ASLAN BURCUNDA MARS ETKİLİ YENİAY VE BURCUNUZ; CESARET VE SAHNE ZAMANI!

23 Temmuz 2017, öğlen saat 12:46’da Aslan burcunda Mars etkili bir Yeniay gerçekleşecek. İstanbul’a göre çıkartılan Yeniay haritasında Terazi burcunun 22. derecesi yükseliyor (Ankara için +3 derece ileride)

Aslan Yeniay’ı gerçekleşirken Ay ve Güneş’in ilk derecedeki kavuşumuna, Mars da Aslan burcunda 1 derece tolerans ile yakın duruyor. Merkür ise 26 derece Aslan’da yer alıyor ve yine 24 derecedeki Aslan burcuna dönmüş olan kuzey düğüm ile kavuşuyor ve bu Kuzey düğüm yönündeki ilk yeniay olmuş oluyor aynı zamanda. Böylece genel tabloda Ateş elementi Aslan burcunda ve kuzey düğüm yönünde 4 gezegenin oluşturduğu stelyum söz konusu. Kuzey düğüm burada Kova’nın biz kavramı ve grup çalışmalarından ziyade daha çok benlikle hareket etmek, inisiyatif kullanmak ya da kolektif kimlik ve grup bilinci ile hareket etmek yerine daha bireysel kimlik ortaya koyan ve bireysel akıl ve yaratıcılık sergileyen davranışları ifade ediyor. Yani burada kişisel bir çaba, kendini gösterme, kendine merkezlenme, sahneye çıkıp dikkat çekme ile ilgili konular söz konusu. Eğer kişisel anlamda kendi başınıza bir takım kararlar alacak, girişimler yapacak ve iradenizi kullanıp bir şeyleri yönetip yönlendirecekseniz bu dönem için bu etkilerin güçlü vurgu yaptığı görülmekte.

Yine genel olarak aşk, ortaklık, iş hayatınız, kariyeriniz bu Yeniay’dan oldukça etkilenebilir. Aslan sahneye çıkmak demektir evet fakat burada Mars ile birlikte olması fazlaca agresif, şiddetli, benmerkezci enerjileri de getirebilir ki dikkat edilmesi şarttır. Böylesi yoğun ve Mars vurgulu Aslan etkileşimleri ile durumlar sıcaktan öte kızgın bir hal alabilir. Bu dönemde bazıları çok daha fazla gerginleşebilir ve agresif olabilir. Bu etkiler en başta lider, idareci, yönetici, patron, şef, baba gibi figürler üzerinde ortaya çıkabilir. Bunların dışında Aslan burcu eğlence hayatını, flörtü, tatili, dansı, çocukları, borsayı, şans oyunlarını, kumarı, riskli işleri, artistik hareketleri, aktörler ve aktrisleri, idarecileri, yöneticileri, sporcuları, sahne ile ilgili ve göz önüne çıkan her türlü insanı, tanıtım ve reklam sektörünü ifade eder. Bu dönem bu konularla ilgili faaliyet ve girişimlerde artışlar olması mümkün.

Aslan burcundaki Güneş – Mars kavuşumu ile özellikle liderler açısından rekabet ve açıkça meydan okuyan durumlar olabilir bu dönem.

Aslan bedende kalp ve beyin gibi başlıca organları ifade eder. Bu bakımdan kalbi fazlaca yormamaya ve fazlaca gergin asabi olmamak öfke ve siniri kontrol edebilmek ve enerjiyi doğru yönlendirmek gerekiyor. Aslan gururlu bir enerjidir. Gururla ilgili konularda hassas olan Aslanlar bu dönem daha gergin ve hassas olabileceği ve etkilenebileceği durumlar yaşayabilirler dikkat. Sadece onlar da değil bütün sabit burçların ilk günleri doğanlar (Aslan’ın yanı sıra Boğa, Akrep ve Kova’lar) da aynı şekilde durumların içinde kalabilirler. Bazı işaretler de açıkçası bu aslan ile ilgili saydığımız konularla ilgili riskler taşıyor. Bu dönem spor kazası, sahne kazası, liderler figürlerin sağlık durumu ile ilgili durumlar akla gelebilir. Bir taraftan da fazlaca harcamalar, lüks meyli, giyim kuşam konuları, daha kaliteli olanı arayış olabilir ama bundan ziyade bu dönem imaj ve görüntü ile ilgili düzenlenme konusu önem kazanıyor diyebiliriz.

Aslan medikal astrolojide beyin ve kalbi temsil ederken aynı zamanda anlam olarak aklı, yaratıcılığı ve aşk duygularını, sevgiyi, yaşam coşkusunu ve enerjisini de ifade eder. Böylece olumsuz anlamda benmerkezcilik, kibir, gösteriş gibi etkilere karşın olumlu ve doğru anlamda geliştiğinde etrafına güç, kuvvet, karşılıksız sevgi veren baba bir enerjiyi ifade eder. Bu bakımdan özellikle ezoterik ve ruhsal anlamları bakımından da topluma yön gösteren, babalık yapan, ışığı yüksek, bilge kişileri ifade eder. Tabi burada değindiğimiz baba figürünün kadın ve erkek gibi cinsiyet ayırımı yoktur, burada bilgelik, cesaret, güven vermek, sevgi ve olgunluğun insan varlığında ortaya çıkması söz konusudur. Yazının devamında ezoterik açıdan da ele alacağım.

İlişkiler

 

Evet, biraz ilişkilere detaylı değinelim. Aslandaki gezegen topluluğunun gösterdiği zamanlama sıcak bir aşk ve eğlence zamanını ifade ederken eğer aşk kavgası veriyorsak, ilişkilerde konunun buradan da kızışması mümkün onu da belirteyim. Yeniay an haritasından ele aldığımızda ise, Terazi burcu yükseldiği için ortaklaşa işler, ilişkiler açısından sahneye çıkma zamanı okey fakat Yeniay zamanı ile ilgili bir hafta kadar etkili Venüs – Satürn karşıtlığı ilişkilerden yana çekişmeler ve zorlanmaları da getirebilir. Bu zamanlama kısmetler ve sosyal bakımından sınırlayıcı ama aynı zamanda düzenleyici olabilecek bir etkinin de olduğunu ifade ediyor. Bir taraftan Jüpiter’in uzaklaşan uyumlu açısı da devam ediyor ama nispeten etkisi diğerine oranla zayıf. Yani büyüme ve fırsat etkileri uzaklaşırken sınırlayıcı bazı etkiler gündemde. Bu bir nevi rahat bir durumdan ilişki içi sorumluluk, üzerine yük alma gibi durumlara geçilebileceğini ve bunun zorlayabileceğini gösteriyor. Satürn – Venüs kombinasyonları aslına bakılırsa daha fazla sorumluluk ve ciddiyet barındıran ilişki kodları ile ilişkilidir ve iş hayatı bakımından da düzenliliği ifade eder. Yani Jüpiter kısmet bereket Satürn olumsuzluk gibi düşünülmemesi gerekir illa. Burada bizim tutumumuz da önemlidir. Satürn olgunlaştırır çünkü Satürn yükün altına, sorumluluğun altına elini koymayı anlatır. İşte bu dönem ki ilişkilerde bir taraftan karşı tarafın durumunu gözetmek ve sorumlu ve ciddi yaklaşım bir taraftan da çok baskıcı olmamak ve anlayış geliştirmek önemli.

Aslan Yeniay’ı etkisi ile ilişkilerde yeni olsun mevcut olsun bu dönem içinde bazı şeylerin açıkça vurgulanıp ortaya çıkartılmak istenmesi söz konusu olabilir. Bu zamanlamadaki ilişkiler/ortaklıklar, ortaya ruhsal bakımdan daha fazla mücadele ve güç koymayı göstermekte. Bu etkileşimler iyi birleştirilirse ilişkilerde enerji çok güçlü, iyi ve amaca dönük olacaktır ama eğer bu işaretler ilişki içi bir takım rekabet, mücadele gibi durumları ifade ediyorsa gerginlikler ve kaos da söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla ‘Aslan burcundaki Ay sizi nasıl etkiliyor’ diye anlattığım kısımda her burcun konuyu bir de Mars temaları ile düşünmesi ve ilgili alanlarda zorlayıcı durumlar çıkabileceğini de göz önünde bulundurması gerekir.

Yeniay haritasında bir dikkat çeken konu da Aslandaki Merkür ile Koç’taki Uranüs arasında oluşacak uyumlu ve bu arada yine aslandaki kuzey düğüm ile aslandaki Merkür ün yakın dereceleri. Bir takım destekler açısından bu dönem kurulacak ilişkiler ve bağlantılar önem kazanıyor. Özellikle yukarıda saydığımız aslan burcunun yaşam içindeki konuları ile ilgili olarak örneğin özellikle sahneye çıkma, aşk ve iş hayatında yaratıcılık konusunda öne çıkma vs. bir takım fırsatlar bu dönem kurulacak iletişim ile de yakından ilgili olacak. Tabi bu dönemde biraz sert mars enerjisini de yumuşatmak gerekiyor. Özellikle bu dönem içinde işyerinde çalışanlar açısından, üstleri ile ya da çalışma arkadaşları ile gireceği olaylarda durumlarda esneklik açısından daha dikkatli olmaları gerekebilir.

Türkiye Haritası ve Yeniay

 

Türkiye açısından değerlendirildiğinde özellikle değindiğimiz gibi liderler arasında rekabet daha fazla artabilir ve bu dönem açık meydan okumalar söz konusu. Fakat bu durumlar Türkiye astrolojik haritasında Aslan burcu 2. Eve geldiği için (yükselen Yengeç’e göre) maddi ve ekonomik olarak bir şeylerin hareketlenebileceği ve etkilenebileceği gözüküyor. Genel olarak sıralarsak üretim, maddi konular, Türkiye’nin borçları – alacakları, ekonomisi, gelirleri, kaynakları bakımından bir takım girişimler, arayışlar olabilir. Burada dikkat çeken bir konu masraflar oluyor aynı zamanda. Aslan kraliyet, gösteriş, zenginlik ve maden olarak da altın ile ilgilidir. Bu bakımdan masraflar konusuna dikkat edilmesi gerektiği gibi dikkat edilmeyen hususlardan dolayı ileriye dönük de olabilecek şekilde bu alanda kaos yaşama durumları olabilir. Astroloji’de 2. Ev boğa burcunun doğal evidir ve boğa dünya astrolojisinde sahip olunan kamu malı ve demirbaşlarla ile ilgilidir. Şimdi gelelim biraz ezoterik ve gizemli konulara.


Aslan Tanrıça

Bir çok farklı medeniyetin yanı sıra eski Mısır tarih ve mitolojisi incelendiğinde aslan ve kedi figürlerinin özellikle önemli olduğu görülmektedir. Bu figürlere biraz değinmek istiyorum.

Sekhmet, eski Mısır mitolojisinde savaş ve yıkımın tanrıçasıdır. Aslan başlı veya bir aslan olarak tasvir edilir ve genel olarak dişi aslan tanrıça olarak bilinir. Ra’nın (Güneş Tanrısı) gözündeki ateşten, insanları günahlarından dolayı cezalandıracak olan bir intikam yaratığı olarak yaratılmıştır. İlk başta öfkeli olan durumuna karşın sonradan doğrunun barışçıl bir koruyucusu olduğu söylenir. Bu bakımdan aynı zamanda diğer benzer figür olan Bastet ile ilişkilendirilir.

Bastet genel anlamda Kedi tanrıça olarak ifade edilir. Bubastis’in Delta Şehri’nde tapılmıştır. Kedilerin ve onlara önem verenlerin koruyucusudur. Sonuçta evde önemli bir tanrıça ve ayrıca ikonografide önemlidir. Papirüste güneş tanrısına saldıran yılanın kediler tarafından öldürüldüğü resmedilmiştir. Dişi aslanın tanrıçası olan Sekhmet’in yardımsever tarafı ve olumlu yansıması olarak görülmüştür. Bastet ailenin, sıcaklığın ve uyumun sevimli kedi tanrıçasıyken; Sekhmet yıkımı, çatışmayı hatta savaşı temsil eder.

Aslan ile ifade olunan etki, kadim zamandan gelen bilgilere ve öğretilere göre insanın kozmik ruhsal kökenindeki olgun ve gelişmiş gen ile ilişkilendirilmiştir. Aslan ve Güneş, Astrolojide de olgunluk ve gelişmişlik ile ilişkilidir. Aşk ve babalık figürü de bu olgunluk ifadesinin sonucudur. İşte bu nedenle de İnsanların içinde gelişen onlara yön gösteren iç bilgeliği ve sevgiyi ifade eder aynı zamanda.

 

Aslan burcundaki Ay’ın burcunuza etkileri (Yükselen ve öz burcunuz olarak okuyabilirsiniz).

Koç: Aşk hayatınız ya da kendinizi ifade edişiniz, gösterişiniz ile ilgili daha aktif olabilir ve yaratıcı becerilerinizi ortaya çıkartabilirsiniz. Sevgi ifadenizde daha sıcak ve coşkulu hareket etmeniz mümkün. Hobiler, eğlenceli faaliyetler, flört ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Çocuklarınız var ise onlar ile daha yakından ilgilenmek de söz konusu olabilir. Size keyif verecek faaliyetler ile ilgili bağlantılar kurabilirsiniz. Spora yönelebilirsiniz.

Boğa: Aile, ev ve içsel hayatınız ile ilgili daha fazla sıcaklık ve hareket ihtiyacınız olabilir. Daha güçlü hisler ile dolabilirsiniz ve sahipleniciliğiniz daha etkinleşebilir. Aile ile birlikte faaliyetler yapmak mümkün olduğu gibi benliğin daha fazla etkin olması ile kendinizle ilgilenmeye de yönelebilirsiniz. Ev içindeki konular ön plana çıkabileceği gibi ebeveynler, geçmiş ve kökler ile ilgili konularda gündeme gelebilir. Daha geniş bir anlamda Aile üyeleri/Akrabalar ile bir araya gelebilirsiniz.

İkizler: Yakın çevreniz, yakın yollar, iletişim, eğitim, zihinsel işler, bağlantılarınız ile ilgili daha yaratıcı ve akıllı yaklaşımlarınız olabilir. Sözlü ifadeleriniz daha sıcak olabileceği gibi yakın çevreniz ile ilgili daha gerçekçilik ve bilinç arayışında olabilirsiniz. Zihninizde daha aktif bağlantılar kurabilirsiniz. İletişimde benliği daha vurgulu olma ihtiyacı ön plana çıkabilir. Alım – satım gibi ticari konular ile ilgili haberleşmeler mümkün.

Yengeç: Maddi konular, yetenekleriniz, üreticiliğiniz, kaynaklarınız ile ilgili güven ve destek ihtiyacınız ortaya çıkabilir. Bu konular ile ilgili faaliyetiniz de artabilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Aşk, spor, hobi, çocuklar, eğlence, bilgi artırma ile ilgili harcamalarda bulunabilirsiniz. Girişim ve organizasyon yeteneklerinizi kullanmanız söz konusu bu zaman diliminde.

Aslan: Kişisel duruşunuz, görünümünüz, imajınız ile ilgili daha fazla gerçekçilik kazanabilirsiniz. Daha fazla faaliyet ve girişkenlik ihtiyacınız olabilir. Girişimlerinizde kendinize daha güvenli hareket edebilir ve kendinizi daha yaratıcı ifade edebilirsiniz. Bu zaman diliminde Anneniz veya kadınlar/kadınlık ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Metabolizmanıza daha çok kulak verebilirsiniz. Yine beslenme ile ilgili konular ön plana çıkabilir.

Başak: Kolektif bilinçaltı ile bağlantılar kurabilirsiniz. Kendi iç sesinizi daha iyi duyabilirsiniz. Fedakarlık ve hizmet gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Yaratıcılık ile ilgili konularla ilgilenebilir, daha çok aktiflik de kazanabilirsiniz. Coşkunuzu ve benliğinizi kontrol etmeye daha çok özen göstermelisiniz. Bu zaman diliminde elde olmayan, göremediğiniz noktadan gelen şartlar da söz konusu olabilir. Eşya kaybı ve dalgınlığa karşı dikkatli olun. Bir diğer bakış açısından değerlendirilirse daha gizli ve sessiz hareket etmenizde mümkün. Bununla birlikte kendi dünyanıza çekilebilir, meditasyon ile ilgili çalışmalar yapabilir, dua ve dileklerde de bulunabilirsiniz.

Terazi: Bir takım kolektif faaliyetlere katılabilir, sosyal hareket edebilir ya da zihinsel bağlantılar kurabilirsiniz. Kolektif bakış açınız etkinleşebilir. Arkadaş çevreniz, dost gruplarınız, dahil olduğunuz organizasyonlar ile ilgili aktivite gerektiren durumlar gündeme gelebilir. Birlikte faaliyetler içinde bulunmak, yaratıcı ve cesur hareket etmek mümkün. Gelecek ile ilgili konularda daha fazla bilinç kazanabilirsiniz. Arkadaş grubu içinde sıcaklık ve güven ile ilgili konular da gündeme gelebilir. Negatif etkileşimde grup içi gerginlik ve gurura dikkat etmek gerekir.

Akrep: Kariyeriniz ve toplum önünüzdeki duruşunuzda kendinizi daha aktif ve yaratıcı olarak ifade edebilirsiniz. Toplum önünde kendinizi daha gösterişli ya da babacan ifade etme ihtiyacınız da ortaya çıkabilir. Daha karizma ihtiyacı içinde ya da benmerkezci algılanabilirsiniz bu zaman dilimi içerisinde. Yaratıcı projelerinizle gündeme gelebilirsiniz.

Yay: Uzak yollar, akademik, eğitim, yabancılarla ilişkiler konusunda daha faal ve organize hareket edebilirsiniz. Yolculuklar söz konusu olabilir. Yaratıcı, güvenli ifadeniz artabilir ve daha geniş bir perspektiften bakabilirsiniz. Düşüncelerinizde daha bilinçli hareket edebilir ve uzak hedeflerinizle ilgili sağlamlık arayışında olabilirsiniz.

Oğlak: Ortaklaşa kaynaklar, başkalarından gelen gelirler ile ilgili daha sağlam bağlantılar kurduğunuz bir zaman dilimi olabilir. Kaos ve kriz getirecek durumlar ortaya çıkarsa bu durumlara karşı fazla gergin ve kibirli hareket etmek olumlu sonuç getirmeyebilir. Ortaklaşa kaynaklar, başkalarından gelen gelirler ve cinsellik ile ilgili daha fazla benmerkezci  ve cesur hareket edebilirsiniz.

Kova: Sosyal; ortaklık/eş/yakın arkadaş ile ilişkilerinizde daha sıcak hareket edebilirsiniz.Kendine güvenli, yaratıcı, sıcak Eş/partner/yakın arkadaşlar ile tamamlanmak, beraber hareket etmek durumunuz olabilir. Bu özellikler ile uzlaşmaların yanı sıra negatif anlamları ( fazla benmerkezcilik, kibir, fazla gurur, gerginlik vb.) ortaya çıkarsa zıtlaşma durumları da yaşayabilirsiniz. Siz kendiniz de zıt kişilik özellikleri ile etkileşip, normal kişiliğinizden farklı bir yapıda hissedebilir ve farklı bir perspektiften bakabilirsiniz bu zaman diliminde.

Balık: Çalışma hayatınızda, eğer varsa yanınızda çalışanlar ya da evcil hayvanlar ile ilgili daha aktif ve sıcak yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Yine bu alanlarda sizi gerginleştirecek durumlar ortaya çıkabilir. Risk ya da yaratıcılık gerektiren konularda çalışmalar yapmanız mümkün bu zaman diliminde. Rutin düzeniniz içinde destek ve organizasyon ihtiyacı içinde olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir