30 Nisan 2022 Uranüsyen Boğa Güneş Tutulması: İstikrarlı Değişimler Zamanı Geliyor!

 

 

30 Nisan 2022, Saat 23:28’de Boğa burcunun 10. derecesinde bir Güneş Tutulması gerçekleşecek. Tutulma haritasında Yay burcunun 23. Derecesi yükselmekte. Uranüs Boğa konumu da 14 derecede yer alıyor ve Tutulma derecesi ile kavuşum içinde bulunuyor. Böyle Uranüsyen Güneş Tutulması diye tabir ettiğimiz bir durum oluşuyor. Bu süreç yaşamlarda bir çok değişimlere neden olabilecek bir zaman başlangıcını gösteriyor. 

 

Güneş Tutulması nedir?

 

Ay, Güneş’ten 400 kat daha küçüktür fakat dünya’ya olan uzaklığı güneşten 400 kat büyük olduğu için gözlem olarak ikisi de bize dünyadan eşit görünür. Bu bakımdan Güneş tutulması, Ay’ın yörüngesel devinim hareketini gerçekleştirirken Güneş ile Dünya arasına gelmesi ve Güneş’i kısmen ya da bütün olarak kapatması sonucunda gerçekleşen bir doğa olayıdır. Güneş tutulmaları Ay’ın Yeniay dediğimiz fazında gerçekleşir. Yeniay fazı Güneş ile Ay’ın 0 derecede kavuştuğu zaman başlar. Kavuşum Ay’ın yörünge düzleminin Dünya’nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması demektir. Bu kavuşum derece noktası tam tutulma anıdır. Yörünge düzlemine de aynı zamanda ekliptik (tutulma) düzlemi adı verilmektedir. Ekliptik sözcüğünün türetilme nedeni de, tutulmaların yalnızca Ay’ın bu düzlemi kestiği zamanlarda gerçekleşiyor olmasıdır.

 

Yılda iki ile beş arasında güneş tutulması gerçekleşebilir ve bunların en fazla iki tanesi tam güneş tutulması şeklinde olabilir. Bunun nedeni de Ay’ın yörünge düzlemi ile dünya’nın yörünge düzlemi arasında yaklaşık 5 derecelik bir fark olmasından dolayıdır. Eğer bu fark olmasaydı 1 yıl içerisinde 12 kadar tutulma gözlemleyebilirdik. 

 

Astrolojik Açıdan Tutulmanın Etkileri 

 

Güneş Tutulmalarının Astrolojideki ifadelerine değinirsek, tutulmalar Ay düğümlerine yakın oluşumları ifade ettiği için bu zaman dilimlerinde kaderi konuların ortaya çıkması söz konusu olur. Yine Güneş tutulması daha çok hızlı bir şekilde gelişebilecek olayları ifade etmekte. Eğer o zamana kadar bekleyen birikmiş enerjiler söz konusu ise bu etki ile bir anda hız kazanması ve belirginleşip ortaya çıkması muhtemeldir. Özellikle de tutulmanın olduğu burç ve hayat alanında ortaya çıkan dikkat çekici gelişmeler söz konusudur.

 

Uranüsyen Boğa Güneş Tutulması iki farklılığı bir bünyede topluyor. Boğa burcu istikrar, huzur, sağlamlık yapısında olan bir burçtur. Uranüs etkisi ise sürpizleri, sarsıntıları, anı değişimleri, yer değiştirmeleri, sıçramaları, buluşları, aydınlanmaları, bağımsız hareketi ifade eden bir gezegendir. Bu noktada özellikle Boğa burcunun ifade ettiği yeteneklerin, becerilerin kullanımı, üreticilik, güzel sanatlar, para kazanımı, maddi yatırımlar konusunda önemli bir başlangıç zamanına gelmiş oluyoruz. İleri görüşlü olanlar, doğru yatırım yapanlar, kenti yeteneklerine odaklananlar için fırsatlar açılacaktır. Burada Güney Düğüm’ün ifade ettiği ortaklaşa alandan ziyade kendi bireysel yeteneği ile hareket etmek ya da güney düğüm Akrep’in işaret ettiği geçmiş problemli ilişkiler ve geçmişe dair takıntıları aşıp kendi becerisi ve yeteneği ile ilerlemek konusu önemli olacaktır. Tabi bu noktada herkes için farklı etkileri ve buna göre yönetimi gerektiren kişisel astrolojik haritalar oldukça önemli olacaktır. 

 

Yer değişimleri, kariyerde değişim ya da sıçramalar, farklı bir bakış açılarının gelişimi ve aydınlanma etkileri genel etkiler olarak söz konusu olacaktır. 

 

Uranüsyen Boğa Güneş Tutulması etkileri global anlamda tetiklenebilecek ekonomik sarsıntıları da ifade ediyor. Türkiye Astroloji Haritası kısmında da ülkemiz açısından durumları ele alacağım. 

 

İlişkiler ve Kısmetler

Uranüsyen Güneş Tutulması, Güneş, Ay ve Uranüs konumlarının bir arada olduğu bir zamanlama olarak eril , dişil konuda, ego ve ihtiyaç olarak, bilinç ve hissiyat olarak aynı noktadan hareket etmek söz konusu. Burada yeni ilişkilere başlayacaklar için bereketli, kısmetli, ilişkilerden yana şans içeren durumlar söz konusu olacak. Kişisel açısdan yeni ve bağımsızlık temasını içeren bir zamanlama geliyor. İlişkilere bakış buna göre şekillenecektir. Bağımsızlık, üretkenlik ve zihinsel düzeyde anlaşma konusu ilişkiler açısından önemli bir vurgudur. 

 

Yine Tutulma haritasında Boğa burcunun yöneticisi Venüs de çok yakın derece ile Jüpiter ile Balık burcunda kavuşum yapıyorlar. Bu açıdan ilişkilerle ilgili romantik, duygusal, idealist ya da sosyal açıdan, kısmet açısından daha rahat, akışta olan enerjiler söz konusu olacak. Zaten bir süredir de Venüs ve Mars’ın Balık burcuna geçmesi ile etkisi artmaya başlamıştı. 

 

Merkür 30 Nisan  gece 1:23’te İkizler burcuna geçiyor. 10 Mayıs 14:48’e gelindiğinde Merkür burada duracak ve 11 Mayıs 14:48’de derece olarak geri gelmeye başlayacak. Durduğu nokta oldukça önemli olacaktır. Bu noktada işlerde duraksama, engel ile karşılaşma olabilir. 

 

Merkür daha sonra 23 Mayıs saat 4:25’te geri hareketle Boğa burcuna dönüş yapacak. 3 Haziran 11:01’de Boğa burcunun 26. derecesinde tekrar ileri harekete geçtikten sonra 13 Haziran saat 18:27’de tekrar İkizler burcuna geçecek ve burada 5 Temmuz saat 9:25’e kadar kalacak.   

 

Merkür gerilemesi genel olarak eski ilişkiler ve bağlantılar ile ilgili konuları ifade ederken İkizlerdeki sürecinde geçmişe dair ilişkiler ve iletişimler daha çok gündeme gelebilir. Bununla birlikte yolculuk, eğitim, söz iletimi gibi konularda da vurgular ortaya çıkacaktır. Dikkatli hareket etmek önemli olacaktır. Gerileme Boğa’ya geçtiğinde yatırımlar ile ilgili konularda düzenleme ve toparlama için iyi olacaktır. Gerek ikizler ve gerek Boğa’daki gerileme sırasında kurulan bağlantı ve yatırım için girişimlere dikkat etmek gerekir. Yeni girişimlerde pürüzler ve gecikmeler çıkabilir. 

Boğa burcundaki Merkür iletişimlerde Venüs etkisiyle daha naif, keyifçi, huzur arayan bir yapıdadır. Somut ve elle tutulur konular bu dönem daha çok ön plana çıkacaktır. Boğa yaşamın tadı, tuzu ile ilgilidir.

Boğa burcu güzel sanatlarla, doğayla yakından ilgilidir. Keyif meyilli hareketlilik söz konusu olabilecektir.

Maddi kıymetler, iktisat da yine Boğa burcunun ilgi alanı dahilinde meyil edebileceği konulardandır.

 İletişimlerde daha sağlamcı, emin ve güven duygusu içinde olmak önemli olacaktır. Boğa istikrar arar. 

 

İkizler konumundaki Merkür, yönetici konumu burası olduğu için ileitşim ve sosyallikte hız, aktivite, bağlantı kurma, yayılma yönlerini oldukça artıracaktır. Daha hareketli, enerjik, zihinsel üretkenliğin fazla olabileceği bir süreç söz konusu. 

Venüs 5 Nisan (18:18) – 2 Mayıs (19:11) arası Balık burcunda olacak

Balık burcundaki Venüs, ilişkilerden yana duyguları, fedakarlığı da ifade edebilir, keyfi maddi beklentileri ve bu konudaki hayalleri de artırabilir. Materyal ya da ruhsal yöne doğru meyli ile fark gösterebilir. Venüs Balık ilişkilerdeki ve varlıktaki hayalleri ve arayışları gösterecektir. Bu süreçte eksiklik duygusu ve arayışlar daha fazla ortaya çıkabilir.

Venüs Balık sanat, yaratıcılık açısından ön plana çıkar. İlişkilerdeki hayaller ve beklentilerinize dikkat etmeniz gerekir. Aldanma ya da yanıltma durumları oluşabilir. Transit Neptün de Balık burcunda olduğunu düşünürsek bu belirgindir.

İlişkilerdeki anlayış, empati, “biz” kavramı doğru şekilde ortaya çıkarsa güzel ilişkilerin zamanıdır.

 

Venüs 2 Mayıs (19:11) – 28 Mayıs (17:46) arasında Koç burcunda olacak. 

 

Bu süreçte ilişkilerden yana girişimler, atak hareketler, yenilik arayışları, başlatıcılık, dürtüsel yaklaşımlar daha çok olacaktır. Sosyal anlamda daha hareketli, girişimci, yeni yerler keşfeden, sportif faaliyetlerden keyif alma ile ilgili bir zamanlama olacaktır. 

 

Bu süreçte ilişkilerle ilgili hızlı kararlar verilebilir. Yaşamdan alınan keyif ve motivasyon önemli olacaktır. Daha cesur ve daha sıcak hareket, kısmetini kovalama ve canlılık artışı söz konusu olacaktır bu dönemde. 

Türkiye Astroloji Haritası

30 Nisan 2022’de gerçekleşecek Boğa burcundaki Güneş Tutulması, Türkiye Astroloji haritasında 11. Ev konumuna gelmekte. Burası Türkiye’nin natal haritasında 5. Evdeki Güneş, Venüs, Jüpiter Akrep konumlarının karşısı olmakta.  

 

15 Mayıs 2018’den bu yana Uranüs Boğa burcunda bulunmakta ve bu süreçte global anlamda ekonomi konusunda önemli gelişmeler oldu. Bütün ülkeler bundan etkilendi ancak ülkemiz haritasındaki duruma göre Uranüs Boğa konumunun karşıt açıları ile oldukça zorlu bir durumun içinde kalmış olduk. Bu süreçte 18 Ocak’tan itibaren Ay Düğümlerinin Kuzey Düğüm Boğa ve Güney Düğüm Akrep olarak geçişi ve yine18 Ocak’ta Uranüs’ün de retrosunu tamamlayıp ileri harekete geçişi ile yeni bir süreç başlamış oldu. Bu süreçte ekonomi ile ilgili önemli gelişmeler olacak bir yılın içindeyiz. İşte önümüzdeki yılın ilk Güneş Tutulması bu konuyu oldukça gündeme getirecektir. Uranüs ve Boğa 11. Evde özellikle bağımsızlık, özgürlük, ekonomi, tarım, üretim, iktisat konularında ciddi bir işaret noktasını ifade ediyor. Burada tekemülümüze göre doğru hamleler yapmak için önemli bir fırsat olacaktır. 

Ekonomi alanında doğru hamleler yapılmadığı takdirde global anlamdaki dalgalanmanın sonucu olarak zorlanmalar kendini iyice gösterebilecektir. Ekonomide sarsıntı ya da ekonomide sıçrama ifadeleri Uranüsyen Boğa ifadelerindendir. Global anlamda ortaya çıkacak yeni gelişmeler olabilir ve gerek bilimsel gerek ekonomi anlamında yeni yönelimler ortaya çıkabilir. Uranüs teknoloji, bilim, buluş, internet bağlantıları, sosyal medya bağlantıları ile ilgilidir. Global anlamdaki bağlantı ağlarını ifade eder. 

 

Venüs ve Jüpiter’in Balık burcundaki kavuşumu ise 9. Evde gerçekleşecek ve ileri idealler ve planlamalar ile ilgili konular önemli olacaktır. Yurt dışı bağlantılı konular, yollar, uluslararası bağlantılar, ticaret turizm konuları ön plana çıkacaktır. Tutulma yöneticisi Venüs olduğu için bu alana yönlenme olacaktır. Bu alanda komşularla ilgili yatırımlar ve kurulan bağlantılar söz konusu olabilecektir. 

 

Gezegen Hareketleri

Plüton

Oğlak burcundaki Plüton, 29 Nisan 2022 – 8 Ekim 2022 arasında geri harekette olacak.

En ağır hareketli gezegen olan Plüton’un Oğlak burcundaki Retro hareketi işler ve ilişkiler açısından geçmiş ile bağlantılı düzenleme ve tamamlanma dönemlerini ifade eder. Plüton’un yakın gezegenlere açısı ile daha fazla ortaya çıkar.

Öncü burçlar olan Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak’lar bu gerilemeden daha çok etkilenecektir.

Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün 28 Haziran 2022 – 4 Aralık 2022 arasında geri harekette olacak.

İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar, yanılgılar ve aldatıcı durumlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak. Neptün’ün bu etkileri, özellikle yakın gezegenler ile açı yaptığında ortaya çıkacaktır.

Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs’ün 20 Ağustos 2021’de başlayan geri hareketi 18 Ocak 2022 itibarıyla sonlandı. 24 Ağustos 2022 ile 22 Ocak 2023 arasında tekrar geri harekette olacaktır.

;
18 Ocak 2022 itibarıyla geleceğe dönük yeni safha başladı. Yine 18 Ocak itibarıyla Ay düğümlerinin Kuzey Düğüm Boğa ve Güney Düğüm Akrep olarak yer değiştirmesiyle Uranüs Boğa konumu yaşamlarda daha da etkili olacak bir sürece girmiş oluyor.

Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova’da kendini daha fazla gösterecektir. Genel olarak da haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak. Ekonomi ve özgürlük teması burada ön planda olacaktır.

Zihinsel değişimler ve sıçramalar, sisteme daha dışarıdan bakış Uranüs ile ilgilidir. Uranüsyen etkilerdekilerin elektrik yüklerine daha dikkat etmesi ve yönlendirmesi gerekir. Özellikle belirttiğimiz sabit burçlarda yerleşimleri olanlar.

Satürn

Satürn 17 Aralık 2020 – 7 Mart 2023 arası Kova burcunda yer alıyor.

4 Haziran 2022 ile 23 Ekim 2023 arasında geri harekette olacak.

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi kişisel haritalarda bulunduğu alana göre zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

Jüpiter

Jüpiter 20 Aralık – 11 Mayıs arasında Balık burcunda olacak. Jüpiter, 11 Mayıs’ın ilk saatlerinde Koç burcuna geçtikten sonra 28 Ekim’e kadar burada kalacak. Bu arada 28 Temmuz’da Koç burcundayken geri hareketine başlayacak Jüpiter, 23 Kasım’a kadar geri hareketini sürdürecek. 28 Ekim ile 20 Aralık arasında Balık burcunda olacak ve ardından tekrar Koç burcuna geçecek.

29 Aralık’ta Balık burcuna geçen Jüpiter, burada hayaller, yaratıcılıklar, tasarımla ilgili konular, manevi ve mistik konular, sevgi paylaşım konuları ön plana çıkacaktır.

Olumsuz gölge etkilerde aldanmalar, aldatıcılar, topluma masal anlatan, gerçeklikten çıkan kişilerde bir artış ve ön plana çıkma olabilir. Ayrıca Balık bağımlılıklarla da ilgilidir. Burada metafizik ve hayali temalara bağımlılık olabildiği gibi, zararlı bağımlılık yapıcı keyif verici maddeler de aynı kapsamdadır.

Jüpiter Balık’ın iyi etkisi arınma, sevgi ve biz kavramıyla beraber olacaktır. Buna dikkat etmek gerekiyor.

Jüpiter ruhsal tekamül anlamında şansı ve bolluğu iyi arınanlara, doğru bağ kuranlara, fedakar olanlara ve sevgi insanlarına getirecektir. Dünyevi anlamda da yaratıcı kişilere, sanatçılara, tasarımcılara bolluk getirebilecektir. Bu zaman aralığında Jüpiter, Balık konumunda ilk provasını yapacak ve getirileri ile ilgili veriler ortaya çıkacaktır.

 

Mars

Mars 15 Nisan (06:06) 25 Mayıs (02:18) arası Balık burcunda olacak.

Balık burcundaki Mars, savaşımı duygularla yapan bir konumdur. Burada hayaller de öne çıkmış oluyor. Gerçekçi tutumları bırakmamak, kaçış yapmamak önem arz edecektir.

Balıktaki Mars adaptasyon yönünün kuvvetli olacağı bir zaman dilimini anlatıyor. Balık burcundaki Venüs ile birlikte ilişkilerde hayaller, dilekler, duygular daha bir yoğun hissedilebilecektir. Yeni başlayan ilişkiler bakımından romantizm kaçınılmaz. Fakat bağımlı durum ve ilişkilere dikkat etmelisiniz. Diğer taraftan yön belirsizliğine, teslimiyet ve bırakmışlığa da dikkat etmeniz gerekir.

Bu süreci duygularla temas, ilişkilerde anlayış ve girişimlerde yaratıcılık olarak kullanırsanız iyi olacaktır.

 

Venüs Koç burcuna geçtikten itibaren Koç yöneticisi Mars Balık konumu olarak burada dürtüsel meyillerde de daha esnek olmak, adaptasyon yönü ile hareket etmek, uyumluluk söz konusu olacaktır. Biraz aktif – pasif, ben – biz düşüncesi arası etkilerin birleşimi söz konusudur. Venüs Koç ile bir taraftan girişimler ve cesaret varken bir taraftan da İlişkiler açısından kendini daha rahat bırakma ve teslimiyet de söz konusu olacaktır.  

 

Genel olarak Mars Balığın kendisi direkt dışa dönük kendini ortaya koyan girişimlerden ziyade adaptasyonu ve uyumu anlatacaktır. 

Venüs

Venüs 5 Nisan (18:18) – 2 Mayıs (19:11) arası Balık burcunda olacak

Balık burcundaki Venüs, ilişkilerden yana duyguları, fedakarlığı da ifade edebilir, keyfi maddi beklentileri ve bu konudaki hayalleri de artırabilir. Materyal ya da ruhsal yöne doğru meyli ile fark gösterebilir. Venüs Balık ilişkilerdeki ve varlıktaki hayalleri ve arayışları gösterecektir. Bu süreçte eksiklik duygusu ve arayışlar daha fazla ortaya çıkabilir.

Venüs Balık sanat, yaratıcılık açısından ön plana çıkar. İlişkilerdeki hayaller ve beklentilerinize dikkat etmeniz gerekir. Aldanma ya da yanıltma durumları oluşabilir. Transit Neptün de Balık burcunda olduğunu düşünürsek bu belirgindir.

İlişkilerdeki anlayış, empati, “biz” kavramı doğru şekilde ortaya çıkarsa güzel ilişkilerin zamanıdır.

 

Venüs 2 Mayıs (19:11) – 28 Mayıs (17:46) arasında Koç burcunda olacak. 

 

Bu süreçte ilişkilerden yana girişimler, atak hareketler, yenilik arayışları, başlatıcılık, dürtüsel yaklaşımlar daha çok olacaktır. Sosyal anlamda daha hareketli, girişimci, yeni yerler keşfeden, sportif faaliyetlerden keyif alma ile ilgili bir zamanlama olacaktır. 

 

Bu süreçte ilişkilerle ilgili hızlı kararlar verilebilir. Yaşamdan alınan keyif ve motivasyon önemli olacaktır. Daha cesur ve daha sıcak hareket, kısmetini kovalama ve canlılık artışı söz konusu olacaktır bu dönemde. 

Merkür

Merkür 30 Nisan  gece 1:23’te İkizler burcuna geçiyor. 10 Mayıs 14:48’e gelindiğinde Merkür burada duracak ve 11 Mayıs 14:48’de derece olarak geri gelmeye başlayacak. Durduğu nokta oldukça önemli olacaktır. Bu noktada işlerde duraksama, engel ile karşılaşma olabilir. 

 

Merkür daha sonra 23 Mayıs saat 4:25’te geri hareketle Boğa burcuna dönüş yapacak. 3 Haziran 11:01’de Boğa burcunun 26. derecesinde tekrar ileri harekete geçtikten sonra 13 Haziran saat 18:27’de tekrar İkizler burcuna geçecek ve burada 5 Temmuz saat 9:25’e kadar kalacak.   

 

Merkür gerilemesi genel olarak eski ilişkiler ve bağlantılar ile ilgili konuları ifade ederken İkizlerdeki sürecinde geçmişe dair ilişkiler ve iletişimler daha çok gündeme gelebilir. Bununla birlikte yolculuk, eğitim, söz iletimi gibi konularda da vurgular ortaya çıkacaktır. Dikkatli hareket etmek önemli olacaktır. Gerileme Boğa’ya geçtiğinde yatırımlar ile ilgili konularda düzenleme ve toparlama için iyi olacaktır. Gerek ikizler ve gerek Boğa’daki gerileme sırasında kurulan bağlantı ve yatırım için girişimlere dikkat etmek gerekir. Yeni girişimlerde pürüzler ve gecikmeler çıkabilir. 

Boğa burcundaki Merkür iletişimlerde Venüs etkisiyle daha naif, keyifçi, huzur arayan bir yapıdadır. Somut ve elle tutulur konular bu dönem daha çok ön plana çıkacaktır. Boğa yaşamın tadı, tuzu ile ilgilidir.

Boğa burcu güzel sanatlarla, doğayla yakından ilgilidir. Keyif meyilli hareketlilik söz konusu olabilecektir.

Maddi kıymetler, iktisat da yine Boğa burcunun ilgi alanı dahilinde meyil edebileceği konulardandır. İletişimlerde daha sağlamcı, emin ve güven duygusu içinde olmak önemli olacaktır. Boğa istikrar arar. 

 

İkizler konumundaki Merkür, yönetici konumu burası olduğu için ileitşim ve sosyallikte hız, aktivite, bağlantı kurma, yayılma yönlerini oldukça artıracaktır. Daha hareketli, enerjik, zihinsel üretkenliğin fazla olabileceği bir süreç söz konusu. 

Ay Düğümleri

Ay Düğümleri 18 Ocak’ta Kuzey Düğüm Boğa ve Güney Düğüm Akrep olarak yer değiştirecek. Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm İkizlerden Boğa’ya, Güney Düğüm Yay’dan Akrep burcuna geçti. 17 Temmuz 2023’e kadar da burada kalacak.

Bu süreç Boğa, Aslan, Akrep ve Kova için önemli bir zaman dilimi olacak. Sabit burçlar için şimdi daha etkili olacak Uranüs Boğa konumu ile birlikte hayatlarındaki bir takım değişiklikler açısından etkili bir zamanlama olacaktır. İş ve ilişkiler ile ilgili durumlarda hem bazı majör değişiklikler hem de sağlamcı hareket etme meyli ortaya çıkacaktır. Kişisel yetenekler, kazanımlar ve aynı zamanda ortaklaşa olan kazanımlar ve beraber ne yapıldığı konusu daha da önem kazanıyor.

Güney Düğüm Akrep konumu ile hayatınızda gerekli gereksiz ilişki konusunu iyi ayırt etmeniz ve Kuzey Düğüm ve Uranüs’ün Boğa’daki konumu açısından da bireysel açıdan olan girişimler, üretimler, kazançlar, yeteneklerin kullanımı ve refah konusunu da iyi değerlendirmelisiniz.

 

Teknoloji, bilgisayar, internet, sosyal ağlar, iletişim, enformasyon, tarım üretimi ve teknolojileri ile ilgili sektörlerin değeri daha fazla ortaya çıkacaktır.

 

Danışmanlık ve eğitim için astrologburakustun@gmail.com‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

 

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz:

https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün


Boğa burcunda Güneş Tutulması, burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

 

Koç: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.

 

Boğa: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

 

İkizler: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Yengeç: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontane, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.


Aslan:
 Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Başak: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Terazi: Kişisel ya da ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, dedektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Akrep: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Yay: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Oğlak: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Kova: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Balık: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir