17 Eylül 2020 Başak Yeniayı ve Burcunuz; Mantık, Gerçeklik ve Karma Zamanı

 17 Eylül 2020 Saat 14:00’da Başak burcunun 25. derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında Yay burcunun 19. derecesi yükselecek.

( =İstanbul, Ankara için 24. derece.)

Yeniay haritasında dikkat çeken açılanmlara gelirsek, Başak burcundaki Güneş ve Ay, Oğlak’taki retro konumdaki Satürn ve Plüton’a üçgen açı, Koç burcundaki Retro Mars da yine Retro Satürn ve Plüton ile kare aç, Aslan Burcundaki Venüs de yönettiği Boğa burcundaki Retro Uranüs ile kare açı ve Terazi’deki Merkür de Oğlak burcundaki retrodan yeni çıkan ve direkt harekete geçen Jüpiter ile aynı derecede bir kare açı içinde. Bir taraftan yumuşak esnek bir taraftan sert etkiler olan bir gökyüzü görüyoruz.

Başak ve Oğlak arası Toprak Elementi üçgeni ayağı yere sağlam basmak, ölçmek, hesaplamak, sorumluluk, disiplin, gerçekçilik, düzen kurmak, sağlam ilişkiler bakımından destekleyici bir zamanı gösteriyor. Burada Retro durumdaki Satürn ve Plüton geçmişle ilgili işleri, yapılması gereken düzenlemeleri ve ilişkileri de ifade ediyor. Koç burcundaki Rx Mars’ın yine Rx konumdaki Satürn ve Plüton ile kare açısı ise pek iç açıcı değil. Malefik olarak tabir edilen sert mizaçlı gezegenlerin bu sert açı konumlanması ilerlemeyi durdurucu etkileri ifade edebilir. Retrolar karmalar ile ilgilidir. Ne ekersen onu biçersin durumu vardır. Geçmiş ile ilgili yüzleşilmemiş şeyler varsa burada devreye girecektir. Mars ve Plüton özellikle güç çekişmelerini gösterir. Şimdi Rx konumdayken geçmiş ile ilgili konular ile yüzleşmek söz konusu olacaktır.  

Gökyüzünde retro gezegenler yoğun görünse de Yeniaylar yeni olayların tohumlanması ile ilgilidir. Şimdi zaman dilimi toprak elementindeki yoğunluğuyla gerçeklerle ve nesnel olan ile daha çok temas edilecek bir zamanı gösteriyor.

Başak Yeniayı’nda dikkat, uyanıklık, hesap, ölçü, tutumluluk, gerçekçilik, somut şeylerle ilgi, çalışkanlık, beslenme alışkanlıkları üzerinde ayarlamalar ve diyet, estetik, bakım, hijyen, titizlik, temizlik, genel sağlık ile ilgili konularda yeni başlangıç ve girişimler olabilir. 

İlişkiler ve Kısmetler

14 Eylül’den itibaren etkili olan Venüs Aslan – Uranüs Boğa arası kare açı mevcut ilişkilerde kopmalar ya da yeni ilişki başlangıçlarına neden olacak bir zamanlamayı gösteriyor.

Merkür’ün Jüpiter ile kare görünümü düşünsel abartılara, boşboğazlıklara ve vakit kayıplarına karşı uyarıyor. Merak ve Araştırma genişlemeyi getirebilir fakat ölçüsünde olmalıdır.

Yeniayı oluşturan Güneş ve Ay Başak konumları sağlıklı olandan yana ilişki seçimlerini ve mantığı ifade edecektir. Bu zamanlamada hesaplılık, gerçekçilik, ölçülülük,titizlik, sağlıklı ve faydalı olana yönelme hakim olacaktır. Toprak grubu Oğlak burcundaki Satürn ve Plüton ile olan üçgen açılar sosyal açıdan da daha tutumlu ve planlı hareket etmeyi gösteriyor. Bu zamanlamada ekonomik açıdan iyileştirme , düzenlenme ve planlama yapmak söz konusu. Astrolojik Haritalarında Toprak grubu burçlar olan Boğa, Başak ve Oğlak burçlarını taşıyanlar için destekleyici bir zaman olacaktır.

Koç burcundaki Retro durumdaki Mars’ın yine Retro durumdaki Plüton ve Satürn ile sert bakış açısı ilişkilerden yana baskı ve manipülasyon durumlarını gösteriyor. BU açılanma altında geçmişe dönük konularda hesaplaşmalar ve yüzleşmeler de olabilir. Karmik borçlar konusu ön plana çıkacaktır. Geçmiş bağlantılarınız ile ilgili çözümlemeniz ve dengelemeniz gereken olaylar olabilir.

Türkiye Astroloji Haritası

Başak Yeniayı Türkiye Astroloji haritasının 3. Evine gelmekte. Burası yolculuklar, medya, ticaret, eğitim, iletişim sektörü ve yakın komşular ile ilgilidir. Başak Yeniayının  Oğlak burcundaki Plüton ve Satürn retro konumları ile iyi bakış açısı olduğu için müttefik ülkelerle bir takım ilişkileri düzenlemek ve geçmişe dönük şeyleri halletmek için iyi olabilir. 

Koç burcunda gerileyen Mars ise Türkiye Astroloji haritasının 10. evinden geçmekte ve 7. Ev konumundaki Retro konumdaki Satürn ve Plüton ile sert kare açı görünümü yapmakta. Uluslararası camia önündeki çıkışlarımızın ülkelerle ilişkimiz açısından bir takım sonuçlarını ve geçmiş ile bağlantılı durumları bu zaman diliminde gözlemleyebilir ve çözümleyebiliriz.

Venüs Aslan konumunun 2. Evdeki yerleşimi ve yönettiği Boğa’da ve 11. Evdeki Uranüs ile kare açı görünümü değerler, kredibilite ve yatırımlar bakımından bir takım gelişmelerin işaretçisi.

Gezegen Hareketleri

Plüton

 

Oğlak burcunda ilerleyen Plüton 25 Nisan 2020’de geri harekete başladı. Tutkular, derin benlik, odaklanma, konsantre olunan konular, dönüşüm ve değişimler ile ilgili geçmişe dönük bakış açısı ve düzenlemeler önem kazanacak.

 

25 Nisan’da 24 derece Oğlak burcunda geri hareket

 

4 Ekim’de 22 derecede Oğlak burcunda direkt hareket

 

Neptün

 

Balık burcunda ilerleyen Neptün 23 Haziran 2020’de geri harekete başladı. İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar, yanılgılar ve aldatıcı durumlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.

23 Haziran’da 20 derece Balık burcunda geri hareket

29 Kasım’da 18 derecede Balık burcunda direkt hareket

 

Uranüs

 

Boğa burcundaki Uranüs, 12 Ağustos 2019 ile 11 Ocak 2020 arasında 2 derece Boğa’ya kadar geri hareketteydi. 11 Ocak’ta ileri harekete geçti ve bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova için daha çok söz konusu. Özellikle haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak.

Uranüs 15 Ağustos’ta Boğa burcunda tekrar geri hareket edecek.

2020’yi 6 derecede Boğa’da geri hareketle bitirecek.

 

Satürn

 

Satürn 22 Mart itibarı ile Kova burcuna geçti ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri harekete geçti.

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

 

11 Mayıs’ta 1 derece Kova’da geri hareket

 

2 Temmuz Oğlak burcunda geri harekete devam

 

bu süreçte Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak’lar bakımından sınırlar, çalışma hayatı, ekonomi düzenleme, iş, sorumluluk, geçmişle bağlantılı tekrar yapılanmalar söz konusu olacak.

 

29 Eylül’de 25 derece Oğlak’ta direkt hareket


Jüpiter

Jüpiter 2 Aralık 2019 itibarı ile Oğlak burcuna geçti. Toprak grupları için önemli bir döngü içine girilmiş oldu. Oğlak burçları için 12 yıllık döngü zamanı geldi ve açılım yapabilecekleri bir zamanın içindeler.

Sorumluluk, düzen, iş, profesyonellik ile ilgili temalar daha çok ön plana çıkarken, önceki süreçlerde yapılan bir takım çalışmaların sonuçları da kendini göstermeye başlayacaktır.

14 Mayıs’ta 27 derece Oğlak’ta geri hareket

13 Eylül’de 17 derece Oğlak’ta direkt hareket


Mars

28 Haziran 2020 – 7 Ocak 2021 arasında uzunca bir süre Mars Koç burcunda kalacak. Bu süreç içerisinde de 9 Eylül 2020 – 14 Kasım 2020 arası Retro süreci gerçekleşecek.

Mars Koç burcunda yönetici konumundadır ve oldukça güçlü bir zamanında olacak. Bu zaman diliminde liderlik, girişimler, savaşım, mücadele, bazı tartışmalar ve kaoslar, hareketlilik, dışa dönüklük, girişimlerde artış, hareketlilik, yenilikler, yeni başlangıçlar söz konusu olacak.  


Venüs

Venüs 7 Ağustos – 6 Eylül arası Yengeç burcunda olacak.

İlişkilerde duygusal paylaşımlar, yakınlık, empati ,sezgi, aile kavramları, güvenlik ihtiyacı ön plana geçecek. Sosyal açıdan yakın ilişkiler önem kazanacak. Güzellik, bakım ve detoks açısından iyi bir zaman olacaktır.

 

Venüs 6 Eylül – 2 Ekim arası Aslan burcunda olacak. 

 

Aslan burcundaki Venüs zamanlaması sosyal ve ilişkiler bakımından kısmeti ve cesareti ifade eder. Benlik güçlenir. Kalite arayışı, dışa dönüklük, görsellik, giyim kuşam, kararlılık verecektir. Ateş elementi burçlar olan koç, aslan, yay için güçlü bir zamanlama olacaktır. 

 

Merkür

Merkür 20 Ağustos – 5 Eylül arasında Başak burcunda olacak. 

 

Başak burcu Merkür için merkezi bir konumdur. Burada işlek bir zihin, seçicilik, ayırt etme, ayıklama, titizlik, simetricilik, mükemmeliyetçilik, işlevsellik öne çıkabilir. Sağlık ve estetik konularında işaret veren bir zamanlamayı da ifade eder.  

 

Merkür 5 Eylül – 27 Eylül arasında Terazi burcunda olacak. 

 

Terazi burcundaki Merkür politik, dengeleyici, uzlaştırıcı, ahenkli olabilir. Kararsızlıklara ve eyleme geçmeme konusuna dikkat etmek gerekecektir. Daha tok davranışları ifade eder. Koç’taki Mars ile karşı karşıya gelecekler. 


Ay Düğümleri

5 Mayıs’ta Ay Düğümleri burç değiştirdi. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçti. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.

Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay Balık için önemli zamanlama. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde gerçekleşebilecektir.  

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.


Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Başak burcundaki Yeniay burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

Koç: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Boğa: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

İkizler: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Yengeç: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Aslan: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.

Başak: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Terazi: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Akrep: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Yay: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Oğlak: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Kova: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, dedektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Balık: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir