4 Aralık 2021 Yay Burcunda Güneş Tutulması ve Burcunuz: İleri Hedefleri ve İdealleri Belirleme Zamanı!

 

4 Aralık 2021, saat sabah 10:42’de Yay burcunun 12. Derecesinde bir Güneş Tutulması gerçekleşecek. Tutulma haritasında Oğlak burcunun 15. Derecesi yükselecek. ( = İstanbul, Ankara için 20. derece). Güney Düğüm Yay ve Kuzey Düğüm İkizler konumları da 1° 44’’ dereceye gerilemiş bulunuyor. 18 Ocak 2022 tarihinde ise Ay Düğümleri Güney Düğüm Akrep ve Kuzey Düğüm Boğa olarak yer değiştirecekler.

Güneş Tutulması nedir? 

Ay, Güneş’ten 400 kat daha küçüktür fakat dünya’ya olan uzaklığı güneşten 400 kat büyük olduğu için gözlem olarak ikisi de bize dünyadan eşit görünür. Bu bakımdan Güneş tutulması, Ay’ın yörüngesel devinim hareketini gerçekleştirirken Güneş ile Dünya arasına gelmesi ve Güneş’i kısmen ya da bütün olarak kapatması sonucunda gerçekleşen bir doğa olayıdır. Güneş tutulmaları Ay’ın Yeniay dediğimiz fazında gerçekleşir. Yeniay fazı Güneş ile Ay’ın 0 derecede kavuştuğu zaman başlar. Kavuşum Ay’ın yörünge düzleminin Dünya’nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması demektir. Bu kavuşum derece noktası tam tutulma anıdır. Yörünge düzlemine de aynı zamanda ekliptik (tutulma) düzlemi adı verilmektedir. Ekliptik sözcüğünün türetilme nedeni de, tutulmaların yalnızca Ay’ın bu düzlemi kestiği zamanlarda gerçekleşiyor olmasıdır.

Yılda iki ile beş arasında güneş tutulması gerçekleşebilir ve bunların en fazla iki tanesi tam güneş tutulması şeklinde olabilir. Bunun nedeni de Ay’ın yörünge düzlemi ile dünya’nın yörünge düzlemi arasında yaklaşık 5 derecelik bir fark olmasından dolayıdır. Eğer bu fark olmasaydı 1 yıl içerisinde 12 kadar tutulma gözlemleyebilirdik. Güneş Tutulmalarının Astrolojideki ifadelerine değinirsek, tutulmalar Ay düğümlerine yakın oluşumları ifade ettiği için bu zaman dilimlerinde kaderi konuların ortaya çıkması söz konusu olur. Yine Güneş tutulması daha çok hızlı bir şekilde gelişebilecek olayları ifade etmekte. Eğer o zamana kadar bekleyen birikmiş enerjiler söz konusu ise bu etki ile bir anda hız kazanması ve belirginleşip ortaya çıkması muhtemeldir. Özellikle de tutulmanın olduğu burç ve hayat alanında ortaya çıkan dikkat çekici gelişmeler söz konusudur.

Güneş Tutulmalarının Çeşitleri ve Mevcut Tutulmanın Türü

Birbirinden farklı Tutulma Çeşitleri vardır, bunlar dört tanedir;

Tam Güneş Tutulması: Ay’ın Güneş’i tamamen örtmesi durumudur.

Halkalı Güneş Tutulması: Dünya’nın Güneş çevresindeki yörüngesinin ve aynı şekilde Ay’ın Dünya çevresindeki yörüngesinin daire şeklinde olmamasından kaynaklı olarak bazen Dünya ile Ay arasındaki mesafe değişir ve bu durumda Ay bazen dünyadan daha küçük göründüğü için Güneş ile hizaya geldiğinde Güneş’i tam olarak kapatmaz ve ışığını sızdırır. Bu durumda da halkalı dediğimiz Güneş Tutulması gerçekleşir.

Hibrit Güneş Tutulması: Ender olarak görülen bu tutulma şekli de dünyanın bazı bölgelerinden tam tutulma bazı bölgelerinden ise halkalı tutulma durumunun gözlemlenmesi şeklindedir.

Parçalı Güneş Tutulması: Ay’ın Güneş’i kısmen örttüğü zaman dilimine parçalı güneş tutulması denir ve tam veya halkalı güneş tutulması sırasında dar gözlem koridoru dışındaki geniş alanlardaki gözlenen şekline verilen isimdir.

4 Aralık 2021 Yay burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması ise Tam Tutulma dediğimiz türden olacak.   

Tutulmanın Gözlem Hattı

4 Aralık 2021’de Antarktika’da tam bir güneş tutulması olacak. Güney Amerika, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın en güney ucunda bulunan insanlar kısmi evreleri deneyimleyecek. Ayın tam gölge alanının yolu, Falkland Adaları’nın yaklaşık 300 mil (500 km) güneydoğusunda, Güney Okyanusu’nda başlar, Antartika kıtasını geçer ve Güney Okyanusu’nda gün batımında sona erecek. Güney Okyanusu, güney Afrika ve Avustralya ile Tazmanya’nın güneydoğu köşesini içeren ayın yarı gölgeli gölgesinin çok daha geniş yolu içinde kısmi bir tutulma görülecek .

Tutulma yolunun doğu kenarı, Güney Georgia’nın 225 mil (360 km) yakınından geçer . 20. yüzyılın ilk yarısında balina avcılığı istasyonlarıyla ve Sir Ernest Shackleton’ın Antarktika kıtasını (1914-1917) geçmeye yönelik olağanüstü girişiminin başlangıç ​​ve bitiş noktası olarak ünlüdür.

Saros Döngüsüne Göre Tutulma

Yaklaşık 18 yıl 11 günlük döngüye sahip olan Saros’a göre bu tutulma 152. seride gerçekleşecek 70 tutulmadan 13. sü oluyor. Bu seride bir önceki tutulma 23 Kasım 2003’te gerçekleşmişti ve bu gerçekleşecek tutulmadan sonraki ise 15 Aralık 2039’da gerçekleşecek.

 

Kadim Mısır’da Güneş ve Ay’ın Sembolik Anlamları

Eski Mısırlılar, Güneş Tanrısına taparlardı ve onun her şeyin yaratıcısı olduğuna inanırlardı. Günlerini güneşin doğuşuna göre planlayan Mısırlılar, Güneş doğmasına güçlü olmak anlamına gelen “Madjet”, güneşin batmasına ise güçten düşmek anlamına gelen “Semektet” ismini koymuşlardı. Kadim uygarlıklarda güneşin batması, kişinin kendi içine dönme zamanı olarak yorumlanır ve akşam olduğunda gizemli ve mistik görünümüyle ortaya çıkan Ay, iç dünyayı, gizemi, mahremi, dişil olanı, şefkati, naifliği, yumuşaklığı ifade ederdi.  Güneş ise maskülen enerjinin sembolü olarak, dışa dönüklüğü, sıcaklığı, tutkuyu, yaşama sevincini, yaşama dürtüsünü ifade ediyordu.

Tutulmanın Astrolojik Göstergeleri

Yay burcunda gerçekleşecek bu tutulma Güneş, Ay ve Merkür Yay konumlarını birleştiriyor ve bir gezegen toplanması stelyum oluşturuyor. Merküryen bir Güneş Tutulması olacaktır. Zihinsel anlamda etkileşim ve sinir sistemi üzerindeki etkiler daha fazla ortaya çıkabilir. Yay burcundaki Merkür burada geniş bakış ve keşif ile ilgili olacaktır.

Yay burcu ile ilgili alanlar düşünce, felsefe, inanç, akademi, global konular, uzun yolculuklar ve genel olarak gezilerle ilgili, adalet, hukuk, uluslararası konular, ticaret, medya, haberleşme ile ilgilidir.

Gerçekleşecek Tutulma, Yay burcunun yöneticisi Jüpiter Kova burcundan çıkıp Balık burcuna geçmeden önceki son Güneş Tutulması olacaktır. Jüpiter her türlü büyüme ve gelişme ile ilgilidir. Keşifler, yüksek eğitim, farkındalık, ileri hedefler dikkat çeker. İnançlarla, umutla, göksel olanla, tanrısallık ile ilgilidir. Kadim yunan’da Zeus’un sembolüdür. Zeus, en büyük ve yüce Tanrıdır. Zenginliği, haşmeti ve şansı da ifade eder. Jüpiter, gelişim ve büyüme ile ilgilidir ama aşırı etkisinde abartılar, fazla harcamalar ve şişmanlık da onun etkileri ile ilgilidir. Jüpiter dokunduğu her şeyi büyütebilen bir etkidir ve Astrolojide büyüteç olarak ifade edilir.

Merkür’ün de Yay’da olduğu bu zaman diliminde yay ile ilgili konularda diyaloglar da çok ortaya çıkabilir. İnanç, akademi ve düşünce dünyası ile ilgili gelişmeler ya da global çapta olaylar dikkat çekebilir.

İleri ve gökyüzüne doğru okunu çekmiş figür olarak ifade edilen Yay burcu sembolü uzun vadeli planlar ve yüksek idealler ile ilgilidir. Zamanın bu noktasında hedeflerinizi ve planlarınızı tekrar gözden geçirmeniz ve yeni bir düşünce oluşturarak hareket etmeniz söz konusu olacaktır.

Yöneticisi Jüpiter Kova burcunda olduğu için her türlü teknoloji ile ilgili gelişim ortaya çıkabilir ya da önemli projelerin tohumu atılabilir. İletişim ve sosyal medya ile ilgili konular ve sektörler ön plana çıkabilirler. Kova özgürlüğü, bireyselliği ve aynı zamanda egonun daha düşük şekilde ifade edildiği biz kavramının öne çıktığı grup faaliyetleri ile ilgili olacaktır. Çeşitli grup, dernek, camia ile ilgili gelişmeler ortaya çıkabilir. Özellikle hem Yay hem Kova etkisi ile özgür ifade konusunda ön plana çıkan durumlar olabilir. Yay ve Kova bir arada birlik ve bağımsızlık bilinci açısından önemlidir.

Tutulma haritasında dikkat çeken Venüs ve Plüton Oğlak konumları arasındaki açılanma ilişkilerden yana daha ciddiyet ve düzen arayışı olan bir zamanı anlatıyor. Odaklanma, tutku, gerçekçilik, nesnellik önem kazanıyor.

İlişkiler ve Kısmetler

Tutulma haritasında dikkat çeken Venüs ve Plüton Oğlak konumları arasındaki açılanma ilişkilerden yana daha çok ciddiyet ve düzen arayışı olan bir zamanı anlatıyor. Odaklanma, tutku, gerçekçilik, nesnellik önem kazanıyor.

Mars Akrep konumunun Jüpiter Kova ile kare ve Neptün Balık ile olan üçgen konumları girişimlerden yana hareketli bir süreç olacağını gösteriyor. İlişkilerdeki libido Venüs Plüton Oğlak kavuşumuna rağmen bu açı ile daha açık olacak.

Göstergeler yeni flört ilişkileri başlangıcı ve iş girişimleri açısından tetikleyici durumları gösteriyor. Venüs’ün Retro olduğu sürece dikkat edilmeli.

Merkür 24 Kasım 18:37 ile 13 Aralık 20:52 arasında Yay burcunda yer alacak.

Yay burcundaki Merkür iletişimde daha rahat ve geniş tutumları ifade eder. Merkür Yay burcunda uyumlu olarak görülmez. Merkür İkizler ve Başak burçlarını yönetir. Bunun nedeni Merkür’ün analitik sol beyin lobu ile ilişkilendirilmesindendir. Daha pratik, anda ve hızlı hareket eden bir yapıya uyumludur. Yay etkisinde harekete geçerken zamanın sonunu kullanmak, dalgınlık, rahat konuşmalar, ilgi alanının dağılması, odaklanma güçlüğü, zamanı geniş kullanma ve gecikmeler gibi durumlar olabilir.

Merkür açısından Yay burcunun olumlu etkisi geniş bakış, gezginlik, meraklılık, hümanist ifadeler, çeşitli konulara meraklılık olarak ortaya çıkacaktır. Daha maceracı, eğlenceli, rahat bir tarz ortaya çıkabilir.

Venüs 5 Kasım 2021 (13:44) ile 6 Mart 2022 (09.30) arasında Oğlak burcunda yer alacak. Bu süreç içerisinde 18 Aralık 2021 (13:35)  ile 29 Ocak (11:45) 2022 arasında duraksama ve durma süreci (İstasyon ve slow) hareketleri ile birlikte Retro süreci etkin olacak.

Venüs, yapacağı Retro hareketinden dolayı uzun bir süre Oğlak burcunda kalacak ve bu Oğlak burcu ile ilgili Venüs frekansı ve tarzı üzerinde uzun süre merkezleneceğiz. O bakımdan çok önemlidir.   

Oğlak burcundaki Venüs ilişkilerden yana daha ciddi, düzenli olma arayışındadır. Burada daha nesnel anlamda eleştirel ve titiz bir tutum da ortaya çıkar. Sosyallik ve güzellik anlamında sınırları ifade eder. Oğlak’taki etkiler daha çok kariyer ve ekonomiye yönlenmiştir. İlişkiler daha çok kurumsal bir anlaşma gibi görülme meylindedir.

Venüs Oğlak sürecinde maceracı, havai ya da geniş ve bol hareket etmek yerine ayağını yere sağlam basmak, tutarlı bir ilişkinin, değer duygusunun, elle tutulur olanın  ve kazancın peşinde olmak anlamına geliyor.

Venüs Oğlak ekonomik anlamda dikkatli olmayı ve tutumluluğu, sistemli ve düzenli olmayı ifade eder. Eşya alımlarında titizlik, seçicilik, harcamalarda dikkatlilik, ilişki seçimlerinde dikkatlilik ve ciddiyet ön plana geçebilecektir.

Mars, 30 Ekim (17:21) ile 13 Aralık (12:53) arasında Akrep burcunda olacak.

Akrep burcundaki Mars gücün toplanması, biriktirilmesi, güç birliği anlamına geliyor. Ortaklaşa işler ya da bireysel güç ile yönlendirmeler, manipülasyonlar daha çok artar.

Mars Akrep süreci İlişkiler açısından daha odaklı, kontrolcü bir zamanlama olacaktır. Bu süreçte güç, sahiplenme, tutku daha belirleyicidir. Burada Akrep’in yerde sürünen hali ile Kartal versiyonunu da hatırlamak gerekiyor. Üst ve yaratıcı bir irade, başkaları ile uğraşmak yerine kendi üzerinde çalışma yapar ve kendi gölge ve zayıf yönleri ile yüzleşerek en iyi sonuca varır. Diğer durumda insanların birbiri ile uğraşması söz konusudur. Bu süreçte gücün birleştirilmesi ve yönlendirilmesi ana tema olarak ortaya çıkacaktır. 

Özetle…

Süreç, bir önce gerçekleşen Boğa Ay Tutulmasında olduğu gibi Venüs Oğlak, Mars Akrep konumları ile devam ediyor. Venüs Oğlak ve Mars Akrep ilişkiler bakımından oldukça kontrolcü ve odaklı yapıları ifade ediyor fakat Merkür’ün Yay Burcuna geçmesinin olumlu tarafı ilişkiler açısından rahat tutumlar, konuşmalar olabilecektir. Bir takım bağlantıların kurulması ve girişim daha kolay olacaktır.  

Türkiye Astroloji Haritası

Yay Güneş Tutulması Türkiye Astroloji haritasının 6. Evine gelmekte. Burası her türlü görevli birimlerle ilgilidir. Asker, polis, belediyelerin faaliyeti burası ile ilişkilendirilir. Yay burcunda ve 6. Ev ile ilgili etkileşimlerde yurt dışı ve ordu ile ilgili etkileşimler de olabilmekte.

Uranüs Boğa burcuna geçtiğinden bu yana da modern astrolojiye göre Uranüs’ün Kova burcunu yönettiğini ve 8. Evdeki Kova konumunun da yöneticisi olduğunu ve burasının da krediler ve kaynaklar ile ilgili olduğunu belirttim. İçinde bulunduğumuz süreçte de kredi ve kaynak konusu ile ilgili gelişmeler olabilecektir.

Yay yöneticisi Jüpiter’in Kova burcundaki 8. Evdeki konumu için iyimser bir bakış açısı ile olumlu gelişmeler olması söz konusu olabilir denilebilir fakat Satürn de Kova burcunda ilerlemekte ve yakında 24 Aralık’ta Satürn Kova ve Uranüs Boğa konumu bir kare açı yapacaklar. Bu, kare açı yaptıkları 3. sefer ve kesinleşen de son açıları olacak. Bu bakımdan kaynaklarla ilgili sıkıntı ve sınırlanma senaryosu da söz konusu ve ilişkiler kritik önem arz etmekte. Her şey yönetimin tavrına ve stratejisine bağlı olacaktır. Bu bağlamda komşu ülkelerle ilişkiler ve buradan gelebilecek faydalar konusu söz konusu olabilir. 8. Evin olumsuz anlamı komşu ülkelerle ilgili çıkacak krizleri ifade edebilir.  

Venüs ve Plüton’un Oğlak burcundaki kavuşumları da yine müttefik ve komşu ülkelerle ilişkilerde kritik bir dönemeçte olduğumuzu gösteriyor. Plüton Güç ve dönüşüm ile ilgilidir. Bu noktada psikolojik açıdan haritayı ele alırsam Yükselen Yengeç olan Türkiye Astroloji haritasında 7. Evde yer alan Oğlak tarafı olgunlaşmayı, gerçekçiliği, mantığı ve ayağını yere sağlam basmayı ifade ediyor. Bu süreçte bu tavır ile barışık hareket edilmezse zorlayıcı durumlar ortaya çıkabilir. Bu bakımdan da politik anlamda ilişkiler önem arz etmekte. Oğlak tarafı özellikle iş yaşamı ve ekonomi ile de yakından ilgilidir. İçinde bulunduğumuz süreçte komşu ülkeler ve müttefiklerle ilişki şekli önemli bir belirleyicilik taşımakta.

Gezegen Hareketleri

Plüton

Oğlak burcundaki Plüton, 27 Nisan 2021 – 5 Ekim 2021 arasında geri harekette olacak.

Bu süreçte ilişkiler ve projeler tekrar değerlendirme altına girecektir. Odaklanılan iş konuları bakımından önemli bir düzenleme ve gözden geçirme dönemi olacaktır.

Öncü burçlar olan Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak’lar bu gerilemeden daha çok etkilenecektir.

Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün 28 Kasım 2020’de tekrar ileri hareketine başladı. 25 Haziran 2021 – 30 Kasım 2021 arasında geri harekette olacak.

İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar, yanılgılar ve aldatıcı durumlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.

Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs 15 Ağustos 2020’de başladığı geri hareketini 13 Ocak 2021’de sonlandırdı.

Bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova’da kendini gösterebilecek. Genel olarak da haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak. Ekonomi ve özgürlük teması burada ön planda olacaktır.

Zihinsel değişimler ve sıçramalar, sisteme daha dışarıdan bakış Uranüs ile ilgilidir. Uranüsyen etkilerdekilerin elektrik yüklerine daha dikkat etmesi ve yönlendirmesi gerekir. Özellikle belirttiğimiz sabit burçlarda yerleşimleri olanlar.

Uranüs, 19 Ağustos 2021 – 18 Ocak 2022 arasında geri harekette olacak.

Satürn

Satürn 22 Mart 2020 itibarı ile Kova burcuna geçti ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri hareket yaptı ve 1 Temmuz’da Oğlak burcuna dönerek geri hareketine devam etti.

Satürn 17 Aralık 2020 – 7 Mart 2023 arası ise tamamen Kova burcunda yer alıyor.

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

Kova burcundaki Satürn 22 Mayıs 2021 – 10 Ekim 2021 arasında geri harekette olacak.

Jüpiter

Jüpiter 19 Aralık 2020 – 14 Mayıs 2021’de Kova burcunda olacak ve ardından Balık burcuna geçecek. Balık Burcundaki Jüpiter 20 Haziran’da geriledikten sonra Temmuz 28’de tekrar Kova burcuna dönecek ve 17 Ekim 2021’de direkt hareketine döndükten sonra 29 Aralık 2021’de tekrar Balık burcuna geçecek.

Kova burcunda olduğu süreçte teknoloji, elektrik, elektronik ile ilgili konular, sosyallik, grup çalışmaları, topluluklar ile ilgili konular, sosyal paylaşım siteleri, organizasyonlar, bilimsel anlamda ilerlemeler ve keşifler, düşünsel aydınlanmalar, devrimler ile ilgili gelişmeler getirebilir.

Jüpiter 14 Mayıs’ta Balık burcuna geçiyor. Burada hayaller, yaratıcılıklar, tasarımla ilgili konular, manevi ve mistik konular, sevgi paylaşım konuları ön plana çıkacaktır.

Olumsuz gölge etkilerde aldanmalar, aldatıcılar, topluma masal anlatan, gerçeklikten çıkan kişilerde bir artış ve ön plana çıkma olabilir. Ayrıca Balık bağımlılıklarla da ilgilidir. Burada metafizik ve hayali temalara bağımlılık olabildiği gibi, zararlı bağımlılık yapıcı keyif verici maddeler de aynı kapsamdadır.

Jüpiter Balık’ın iyi etkisi arınma ve meditasyonla olacaktır. Buna dikkat etmek gerekiyor.

Jüpiter ruhsal tekamül anlamında şansı ve bolluğu iyi arınanlara, doğru bağ kuranlara, fedakar olanlara ve sevgi insanlarına getirecektir. Dünyevi anlamda da yaratıcı ve tasarımcı girişimler bolluk getirebilecektir. Bu zaman aralığında Jüpiter, Balık konumunda ilk provasını yapacak ve getirileri ile ilgili veriler ortaya çıkacaktır.

21 Haziran’da Balık burcunda geri hareketine başlayacak Jüpiter, 28 Temmuz’da Kova burcunda geri hareketine devam edecek. 17 Ekim’e gelindiğinde tekrar direkt hareketine dönecek ve 29 Aralık tarihine kadar Kova burcunda kaldıktan sonra tekrar Balık burcuna geçecek.

Mars

Mars, 30 Ekim (17:21) ile 13 Aralık (12:53) arasında Akrep burcunda olacak.

Akrep burcundaki Mars gücün toplanması, biriktirilmesi, güç birliği anlamına geliyor. Ortaklaşa işler ya da bireysel güç ile yönlendirmeler, manipülasyonlar daha çok artar.

Mars Akrep süreci İlişkiler açısından daha odaklı, kontrolcü bir zamanlama olacaktır. Bu süreçte güç, sahiplenme, tutku daha belirleyicidir. Burada Akrep’in yerde sürünen hali ile Kartal versiyonunu da hatırlamak gerekiyor. Üst ve yaratıcı bir irade, başkaları ile uğraşmak yerine kendi üzerinde çalışma yapar ve kendi gölge ve zayıf yönleri ile yüzleşerek en iyi sonuca varır. Diğer durumda insanların birbiri ile uğraşması söz konusudur. Bu süreçte gücün birleştirilmesi ve yönlendirilmesi ana tema olarak ortaya çıkacaktır. 

Venüs 

Venüs 5 Kasım 2021 (13:44) ile 6 Mart 2022 (09.30) arasında Oğlak burcunda yer alacak. Bu süreç içerisinde 18 Aralık 2021 (13:35)  ile 29 Ocak (11:45) 2022 arasında duraksama ve durma süreci (İstasyon ve slow) hareketleri ile birlikte Retro süreci etkin olacak.

Venüs, yapacağı Retro hareketinden dolayı uzun bir süre Oğlak burcunda kalacak ve bu Oğlak burcu ile ilgili Venüs frekansı ve tarzı üzerinde uzun süre merkezleneceğiz. O bakımdan çok önemlidir.   

Oğlak burcundaki Venüs ilişkilerden yana daha ciddi, düzenli olma arayışındadır. Burada daha nesnel anlamda eleştirel ve titiz bir tutum da ortaya çıkar. Sosyallik ve güzellik anlamında sınırları ifade eder. Oğlak’taki etkiler daha çok kariyer ve ekonomiye yönlenmiştir. İlişkiler daha çok kurumsal bir anlaşma gibi görülme meylindedir.

Venüs Oğlak sürecinde maceracı, havai ya da geniş ve bol hareket etmek yerine ayağını yere sağlam basmak, tutarlı bir ilişkinin, değer duygusunun, elle tutulur olanın  ve kazancın peşinde olmak anlamına geliyor.

Venüs Oğlak ekonomik anlamda dikkatli olmayı ve tutumluluğu, sistemli ve düzenli olmayı ifade eder. Eşya alımlarında titizlik, seçicilik, harcamalarda dikkatlilik, ilişki seçimlerinde dikkatlilik ve ciddiyet ön plana geçebilecektir.

 

Merkür

Merkür 24 Kasım 18:37 ile 13 Aralık 20:52 arasında Yay burcunda yer alacak.

Yay burcundaki Merkür iletişimde daha rahat ve geniş tutumları ifade eder. Merkür Yay burcunda uyumlu olarak görülmez. Merkür İkizler ve Başak burçlarını yönetir. Bunun nedeni Merkür’ün analitik sol beyin lobu ile ilişkilendirilmesindendir. Daha pratik, anda ve hızlı hareket eden bir yapıya uyumludur. Yay etkisinde harekete geçerken zamanın sonunu kullanmak, dalgınlık, rahat konuşmalar, ilgi alanının dağılması, odaklanma güçlüğü, zamanı geniş kullanma ve gecikmeler gibi durumlar olabilir.

Merkür açısından Yay burcunun olumlu etkisi geniş bakış, gezginlik, meraklılık, hümanist ifadeler, çeşitli konulara meraklılık olarak ortaya çıkacaktır. Daha maceracı, eğlenceli, rahat bir tarz ortaya çıkabilir.

Ay Düğümleri

5 Mayıs 2020’de Ay Düğümleri burç değiştirdi. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçti. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.

Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay Balık için önemli zaman. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde gerçekleşebilecektir.

Danışmanlık ve eğitim için astrologburakustun@gmail.com‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz:

https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Yay burcundaki Güneş tutulması, burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

Koç: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Boğa: Kişisel ya da ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, dedektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

İkizler: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Yengeç: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Aslan: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Başak: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Terazi: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Akrep: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.

Yay: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Oğlak: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Kova: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontane, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Balık: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir