19 Şubat 2019 Başak Dolunayı ve Burcunuz: Hesaplar ve Hayaller

19 Şubat 2019 Saat 18:53’te Başak burcunun ilk derecesinde bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay haritasında Başak burcunun 3. Derecesi yükseliyor ( =İstanbul, Ankara için 6 derece Başak).

Başak (Ay) – Balık (Güneş) aksı hizmet, sağlık, dinlenme-çalışma, toplumsal hizmetle ilgili dernek, hastane gibi alanlar, askeriye, polis gibi görevliler, kimyasal, ilaç, kozmetik, evcil hayvanlar, bakım, estetik ile ilgili konular, gizli tehlikeler, skandallar, meditasyon, dilekler, hayaller, beklentiler gibi sözcükleri de içeren karşılıklı alandır.

Genel olarak Ay tarafı güvenliği, bilinçaltını, temel ihtiyaçlar kısmını ifade ederken, Güneş tarafı daha bilincin gelişeceği tarafı ifade eder.  Burada somut mükemmeliyetçi Başak (Ay tarafı) ile daha tinsel ve kabullenici Balık (Güneş tarafı) arasında bir zıtlaşma vardır. Genel olarak Başak işlevsel ve fazla çevresi ile ilgili ölçen, biçen, ayıklayan zihinsel bir burçken, Balık ise hayal gücü, tasarım, yaratıcılık ve şairlik gibi konular ile ilgilidir. Bu zaman dilimi ayrıca gerek ruhsal gerek bedensel açıdan bir temizlik, diyet ve arınma zamanı olarak da değerlendirilebilir.

Bu zaman diliminde bu zıt kutuplar arasında gidip gelebilir, dengeler kurmaya çalışabilirsiniz. Özellikle Transit Neptün’ün de Balık burcunda olduğu düşünülürse bu Güneş’in Balıktan geçtiği süreçte biraz dengesizlikler, ego üzerinde inişler çıkışlar, beklentilerde artışlar daha fazla olabilecektir.  Tabi bu etkilerden de en fazla değişken burçların (İkizler, Başak, Yay, Balık) ilk derecelerinde olanlar etkilenme durumundalar.

İlişkiler ve Kısmetler

Ayın 18’i ve 19’u Merkür’ün Neptün ile kavuşum etkisi var Balık burcunda. Bu zaman diliminde zihninizi yormak, tüketmek, konsantrasyon dağınıklığı olabilir. Alkol ve ilaç kullanımına dikkat etmek gerekir. Sinir sisteminiz hassasiyet kazanabilir bu zamandaki eş zamanlı eylemlerden ötürü. Buradaki hassasiyet gerginlikten ziyade antenlerin açılması ile ilgilidir. Şairler, söz yazarları, sanatçılar gibi grupta yer alanlar için iyi olabilir. Trafiktekiler için uykusuzluk konusuna dikkat etmek gerekecektir. Aynı zamanlarda Satürn ile de 60 derecelik yarım üçgen dediğimiz açı olayların nesnel açıdan da etkileneceği bir zamanı işaret ediyor. Burada hayaller ve gerçekler arasında bir denge sağlanabilir. Pesimistlik ve bırakmışlık duygularına dikkat etmek gerekiyor yine. Bu etkilerden öncü grup (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak) ve değişken grup burçların (İkizler, Başak, Yay, Balık) 14-16. günü civarı doğumlular ya da bu derecelerde haritalarında yerleşimler olanlar daha çok etkilenebilirler. Merkür’ün daha sonrasında 22-23 Şubatta Jüpiter ile bir kare açı görünümü olacak. Burada yine fazlaca ilgi alanına dağılmak, abartı yapmak, sözlü ifadelerde abartmak da mümkün olabilecektir. Olayların Balık ve Yay arasında olması duygusal, manevi, inançları, felsefeleri, gizemi, araştırmaları, gezi, yolculuk, eğitim, hukuk, medya alanına da içine alabilecek tarafları olduğunu gösteriyor. Bundan da 22-22 günlerinde doğan değişken grup burçlar özellikle etkileniyorlar.

Bu tarihlerde sözleşme, anlaşma konularına daha çok dikkat etmek gerekecektir. İyimserlik, olumlu dilek ve düşünceler de fazla olabilir. Yanılgılara dikkat etmek gerekiyor.

Oğlak burcunda ilerleyen Venüs’ün durumuna bakıldığında ayın 21-22’si tam da aynı derecelerde yine Oğlak burcundaki Plüton ile kavuşuma geldiğini görüyoruz. Bu zaman diliminde öncü burçların bu derecelerinde yerleşimleri olanlar ilişkilerden yana onları konsantre eden  durumlar içine girebilirler. Tutkuların ve sahiplenmenin daha fazla ortaya çıktığı durumlar olabilir. Burada takıntı durumlarına dikkat etmek gerekecektir. Merkür’ün de Balık burcundan tam aynı derece içerisinde olması tam bu tarihlerde sosyal ve kısmet bakımından girişim ve bağlantı yapılabileceğini gösteriyor. Özellikle öncü ve değişken grup 21-22 si günleri ya da bu derecelerde yerleşimleri olanlar bunu olumlu kullanabilir.

Mars ise ayın 11’inden itibaren ele alırsak önce yine Koç burcunda olan Uranüs ile kavuşum gerçekleştirmeye başlıyor, 12 sinde bu açıyı kesinleştiriyor ve 13’ünde gün içinde Uranüs derecesini geçmiş oluyor. Bu müddette öncülerin son günü doğumlu ya da son derecesinde yerleşimleri olanlar burada hızlanan ya da aniden ortaya çıkan olaylar ile karşı karşıya gelebilirler. Burada teknolojik arıza, elektrik problemi, kaza, sakarlık, sportif sakatlık gibi şeylere de dikkat etmek gerekiyor. Extreme olaylara tecrübesi olmayan kişilerin girmemesi yerinde olacaktır. Genel olarak da çok güven duymadığınız, bilmediğiniz,  risk içeren durumların içine girmemeniz tavsiye olunur. Onun dışında sosyal bakımdan hareket, heyecan, aksiyon, yer değiştirme, dürtüsel hareket etme, cesur hareket etme gibi durumlar da ortaya çıkabilir. Arzuların peşine gidilebilir, ani kararlar alınabilir. Bu etkileşimler özellikle ilişkiler alanını etkiliyor. İlişkiler alanı 1. Burç koç ve 7. Burç terazi arasındadır. Burada arzular son 29. anaretik derece civarında bir takım çıkışları tetikleyebilir ve kararlar aldırabilir. Ne arzu ediyorsanız o yönde ve özgürce hareket etmek meyli oluşabilir. Burada isyan ve reform yapma yönelimi de olabilir.

14 Şubat 2019 saat 13:52’de ise Mars Boğa burcuna geçecek ve 31 Mart 2019 saat 9:13’e kadar burada kalacak. 6 Mart 2019 saat 11:27’de de 3. en ağır hızlı gezegen olan Uranüs, Boğa burcuna tekrar girerek buradaki uzun yolculuğuna başlayacak. Böylece bu 2018’de de etkili olan sabit burç gezegen ağırlığı tekrar ortaya çıkacak. Zamanlama olarak hayatımızda daha çok ya hep ya hiç denilen, daha kararlı olmak istenilen bir zamanlamanın içine gireceğiz. Dolayısıyla hayatımızdaki bir şeyleri daha belirgin şekilde netleştirmek isteyebiliriz. Ayrıca Uranüs devrim ve reform demektir. Bazı değişimler kaçınılmaz gözüküyor. Uranüs Boğa ile ilgili konuya önümüzdeki yazımda daha detaylı değineceğim.

Mars Boğa’yı ifade edersek burada Venüs Oğlak ile uyumlu pozisyonda oldukları bir yerleşim olmuş oluyor toprak elementleri olarak ve ilişkilerde daha gerçekçi, daha ayağını sağlam basmak isteyen, kısmetler bakımından da gerçekçi ve somut olanın peşine gidilen bir zamanlama ortaya çıkıyor. Kısmetlerin peşine düşmek, yetenekleri ortaya koymak, kazanç getiren bir şeyler üretmek, güzel sanatlar ile ilgilenmek, keyif, konfor konusu ile ilgilenmek mümkün. Burada Mars Boğa konumunun Mars için ters bir konum olduğunu mücadeleden çok atalete de takılabileceğini ve dürtüsel bakımdan geri kalabileceğini belirtelim. Fakat motivasyon üretmek, eşyaya sahip olmak ve konfor kazanmak ise burada Mars bu bakımdan dürtülenip harekete geçecektir. Gökyüzünde de çok fazla Toprak etkisi devreye girmiş oluyor. Plüton, Satürn, Venüs, Güney düğüm Oğlak, sonrasında Mars Boğa’ya geçiyor ve Uranüs de Boğa’ya geçecek. Konumuz gerçekçilik, ekonomi, üretmek, finans, ekonomi konuları olacaktır. Burada Jüpiter Yay konumu ayrıca yurt dışı, yabancılar ile ilgili işler, eğitim, farkındalık, daha geniş bakış açısı, daha hayata global ölçekte bakıp bir şeyleri karşılaştırmak açısından etkili bir konumda bulunuyor.

Türkiye Astrolojik Haritası

Dolunay, Türkiye Astrolojik haritasının 3. Ev (Ay Başak) ve 9. Ev (Güneş Balık) konumlarına denk geliyor. Burada konuların yakın-uzak yolculuklar, yakın uzak komşular, hukuk, inanç, akademi, genel olarak eğitim, medya, taşımacılık, gazeteler, haberleşme ile ilgili olduğu görülüyor. Ayrıca Başak ve Balık burçlarının alanı olan yazının başında belirttiğim kimyasal, ilaç, kozmetik, hastaneler, askeriye, polis, hizmet alanları gibi alanlar da işin içine katılıyor.

Aynı zamanda burada Türkiye Haritasında Kuzey Düğüm Başak – Güney Düğüm Balık konumu ve Transit eden ağır gezegen Neptün var. Burada metafizik ve fizik arası somut ve soyut arası, gerçekleri ve manevi olanı karşı karşıya getiren bir zamanlama var. İyi analiz ve gözlemin önem kazanacağı bu konuda farkındalık geliştirilebilecek bir zamanlama diyebiliriz ülkemiz açısından.  Kuzey Düğüm Başak konumu bilimsel ve gerçekçi olan ile ilgilidir. Ülkenin güney düğümü Balık olduğu için burada zararlı tarafı olan fazlaca metafizik bakış açısı, manevi duyguların fazlalığı, aldanmalar, hayaller, gerçekçi olamamak gibi durumlar var. Neptün ayrıca gizli işler ve skandallar ile de ilgilidir. Özellikle Dolunay yükselen burcu da Başak olduğu için Neptün, Güneş ve Güney düğümü de karşısına alıyor. Toplumda Balık burcunu olumsuz kullanan yani manevi değerleri, duyguları istismar eden bir takım kişilerin de daha spot ışığının altına çıktığı bir zamanlama olabilir. Burada zıt açı objektif bakış açısını ve ikililiği de ifade ediyor. Zıt açılar bölünmelerle ilgilidir. Başak mantık ve gerçekçi tarafken katı olabilir fakat Balık da maneviyat ve duygular derken hayalci ve aldatıcı olabilir.  Düğümler burada olduğu için ülkenin çözümlemesi ve dengelemesi gereken en önemli konulardan biri de bu olmuş oluyor. Bakalım nelerle karşılaşacağız bu zaman sürecinde.

Danışmanlık, iletişim ve sorularınız için astrologburakustun@gmail.com’a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Başak burcundaki Dolunay burcunuzu hangi alanda etkileyecek? (Yükselen burcunuza göre okuyabilirsiniz):

Koç: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Boğa: Ay konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

İkizler: Ay konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Yengeç: Ay konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Aslan: Ay konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet, lüks.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Başak: Ay konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Terazi: Ay konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, dedikodular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Akrep: Ay konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Yay: Ay konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Ay karşısındaki Güneş konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Oğlak: Ay konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim alanı, inançlar, düşünceler, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzaklarla ilişkiler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Kova: Ay konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet, lüks.

Balık: Ay konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir