20 Temmuz 2020 Satürnyen Yengeç Yeniayı ve Burcunuz: Düzen, Disiplin ve Yaşamdan Beslenmenin Dengesi

20 Temmuz 2020 Saat 20:32’de Yengeç burcunun 28. derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında Kova burcunun 0. derecesi yükselecek ( =İstanbul, Ankara için 5. derece). Bir Yengeç Güneş Tutulması, Bir Oğlak Ay Tutulmasının ardından şimdi tekrar bir Yengeç Yeniayı zamanındayız. Bu sefer Yengeç’teki Merkür de retrodan çıkmış durumda bulunuyor ve ileri hareketinde. Yengeç’teki Güneş, Ay ve Merkür’ün karşısında Oğlak’taki Jüpiter, Plüton ve Satürn bulunuyor. Satürn tam 28 derecede olduğu için tam bir karşıt açı söz konusu ve bu Yeniayı Satürnyen bir Yeniay haline getiriyor. Öncü burçların Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak son günlerine denk gelen zamanlarda doğanlar bu etkiden daha fazla etkilenecek. Yaşamlarında bazı seçimler noktasında kalacaklar. Karşıt açı özellikle ilişkileri ifade etmekte. Burada Plüton da Oğlak burcunda aynı şekilde karşıt konumda fakat 23 derecede hareket ettiği için etkisi daha zayıf kalmakta. İlişkilerde dönüştürücü olmak ya da partner tarafından dönüştürülmek ve birbirini etkileyen durumlar söz konusu. Tabi burada daha çok Satürn karşıt açısı çok yakın derecede olduğu için ön plana geçmekte. Yengeç tarafındaki hayattan tatmin ve beslenme arayışlarının karşıt temasında öz disiplinle ve olgunlukla birleştirerek bu zamanı işlemek mümkün.  

Yeniaylar Güneş ve Ay’ın kavuşum açısı yaptığı ve yeni başlangıç tohumlarının atıldığı zamanlamayı anlatır. İç ve Dış birdir. Eril ve Dişil aynı temadadır. Güneş özgüven, irade, karizma, başarı ve mutluluk ile ilgiliyken, Ay burada daha çok güvenli alanı, garanti olanı, ihtiyaçları, hassasiyetleri ifade eder. Güneş ve Ay bir araya geldiği zaman aslında Güneş’in etkisini örtmektedir. Fakat açı olarak bu başlangıç kavuşum açısı 0. Dereceyi ifade eder ve bu da başlatıcı Koç burcu ile ilgilidir. Bu Yengeç Yeniayı haritasına baktığımızda karşıt unsur olarak Oğlak burcunda Jüpiter, Plüton ve Satürn’ü görmemiz, bu zamanlamanın konuları, olayları, durumları objektif olarak çözümlemek açısından da epey etkin olduğunu gösteriyor. Normalde zıt açı ve olayı karşıt açıdan değerlendirme teması Dolunay zamanları ile ilgilidir.

En son bir Oğlak Ay Tutulması (Dolunay) geçirmiştik ve şimdi yine Oğlak karşıt açısında özellikle Satürn’den gelen açı ile karşıtlık kuran bir Yeniay zamanlamasındayız. Ay, yönettiği Yengeç burcunda ve Satürn de, yönettiği Oğlak burcunda bulunmuş oluyor. Böylece ev, aile, özel hayat, yakın ilişkiler, empati, duygular, sezgiler, hayaller ile iş hayatı, kariyer, mesafeli ilişkiler, duygusal mesafeler, ciddiyet, gerçekçilik, sorumluluklar, yükler karşı karşıya geliyor. Burada ilişkilerden yana ciddi bir tartma zamanlaması var. İhtiyaçları ve sorumlulukları dengeli şekilde değerlendirmek gerekiyor.

İlişkiler ve Kısmetler

İkizler’deki Venüs’ün ardından Yengeç’teki Merkür’ün de direkt hareketine döndüğü bu zamanlamada ilişkilerden yana iletişimler ve bağlantılar daha ileri dönük şekilde hareketlenecektir. Sözleşmeler ve anlaşmalar için daha olumlu bir zaman.

İlişkilerde Oğlak ve Satürn ile ifade olunan düzen, sorumluluk, ciddiyet ile Yengeç ve Ay ile ifade olunan yakınlık, empati, besleyicilik dengesi önem kazanıyor. Katılık hassasiyetle, çekingen kalmak elini taşın altına atmakla, huysuzluk sabırla, zaaflar irade ile karşılaşmakta. Katı olan yumuşak olanı şekillendirebilir ya da yumuşak olan katı olanı gevşetebilir. Bu zamanlamayı olumlu kullanmak için bu tip bakış açılarını geliştirmeniz yerinde olacaktır.

Yengeç’teki Yeniay, Güneş ve Ay’ın aynı sembolizmayı ifade ettiği bir zamanlama. Yani burada her türlü beslenme konusunu içine alıyor. Bizler mutlu olabilmek için doğru bir beslenme kaynağına sahip olmalıyız. Burada doğru eylemler, hem zihnen hem bedenen kişiyi daha olumlu etkileyecektir. Ay metabolizma ve bedenle ilgilidir. Burada uyku düzeni, sağlıklı bir beslenme ve doğru zamanlamalarla hareket etme önem kazanıyor. Flört hayatının ve buradaki yakınlığın da gerektiği gibi olması gerekiyor. Tabi beslenme sadece gıda ile değil bize güzel frekans veren her türlü kaynakla ilgilidir. Güzel bir manzara, bir doğa gezisi, bir parkta yürüyüş, bir çiçeğin kokusu, sevgili ile geçirilen anlar, evcil hayvanınızı sevmeniz, su ile temas etme; belki denize girme belki banyoda geçirilen bir vakit, güzel bir müzik dinlemek, güzel kokular sürünmek vs bunların hepsi aynı zamanda insanın doğası ile yakın olmasıdır. Yengeç Yeniayına girmeden evvel yakın zamanda bir duş almanız alacağınız bilgi titreşimleri bakımından da önemli olacaktır. Hiç durmayan ve devinen bir kozmik sitemin içinde yaşıyoruz.  Astrolojiye tekamül açısından yaklaştığımızda bu tip eylemlerin ve çeşitli ritüellerin olayların akışını güzel yönlendirmek bakımından önemli olduğunu belirtmeliyim. Eskiler buna majik çalışmalar derler. Geçmiş tarih özellikle bu tip doğa döngüleri ile eş zamanlı ritüller ile doludur. Günümüzün yaşam biçimi ise dğa açısından bunları engelleyebilmektedir. Dolayısıyla kendimizi arınmış hale getirmek ve tazelemek için daha bilinçli ve iradeli davranarak bir takım eylemleri gerçekleştirmeli ve dengeyi yakalamalıyız.   

Oğlak burcundaki Satürn’ün karşıt açısında gerçekleşen bu Yengeç Yeniayı, hayatınızı düzene sokmak ve yaşam sisteminizi oturtmak için iyi bir zamanlama olacaktır. Satürn sınırlamalar ile ilgilidir. Böylece insanın daha çok hislerle hareket eden doğaya ait yapısı daha üst bir mekanizma ve amaç ile şekillenir ve şekle sokulur. Bu bakımdan diyet için de uygun bir zaman olmuş oluyor. Kendinizi disipline sokup organize edebilirsiniz. Bu zaten Oğlak Tutulması ile tetiklenen bir yapıyken şimdi Yengeç yeni ayında da yakınlık duygusu ve hisleri de içine katarak bunu ortaya koyuyor. Kendiniz üzerinde çift taraflı çalışmak için önemli bir zamanlama gerçekten.  

İkizlerdeki Venüs 15 derecede ilerlerken, Koç burcundaki Mars da 12 derecede ilerlemesine devam ediyor.  Hava ve Ateş elementinin uyumlu olduğu bu zamanda ilişkiler bakımından daha hareketli ve dışa dönük eylemler söz konusu. Daha net yol çizmek mümkün olacaktır. İlişkilerde beraber yapılan hareket, eylem, aksiyon önem kazanıyor. Sosyallik, gezi, sportif faaliyetler için iyi bir zamanlama olacaktır. İkizlerdeki Venüs sosyal kısmetleri ve bağlantıları artırırken, Koç’taki Mars da girişimlere güç vermekte.  

25-26-27 Temmuz’da daha çok etkili olmak üzere İkizlerdeki Venüs’ün, Balık burcunda Retro durumdaki Neptün ile kare/sert/gergin açısı gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilişkilerde geçmişe dönük konular, bir takım yanılsamalar, aldanmalar, idealize edilen ilişkiler, ilişkilerde duygu sömürüleri, zaaflar, fazla beklentiler, tam net olmayan muğlak konular, dedikodular, skandallar, gizli ilişkiler gibi konular var.

Bu açı altında romantik dakikalar, yaratımlar, güzel ortamlarda bulunmalar, sevgi bolluğu, bir takım harcamalar, ilahi keyifler ya da dünyevi zenginlikler ve mutluluklar içinde olmak, anı yaratıcı ve güzel geçirmek gibi şeyler de olabilir. Ayrıca bu zaman diliminde gereksiz harcamalara da dikkat etmek gerekiyor. 

Yine 26-27 Temmuz’da Yengeç’teki Merkür ile Koç’taki Mars arasında bir kare açı gerçekleşecek. Sözlerde sertleşmek, hassasiyetlerin artması, agresiflikler, tartışmalar mümkün. Bu zaman diliminde sağ duyulu olmak gerekiyor. Ayrıca girişimlerde daha atak ve aktif olunabilir fakat düşünmende yapılan hareketlere dikkat etmek gerekiyor.  

27’sinde Ay Akrep ve Güneş Aslan konumları arası bir kare açı yapacak. Ay Akrep’e sabah 7:12’de geçecek ve saat 14’ten itibaren etki başlayacak ve öğlen 15 civarı daha etkili olacak. Bu açılanma ilişkilerden yana eril ve dişil tarafları ifade ediyor ve bu açı altında ilişkilerde uyumsuzluk ve çatışmaya dikkat etmek gerekiyor.

 
Türkiye Astroloji Haritası

Yengeç Yeniayı Türkiye Astroloji Haritasının 1. Evine gelmekte. Bu haritada Yengeç yöneticisi Ay 12. Evde ikizlerde yer almakta. Halk, Halk sağlığı, Kolektif ile ilgili konular, iletişim, medya ile ilgili konular ön plana çıkıyor. 12. V gizli ve perde arkası konularla da ilgilidir. Burada medyayı ifade eden ikizler bulunduğu için bu dönemde çıkacak haberlere de dikkat etmek gerekiyor. Sağlık konularında kontrol sağlamak önem kazanıyor. 1. Ev kontrolü ifade ederken 12. Ev kontrolsüzlüklerle ilgili olabilmektedir. Burada sosyal faaliyetlerin artabileceği düşünülürse Corona virüs bakımından da artışlar kaçınılmaz olacaktır.

Yeniay haritasında Oğlak’taki Satürn derecesinin Yeniay’a karşıt konumu bir takım baskılanmaları da ifade ediyor. Bu baskılanmalar, sınırlanmalar sağlık konusundan kaynaklı olabileceği ve otoritelerin bu yönde yeni kararlar alabileceği gibi diğer bir açıdan müttefik devletler ile ilgili olan konularda da kendini açığa vuran durumların ortaya çıkabileceğini göstermekte. Zorlanabileceğimiz durumların içine girebiliriz. Maddi, ekonomik bakımdan daha sıkı politikalar gündeme gelebilir. Zamanlama sosyolojik bakımdan da kemer sıkmayı ifade etmekte. Burada müttefiklerle politik ilişkiler durum açısından daha belirleyici olacaktır.

Mars Koç konumu Türkiye Astroloji haritansının 10. Evinde ilerlemekte. Burası İktidar partisi ile ilgili bir yer olarak iktidarın girişimlerini ifade etmekte. Bu zamanlamada Türkiye‘yi idare eden yöneticilerin daha çok çıkış içinde olup kendini ortaya koyması söz konusu. Koç burcundaki Mars burada benliği fazlaca ifade etmekte ve tabi burada iktidar partisi açısından daha çok benlik ile ilgili yapılan hareketlere dikkat edilmesi gerekiyor. Demokratik bakımdan da sınav içinde bulunduğumuz bir zamanı ifade ediyor durum.

Boğa burcunda ilerleyen Uranüs konumu daha önemli bu zaman diliminde zira Yeniay haritasında Kova burcu yükselmekte ve yöneticisi de Uranüs. Uranüs Türkiye astroloji haritasında 11. evde kendi evinde ilerlemekte ve burası toplum, biz kavramı, grup çalışmaları, organizasyonlar, sosyal medya gibi zihinlerin daha birleşik şekilde kendini ifade ettiği bir alan. Bu bakımdan özgürlükler ve bireysel düşünceler ile ilgili konular tekrar gündemde olacaktır. Burada Mars Koç konumu ile iktidar kanadındaki daha fevri ve benlik içeren tutumlar burayı daha olumsuz etkileyebilir. Önceki yazımda da belirttiğim üzere özellikle iktidar tarafındaki yöneticilerin esnek olmasını gerektiren bir zamandayız.  

Gezegen Hareketleri

Plüton

Oğlak burcunda ilerleyen Plüton 25 Nisan 2020’de geri harekete başlayacak. Tutkular, derin benlik, odaklanma, konsantre olunan konular, dönüşüm ve değişimler ile ilgili geçmişe dönük bakış açısı ve düzenlemeler önem kazanacak.

25 Nisan’da 24 derece Oğlak burcunda geri hareket

4 Ekim’de 22 derecede Oğlak burcunda direkt hareket

Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün 23 Haziran 2020’de geri harekete başlayacak. İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.

23 Haziran’da 20 derece Balık burcunda geri hareket

29 Kasım’da 18 derecede Balık burcunda direkt hareket

Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs 11 Ocak 2020’de ileri harekete geçti ve bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova için daha çok söz konusu. Özellikle haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak.

Uranüs 15 Ağustos’ta Boğa burcunda tekrar geri hareket edecek.

Satürn

Satürn 22 Mart itibarı ile Kova burcuna geçecek ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri harekete geçecek.

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

11 Mayıs’ta 1 derece Kova’da geri hareket

2 Temmuz Oğlak burcunda geri harekete devam

29 Eylül’de 25 derece Oğlak’ta direkt hareket

Jüpiter

Jüpiter 2 Aralık 2019 itibarı ile Oğlak burcuna geçti. Toprak grupları için önemli bir döngü içine girilmiş oldu. Oğlak burçları için 12 yıllık döngü zamanı geldi ve açılım yapabilecekleri bir zamanın içindeler.

Sorumluluk, düzen, iş, profesyonellik ile ilgili temalar daha çok ön plana çıkarken, önceki süreçlerde yapılan bir takım çalışmaların sonuçları da kendini göstermeye başlayacaktır.

14 Mayıs’ta 27 derece Oğlak’ta geri hareket

13 Eylül’de 17 derece Oğlak’ta direkt hareket

Mars

28 Haziran 2020 – 7 Ocak 2021 arasında uzunca bir süre Mars Koç burcunda kalacak. Bu süreç içerisinde de 9 Eylül 2020 – 14 Kasım 2020 arası Retro süreci gerçekleşecek.

Mars Koç burcunda yönetici konumundadır ve oldukça güçlü bir zamanında olacak. Bu zaman diliminde liderlik, girişimler, savaşım, mücadele, bazı tartışmalar ve kaoslar, hareketlilik, dışa dönüklük, girişimlerde artış, hareketlilik, yenilikler, yeni başlangıçlar söz konusu olacak.  

Venüs

Venüs 7 Ağustos’a kadar İkizler burcunda olacak.

Venüs İkizler burcundayken sosyal anlamda hareket getirir. İletişim, bilgi alışverişi, türlü türlü konulardan konuşmak, hareketlilik, geziler ile ilgilidir. Venüs sosyallik, paylaşım, kendine bakım, çekicilik, sahip olunan değer ve beceriler ile ilgilidir. İkizler burcundayken çift kısmetlilik, ilişkilerde ikili durumlar, dedikodular ve bölünmeler gibi şeyler de getirebilir.

Merkür

28 Mayıs’tan sonra Yengeç burcunda ilerleyecek Merkür burada daha çok içe çekilme, ilişkilerdeki hassasiyet, empati konularını gündeme getiriyor. Güvenlik ve ihtiyaçlar önem kazanacak. Aile, ebeveynler, koruma-kollama, besleyicilik, çevreye ilgi artımı olabilir. Garanti olan şeyler üzerine odaklanma ve bununla ilgili zihinsel faaliyetler artabilir. Doğru ve ölçülü olarak iletişimde kullanılan sezgiler önem kazanacaktır. İçe kapalılık, tam net olmayan konularda içsel olarak bir takım doğru olmayan yargılara varmak ve gereksiz ürkeklikler sakınılması gereken şeylerdir.    

Yengeç burcundaki Merkür 18 Haziran – 12 Temmuz arasında geri hareket yapacak. Bu süreçte geçmişe yönelik düzenlemeler, hatırlamalar, işlemlerde bir takım gecikmeler ve bağlantı ile ilgili problemler olabilir.

Merkür 5 Ağustos’ta Aslan burcuna geçecek ve 20 Ağustos’a kadar burada kalacak. Böylelikle Mars Koç süreci ile birlikte sözlü dışa vurumlar açısından daha güçlü bir zamanlama gelecek. Sözleşmeler ve anlaşmalar bakımından daha fazla cesaretle girişimler olacak bir zamanlama olacaktır. 

Ay Düğümleri

5 Mayıs 2020’de Ay Düğümleri burç değiştirdi. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçti. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.

Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay, Balık için önemli zamanlama. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde söz konusu olabilir.   

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Yengeç burcundaki Yeniay burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

Koç: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Boğa: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

İkizler: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.

Yengeç: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Aslan: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Başak: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Terazi: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Akrep: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Yay: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, dedektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Oğlak: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Kova: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Balık: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir