KOVA BURCUNDA YENİAY VE BURCUNUZ; ÖZGÜR İFADE ZAMANI

Kova’da Yeniay; Özgür ifade zamanı

28 Ocak 2017, Saat 3:07’de Kova burcunda bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay ile birlikte yeni bir filizlenme dönemine giriyoruz. Özellikle sosyal çevreler, dostluklar, organizasyonlar ve gruplar ile ilgili daha çok bağlantılar ve iletişim kurabileceğiniz bir zaman söz konusu olacak. Ayrıca bu yeniay süreci, ilişkilerle ilgili bakış açınızda geçişler ve değişiklikler olabileceğini gösteriyor.

Kova burcu genel olarak zamanın ötesine uzanan, gelecekle ilgili, hümanist, toplumcu bir yapıyı ifade eder. Olumlu olumsuz etkiler vardır hiç şüphesiz. Kova burcunun bazı etkileşimlerinde ortaya oldukça marjinal ve isyankar durumlar çıkar. Sürprizler, beklenmeyen şeyler, şoklar, çılgınca şeyler söz konusu olabilir. Ayrıca onun klasikteki yöneticisi Satürn ile ifade edilenin de Güneş’in karşındaki soğuk zaman yani kış sezonunun merkez karakteri olduğunu da belirtmek gerek. Ben kova burçlarının ürperti veren heyecanlardan hoşlandığını düşünüyorum bu bakımdan. Gözlemlediğim de budur. Yaşamsal, güvenlikle ilgili bir burç olan Yengeç’e 150 derece mesafedeki bu burç güvenlilik alanını terk etme konusunda oldukça iyidir ki burası Yengeç’e 1. Ev olarak aldığımız bir haritaya göre mesafe olarak 8. evi ifade eder. Bu da kriz, dönüşüm, ölüme yakın deneyim alanıdır. Türkiye’nin yükseleni de yengeç olduğu için Kova burcu ile ilgili zamanlar bizim açımızdan ne kadar önem kazanıyor bunu da anlarsınız bu bakımdan.

Kova yeniay’ında olumlu etkiler alabilmek için onun gelişkin anlamında ifade ettiği daha yüksek bir bakış açısından bakabilmek, zihinsel olarak değerlendirmeler yapabilmek gerekir. Astroloji de tam da bu anda gereksinimimiz olan bir şey olabilir. Çünkü astroloji ile ilgili burç da özellikle kova burcudur.

Şimdi bu süreci değerlendirmeye geçersem önce şunu belirtmek isterim ki herkesin kişisel doğum haritasındaki Kova burcu alanı aktif hale gelecek ve hiç şüphesiz herkesin bilinç seviyesine ve kendine göre yapısına binaen belirli bir alanda ve belirli bir şekilde bu etkiler ortaya çıkacaktır. Bu etkiler etki ettiği alanda reform olabileceği gibi daha aşırı çıkışları da ifade edebilir. İşin dikkat çekici tarafı Venüs ve Mars’ın bu süreç içerisinde burç değiştirerek Koç burcuna geçecek olmalarıdır. Venüs ve Mars’ın Balık burcundaki etkileşiminden sonra yani daha perde arkasında kalan, daha gizemli ve mistik, daha biz duygusunda, daha edilgen, daha fayda, sevgi ve hizmet düşünen, platonik olabilen etkileşimleri ifade eden zaman dilimi şimdi benlik, odaklanma, direkt açığa çıkan girişimlere ve dürtüsel ifadelere geçiş yapacak. Bir de üstüne Transit Uranüs’ün Koç burcunda seyretmesi ve Uranüs’ün aynı zamanda modern astrolojide Kova burcunun yöneticisi olması çok önemli bir zaman dilimini ifade etmekte. Burada tetiklenebilecek kova burcu ile ilgili her şey yani reform, toplumsal gösteriler olabildiği gibi bir taraftan daha marjinal ve isyankar biçimde açığa vuran şeyler olabilir.  Bunların yanı sıra zihinsellik ve girişim alanındaki bir takım sonuçların da ortaya çıkması söz konusu. Yani bilimsel camiadan da buluş keşif haberleri alabiliriz ya da bir takım bilim ve teknoloji projelerine tohum atma durumu bu zaman diliminde gerçekleşebilir.

Kişisel Açıdan

Kişisel alanda ele alırsak bir taraftan ne yapacağınız konusunda daha kararlı olacağınız bir dönemin içine girebilirsiniz. Ateş elementi Koç’un kendi yönetici olduğu Mars’a da geçmesiyle oldukça belirgin irade kazanacağı bir zaman dilimine giriyoruz. Fakat Kova burcu ve Uranüs etkileşimleri durumların bazı açılardan beklenmedik şekillerde de ilerleyebileceğini göstermekte. Uranüs ani gelişen beklenmedik olanla ilgilidir. Yüksek bir enerji söz konusudur Uranüs’te. Modern astrolojide Merkür’ün oktavıdır. Yaşam alanı olan 11. Ev ile birlikte her türlü çoklu bağlantıyı, interneti , sosyal ağı, arkadaşlık grubu gibi şeyleri ifade eder. Elektrik yüksektir, etkileşim çoktur bu alanda ve bir şeyler hem bu Mars ve koç etkileri hem Uranüs ve kova etkilerinden ötürü sıradan gelişmeyecektir hayatlarınızda. Kova Yeniay’ı ve Uranüs alanına girecek Venüs ve Mars ile yer değiştirmeleriniz artabilir. Yani bir şekilde fazlaca elektrik yüklenebilir aksiyonların ve sosyalliğin içine girebilir yeni şeyler bulabilir, keşfedebilir ve heyecan yaşayabilirsiniz bu süreç içerisinde. Özellikle haritasında Mars ve Uranüs yönü güçlü kişiler için bunlar geçerlidir ve farklı gruplar içine girmeler, sosyallik, hareket girişimler daha mümkün olabilecektir. Böyle bir zaman diliminde cesur hareketleriniz artabilir fakat fazlaca risklere girmek ve güvenli alanı terk etmek konusuna dikkat etmenizi ve sağ duyulu olmanızı öneririm. Haritalarında bu tip güçler etkin olmayanlar içinde bu süreçte yine fazla enerjilerini olumlu bir sosyallik ve faaliyetle atmaları iyi olacaktır.

İlişkiler, Flört, Ortaklık

İlişkilerden yana ele alırsam bu Venüs ve Mars’ın Balık sürecinden sonra tamamen artık açığa vurmak ve çekinmemek söz konusu olabilecek. Gizem kalkacaktır yani. Bu dönem içinde ilişkilerinizde isteklerinizi ifade etmek bakımından daha açık, net ve cesur olabilirsiniz.  Eğer haritasında Mars ve Uranüs yönü etkin kişiler iseniz kişisel açıdan ifade ettiğim durumları aynı şekilde yaşayabilirsiniz. Yani ortaklarınız, arkadaşlarınız ile birlikte gireceğiniz süreçler de bu şekilde olacaktır. Özellikle Venüs’ün koç burcunda oluşu ile -ki Terazideki Jüpiter’in dispozitörüdür ve bu Jüpiter tam koç burcundaki Mars, Venüs ve Uranüs dizilimi ile karşı karşıya gelecektir- önemli tamamlanma durumlarının içine sokacaktır sizi. Eksik hissedebilir ve sosyalliğe daha çok da yönelebilirsiniz bu zaman diliminde. Hem de bunu daha benliğiniz açısından ele alarak yapabilirsiniz. Yani içe kapalı yapıda birisi de olsanız bu zaman diliminde kendinizi daha açığa vurmanız daha cüretkar davranmanız söz konusu olacaktır.  Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey korkusuzca davranacağım diye ilişkilerde kabalaşmamak, kırıcı olmamak, isyan tetiklememektir. İlişkilerde ölçülü ve dengeli bir şekilde benliğinizi ifade etmeniz yerinde olacaktır. Yoksa bir takım tartışmaları ve kopuşları da istemeden tetikleyebilirsiniz. Dikkat.

Dünya Astrolojisi (Türkiye)

Toplumsal açıdan değerlendirdiğimizde ise yani Mundane (Dünya ) astrolojisi olarak baktığımızda Türkiye açısından çok önemli bir döneme girmiş bulunuyoruz. Özellikle Türkiye astrolojik haritasında 10. Ev alanında olan etkilerle politik sahada dünya çapında da ilgi çekeceğimiz, vurgu yapacağımız durumların içinden geçeceğiz. Ülke çapında kendini ifade ile ilgili bir cesaret de söz konusu olabilir. Özellikle politik sahadakiler, toplumda lider konumunda olanlar benliklerini daha çok ortaya koyabilirler ve bir şeyleri daha çok vurgulayabilirler. Koç burcu ve Mars aynı zamanda sertlik,  kaos, kabalık, savaş çıkarmak, mücadele ile de yakından ilgili bir burçtur ki bu zaman sürecinde gökyüzünde oluşacak T-Kare açı kalbının bir ucu Plüton Oğlak, bir ucu Jüpiter Terazi olacaktır. Bir ucu adalet, hukuk alanı ile birlikte sivil toplum örgütlerini, bir ucu devletin  otorite ve güç sahibi konumundakileri, bir ucu da askeri ve polis kuvvetleri içine alan gergin etkileşimler artabilir.

Toplumun liderlerinin üzerine de sorumluluk düşmektedir bu zaman diliminde çünkü onların davranışları toplumu da oldukça etkileyecektir. Olası tartışmaların da sağ duyu ile dengeli şekilde yapılması önemlidir aksi takdirde koç burcunun ve Uranüs ün bütün olumsuz anlamlarını görmek söz konusu olabilir. Zaman dilimi istisnasız iyi yönetilmesi gereken bir zaman dilimi olarak görülmekte. Burada toplumu oluşturan insanların kimliklerine, benliklerine, isteklerine, arzularına, bağımsızlıklarına karşı anlayışlı ve toplumun tamamının sahiplenildiği ve iletişim kurulduğu sağ duyulu bir şekilde hareket gerekmektedir. Yoksa mars ve koç ile olan gergin etkiler kaos tetikleyicidir Uranüs ile olan gergin etkiler isyan ve beklenmedik şeyleri tetikleyicidir. Uranüs ve Mars birleştiği zaman bunlar roket etkisi, patlama etkisi yaratan bir takım olaylara hız veren durumlardır. Sarsıntıdır, depremdir, patlamadır vs dir. Enerjilerin iyi kontrol edilmesi gereken bir zaman dilimidir. Gergin açılanmalar denge bakımından zorlukları gösterdiği için çok daha fazla çaba gerekmekte.

Yine sosyolojik olarak açarsak bu zaman diliminde insanlar daha çok bağımsız hareket etmek isteyebilir daha çok benliklerini vurgulamak isteyebilir. Bu özgür ifade demektir, kendini ifade demektir ancak bu etkilerden toplumun her kesimi etkilenecek ve her biri kendi görüşünü vurgulayarak öne çıkmak isteyecektir.  Bu açıdan anlayış ve tolerans önem kazanıyor. Koç, Mars’ın burcudur ve zıddındaki Terazi’de Venüs’ün burcudur. Burada barış ve uyumluluk vardır. Tolerans vardır. Transit Jüpiter’in Terazi’de ve Uranüs ün karşısında seyretmesi de manidardır. Yani ikili durumlar burada kaos ile savaşım ile daha barışçıl ve naif anlayışı karşı karşıya getiriyor. Yani toplumu uzlaştırıcı olunursa, sağ duyulu ve anlayışlı olunursa daha iyi geçirilecek bir dönem olacaktır. Ama eğer mars ın vahşi ve ilkel anlayışı tetiklenir ve sağ duyudan uzaklaşılırsa toplum çapında tartışmalar uluslar arası boyutta dikkat çekecek durumlara gelecektir. Umarız önümüzdeki bu süreç özellikle toplumsal bakımdan iyi ve sağ duyu ile yönetilir ve bir takım olumsuzluklara uğramadan bu süreci iyi geçiririz.

Şimdi Kova burcundaki Ay’ın bucunuza etkileri ile sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.

 

Kova burcundaki Ay, burcunuzu nasıl etkileyecek? (Güneş (öz burcunuz) ve yükselen burcunuz olarak okuyabilirsiniz.)

Koç: Bir takım kolektif faaliyetlere katılabilir, sosyal hareket edebilir ya da zihinsel bağlantılar kurabilirsiniz. Kolektif bakış açınız etkinleşebilir. Arkadaş çevreniz, dost gruplarınız, dahil olduğunuz organizasyonlar ile ilgili yenilikçi hareket etmeyi gerektiren durumlar olabilir. Birlikte faaliyetler içinde bulunmak, kolektif bir yaratıcılıkla hareket etmek mümkün. Gelecek ile ilgili konularda daha fazla özgürlük duygusu kazanabilirsiniz. Arkadaş grubu içinde dostluk ya da özgür ifade ile ilgili konular da gündeme gelebilir. Negatif etkileşimde grup içi isyankar ve kopuk davranışlara dikkat etmek gerekir.

Boğa: Kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuzda kendinizi daha farklı, özgür, orijinal ve birey olarak ifade etme ihtiyacınız ortaya çıkabilir. Gelecek ile ilgili yaratımlarınızı toplum önünde ifade edebilirsiniz. Hedeflerinizle ilgili daha hızlı ve spontane hareket etme durumunuz olabilir. İletişim ve dostluk ifadeniz artabilir.

İkizler: Uzak yollar, akademik, eğitim, yabancılarla ilişkiler konularında daha çok bağlantı kurabilir ve zihinsel hareket edebilirsiniz. Yolculuklar söz konusu olabilir. Bağımsızlık duygunuz artabilir ve daha bireysel bir perspektiften bakabilirsiniz. Düşüncelerinizde daha orijinal olmanız ve gelecek ile ilgili bağlantılar kurmanız mümkün.

Yengeç: Ortaklaşa kaynaklar, başkalarından gelen gelirler, başkalarının yetenekleri ile ilgili daha çok bağlantılar kurabilirsiniz. Kaos ve kriz getirecek durumlar açısından, isyankar, kopuk, fazla sabit fikirli hareket etmek olumlu sonuç getirmeyebilir. Cinsel bakış açınızda daha farklı ve bireysel meyille hareket edebilirsiniz.

Aslan: Sosyal; ortaklık/eş/yakın arkadaş ile ilişkilerinizde daha özgürce hareket edebilirsiniz. Farklı, teknoloji ile ilgili, özgür, spontane, çevresi olan eş/partner/yakın arkadaşlar ile tamamlanmak, beraber hareket etmek durumunuz da olabilir. Bu özellikler ile uzlaşmaların yanı sıra negatif anlamları ( Kopuk, isyankar, tahmin edilemez vs.) ortaya çıkarsa zıtlaşma durumları da yaşayabilirsiniz. Siz kendiniz de zıt kişilik özellikleri ile etkileşip, normal kişiliğinizden farklı bir yapıda hissedebilir ve farklı bir perspektiften bakabilirsiniz bu zaman diliminde.

Başak: Çalışma hayatınızda, eğer varsa yanınızda çalışanlar ya da evcil hayvanlar ile ilgili daha dostça ve objektif yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Yine bu alanlarda sizi bağsız hissettirecek durumlar da ortaya çıkabilir. Teknoloji, organizasyon, bağlantılar kurmak, çevre edinmek ile ilgili çalışmalar yapmanız mümkün bu zaman diliminde. Rutin düzeniniz içinde farklılık, özgürlük, dostluk ihtiyacı içinde olabilirsiniz.

Terazi: Aşk hayatınız ya da kendinizi ifade edişiniz, gösterişiniz ile ilgili daha özgürce olabilir ve iletişimciliğinizi ortaya koyabilirsiniz. Sevgi ifadenizde daha objektif ve bireysel hareket etmeniz mümkün. Dostlar, internet, teknoloji, bağlantılar kurmak ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Çocuklarınız var ise onlar ile daha yakından ilgilenmek de söz konusu olabilir. Size keyif verecek faaliyetler ile ilgili bağlantılar kurabilirsiniz. Spora yönelebilirsiniz.

Akrep: Aile, ev ve içsel hayatınız ile ilgili özgür ifade ihtiyacınız olabilir. Daha bağımsız hisler ile dolabilirsiniz ve bireysel bakış açınız daha etkinleşebilir. Bunun yanı sıra aile üyeleri/akrabalar ile bir araya gelebilir, birlikte faaliyetler de yapabilirsiniz bu zaman diliminde. Ev içindeki konular ön plana çıkabileceği gibi ebeveynler, geçmiş ve kökler ile ilgili konularda gündeme gelebilir.

Yay: Yakın çevreniz, kardeşler, iletişim, eğitim, zihinsel işler, bağlantılarınız ile ilgili daha dostça ve objektif bakış açısı ile yaklaşımlarınız olabilir. Sözlü ifadeleriniz daha özgürce olabileceği gibi yakın çevreniz ile ilgili daha fazla dostluk ve özgür ifade arayışında olabilirsiniz. Zihinsel olarak daha aktif olmanız mümkün. İletişimde isyankar ve kopuk ifadelerde olmamaya dikkat edin. Alım – satım gibi ticari konular ile ilgili haberleşmeler mümkün. Yolculuklar yapabilir, farklı insanlarla diyaloglar kurabilirsiniz.

Oğlak: Maddi konular, yetenekleriniz, üreticiliğiniz, kaynaklarınız ile yeni bağlantılar kurma ihtiyacınız ortaya çıkabilir. Bu konuları içine alacak şekilde gelecek ile ilgili planlar yapabilirsiniz. Teknoloji, iletişim, arkadaş ortamları ile ilgili harcamalarda bulunmanız mümkün. Harcamalarınızda özgürce olma ihtiyacınız olabilir.

Kova: Kişisel duruşunuz, görünümünüz, imajınız ile ilgili farklılık ihtiyacınız artabilir. Daha fazla zihinsel ve objektif olabilirsiniz. Girişimlerinizde daha özgürce olabilir ve kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Bu zaman diliminde Anneniz veya kadınlar/kadınlık ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Metabolizmanıza / Bedeninize daha çok kulak verebilirsiniz. Yine beslenme ile ilgili konular ön plana çıkabilir.

Balık: Kolektif bilinçaltı ile bağlantılar kurabilirsiniz. Fedakarlık ve hizmet gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Dostlarınız ile ilgili konularla ilgilenebilir, daha iletişimci olabilirsiniz. Farklılık ihtiyacını, isyan ve kopukluk davranışını kontrol etmeye daha çok özen göstermelisiniz. Bu zaman diliminde, elde olmayan, göremediğiniz noktadan gelen durumlar da söz konusu olabilir. Eşya kaybı ve dalgınlığa karşı dikkatli olun. Bir diğer bakış açısından değerlendirilirse daha gizli ve sessiz hareket etmenizde mümkün. Bununla birlikte kendi dünyanıza çekilebilir, meditasyon ile ilgili çalışmalar yapabilir, dua ve dileklerde de bulunabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir