TERAZİ BURCUNDA YENİAY VE BURCUNUZ; HASSAS DENGELER

1 Ekim 2016, Saat sabah 3:12’ de Terazi burcunun 8 derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay esnasında Aslan burcu yükselmekte. Malumunuz bir süre evvel Terazi burcuna geçen Jüpiter ile birlikte bu Yeniay oldukça önem kazanmış oluyor. Ana konu sevgi, yaratıcılık, ortaklıklar, anlayış ve uzlaşı geliştirmek ile ilgili.

Dünya astrolojisi bakımından da liderleri, otorite konumundakileri ve politik sahayı etkileyen konular var onlara da yazının ikinci bölümünde değineceğim. Şimdi öncelikle kişisel bakımdan ele alırsak, haritanızda Terazi burcuna ya da Venüs gezegenine sert etki alan unsurlarınız var ise bunları daha iyi çözümlemeniz mümkün olacak. Örneğin haritanızda Venüs’ün Mars ile bir kare açısı olabilir ya da Satürn’ünüz, Mars’ınız Terazi’de olabilir. Bu zaman diliminde ilişkiler ile ilgili yansımalar ve bilinç artışı olacaktır. Kendinize aynalar tutacak ve ilişkiler açısından dengeler konusunda farkındalık geliştireceksiniz. Terazideki etkiler diyoruz.

14542777_10154498857228340_137882498_nNe demektir Terazi’deki etkiler?

En başta ortaklık, birliktelik, sosyal paylaşımlarınız ve çevrenizdeki kişi olarak aynalarınız ve aynı zamanda da kıyas ve tartma faaliyetlerinizdir. Terazi kişiliğinizi paylaştırdığınız yerdir. Burada kişisel ben olarak bir hamle yapmak söz konusu değildir. Ortaklık kurmak bakımından ya da sosyal ben olarak hamleler söz konudur. Sosyal benlikten ziyade kişisel benlik olarak olarak hamle konusu ise Terazi’nin karşısındaki burca yani şu an Uranüs gibi ağır bir gezegenin seyrettiği Koç burcuna ait bir konudur. Evet, Jüpiter’in Terazi’ye geçmesi ile karşısında Koç burcunda seyreden Uranüs’ü de ele almak gerekiyor çünkü bu ikisi zıt şekilde karşı karşıya kalıyorlar. Koç burcundaki Uranüs’ü açarsak, Koç burcunda uzun süredir etkili olan Uranüs size bireysellik, cesaret aşılamak için oradadır. Bunu da Uranüs tarzında yani özgün bir şekilde ifade etmektedir.

Uranüs bazı durumda her şey ile bağlantı kurmak olabildiği gibi bazen de her şeyden kopmak olabilir. Dahası Koç burcu ve Uranüs, negatif anlamlarında bencilleşebilir, kabalaşabilir, isyankarlaşabilir, bağsız ve kopuk hareket edebilir. Makul oranda ise kendi dünyasının farkına varmak ve kendi bireyliğini, orijinalliğini yaşayabilmek demektir. Burada dengeler önemli.

Uranüs bir taraftan bireysele çekerken bir taraftan da çok boyutlu düşünme şekli getirebilen bir etkidir. Karşısında yeni yer alan Jüpiter Terazi transiti ise sizi daha sosyal olmaya ve daha çok aynalama almaya doğru yönlendiriyor. Burada zıtlık var ve bu etkileri alırken dengeleri kurmak önem kazanıyor. Bu etkiler kişisel harita olarak farklı şekillerde ve farklı yaşam alanlarında yer almakta. Nasıl etki eder nasıl olur tabi bu bir danışmanlık konusudur. Çünkü bu şekilde yazdığımız konular içinde kişiye özel bir yorum yapmak zordur. Ancak bazı genel etkileri ifade edebiliriz. Kişisel bir harita ise bir sürü geometri içermektedir ve içindeki dengeler anlaşılmalıdır. Bunu belirtiyorum çünkü astroloji bir genelleme gibi anlaşılıyor ve genel yorumlar bekleyebiliyor kişiler.

Örneğin ben Koç burcuyum bu etkiler beni nasıl etkileyecek gibi. Halbuki bir harita açıldığında farklı fonksiyonlara karşılık gelen gezegenler ile insanın çok boyutlu yapısı incelenmektedir. Harita içinde birbiri ile farklı ilişkiler kuran fonksiyonlarınız vardır. Yani belki bir tarafa bakarak karar almanız çok da doğru olmayacaktır. Diğer bir fonksiyonunuz bunun karısında yer alabilir mesela. Dolayısıyla Astroloji bir genelleme işi değildir. Fakat biz burada ancak genel fikirler verebilme durumundayız. Bu açıdan bu bazı kişiler için çok daha tutarlı durumları işaret ederken bazı kişilerde daha az tutarlı olabilir. Çünkü kişinin haritasının çok boyutluluğu söz konusudur ve dahası dünden bugüne onun neler geçirdiği ve neyi nasıl anladığı. Astroloji bir aynalama işidir fakat genelleme değil bütünsel bir aynalama söz konusudur. Terazi burcu ile devam edelim.

14527567_10154498857358340_1565672873_n

Terazi burcu Venüsyen bir karakter olarak sunma davranışı içindedir. Kendini sunarak ifade etmek söz konusudur. Alıcı bir karakter değildir. Tok bir davranış şekli söz konudur. Bu burç meyil olarak lükse de düşkünlük gösterebilir ya da havai ve sosyal flörtçü de olabilir. Hayal dünyası da gelişkin ise büyük pembe tablolar çizebilir. Eğer kişisel haritada tabi bu herkes için geçerli Venüs açıları rahat ifadeli gezegenlerle bağlantı yapıyorsa kişi rahatına ve keyfine fazla düşkün olabilir. Burada koç burcunun karşısı olarak mücadele, direkt olmak, dürtü ve harekete geçmek de kaybolabilir. O nedenle Son zamanlarda değindiğimiz Güneş Terazi Jüpiter Terazi birlikteliği ile ilgili aşk getirilerinde durum çok da cesaret ve harekete geçiş ifade etmemekte. Yer tanımak söz konusu olabilir ama aşk için cesaretli kendini ortaya çıkartabilen bir davranış pek de söz konusu değildir. Yani burada kendine odaklanıp cesurca arzuları ve istekleri ortaya çıkarmak ya da dürtüsellik yoktur. Bunun yerine yer tanıyış, sunuş, naiflik olacaktır. Tabi bir kişinin haritasında sadece bu etki yok bir çok başka etki de vardır ve durum buna göre değişebilecektir. Daha ilginci ise şu zaman diliminde Venüs ‘ün Akrep burcundaki seyridir. Bu da tutkuları körükleyecek ve sahiplenme davranışı getirecektir fakat Akrep de bir su grubu burcudur ve daha içsel gizemli olabilecek, daha dolaylı hareket edebilecektir. Bu durumda bu zaman için ne kadar arzular tutkular ortaya çıksa da etkiler biraz daha içe dönük olabilir. Kararlı ve tutkulu olabilirsiniz ama pasifize kalır ve Jüpiter’in ifadesindeki gibi yeteri kadar rahat olamaz ve açılamazsanız ya da yer tanıyamazsanız diyelim pek de ilişki açısından gelişmeler olmayacaktır.

Bir de şunu belirtmek gerekir ki bu zaman diliminde ikili bir seçeneğiniz de olabilir. Güneş tarafı daha çok aşktan, mutluluktan, coşkudan yana içinde ruhen büyümeleri, öğrenmeleri de ifade eden temaları barındırırken Venüs daha çok sosyal anlamda ilişkiler, flört, haz keyif verici birliktelikler ile ilgilidir. Bunlara ayrı ayrı yönelebilir ya da paket şeklinde bir arada bulabilir hissedebilirsiniz. Güneş’i burada daha ruhsal mutluluk verici, Venüs ‘ü daha bedensel dolayısıyla da keyifsel ve maddi olarak düşünebiliriz. Keza Yeniay haritasında Ay’ın da Terazi’de olması bir ortaklık ihtiyacını göstermekte. Burada Güneş ile Ay’ın kavuşumu gerek iç gerek dış olarak bir ilişki ve tamamlanma ihtiyacı olduğunu göstermekte. Ayrıca uyarı yapmam gerekirse bu dönemde ortaklı işlerde ya da flört olarak zararlı kişilerden uzak durmak gerekiyor.

Tanımadığınız, iyi tanımlayamadığınız kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Yine ilişkilerde keskin kararlar da alınabilir ve hassasiyet, alınganlık vs. de artabilir dikkat diyoruz. Ayrıca Akrep konumundaki Venüs ile ya siyah ya beyaz gibi kesin tutumlar olabilir ve ilişkilerdeki dengeler sarsılabilir.

Koç’taki Uranüs de karşıt konumda ve git gide etkinleştiği için ilişkilerde ani başlangıç ve sonlanmalar da mümkün. Bu zaman dilimi sizde bazı soruları ortaya çıkartabilecek niteliktedir. Örneğin nasıl bir ortak ile tamamlanabilirim? Aradığım kişi kimdir? Nasıl bir dengeye ihtiyacım var? İlişki açısından ihtiyacım olan ne? Beni mutlu edecek birliktelik nedir? gibi sorular olabilir bunlar. Gerek ilişki şeklinde olsun gerek arkadaşlık ve dostluk şeklinde olsun bir taraftan bu soruları düşünebilir bir taraftan da bu etkilerle birlikte daha da sosyalleşen bir yapıya bürünebilirsiniz. Yani sosyalliğinizi artırmak, farklı aynalamalar almak için farklı insanlar ile görüşmek bu zamanlarda daha fazla olacaktır. Böylece bir araya gelmelerle yansımalar alacak ve daha çok kendinizi tanıyacaksınız. Bu diyalogları bir dengelenme aracı olarak da kullanabilirsiniz. Bu dönem bir bakıma gözden geçirme de olabilir. Ay geçmişi ifade ediyor aynı zamanda ve ilişkilerinizle ilgili bir takım geçmişe ait şeyleri düşünebilir ve nerede denge halinde olduğunuzu tekrar hatırınıza getirebilirsiniz. İlişki ortaklık konusunda dengeniz neydi? Bunu düşünebilirsiniz. Yine bu zaman diliminde Güneş Jüpiter Ay kavuşumunun Oğlak burcuna yeni geçen Mars ile kare açısı biraz sizi zorlayacak koşulları gösteriyor. Bir şeyler elde etme konusunda rekabet ve hırs duygunuz iyice artabilir. Bu bakımdan da ilişkilere ve kendi kariyerinizle ilgili konulara daha da fazla yönelebilirsiniz.

Mars Oğlak size disiplin, çalışma, düzenlenme konusunda çaba getirecek şartları ifade ediyor. İradeli olmak odaklanmak söz konusu fakat olumsuz bir etki olarak fazlaca ilişkilere dağılıp odaklanmanız gerekenlere odaklanmazsanız burada zararlara da uğramanız söz konusu. Dengeyi iyi ayarlamanız gerekmekte. Dahası Plüton’un da Güneş – Ay ikilisine kare etkisi mevcut ve bu bakımdan da daha yoğun odaklanma ve çaba gerektiren koşullar ortaya çıkabilir. Özellikle otorite ve kariyer ile ilgili konularda daha fazla baskı içinde hissedebilirsiniz. Eğer bir yönetici iseniz tutumunuza dikkat etmeniz gerekmekte. Bir şekilde koşullar isiz daha baskıcı olmaya yönlendirebilir. Dengeleri kaçırmamanız gerekmekte tabi. Yine bu zamanlarda ilişki ya da kariyer konusunda derin dönüşümler geçirebilirsiniz.

Bu dönemde olabilecek takıntılara, görüş açınızın kapanmasına dikkat edin. Bir şeylere çok takılmak size kayıplar yaşatabilir. Sizi doğru yönde değiştirebilecek şeylere odaklanırsanız bu dönemi daha iyi geçirebilirsiniz. Bu zaman diliminde bir göze çarpan etki de Venüs’ün Neptün ile kurduğu üçgen uyumlu açı. Bu zamanlama ilişkilerde kolaylık tanıyan daha romantik daha ruhsal daha manevi anlamda etki edebilir. İçinde tutku ve özlem barındıran etkiler söz konusu. Güzel ortamlar yaratmak, güzel buluşmalar, bir araya gelmeler oluşturmak için değerlendirilebilir.

turkiye-natal

Türkiye astrolojik haritasından bakıldığında ise bu Yeniay’ın daha çok kökleri, eskiyi, başlangıçları ve sonları, yuvayı temsil eden ve yükselen Yengeç olan haritanın doğal yöneticisi olan 4. Evde gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye haritasında Mars da bu evde Terazi burcunda yer almakta. Bununla birleşen Ay, Güneş ve Jüpiter özellikle temelden etki edecek şekilde halkın da barış, sevgi arayışında olduğunu kaostan uzak kalmak istediğini gösteriyor döngü olarak.

Terazi ya da venüsyen etkilerin daha modern, daha barışçıl, anlayışa yer veren etkiler olduğunu söyleyebiliriz fakat total olarak değerlendirildiğinde aynı zamanda toplumu temelden etkileyecek durumlar da söz konusu. Özellikle hukuki ve ülkenin dengesi ile ilgili şeyler hassasiyet kazanıyor burada. Adalet ve eşitlik arayışı vurgu yapabilir. Sözleşmeler ve anlaşmalar da gündeme gelebilir.

Terazi’nin yöneticisi Venüs’ün de şu an Akrep burcunda olması bazı eş zamanlılıkları gösteriyor. Çünkü Türkiye haritasında da Venüs Akrep burcunda bulunuyor. Bulunduğu yer ise daha çok sahne, öne çıkmak, kendini, vurgulamak, risk almak ile ilgili bir alan. Burada Venüs’ün zararda durumu özellikle ikili politik ilişkilerdeki bazı keskin tutumları gündeme getirmekte. Yani bir taraftan daha toplumsal anlamda bir yatışma, barışçıllık, sevgi arzusu varken bir taraftan da politik sahada daha hassas ve nem kapmaya müsait bir atmosfer söz konusu.

terazi

Diğer taraftan Mars’ın da Oğlak burcuna geçmesi bu dönem otorite konumundakilerin ülke içinde somut anlamda bir takım düzenleme ve icraatlara girişebileceğini göstermekte. Ne var ki harita yükseleni olan yengeç burcunun karşı konumuna gelen oğlak burcu, özellikle yengeç ve ay halkı temsil ettiği için burada zorlayıcı bir takım gelişmelerin de olabileceğini gösteriyor. Bu gelişmeler hem otorite konumunda olanlar hem de Türkiye’nin stratejik ortakları ile de ilgili bir takım gelişmeleri içeriyor. Zamanlama olarak Terazi’deki gezegen diziliminin etkilerinin getirdiği barışçıllık ve naiflik ile Oğlak’taki Mars’ın daha sert düzenlemeci tutumu arasında da çatışma gözüküyor. Şu zaman olacak ve sahne önüne çıkacak barış tutumu, anlaşma, sözleşme konuları oldukça önemli zira Oğlak’taki Mars da şu ara Terazi burcunun doğal evi olan 7. Evde olduğu için burada strateji ve politika açısından kendine zarar veren tutumlara dikkat etmek gerekiyor.

Eğer bir takım düzenlemeler olur ve bu Türkiye’nin temel yapısını zorlarsa buradan bir kaos ve anlaşmazlık oluşması da söz konusu gözüküyor. Politikacıların, otoritelerin tutumlarına sözlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sivri dilli ve keskin sözler olabilir. Politik camiada dar bir perspektif ile sarf edilecek sözler de sıkıntı yaratabilecektir. Özellikle Türkiye haritasında Merkür ve Satürn’ün Terazi de kavuşumu söz konusu ve burası da bu Yeniay ile birlikte aktive olmakta. İşte bu bakımdan özellikle politik sahada dar bakış açısı ile sarf edilen sözlere dikkat diyorum. Ayrıca açıkça belirtmek gerekir ki Mars Oğlak geçişi ile birlikte Türkiye’nin açık düşmanları olan bir takım güçler aktive olabilirler.

En önemlisi de bu düşmanlarla Türkiye’nin içinde ortaklık yapanların yapabilecekleri faaliyetlerdir. Çok hassas ve kritik bir dönemin içinden geçiyoruz.

Ülkenin geleceği açısından bu zaman diliminde hem iç politikada hem dış politikada yöneticilerin akıllı, sağ duyulu ve dengeli hareket etmeleri gerekiyor. Yazımı burada Terazi burcundaki Ay’ın etkileri ile sonlandırıyorum. Görüşmek üzere…

Terazi burcundaki Ay’ın burcunuza etkileri: (Güneş (öz) ve yükselen burcunuz olarak okuyabilirsiniz.)

Koç: Ortaklık, eş, yakın arkadaş ile ilgili konularınız aktive olabilir. Barışçıl, yer veren, sosyal, naif eş ya da yakın arkadaşlar ile tamamlanmak, beraber hareket etmek durumunuz olabilir. Bu zaman içinde daha uzlaşıcı olabilirsiniz. Kendinizi başkalarından gelen şartlara bırakma durumunuz olabilir.

Boğa: Çalışma hayatınızda ortak faaliyetler içine girebilir daha sosyal hareket edebilir ve diyaloglar kurabilirsiniz. Kişisel bakım, estetik konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. İş – hizmet konuları ve sağlık ile ilgili konular aktive olabilir.

İkizler: Aşk hayatınız, yaratıcılığınız kendinizi gösterişiniz ile ilgili konularda aktive olabilirisiniz. Çocuklarla ilgilenebilir, spor, hobi ve eğlence faaliyetlerine yönlenebilirsiniz. Daha fazla risk alabilirsiniz.

Yengeç: Aile, ev ve içsel hayatınız ile ilgili konularda aktive olabilirsiniz. Yakın olduklarınızla daha çok sosyallik, iletişim söz konusu. Daha yapıcı ve barışçı bir yapı canlanabilir içinizde.

Aslan: Yakın çevreniz, iletişim, eğitim, zihinsel işler, bağlantılarınız ile ilgili konular aktive olabilir. Kardeş ve ya yakınlarınızla daha çok iletişim halinde olabilir ve sosyalleşebilirsiniz. Alım satım anlaşma sözleşme gibi konular ortaya çıkabilir.

Başak: Maddi konular, yetenekleriniz, üreticiliğiniz, kaynaklarınız ile ilgili aktive olabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizde artış olabilir. Kişisel yeteneklerinizi daha fazla ortaya çıkartabiliriniz. Harcamalar ve lüks meyliniz artabilir. Sosyal yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.

Terazi: Kişisel duruşunuz, görünümünüz, imajınız ile ilgili konular aktive olabilir. Anneniz ve yakın kişilerle beraber hareket edebilirsiniz. Beslenme ve bakım konularına yönlenebilirsiniz. İlişkilerde başlatıcı konumda olmanız ve iletişimler kurmanız mümkün. Uzlaşıcılık da öne çıkabilirsiniz. Ortaklık, tamamlanma ve yakınlık ihtiyacınız ön planda olabilir.

Akrep: Daha çok kolektif etkiler ile ilgili olabileceğiniz bir dönem içinde olabilirsiniz. Sessizlik ve hayaller etkin olabilir fakat kontrolsüz durumlarda söz konusu. Çok edilgen olmanız zararlara uğramanıza yol açabilir. Hizmet ve fedakarlık yapabilrisiniz fakat gizli kapaklı işlere dikkat edin. Kontrol dışı ve görmediğiniz durumlardan kaynaklı problemler olabilir.

Yay: Arkadaş çevreniz, dost gruplarınız, dahil olduğunuz organizasyonlar ile ilgili faaliyetler gündeme gelebilir. Arkadaşlarınız ile birlikte faaliyetler içinde bulunmak sosyal olmak ilişkiler kurmak mümkün. Arkadaşlarınızla ilgili daha çok anlayışlılık geliştirebilir ve sosyal ilişkilerinizde daha politik de olabilirsiniz.

Oğlak: Kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuz ile ilgili konular aktive olabilir. Kariyeriniz ile ilgili bir takım toplantılar, sözleşmeler, anlaşmalar mümkün. Daha esnek, barışçıl, uzlaştırıcı rollerde yer alabilirsiniz.

Kova: Uzak yollar, akademik konular, yabancılarla ilişkiler konusunda aktive olabilirsiniz. İnançlarınız , düşünceleriniz de şu zaman diliminde daha barışçıl ve uzlaşıcı yönde hareket edebilir. Eğitim konuları ile ilgili temaslar kurabilirsiniz.

Balık: Ortaklaşa kaynaklar, başkalarından gelen gelirler ve ortak sahip olunan değerler konusu aktive olabilir. İlişkilerinizdeki paylaşım konuları daha ön plana çıkabilir. Partneriniz söz konusu ise onun sosyal çevresi ile ilgili konular ve sahip oldukları gündeme gelebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir