17 Mart 2018 Balık Burcunda Yeniay ve Burcunuz; Doğru Vizyona Sahip Olmak

17 Mart 2018, Saat 16:11’de Balık burcunun 26 53’ derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında Aslan burcunun 22 04’ derecesi yükselmekte. An haritası açısından bakıldığında yükselen burç olan Aslan’ın yöneticisi olan Balık burcundaki Güneş’in, yükselen burcu görmediğini yani aralarında 150 derecelik açı olduğunu görüyoruz. Bu açıyı da Akrep burcunun alanı olan 8. Evden yapmış oluyor. Bu açıdan an haritasında kriz, dönüşüm, şifa, iyileşme, başkalarının alanı, sahip oldukları, ortak değerler ile ilgili olan şeyler söz konusu. Başkasının alanına müdahale cesaret gerektirir. Bir kaç örnek vermek gerekirse bu temas konusunun cerrah doktorlar, bozulan bir cihazı kurcalayıp yapmaya çalışan tamirciler, cinsellik vb. ile ilgili olduğunu biliriz.  Tabu olan şeylerin teşhir edilebilmesi ve bu konuda cesaret gösterilebilecek şeyler de bu alandadır. Aslan ve Güneş semboliği ise yine sahneyi, flörtü, aşkı, cesur eylemleri, girişimleri, kendini göstermeyi, çocukluğu, oyunları, riske girmeyi, eril ifadeleri, bilinci ve enerjiyi ifade eder. Burada gerek maddi gerek aşk hayatınız ile ilgili kararları verirken maddi ve manevi olarak beslenme ve doyumla ilgili sıkıntılar devreye girebilir. Tabi bu an haritasının anlattığı olmak ile birlikte özellikle de yükselen burcu aslan olanlar için ön planda olabilecek durumları ifade ediyor. Yani burada Aslan yükselenler bundan en çok etkilenenler oluyor ya da aslanda yakın gezegenleri olanlar için de durum daha etkili diyebiliriz. Örneğin Güneş, Ay, Merkür, Mars aslanda ise ya da yükselen civarındaki bir gezegen ağır gezegen de olsa aslan burcunda ise bu daha çok etkili olacaktır.  

Astroloji her noktanın birbiri ile geometrik ilişkisini inceler. Özellikle psikolojik astrolojide bu kodlar arası geometrik ilişkiler psikolojik sağlık, gelişim ve başarı bakımdan tek tek ön plana alınıp incelenmesi gereken şeylerdir. 

Şimdi bu an haritasındaki dikkat çeken diğer açısal durumlara ve gezegen geçişlerine bir değinelim. Sonra özellikle de Balık burcunu ve Balık – Başak aksını da içine alan psikoloji ve sağlık konusuna gelmek istiyorum. 

Yeniay haritasında en dikkat çeken açılar tam Yay burcundan çıkmaya hazırlanan Mars’ın balık burcundaki güneş ve ay ile kare açısı, Merkür Venüs kavuşumu, Venüs ‘ün uzaklaşırken Satürn’e kare açısı, Mars’ın Satürn ile kavuşuma gidecek olması, mars’ın Kiron ile karesi ve Uranüs ile üçgeni, Jüpiter geri harekette ve Plüton ile tekrar yarı uyum/sextile açısını gerçekleştirmeye doğru dönüyor ve Merkür ve Venüs ay düğümlerine uyumlu açılar yapıyor. 

Bununla birlikte bir gezegen geçişi de var yani Yay burcundaki Mars Oğlak burcuna geçiyor. (17 Mart – 16 Mayıs) Burada daha sebatkar ve mücadeleci bir durum içine girmek ve kendini sınırlamak, çalışmaya vermek, daha iradeli olmak söz konusu olabilir. Fakat duygulardan, hislerden feragat ve bu konuda düşüşler de olabilecektir. Buna başka bir yazıda detaylı değineceğim. 

Yeniay ve Kiron (Chiron)

Yeniay’ı ifade edersek, bu yeniay ile astrolojik haritanızın Balık burcu alanında yeni bir oluşum ve filizlenme zamanı başlıyor. Balık sağ beyinle, hayal gücü ile, tasarımla, meditasyonla, sezgilerle, sanatla, dinlenmeye, gizli olanla, mistik olanla, hizmetle ilgili bir alandır. Bu yeniay derecesi astrolojide anahtar semboliği ile ifade edilen ve yaralı şifacı santor (yarı at yarı insan) olarak mitolojik bir varlık ile hikayeleştirilen ve sembolleştirilen bir gökcismi olan Kiron ile kavuşum halinde.

Psikoloji astrolojide harita bütün travmalar bakımından incelenebilse de özellikle Kiron burada özel bilgi veren bir gökcismi. Kendisi bir gezegenimsidir. 1977 yılında keşfedilen Kiron’un elips şeklinde Satürn ile Uranüs arasında yer alan bir yörüngesi vardır. Sizi yaralayan, eksik ve zayıflık hissettiren konulara karşılık gelen bir işarettir. Kiron’un hangi konularda ne gibi travmaları ifade edebileceğine burç burç kısaca değinmek gerekirse; 

Koç: Genel sağlık, kişilik, yüz, beden, fiziksel hareket

Boğa: Maddiyat, değer duygusu, yetenek gelişimi, şekil, biçim, ahenk. 

İkizler: Çevre etkisi, iletişim, eğitim, öğrenim, hareketlilik, canlılık

Yengeç: Aile, ebeveynler, anne, beslenme, ev, yakınlık konusu

Aslan: kendini gösterim, oyun hayatı, imaj, gösteriş, gurur, baba ile ilgili konular, cesaret ile ilgili konular

Başak: sağlık, hjyen, beceriler, işlevsellik, 

Terazi: insanlardan alınan yansımalar, ilişkiler, dengeler ile ilgili konular 

Akrep: Güç, baskı içinde kalma, köle-efendi sendromu, cinsellik ile ilgili konular

Yay: İnanç, din, yolculuklar, uzaklık

Oğlak: Otorite ve yönetici konumunda olanlar ile ilgili deneyimler, baskı, sınırlanma, kısıtlanma, kontrol edilme, Baba figürü kişilerden etkiler

Kova: sosyal ilişkilerden ve olunan grup içindeki durumlardan etkilenme, farklı olmak ile ilgili durumlar, özgürlük, özgür hareket edebilme ile ilgili konular

Balık: Fedakarlık, yardım, kurban sendromu ile ilgili konular

 

şeklindedir. 

İnsanın psikolojisi demiştik. Evet, Kiron burada dikkat çekici şeyleri ifade ediyor fakat tabi esas önemli olan ruhsal sağlık ya da psikolojik kişisel durum dediğimizde haritanın bütün kodlarının yanı sıra özellikle dikkat çekici bir işaret olan 12. evimiz, balık burcu ve onun gerek klasik yöneticisi Jüpiter gerek modern yöneticisi Neptün’ün anlattıklarıdır. 

Ben bu serbestlik, rahatlık, kendini bırakma konularında Jüpiter ile Neptün’ü birbirine benzetirim. İkisi de dünyevi açıdan olduğu kadar metafizik, ruhsal, sınırsız ve ölçüsüz olanı ifade ederler. Özellikle geçtiğimiz Dolunay haritasında Jüpiter ile olan açıların fazlalığı bu süreçte bazı kişilerde abartılı dışa vurumlar yaptırtmış olabilir. Olayın Jüpiter kısmını açıp ifade edersem bu abartılı inançları ve psikolojide tanrı kompleksini gösterir. Tanrı Kompleksi psikolojide şu şekilde tanımlanır: Bir kişinin başka insanlardan ayrıcalıklı ve yüksek kişisel yeteneğe sahip olduğu yönünde sürekli şişirilmiş duygulara sahip olmasıdır. Bu tip kişiler yanılmaz oldukları konusunda sarsılmaz inanç taşırlar. Tabi burada şimdi daha çok inceleyeceğim Neptün’dür. Zira Jüpiter bilindiği üzere modern astrolojide sadece Yay burcunun yöneticisidir ve daha ateş elementi etkiler olan hareket, motivasyon, girişim, gelişim, büyüme, kendine güven ile ilgili durumları ifade eder.

Neptün’ün ve Balık burcunun zarara dönüşebilecek etkilerini ifade edersek bunlar bağımlılıklar, bırakmışlık, yaşamın gerçeklerinden ve yüklerinden kaçış, hayata fazlaca hayalci yaklaşımlar, polyannacılık, eksiklik hissi, özentilik, kurban ve feda olma durumlarını bunlar arasında sayabiliriz.  Olumlu etkilerinde ise çok iyi yaratıcılık,  tasarımcılık ve hayal gücü kabiliyeti, şairlik, sanatçılık, hikayecilik/yazarlık, insanların medyumluk, fiziksel ve ruhen esneklik ve adaptasyon yeteneği gibi şeyler verebilir. En önemlisi de Güneş ile ifade edilen gelecek ve Neptün ile birlikte geleceği tasavvur edebilmek, vizyonu olmak konusudur. Bu konudaki olumlu kullanım çok önemlidir. Kısaca geleceği tasarlamak diyelim. Tabi bunu yaparken de gerçeklerden kopuk olmamak. 

Yani bu yeniay ile birlikte girişeceğiniz işlere bu bakımlardan dikkat etmeniz gerekiyor. Malum hayat bir sebep sonuç ilişkisi, ekme-biçme ilişkisi bu bakımdan zayıf yaklaşımların da zayıf sonuçlar getirebileceğini bilmeli ve güçlü durmaya çalışmalı yani Balık burcunun olumlu yönlerini aktive etmeye çalışmalısınız. 

Kiron’un ve Neptün’ün Balık burcundaki konumları

Kiron’un Balık burcuna geçişi (20 nisan 2010 – 17 nisan 2018) ve 3 şubat 2011’de de Neptün’ün Balık burcuna geçişi(2011 – 2026) ile dünya genelinde olmak ile birlikte özellikle ülkemizde spiritüel / ruhçu akımlar yani yaşam koçları, spiritüel koçlar, kanal mesajları gibi konular ve bunlarla birlikte takip eden süreçte 2012 dünyanın sonu / Maya takvimi konusu ile yine bu konularda tırmanış ve bir çok kişinin sanrılara, soyut şeylere, aldatılmaya, sömürülmeye, gerçeklerden kaçış ve sıkılma içinde olması ve birçok kişinin şizofrenik davranışlar göstermesi zamanına da karşılık geldi. Bazıları bundan kendi etkilendi bazıları bunu bir kazanım aracına dönüştürdü. Bu etkilerden ülke olarak epeyce etkilenmemizin astrolojik bir göstergesi ise Türkiye’nin astrolojik haritasında Güney Düğüm’ün Balık burcunda olması. Yani manevi değerlerle, inançlarla, duygusal zayıflıklarla, hayalci ve beklenti içinde olan tarafımızla daha çok etkileniyoruz bu durumlardan. Fakat bu süreçler bazıları için bir uyanış da olmuştur. Bu bakımdan hayırlıdır tabi.

Mars Kare açılı Yeniay

Şimdi önemli açılardan birine değinelim. Yeniay Güneş – ay kavuşum derecesine Mars’ın yay burcundan yaptığı kare. Bu kare açı ile abartı, öfke ve rekabet konuları ortaya çıkabilecektir. Buraya dikakt etmek gerekiyor. Yay burcundaki Mars çok açık, large, geniş, rahat hareket eden bir girşimcilik ve aynı zamanda öfkeyi de ifade edeiblir ki burada kare açı olması gerginliğin gsötergesi. Özellikle hukuk, eğitim, inançlar, maneviyat ile ilgili konularda gerginlikler ortaya çıkabilir. Burada hayal kırıklıklarına müteakip öfke artışları söz konusu olabilecektir. Yani bundan bir takım hayaller ile hareket edenler ve beklentilerini geniş tutanlar daha çok etkilenebilir. Malum Neptün de balık burcunda. Özellikle bu durum en çok da Balık burçlarını etkiliyor diyebilirim. Burada bir diğer etki de Yay burcundaki Mars’In verdiği ateşleme, girişimdir. Lakin Mars’da Oğlak burcuna geçecek ve son noktada yani Yay’ın son anaretik derecesinde 29 derecede ortaya çıkabilecek bir takım son saniye öfkeleri , son saniye golleri ortaya çıkabilir bu derecelerde burçları olanlar için özellikle. Yani burçlarının 26 ile son günü 30. Günü doğumlu değişken burçlar (ikizler, başak, yay ve balık olanlar bu etkilerden daha çok etkilenebilecek ve tetiklenebilecektir. Girişimlerinizde sertliğe ve hoyratça davranışlara ve öfkenize, rekabet duygunuza dikkat edin derim. Sizi bir şeyler de tahrik edebilir ama siz her zamankinden fazla tepki de verebilirsiniz.

Ay düğümleri ile Merkür ve Venüs’ün Koç burcunda kavuşum yapması genel bir işaret olarak iletişim ve sosyal açıdan hedefleriniz doğrultusunda daha çok geliştirici ve farkına vardırıcı potansiyeller taşıdığını söyleyebilirim. Kuzey düğümün aslan burcundaki yolculuğu ve haritanızdaki ev konumunu destekler nitelikte bir açılanmadır bu. Koç burcundaki bu kavuşum burada bu noktada hedeflerinize ve kendinize odaklanabilmeniz bakımından değerlendirebileceğiniz zamanlamayı ifade etmekte.  

İlişkiler:

İlişkiler açısından değerlendirdiğimizde Balık burcundaki Neptün ve Kiron’u da içine alan bir Yeniay’ın yanılgılara, platonik ilşkilere, mesafeli ilişkilere, hayaller ile olan gerçeklerden uzak olabilecek potansiyelleri olduğu konusunda uyarı vermek istiyorum. Tabi hayalci ve platonik potansiyeli çok olanlar bu etkilere daha çok yakalanma durumundalar. Yeniay’ın derecesine göre 26. Gün civarı doğumlu değişken burçlar (ikizler, başak, yay, balık) bundan daha çok etki alabilme durumundalar.

Tam net göremediğiniz ilişkilere girmeyiniz, aldatılabilir dahası istemeden birbirinizi aldatabilir boşa hayaller kurabilirsiniz. Yoksunluğunuz, melankoliniz, eksiklik hissiniz sizi yanlış bir diyaloğa ve ilişkiye çekmesin dikkat edin.

Onun dışında konunun içinde yaraları sarmak, birbirini fazlaca anlamak, daha çok birbirine bağımlı ve yakın olabilecek ilişkiler bakımından olumlu bir potansiyel olabilir. Dahası idealler açısından yüksek bir ilişki şekli de olabilir. Tabi gerçekçilikten çıkmamak ve ayakları basabilmek kaydı ile. Yani hepten de kötülemiyorum potansiyeli ama dikkat diyorum.  

Mars’ın da devreye girip kare yapması biraz çekişme tartışmaları gösterecektir. Burada rekabet ve hırs da artabilir ilişkilerde. Daha sonrasında ise Mars Yay burcundan çıkıp Oğlak burcuna gelecek 

Türkiye Astrolojik Haritası

Türkiye Astrolojik haritasında Balık burcu 9. Ev dilimine gelmekte. Burası uluslararası ilişkiler, uzak komşular, uluslararası hukuk konularını, ifade etmekte. Ayrıca medya, basın, akademik, eğitim ile ilgili konular, ulaşım, yolculuklar, mahkemeler de gündemi etkileyebilir.

Burada dikkat edilmesi ve tekrar tekrar üzerinde durulması gereken konu Türkiye Astrolojik haritasında Güney düğümün balık burcunda olmasıdır. Güney düğüm astrolojide Satürn ve Mars karakterinde yani sert mizaçlı ve zorlu bir nokta olarak ifade edilir. Burada daha katı ve kökten gelen bir anlayış vardır ki karma konusunda burayı çözümlemek önemlidir. Balık burcundaki Neptün de bu güney düğüm derecesinin üzerinde dolaşmakta uzun bir süredir. Burada toplum olarak manevi değerler, birlik duygusu, kabul ve fedakarlık temaları sınanmakta. Anlayış ve ayırtsızlık, daha yüksek bir insanlık anlayışı burada önem kazanıyor. Neptün bulunduğu alanı bulandırabilir ve netliği kaybettirebilir. Burada ülkenin geçmişine dönüş teması da var lakin hedef astrolojiye göre ülkenin geçmişte kalan imajı ve manevi değerleri üzerinden değil, Kuzey düğümün olduğu Başak burcu tarafında yani onun ifade ettiği daha bilimsel olan, netlik isteyen ve ak ile karayı ayırt etmeye çalışan tarafında görünüyor. Çünkü diğerinden kökten gelme olarak yeteri kadar var ve dengeyi bulmak için Başak tarafı üzerinde çalışılması gerekiyor. Aksi takdirde dengesiz bir ilerleyiş gerilemeye ve dünya sahnesinde zayıf kalmaya doğru gidecektir. Bu astrolojinin ifade ettiği ve gösterdiği mantık ve matematiktir.  Burada başak – balık dengesi önemli. Burada soyut somut, bilim ve maneviyat , mantık ve duygu, gerçek ve hayal gücü dengesi önemli. Balık burcunun ifade ettiği idealler, hayaller yanlış yönlendirilmemesi gerekiyor. Zaten Kiron ve Neptün’ün balıktaki konumları başlığında da yine buna özellikle değinmiştim. Yazımı Yeniay’ın burçlara etki alanı ile sonlandırıyorum görüşmek üzere.   

Danışmanlık, iletişim ve sorularınız için astrologburakustun@gmail.com’a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz. 

ISAR CAP Danışman Astrolog

           Burak Üstün

 

Balık burcundaki Yeniay burcunuzu hangi alanda etkileyecek? (Güneş (öz burcunuz) ve yükselen burcunuz olarak okuyabilirsiniz):

Koç: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Boğa:  Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

İkizler:  Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Yengeç: Yurtdışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler. 

Aslan:  Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Başak:  Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Terazi:  Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Akrep:  Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Yay: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Oğlak: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Kova:  Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet, lüks.

Balık:  Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir