2 Temmuz 2019 Yengeç Güneş Tutulması ve Burcunuz: Tazelenme ve Yeni başlangıçlar Zamanı

2 Temmuz 2019, Saat 22:16’da Yengeç burcunun 10. derecesinde bir Güneş Tutulması gerçekleşecek. Güneş Tutulması haritasında Kova burcunun 9. Derecesi yükselecek. (= İstanbul, Ankara için 16. derece). Kuzey yönünde Yengeç tarafında gerçekleşen Güneş Tutulması haritasında Ay Düğümleri ile Yeniay arasında 7 derecelik bir tolerans görünüyor. 17 derecede Güney Düğüm Oğlak üzerinde Satürn yönetici olduğu Oğlak burcunda olacak. Eşine az rastlanır bir zamandan geçiyoruz ülkemiz açısından. Güney düğüm Oğlak ve Satürn Oğlak kavuşumu Güneş tutulması sırasında gerçekleşiyor ve Türkiye astrolojik haritasında ülkenin açık düşmanlar ya da müttefikler dediğimiz ortaklık, partnerlik ya da çekişme alanı olarak ifade edilen alanında yani 7. evde bulunuyor. 7. Ev Terazi burcunun doğal evidir ve burası politika ile ilgilidir. Böylece burada genel anlamı ile politika sahası ya da politik ilişkiler açısından zorlayıcı, sıkıştırıcı koşullar neyse şimdi bunun karşısında 1. evde yükselen burcun olduğu Yengeç tarafında yeni bir oluşum iyice kendini gösterip ortaya çıkacak. İyi bir bakış açısıyla Satürn’ün Güney düğüm ile birlikte ifade ettiği mevcut düzendeki, sistemdeki işe yaramaz, görevini tamamlamış politikaların ve ortaklıkların ortadan kalkması ve şimdi tekrar bir düzenlenme, yeniden organize edilme, yeniden inşa edilme ile ilgili anlamların tam olarak ortaya çıkması söz konusu. Yani Türkiye’nin yükselen burcundaki bu tutulma birçok kesim için yeni bir başlangıcı ve tazelenmeyi ifade etmekte. Güney Düğüm ile bazı şeyler kapanırken Kuzey düğüm tarafında bir şeyler açılıyor. Güney Düğüm astrolojide Satürn karakteri ile ilişkilendirilirken, Kuzey Düğüm Jüpiter karakteri ile ilişkilendirilir. 

Yengeç ev ve özel yaşam Oğlak iş ve kariyer yaşamı ile ilgilidir. Birinde özel hayat, ev, flört/yakınlık ile ilgili gereksinimler varken birinde kariyerde ve liyakatte gelişmek, şirketleşmek bakımından gereksinimler vardır. Şimdi bu zamanlama içerisinde ise hayatınızın Yengeç tarafıyla ve o yükselen burcunuza göre hangi alanınıza geliyorsa o alanda yeni bir başlangıç, girişim, tazelenme, hissiyat gelişimi, başlayacaktır. 

Öte yandan an haritasında 9 derece Kova yükselirken karşısında Mars’ın Aslan burcuna yeni geçmiş olduğunu 0. derecede olduğunu, Merkür’ün de 3. Derecede ilerlediğini görüyoruz. Burada özellikle Ateş ve Hava elementleri arasındaki bir çekişme ya da ortaklık ve birbirinden öğrenme var. Aslan – Kova aksı bilgi ve farkndalık bakımından en önemli akstır. Ayrıca Boğa burcunda ilerleyen Uranüs de 5 derecede ilerliyor. Yani bir köşesinde gezegen olmadan bir karşıt, iki kare açıdan oluşan bir T-kare açı kalıbı söz konusu. Burada özellikle Kova burcunun 9. Günü civarı doğumlular ve 9. Derecede Kova’da gezegeni olanlar açısından zorlayıcı durumlar söz konusu. Burada özellikle gurur kırıcı hareketlere ve sözlere dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında iyi anlamıyla belirttiğim gibi bu aşk, eğlence, birlikte ve kişisel yaratım, spor faaliyetlerini tetikleyici etkilerdir. 

İlişkiler ve Kısmetler 

Merkür 27 Haziran’a kadar Yengeç burcunda, Mars 1 Temmuz’a kadar Yengeç burcunda ve Venüs de 3 Temmuz’a kadar İkizler burcunda kalacak. 

Merkür’ün ve Mars’ın Yengeç burcunda Venüs İkizler’in dispozitörü olduğu 2 Temmuz Tutulması öncesi zaman diliminde sosyal ortamda duygusal tepkilerle hareket etmek ve iletişimde bazı sıkıntılar olmuş olabilir. Venüs ikizler konumu sosyal iletişimler ve bereket açısından iyidir. Tabi bazen sosyallikler karışıklığa da dönüşebilir. Neptün’ün Balık burcunda ilerlediğini ve her İkizler konumu derecesi tam bununla açı yaptığında bir takım karışıklıkların da ortaya çıkabileceği unutulmamalı. Tutulma haritasında ve hemen sonrasında ise Venüs’ün son derecelerde olup anaretik derece denilen 29 dereceye geldiği görülüyor. İlişkilerde daha havai, iletişim, hareket, sosyallik içeren durumlardan daha içsel olan Yengeç sürecine geçileceği görülüyor. İlişkilerde ve sosyal ortamlarda duygusal ihtiyaçlar, yakınlık ihtiyacı, enerjisel temasın, huzurun, rahatlığın önemli ve ön planda olduğu bir zaman dilimi bu açıdan da görülüyor. Diğer taraftan da daha gizemli ya da manevi diyeceğimiz konular ile ilgilenmek , araştırmak ve çalışmalar bakımından ya da meditasyon yapmak açısından olumlu olacaktır. Eğer haritada duygusal ve dünyevi etkiler fazlaysa ve endişeler varsa burada hassasiyetler yeme alışkanlığına götürebilir. Halbuki iyi ve doğru bir kullanımda zayıflamak ve doğal beslenmek için iyi bir zaman dilimi olacaktır. 

Merkür 27 haziranda Aslan burcuna geçecek ve 7 temmuz’da da geri hareketine başlayacak. Temmuz 19’da Yengeç burcuna dönecek ve 1 Ağustosta ‘da Yengeç burcunda direkt hareketine dönüp, 11 ağustos’ta tekrar Aslan burcuna geçecek. Bu zamanda yakınlık ve aşk konusu ile ilgili git geller yaşayabilirsiniz. Özellikle ateş elementine ve hava elementi haritasında ağır basanlar İlişki konusundaki kararlarınızı sabit nitelikte ve dışa dönük ateş elementine sahip Aslan burcundayken yapmanız önerilir. Su ve toprak grubu burçların ağır bastığı haritalara sahip olanlar için ise Yengeç zamanı bir harekete geçiş ve netlik zamanı olacaktır. Bu bakımdan ki zaten bir süredir gezegenler yengeçte gidiyordu ve olayları da buna göre ilerliyordu, şimdi ise Yengeç güneş tutulması ve önümüzdeki oğlak ay tutulması ile toprak ve su burçlarını haritalarında taşıyanlar için olayları gördükleri ve ihtiyaçlarına göre karar verdikleri bir zaman olacak. Ateş ve Hava elementi baskın haritalar için ise bazı durumların içine girmek onlara itici gelebilecektir ve beklemede kalacaklardır. Ne zamana kadar? Özellikle Merkür Aslan ve Mars Aslan konumunda ilerleyiş olacağı zamana kadar. 

Yengeç burcundaki Venüs sosyal anlamda, birebir ilişkiler anlamında ve flört anlamında daha çok yakınlık, besleyicilik, duygusal arayışlar olabileceğini ve daha içe dönük olunabileceğini gösteriyor. Venüs’ün Yengeç burcundaki süreci 28 Temmuz’a kadar sürecek. Mars 1 Temmuz’da Aslan burcuna geçiyor ve Mars’ın ateş aktif olduğu bir zaman giriyoruz. Tatil, hobi, spor, eğlence, aşk, cesaret, kendini gösterim, vitrin, reklam, tanıtım, yaratıcılık ve dışa dönük olmak için olumlu bir zaman. Ateş burçları Koç, Aslan, Yay baskın haritalara sahip olanlar bundan oldukça etkilenecekler ve Yengeç-Oğlak Su – Toprak etkileşimlerinin ardından benlik anlamında daha çok kendilerini bulacaklardır. 

Merkür Retrosu Yengeç’te ve Aslan’da iken burçları hangi alandan etkileyecek? Yengeçte’ki etki alanını en aşağıda Yengeç Tutulması için yazdığım alanlardan okuyabilirsiniz.

Aslan’daki etki alanı ise; 

Koç: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa. 

Boğa: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular. 

İkizler: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet. 

Yengeç: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.

Aslan: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular. 

Başak: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar. 

Terazi: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular. 

Akrep: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular. 

Yay: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler. 

Oğlak: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler. 

Kova: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler. 

Balık: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler. 

Türkiye Astrolojik Haritası

Yengeç Güneş tutulması Türkiye astrolojik haritasının 1. Evinde gerçekleşecek. Bu haritada Plüton 1. Evde Yengeç’te bulunmakta ve Transit eden Mars ve Kuzey Düğüm Yengeç konumu da burada ilerlemekte. Yengeç’in karşısında ise Transit eden Güney Düğüm, Satürn ve Plüton Oğlak birlikteliği var ki burada yazının giriş kısmında değindiğim Güney Düğüm ve Satürn Oğlak dereceleri tam aynı derecelerde kavuşumda olacak. Bir şeyler yeniden doğarken burada bir takım vaktini doldurmuş yapılanmalar da yok olma durumunda. Faydalı olan devam eder ve artık hizmet etmeyen yapılar da doğal olarak ortadan kalkar. Bütün bunlar son derece önemli bir zaman diliminden geçtiğimizi gösteriyor. Vatan teması, duygusal konular, ev, yuva konusu Yengeç tarafında daha çok halk ile ilgiliyken Oğlak tarafı daha çok devlet ve otorite tarafı ile ülkenin müttefiklerini ifade ediyor. Burada bir takım dış baskılara karşı da nasıl hareket edildiği görülecektir. Yengeç Güneş tutulması halk için ve duyguları ve hassasiyetleri de içine alan ruhsal anlamda yeni bir başlangıç olabileceğini gösteriyor. Burada Yengeç burcunun önemli özelliği güvenlik, huzur ve yakınlaşma ile ilgili olmasıdır. 

Bu an haritasındaki Aslan – Kova aksına ilişkin değerlendirme yaparsak, genel manada Kova ve Yöneticisi Uranüs devrimleri ya da isyanları ifade ederler. Burada Kova ve Uranüs sıçramayı/yükselmeyi, yüksek titreşimi ve elektriği, bilginin yayılmasını ve aydınlanmayı ifade ediyor. Karşısına aldığı Aslan ise kral sembolüdür. Burada iki anlamı da olumlu ve olumsuz anlamlarıyla karşılıklı olarak okumak gerekir. Akla ve doğru yöneticiye, bilgeye, ermiş kişiye karşı yapılan marjinal, isyankar, olgun olmayan, ters davranışlar ve hareketler Kova’nın gölgesi ve Kova açısından bakıldığında insanların birlik olup kraliyetin olumsuz ifadesi olan kibre, despotluğa, fazla benmerkezciliğe, egoizmaya, baskıcılığa karşı gelmesi ve bilginin saklanmayıp herkese yayılması, bireyselliğin, eşitliğin ve özgürlüğün vurgulanması ise Kova’nın aydınlık yüzüdür. Bunlar daha içrek/ezoterik açıdan ortaya çıkan sembolizmalardır. Aslan ve Kova’nın ışık ve karanlık anlamları karşılıklı olarak okunmalıdır. Burada Uransü Boğa ise şimdi ekonomik ve iktisadi anlamda ortaya nelerin çıkacağını göstermektedir. Yakında ekonomi, harcamalar ve para politikaları ile ilgili konular daha net ortaya çıkacaktır. Bu tutulma haritasında Uranüs Boğa konumu Yükselen burç Kova ve Mars Aslan’ın orta noktasına gelmektedir. Burada bir aydınlanma ve fişeklenme ortaya çıkabilir. Görüşmek üzere… 

Danışmanlık, iletişim ve sorularınız için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

ISAR CAP Danışman Astrolog Burak Üstün 

Yengeç burcundaki Güneş Tutulması burcunuzu hangi alanda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz): 

Koç: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular. 

Boğa: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet. 

İkizler:
 Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks. 

Yengeç: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular. 

Aslan: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar. 

Başak: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular. 

Terazi: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular. 

Akrep: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler. 

Yay: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler. 

Oğlak: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler. 

Kova: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler. 

Balık: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir