OĞLAK’TA DOLUNAY VE BURCUNUZ; HASSASİYETLER VE DÖNÜŞÜM

9 Temmuz 2017 Saat sabah 7:06’da Oğlak burcunun 17 derecesinde bir Dolunay gerçekleşecek ve Dolunay haritasında Aslan burcu yine Aslan’daki Merkür ile birlikte yükselecek.

Yengeç Yeniay’ı ile başladığımız döngüde yarı yola geldik ve şimdi durumu daha objektif görme zamanı. Yeniaylar Güneş ve Ay’ın kavuştuğu zamanlardır ve burada bakış açısı yani iç ve dış aynı olduğu için çok fazla farkındalık yoktur subjektiflik fazladır fakat Dolunay zamanı dediğimizde Güneş ve Ay birbirine karşıt bakar ve burada iki ayrımın farkına da vararak yola öyle devam ederiz. Her döngünün bir başı ve sonu olduğu gibi 0 derece kavuşum açısı olan Yeniay ile başlayan bir süreç 180 derece açı ile ifade edilen güneş ve ayın karşı karşıya geldiği dolunayda yarım yol yapmış olur ve döngünün tamamlanacağı kapanma fazlarına doğru yolculuğa çıkar.

Bazen yeniay ile başladık dolunay ile bitirdik şeklinde ifadeler olabiliyor  fakat astrolojiye göre bir şey aslında Koç burcu ile yani 1. Ev ile başlar ve balık ile 12. Ev ile biter. Tam bir döngünün ifadesi budur. Koç başı balık ayağı ifade eder. Ay fazı da 8 tanedir ve yeniay koç enerjisini ifade ederken son faz olan balsamik faz balık burcu enerjisini ifade eder. Tabi ki orta nokta olan 180 derece açı mesafesindeki dolunaylar da yolun yarısı ve durumları tarttığımız yer olan Terazi burcu ile ifade olunur. Ama aks olarak ifade ediliyorsa yön olarak koç teraziye gider, terazi koç a doğru gider şeklinde bir durum vardır. Bu mesela daha ayrı bir konudur. Yeniay da hiç ışığı olmayan bir Ay, Dolunay’da tam olarak ışıklı bir hal alır. Yani hem bir konu olgunlaşmış haline gelir hem de tekrar ifade edersek bir şeyi en objektif olarak iki tarafından kıyaslayarak gördüğümüz ve farkına vardığımız noktayı ifade eder. Belki bu ham halinden en olgunlaşmış haline gelmesi, yeniayda filizlenmiş bir konunun dolunayda ne olduğu anlaşılmak üzere tamamlanmış haline gelmiş şeklinde anlaşılması daha doğru olacaktır.

Astroloji iç içe farklı döngüleri inceler. Bu bakımdan astroloji içindeki bazı şeyleri ifade ederken ya da bazı şeyler anlaşılırken karışıklık olabiliyor o bakımdan biraz teknik olarak anlatmak istedim. Şimdi gelelim konumuza.

Dolunay’dan öncelikle öncü burçlar etkileniyor. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burcunun 2. on günü içinde doğanlar yani Ay’ın yaklaşık 8’i civarı doğumlular -2 +2 ya da 17 derecesi civarında gezegeni olanlar bu dolunaydan oldukça etkilenebilirler. Bu derecelerde Ay, Venüs, Mars gibi yakın gezegenler varsa daha da etkili olacaktır.

Gökyüzündeki manzaraya gelirsek, sadece senede bir defa olmak üzere Güneş Yengeç’teyken onun dispozitörü Ay olmaktadır ve aralarında da böyle bir 180 derece konum oluşabilmektedir. Güneş kendi dispozitörüne 180 derece zıt bakmaktadır. Bu durumda da hem ayrılık ifadeleri varken hem de aynı konu altında bir araya gelen durumlar ifade olunabilir. Bu açılanma daha da fazla ilişkilerle ilgili durumları gösteriyor. Senede bir olan konum demiştik fakat daha da ötesi aynı zamanda yengeç tarafındaki Mars ile Plüton’u da karşı karşıya getiriyor. Bu nadir görünen bir durum oluşturuyor. Bu dönemde bir takım kararlarımız çok önem kazanıyor ve özellikle altını çizerek söylüyorum dikkat etmemiz gereken şey de bindiğimiz dalı kesmemek oluyor. Yazı içinde konunun olası detaylarına değineceğim, şimdi biraz an haritasını değerlendirerek başlayalım.

An haritası 12. Ev ile 6. Evi karşı karşıya getiriyor. 12. Evde Güneş ve Mars Yengeç burcunda ve 6. Evde de Ay ve Plüton bir arada yer alıyor. 6-12. ev aksı genel olarak hizmet ve çalışma ilgili konuları içeriyor ve bu haritaya göre de Aslan burçlarını da ön planda oldukça etkiliyor. Bu evleri ayrıca incelersek 12. Ev daha çok bütüne hizmet ettiğimiz ve fedakar olduğumuz bir alandır. Burada benlik ifadesi yerine kolektif bir ifade vardır. Ruh burada her biçime girebilir. Balık burcunun evi olan 12. Ev ruhun esnek olduğu ve adapte olabildiği bir alandır. Hizmet alanı da bunu gerektirir. Karşısındaki 6. ev de hizmet anlamındadır ama burada benlik ve biçimsellik daha fazla hakimdir. Çok çalışma somut anlamda bir şeyler yapma ve bunun karşılığını fizik dünyada alma. 12. Ev buna kıyasla daha ruhsal anlamdaki çalışmaları ifade edecektir. Yoga, meditasyon, dua, dilek gibi kolektif enerji ile evren ile temasa geçilen alan 12. evdir. Burada çekilir ve kendimizi dinleriz. Burası aynı zamanda yalnızlık alanı olabilir. 6. Ev ise çok yoğun ve meşgul olabildiğimiz bir alanı da ifade edebilir. 6. Ev uyanıklık alanımız ise 12. Ev daha çok sessiz saklı bir alandır. BU bakımdan dolunay haritası biraz gizli saklı olan ile de ilgili olan temaları içine alıyor. Güneş’in burada oluşu bazı şeylerin açığa çıkabileceğini göstermekte. Skandallar da 12. Ev ile ilişkilidir.

Dolunay haritasında karşı karşıya gelen Oğlak ve Yengeç’i karşılaştırdığımızda ise Oğlak’ın ustalık, uzmanlık, yaşlılık ile ilgiliyken Yengeç’in daha genç, saf olanı ifade edebilmesidir. Oğlak mesafeli, ağırbaşlı ve gerçekçi hareket ederken yengeç’!in dünyası yakınlıkla, güvende hissetmeyle, sezgilerle, hayallerle daha ilgilidir. Oğlakta otorite ve kurallar varken Yengeç daha anlayışlı, anaç ve besleyici olabilir. Oğlak sabırlı ve dayanıklı bir yapıdayken Yengeç, huysuzlanabilen, fazlaca hisli ve hassas yapıda olabilir.

Şimdi bunu doğamız üzerinde düşünürsek -ki şu ara bir takım konular içimizde bu şekilde çekişebilme durumundadır- bu iki unsur yengeç ve oğlak taraflarında özellikle de Mars ve Plüton’u karşı karşıya getirecek bir senaryo dahilindeler. Mars da Plüton da sert enerjilerdir. Mars direkt eylem ve güç koyma ile ilgili etkileri ifade ederken Plüton burada daha birikmiş ve kolektif çapta enerjilerle ilgili olacaktır ve yoğun dönüştürücü bir etkidir. Bunun da meali özellikle ikili ilişkilerle ilgili bir takım zorlanmalar kararsızlıklar, tezatlıklar, çekişmeler olabileceği ve bu etkilerin dönüşümler içerebileceğidir. İlişkilere daha geniş değineceğim. İç dünyamızda da bu şekilde olabilir. Bir taraftan somut şeylere yoğunlaşabilir ama diğer taraftan ruhsal temaları düşünebiliriz ve bu iki ana konu birbiri ile zıtlaşıp çekişebilir.

Yaşam içinde de ev ve kariyer temalarını karşı karşıya getiren bir etki zamanlamasıdır bu. Profesyonel yaşam ile özel yaşamın birbirine girmesi ve bu bakımdan zorlanmalar da olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Bu zaman diliminde bu zıtlıklar ve sert gezegenler eşliğinde hayatımızda vereceğimiz bir takım kararlar ve kendi yapımıza ve hayat planımıza göre bundaki sağlamamız gereken denge oldukça önem kazanmakta. Yani danışmanlık ve yardım gerektiren bir konu içinde kaldıysanız konunun uzmanına başvurmanız yerinde olacaktır bu zaman diliminde onu da belirteyim. Çünkü uzman olmadığınız bir konuda kendiniz harekete geçtiğinizde işleri daha da çıkmaz bir hale sokabilirsiniz. Güneş ve Mars’ın yengeçte kavuşması bir takım konularda şahsi girişimleri fakat bunun çok da akıl süzgecinden geçirilmeden hisler ile olabileceğini ve sonucunda bir takım kaosların da oluşabileceğini gösteriyor. Bu zamanlamada iyi bir planlama ve organizasyon olmadan bazı şeylere girişmeniz bu her ne ise daha sonrasında sizi zarara uğratabilecek nitelikte olabilir.

Mars’ın derecesi Güneş’i, Ay’ı ve Plüton’u geçmiş bulunuyor ama bir süre öncesinde her ne girişimde bulunduysanız ve bir şey başlattıysanız bu Dolunay’ın gösterdiği tablo ile de bunun bir bağlantısı olacaktır. Bu nedenle bir önceki Yeniay yazımda ele almıştım ama şimdi tekrar Mars ve Plüton konumlarını dikkatle ele alıyorum. Otorite konumunda olanlar ile de bu dönem çekişme içine girmeniz zararlı görünmekte. Fakat burada kendi gücünü tam olarak görememek ve buradan uğranabilecek zararlar söz konusu görünüyor. Yani kendinizi otorite görürken bir anda aslında olmadığınızı anlayan durumlar da yaşayabilirsiniz bazı konularda. O bakımdan bu zaman diliminde giriştiğiniz, başlattığınız şeyleri de iyi takip edin derim. Hazır olmadan bir takım işlere soyunmayın ya da soyunduysanız da üzerinde iyi çalışmanız gerektiğini bilin.

Dolunay haritasında Aslan burcu yükseliyor demiştik. Aslan burcu idari işlerle ilgili yöneticileri ifade etmesinin yanı sıra alanı ile ilgili olarak da sahne, flört, borsa, şans oyunları, spor, eğlence, sahne gibi konularla da yakından ilgili bir burçtur. Bu bakımdan dolunay karşıtlığındaki bir takım konuların da an haritası ile değerlendirildiğinde bu alanlar ile ilgili daha fazla bağlantılı olabileceğini belirtmek gerek.

Dolunay ve Türkiye

Yeniay yazımda (buradan okuyabilirsiniz; http://www.astrologburakustun.com/yengecte-yeniay-ve-burcunuz-hassasiyetler-ve-iliskiler/ ) T-Kare açı kalıbından bahsetmiştim ve bu Mars ve Plüton arasındaki çekişmenin Terazi’deki Jüpiter’e dayandığını bunun da adalet konusunda dengelenme konusunu ön plana çıkarttığına değinmiştim. Dünya Astrolojisinde Yengeç’in yöneticisi Ay halkı ifade eder ve gökyüzünde görünen Güneş ve Mars kavuşumu da Ay ile bağlantılı olmasından dolayı halk hareketini ve yürüyüşünü ve aynı zamanda da güneş mars sembolü ile yüksek idarecileri de ifade ediyor (mars harekete geçiş ve ilerleme demektir) ve karşısında Ay ve Plüton kavuşumu halk ile birlikte hassaslaşmış otorite figürlerini ifade ediyor yine. Ay ve Plüton kavuşumu dünya astrolojisindeki ifadesi ile halk konu olmaktadır ve burada halk üzerinde yoğunlaşan bir etki olabileceği söz konusudur. Burada sağ duyulu olmak gerekiyor. Hem yıllardır Türkiye’nin 7. Evinde yani açık düşmanlık ve anlaşmazlıklar ile ilgili evde olan Oğlak burcundaki Plüton ve şimdi belirttiğimiz gibi halkı temsil eden ay ve Türkiye haritasında yükselen burcun yengeç olmasından dolayı yengeç ve oğlak karşıtlığının halkı da oldukça etkileyen konumu. Bu zaman diliminde de Oğlak ve Yengeç in karşı karşıya gelmesi ve bunu Mars ve Plüton arasında gerçekleştirmesi ki güneş ve mars kavuşumu da otoriteyi ifade ediyor yani aslında iki tarafta da hem halk hem de otorite figürleri temsil olunuyor ve aralarında sert bir açılanma var dolayısıyla kendi ile güreş tutma gibi bir durum söz konusu olabilir ülke açısından ve bunun yorucu olduğu görülüyor. Ülke içinde halkın halka toleranslı, otoritenin diğer otorite figürüne toleranslı, yöneticinin diğer yöneticiye toleranslı olması gereken semboliklerin  görüldüğü bir dönemdeyiz.

Kuzey düğümünde Aslan’da olması aynı zamanda dolunay an haritasında yükselen ve Merkür Aslan ile birlikte sahneye çıkacak öne çıkacak, söz alacak, rol alacak, liderlik yapacak,  kişiler içinde ilgi çekici bir zaman oluyor.

Bu dönem dolunay zamanlaması ile birlikte Merkür Aslan burcunun başlarında ve Venüs de ikizler burcunun başlarındayken olmuş oluyor. BU iki gökcismi arasında uyumlu bir açılanma var. Bu sosyal bakımdan da ilişkiler, iletişim aracılığıyla hareketlenmemiz demek. Aslandaki Merkür bir takım otorite figürlerinin de kendini ifade etmesi açısından etkin bir dönem. Dileriz ki bu Venüs ikizler konumuna açı yapan Merkür aslan konumunun ve Jüpiter terazi konumunun uyumlu açıları ile daha esnek bir süreç oluştursun.

İlişkiler

Yeniay yazımda da belirttiğim üzere özellikle ikili ilişkilerde karşı tarafı yok saymak, hiçe saymak, silmeye çalışmak da Mars – Plüton sert açısı kapsamındadır. Dolayısıyla Yengeç burcu Yeniay’ı ile başlayan süreçte Oğlak dolunayı ile birlikte bir takım şeyleri daha iyi idrak edeceğiz. Daha objektif şekilde bu bakımdan bazı durumlar ortaya çıkacaktır. Bir tarafta hisler ve yakınlık ile hareket etmek bir tarafta da mesafeler ve kurallar konusu var. Bu dönemde seçicilik var evet ama çok daha kaba ve keskin şekilde de olabilir bu ayrımlar. Bir tarafta Güneş’in üstündeki Mars bir tarafta Ay’ın üstündeki Plüton ve klasik astroloji asalet öğretisine göre değerlendirildiğinde hem Mars’ın Yengeç’teki düşük konumu hem de Ay’ın Oğlak’taki zararlı konumu da daha zorlayıcı gözüküyor. Örneğin girişimler bakımından çok da direkt olmamak olabileceği gibi yakınlık kurmak açısından yetersiz kalmak gibi durumlar gelişebilir. Bir şekilde mesafelerin oluştuğu bir zaman dilimi etkisi de olabilir yani. Tabi bu görünümden ortaya çıkan bir çok başka sembolik anlam ve farklı yorum da mevcut.

Bu zıtlaşmalara karşın yengeç ve oğlak konuları da bir araya gelebilir. Bahsettiğim gibi Yengeç Güneş’in dispozitörü Ay olduğu için bir şekilde konu birbirine bağlanabiliyor. Yine özellikle tutku ve dürtüler konusu birleştiğinde belirli konularla ilgili olarak bakış açısının pek olmadığı çok da düşünülerek hareket edilmeyen girişimlere gebe olacaktır. Özellikle ilişkiler açısından tekrar belirtelim.

Yine bu dönem İkizler burcuna geçen Venüs ikili ilişkilerde biraz havailiğin, iletişimin, daha fazla sosyalliğin yanı sıra karışıklıkları da gösteriyor. Özellikle Neptün ile kare açı yapacağı zaman dilimine yakınız. Örneğin beklentilerinizi abartırsanız, birilerini fazla idealize ederseniz hayal kırıklığına uğramanız da kaçınılmaz olabilir bu dönemde ya da ilişkileriniz açısından kafanızın karışacağı yön tayin edemediğiniz bir durumların da içine girebilirsiniz. Görüntü bulanabilir. Ayrıca Venüs’ün Satürn ile yapacağı karşıt açıdan dolayı da bir taraftan ilişkilerde daha katı ve otoriter bir tutum takınmak ya da tam tersi biraz karşı taraftan kaynaklanan baskılar hissetmek ve kısıtlanmalar da söz konusu olabilir. Fakat özellikle zaman diliminde İkizlerdeki Venüs, Terazi’deki Jüpiter ile uyumlu bir üçgen açı yapacağı için ilişkilerden ve sosyallikten yana değerlendirebileceğiniz şansları da gösteriyor. Tabi bu dönem bu şanstan faydalanmak için gerçekleri bir tarafa bırakmadan kendinizi ayarlayıp biraz daha geniş, sosyal ve bol hareket edebilmeniz gerekiyor.

Oğlak burcundaki Ay’ın burcunuza etkileri (Öz burcunuz (Güneş) ve yükselen burcunuz olarak okuyabilirsiniz.)

Koç: Kariyeriniz ve toplum önünüzdeki duruşunuzda kendinizi daha düzenli ve ve disiplinli ifade edebilirsiniz. Yine toplum önünde kendinizi daha ciddi ve gerçekçi ifade etme ihtiyacınız da ortaya çıkabilir. Uzak hedeflerinizi toplum önünde ifade edebilirsiniz. Hedeflerinizle ilgili daha sorumluluk duygusu ve sistemli hareket etme durumunuz olabilir. Olgun ve ağırbaşlı ifadeniz artabilir.

Boğa: Uzak yollar, akademik, eğitim, yabancılarla ilişkiler konularında daha düzenli ve sistemli hareket edebilirsiniz. Yolculuklar söz konusu olabilir. Düzen duygunuz artabilir ve daha gerçekçi bir perspektiften bakabilirsiniz. Düşüncelerinizde daha sorumluluk ile hareket etmek ile birlikte uzak hedeflerinizle ilgili daha ciddi bir yaklaşımda bulunabilirsiniz.

İkizler: Ortaklaşa kaynaklar, başkalarından gelen gelirler, başkalarının yetenekleri ile ilgili daha gerçekçi baktığınız ve disiplinli hareket ettiğiniz bir zaman dilimi olabilir. Kaos ve kriz getirecek durumlar açısından, pesimist, kısıtlayıcı ve fazla eleştirel hareket etmek olumlu sonuç getirmeyebilir. Cinsel bakış açınızda daha düzenli ve ciddi bir meyille hareket edebilirsiniz.

Yengeç: Sosyal; ortaklık/eş/yakın arkadaş ile ilişkilerinizde daha ağırbaşlı hareket edebilirsiniz. Gerçekçi, sorumluluk sahibi, olgun eş/partner/yakın arkadaşlar ile tamamlanmak, beraber hareket etmek durumunuz da olabilir. Bu özellikler ile uzlaşmaların yanı sıra negatif anlamları ( Kısıtlama, pesimistlik, eleştirellik, endişelilik vb.) ortaya çıkarsa zıtlaşma durumları da yaşayabilirsiniz. Siz kendiniz de zıt kişilik özellikleri ile etkileşip, normal kişiliğinizden farklı bir yapıda hissedebilir ve farklı bir perspektiften bakabilirsiniz bu zaman diliminde.

Aslan: Çalışma hayatınızda, eğer varsa yanınızda çalışanlar ya da evcil hayvanlar ile ilgili daha ciddi ve kurallı yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Yine bu alanlarda sizi pesimist hissettirecek durumlar ortaya çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konular, düzenleme ya da genel anlamda kariyeriniz ile ilgili çalışmalar yapmanız mümkün bu zaman diliminde. Rutin düzeniniz içinde düzen, ciddiyet, ağırbaşlılık ihtiyacı içinde olabilirsiniz.

Başak: Aşk hayatınız ya da kendinizi ifade edişiniz, gösterişiniz ile ilgili daha gerçekçi olabilir ve ciddiyetinizi ortaya koyabilirsiniz. Sevgi ifadenizde daha olgun ve ağırbaşlı hareket etmeniz mümkün. Kariyer, iş, düzenleme, sistem kurma ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Çocuklarınız var ise onlar ile daha yakından ilgilenmek de söz konusu olabilir. Size keyif verecek faaliyetler ile ilgili bağlantılar kurabilirsiniz. Spora yönelebilirsiniz.

Terazi: Aile, ev ve içsel hayatınız ile ilgili düzen ve otorite ihtiyacınız olabilir. Daha gerçekçi hisler ile dolabilirsiniz ve ciddiyetli bakış açınız daha etkinleşebilir. Aile üyeleri/Akrabalar ile bir araya gelebilir, birlikte faaliyetler de yapabilirsiniz bu zaman diliminde. Ev içindeki konular ön plana çıkabileceği gibi ebeveynler, geçmiş ve kökler ile ilgili konularda gündeme gelebilir.

Akrep: Yakın çevreniz, kardeşler, iletişim, eğitim, zihinsel işler, bağlantılarınız ile ilgili daha düzenli ve ciddi bakış açısı ile yaklaşımlarınız olabilir. Sözlü ifadeleriniz daha somut olabileceği gibi yakın çevreniz ile ilgili daha sorumluluk ve gerçekçilik arayışında olabilirsiniz. Zihinsel olarak da daha sistemli olmanız mümkün. İletişimde fazla pesimist ve eleştirel ifadelerde olmamaya dikkat edin. Alım – satım gibi ticari konular ile ilgili haberleşmeler mümkün. Aynı sorumluluk anlayışına sahip olduğunuz insanlar ile birlikte hareket edebilirsiniz.

Yay:
Maddi konular, yetenekleriniz, üreticiliğiniz, kaynaklarınız ile ilgili düzenlenme ihtiyacınız ortaya çıkabilir. Bu konular ile ilgili planlar yapabilirsiniz. Kariyeriniz, sorumluluklarınız, düzeniniz için harcamalarda bulunabilirsiniz. Harcamalarınızda hesaplı olabilirsiniz.

Oğlak: Kişisel duruşunuz, görünümünüz, imajınız ile ilgili düzenlenme ihtiyacınız artabilir. Daha fazla ciddiyet ve sorumluluk arayabilirsiniz. Girişimlerinizde daha sistemli olabilir ve kendinizi daha düzenli ifade edebilirsiniz. Bu zaman diliminde Anneniz veya kadınlar/kadınlık ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Metabolizmanıza / Bedeninize daha çok kulak verebilirsiniz. Yine beslenme ile ilgili konular ön plana çıkabilir.

Kova:
Kolektif bilinçaltı ile bağlantılar kurabilirsiniz. Fedakarlık ve hizmet gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Sorumluluklarınız ile ilgili konularla ilgilenebilir, daha çok disiplin ve düzenlilik de kazanabilirsiniz. Endişeliliği, pesimistliği, fazla çalışma davranışını kontrol etmeye daha çok özen göstermelisiniz. Bu zaman diliminde, elde olmayan, göremediğiniz noktadan gelen durumlar da söz konusu olabilir. Eşya kaybı ve dalgınlığa karşı dikkatli olun. Bir diğer bakış açısından değerlendirilirse daha gizli ve sessiz hareket etmenizde mümkün. Bununla birlikte kendi dünyanıza çekilebilir, meditasyon ile ilgili çalışmalar yapabilir, dua ve dileklerde de bulunabilirsiniz.

Balık: Bir takım kolektif faaliyetlere katılabilir, sosyal hareket edebilir ya da zihinsel bağlantılar kurabilirsiniz. Kolektif bakış açınız etkinleşebilir. Arkadaş çevreniz, dost gruplarınız, dahil olduğunuz organizasyonlar ile ilgili sorumluluk gerektiren durumlar olabilir. Birlikte faaliyetler içinde bulunmak, sistemli hareket etmek mümkün. Gelecek ile ilgili konularda daha fazla sorumluluk duygusu kazanabilirsiniz. Arkadaş grubu içinde iş konuları ve maddiyatla ya da gerçekçilik ve disiplin ile ilgili konular da gündeme gelebilir. Negatif etkileşimde grup içi endişeli ve engelleyici davranışlara dikkat etmek gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir