5 Temmuz 2020 Oğlak Burcunda Ay Tutulması ve Burcunuz: Aktivite ve Gerçeklik Zamanı5 Temmuz 2020, Saat sabah 7:43’te Oğlak burcunun 13. derecesinde bir Ay tutulması (karşıtında Güneş 13 derece Yengeç’te) gerçekleşecek. Ay Tutulması haritasında 7 derece Aslan burcu yükseliyor. ( =İstanbul, Ankara için 10 derece Aslan).

Ay Tutulması haritasında geçen Güneş Yengeç Tutulması haritasındaki gibi yine Aslan burcu yükselmekte. Bu sefer ilk 10 derece civarındakileri ya da burçlarının 10. günü civarı doğanları daha çok etkileyen bir zaman diliminin içindeyiz. Yengeç Burcu Güneş ve Retro Merkür’ün karşısında Ay, Retro Jüpiter, Retro Satürn ve Retro Plüton Oğlak Stelyumu (Gezegen toplanması) durumu var. Geçmişle ilgili karmalar ve yüzleşmeler söz konusu. Bu arada Mars Koç ile girişim zamanı başlıyor. Oğlak’taki Stelyum düzen, disiplin ve çalışmanın önemini yine vurguluyor. Bu arada ilişkiler açısından duygular, güven, empati konularını dengelemek ve yakınlardan destek arayışları da gündemde. Tutulma Zamanlarını anlatan Saros Döngüsü ve Ay Tutulması’nın özellikleri konuları ile başlayalım.

Saros döngüsü nedir?

Saros döngüsünde belirli seriler ve onların sayıları vardır. Tarihten ele alırsak bu döngü serileri ilk olarak M.Ö. 8. yy’da Babilliler (Kaldeliler) tarafından tespit edilmiştir. Fakat etimolojisinden ele alırsak Saros tabiri, M.S. 10. yy.’da yaşamış Yunanlı sözlük yazarı Suidas’a aittir ve “kendisini tekrarlayan” anlamına gelmektedir.

Saros döngüsünün bir periyodu vardır. Her seri Güney veya Kuzey kutbunda önce ince parçalı tutulma şeklinde başlar ve Ay Düğümleri’nin aksına gittikçe yaklaşarak önce parçalı tutulma ardından da tam tutulma haline gelerek Ay’ın yörüngesinin ekliptiği kestiği noktalar ile kavuşum yapar. Daha sonra tekrar Ay düğümlerinden uzaklaşarak önce parçalı tutulma ardından da ince parçalı tutulma halini alarak devam eder ve bir seri, başlamış olduğu kutup güney ya da kuzey neresi ise onun karşı kutbunda son bulur. Her Saros Döngüsü 18 yıl, 11 gün, 8 saat süren bir döngüdür ve ince parçalı bir tutulma ile başlayan bir Saros döngüsü serisi 1300 yıl sonra yine ince parçalı bir tutulma ile sona erer.

Saros Tutulmasına Göre Oğlak Ay Tutulması

Mevcut Ay Tutulmamız 149. seride gerçekleşecek 57 tutulmadan 3. sü olacak. Bu serideki bir önceki yani 2. tutulma 24 Haziran 2002, ilk tutulma ise 13 Haziran 1984’te gerçekleşmişti. Önceki her iki tutulma da Güney Düğüm Yay ve Kuzey Düğüm İkizler aksındaydı ve Ay Yay – Güneş İkizler konumları arasındaydı. Bu seferki tutulmada Ay düğümleri ikizler – yay aksındayken Oğlak ve Yengeç aksını görmekteyiz. Belirttiğim geçmiş yıllarda bu ay düğümleri aksında yaşadığınız olaylar varsa benzer olayların olduğu bir zaman dilimi yaşayabilirsiniz.

Ay Tutulması nedir?

Ay tutulmasına değinirsek, astronomlar Ay tutulmalarını 3’e ayırmışlardır. Bunlar Yarı Gölgeli Ay tutulması, Parçalı Ay tutulması ve Tam Ay tutulması şeklindedir. Parçalı dediğimiz tutulmalar, Dünya’nın oluşturduğu iki gölge alanından biri olan ve gölgenin dış tarafında yani yarı gölge kısmı ile ile iç karanlık gölge arasında gerçekleşen melez  tutulmalardır. Yarı gölge olan bölgeye penumbra tam gölge alana da umbra adı verilir. Eğer tutulma koyu gölge dediğimiz iç alanda olsaydı bu tutulmaya umbra tarafta olan yani tam gölge içinde olan tutulma derdik ve bu da tam tutulma olurdu ve dünya’nın gölgesi ay’ı tam olarak kapatırdı. Mevcut tutulmamız ise daha dış tarafta kalan ve yine penumbral olarak isimlendirilen yarı gölgeli ay tutulması şeklindedir.   

Oğlak Ay Tutulmasının Genel Etkileri

Saros döngüsü kısmında da ifade ettiğim gibi Ay Düğümü aksı Güney Düğüm Yay ve Kuzey düğüm ikizler olarak konumlanmış durumda. Burada Güney Düğüm burcu Yay’ın yöneticisi Jüpiter, Oğlak burcunda olduğu için ve Ay da Oğlak burcunda tutulduğu için konunun içine ekonomi, düzen, çalışma, istikrar, disiplin anlamındaki unsurların katılması söz konusu. Kuzey Düğüm ikizler yöneticisi Merkür’ü de Yengeç burcunda ve tutulma derecesine uzak olmayan bir derecede görüyoruz Ay’a karşıt açıda. Güven, yakınlık, empati, rahatlık, sezgiler, ailevi, yerleşim ve ev ile ilgili konular da öne çıkıyor. Yengeç Merkür çevre ile ilgili daha sezgisel ve empati ile hareketin olabileceği bir zamanı gösteriyor. Oğlak daha gerçekçi ve sağlamcı hareket etmeyi ifade ederken yengeç duyguları, hisleri ve hassasiyetleri işaret eder. Burada İkizler – Yay aksı olarak bilgi alanındaki çalışmalar, ticaret, medya, hukuk, uluslar arası ilişkiler, akademi, eğitim-öğretim, gezi ve uzun yolculuklar ile ilgili konular da bu zaman dilimi ile birleşiyor.

Ay Annelik, yakınlık, empati ile ilgili bir figür olarak Oğlak burcunda zıt konumundadır. Burada maddi konular, sorumluluklar, duygulardan uzaklaşma, mesafeli olma, yakınlık kurmama gibi durumlar olacaktır. Başkalarına karşı çok hassasiyet hissedilmeyen bir konumdur. Kişi ağırbaşlı olabilir ve ihtiyaçları arasında daha çok maddi somut olanlar vardır. Duygusal beslenme ve yakınlık kurma geri planda kalır. Doğal olarak otorite olan, çalışma hayatına ağırlık veren kişilerin haritalarında Ay Oğlak burcunda yer alır. Duygusal ve yakınlaşma ile ilgili sıkıntılar, besleyici olamamak, duygusal bakımdan sınırlı ve mesafeli hareket etmek gibi durumları vardır. Hissiyatı azalttığı için acıları da zayıflatabilen bir konumdur. Empati konusunda çalışma gerektirir. Biraz varyemez diye tabir ettiğimiz kişiler bu konuma sahiptir. Fakat ağır başlı ve ciddi davranışları, huysuzlanmayan ve dayanıklı yapıları ile karizmatiktirler.

Tutulma haritasında Oğlak burcundaki Ay ile birlikte retro durumdaki Jüpiter, Satürn ve Plüton da Oğlak’ta yer alıyor. Karmik bakımdan geriye dünük yüzleşmeler, yapılması tamamlanması gereken işlerle ilgili düzenlemeler zamanı olacak. İşleri organize etmek, sistem ve düzen oturtmak bakımından geri dönük toparlamalar ve düzenlemeler yapılabilir. Ekonomik açıdan güven doğuran tarafa doğru meyillenme ve sağlamcılık hakim olacaktır. Yengeç ve Oğlak birlikte güven kavramı ile ilgilidir. Yengeç en temel psikolojik ve fizyolojik noktadaki güven’i ifade eder. Aileden ve yakın ilişkide olanlardan alınacak destek ile ilgilidir. Oğlak tarafı ise burada iş alanı, kariyer, çalışma alanındaki uzmanlık ile ilgili destek tarafını ifade eder. Daha büyük bir sistemin bir parçası olmak ile ilgilidir.

Oğlak Ay Tutulması haritasında Mars’ın Koç burcunda ve Yengeç’teki retro Merkür ile kare açıya doğru gidiyor. Bu zaman diliminde sözleşmeler, anlaşmalar ve kurulacak iletişimler bakımından dikkat edilmesi gerekecektir. Duygularla, benlikle, öfke ile hareket etmek olumsuz sonuçlar verebilir ve gerginlikleri tetikler. Devam eden günlerde özellikle 1 hafta bu açılanmaya dikkat etmek gerekiyor. İçinizde fazla yakıcı duygular ve öfke varsa bunların sakinleşmesini bekleyin. Fakat eğer sizi rahatsız eden ve dışa çıkması gereken söylenmesi gereken şeyler varsa bunu en usturuplu şekilde ayarlayıp söyleyebilirsiniz. Bastırılmış öfkeler ve zihninizde dönen düşünceler size daha fazla zarar veriyorsa bunları bir şekilde kontrollü ve aşamalı olarak dışa vermelisiniz.

Mars Koç Burcunda!

28 Haziran 2020 – 7 Ocak 2021 arasında uzunca bir süre Mars Koç burcunda kalacak. Bu süreç içerisinde de 9 Eylül 2020 – 14 Kasım 2020 arası Retro süreci gerçekleşecek.

Mars Koç burcunda yönetici konumundadır ve oldukça güçlü bir zamanında olacak. Bu zaman diliminde liderlik, girişimler, savaşım, mücadele, bazı tartışmalar ve kaoslar, hareketlilik, dışa dönüklük, girişimlerde artış, hareketlilik, yenilikler, yeni başlangıçlar söz konusu olacak.  

Koç burcundaki Mars burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):


Koç:
 Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Boğa: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

İkizler: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Yengeç: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Aslan: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Başak: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, dedektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Terazi: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Akrep: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Yay: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Oğlak: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Kova: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Balık: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.

İlişkiler ve Kısmetler

Oğlak Tutulması zamanında ilişkilerde gereksiz soğuk davranışlardan, paylaşımsızlıktan, itici olmaktan sakınmak gerekir. İş, sorumluluk, ciddiyet için iyi bir zamandır. 

Bu zaman diliminde Yengeç’te Güneş ve Merkür konumu var. İletişimlerde duyarlılık da yüksek olabilir. Tabi bu kişisel haritalar bakımından da haritalarında Yengeç ve Oğlak olanların arasında bir takım çekişmelerin olabileceğini göstermekte. Duygular ve hasiyetlerin karşısında pek de duygusal olmayan fakat sorumluluklarla hareket eden bir yapı olabilir.

Merkür’ün Retro sürecinden ötürü ilişkiler açısından geriye dönük bağlantılar kurabilir. Bir takım tekrarlar yaşanabilir. Bazı konuların üzerinden tekrar geçilebilir. Eğer empati ve birbirini anlamak ile ilgili konular varsa bunlar çözümlenebilir. Fakat hisleri ifade eden yengeç Merkür zamanında üstelik de retroyken bir takım yeni girişimlere adım atmak pek iyi olmayacaktır. Ayrıca eş zamanlı girişimlerde zihinsel bakımdan objektif hareket edilip edilmediğine dikkat etmek gerekiyor. Yengeç zamanı, daha çok hisler, duygular, güven duygusu, empati açısından olumlu olabilecektir. Fakat fazla hassasiyet, çekingenlik, güvensizlik ve korkular açısından da dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi olduğunu söyleyeyim.   

Venüs İkizlerde ilerlerken sosyal bakımdan iletişimlerde artış, çift kısmetlilik gibi durumlarda artış olabilir. Flört hayatını canlandıran bir etki. 25 Haziran’a kadar Venüs İkizlerde retro hareketteydi. Şimdi Ay Tutulması haritasında artık normale dönmüş durumda. 28 Haziran’da Koç burcuna geçen Mars ile birlikte şimdi ilişkilerde çok dinamik bir dönem başlayacaktır. Tabi bu dinamizmin tam ortaya çıkması için Merkür’ün de Retro’dan dönmesi gerekiyor. İlişkilerle ilgili bir sürü yüzleşmeden sonra bir takım belirginlikler 12 Temmuz itibarıyla Merkür’ün direkt hareketiyle olacaktır. Özellikle duygusal ifadeler ve hisler bakımından olacaktır bu. Daha sonrasında Merkür’ün 5 Ağustos’ta Aslan’a geçişiyle dışa vurum çok daha belirgin olacak. Daha bu sürece zaman var. Belirttiğim süreçleri aşama aşama takip edin derim.    

Mars Koç süreci ile birlikte Jüpiter ve Satürn de Oğlak’tayken bir takım ciddi girişimler, çalışmalar ve oluşumlar bakımından daha fazla gelişme kaydedilebilecek bir zaman diliminin içine giriyoruz. Burada benliğin daha aktif olması ve bir düzen ve sistem kurmak bakımından daha aktif etkiler söz konusu olacaktır. Tabi Jüpiter ve Satürn’ün retro süreçleri olduğu için bunların direkt sürecine kadar bir takım geriye dönük şeyleri toparlamak, düzenlemek daha favoridir ve bunlar bilgi, eğitim, çalışma, uzmanlık, ustalık, kariyer bakımından olacaktır.

Yengeç’teki Merkür Retro hareketteyken ve Koç Mars konumu ile kare açı yaparken ilişkilerden yana dikkatli hareket etmek gerekecektir. Yakıcı duygularınız ve öfkeniz varsa bir şekilde bunu dengelemek ve karşı tarafa söyleyemediğiniz şeyler var ise bunu dengeli bir şekilde ifade etmeniz önem kazanacaktır. Gökyüzünde görülen bu zamanlamada eş zamanlı diyaloglarda ister istemez daha gergin durumlar ortaya çıkartabilir. Duruma göre bekleyebiliyorsanız beklemeli, ertelemeli ama söyleyemediğiniz konuşamadığınız şeyler sizde sorun yaratıyorsa bunları bir şekilde dışa vurmalısınız. Mars Koç süreci ile daha çok kendi arzularınıza dönük de hareket edebilir ve enerjinizi bir takım kişilerle tartışmak yerine kendi meşguliyetlerinize de odaklayabilirsiniz. Merkür Retro Yengeç sürecinde geriye dönük ilişkilerle ilgili gösterilebilecek hassasiyetler ortaya çıkabilir. Eğer tetiklenirseniz ve öfkelenirseniz tepkiniz doğal bir şekilde ortaya çıkabilir. Burada kendinize zarar verecek ve sonrasında zayıf duruma düşürecek söz ve tutumlara dikkat etmeniz gerekmekte.   

Türkiye Astroloji Haritası

Oğlak Ay Tutulması, Türkiye Astroloji haritasında 7. Ev Oğlak ve 1. Ev Yengeç konumları arasında geçiyor. Burada retro hareketteki Jüpiter, Satürn, Plüton Oğlak konumları ile birlikte müttefik ülkeler ve uluslararası sözleşmeler açısından geçmişe dönük durumlar ortaya çıkabilir. Yengeç yükselen ve yöneticisi Ay halkı ifade ediyor. Halkı duygusal bakımdan etkileyecek durumlar, hassasiyetler, güven konusu test içinde olabilir. Burada ekonomik gelişmelerin de önem arz edeceği ortadadır.

Yengeç’in yöneticisi Ay Oğlak konumunda ve karşıt konumda yer alıyor. Halk ile Yönetim arasındaki konular gündeme gelebilir. Yengeç temel olarak sağlık, beslenme gibi konular ile ilgiliyken Oğlak burcu iş yaşamı, yöneticiler, ekonomik durumlar ile daha çok ilgilidir.

Koç burcuna geçecek Mars ile Türkiye’nin 10. Evine gelecek Mars konumu, İktidar partisinin girişimlerini ifade ediyor. Uluslararası sahada ön plana çıkılacak durumlar ortaya çıkabilir. Mars Askeriye’yi de ifade ettiği için burada Askeriye ile ilgili de gelişmeler söz konusu olacaktır. 28 Haziran’da Koç burcuna girecek Mars, burada 7 Ocak 2021’e kadar kalacak. Burada otorite ve yönetici konumundakilerin davranış ve tutumları önem kazanıyor. Mars kaosu da ifade eden bir gezegendir. Bu bakımdan gergiliklere dikkat etmek gerekiyor. Koç yöneticisi Mars Türkiye haritasında 4. Evde Terazi konumundadır. Genel itibarı ile politika ve siyaset tavırlı olmayı ifade eden Mars Terazi konumu da burada karşıt konumda kalıyor. Burada uluslar arası arenadaki arayışlar ve girişimlerin öne çıkması muhtemel. Yengeç – Oğlak arası açının orta konumu Koç konumudur. Burada halkın refahı, güvenliği, sağlığı, ekonomik durumu ile ilgili girişimler açısından daha fazla harekete geçilecek bir zamanı ifade ediyor. Burada Mars Koç konumunun olumsuzluğu olarak siyasi arenada sertlik, yöneticilerin riske attıkları durumların artması şeklinde düşünülebilir.

Gezegen Hareketleri

Plüton

Oğlak burcunda ilerleyen Plüton 25 Nisan 2020’de geri harekete başlayacak. Tutkular, derin benlik, odaklanma, konsantre olunan konular, dönüşüm ve değişimler ile ilgili geçmişe dönük bakış açısı ve düzenlemeler önem kazanacak.

25 Nisan’da 24 derece Oğlak burcunda geri hareket

4 Ekim’de 22 derecede Oğlak burcunda direkt hareket

Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün 23 Haziran 2020’de geri harekete başlayacak. İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.

23 Haziran’da 20 derece Balık burcunda geri hareket

29 Kasım’da 18 derecede Balık burcunda direkt hareket

Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs, 12 Ağustos 2019 ile 11 Ocak 2020 arasında 2 derece Boğa’ya kadar geri hareketteydi. 11 Ocak’ta ileri harekete geçti ve bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova için daha çok söz konusu. Özellikle haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak.

Uranüs 15 Ağustos’ta Boğa burcunda tekrar geri hareket edecek.

Satürn

Satürn 22 Mart itibarı ile Kova burcuna geçecek ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri harekete geçecek.

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

11 Mayıs’ta 1 derece Kova’da geri hareket

2 Temmuz Oğlak burcunda geri harekete devam

29 Eylül’de 25 derece Oğlak’ta direkt hareket

Jüpiter

Jüpiter 2 Aralık 2019 itibarı ile Oğlak burcuna geçti. Toprak grupları için önemli bir döngü içine girilmiş oldu. Oğlak burçları için 12 yıllık döngü zamanı geldi ve açılım yapabilecekleri bir zamanın içindeler.

Sorumluluk, düzen, iş, profesyonellik ile ilgili temalar daha çok ön plana çıkarken, önceki süreçlerde yapılan bir takım çalışmaların sonuçları da kendini göstermeye başlayacaktır.

14 Mayıs’ta 27 derece Oğlak’ta geri hareket

13 Eylül’de 17 derece Oğlak’ta direkt hareket

Mars

28 Haziran 2020 – 7 Ocak 2021 arasında uzunca bir süre Mars Koç burcunda kalacak. Bu süreç içerisinde de 9 Eylül 2020 – 14 Kasım 2020 arası Retro süreci gerçekleşecek.

Mars Koç burcunda yönetici konumundadır ve oldukça güçlü bir zamanında olacak. Bu zaman diliminde liderlik, girişimler, savaşım, mücadele, bazı tartışmalar ve kaoslar, hareketlilik, dışa dönüklük, girişimlerde artış, hareketlilik, yenilikler, yeni başlangıçlar söz konusu olacak.  

Venüs

Venüs 3 Nisan – 7 Ağustos arasında İkizler burcunda olacak. Venüs’ün retrosu 13 Mayıs – 25 Haziran arasında olacak.

Venüs İkizler burcundayken sosyal anlamda hareket getirir. İletişim, bilgi alışverişi, türlü türlü konulardan konuşmak, hareketlilik, geziler ile ilgilidir. Venüs sosyallik, paylaşım, kendine bakım, çekicilik, sahip olunan değer ve beceriler ile ilgilidir. İkizler burcundayken çift kısmetlilik, ilişkilerde ikili durumlar, dedikodular ve bölünmeler gibi şeyler de getirebilir.

İkizler burcundaki Venüs’ün 13 Mayıs’ta yapacağı geri hareket ile ilişkiler ve özellikle ilişkilerdeki söz iletimleri ile ilgili geriye dönük çözümlemeler olacaktır. İlişkilerdeki değer duygusu konuları tekrar sorgulanabilir.

Retro sürecinde estetik ve bakım konularına daha dikkatli yaklaşmak gerekecektir. Geçmişle bağlantılı tekrarlar olabilir fakat yeni başlangıçlar, girişimler ve kararlarda sıkıntılar ve gecikmeler olabilir.

Merkür

Merkür 11 – 28 Mayıs arası İkizler burcunda olacak. Burada çok daha fazla işleklik ve hareket söz konusu olacaktır. Bilgileri birleştirmek ve ayırt etmek, okumalar yapmak, ticari faaliyetlerde girişkenlik, çevre ilişkilerinde aktif olmak söz konusu. Zihinsel çalışmalar yapmak, bir takım konuşmalar yapmak için aktif bir zaman fakat tartışmalara ve bölünmelere de dikkat etmek gerekiyor.

28 Mayıs’tan sonra Yengeç burcunda ilerleyecek Merkür burada daha çok içe çekilme, ilişkilerdeki hassasiyet, empati konularını gündeme getiriyor. Güvenlik ve ihtiyaçlar önem kazanacak. Aile, ebeveynler, koruma-kollama, besleyicilik, çevreye ilgi artımı olabilir. Garanti olan şeyler üzerine odaklanma ve bununla ilgili zihinsel faaliyetler artabilir. Doğru ve ölçülü olarak iletişimde kullanılan sezgiler önem kazanacaktır. İçe kapalılık, tam net olmayan konularda içsel olarak bir takım doğru olmayan yargılara varmak ve gereksiz ürkeklikler sakınılması gereken şeylerdir.    

Yengeç burcundaki Merkür 18 Haziran – 12 Temmuz arasında geri hareket yapacak. Bu süreçte geçmişe yönelik düzenlemeler, hatırlamalar, işlemlerde bir takım gecikmeler ve bağlantı ile ilgili problemler olabilir.

Ay Düğümleri

5 Mayıs’ta Ay Düğümleri burç değiştiriyor. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçecek. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.

Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay, Balık için önemli zamanlama. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde söz konusu olabilir.   

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Oğlak burcundaki Ay Tutulması burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz): (Ay Tutulması Ay Oğlak ve Güneş Yengeç konumları arasında olacak. Ay hassasiyetleri, güvenlik ve ihtiyaç tarafını ifade ederken, Güneş bilinç ve özgüven geliştirmeyi, konuların görünür olmasını ifade eder).

Koç: Ay konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Ay karşısındaki Güneş konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Boğa: Ay konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim alanı, inançlar, düşünceler, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzaklarla ilişkiler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

İkizler: Ay konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet.

Yengeç: Ay konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Ay’ın karşıtındaki Güneş konumu: kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Aslan: Ay konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Başak: Ay konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Terazi: Ay konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Akrep: Ay konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Yay: Ay konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Oğlak: Ay konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Kova: Ay konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Balık: Ay konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir