30 Kasım 2020 İkizler Ay Tutulması ve Burcunuz: İletişim ve Hareket Zamanı!


30 Kasım 2020, öğlen saat 12:28’de İkizler burcunun 8. derecesinde bir Ay Tutulması olacak. Tutulma haritasında Kova burcunun 12. derecesi yükseliyor. ( =İstanbul, Anlara için 19. derece).

Ay Tutulması nedir?

Bir Ay tutulmasında Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşerek Ay’ı kısmen veya tamamen kapatır. Bu olay eski çağlardan bu yana insanların dikkatini çeken bir olaydır. Ay tutulmasında, tıpkı Güneş tutulmasında da olduğu gibi Güneş, Dünya ve Ay aynı hizaya gelirler. Eğer bu sıralamada Ay ortada yer alıyor ve Güneş’i kapatıyorsa buna Güneş tutulması, ortada Dünya yer alıyor ve Ay’ı perdeliyorsa buna Ay tutulması adı verilir.

Penumbral bir Ay Tutulması

Astronomlar Ay tutulmalarını 3’e ayırmışlardır. Bunlar Yarı Gölgeli Ay tutulması, Parçalı Ay tutulması ve Tam Ay tutulması şeklindedir. Parçalı dediğimiz tutulmalar, Dünya’nın oluşturduğu iki gölge alanından biri olan ve gölgenin dış tarafında yani yarı gölge kısmı ile iç karanlık gölge arasında gerçekleşen melez  tutulmalardır. Yarı gölge olan bölgeye penumbra, tam gölge alana da umbra adı verilir. Örneğin bu tutulma koyu gölge dediğimiz iç alanda olsaydı bu tutulmaya umbra tarafta olan yani tam gölge içinde olan tutulma derdik ve bu da tam tutulma olurdu ve dünya’nın gölgesi Ay’ı tam olarak kapatırdı. Bu tutulma ise Penumbral dediğimiz yarı gölge bölgede gerçekleşecek bir tutulma olacak.

Gerçekleşecek Tutulma Hakkında

Bu ince yarı gölgeli tutulma, yetenekli bir gözlemci tarafından maksimum tutulmada görülebilecektir. Ay diskinin % 83’ü Dünya tarafından kısmen gölgelenecek (hiçbiri tamamen gölgede olmayacak) ve tutulma bir bütün olarak 4 saat 21 dakika sürecektir. Ay, doğu Asya, Avustralya ve Amerika’dan görülebilecek.

Saros Döngüsüne göre değerlendirdiğimizde bu Tutulmanın 116 nolu serinin 58. Tutulması olduğunu görüyoruz. 57. si 20 Kasım 2002’de gerçekleşmişti. Yaşamınızda bu zaman diliminde olan olaylar varsa bununla ilgili bağlantılar tekrar kurulabilir.   

Astrolojik Açıdan Tutulma Haritasının Etkileri

Ay Tutulmaları Güçlü Dolunaylardır. Dolunayların insan sıvı sistemleri üzerindeki etkisi daha fazladır ve bu nedenle ruh halleri daha çalkantılı olabilir. Hislerle hareket etme durumu daha çok artabilir. Bu tutulma İkizler -Yay aksında olduğu için fikirlere, fanatizme, ayrılığa, bölünmeye dikkat etmek gerekiyor. Daha değişken koşullar olabilir. Uyumlanmak bakımından iyidir fakat çok kararlı tutumlar için iyi değildir. Yabancı Dil ile ilgili konular, akademi, eğitim, yolculuklar, hukuk, medya, basın-yayın ile ilgili işler, inanç, din, bilim ve teknoloji konusu, rasyonel olan ile dogma arası çekişen konular, bir takım ideolojiler ile ilgili konular, sözlü tartışmalar dikkat çekebilir.

Değişken burçların (İkizler, Başak, Yay, Balık) 8. günü civarı doğumlular (Burç başlangıç tarihinden itibaren) ve haritasında 8. derecede yerleşimleri olanlar bu Tutulmadan daha çok etkilenecektir.

Bu haritada dikkat çekenlere gelirsek öncelikle haritada bazı majör açıların olmaması durumu var. Yani dengeleri ifade eden üçgen ve çatışmayı ifade eden kare açı gibi temel açılanmalar görünmüyor. En dikkat çeken açılanmalar Oğlak burcundaki Jüpiter ile Satürn arasındaki kavuşum açısı görünümü. Git gide yakınlaşıyorlar birbirine fakat Jüpiter Satürn’ü Oğlak burcundayken tam olarak yakalayamayacak ve esas olarak 21 Aralık 2020 saat 19:14’te Kova burcunun 0. yani ilk derecesinde kavuşum yapmış olacaklar. 29 Kasım’da Neptün retrosu sonlanıyor ve direkt hareketine dönüyor. Bu Neptün direkt hareketi de Jüpiter ve Satürn’ün Kova’ya geçişinden önceki son Retro konum olmakta ve geçiş öncesi Jüpiter ve Satürn’ün Oğlak ile ifade ettiği yaşamınızdaki bir takım işler, düzen, sistem ve sorumluluklar bakımından ekilenlerin biçilmesi ile ilgili olacaktır.

Kuzey Düğüm İkizler ve Güney Düğüm Yay aksındaki Ay düğümlerinin orta noktasına yakın Neptün Balık konumu var. Bu durum hayaller ve idealler konusunun ağır basmasına neden olabilir. Kuzey Düğümdeki İkizler tarafı daha rasyonel bakış açıları ve pratik olan ile ilgilidir. Zihinsel ve dışa dönük yapıyı ve eylemleri ifade eder. İkizler bağlantılar kurmak ve iletişim ile ilgidir. Burada Neptün konumunun ifade ettiği hayaller, idealler konusunda realite dışı bir yönelime gitmemek ve gerçekçi olmak gerekiyor. Böyle olunduğunda hayaller daha iyi ve yaratıcı kullanabilirler. Merkür’ün mantığı ve yapacağı denge burada önem kazanıyor. Güney Düğüm Yay konumu bir takım inançları, dogmaları geride bırakmanın önemliliğini gösteriyor. Bu nedenle İkizler kuzey düğümle bir takım şeyleri ayrıştırmak, eylem, ilişki ve deneyime dönük hareket etmek dengeleri sağlamak bakımından oldukça önemli olacaktır. Ayrıca hem Balık’taki Neptün retrosunun sonlanması hem de Akrep’teki Venüs’ün Oğlak’taki Jüpiter, Satürn ve Plüton ile yapacağı açılar duygusal ve dilekler açısından daha elle tutulur etkileşimleri de ifade etmekte.  

İlişkiler ve Kısmetler

Akrep burcundaki Venüs’ün Uranüs ile karşıt açısı söz konusu ve bu durum ilişkilerden ve kısmetlerden yana sürprizlerin, bağlantıların, kopuklukların, şokların olması ile ilgilidir. Bu açı 27 Kasım akşamı kesin açısını gerçekleştirdi ve şimdi bu Ay Tutulması haritasında da görülüyor. Yani bir süre evvel başlayan bu etki bu zaman diliminde de etkisini gösterecektir.

Venüs Akrep konumu ilişkilerden yana derin, tutkulu, odaklanan bir yapıyı ifade eder. Uranüs Boğa konumu ile karşıt açısında ise ilişkilerde kopukluklar söz konusudur. Bağımsız, marjinal, sürpriz, elektrikli olabilen ilişkiler olabilir. Akrep ortak enerji alanını, değerleri, gücü ifade ederken Boğa burada maddi konuları ifade etmekte. Uranüs Boğa ile kişisel yetenek, değer ve maddi güç önem arz etmekte. Bireysel ve birlikte olan değer arası durumlar içsel çekişme nedeni de olabilir. Arayışlarda dengeleri sağlamak bakımından zorlanmalar mümkün. Özgür ilişkiler, ani kısmetler ve bunun yanı sıra ilişkilerde iki ucu birleştirememek ve kopukluklar da olabilir.  Sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep ve Kova’lar ilişkiler konusunda bu durumlarla karşı karşıya kalabilirler.  

10 Aralık’ta saat 14:40 civarı Akrep’teki Venüs, Oğlak’taki Plüton ile uyumlu bir açı yapacak. İlişkiler bakımından sağlam, kalıcı, tutkulu, düzenli ilişkiler bakımından önemli bir zaman dilimi olabilecektir.

14 Aralık gece 12’ye doğru Venüs aynı şekilde Oğlak burcundaki Jüpiter’i yakalıyor ve yine ilşkilerden yana daha bol, zengin durumları ve kısmeti ifade ediyor.

15 Aralık Öğlen 15:00’den sonra ise 29 derecedeki Satürn Oğlak konumunu yakalıyor ve son anaretik geçiş derecesinde uyumlu bir açı da buraya yapıyor. Bu etki de yine düzenli ve kalıcı ilişki bakımından önemli bir zamanlamayı gösteriyor. İş-güç, kısmet, düzen bakımından da oturaklı şeylerin yakalanabileceği bir zamanlama.

Bu Venüs Akrep ve Jüpiter, Satürn, Plüton Oğlak arasındak açılanmalar haritalarında su (yengeç, Akrep, Balık) ve toprak (Boğa, Başak, Oğlak) olanlar açısından ilişkiler ve kısmetler konusunda oldukça önemli bir zamanlamayı ifade ediyor.

Tutulma haritasında Mars’ın direkt harekette olması ve Güneş Yay konumu ile uyumlu durumu dışa dönük hareketleri, ilerlemeyi, girişimleri, kendini ortaya koymayı, tavırları netleştirmeyi, arzuları göstermeyi ve daha emin hareket etmeyi ifade etmesi açısından daha iyi bir zamanlama olarak görülüyor. Ateş elementi burçlar olan Koç, Aslan, Yay’lar kendilerini ifade etmek bakımından bu süreçten olumlu etkilenecektir.    

Türkiye Astroloji Haritası

İkizler Ay Tutulması Türkiye Astroloji haritasının 12. Evi (Ay İkizler konumu) ve karşısındaki 6. Evi (Güneş Yay konumu) arasında yer alıyor. Türkiye haritasında aynı şekilde Ay İkizler burcunda olduğu için Tutulma haritasındaki ile bire bir konuma yerleşmiş oluyor. 12. Ev hastaneleri, halk kitlesini, hizmet ile ilgili kurumları ifade eder. Burada 12. Evde ikizler ve Ay birlikteliğiyle gizli işler, kayıplar, skandallar, medya ile ilgili işler, ilahi konular, dedikodular, hukuk konuları söz konusu olabilir. 6. Ev somut anlamda işçi, hizmetli, polis, asker, memur, özellikle sağlık çalışanları, hastalık ve hijyen konuları ile ilgilidir ve bu alanda bazı konular kendini gösterebilir.

Ay Tutulması zamanı aynı zamanda bir ekim biçim konusunu da ifade eder. Burada ikizler ve yay değişken burçlar olarak hareketi, geziyi, dolaşımı, yolları ifade ediyor. 12. Ev ise sınırlamalar ya da kontrolsüzlükler ile ilgili olabilir. Burada sağlık konusunun ön plana çıkabileceği aşikar. Bir takım sınırlanmalar, yasaklar gündeme geldi ve bunun daha da ötesindeki durumlar oluşacaksa bunu iyice görmüş olacağız.  İkizler ve Yay burçları yayılım ile ilgilidir ve burada 12. Evin ifade ettiği sınırlanmalar olmazsa 12. Ev ile ilişkili olarak kolektif yayılım konusu daha çok gündeme gelebilecektir. Dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Zira Ay Düğümleri de İkizler ve Yay aksında ve bu zamanlamada Neptün Balık konumu da tam ortada yer alıyor. Türkiye Astroloji haritasında Güney Düğüm ve Uranüs Balık burcunda yer alıyor. Burası Türkiye Haritasının 9. Evidir. Bu bakımdan ideolojiler, inançlar, yurt dışı, akademi, medya, hukuk konularında ortaya çıkacak durumlar önem arz etmekte.

Gezegen Hareketleri

Plüton 

Oğlak burcunda ilerleyen Plüton 25 Nisan 2020’de geri harekete başladı. Tutkular, derin benlik, odaklanma, konsantre olunan konular, dönüşüm ve değişimler ile ilgili geçmişe dönük bakış açısı ve düzenlemeler önem kazanacak.

 

25 Nisan’da 24 derece Oğlak burcunda geri hareket

 

4 Ekim’de 22 derecede Oğlak burcunda direkt hareket

 

Neptün

 

Balık burcunda ilerleyen Neptün 23 Haziran 2020’de geri harekete başladı. İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar, yanılgılar ve aldatıcı durumlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.

23 Haziran’da 20 derece Balık burcunda geri hareket

29 Kasım’da 18 derecede Balık burcunda direkt hareket

 

Uranüs

 

Boğa burcundaki Uranüs, 12 Ağustos 2019 ile 11 Ocak 2020 arasında 2 derece Boğa’ya kadar geri hareketteydi. 11 Ocak’ta ileri harekete geçti ve bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova için daha çok söz konusu. Özellikle haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak.

Uranüs 15 Ağustos’ta Boğa burcunda tekrar geri hareket edecek.

2020’yi 6 derecede Boğa’da geri hareketle bitirecek.

 

Satürn

 

Satürn 22 Mart itibarı ile Kova burcuna geçti ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri harekete geçti.

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

 

11 Mayıs’ta 1 derece Kova’da geri hareket

 

2 Temmuz Oğlak burcunda geri harekete devam

 

bu süreçte Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak’lar bakımından sınırlar, çalışma hayatı, ekonomi düzenleme, iş, sorumluluk, geçmişle bağlantılı tekrar yapılanmalar söz konusu olacak.

 

29 Eylül’de 25 derece Oğlak’ta direkt hareket

 

Jüpiter

Jüpiter 2 Aralık 2019 itibarı ile Oğlak burcuna geçti. Toprak grupları için önemli bir döngü içine girilmiş oldu. Oğlak burçları için 12 yıllık döngü zamanı geldi ve açılım yapabilecekleri bir zamanın içindeler.

Sorumluluk, düzen, iş, profesyonellik ile ilgili temalar daha çok ön plana çıkarken, önceki süreçlerde yapılan bir takım çalışmaların sonuçları da kendini göstermeye başlayacaktır.

14 Mayıs’ta 27 derece Oğlak’ta geri hareket

13 Eylül’de 17 derece Oğlak’ta direkt hareket

 

Mars

28 Haziran 2020 – 7 Ocak 2021 arasında uzunca bir süre Mars Koç burcunda kalacak. Bu süreç içerisinde de 9 Eylül 2020 – 14 Kasım 2020 arası Retro süreci gerçekleşecek.

Mars Koç burcunda yönetici konumundadır ve oldukça güçlü bir zamanında olacak. Bu zaman diliminde liderlik, girişimler, savaşım, mücadele, bazı tartışmalar ve kaoslar, hareketlilik, dışa dönüklük, girişimlerde artış, hareketlilik, yenilikler, yeni başlangıçlar söz konusu olacak.  

 

Venüs

21 Kasım – 15 Aralık arasında Venüs, Akrep burcunda yer alacak.

Akrep burcundaki Venüs ilişkiler bakımından tutkulu, derin, odaklanma getiren etkileri gündeme getiriyor. Bu zaman diliminde flört ilişkilerinde dürtüsel bakımdan daha derinleşmek olabileceği gibi bu aynı zamanda ruhen derin ilişkileri de ifade edecektir.

Venüs Akrep etkisi altında manipülasyon durumlarına dikkat etmek gerekiyor. Maddi ve manevi değer konusu derin bir şekilde ortaya çıkabilir. Venüs Akrep tarzında ilişkiler yoğun bir manyetizmanın çekimi altında hissetmek ile ilgili olabilir. Bir ilişki için böyle bir durum arzulanıp hedeflenebilir de. İşte bu zaman süreci bu yöne doğru meyil alan ve bu haritasında bu tarz potansiyel olanların zamanı olacaktır. Bu tarz karşılıklı etkileşimler olabilecektir.   

Akrep ortaklaşa gücü, değeri, parayı ve beraber bir şeyler üretmeyi de ifade eder. Kolektif hareketin de burcudur.

Merkür

Merkür 5 Eylül – 27 Eylül arasında Terazi burcunda olacak. 

Terazi burcundaki Merkür politik, dengeleyici, uzlaştırıcı, ahenkli olabilir. Kararsızlıklara ve eyleme geçmeme konusuna dikkat etmek gerekecektir. Daha tok davranışları ifade eder. Koç’taki Mars ile karşı karşıya gelecekler. 

Merkür 27 Eylül – 14 Ekim arasında Akrep burcunda ilerleyecek ve ardından geri hareketi başlayacak.

Merkür Akrep’teyken tutkular, cinsellik, manipülasyon, derinlik, krediler, maddi konular, başkalarından gelen gelirler, ortak değer ve paylaşımlar ile ilgili konular, araştırma ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Dil sivriliğine ve iğnelemelere de dikkat etmek gerekiyor.

28 Ekimde tekrar Terazi burcuna dönecek ve burada gerilemeye başlayacak Merkür, direkt hareketine 3 Kasım’da Terazi burcundayken dönecek ve 10 Kasım’da tekrar Akrep burcuna geçecek.

Merkür 10 Kasım – 1 Aralık arası tekrar Akrep burcunda olacak

Merkür 1 Aralık – 20 Aralık arasında ise Yay burcunda hareket edecek

Yay burcundaki Merkür ilgi alanının genişlemesi, yurt dışı, eğitim, ticaret, hukuk, medya-tanıtım ile ilgili bağlantıları ifade eder. Yay burcunda inanç, metafizik yönlü meraklar ve araştırmalar da vardır. Çok fazla konu ile ilgilenip dağılmaya, zamanı geniş kullanmaya, dalgınlıklara dikkat etmek gerekir. Daha iyimser ve rahat ifadeler, fazla açık ya da dürüst konuşmalar ve patavatsızlık da Yay burcu ile ilgilidir ve bu süreçte bunlara da dikkat etmek gerekir. Zihnen ve kurulan bağlantılarda özgürlük, macera, merak ve keşif meyli artabilecektir.

  

Ay Düğümleri

5 Mayıs’ta Ay Düğümleri burç değiştirdi. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçti. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.

Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay Balık için önemli zamanlama. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde gerçekleşebilecektir.  

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

 

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

 

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.


Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

 

İkizler burcundaki Ay Tutulması burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

(Ay Tutulması Ay İkizler ve Güneş Yay konumları arasında olacak. Ay hassasiyetleri, güvenlik ve ihtiyaç tarafını ifade ederken, Güneş bilinç ve özgüven geliştirmeyi, konuların görünür olmasını ifade eder).

Koç: Ay konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın ve medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Boğa: Ay konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

İkizler: Ay konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.


Yengeç: 
Ay konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Aslan: Ay konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Başak: Ay konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Ay karşısındaki Güneş konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Terazi: Ay konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim alanı, inançlar, düşünceler, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzaklarla ilişkiler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Akrep: Ay konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet.

Yay: Ay konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Ay’ın karşıtındaki Güneş konumu: kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Oğlak: Ay konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Kova: Ay konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Balık: Ay konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir