23 Şubat 2020 Balık Yeniayı ve Burcunuz: İlişkileri Yeniden Gözden Geçirme Zamanı!

23 Şubat 2020, Saat: 18:31’de Balık burcunun 4. derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında Başak burcunun 2. derecesi yükseliyor. ( =İstanbul, Ankara için 4. Derece). Güneş ve Ay’ın Balık burcunda kavuştuğu Yeniay’da yine 9 derece Balık burcunda ve Retro durumdaki Merkür ve 17 derecedeki Neptün Balık konumu var. Bir Balık Stelyumu (3 ve üstü gezegenin bir burçta toplanması) mevcut.

An haritasına bakıldığında Balık burcunun zıttı olan Başak burcunun yükseliyor olmasıyla Balık’taki gezegenler Terazi burcunun doğal evi olan 7. evde kalıyorlar. Burası ilişkiler, ortaklıklar, sözleşmeler alanı ile ilgilidir. 5. Evde de Oğlak stelyumu görünüyor. Yani Oğlak burcuna yeni geçen Mars’ın yanı sıra, Jüpiter, Satürn ve Plüton Oğlak konumları ve buna ek olarak Güney Düğüm Oğlak konumu. Burası aşk, eğlence, yaratıcılık, hobiler, spor, girişim ve faaliyetleri ifade eder ve Oğlak ile daha sağlam, gerçekçi yapıları da ifade ediyor bir taraftan. Yani bir tarafta hassas ve duygusallık getirici Neptün ve Balık etkileri varken diğer taraftan ise Balık burcunun uyumlu olduğu Toprak burcu Oğlak yerleşimleri burada sağlamlık, gerçekçilik açısından destek veriyor. 4 derecedeki Mars’ın ve 2 derecede Boğa’daki Uranüs’ün de bu konuma uyumlu 60 derecelik fırsat verici ve destekleyici açı yaptığını görüyoruz. Yani Toprak element sağlamcı burçlar tarafından desteklenilen bir Balık konumu. Dolayısıyla bazı hassasiyetleri, duygusallıkları, hayalcilikleri giderici etkiler söz konusu.

Burada özellikle Merkür Retro Balık konumu olduğu için geçmişe dönük ilişkileri ifade eden bir durum söz konusu. Merkür Retro dönemleri daha çok geçmişin gözden geçirilmesi ve toparlanması ile ilgilidir. An haritasında yükselen burcun karşısında ilişkiler konusu vurgu yapıyor. Etkiler karmik olabilir. Karmik ilişki konusunu biraz açayım.

Karmik ilişkiler ruhsal büyümeye ve gelişime neden olan olgunlaştırıcı ilişkileri ifade eder. Bazen arada özel bir sevgi bağı olan ilişkilerde bazense zorlayıcı ilişkilerde bu kuvvetli şekilde ortaya çıkabilir. Herkesin yaşamda farklı bir ruhsal yolculuğu vardır. Kişinin yaşamında tamamlaması gereken sınavlar vardır. Karmik bağ birbirinin dönüşümüne ve gelişimine yardımcı olur. Bu ilişkiler bazen daha çok zıtlıkları da barındırabileceğinden bazen başarılabilir bazen başarılamaz. Gölge taraflarla yüzleşilir. Zorluklar olabilir. İyi değerlendirildiğinde taraflar için gelişim vaat eder. Bu da bir olgunluk düzeyi ile ilgilidir. Bazı karmik ilişkilerde de sözleşmiş gibi tam tamamlanan bağlantı olur. Olgunluk düzeylerinde öyle bir noktada karşılaşılır ki kişiler birbirini yakalar ve tamamlanır ve birbirinden ayrılmazlar. Bazı ilişkilerde de belirli bir yere ulaşmanız için aracılık eden kişiler şeklinde karşılaşabilirsiniz.

Bu Merkür Retro sürecinde ve Yeniay başlangıcı geçmiş ile ilgili kişilerle karşılaşmalar, geçmiş ile ilgili konular tekrar karşınıza çıkabilir. İlişkiler açısından Balık burcu olumlu anlamda maneviyat, fedakarlık, idealler, beklentiler ve sevgi ile ilgiliyken olumsuz anlamda zayıf karakterli ve aldatıcı kişilerden sakınmak gerekiyor. Yani Yeniay yeni girişimleri ve başlangıçları ifade etse de Retro Merkür Balık durumundan dolayı bunun içine geçmiş ile ilgili bağlantılar girmekte. Burada yanılgılara dikkat etmek gerekiyor.

Fizyolojik durumun da iyi olması gerekiyor. Dalgınlık, yorgunluk, uykusuzluk, halsizlik, çeşitli keyif verici madde kullanımı gibi durumlara dikkat etmeli.

Balık etkisi ile psikolojik sağlık da önem arz ediyor. Başak ve Balık aksı özellikle hem bedensel hem psikolojik sağlıkla, düzenle, beslenmeyle, doğru bir rutinle, işlevsellikle de ilgilidir. Başak sol beyin lobu ile ilgili olarak burada somut şeyler, mekanik, analitik, ölçme, biçme, kontrol, hesap, mantık, gerçekçilik, detay ile ilgili iken Balık sağ beyin lobu ile ilgili olarak yaratıcılık, hayal gücü, sezgi, tasarım, ideal, beklenti, metafizik, dilekler ve maneviyat ile ilgilidir.

Sevgi konusu önemlidir. İlgi ve sevgi eksik olduğunda depresyona iter. Balık ve Neptün etkili insanlar bu konuda daha hassaslardır. Depresyon iştahsızlığa, yemek yememeye, kilo kaybına neden olur. Ya da kişi bağımlılıklara verir kendini. Alkolle, uyuşturucuyla ya da gerçek sevgi yerine koyduğu şeyler ile bunu tatmin etmeye çalışır. Kişinin hem bedensel hem de psikolojik olarak mutlu olması gerekir. Bu da doğru ilişkilerle, doğru rutinlerle, doğru beslenmeyle mümkündür.

Yeniay Döneminde Balık’taki Merkür Retro Konusu

Merkür Retroya geçene kadar ilerlenilen konular, edilen sözler, bir takım girişimler Merkür Retro duruma geldiğinde tekrar gözden geçirilmeye başlanır. Merkür Retro’ya geçtiğinde yeni konularla ilgili ilerlerken aksaklıklar, sıkıntılar çıkabilir. Balık içsel, duygusal, sezgisel ve sevgi ile ilgili bir özellik taşıyan burç olduğu için bu konularla ilgili geçmişe dönük bir takım çözümlemeler de yapmak söz konusu olacaktır.

Balık burcundaki gezegen stelyumu güçlü şekilde Balık konularını ifade ediyor. Tekrar ifade edersek, burada Balık burcunun iyi yönleri düşünülürse sevgi, teslimiyet, mutluluk, huzur, rahatlama, maneviyat, şifa, duygular, paylaşımlar, ihtiyaçların giderilmesi öne çıkıyor. Olumsuz etkisinde ise yanılgılar, aldatılmak, sömürülmek, gerçekçi olmayan hayallerle yanlış düşüncelere kapılmak, eksiklik ve yoksunluk duyguları söz konusu olacaktır. Seçimleri en sağlıklı şekilde ve geçmişi gözden geçirerek yapmak gerekiyor.

İşte tüm bu belirttiğim konular biraz da Merkür Balık retrosundan dolayı karmik ve geçmiş ile ilgili durumlara bağlanmaktalar. Burada Merkür’ün Retro konusu yeni işlere girişmekle ilgili uyarıyor. Olmayacak hayal ve beklentilerle hareket etmemek gerekiyor.  Mantık ve bilinç düzeyi önem kazanıyor.

İlişkiler ve Kısmetler

Yeniay an haritasında da konu ilişkilerle ilgili olduğu için girişte de bazı konulara değinmiştim. Konuya yine devam edelim.

Yeniay eril ve dişil sembolü bir araya getiriyor ve bunun yanı sıra retro Merkür ve Neptün de Balık burcunda. Balık ve Neptün mutluluk, huzur, rahatlık, gevşeme kavramı ile yakından ilgili olduğunu söylemiştim. Sağlıklı bir ilişki insanı hem fiziksel hem psikolojik bakımdan mutlu edecektir. Fakat sağlıklı ilişkiler kuramayanlar için olumsuz anlamda dünyevi keyiflere yönelmek, alkol, uyuşturucu ve çeşitli keyif verici maddeler kullanmak, gerçeklerden kaçmak mümkündür. Maddi ve manevi açıdan bütün olan bir sevgi ile de yükselinebilir, bir takım maddeler kullanılarak da iyi hissedilebilir. Kişi tatmin etmeyecek yarım ilişkileri tercih ederse bu olumsuz sonuçlara yol açabilir. Hem psikolojik hem fizyolojik anlamda kötü durumlara getirebilir. Bu da yaşamda başarısızlıklara, çalışma hayatında konsantrasyon bozukluklarına neden olabilir.

Balık burcunun ve Neptün’ün olumsuz özelliklerinde kendini feda etmek, kurban etmek, tüketmek, gerçek olmayan düşüncelere ve beklentilere kendini kaptırmak söz konusu olabilir. İyi bir durumda çok iyi bir ideal, hayal gerçekleşebilir ve çok büyük mutluluk verebilir.

Yeniay haritasında Venüs’ün 18. derecede Koç’ta devam ettiği, Mars’ın da bir süre evvel Oğlak burcuna girdiği ve 4. dereceye geldiği bir sürecin içerisindeyiz. Venüs ve Mars ilişkiler bakımından bir takım uyumsuzlukları da ifade ediyor. Koç burcundaki Venüs daha ateşli, sosyal, hareketli, dürtüsel flört hareketlerini ve sosyalliği ifade ederken, Oğlak burcundaki Mars daha ağırkanlılığı, çalışma hayatını, disiplini, gerçekçiliği, sağlamcılığı, düzenliliği ifade eder. Oğlak daha kalıcı ve belirli olan ile ilgilidir. Fakat Koç yöneticisi Mars olduğu için burada Mars’ı Venüs’ün ifade ettiği ilişkiler açısından daha sağlamlık arayışına yönlenmek şeklinde düşünebiliriz.

Yaratıcılık açısından, sanat açısından içsel şekilde ilhamlar almak, tasarımlar yapmak bu Yeniayda favori.

Bazı durumlarda dinlenme ihtiyacı ve dünyadan çekilmek, huzur arayışı da olabilir. Balık sessizliği de ifade eder. Özellikle Merkür Retro ile içe kapalı bir dönemi başlatabilir.

Türkiye Astroloji Haritası

Balık’ta gezegen toplanması ile gerçekleşen Yeniay, Türkiye Astroloji Haritasının 9. evini etkilemekte. Burası uluslarası uzak bağlantıları, uzak komşuları ifade edebildiği gibi genel olarak din kurumları, hukuk ve adalet sistemi, yüksek eğitim kurumları, uluslararası ticaret, medya ve yolculuklar ile ilgilidir. Türkiye Astroloji haritasında Balık’taki Jüpiter ve Güney Düğüm buradadır. Oldukça maneviyat, din ve metafizik konular ile ilgili bir ülke olduğumuzu belirtmeliyim. Daha duygusal ve hassaslaştırıcı olaylar olabilir. Burada uluslararası açıdan dikkat edilmesi gereken konular da var. Balık ve Başak aksı özellikle sağlıkla, virüslerle ilgilidir. Son dönemde bir corona virüs konusu var. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. 9. Ev uzak komşular demektir. Sınırlarımızla ilgili boşluk vermemeye dikkat etmemiz gerekiyor.

Oğlak burcuna geçen Mars ile birlikte büyük bir stelyum oluşuyor. Plüton, Satürn, Jüpiter’den sonra Mars da Oğlak burcunda. Önemli hamleler zamanı. Uluslararası ilişkiler, politikalar, ortaklıklar bakımından önemli gelişmeler göreceğiz. Mars burada biraz agresif bir gezegendir. Askeriye ile ilgilidir. Bunlar da gündeme gelebilir. Müttefiklerle ilişkilere dikkat etmek ve ters durumlara gelmemek gerekiyor.

Venüs’e baktığımızda Koç burcunda ve tam 18 derecede haritanın 10. Evinde olduğunu ve yine 7. Evdeki Oğlaktaki Jüpiter’in de 18 derecede olduğunu ve aralarında bir kare açı gerçekleştiğini görüyoruz. Bu bakımdan uluslararası arenada ön plana çıkabileceğimiz durumlar söz konusu ve bunların diğer ülkelerle ilişkilerle ilgili bir yönü var. Burada Jüpiter ve Venüs açısı iki iyicil gezegenin bir araya gelmesi olarak desteği ve güveni ifade ediyor. Kare açı olduğu için fazlaca gergin hareket sergilemek de mümkün. Kişisel bir haritada bu açı olsaydı şansı, kısmeti, kendine güveni ama müsrifliği de ifade ederdi. Dolayısıyla diğer ülkelerle ilişkilerle ilgili abartılı ve rahat tutum konusu da gündemde. Tabi bu bir ülke haritası olduğu için kişisel haritadaki irade ve farkındalık pek söz konusu değil. Yani bir takım kolektif, sosyal etkilerin ve tekamül/olgunlaşma sürecinin getirileri söz konusu olacaktır.

Gezegen Hareketleri

Plüton

24 Nisandan beri retro harekette olan Plüton 2 Ekim itibarıyla Rx’ten slow (duraksama) hareketine geçti ve 4 Ekimde de S hareketi sonlanıp direkt hareketine döndü. Haritanızda hangi alana geliyorsa o alanda dönüşüm, yenilenme, tutkuların tazelenmesi söz konusu. Haritanızdaki ilgili ev alanında konsantrasyonunuz  ve mücadeleniz yüksek olacaktır. Bakış açınız daralıp kapılmamaya da dikkat etmeniz gerekmekte.


Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün, 21 Haziran ile 27 Kasım arasında Retro harekette oldu ve 18 dereceden 15 dereceye geriledi. Şimdi ileri harekette yoluna devam ediyor. Hayaller, yaratıcılık, idealizm bakımından yeni bir safha söz konusu.


Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs, 12 Ağustos 2019 ile 1 ocak 2020 arasında 2 derece Boğa’ya kadar geri hareketteydi. 11 Ocak’ta ileri harekete geçti ve bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova için daha çok söz konusu. Haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak.


Satürn

17 Eylül itibarıyla retro hareketten dönen Oğlak burcundaki Satürn, iş-güç, sorumluluk, sınırlanmalar, kısıtlanmalar, bir takım yükler ve bunları düzenlemeniz açısından yeni bir dönemi ifade ediyor. 2 Aralık itibarı ile Jüpiter’in de Oğlak burcuna girmesi ile birlikte şimdi bazı sınırlandıran konularda açılmalar gerçekleşecektir. Çalışma hayatındaki düzenlemeler herkes için önem taşıyor.


Jüpiter

Jüpiter 2 Aralık 2019 itibarı ile Oğlak burcuna geçti. Toprak grupları için önemli bir döngü içine girilmiş oldu. Oğlak burçları için 12 yıllık döngü zamanı geldi ve açılım yapabilecekleri bir zamanın içindeler.

2 Aralık’ta Oğlak burcuna giren Jüpiter aynı zamanda Oğlak’taki Satürn, Plüton ve Güney Düğümün yanına doğru geliyor. Sorumluluk, düzen, iş, profesyonellik ile ilgili temalar daha çok ön plana çıkarken, önceki süreçlerde yapılan bir takım çalışmaların sonuçları da kendini göstermeye başlayacaktır.


Mars

Mars 3 Ocak 2020 itibarı ile Yay burcuna girdi. Burada 16 Şubat’a kadar kalacak. Keşif ve girişim zamanı. Özgürlük ve deneyime açıklık geliştirici olacaktır fakat bu dönemde daha fazla risk almak söz konusu olabilir. Eğitim, yurtdışı, yolculuklar, öğretiler, felsefeler, inanç konuları ön plana çıkabilir.

Özellikle Ateş elementi burçlar olan Koç, Aslan ve Yay için olumlu bir dönem. Daha mücadeleci ve kontrollü olabilirler. Olaylar karşısında ağırlıklarını koyabilecekleri bir zaman dilimi olacak.

16 Şubat’ta Oğlak burcuna geçen Mars burada gücü, azmi, çalışmayı, sağlamlığı, bir şeyler inşa etmeyi, sistemliliği ifade ediyor. Mars Oğlak burcunda 30 Marta kadar kalacak.

Venüs

13 Ocak – 7 Şubat arasında Venüs Balık burcunda ilerliyor olacak. Haritasında Su elementi burçlar Yengeç, Akrep, Balık olanlar için daha çok etkilenecekleri bir zaman. İlişkilerde bağımlılık teması, idealler, yanılgılar, arayışlar ve gizli temalar söz konusu.

Venüs 7 Şubat itibarı ile Koç burcuna giriyor ve ilişkilerde yeni girişimler, atılımlar, dürtülerde artışlar söz konusu. Venüs 5 Martta Boğa burcuna geçecek.

Merkür

29 Aralık’ta Oğlak burcuna geçen Merkür burada 16 Ocak’a kadar kalacak ve ardından da Kova burcuna geçecek ve buradaki yolculuğu da 3 Şubat’a kadar sürecek. Oğlak sürecinde iş, çalışma, düzenleme, disiplin, gerçekçilik teması hakimken, Kova ile daha çok yeni ve farklı bağlantılar gündeme geliyor. Kova’dayken farklı bakış açılarına açıklık, yeni buluşlar ve farkındalıklar söz konusuyken aynı zamanda sosyal bağlantılar ve yer değiştirmeler söz konusu.

Merkür 3 Şubat’ta Balık burcunda ilerlemeye başlayacak ve burada daha sezgisel, duygusal, yaratıcı, ilham verici, hassas, fedakar, daha kendini rahat ve serbest bırakmak ile ilgili durumlar ortaya çıkacaktır. Bu etkilerden özellikle su grubu burçlar Yengeç, Akrep, Balık daha doğal bir şekilde etkilenecektir.

Merkür Retrosu

1 Şubatta ön gölge sürecine girecek Merkür retro süreci 16 şubatta slow ve station (yavaşlama ve duraksama) hareketine geçecek. 17 Şubatta Rx hareketine geçtiğini görüyoruz. Bu süreçte 4 Mart’ta da tekrar Kova burcuna dönecek ve orada gerileyecek. 10 Mart sabah 6:49’a kadar Kova burcunda Retro süreci sürdükten sonra direkt/normal hareketine dönecek. 17 Martta tekrar Balık burcuna geçen Merkür  29’una kadar da son gölge süreci dediğimiz pasif gölge sürecinde bulunacak.  Daha sonrasında da 12 Nisan’da Koç burcuna geçecek.

Retro süreçte geriye dönük bağlantılar kurmak mümkün olacaktır. Balık burcundayken duygusal temalar, toplumsal temalar, hizmet, fedakarlık, ilişkilerle ilgili iç sorgulama ve genel olarak geriye dönük görüler, gözlemler, tespitler ve sezgiler söz konusuyken, Kova’da gerilediğinde daha çok sosyal bağlantılar, grup çalışmaları, yaratıcılık ve bireysel temalar gündeme gelebilir.

Özellikle de Merkür Balık’ta retrolarken bir takım sözleşmeler, anlaşmalar, girişimler noktasında dalgınlıklara, hatalara ve söz, iletişim konularında yanılgılara daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Bu süreçte duygusal nedenlerle alacağınız kararlar ve bunun sonucu yapacağınız girişimler olumsuz sonuçlanabilir. İyi karar veremeyebilirsiniz. Bir takım zayıflık, eksiklik, yoksunluk duyguları ile karar vermemek gerekecektir. Bu şekilde karar verilse de bu konuda bilinçli olmak ve geçici durumlar olduğunu bilmek gerekir.

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.


Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Balık burcundaki Yeniay burcunuzu hangi alanda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur. Açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

Koç: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Boğa: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

İkizler: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Yengeç: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Aslan: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Başak: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Terazi: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Akrep: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Yay: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Oğlak: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Kova: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.

Balık: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir