2 Eylül Balık Burcu Dolunayı ve Burcunuza Etkileri : Mantık,  Duygulara Ağır Basabilir


2 Eylül 2020 Saat 08:22’de Balık burcunda bir Dolunay (Ay Balık – Güneş Başak burcu konumunda) gerçekleşecek. Dolunay Haritasında Terazi burcunun 1. derecesi yükseliyor ( =İstanbul, Ankara için 4. Derece Terazi). Dolunay haritasında Toprak elementindeki gezegenler ve özellikle Oğlak’taki Satürn ve Plüton’un ağırlığını koyduğunu görüyoruz. Ay ve Neptün Balık burcunda bir arada olmasına rağmen gerçekçilik ve ciddiyet bu zaman diliminde ağırlığını ortaya koyacaktır.

 

Venüs 25 derece Yengeç ve Satürn 25 derece Oğlak ile Plüton 22 derece Oğlak arası zıt açı konumlarına, Mars 27 derece Koç konumundan kare açı atmakta ve bu T-Kare açı kalıbını oluşturmakta. Apex dediğimiz enerjinin çıkış noktası Mars Koç konumu olmuş oluyor. An haritası ilişkilerden yana gerginlik ve anlaşmazlıklara dikkat etmeyi gösteriyor. Mars Koç konumu kavgacılığı, şiddeti ve bir takım kazaları ifade edebilir. Bu bakımdan dikkat etmek gerekiyor. Bazı durumlarda da partnerin motivasyonu ile hareket etmek ve cesaret kazanmak söz konusu olabilir. 

 

Astroloji olasılıkları gösterir. İlgili kodun gösterdiği olasılıklar eş zamanlılıklarla gerçekleşir. Bu zamanlama örneğin Yükselen Teraziler için daha lider, atak partnerle karşılaşmak anlamına da gelebilir kavgacı partnerlerle de karşılaşmak anlamına gelebilir. Bu kişisel seçimlerle de ilgili olacaktır. Harita sahibinin tekamül seviyesine göre iradesine göre, seçimlerine göre karşısına çıkan kişiler olabilir. Her yükselen Terazi haritası da kendine özgüdür doğum anına göre tabi. Bu tip detaylı hususları ve haritanın matematik ilişkilerini danışmanlıklarda inceleyebiliyorum.      

 

Dolunaylar güvenlik ihtiyaçlarını ifade eden Ay ve egosal ihtiyaçları ifade eden Güneş arasındadır. Ay Balık konumu hassasiyetleri, yalnızlıkları, hissi, sezgileri, duygusal beslenme ihtiyaçlarını gösteriyor. Güneş Başak konumu ise bulunduğu alan ile ilgili irade, organizasyon, bilinçli hareketi ifade ediyor. Güneş ve Ay zıt konumda olduğu için bir konunun iki tarafını görmek bakımından da belirgin zamanlardır. 180 derecelik zıt açılar ilişkileri ifade eder. Burada zıtlaşmalar, tamamlanmalar ve sonucunda farkındalıklar söz konusu olur. 

 

Balık hayatın daha hayalci, sezgisel, biz duygusunda, yaratıcı ve sanatçı tarafıdır. Zayıflığı bağımlılıklar, benlikten uzaklık, irade bakımından sorunlar ve bağımlılıklara eğilim göstermektir. Ay Balık konumu beslenme alışkanlıkları bakımından dikkatli olmayı gerektirir. Bedensel hassasiyetler de fazla olabilir. Yapı olarak sevgi ve kabul yönü gelişmiştir. Bu fazla abartılırsa ve zayıflığa dönüşürse aldanmalar ve kendini kandırmalar ortaya çıkar. 

 

Başak hayatın daha mekanik, işlevsel, ayıklamacı, seçici, ölçülü, hesaplı tarafındadır. Duygulardan ve hayal gücünden uzaklık zayıf tarafıdır. Tabi her harita kendine özgüdür. Bir haritada Başak burcunun zaafı başka yerden giderilebilir. Diyet, dışa dönüklük, hareketlilik, uyanıklık, faydalı olanı ayırt etme, sağlık ve estetikle ilgilenme yönleri vardır. Faydalı olan her türlü sağlık ile ilgili şeyle fazlaca ilgilenebilir. Fazlaca titiz ve simetri arayışında olabilir. Kurcalayıcı olabilir ve bunu abartırsa hijyen takıntısı, estetik takıntısı, düzeltme takıntısı, kontrollü olma takıntısı gibi şeyler gelebilir.   

 

Doğamızın bu yönleri Balık’la metafizik ve sanat ve Başak ile somut ve bilimseli de ifade eder. Soyut ve somut arasında, hayaller ve gerçekler arasında makul bir denge kurmak bunları birbirinden doğru biçimde ayırt etmek gerekir.   

  

Balık Dolunayı haritasında T-Kare açı kalıbının dikkat çektiğinden bahsetmiştim. Yengeç özel hayatı, aileyi ifade ediyor, Oğlak ise kariyeri ve toplum önündeki durumu, otoriteleri ifade etmekte. Mars Koç konumu ile bir takım girişimler, yeniliklerin bu iki konu açısından çıkış noktası olabileceği ve dengeleyebileceği görülüyor. Girişimler önemli olacak yani. Bu zaman diliminde öfkeye ve gerginliğe, sert enerjinin neden olabileceği kazalara da dikkat etmek gerekiyor.  

 

İlişkiler ve Kısmetler   

 

Venüs Yengeç – Mars Koç (Apex)– Satürn Oğlak arasında oluşan T-Kare açı kalıbı ilişkiler açısından oldukça etkili bir zamanı ifade ediyor. 

 

Venüs Yengeç daha geleneksel, içe dönük, hassas, sezgisel, yakınlık arayışında bir yapıyken Mars Koç daha dışa dönük, girişimci, cesur ve dürtüsel bir yapıyı ifade ediyor. Satürn’ün ikisine yaptığı açı duruma ciddiyet ve sınırlama katıyor. Yani ilişkilerden yana ciddiyet konusunun artması söz konusu. Satürn daha ağır bir gezegen olduğu için ikisi üzerinde de etkili olan bir gezegen olduğunu belirteyim. Bu zamanlamada ekonomik bakımdan da sosyal bakımdan da girişimler bakımından da daha disiplinli ve kontrollü olmak söz konusudur ve sınırlar, ölçüler, ciddiyet devreye girebilir. Bu açı zamanlaması ile başlayacak olaylar daha seçici olan durumları getirebilir. 

 

Plüton’un da işin içinde olması odaklanmaları ve takıntıları da gösteriyor. Şartlanmış fikirlerden sıyrılmak gerekecektir. Çükü Satürn ve Plüton’un birlikteli zorlayıcılığı da gösterebilir. Bu açının iyi anlamı irade ve kontrol durumudur. Bu da harita sahiplerinin tekamül düzeyleri ve seçimlerine göre ortaya çıkacak bir etkidir. Yanlış seçimler karmalar yaratırlar ve dengeyi (dharmayı) bulana kadar orada zorluk yaşayabilirsiniz. 

 

24 derecede ilerleyen Merkür Başak konumu da bu T-Kare açı kalıbına üçgen açı ile destek olmakta. Özellikle Satürn-Plüton kavuşum derecesine üçgen açı yapması olumlu görünüyor. Burada zihinsel ve mantık bakımından yerine oturan durumların olabileceği, sağ duyunun, dikkatin, seçiciliğin ve sağlıklı olana doğru hareketin önemli olduğu görülmekte. Ay ve Neptün Balık konumlarının karşısında ve özellikle 19 derecedeki Neptün Balık konumunun karşısında yer aldığı için bu Merkür Başak konumu, bağımlılıklara, sorumsuz hareketlere, hayalciliğe karşıt oluşturmakta. Tersinden bakarsak Neptün’ün bir iyi etkisi de Merkür Başak’ın karşısında gerektiği yerde kendini rahat, teslimiyet ve sevgi halinde bırakmaktır. Yani Başak’ın fazla eleştirelliğini, mükemmeliyetçiliğini, kontrolcülüğünü, kurcalayıcılığını ve şüphelerini esnetecektir. Özetle olayları iki tarafından bakarak değerlendirmenizin iyi olacağını belirtirim. 

 

Venüs 6 Eylül – 2 Ekim arası Aslan burcunda olacak. 

 

Aslan burcundaki Venüs zamanlaması sosyal ve ilişkiler bakımından kısmeti ve cesareti ifade eder. Benlik güçlenir. Kalite arayışı, dışa dönüklük, görsellik, giyim kuşam, kararlılık verecektir. Ateş elementi burçlar olan koç, aslan, yay için güçlü bir zamanlama olacaktır.

 

Türkiye Astroloji Haritası 

 

Türkiye Astroloji haritasında Ay Balık konumu 9. Eve, Güneş Başak konumu 3. Eve gelmekte. Bu alanlar yurtiçi ve yurtdışı ulaşım, yolculuklar, okullar, hukuk, medya, habercilik, ticaret ile ilgili konuları kapsıyor. Corona hastalığının yayıldığı dönemle ilgili yurtdışı dini yolculuklara dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştim. Yine Ay buradan geçerken dışarıdan gelebilecek Virüs konusuna dikkat etmek gerekiyor. Tabi sadece Dini yolculuklar ile ilgili değil her türlü turist bakımından dikkat edilmesi gerekiyor tekrar. Bir taraftan da bu daha önceki durumların bir sonucu olarak da karşımıza çıkabilecek durumları ifade ediyor. Balık – Başak aksı sağlıkla ilgilidir ve bu konuyla ilgili bir takım sonuçlar da gündeme gelebilir. Zamanın şifa getirmesini dileyelim.   

 

Venüs Yengeç, Satürn Oğlak ve Mars Koç konumlarını incelersek, Venüs Yengeç konumu 1. Eve gelmekte ve bu liderleri, girişimleri ifade ettiği gibi Yengeç ve Ay bağlantısıyla halkı, kolektif olanı, beslenme konularını, ailevi konuları da içermekte. Karşıt konumundaki Oğlak uluslarası arenadaki ortaklar ile ilgili konuları ifade ediyor. Mars Koç konumu 10. Evde Hükümet eden iktidarı ve onun yöneticilerini ifade ediyor. Burada uluslarası camia önünde öne çıkan durumlarla ilgili konular gündeme gelecektir. Bunun ilk etabı Ayasofya Cami, İkinci etabı doğal gaz rezervi keşfi oldu ve bir önceki yazımda da bu milli zenginliklerimiz ile ilgili gelişmeler olabileceğini, maddi ekonomik anlamdaki konularımızın öne çıkacağını yenilik ve girişimler olabileceğini belirtmiştim. Şimdi daha çok halkımız ve müttefikler arası konular ön plana çıkabilecektir ve burada hükümetin tavrı söz konusudur. Bakalım 3. ayakta tam olacak ne olacak göreceğiz. 

 

Gezegen Hareketleri

 

Plüton

 

Oğlak burcunda ilerleyen Plüton 25 Nisan 2020’de geri harekete başladı. Tutkular, derin benlik, odaklanma, konsantre olunan konular, dönüşüm ve değişimler ile ilgili geçmişe dönük bakış açısı ve düzenlemeler önem kazanacak.

 

25 Nisan’da 24 derece Oğlak burcunda geri hareket

 

4 Ekim’de 22 derecede Oğlak burcunda direkt hareket

 

Neptün

 

Balık burcunda ilerleyen Neptün 23 Haziran 2020’de geri harekete başladı. İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar, yanılgılar ve aldatıcı durumlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.

23 Haziran’da 20 derece Balık burcunda geri hareket

29 Kasım’da 18 derecede Balık burcunda direkt hareket

 

Uranüs

 

Boğa burcundaki Uranüs, 12 Ağustos 2019 ile 11 Ocak 2020 arasında 2 derece Boğa’ya kadar geri hareketteydi. 11 Ocak’ta ileri harekete geçti ve bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova için daha çok söz konusu. Özellikle haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak.

Uranüs 15 Ağustos’ta Boğa burcunda tekrar geri hareket edecek.

2020’yi 6 derecede Boğa’da geri hareketle bitirecek.

 

Satürn

 

Satürn 22 Mart itibarı ile Kova burcuna geçti ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri harekete geçti.

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

 

11 Mayıs’ta 1 derece Kova’da geri hareket

 

2 Temmuz Oğlak burcunda geri harekete devam

 

bu süreçte Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak’lar bakımından sınırlar, çalışma hayatı, ekonomi düzenleme, iş, sorumluluk, geçmişle bağlantılı tekrar yapılanmalar söz konusu olacak.

 

29 Eylül’de 25 derece Oğlak’ta direkt hareket


Jüpiter

Jüpiter 2 Aralık 2019 itibarı ile Oğlak burcuna geçti. Toprak grupları için önemli bir döngü içine girilmiş oldu. Oğlak burçları için 12 yıllık döngü zamanı geldi ve açılım yapabilecekleri bir zamanın içindeler.

Sorumluluk, düzen, iş, profesyonellik ile ilgili temalar daha çok ön plana çıkarken, önceki süreçlerde yapılan bir takım çalışmaların sonuçları da kendini göstermeye başlayacaktır.

14 Mayıs’ta 27 derece Oğlak’ta geri hareket

13 Eylül’de 17 derece Oğlak’ta direkt hareket


Mars

28 Haziran 2020 – 7 Ocak 2021 arasında uzunca bir süre Mars Koç burcunda kalacak. Bu süreç içerisinde de 9 Eylül 2020 – 14 Kasım 2020 arası Retro süreci gerçekleşecek.

Mars Koç burcunda yönetici konumundadır ve oldukça güçlü bir zamanında olacak. Bu zaman diliminde liderlik, girişimler, savaşım, mücadele, bazı tartışmalar ve kaoslar, hareketlilik, dışa dönüklük, girişimlerde artış, hareketlilik, yenilikler, yeni başlangıçlar söz konusu olacak.  


Venüs

Venüs 7 Ağustos – 6 Eylül arası Yengeç burcunda olacak.

İlişkilerde duygusal paylaşımlar, yakınlık, empati ,sezgi, aile kavramları, güvenlik ihtiyacı ön plana geçecek. Sosyal açıdan yakın ilişkiler önem kazanacak. Güzellik, bakım ve detoks açısından iyi bir zaman olacaktır.

 

Venüs 6 Eylül – 2 Ekim arası Aslan burcunda olacak. 

 

Aslan burcundaki Venüs zamanlaması sosyal ve ilişkiler bakımından kısmeti ve cesareti ifade eder. Benlik güçlenir. Kalite arayışı, dışa dönüklük, görsellik, giyim kuşam, kararlılık verecektir. Ateş elementi burçlar olan koç, aslan, yay için güçlü bir zamanlama olacaktır. 

 

Merkür

Merkür 20 Ağustos – 5 Eylül arasında Başak burcunda olacak. 

 

Başak burcu Merkür için merkezi bir konumdur. Burada işlek bir zihin, seçicilik, ayırt etme, ayıklama, titizlik, simetricilik, mükemmeliyetçilik, işlevsellik öne çıkabilir. Sağlık ve estetik konularında işaret veren bir zamanlamayı da ifade eder.  

 

Merkür 5 Eylül – 27 Eylül arasında Terazi burcunda olacak. 

 

Terazi burcundaki Merkür politik, dengeleyici, uzlaştırıcı, ahenkli olabilir. Kararsızlıklara ve eyleme geçmeme konusuna dikkat etmek gerekecektir. Daha tok davranışları ifade eder. Koç’taki Mars ile karşı karşıya gelecekler. 


Ay Düğümleri

5 Mayıs’ta Ay Düğümleri burç değiştirdi. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçti. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.

Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay Balık için önemli zamanlama. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde gerçekleşebilecektir.  


Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.


Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

 

Balık burcundaki Dolunay burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

(Dolunay Ay Balık ve Güneş Başak konumları arasında olacak. Ay hassasiyetleri, güvenlik ve ihtiyaç tarafını ifade ederken, Güneş bilinç ve özgüven geliştirmeyi, konuların görünür olmasını ifade eder).

Koç: Ay konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Boğa: Ay konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

İkizler: Ay konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Ay karşısındaki Güneş konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Yengeç: Ay konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim alanı, inançlar, düşünceler, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzaklarla ilişkiler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Aslan: Ay konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet.

Başak: Ay konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Ay’ın karşıtındaki Güneş konumu: kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Terazi: Ay konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Akrep: Ay konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Yay: Ay konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Oğlak: Ay konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Kova: Ay konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Balık: Ay konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir