26 Kasım 2019 Yay Burcu Yeniayı ve Burcunuz: Sınırlanma mı? Büyüme mi?


26 Kasım 2019, saat 18:04’te Yay burcunun 4. derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında İkizler burcunun 12. Derecesi yükselecek. ( =İstanbul, Ankara için 15. derece). Yeniay haritasında Güneş, Ay ve Jüpiter’in Yay da bulunması ile bir stelyum göze çarpmakta. 2 Aralıkta yay burcundan çıkacak jüpiteri 28. derecede görüyoruz ve bu 12 sene kadar sonra tekrar buraya gelene kadar Jüpiter’in Yay’daki son gösterisi olacak. Bu son gösteri oldukça dikkat çekici olabilir. Zira karşıt burcu ikizlerin yükseldiği bir an haritası görmekteyiz. An haritasındaki bu ikizler-yay aksı bilgi, eğitim, yolculuklar, gezginlik, öğrenmek, araştırmak, yakın ve uzak yollar, temel eğitim ve akademik alanlarla ilgilidir. Küçük resim ve anda olup çevre ilişkilerinde aktif olmak ikizler ise yay burada büyük resim ve doktrinler, öğretiler, derin bilgiler ile ilgilidir. Felsefe yapabilmek için iki burcun da özelliklerine gereksinim vardır. İkizler ayrılıkları, anlamsızlıkları ve farklılıkları görecek yay sentezleyip birleştirecek ve anlamlı hale getirecektir.

Haritanın genel görünümünde bir tarafta Yay stelyumu varken diğer taraftan da sert mizaçlı karakterlerle bir Oğlak stelyumu var. Bu bakımdan gerek ilişkiler gerek maddi bakımdan bazı açılardan daralmalar, düzenlilik varken bazı açılardan genişleme ve hoyratlık olabilir. Fakat Mars Akrep ve Uranüs Boğa ile özellikle maddi girişim ve hareketlerde dikkatli olmak gereği görülmekte. Ani ve sürpriz hareketler kendini ani ve sürpriz şekilde gösterebilir. Bu tabi sadece tek yönlü ve olumsuz manada değildir. Bazı beklenmedik gelirler de ortaya çıkabilir. Özellikle Yay stelyumu ile talih oyunlarından beklentiler bile artabilir. Ateş elementi olan bir burç olan Yay riske girmek ve büyük oynamakla da alakalıdır. Bu bakımdan gerek ilişkiler gerek maddi konularda abartılı davranışlar olabilir. Oğlak stelyumu ise daha kesinlikçi, ayağını yorganına göre uzatan, hesap ederek ve olumsuzlukları düşünerek hareket eden bir yapıdadır. Bu durumda eğer bir şansınız varsa da bu zaman sürecinde oralı olmayarak bunu yitirebilirsiniz. Eğer fazla abartma meyilliyseniz de burada Oğlak zamanlamasının fren basması durumu dengeleyebilir. Seçenekler bu şekilde görülmekte.

Jüpiterli Yay Yeniayı özellikle bilgi alanı, eğitim alanı, yolculuklar ile ilgili başlangıçların tohumlarının atılması için iyi bir zaman dilimi olarak görülmekte. Lakin Akrep’teki Mars’ın, Boğa’daki Uranüs ile karşıt görünümü bir hayli sert, beklenmedik durumları da ifade edebilir. Tabi Boğa- Akrep aksındaki bu durum öncelikle maddi alanla ilgili bir değişimi ifade ediyor. Burada bir takım çekişmeler ve dengesizlikler gerginlikler ve çıkışlar yaratabilir. Banka, kredi, borç-alacak konularına dikkat etmeniz gerekiyor. Malum Merkür de akrep burcunda gerilemişti ve bir dolunay geçirmiştik. Bu bakımdan geçmişle de bağlantılı maddi konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Zira Uranüs de retro durumda.

Diğer taraftan boğa-Akrep aksındaki bu görünüm yine mutluluk, keyif, arzu, istek, dürtüler, cinsellik ile ilgili konuları da içermekte. Burada hayattan zevk almak bakımından dengeler kurmak gereği görülüyor. Burada bireysel kazanım ve üretim ile birlikte kazanım ve üretim konusunun çekişmesi de göze çarpmakta. Maddi konulardan kaynaklı gerginlikler olabilir. Yaratıcı atılımlar yapmak, bir anda aydınlanma yapmak ve değişik sürpriz bir karar alıp harekete geçmek mümkün olabilir. Tabi çılgınca şeyler yapmamak, köprüleri yakmamak gerekiyor gerek ilişkiler gerek ekonomik bakımdan.

Oğlak burcundaki üçlü olan Plüton, Satürn ve Venüs ise bu süreçte ekonomik, somut ve elle tutulur yönelimleri daha çok ön plana çıkartıyor.

Gezegen Hareketleri

Plüton

24 Nisandan beri retro harekette olan Plüton 2 Ekim itibarıyla Rx’ten slow (duraksama) hareketine geçti ve 4 Ekimde de S hareketi sonlanıp direkt hareketine döndü. Haritanızda hangi alana geliyorsa o alanda dönüşüm, yenilenme, tutkuların tazelenmesi söz konusu. İlgili alanda mücadele ettiğiniz konular ve önünüzü net görmek bakımından gelişmeler olacaktır.

Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün, 21 Haziran ile 27 Kasım arasında Retro harekette olacak ve 18 dereceden 15 dereceye gerileyecek.

Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs, 12 Ağustos 2019 ile 1 ocak 2020 arasında 2 derece Boğa’ya kadar geri harekette olacak ve yılı tamamlayacak.

Satürn

17 Eylül itibarıyla retro hareketten slow harekete dönen ve sonrasında direkt hareketinde hız kazanmaya başlayan Oğlak burcundaki Satürn, iş-güç, sorumluluk, sınırlanmalar, kısıtlanmalar, bir takım yükler ve bunları düzenlemeniz açısından yeni bir dönemi ifade ediyor.

Jüpiter

Yay burcundaki Jüpiter 11 Ağustos 2019 da tekrar ileri harekete geçti ve 2 Aralık 2019’a kadar yönettiği Yay burcunda kalacak. Ateş elementi burçlar için önemli bir zaman dönemi devam ediyor. Eğitim, kişisel gelişim, dünya görüşü, felsefeler, öğretiler, farklı kültürler, yurt dışı bağlantılar bakımından genel bir etki zamanlaması var.

Mars

19 Kasım’a kadar Terazi burcunda kalacak Mars, Akrep burcuna geçecek ve 3 Ocak 2020’ye kadar burada kalacak.  

Venüs

Venüs 8 Ekimden bu yana Akrep burcundaydı ve kasım 1’e kadar burada kalıp Yay burcuna geçti. 26 Kasım’a kadar burada kalacak ve Oğlak burcuna geçecek. 20 Aralık sabahı Kova burcuna geçene kadar burada kalacak.

Merkür

Terazi burcundaki Merkür 3 Ekim’de Akrep burcuna geçti. 31 Ekim’de Akrep burcunda geri hareketine başladı ve bu 20 Kasım’a kadar sürecek. 9 Aralık’ta Yay burcuna geçene kadar Akrep’te kalacak.

İlişkiler ve Kısmetler

20 Kasımda direkt hareketine dönen Merkür Akrep’te ilerliyor. Bu zaman diliminde geçmişle yüzleşmeler yapılmış olabilir. İlerlenen yolda bunun yapılması da önemlidir. Akrep’teki Merkür retrosu özellikle ilişkiler açısından geçmişe dönük tutkular konusunda ön plana çıkmaktaydı. Retro düzeldikten sonra tekrar bir takım şeylerin zihinde dengeye gelmesi, toparlanması, düzenlenmesi, buna göre çıkarımlarda bulunulması ve yola o şekilde devam etmek söz konusu olacaktır.

Merkür direkt hareketine döndükten sonra işlerde hızlanmalar olacaktır. Sözleşmeler açısından daha iyidir. İlişkilerdeki diyaloglar ve çevreyle kurulacak bağlantılar da daha iyi oturacaktır.

Venüs Oğlak burcuna giriyor. Bu zaman diliminde Akrep’teki Mars ile de uyumlu bir durum söz konusu. Flört ve Sosyallik açısından, kısmet getirmek bakımından uyumlu bir zamanlama. Bu görünüm özellikle toprak ve su gruplarına yarayacaktır. Burada daha tutumlu olmak ve gücü biriktirerek hareket etmek söz konusu olacaktır. Mars Akrep birikmiş kuvvetler ile ilgilidir. Bu noktada Mars Akrep konumu ile yükselen burcunuza göre ilgili alanda daha cesur ve keskin hareket etmek söz konusu olabilir.

Venüs Oğlak konumu, Venüs için uyumlu bir konum değildir. İlişkilerde daha çok tutumlu, sınırlı, durağan olmayı ifade eder. Burada ancak ekonomi yaparak, sabırlı olarak hareket etmek söz konusu. Olumlu bir etki olarak ilişkilere rutin bir düzen getirebilir. İş ve maddi anlamda ilişkilerin ön planda olacağı bir zamandır. Mars akrep de aynı sabrı libido olarak ifade etmekte aynı zamanda. Bedensel enerjiyi biriktirmek ve dış kaynaklara yönelmek mümkün. Manipülasyonlar/ yönlendirmeler ön plana çıkabilir. Bu dönemde ekip olarak beraberce yapılacak planlarla kazanımlarda artışlar sağlamak da mümkün olabilecektir.

Plüton, Satürn ve Venüs’ün Oğlak’taki birlikteliği ilişkilerde ve ekonomide düzen ve sınırlanma konusunu daha çok artırabilir. İşi gücü, para konularını ayarlarken ona göre önlemler almak gerekecektir.

Mars Akrep ilişkilerde başkalarının alanına girmek ve ortak olmak ile ilgili olabilir. Başkalarından alınan şeyler konusunda dikkat etmek kredileri tüketmemek gerekecektir. Burada ilişkileri bozmamak için ölçülere dikkat etmek ve aşırı gitmemek gerekmekte.

Türkiye Astroloji Haritası

Türkiye Astroloji Haritasında Yay 6. Eve karşılık gelir. Burası belediyecilik, hizmet sektöründekiler, işçiler, asker, polis, memur ile ilgilidir.  Bu konu ile ilgili son gelişmeler ve durumlar ne ise ön plana çıkma, spot ışığının bunu göstermesi gibi durumlar olacaktır. Diğer taraftan 6. Ev ve Yay genellikle yurt dışı ile ilgili askeri konularımızı da göstermekte. Bu konuda da yeni gelişmeler görebiliriz.

Mars Akrep ile Uranüs Boğa’nın karşıt görünümü ise 5. Ev 11. Ev arasında gerçekleşecek. Burada ekonomik durum, ekstra harcamalar, sahne, spor dünyasından insanlar ile ilgili gelişmeler, ölüm teması, şans oyunları ile ilgili konular gündeme gelebilir. Burada 11. Ev ile uluslar arası toplulukların organizasyonlarına katılım açısından bir takım gelişmeler olabilir. Karşıt açının bazı konularda ayrılım demek olduğunu da belirteyim. Çekişmeli ve zor bir zamanlama da olabilir. Zira Uranüs beklenmedik gelişmeler, sarsıntılar ile ilgilidir. Boğa burcundaki konum ekonomiyi, çiftçiliği ve genel olarak yeri ve istikrarı ifade eder. Genellikle bu zaman diliminde gözlemlediğimiz dikkat çekici sarsıntılar ekonomik anlamdaki sıkıntılar ve İstanbul’da gerçekleşen deprem olarak göze çarpmıştı. Uranüs bir anda kopmaları ve yer değiştirmeleri de ifade ediyor. Bu süreçte özellikle ekonomik anlamda bir takım gelişmeler beklemekteyim.  

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

Danışmanlık ve astroloji eğitimi ile ilgili bilgilere www.astrologburakustun.com sayfamdan ulaşabilirsiniz.

İletişim için Tel: 05357748816

Mail: astrologburakustun@gmail.com

Isar Cap Danışman Astrolog

Burak Üstün

Yay burcundaki Yeniay burcunuzu hangi alanda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

Koç: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Boğa: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

İkizler: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Yengeç: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Aslan: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Başak: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Terazi: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Akrep: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.

Yay: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Oğlak: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Kova: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Balık: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir