22 Aralık 2018 Yengeç Burcunda Dolunay ve Burcunuz: Duygusal İhtiyaçlar ve Sorumluluklar


22 Aralık 2018, saat 20:48’de Yengeç burcunun 0. derecesinde bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay haritasında Aslan burcunun 10. derecesi ( = İstanbul, Ankara için 13. derecesi) yükselecek. Bireysel açıdan değerlendirildiğinde bu Dolunay zamanlaması ile birlikte duygusal, ailevi, özel hayat ve iş, kariyer, sorumluluk ile ilgili konular arasında çekişmeler olabilir. Bu çekişmeler duygular, hayaller ve gerçeklerle engeller, sınırlar arasında olabilir. Kuzey düğümün Yengeç’te olması besleyici, koruyucu ve duygusal tarafı ifade eder. Burada karşısındaki Oğlak Güney düğümle birlikte Satürn ve Plüton Oğlak konumları var. Satürn ve Plüton’un kişisel haritanızdaki konumu zorlandığınız yaşam alanı konularını da ifade edecektir. Genel anlamda ise bu konular kariyer, çalışma hayatı ve maddiyat konularını içine alır. Yine Oğlak’ta Güney düğümün devam ettiği bu dönem artık bireysel gelişim sürecimizde de hayatımızdaki bazı hizmet etmeyen yapıların yıkılması ve yerine yenilerinin inşa edilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu süreçte duygusal ihtiyaçlarımıza ve güvende hissettiğimiz yöne yani Kuzey Düğüm yönüne doğru yönlenmek konusu var çünkü Güney Düğüm eski ile bağlantılı olanı, zorlayan yeri ve gölge durumunda kalanları ifade ediyor.

Ay’ın yönettiği Yengeç burcunda Dolunay olması hem fizyolojik hem de duygusal açıdan beslenme konusunu ifade ediyor zamanlama olarak. Tabi Kuzey Düğümün de Yengeç konumunda olmasından dolayı bu zaman sürecinde daha da etkili bir şekilde doğanızla uyum içinde olmak, hislerinizi dinlemek ve neye ihtiyacınız odluğunu anlamanız söz konusu. Dolunay haritasında Yay burcundaki Merkür ve Jüpiter’in Balık burcundaki Neptün’e doğru kare/sert açılanmaya gittiğini görüyoruz. Bu açı farklı etkileri içinde barındırıyor. Bu zamanlamada özellikle değişken burçların 14. Derecesi / gününde doğanların ya da bu derecede yükselen burç ya da gezegen konumları olanların umut ve iyimserlik anlamında yükselebileceği bir zaman olabilecektir. Jüpiter ve Neptün de kendi yönetici olduğu burçlarda olmuş oluyor ve birbirlerine açı gerçekleştirecekler. Burada özellikle yaratıcılık, tasarım, ilham ve sanat ile ilgili etkileşimlerin ortaya çıkması söz konusu. Merkür ve Jüpiter de kavuşum durumunda olduğu için bilgi alanında araştırmalar ve genişlemeler olacaktır. Bu zaman sürecinde dağılmalara ve konsantrasyon bozulmalarına da dikkat etmek gerekiyor. Bir diğer dikkat edilmesi gereken şey bazı konularda gerçekçi olmayacak şekilde fazlaca idealist, duygusal, umutlu ve abartılı olmak konusudur. Dereyi görmeden paçaları sıvamamak gerekiyor.

Genel görünümden anlaşıldığı üzere biraz inişli çıkışlı dengesiz bir gökyüzü durumu var. Su elementi burçların -Yengeç, Akrep, Balık- gökyüzü zamanlamasındaki yoğunluğu hassas ve duyarlı olunan bir zamanı gösteriyor ve buna dikkat etmek gerekiyor. Neptün ve Mars Balık’ın birleşik etkileri beklentileri de daha çok artırabilir ve gerçeklerden kopmamak uzaklaşmamak gerekir. Tabi bu zaman sürecinde özellikle haritalarında su elementleri fazla olanlar daha çok etkilenmekte.

Mars Ocak ayı başında yönetici olduğu Koç burcuna geçene kadar belirsizlikler ve arayışlar daha çok olabilir fakat bu tarihle birlikte toparlanmalar olacaktır. Buna ek olarak Koç burcunun zorlayıcı geçiş derecesini ifade eden son derece olan 29 Anaretik derecesinde de zorlanma olabilir fakat şu an retro olan Uranüs de Ocağın başında direkt hareketine geçecek ve birden olaylar çok hız kazanmaya başlayacak. Belirsiz durumların yerini girişimler, sürprizler ve enerji yükselmeleri alacaktır. Yine Ocak başında önemli bir tutulma bekliyor bizleri. Oğlak’ta Güneş tutulması. Bu tutulma ile her şey oldukça değişecek yine. Dolayısıyla şu an ki enerjileri bir sonlanma bundan sonraki tutulmayı ise bir başlangıç olarak düşünün. Bu süreçte yeniyi oldurmak üzere bazı eskileri terk etmeniz gerektiğini anlamak gerekiyor. Bu düşünsel açıdan da olabilir. Yani yeni bir bakış açısı geliştirmek şeklinde de olabilir. Gökyüzü zamanlamasının mesajı bu.

İlişkiler ve Kısmetler

Venüs Akrep burcunun 15. derecesine geliyor bu Dolunay ile birlikte ve bir sabit burç için kararlılık ifadesinin kuvvetli olduğu tam orta dereceye gelmiş oluyor ve Balık’taki Neptün konumu ile de yaptığı üçgen açı uzaklaşmaya başlıyor. Sabit burçların Boğa, Aslan, Akrep, Kovalar ve bu burçların özellikle orta derecede yerleşimleri olanlar ilişkilerle ilgili beklentilerin, hayal gücünün, ideallerin, beklentilerin devrede olduğu bir dönemdeler fakat etkileşim uzaklaşıyor. 

Yine Dolunaylar özellikle ilişkilerin daha objektif değerlendirilebildiği neyin olup olmayacağının anlaşıldığı ve bazı konularda fikir ayrılıklarının yaşanabileceği bir zamandır. Bu bakımdan da öncü burçların Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ilk derecesinde yerleşimleri olanlar bu zamanlamadan etkilenecekler. 

 

Ayın 20’sinde Akrep burcundaki Venüs ile Oğlak Plüton arasında 20 derece dolaylarında uyumlu bir açılanma zamanlaması var. Bu ilişkilerde ve kısmetleri yakalamak açısından daha net görüşün, tutkunun ve odaklanmanın olduğu bir zaman ve bu açılanmadan Su ve Toprak burçları genel olarak etkilenebilmekle birlikte özellikle 20. Günü doğumlu ya da kişisel haritalarında 20. Derecelerde yerleşimleri olanlar daha belirgin etki alabilirler.

Bunun hemen ardından ayın 24’ünde de Yay Merkür ve Balık Neptün’ün kare açı kurması ile iletişimlerde, söz iletimlerinde geniş, abartılı ya da karmaşık ve bulanık durumlar ortaya çıkabilir. Bu zamanlamada yapılacak sözleşmelerle ilgili dikkatsizlik, dalgınlıklara dikkat etmek eksiklikleri iyi gözden geçirmek gerekiyor. Değişkenler ikizler, başak, yay, balık dikkat ve özellikle 24. Günü ve 24 derece yerleşimler olanlar dikkat.

Bu zaman zarfında halen Mars ve Neptün Balık konumları olması özellikle flört anlamında eksik ve yalnız hisseden, beklenti ve arayış içindeki kişileri daha çok etkileyebilir. Burada güç bulmak için dışarıdan beklentiler ve zayıflık göstermeler olabilir. Bu edilgen konuma da dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca ilişkilerde olabilecek duygusal aldanmalara da dikkat etek gerekiyor.

Ocak başına gelindiğinde ise Mars’ın ve Uranüs’ün Koç’ta bir araya geleceği ve ileri harekette olduğu zaman dilimi ilişkiler ve bir takım işler açısından hızlı girişimlerin olabileceğini bağlantıların gelişebileceğini ifade ediyor. Dolayısıyla içinde bulunulan zamanı bir şekilde bir sonlanma vakti olarak da düşünebiliriz. Düşük enerjilerin yerini daha kararlı ve amacını bulmuş yönelimler alacaktır.

Türkiye Astrolojik Haritası

Yengeç Dolunayı Türkiye Astrolojik haritasının 12 – 6 ve 1 – 7 aksını beraber etkiliyor. Gizli perde arkası konular, fedakarlık gerektiren konular ve hastaneler, yardım kuruluşları, dernekleri ve çalışma hayatı ile ilgili kurumlar ön plana çıkabilir. Yine bir takım müttefik ülkelerle ilgili sözleşme, anlaşma, diplomatik görüşmeler, ortak girişimler ve hareketlenmeler olabilir.

Yengeç – Oğlak aksı Türkiye Astrolojik haritası açısından özellikle önem arz ediyor. Türkiye’nin Astrolojik haritasında Yengeç burcu yükselir yani 1. evde Yengeç vardır ve karşısında 7. evde de Oğlak burcu bulunur. Uzunca bir süredir Oğlak burcundaki Satürn ve Plüton gibi iki sert gezegenden karşıt açı alıyor bu yükselen konumu. Önümüzdeki süreçte de gerek Ay gerek Güneş tutulmalarının bu Yengeç – Oğlak aksı üzerinde etki ederek gerçekleşecek olması toplum olarak çok etkisi altında kalacağımız bir tutulma yılının içine gireceğimizi gösteriyor. Astrolojik sembolojiye göre toplum olarak hem olgunlaşmalı, gerçekçi olmalı, hayatımızdaki eski yapıları yıkıp yenisini inşa etmeli, hizmet etmeyeni terk etmeli ve yenilenmeli hem de duygularımızı ve içsel zenginliklerimizi tekrar keşfetmeli ve güçlendirmeliyiz. Bütün bunların da aydınlanma ve gelişme kavramları çerçevesinde ilerlemeye dönük yenilikler olması icap ediyor. Öyle ki yaşam her zaman ileri ve yukarı doğru deviniyor. Çağdaş bir toplum olmanın gereği de bu devinime uyumlu, bu devinim mantığı uyarınca hareket etmektir. Gerekler yerine gelmediğinde, iyileştirmeler olmadığında toplumsal yapı ve psikoloji de bozulma gösterir. Satürn inşa etmeyi ifade ederken Plüton yenilemek ve dönüştürmek anlamlarına karşılık gelir. Dolayısıyla önümüzdeki yıl bu konumların etkisi altında kalacağız ve doğru inşaat ve dönüşümler yapılması gerekiyor.

Danışmanlık, iletişim ve sorularınız için astrologburakustun@gmail.com’a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.


ISAR CAP Danışman Astrolog

           Burak Üstün


Yengeç burcundaki Dolunay burcunuzu hangi alanda etkileyecek? (Yükselen burcunuza göre okuyabilirsiniz):

Koç: Ay konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Boğa: Ay konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Yurtdışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

İkizler: Ay konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet, lüks.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Yengeç: Ay konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Aslan: Ay konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, dedikodular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Başak: Ay konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Terazi: Ay konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Ay karşısındaki Güneş konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Akrep: Ay konumu: Yurtdışı ya da uzun yolculuk, eğitim alanı, inançlar, düşünceler, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzaklarla ilişkiler

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Yay: Ay konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet, lüks.

Oğlak: Ay konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Kova: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Balık: Ay konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir