür Boğa figürüdür. Bu Mitra figüründe de göğüs bölgesinde aslan figürünü görürsünüz yine mesela. Bunlar sabit burçların sembolleridir. Boğa, Aslan, Akrep ve Kova 4 sabit burçtur. Bu yine Zodyak’ın 4 ana unsuru yani Ateş, Toprak, Hava, Su elementlerini ifade ediyor. Toynak ile ifade edilen Boğa, yere yani dünyevi olana teması ifade eder.

İşte bu içinde bulunduğumuz dönemde doğaya temas etme konusu, toprak ana ile barışıklık konusu, doğal olanın arayışının yanı sıra istikrar, sağlamlık, ayağı yere sağlam basma konusu, üretme konusu, huzur, konfor, doyum, keyif konusu vurgu yapacak ve öne çıkacaktır. Yetenekleriniz ve üreticiliğiniz konusunda da objektif olacağınız ve tespitlerde bulunup planlama yapabileceğiniz bir zaman dilimi olacaktır.

Boğa burcundaki Ay’ın burcunuza etkileri: (Güneş (öz burcunuz) ve yükselen burcunuza göre okuyabilirsiniz.)

Koç: Maddi konular, yetenekleriniz, üreticiliğiniz, kaynaklarınız ile ilgili beklentileriniz artabilir. Bir takım tasarımlar oluşturmak için uygun bir zaman olabilir. Huzurlu, konforlu, keyifli hissetmek için harcamalarda bulunabilirsiniz. Sanat, sinema, kıyafet v.b. gibi alışveriş ile ilgili konulara para harcayabilirsiniz. Maddi olarak güven sağlayacak temalarla daha ilgili olacaksınız. Üreticiliğiniz ve yetenekleriniz ile ilgili güven duygunuz ön plana çıkacak.

Boğa: Kişisel duruşunuz, görünümünüz, imajınız ile ilgili yeni bir biçim, şekil geliştirebilirsiniz. Daha fazla rahat ve konfor ihtiyacınız olabilir. Girişimlerinizde daha kararlı ve emin hareket edebilirsiniz. Hayatınız ile ilgili şeylerin yönetiminde daha fazla direksiyonu elinizde tuttuğunuz ve kendiniz için karar verip harekete geçebildiğiniz bir dönem olabilir. Bu zaman diliminde anneniz ve kadınlar ile ilgili konular ön plana çıkabileceği gibi duygusal ihtiyaçlarınız da ön plana çıkabilir. Metabolizmanıza da daha çok kulak verebilirsiniz.

İkizler: Bütün ile bir olmanız ve daha huzur gereksinimi ile bunu yapmanız söz konusu olabilir. Kolektif bilinçaltı ile bağlantılar kurmanız mümkün. Fedakarlık ve hizmet gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Dinlenmek ve yalnız kalmak ihtiyacı içinde de olabilirsiniz ve iç sesinize daha çok kulak verebilirsiniz. Normal hareketliliğinizin dışında hareketsiz kalacağınız bir zaman dilimi de olabilir ve elde olmadan kontrol dışı gelişebilecek şartların da gelişebileceğini söyleyeyim yine bu zaman diliminde. Somut tasarımlar için ilham alabileceğiniz bir dönem aynı zamanda.

Yengeç: Arkadaş çevreniz, dost gruplarınız, dahil olduğunuz organizasyonlar ile ilgili faaliyetler gündeme gelebilir. Birlikte faaliyetler içinde bulunmak keyif ve huzur arayışı ile hareket etmek mümkün. Birlikte yeni şeyler üretebilir ve yeteneklerinizi de bir araya getirebilirsiniz. Ortaklaşa tasarımlar oluşabilir. Arkadaş grubu içinde maddiyat ile ilgili konular gündeme gelebilir. Birlikte yapılabilecek sanat ve alışveriş gibi faaliyetler mümkün. Kişisel açıdan da geleceğiniz ile ilgili daha iyi önünüzü görebilir ve tasarım içinde olabilirsiniz.

Aslan: Üreticiliğiniz ve yeteneklerinizi kariyeriniz açısından ve toplum önünde daha iyi ifade edebileceğiniz bir zaman dilimi. Toplum önünde daha fazla keyif, konfor, maddi konular ve harcamalarınız ile gündeme gelebilirsiniz. Zengin ve varlıklı bir ifade kazanabilirsiniz bu zaman dilimi içerisinde. Sanat ve tasarım ile ilgili projelerinizle gündeme gelebilirsiniz. Kariyerinizde kalıcı ve istikrarlı adımlarla ilerlemek yönünde plan ve organizasyon yapabilirsiniz.

Başak: Uzak yollar, akademik konular, yabancılarla ilişkiler, yurtdışı ile ilgili konular, inanç ve hukuku içine alan konularda daha emin duygularla hareket edebilirsiniz. Sevgi, keyif, konfor ifadeniz ruhsal düzeyde daha da artabilir ve düşüncelerinize etki edebilir. Düşüncelerinizde daha üretici olabilir ve uzak hedefleriniz ile ilgili yeni tasarımlar yapabilirsiniz.

Terazi: Bu dönem içinde ortak üretkenlikte daha verimli olabilirsiniz. Ortak, sevgili gibi kişilerden destek görmeniz ve güven duygusu geliştirmeniz söz konusu. Başkalarının vasıtası ile gelen gelirler, kaynaklar, eşyalar ve onların yetenekleri size yardımcı olabilir. Cinsellik ya da sahip olma davranışında daha aktif olabilirsiniz. Krize yol açacak davranışlardan ve fazla kurcalayıcılıktan kaçınırsanız daha iyi olacaktır.

Akrep: Ortaklık/eş/yakın arkadaş ile ilişkilerinizde daha huzurlu hareket edebilirsiniz. Keyifli, rahat, becerikli varlıklı eş/partner/yakın arkadaşlar ile tamamlanmak, beraber hareket etmek durumunuz olabilir. Bu özellikler ile uzlaşmaların yanı sıra zıtlaşma durumları da yaşayabilirsiniz. Zorlayıcı ve kontrollü mizacınızdan farklı bir yapıda hissedebilirsiniz ve farklı bir perspektiften bakabilirsiniz bu zaman diliminde. Farklılaşmanız ortak, eş, yakın arkadaşlar vasıtasıyla olabilir. Anlaşma ve sözleşmeler ile ilgili konular öne çıkabilir.

Yay: Çalışma hayatınızda, eğer varsa yanınızda çalışanlar ya da evcil hayvanlar ile ilgili daha kararlı yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Rutin işler ile uğraşırken daha sağlam hareket edebilirsiniz. Sanat ve estetik ile ilgili çalışmalar yapmak için uygun bir zaman dilimidir ve yeni tasarımlar ortaya çıkartabilirsiniz. Çalışma hayatınızda rahat ve konfor ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Kişisel bakım ve sağlık konularınızla ilgilenebilirsiniz.

Oğlak: Aşk hayatınız ve kendinizi ifade edişiniz, gösterişiniz ile ilgili daha verimli olma ve yeteneklerinizi ortaya koyma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Sanat, tasarım, müzik ile ilgili hobilere ilginiz çekilebilir. Çocuklarınız var ise onlar ile bağlantılı gelişmeler ile ilgilenmek söz konusu olabilir. Size keyif verecek tatil, gezi, eğlence, spor vb. faaliyetlerine meyledebilirsiniz.

Kova: Aile, ev ve özel hayatınız ile ilgili daha huzur ve konfor ihtiyacınız olabilir. Evinizdeki ve yanınızdaki sık kullandığınız eşyalarınız ile ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Hassaslaşabilirsiniz ve güven, rahatlık gibi ihtiyaçlarınız artabilir. Yakın olduğunuz insanlar ile ya da evde vakit geçirmeye meyledebilirsiniz. Kendinizi dinlendirebilir ve iç sesinize kulak verebilirsiniz.

Balık: Yakın çevreniz, iletişiminiz, eğitim konularınız, zihinsel işleriniz ve bağlantılarınız ile ilgili daha istikrarlı ve somut hareket etmek isteyebilirsiniz. Sözlü ifadeleriniz daha esnek olabildiği gibi yakın çevrenizle ilgili daha konfor ve huzur arayışında olabilirsiniz. Zihinsel olarak tasarımcılığınız ve veriminiz artabilir. Ticari konular, eşya alım – satım v.b. gibi durumlarda haberleşmeler mümkün. Yazılı ve sözlü olarak iletişim ihtiyacı içinde olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir