14 Aralık 2020 Yay Burcunda Güneş Tutulması ve Burcunuz: Hedef Belirleme Zamanı, Yanılsamalara Dikkat!

14 Aralık 2020 Saat 19:17’de Yay burcunun 23. derecesinde bir Güneş Tutulması gerçekleşecek. Güneş Tutulması haritasında Yengeç burcunun 16. derecesi yükselmekte. Bu Tutulmadan doğum haritasında değişken burçlar Başak, İkizler, Yay, Balık ve ateş elementi burçlar Koç, Aslan, Yay’ın 20. – 23. derece civarında yerleşimleri olanlar ve doğum günleri burçlarının 20. – 23. günlerinde olanlar (Değişken burçların farklı başlangıç tarihlerine göre ayın 8. – 15. günleri arası civarında kalır) en çok etkilenecekler.

Güneş Tutulması nedir? 

Ay, Güneş’ten 400 kat daha küçüktür fakat dünya’ya olan uzaklığı güneşten 400 kat büyük olduğu için gözlem olarak ikisi de bize dünyadan eşit görünür. Bu bakımdan Güneş tutulması, Ay’ın yörüngesel devinim hareketini gerçekleştirirken Güneş ile Dünya arasına gelmesi ve Güneş’i kısmen ya da bütün olarak kapatması sonucunda gerçekleşen bir doğa olayıdır. Güneş tutulmaları Ay’ın Yeniay dediğimiz fazında gerçekleşir. Yeniay fazı Güneş ile Ay’ın 0 derecede kavuştuğu zaman başlar. Kavuşum Ay’ın yörünge düzleminin Dünya’nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması demektir. Bu kavuşum derece noktası tam tutulma anıdır. Yörünge düzlemine de aynı zamanda ekliptik (tutulma) düzlemi adı verilmektedir. Ekliptik sözcüğünün türetilme nedeni de, tutulmaların yalnızca Ay’ın bu düzlemi kestiği zamanlarda gerçekleşiyor olmasıdır.

Yılda iki ile beş arasında güneş tutulması gerçekleşebilir ve bunların en fazla iki tanesi tam güneş tutulması şeklinde olabilir. Bunun nedeni de Ay’ın yörünge düzlemi ile dünya’nın yörünge düzlemi arasında yaklaşık 5 derecelik bir fark olmasından dolayıdır. Eğer bu fark olmasaydı 1 yıl içerisinde 12 kadar tutulma gözlemleyebilirdik. Güneş Tutulmalarının Astrolojideki ifadelerine değinirsek, tutulmalar Ay düğümlerine yakın oluşumları ifade ettiği için bu zaman dilimlerinde kaderi konuların ortaya çıkması söz konusu olur. Yine Güneş tutulması daha çok hızlı bir şekilde gelişebilecek olayları ifade etmekte. Eğer o zamana kadar bekleyen birikmiş enerjiler söz konusu ise bu etki ile bir anda hız kazanması ve belirginleşip ortaya çıkması muhtemeldir. Özellikle de tutulmanın olduğu burç ve hayat alanında ortaya çıkan dikkat çekici gelişmeler söz konusudur.

Güneş Tutulmalarının Çeşitleri ve Mevcut Tutulmanın Türü

Birbirinden farklı Tutulma Çeşitleri vardır, bunlar üç tanedir;

Tam Güneş Tutulması: Ay’ın Güneş’i tamamen örtmesi durumudur.

Halkalı Güneş Tutulması: Dünya’nın Güneş çevresindeki yörüngesinin ve aynı şekilde Ay’ın Dünya çevresindeki yörüngesinin daire şeklinde olmamasından kaynaklı olarak bazen Dünya ile Ay arasındaki mesafe değişir ve bu durumda Ay bazen dünyadan daha küçük göründüğü için Güneş ile hizaya geldiğinde Güneş’i tam olarak kapatmaz ve ışığını sızdırır. Bu durumda da halkalı dediğimiz Güneş Tutulması gerçekleşir.

Parçalı Güneş Tutulması: Ay’ın Güneş’i kısmen örttüğü zaman dilimine parçalı güneş tutulması denir ve tam veya halkalı güneş tutulması sırasında dar gözlem koridoru dışındaki geniş alanlardaki gözlenen şekline verilen isimdir.

Nasıl Bir Tutulma?

Gerçekleşecek tutulma, Tam Güneş Tutulması şeklinde gerçekleşecek. Tam tutulmanın gözlem hattı Büyük Okyanus’un güneyi, Şili, Arjantin, Atlas Okyanusu’nun güneyiyken, ayrıca parçalı tutulma şeklindeki gözlem hattı ise Büyük Okyanus, Kuzeyi dışında Güney Amerika, Antarktika, Afrika’nın güney batı ucu olacak. 

Bu tutulma sırasında Güneş, görünür çapta 0,542 ° olacak ve ortalamadan% 1,6 daha büyük olacaktır. Ay, perigee’den (En yakın olduğu nokta) sadece 2 gün geçecek ve oldukça büyük olacak. Tutulmanın başlangıcında ve sonunda Ay 0.546 ° olacak ve maksimum tutulma 0.555 ° olacak ki bu ortalamadan % 4.6 daha büyüktür; dolayısıyla Güneş’i kaplayacak ve bunu tam bir tutulma haline getirecektir .

Saros Döngüsüne Göre Astrolojik Zaman Bağlantısı

142. Serinin 23. Tutulması olacak. Bir önceki 4 Aralık 2002’de gerçekleşmişti ve bir sonraki 26 Aralık 2038’de gerçekleşecek. 4 Aralık 2002’deki gibi tutulma tekrar Yay burcunda olacağı için Yay burcu ile ilgili konularda benzer bir zamanlama olabilecektir.

Tutulmanın Astrolojik Etkileri

Yay Burcundaki Güneş Tutulması, güçlü bir Yeniay etkisini ifade ediyor. Yeni olanın tohumları atılacak. Bundan bir süre sonra 21 Aralık’ta da Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter, Satürn ile Kova burcunun 0. derecesinde kavuşum yapacaklar. Bu ağır gezegenlerin yaptığı kavuşum da tutulmadan sonraki yeni bir başlangıç ve tohumlanma zamanını ifade ediyor.  Fakat Tutulma Haritasında Jüpiter’i oğlak burcunun 28. derecesinin sonunda Anaretik derece dediğimiz 29. son dereceye girmek üzereyken ve Satürn’ü de Anaretik derecenin içinde 29. derecedeyken görüyoruz. Bu da zorlayıcı olacak son geçiş zamanını ifade ediyor. Yani bir başlangıç ve aynı zamanda da son ile ilgili bir konu söz konusu. Bu zamanlama öncü burçların son derecesinde olanları oldukça etkileyecektir. Yani astrolojik haritalarında Koç, Yengeç Terazi, Oğlak burçlarının son derecelerinde yerleşimleri olanlar ve bu burçların son gününde doğanlar etki altında olacak ve kendileri için önemli bir başlangıç da yapabileceklerdir. Dahası haritalarında son derecedeki burçlarda bu konuma açı yapan yerleşimleri olanlarda aynı durumdalar. Örneğin Akrep burcunun son derecesinde yerleşimleri olanlar Oğlak konumu ile açı yaparak bu zamanlamadan aynı şekilde etkileneceklerdir.

Yay burcu uzak hedefler, büyük resim, inanç, din, hukuk, adalet, akademi, eğitimle ilgili her türlü konu, ideolojiler, öğretiler, felsefeler, uzak yollar, yabancı kültürler, uluslararası konular, ticaret, medya ve yayıncılık gibi konuları kapsar. İdeolojik açıdan fanatizm dikkat edilmesi gereken yöndür. Karakter yapısı açısından daha açık ve rahat olmayı, özgürlükleri, farklılıkları kabulü, hümanizmi, çok kültürlülüğü, gezginliği, keşifçi olmayı ifade eder.  

Güneş tutulması haritasında Güneş ve Ay kavuşumunun yanı sıra 20. Derecede yer alan Merkür Yay konumu var ve Güney Düğüm Yay konumu da burada 19. derecede. Bir burçta 3 gökcisminin toplanmasına stelyum diyoruz. Etkiyi daha da kuvvetlendirirken duruma Merkür karakterini de katıyor. Bu da eğitim, yolculuk, keşif, merak, iletişim, araştırma gibi konuları daha ön plana çıkartıyor. Ayrıca 20. Derecede görünen Mars Koç konumu, Tutulma etkilerini daha da artırıyor ve yeni başlangıçlar için güç veriyor. Fikri, cesur, yeniliğe ve gelişime açık, yüzleşmeyi ifade eden etkiler var. Fakat ne var ki Güney düğüm tarafındaki Tutulma bazı eski düşünce, inanç ve bağlantılardan özgürleşme gerekliliğini işaret ediyor.

Neptün’ün 18. Derecede Balık’ta olması ve Yay burcundaki gezegenlere yaptığı kare açı konumu ve bununla beraber Kuzey Düğüm ikizler ve Güney Düğüm Yay konumlarının da ortasında bulunup her iki tarafı kare açıyla etkiliyor olması da dikkat çekici. Burada aldanmalara, yanlış ideallere, eksiklik duygusu ile hareket etmeye dikkat etmek gerekiyor. Sonu hayal kırıklığı ile sonuçlanacak olaylara girmemek gerekiyor. Yani yapılacak her türlü girişimde ve ilişki başlangıcında Neptün’ün ifade ettiği vizyonu, idealleri ve hayalleri gerçekçi şekilde ele almak ve belirlemek gerekir. Burada da iletişim gezegeni Merkür’ü iyi kullanmak gerekliliği var. Ne var ki Merkür’ün Yay burcunda ve Güney Düğümle olması daha da dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Yapılacak başlangıçlarda ve girişimlerde karmik bakımdan neyin içinde olunduğunun iyi anlaşılması oldukça önem arz ediyor. Ayrıca Merkür – Neptün kare açısı eşliğinde dalgınlıklara, yorgunluklara, bunlardan dolayı oluşabilecek bir takım kazalara, yanlış söz iletimlerine, anlaşmalar ve sözleşmelerde yapılacak hatalara da dikkat etmek gerekiyor.

Gökyüzündeki işaretler tutulmanın bir başlangıç gibi görünürken son bir sınav noktası da olduğunu ifade ediyor. Burada inançlar, idealler önemli olabilir fakat bunları gerçekçi şekilde ele almak daha çok önem arz ediyor. Yay burcu ve yöneticisi Jüpiter büyük resmi ifade eder ve belirttiğim gibi Jüpiter’in Kova’ya geçişi de 19 Aralık’ta olacak. Dolayısıyla Tutulma tohumlanmayı ifade edecek ve Oğlak’taki Jüpiter’in Kova’ya geçişi zamanında da tohumlar önemli bir işaret verecekler.

İlişkiler ve Kısmetler

Tutulma haritasında Akrep burcunun son derecelerindeki Venüs, Oğlak burcunun son derecelerindeki Jüpiter ve Satürn ile uyumlu açı içerisinde olacak. Bu da ilişkiler bakımından Akrep’in ifade ettiği tutkular ve derinlik ile birlikte daha ciddi adımları ifade etmekte. İşleri ve yaşanılan ortamı düzenlemek  açısından uygun bir zaman dilimi olacaktır. Bir ilişki açısından da hem disiplin ve ciddiyet hem de özgürlük ve neşe getirici etkiler bir arada gözüküyor. Kısmetler açısından bazı yapılan faaliyetlerin iyi sonuçları bu zaman diliminde alınabilir. Bu ilişkiler ve iş bakımından olabilir.

Mars’ın Koç burcundaki hareketi 6 Ocak’a kadar devam edecek. Bu zaman dilimi içerisinde Mars’ın, Tutulma derecesine olan uyumlu açısı arzuları dengeli bir şekilde ifade etmek ve bir yön çizmek bakımından olumlu görünüyor.

Tutulma haritasında Neptün’ün gergin açıları kafa karışıklıklarına dikkat etmek gerektiğinin sinyalini veriyor ve tabi bu durum her türlü iş ve ilişki başlangıcı konusunu içine alıyor. Özellikle Merkür ve Neptün arasındaki kare açılanma sözleşmeler ve anlaşmalar bakımından yanıltıcı durumlar olabileceğini gösteriyor. Beklentiler konusunda dikkat etmek ve iyi çözümlemek gerekiyor. Muğlak olan durumlara girmek zarar getirecektir. İyice çözümlenmiş olması gerekir. Çözümlenene kadar bir girişimden emin olunamaz.

Venüs, 15 Aralık – 8 Ocak tarihleri arasında Yay burcunda olacak.

Yay burcundaki Venüs sosyal açıdan daha rahat, geniş, gezgin, keşifçi, özgür hareket etmeyi ifade eder. Daha fazla deneyim ve macera ateş elementinin özelliğini gösterir. Beğenileri doğrultusunda harcama yapma meyli, sosyal açıdan daha geniş ve zengin yönelimler olabilecektir. Yay’daki Venüs, ilişkiler ve değer verdiği şeyler açısından beklentilerinde daha geniş bir çerçeveden bakmayı ifade eder.

17 Aralık’ta Satürn ve 19 Aralık’ta Jüpiter’in Kova’ya geçmesinin ardından 21 Aralık’ta gerçekleştirecekleri kavuşum artık yeni bir dönemi ifade etmekte. Sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova’ların hayatlarında önemli değişiklikler gündeme gelmeye başlayacaktır. Kova burcu Uranüs tarafından yönetilir ve Uranüs Boğa burcunda ilerlediği için de aralarında bir kare açı konumu oluşacak. İşte bu yaşamlardaki bir takım değişiklikleri gösteren en önemli etkilerden birisidir. Kişisel haritalara göre ilgili alanları iyi incelemek gerekir.  

23 Aralık akşamı ve gecesi ise zorlayıcı ve baskıcı etkiler olabilir. Koç burcundaki Mars, yine Koç burcunda ilerleyen Ay ile kavuşuma doğru gidecek ve bu arada öncesinde gün içinde de Oğlak’taki ağır gezegen Plüton ile bir kare açı yapacak. Zorlayıcı ve baskıcı etkiler gündeme gelebilir. İş, güç, girişim bakımından odaklanma gerektiren işler gündeme gelebildiği gibi, ilişkiler bakımından birikmiş enerjilere dikkat etmek ve negatif etkilerin olumsuz sonuçlarına imkan vermemek gerekiyor.   

Türkiye Astroloji Haritası

Yay burcundaki Güneş Tutulması, Türkiye Astroloji haritasında 6. Eve gelmekte. Burası genel sağlık/hastalık, Hastaneler, hizmet veren kurumlar, memurlar, çalışanlar, işçiler, polis, asker gibi görevlileri ifade ediyor. Belediyeler, Hizmet kurumları, Asker ve Polis teşkilatı ile ilgili haberler ön plana çıkabilir.

Burası genel olarak sağlık olduğu ve Covid-19 ile ilgili bir süreçte olduğumuz için Aşı ile ilgili gelişmeler bakımından bizim açımızdan daha fazla hareketlilik gündeme gelebilir. Yay uluslararası bağlantıları anlatan bir burçtur ve 6. evdeki konumla bu aşı konusundaki uluslararası bağlantılarımız gündeme gelebilir.

Yay burcu yöneticisi Jüpiter’in Oğlak burcunun son derecelerinde olması ve Türkiye Astroloji haritasında 7. Evde bulunmasından dolayı müttefiklerimiz ve ilişkide bulunduğumuz ülkelerin, yukarıda 6. Ev konuları olarak belirttiğimiz konular ile etkileşebileceği bir zaman dilimindeyiz.

Satürn’ün 17 Aralık’ta ve Jüpiter’in de 19 Aralık’ta Kova burcuna geçmesi ile özellikle ekonomi ve özgürlükler konusu ön plana çıkabilecektir. 21 Aralık’ta da Kova burcunun 0. Derecesinde tam kavuşumlarını gerçekleştirecekler. Kova burcu Türkiye Astroloji Haritasında 8. Evdedir ve burası bankacılık, ekonomi, krediler ve genel olarak kaynak arayışı ile ilgilidir. Bu bakımdan bir takım kurumlarda, yapılarda değişim ve dönüşümler olabilir. Ekonomi ve üretim sistemlerimizle ilgili olsun kredilerimizle ilgili olsun önemli gelişmeler olabilecektir. Müttefik ülke etkisi ile de ekonomik konularda bir takım gelişmeler söz konusudur. Ayrıca Kova burcunun yöneticisi Uranüs’ün Boğa burcundaki konumu ile Uluslararası ilişkilerimiz bakımından gelişmeler de dikkat çekici olabilecektir. İlişkilerin dikkatli yönetimi ve gerçekçilik gerekmekte olduğu görülmekte. Nitekim Satürn ve Uranüs arasındaki bir kare açı en zorlayıcı açılardan birisi olacaktır. Bu süreçte gerekli ekonomik hamlelerin yapılması, kurumlar ile ilgili bir takım değişim ve düzenlemeler, uluslararası etkin politika ve müttefik devletlerle iyi ilişkiler önem arz etmekte. Bağımsızlıklar ve özgürlükler konusu bu uluslararası ilişkiler açısından önemli olacaktır. Kova burcundaki Satürn özellikle bunu ifade etmektedir.

Bu zaman diliminde marjinal gruplar ile ilgili de dikkat gerektiren durumlar olabilir. Satürn’ün, Jüpiter ile birlikte Türkiye Haritasında kova burcuna geldiği konum özellikle ideolojik olarak hareket eden bir takım marjinal ve belki terör unsurlu gruplara da dikkat gerektiğini göstermekte. Evet, tüm bu durumların içerisinde bir de böyle bir olasılığın peydah olması ve ortaya çıkması durumu vardır. Terör olmasa bile bir takım marjinal grupların kendini göstermesi durumu olabilecektir. Diğer taraftan demokratik anlamda bir takım farklı toplulukların özgür hareketleri ve ifadeleri konusu da önem arz edebilir. Kova gelecek, teknoloji, bilim ve keşiflerle ilgili de bir gezegendir ve önümüzdeki süreçte bu konuya ağırlık vermek de önem arz edecektir.

23 Aralık günü ise Koç burcunda Ay ve Mars bir araya geliyor ve da öncesinde de Mars, Oğlak burcundaki Plüton ile kare açısını gerçekleştiriyor. Bu zamanlama zorlayıcı ve baskıcı etkileri ifade ediyor. Siyasi arenada sert çıkışlar olabilir. Uluslararası ilişkiler ve müttefikleri ilgilendiren konularda bir takım gelişmeler tetiklenebilir.

 

  

Gezegen Hareketleri

Plüton 

Oğlak burcunda ilerleyen Plüton 25 Nisan 2020’de geri harekete başladı. Tutkular, derin benlik, odaklanma, konsantre olunan konular, dönüşüm ve değişimler ile ilgili geçmişe dönük bakış açısı ve düzenlemeler önem kazanacak.

 

25 Nisan’da 24 derece Oğlak burcunda geri hareket

 

4 Ekim’de 22 derecede Oğlak burcunda direkt hareket

 

Neptün

 

Balık burcunda ilerleyen Neptün 23 Haziran 2020’de geri harekete başladı. İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar, yanılgılar ve aldatıcı durumlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.

23 Haziran’da 20 derece Balık burcunda geri hareket

29 Kasım’da 18 derecede Balık burcunda direkt hareket

 

Uranüs

 

Boğa burcundaki Uranüs, 12 Ağustos 2019 ile 11 Ocak 2020 arasında 2 derece Boğa’ya kadar geri hareketteydi. 11 Ocak’ta ileri harekete geçti ve bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova için daha çok söz konusu. Özellikle haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak.

Uranüs 15 Ağustos’ta Boğa burcunda tekrar geri hareket edecek.

2020’yi 6 derecede Boğa’da geri hareketle bitirecek.

 

Satürn

 

Satürn 22 Mart itibarı ile Kova burcuna geçti ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri harekete geçti.

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

 

11 Mayıs’ta 1 derece Kova’da geri hareket

 

2 Temmuz Oğlak burcunda geri harekete devam

 

bu süreçte Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak’lar bakımından sınırlar, çalışma hayatı, ekonomi düzenleme, iş, sorumluluk, geçmişle bağlantılı tekrar yapılanmalar söz konusu olacak.

 

29 Eylül’de 25 derece Oğlak’ta direkt hareket

 Satürn 17 Aralık 2020 – 7 Mart 2023 arası Kova burcunda olacak.

Jüpiter

Jüpiter 2 Aralık 2019 itibarı ile Oğlak burcuna geçti. Toprak grupları için önemli bir döngü içine girilmiş oldu. Oğlak burçları için 12 yıllık döngü zamanı geldi ve açılım yapabilecekleri bir zamanın içindeler.

Sorumluluk, düzen, iş, profesyonellik ile ilgili temalar daha çok ön plana çıkarken, önceki süreçlerde yapılan bir takım çalışmaların sonuçları da kendini göstermeye başlayacaktır.

14 Mayıs’ta 27 derece Oğlak’ta geri hareket

13 Eylül’de 17 derece Oğlak’ta direkt hareket

Jüpiter 19 Aralık 2020 – 13 Mayıs 2020’de Kova burcunda olacak ve ardından Balık burcuna geçecek. Balık Burcundaki Jüpiter 20 Haziran’da geriledikten sonra Temmuz 28’de Tekrar Kova burcuna dönecek 

Mars

28 Haziran 2020 – 6 Ocak 2021 arasında uzunca bir süre Mars Koç burcunda kalacak. Bu süreç içerisinde de 9 Eylül 2020 – 14 Kasım 2020 arası Retro süreci gerçekleşecek.

Mars Koç burcunda yönetici konumundadır ve oldukça güçlü bir zamanında olacak. Bu zaman diliminde liderlik, girişimler, savaşım, mücadele, bazı tartışmalar ve kaoslar, hareketlilik, dışa dönüklük, girişimlerde artış, hareketlilik, yenilikler, yeni başlangıçlar söz konusu olacak.  

 

Venüs

21 Kasım – 15 Aralık arasında Venüs, Akrep burcunda yer alacak.

Akrep burcundaki Venüs ilişkiler bakımından tutkulu, derin, odaklanma getiren etkileri gündeme getiriyor. Bu zaman diliminde flört ilişkilerinde dürtüsel bakımdan daha derinleşmek olabileceği gibi bu aynı zamanda ruhen derin ilişkileri de ifade edecektir.

Venüs Akrep etkisi altında manipülasyon durumlarına dikkat etmek gerekiyor. Maddi ve manevi değer konusu derin bir şekilde ortaya çıkabilir. Venüs Akrep tarzında ilişkiler yoğun bir manyetizmanın çekimi altında hissetmek ile ilgili olabilir. Bir ilişki için böyle bir durum arzulanıp hedeflenebilir de. İşte bu zaman süreci bu yöne doğru meyil alan ve bu haritasında bu tarz potansiyel olanların zamanı olacaktır. Bu tarz karşılıklı etkileşimler olabilecektir.   

Akrep ortaklaşa gücü, değeri, parayı ve beraber bir şeyler üretmeyi de ifade eder. Kolektif hareketin de burcudur.

Venüs, 15 Aralık – 8 Ocak tarihleri arasında Yay burcunda olacak.

Yay burcundaki Venüs sosyal açıdan daha rahat, geniş, gezgin, keşifçi, özgür hareket etmeyi ifade eder. Daha fazla deneyim ve macera ateş elementinin özelliğini gösterir. Beğenileri doğrultusunda harcama yapma meyli, sosyal açıdan daha geniş ve zengin yönelimler olabilecektir. Yay’daki Venüs, ilişkiler ve değer verdiği şeyler açısından beklentilerinde daha geniş bir çerçeveden bakmayı ifade eder.

Merkür

Merkür 5 Eylül – 27 Eylül arasında Terazi burcunda olacak. 

Terazi burcundaki Merkür politik, dengeleyici, uzlaştırıcı, ahenkli olabilir. Kararsızlıklara ve eyleme geçmeme konusuna dikkat etmek gerekecektir. Daha tok davranışları ifade eder. Koç’taki Mars ile karşı karşıya gelecekler. 

Merkür 27 Eylül – 14 Ekim arasında Akrep burcunda ilerleyecek ve ardından geri hareketi başlayacak.

Merkür Akrep’teyken tutkular, cinsellik, manipülasyon, derinlik, krediler, maddi konular, başkalarından gelen gelirler, ortak değer ve paylaşımlar ile ilgili konular, araştırma ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Dil sivriliğine ve iğnelemelere de dikkat etmek gerekiyor.

28 Ekim’de tekrar Terazi burcuna dönecek ve burada gerilemeye başlayacak Merkür, direkt hareketine 3 Kasım’da Terazi burcundayken dönecek ve 10 Kasım’da tekrar Akrep burcuna geçecek.

Merkür 10 Kasım – 1 Aralık arası tekrar Akrep burcunda olacak

Merkür 1 Aralık – 20 Aralık arasında ise Yay burcunda hareket edecek

Yay burcundaki Merkür ilgi alanının genişlemesi, yurt dışı, eğitim, ticaret, hukuk, medya-tanıtım ile ilgili bağlantıları ifade eder. Yay burcunda inanç, metafizik yönlü meraklar ve araştırmalar da vardır. Çok fazla konu ile ilgilenip dağılmaya, zamanı geniş kullanmaya, dalgınlıklara dikkat etmek gerekir. Daha iyimser ve rahat ifadeler, fazla açık ya da dürüst konuşmalar ve patavatsızlık da Yay burcu ile ilgilidir ve bu süreçte bunlara da dikkat etmek gerekir. Zihnen ve kurulan bağlantılarda özgürlük, macera, merak ve keşif meyli artabilecektir.

Merkür 20 Aralık – 8 Ocak tarihleri arasında Oğlak burcunda yer alacak ve kurulacak bağlantı ve iletişimler açısından daha gerçekçi ve ciddi olmayı ifade ediyor. Ekonomik ve maddi konular, işleri organize etmek, çevre ile ilgili düzen sağlamak bakımından daha iyi olabilecektir.

  

Ay Düğümleri

5 Mayıs’ta Ay Düğümleri burç değiştirdi. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçti. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.

Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay Balık için önemli zamanlama. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde gerçekleşebilecektir.  

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Yay burcundaki Güneş Tutulması burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

Koç: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Boğa: Kişisel ya da ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, dedektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

İkizler: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.


Yengeç: 
Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.


Aslan: 
Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.


Başak:
 Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.


Terazi: 
İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.


Akrep:
 Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.


Yay: 
Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.


Oğlak:
 Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.


Kova:
 Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontane, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.


Balık:
 Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir