Hakkımda

Burak ÜSTÜN

ISAR CAP Danışman Astrolog

Araştırmacı yapım çocukluk yaşlarında başladı. Erken yaşlarda insanlığın geçmişi, gizemleri, ufoloji, spiritüalizm ve metafizik gibi konularda birçok kitaplar okudum. Astroloji ile ilgilenmem ise Babamın işlerinden dolayı şehir bazlı yer değiştirmeler yaptığımız uzun bir dönemin ardından farklı yerlerdeki insanların farklılıklarına rağmen dikkatimi çeken benzer özellikleri ve bunun nasıl bir düzenle olduğunu düşünüp sorguladığım bir dönemde (1996) elime geçen Linda Goodman’ın “Sun Signs” (Burçlar) kitabını okuduktan sonra oldu.

Bu kitap zaman döngüsüne dayalı olarak 12 temel insan tipini ifade eden klasik diyebileceğimiz bir burçlar kitabıydı fakat en son sayfasında aslında insanın yapısının çok boyutluluğundan ve kapsamlı bir astrolojik haritadan bahsediyordu ve bu benim astroloji konusunu daha detaylı araştırmamı sağladı. Takip eden zamanda astroloji konusunda okuduğum birçok kitap ve 2002 yılında aldığım danışmanlıkla şekillenen bu ilgim de beni daha profesyonel düzeyde Astroloji ilgisine ve eğitimlerine yönelten temeli attı.

Geçen zaman zarfı içinde birçok kişinin astrolojik haritasını çıkarttım ve araştırmalarda bulundum. Erkenden astrolojinin içine girip uzun zaman geçirmem, hayatın içindeki olayların astrolojik düzenini ve insanların çok boyutlu astrolojik yapısını daha iyi anlamam açısından önemli bir bilgi altyapısı oluşturdu.

Astrolojiye bakış açım, gelişen ilgi alanlarım olan Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Kişisel Gelişim, Metafizik, Ufoloji, Spiritüalizm, Kuantum, Ezoterizm, Hermetizm, Okültizm, Simya, Sembolizm ve Şamanistik öğretiler gibi birçok konuyla etkileşerek çok boyutlu bir bakış açısı ile filozofça şekillendi. Araştırmalarımda felsefi olarak pek çok konular ve problemlerle ilgili sorular ürettim ve bunların cevaplarını bulmak için çalışmalar yaptım.

Bu süreçler içinde birçok dernek ve kurumlarda yıllarca eğitim ve seminerlere katıldım. Bunlardan bazıları Klasik tarzda Felsefe alanında Aktif Felsefe Derneği, Spiritüalizm ve Metafizik alanında MTİAD / Bilyay Vakfı ve Akademik düzeyde Felsefe alanında Felsefeciler Derneği’dir.

Astroloji eğitimi konusunda uluslararası bir vizyon ile hareket etmek istediğim için o sıralar okul olarak tek ISAR (Uluslararası Astroloji Araştırmaları Topluluğu) sertifikasyonuna bağlı ve klasik ağırlıklı batı astrolojisi konusunda diploma seviyesinde 3 yıl eğitim ve yaklaşık 1 yıl da proje süreci olmak üzere 4 yıla uzayan bir programa sahip Göklerin Bilgeliği Okuluna (School of Wisdom of Sky) katıldım ve eğitimimi başarı ile tamamladım. 2016 yılında da hedeflediğim ISAR sertifikasyon programına katıldım. Bu süreçte danışmanlık becerileri ve etik farkındalık eğitimleri ile birlikte yeterlilik sınavını başarıyla geçtikten sonra uluslararası düzeyde geçerli olan ve beni tanıtan “CAP” (Sertifikalı Profesyonel Astrolog) ünvanını veren sertifikalarımı aldım.

Ayrıca eğitimlerim ve araştırmalarım sürecinde birçok yerli ve yabancı Astroloğun farklı yaklaşımlardaki eğitim ve seminerlerine de katıldım. Bu eğitimler ve seminerlerde Geleneksel/Klasik Astroloji, Modern/Psikolojik Astroloji, Enerji Astrolojisi, Evrimsel Astroloji, Hermetik Astroloji, Ezoterik Astroloji gibi yaklaşımları karşılıklı olarak inceledim ve bilgilerimi artırdım. Sonradan daha çok üzerinde durduğum Modern/Psikolojik Astroloji alanında ustalık sertifikam da vardır. 

Halen medyada yer alıp yazılar yazmaya, danışmanlıklar ve eğitimler vermeye devam ediyorum.

Astroloji alanında üyesi olduğum kurumlar:

ISAR (Uluslararası Astroloji Araştırmaları Topluluğu)

OPA (Profesyonel Astroloji Organizasyonu)

ISAR (International Society for Astrological Research – Uluslararası Astroloji Araştırmaları Topluluğu) Eğitimleri ve Başarı Sertifikaları:

“Danışmanlık Becerileri Eğitimi” sertifikası


“Etik Eğitimi ve Testi” başarı sertifikası


“Yeterlilik Sınavı” başarı sertifikası


“Sertifikalı Profesyonel Astrolog” (C.A.P.) ünvanı veren sertifikam

Astroloji Eğitimlerim:

Klasik Astroloji, Göklerin Bilgeliği Okulu (R. Hakan Kırkoğlu) Diploma

Neo-Klasik Astroloji, Aydın Üniversitesi (Devrim Yılmazer & Devrim Dölen) İleri Seviye Eğitim Sertifikası

Psikolojik Astroloji, Astropsikoloji Akademisi / Astroloji Okulu (Dr. Glenn Perry) Psikolojik Astroloji Uzmanlık Sertifikası

Psikolojik Astroloji, Dönüşüm Merkezi (Dr. Barış Özkırış) Ustalık Sertifikası

Astroloji Seminerlerinden / Kısa Eğitimlerden bazıları:

Hermetik Astroloji – Astroloji Okulu (Alexandar İmsiragic)

Enerji Astrolojisi – Astroloji Okulu (Dr. Lea İmsiragic)

Astrokartografi / Coğrafi Astroloji – Astroloji Okulu (Robert Curry)

Astrodivination – Astrololojide Felsefe ve Kader – Chris of Church Universitesi / AStroloji Okulu (Dr. Geofrey Cornelius)

Katarche/Seçim Astrolojisi – Chris of Church Üniversitesi / Astroloji Okulu (Maggie Hyde)


Astroloji dışındaki bazı eğitimlerim;

Lisans Üstü Eğitimlerim: 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Pedagojik Formasyon Sertifikası (Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Mantık disiplinleri)

Gedik Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifikası

Lisans Bölümleri:

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü (1. Lisans)

Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü (2. Lisans)

Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (3. Lisans)

Ön Lisans:

Atatürk Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü

Psikoloji Alanındaki Sertifikalarım:

Temel Psikoloji Eğitimi (UNW, COPAB, EALS, INTERCSF onaylı sertifika)

Psikolojik Rahatsızlıklar Eğitimi (UNW, COPAB, EALS, INTERCSF onaylı sertifika)

Kişisel Gelişim ve Diğer Bazı Alanlardaki Sertifikalarım: 

Beyin ve İşlevleri Eğitimi (EAHEA, COPAB, EALS, INTERCSF, En2Georgia onaylı sertifika)

Bilinç Analizi Eğitimi (UNW, COPAB, EALS, INTERCSF onaylı sertifika)

Kişilik Analizi Eğitimi (UNW, COPAB, EALS, INTERCSF, En2Georgia onaylı sertifika)

Temel Kuantum Düşünme Teknikleri Eğitimi (UNW, COPAB, EALS, INTERCSF, En2Georgia onaylı sertifika)

Nefes Terapisi Eğitimi (EAHEA, COPAB, EALS, INTERCSF, En2Georgia onaylı sertifika)

Zaman Yönetimi Eğitimi (EAHEA, COPAB, EALS, INTERCSF, En2Georgia onaylı sertifika)

Kendi Kendine Telkin (UNW, COPAB, EALS, INTERCSF, En2Georgia onaylı sertifika)

Problem Çözme (EAHEA, COPAB, EALS, INTERCSF, En2Georgia onaylı sertifika)

Beden Dili (UNW, COPAB, EALS, INTERCSF onaylı sertifika)

Liderlik Eğitimi (MEB onaylı sertifika)

Girişimcilik Eğitimi (MEB onaylı sertifika)

Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi (MEB onaylı sertifika)

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Eğitimi (Eğitim belgesi)

Bize Danışın

Siz Sorun, Biz Cevaplayalım