YENGEÇ’TE YENİAY VE BURCUNUZ; HASSASİYETLER VE İLİŞKİLER

24.6.2017, Saat sabah 05:31’de Yengeç burcunun 3 derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek ve bu sırada yine Yengeç burcunun ilk dereceleri yükseliyor olacak. Yeniay ile birlikte şimdi yeni oluşumlar için yeni tohumların atılması ve olgunlaşmaya başlaması zamanı. Güneş ve Ay ile birlikte Merkür ve Mars da Yengeç burcunda seyrediyorlar. Bu stelyum yani gezegen dizilimi Yengeç burcu konularına daha fazla dikkat çekiyor. Yengeç burcu Ay tarafından yönetilir ve bizim temel yaşam kaynaklarımızla yakından ilgilidir. Ay fonksiyonu olarak yaşamın devamını sağlamak, güvende olmak, rahat hissetmek önemlidir. Hepimizin haritasında da bir Yengeç burcu bölümü mevcut. O bakımdan herkesin bu konuları kişisel haritasına göre yerleştiği alana göre çeşitli etkiler gösterecektir.

Neler olabilir?

Aile, ev ve özel hayatınız, beslenmeniz, genel olarak fizyolojik ihtiyaçlarınız, empati ve yakınlık kavramları ve hassasiyetleriniz ile ilgili konular öne çıkabilir. Yengeç hayatta kalmak, güvenlik ve kişisel alanını / yuvasını korumak ile ilgili bir burçtur. Yeniay haritasında Oğlak burcundaki Plüton’un bu Yengeç burcundaki gezegen dizilimine karşıt açı konumu da bu bakımdan daha fazla önem kazanıyor. Üstelik Mars’ın yanı sıra Plüton’un Jüpiter ile ilişkisi orb geniş tutulup devreye katılırsa bir T-kare açı kalıbı söz konusu.

Öncelikle zıt açıyı değerlendirirsek, astrolojik açılar arasında zıt açılar Satürn karakteri ile ifade edilen en zorlayıcı açılardır ve burada ağır olan gezegen de sistemin en ağır hareket eden gezegeni Plüton olduğu için onun anlamları baskın olabilecektir. Dolayısıyla bu zaman diliminde güç çekişmeleri, ya hep ya hiç durumları, nem kapmalar ve manipülasyon ile ilgili konularda daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Bu etkilerden özellikle burçların ikinci onluk diliminde doğan öncü burçlar (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak) daha çok etkilenecekler. Bu karşıt açılanma özellikle de Yeniay haritasının gösterdiği üzere 1-7 akslarında oluyor ki zaten karşıt açının da doğası 1-7 aksını ifade eder şekildedir. Yani burada ikili ilişkiler, karşılıklı ilişkiler, sözleşmeler, anlaşmalar ve tam tersi anlaşılamayan hususlar ve mahkemeler söz konusudur. Bu görünüm ortaklaşa iş yaptığınız kişileri ya da sizi tamamlayan yakın arkadaşlık, flört ilişkiniz, evlilik gibi yakın ilişki içinde olduğunuz kişileri içeriyor ki bunlar ile ilgili olabilecek çekişmeleri, anlaşmazlıkları gösterebilir bu durum. Bu dönemde ilişkiler bakımından yakınlık ve mesafeli olmak arasında da gitgeller yaşayabilirsiniz.

Farklı bir bakış açısından değerlendirilirse bu dönem belki de kendi üzerinizde de baskı uygulayabilirsiniz. Örneğin beslenme ile ilgili bir burç olan Yengeç’in bu Yeniay haritasında Güneş, Ay, Merkür ve Mars ile ifade olmasına rağmen ağır bir güç olan Plüton’un Oğlak burcundan zıt açısı bu dönem kendi kendinizi bu bakımdan daha fazla disipline altına aldığınızı da gösterebilir. Tabi eğer kendinize de fazla baskı yapıyorsanız bir yerde kayış kopabilir. Dikkat diyelim.

Devam edersek, bu haritada Boğa burcunda yönetici konumda olan Venüs’ün tam da aynı derecede bu Oğlaktaki Plüton’a ve Yengeç’teki stelyuma iyicil açılar yaptığını görüyorum. Neptün de hem Venüs’e hem Plüton’a yine iyi bir konumda duruyor diyebiliriz. Yani bir bakıma ilişkilerde anlayış ve empati ile hareket edilirse ve esnek olunursa var olan bir takım sorunların hallolması için iyi adımlar atılabilir.

T-Kare açı kalıbı açısından güç çekişmelerini incelersek, Yengeç daha koruyucu, anaç, cana yakın ve sezgisellik katan etkilerle birlikte dünya astrolojisinde halkı/toplumu ifade ederken Oğlak daha otoriter, disiplinli, zorlayıcı ve uygulamalar, inşa etmeler, düzenlemeler ile etkileri ve yine dünya astrolojisine göre Devleti/ Devletin otoritesini ifade ediyor. Bu etkiler arasında çekişmeler olabilir fakat arayı bulmalar ve dengelemeler yapılırsa daha iyi olacaktır. Bu zaman diliminde katı tutumların anlayışsızlığın antipati uyandırması da söz konusu. İşte bu noktada da Terazi burcundaki Jüpiter’in ifadesi daha da önem kazanıyor. Bu karşıtlığın gerilimi adalet, hak, hukuk, denge, bütünlük, birlik, eşitlik gibi kavramlar üzerinde de baskı yapıyor. Jüpiter’in ise aldığı major bir rahatlatıcı açı bulunmamasına rağmen az evvel belirttiğim Mars’a ve Plüton’a uyumlu açılar manzarayı nispeten yumuşatıyor.

Son olarak toparlarsam diyebilirim ki bu dönemde olabilecek bir takım çekişme ve anlaşmazlıklarda gereksiz alınganlıklara, huysuzluklara, abartmalara, güç çekişmelerine girmeden aklı selim, anlayışlı, empatili ve dengeli hareket etmeye özen gösterilirse sorunlar daha kolay hallolacaktır.

Isar Cap Danışman Astrolog Burak Üstün

YENGEÇ BURCUNDAKİ AY’IN BURCUNUZA ETKİLERİ (Yükselen ve Güneş (öz) burcunuz olarak okuyabilirsiniz.)

Koç: Aile, ev ve içsel hayatınız ile ilgili daha fazla güvende hissetme ve empati ihtiyacınız olabilir. Daha hassas hisler ile dolabilirsiniz ve duygulanımınız daha etkinleşebilir. Aile ile birlikte faaliyetler yapmak mümkün olduğu gibi hassasiyet kazanarak kendinizle ilgilenmeye de yönelebilirsiniz. Ev içindeki konular ön plana çıkabileceği gibi geçmiş ve kökler ile ilgili konularda gündeme gelebilir. Daha geniş bir anlamda Aile üyeleri/Akrabalar ile bir araya gelebilirsiniz.

Boğa: Yakın çevreniz, yakın yollar, iletişim, eğitim, zihinsel işler, bağlantılarınız ile ilgili daha empatik ve hisli yaklaşımlarınız olabilir. Sözlü ifadeleriniz daha hassas olabileceği gibi yakın çevreniz ile ilgili daha yakınlık ve anlayış arayışında olabilirsiniz. Zihninizde daha sezgisel bağlantılar kurabilirsiniz. İletişimde doğal olma ihtiyacı ön plana çıkabilir. Alım – satım gibi ticari konular ile ilgili haberleşmeler mümkün.

İkizler: Maddi konular, yetenekleriniz, üreticiliğiniz, kaynaklarınız ile ilgili güven ihtiyacınız artabilir. Bu konular ile ilgili hassasiyetiniz artabilir ve sezgilerinizi çalıştırabilirsiniz. Aile, ev, annelik, yakınlarınız ile ilgili harcamalarda bulunabilirsiniz. Empati ve sezgisel yeteneklerinizi kullanmanız söz konusu bu zaman diliminde.

Yengeç: Kişisel duruşunuz, görünümünüz, imajınız ile ilgili daha fazla hassasiyet kazanabilirsiniz. Daha fazla yakınlık ve doğallık ihtiyacınız olabilir. Girişimlerinizde daha çok yakınlık kurarak hareket edebilir ve kendinizi daha doğal ifade edebilirsiniz. Bu zaman diliminde Anneniz veya kadınlar/kadınlık ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Metabolizmanıza daha çok kulak verebilirsiniz. Yine beslenme ile ilgili konular ön plana çıkabilir.

Aslan: Kolektif bilinçaltı ile bağlantılar kurabilirsiniz. Kendi iç sesinizi daha iyi duyabilirsiniz. fedakarlık ve hizmet gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Ev ile ilgili konular ile ilgilenebilir, daha çok sezgisellik de kazanabilirsiniz. Duygularınızı ve hassasiyetinizi kontrol etmeye daha çok özen göstermelisiniz. Bu zaman diliminde elde olmayan, göremediğiniz noktadan gelen şartlar da söz konusu olabilir. Eşya kaybı ve dalgınlığa karşı dikkatli olun. Bir diğer bakış açısından değerlendirilirse daha gizli ve sessiz hareket etmenizde mümkün. Bununla birlikte meditasyon ile ilgili çalışmalar yapabilir, dua ve dileklerde de bulunabilirsiniz.

Başak: Arkadaş çevreniz, dost gruplarınız, dahil olduğunuz organizasyonlar ile ilgili yakınlık gerektiren durumlar gündeme gelebilir. Birlikte faaliyetler içinde bulunmak, empatik ve sezgisel hareket etmek mümkün. Gelecek ile ilgili konularda daha fazla hassas olabilirsiniz. Arkadaş grubu içinde anlayış ve besleyicilik ile ilgili konular da gündeme gelebilir. Çeşitli gruplar ile daha yakın hissedebilirsiniz.

Terazi: Kariyeriniz ve toplum önünüzdeki duruşunuzda kendinizi daha empatik ve sezgisel olarak ifade edebilirsiniz. Toplum önünde kendinizi daha hassas ve anaç ifade etme ihtiyacınız da ortaya çıkabilir. Daha güven ihtiyacı içinde ve çekingen algılanabilirsiniz bu zaman dilimi içerisinde. Yuvanız ya da toplum ile ilgili projelerinizle gündeme gelebilirsiniz.

Akrep: Uzak yollar, akademik konular, yabancılarla ilişkiler konusunda daha sezgisel ve empati kurmaya yönelik hareket edebilirsiniz. Yolculuklar söz konusu olabilir. Duygusallık, doğallık, yakınlık ifadeniz artabilir ve düşüncelerinize etki edebilir. Düşüncelerinizde daha hassas olabilir ve uzak hedeflerinizle ilgili güvence arayışı ile bağlantılar kurabilirsiniz.

Yay: Ortaklaşa kaynaklar, başkalarından gelen gelirler ile ilgili daha hassas bağlantılar kurduğunuz bir zaman dilimi. Kaos ve kriz getirecek durumlar ortaya çıkarsa bu durumlara karşı fazla huysuz ve sübjektif hareket etmek olumlu sonuç getirmeyebilir. Ortaklaşa kaynaklar, başkalarından gelen gelirler ve cinsellik ile ilgili daha fazla güvenlik ihtiyacı içinde hareket edebilirsiniz. Cinsel bakış açınızda daha hassas ve doğal bir meyille de hareket edebilirsiniz.

Oğlak: Ortaklık/eş/yakın arkadaş ile ilişkilerinizde daha sezgisel hareket edebilirsiniz. Empatik, sezgisel, hassas Eş/partner/yakın arkadaşlar ile tamamlanmak, beraber hareket etmek durumunuz olabilir. Bu özellikler ile uzlaşmaların yanı sıra negatif anlamları ( fazla duygusallık, huysuzluk, hassasiyet, fazla yumuşaklık vb.) ortaya çıkarsa zıtlaşma durumları da yaşayabilirsiniz. Siz kendinizde zıt kişilik özellikleri ile etkileşip, normal kişiliğinizden farklı bir yapıda hissedebilir ve farklı bir perspektiften bakabilirsiniz bu zaman diliminde.

Kova: Çalışma hayatınızda, eğer varsa yanınızda çalışanlar ya da evcil hayvanlar ile ilgili daha sezgisel ve hassas yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Yine bu alanlarda sizi huysuzlaştıracak durumlar ortaya çıkabilir. Ev ile ya da yakınlık, hassasiyet gerektiren konularda çalışmalar yapmanız mümkün bu zaman diliminde. Rutin düzeniniz içinde empati ve yakınlık ihtiyacı içinde olabilirsiniz.

Balık: Aşk hayatınız ya da kendinizi ifade edişiniz, gösterişiniz ile ilgili daha empatik olma ve sezgisel becerilerinizi ortaya koyma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. İfade ettiğiniz sevgide daha hassas ve hisli olabilirsiniz. Ev, geçmiş, tarih, koleksiyon gibi konular ile ilgilenmeniz mümkün. Çocuklarınız var ise onlar ile daha yakından ilgilenmek söz konusu olabilir. Size keyif verecek faaliyetler ile ilgili bağlantılar kurabilirsiniz. Spora yönelebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir