19 Ağustos 2020 Aslan Yeniayı ve Burcunuz: Girişim ve Kendini Gösterme Zamanı, Sınırlara ve Kurallara Dikkat!


19 Ağustos 2020, Saat sabah 5:42’de Aslan burcunun 26. derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında yine Aslan burcunun 18. derecesi yükselecek.
( =İstanbul, Ankara için 21. derece). Yeniay haritasında 24. derecedeki Mars Koç konumunun Güneş Aslan 26, Ay Aslan 26 ve Merkür 28. derece konumlarına üçgen açı içinde olduğunu görüyoruz. Bu açılanma yaratım, girişim, liderlik, kendini gösterim, sportiflik, flört hayatı bakımından daha dışa dönük ve cesur şekilde olan ifadeleri gösteriyor. Fakat 24. derecedeki Mars’ın 26. derecedeki Satürn ve 22. derecedeki Plüton Oğlak konumları ile kare görünümü de var. Mars’ın esnek açılarının yanı sıra böyle sert açılanmaları, oldukça dikkat edilmesi gereken açılanmalar. Bunların detayına giricem.

Aslan benlik ve ego ile ilgilidir. Güneş bu burcun yöneticisidir. Sıcak yaz günü ve güneş ışığının kuvveti ve ısısı yaşam enerjisinin gücünü ve yaşam sevgisini ifade eder. Güneş sembolizması ezoterik açıdan bilgeliği, ermişliği, kahramanlığı, asaleti ve gururu anlatır. Gelişkin bir süper ego haritalarda Güneş’in durumu ile ilgilidir. Bu zaman dilimindeki yeni başlangıçlar ve yaratımlar, tekamül yolculuğumuzda bilginin ve bilgeliğin ortaya çıkması açısından güçlü olacaktır. Özellikle Plüton ve Satürn açıları da zorlayıcı niteliğiyle dönüşümü ve inşaatı ifade etmekte. Burada bir takım şeyleri kabul etmek, takıntı ve endişeden ziyade kendi dönüşümüne ve inşaatına yönelmek yerinde olacaktır.

An haritasın Aslan burcu yükseliyor ve aslan etkisi ön planda olanlara dikkat çekiyor. Kendini gösterim ve girişim zamanlamasının yanı sıra tamamlanması gereken işlere de dikkat çekiyor zamanlama. Yükselen Aslanların özellikle sağlık, çalışma hayatı, bir takım iş yükleri, çalışma hayatındaki ilişkiler, estetik konular, evcil hayvanlarla ilgili konular, beslenme, diyet, sağlık ve hijyen konularına dikkat etmeleri gerekiyor.    

Genel olarak Aslan eğlence hayatı, spor, gösteri, liderlik, yöneticilik, sahne, sunum, organizasyonculuk ile ilgili meslekleri ve alanları ifade eder. Tiyatro, sinema sektörü ilgili alanlarıdır. Gösteriş, show, riske girmek, lüks, kalite, görsellik, aşk hayatı, eğlence hayatı, tatiller, keyif alınan hobiler, hareketli faaliyetler hep bu alanla ilgilidir. Koç burcundaki Mars’ın üçgen açı desteği ile de bu konu bir hayli kuvvetlenmiş görünmekte.

Aynı zamanda bilginin dışa vurumu, ittirici güçler ve motivasyonlar açısından önemli bir zaman dilimi olacaktır. Ateş elementi burçlar Koç, Aslan ve Yay’lar kendilerini daha iyi ortaya koyabilecekleri bir zamanlamanın içerisinde olacaklar. Özellikle burç tarihlerine göre 24. – 28 dereceye karşılık gelen ya da burçlarının 24. – 28. günleri civarına denk gelen öncü (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak) ve sabit burçlar (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) daha çok etkilenecekler bu durumdan.

Yeniay öncesi 13 Ağustos’ta Koç burcundaki Mars’ın, Oğlak burcundaki Plüton ile karesi gerçekleşiyor. (23. Derece) Ardından 24 Ağustos’ta da Koç’taki Mars bu sefer Oğlak’taki Satürn ile bir kare açı yapıyor. Güneş’in ifade ettiği egoizma’nın ve belik etkilerinin daha kuvvetlendiği bir zaman diliminde böylesi sert gezegen kodlarının görünmesi zorlayıcı durumları işaret ediyor. Mars-Plüton kodu ile güç savaşı, manipülasyon, değişim dönüşüm ile ilgili zorlayıcılıklar söz konusu olacak. Bu zaman diliminde Mars yönettiği Koç burcunda, Satürn de yönettiği Oğlak burcunda yer alıyor. Bu durumda ya yeni şeylerin inşası için biraz da zorlayıcı girişimler ya da bir takım sınırlamalar ve engeller söz konusu. Satürn geri harekette olduğu için geçmişe ait karmik yükler gündeme gelecek ve bir takım sorumluluk konularıyla yüzleşmeler de olacaktır. Bu etkilerden özellikle öncü burçların koç, yengeç, terazi oğlak 23. derecesi ile 27. derecesinde gezegenleri olanlar ya da Güneş burçları (öz burç) burcun 23. Ve 27. günü civarı olanlar etkilenecektir.

İlişkiler ve Kısmetler

An haritasında Venüs’ün Jüpiter’e doğru karşıt açılanmaya gittiğini de görüyoruz. Devamındaki günlerde de etkisi iyice artıracaktır. Bolluk, bereket fakat ilişkiler açısından müsrifliğe, harcamalara, abartılara da dikkat edilmesi gereken bir dönem. Kısmetler flört ilişkileri açısından artabilir. Fakat zıt açı uzlaşmayan durumları da gösteriyor.

Yengeçteki Venüs ilişkiler açısından hassasiyetleri, duyguları, duygusal beslenmeyi, yakınlığı ifade ederken Oğlak’taki Jüpiter daha çok işe, gerçekliğe, sorumluluklara odaklıdır. Bu süreçte yakınlık ve mesafeler arasında, özel ve iş hayatı arasında da dengeler kurmak gerekiyor. Bu açılanma 24 ve 25 Ağustos’ta daha çok etkin olacak ve ardından etkisini zayıflatacak.   

Yazımın girişinde belirttiğim, tarihlerini ve hangi burçların etkileneceğini verdiğim Mars’ın Satürn ve Plüton ile açılandığı zamanlar, ilişkiler açısından zorlamalara ve baskıcılığa neden olan bir zaman olabilir. Burada güç çatışmaları olabilir ve bakış açısı kararıp daralabilir. Öfkeye, birikmiş enerjilere, endişelere dikkat etmek gerekiyor.  Engellenme sınırlanma durumları ve ya karmik anlamda ilişkiler açısından geçmişle bağlantılı yüzleşmeler olabilir. Bu açılanmaların olduğu zamanlarda içine girilecek olaylara dikkat etmek gerekiyor. Diğer taraftan bireysel açıdan bu açı etkisi altında kendini kontrol ve disipline etmek söz konusu olabilecektir. Böylelikle iş ve sorumluluklara daha çok odaklanılabilir ve bir şeylere şekil verip dönüştürülebilir.

Türkiye Astroloji Haritası

Aslan burcundaki Yeniay Türkiye Astroloji Haritasının 2. Evine geliyor. Burası ekonomiyi, bankacılığı, değerli madenleri, altını, harcamaları, borçları ifade eden bir alan. Burayı yöneten Güneş konumu Türkiye Astroloji haritasında 5. Evde ve Akrep burcundadır. Bu bakımdan yöneticiler, idareciler, onların yaptıkları harcamalar, tv de boy göstermeleri konusu daha da ön plana çıkıyor.

Koç burcundaki Mars İktidar partisini ifade eden 10. Evde yolculuğuna devam ediyor. Burada 2. Evin ifade ettiği ekonomik konularla da ilgili olarak bir takım girişimler ön plana çıkabilir. Oğlak burcundaki gezegen konumlarına sert açı yapan Mars Koç konumu burada müttefik devletlerle ve aradaki sözleşme ve anlaşmalarla ilgili konularda bir takım zorluklar yaşanabileceğini ifade edebilir. Bu süreçte yöneticilerin söylemleri doğrudan bu alana etki edebilir.

Hükümetin uluslararası camiada daha çok sesi çıkması ve bir takım girişimleri hususuna daha önce de değinmiştim. Bu süreçte Ayasofya’nın Cami olarak ilan edilmesi olayı olmuştu. Yine bu süreçte uluslar arası camiada ilgi çekecek girişimler olabilir. Fakat bu Aslan Yeniay sürecindeki gökyüzü konumlarının matematiği bir takım devletlerle girilecek çatışmalar ve çekişmeler konusunda uyarıyor. Koç politik bir burç olan Terazi’nin karşıtıdır. Bu süreçte politik ilişkiler bakımından sert hareketler olabilir. Bu biraz çatışmalı çekişmeli durumlar bir takım yeni girişimler ve projelerle ilgili de olabilir. Benlik koyulan ve cesur durulan bir zamanlama olabilir. Aslan yeniayı süreci birçok bakımdan yine ekonomi ile etkileşimleri işaret etmekte. Bu süreçte ekonomi sistemimiz ve milli servetimiz ile ilgili durumlar kendini daha net bir şekilde gösterecektir.  

Gezegen Hareketleri

Plüton

Oğlak burcunda ilerleyen Plüton 25 Nisan 2020’de geri harekete başladı. Tutkular, derin benlik, odaklanma, konsantre olunan konular, dönüşüm ve değişimler ile ilgili geçmişe dönük bakış açısı ve düzenlemeler önem kazanacak.

25 Nisan’da 24 derece Oğlak burcunda geri hareket

4 Ekim’de 22 derecede Oğlak burcunda direkt hareket

Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün 23 Haziran 2020’de geri harekete başladı. İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar, yanılgılar ve aldatıcı durumlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.

23 Haziran’da 20 derece Balık burcunda geri hareket

29 Kasım’da 18 derecede Balık burcunda direkt hareket

Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs, 12 Ağustos 2019 ile 11 Ocak 2020 arasında 2 derece Boğa’ya kadar geri hareketteydi. 11 Ocak’ta ileri harekete geçti ve bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova için daha çok söz konusu. Özellikle haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak.

Uranüs 15 Ağustos’ta Boğa burcunda tekrar geri hareket edecek.

2020’yi 6 derecede Boğa’da geri hareketle bitirecek.

Satürn

Satürn 22 Mart itibarı ile Kova burcuna geçti ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri harekete geçti.

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

11 Mayıs’ta 1 derece Kova’da geri hareket

2 Temmuz Oğlak burcunda geri harekete devam

bu süreçte Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak’lar bakımından sınırlar, çalışma hayatı, ekonomi düzenleme, iş, sorumluluk, geçmişle bağlantılı tekrar yapılanmalar söz konusu olacak.

29 Eylül’de 25 derece Oğlak’ta direkt hareket

Jüpiter

Jüpiter 2 Aralık 2019 itibarı ile Oğlak burcuna geçti. Toprak grupları için önemli bir döngü içine girilmiş oldu. Oğlak burçları için 12 yıllık döngü zamanı geldi ve açılım yapabilecekleri bir zamanın içindeler.

Sorumluluk, düzen, iş, profesyonellik ile ilgili temalar daha çok ön plana çıkarken, önceki süreçlerde yapılan bir takım çalışmaların sonuçları da kendini göstermeye başlayacaktır.

14 Mayıs’ta 27 derece Oğlak’ta geri hareket

13 Eylül’de 17 derece Oğlak’ta direkt hareket

Mars

28 Haziran 2020 – 7 Ocak 2021 arasında uzunca bir süre Mars Koç burcunda kalacak. Bu süreç içerisinde de 9 Eylül 2020 – 14 Kasım 2020 arası Retro süreci gerçekleşecek.

Mars Koç burcunda yönetici konumundadır ve oldukça güçlü bir zamanında olacak. Bu zaman diliminde liderlik, girişimler, savaşım, mücadele, bazı tartışmalar ve kaoslar, hareketlilik, dışa dönüklük, girişimlerde artış, hareketlilik, yenilikler, yeni başlangıçlar söz konusu olacak.  

Venüs

Venüs 7 Ağustos – 6 Eylül arası Yengeç burcunda olacak.

İlişkilerde duygusal paylaşımlar, yakınlık, empati ,sezgi, aile kavramları, güvenlik ihtiyacı ön plana geçecek. Sosyal açıdan yakın ilişkiler önem kazanacak. Güzellik, bakım ve detoks açısından iyi bir zaman olacaktır.  

Merkür

Merkür 5 Ağustos – 20 Ağustos arasında Aslan burcunda olacak.

Yengeç’teki Merkür sürecinin ardından ilişkilerde daha net ve sağlam ifadeler ortaya çıkacaktır. Koç burcundaki Mars ile birlikte sosyal girişimler ve bağlantılar kurmak bakımından da daha aktif bir zamanlama olacaktır.

Ay Düğümleri

5 Mayıs’ta Ay Düğümleri burç değiştirdi. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçti. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.

Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay Balık için önemli zamanlama. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde gerçekleşebilecektir.  

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Aslan burcundaki Yeniay burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

Koç: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Boğa: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

İkizler: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Yengeç: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.

Aslan: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Başak: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Terazi: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Akrep: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Yay: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Oğlak: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, dedektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Kova: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Balık: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir