3 Ağustos 2020 Kova Dolunayı ve Burcunuz: Özgürlükler mi? Sınırlamalar mı? İlişkilerde Ani Gelişmelere ve Sürprizlere Dikkat!  


3 Ağustos 2020, Saat 18:58’de Kova burcunun 11. derecesinde bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay haritasında Oğlak burcunun 18. derecesi yükseliyor. ( =İstanbul, Ankara için 24. derece). Dolunay haritasında Güneş Aslan ve Ay Kova karşıt konumlarına kare/sert açı ile duran Uranüs, T-Kare açı kalıbının apexini oluşturuyor; yani Güneş ve Ay karşıtlığında enerjinin çıkış noktasının Uranüs Boğa konumu olduğunu gösteriyor bu durum. Koç burcundaki Mars da, Oğlak burcundaki Plüton’a kare açı konumunda bulunuyor. Yengeç burcundaki Merkür’ün de Oğlak burcundaki Satürn ve Plüton ile karşıt açısı görülüyor.

Zamanlama olarak üçgen ve yarım üçgen gibi esnetici ve uyumlu açıların olmadığı bir zaman. Bundan dolayı kare açıların, karşıt açıların geleceği derecelerde haritalarında yerleşimleri olanların daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor. 27 derecede Yengeç’teki Merkür’ün, yine 27 derecede geri harekette olan Oğlak burcundaki Satürn ile karşıt açısı özellikle öncü burçların (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak) 27. Derecesinde yerleşimleri ya da 27. günü civarı doğumlu (Güneş Burcu / Öz burç)) olanları etkileyecek.  Burada ilişkilerden yana güç çekişmeleri ve endişeler olabilir. Arketip örnek olarak otoriteler-öğrenciler, yaşlılar-gençler arası konularda çekişmeler olabilir. Bu zaman dilimindeki sözleşme konularına dikkat etmek gerekiyor. Yolculuklar, anlaşmalar, teknik konular, tadilat konuları ile ilgili gecikmeler yaşanabilir. Geçmişe ait sözler ve anlaşmalar tekrar gündeme gelebilir ve kendini tekrar hissettirebilir.

Aslan’daki Güneş ve Kova’daki Ay arasındaki Dolunay karşıtlığı daha yaratıcı bir zamanı ifade ediyor. Eğlence, hobiler, yaratıcılık, tatil, sosyal faaliyetlerde daha fazla artış olabilecek bir zaman dilimi bir taraftan. Ay Kova ihtiyaç olarak bağımsızlığı işaret eder. Bu zaman diliminde bireysel faaliyet ve özgürlük de önem kazanmakta. Venüs İkizler konumu ile birlikte daha çok iletişme geçmek söz konusu olabilecektir. Fakat bazı sınırlanma durumları bu Merkür Yengeç ve Satürn Oğlak arası açı ile görülmekte ve burada kısmetleri azaltan durumlar da olabilir. Bir takım işler ve sorumluluklar kurulabilecek ilişkilerin alanını daraltabiliyor. Bu da bir baskıyı ifade ediyor bu zaman dilimi için.

İlişkiler ve Kısmetler

Bu zaman diliminde Venüs İkizler ve Mars Koç konumu ile daha atak ve girişken davranışlar ön plana çıkabilir. Fakat ikizler yöneticisi Merkür’ün Satürn ile karşıt bakış açısı ilişkiler açısından bir takım engelleri ve uzlaşamamaları da gösteriyor.

Koç burcundaki Mars’ın Oğlak’taki Jüpiter ile kare/sert bakış açısı bir takım davranışlarda dürtüsel bakımdan da çıkışlar olabileceğini gösteriyor. Bir taraftan da kendine güven ve atraksiyon anlamına geliyor bu görünüm. İnanç ve mücadele daha benmerkezcil şekilde harekete geçebilir. Yeni işlere girişmek ve harcamaların artması, bir takım risklere girilmesi olası görülüyor. Burada ayağını yorganına göre uzatmak ve ilişkilerden yana da sınırları iyi bilmek gerekiyor. Zamanlama olarak Jüpiter’in getirdiği fazla iyimser bir tablo da, Satürn’ün getirdiği fazla endişeli bir tablo da sakınılması gereken durumları ifade ediyor çünkü ikisi de tezat olarak ilişkilerde fazla uçlarda dolaşılmaması gerektiğini gösteriyor. Ne çok kapanmalı sınırlanmalı ne de çok açılmalı, ne çok iyimser olmalı ne de çok endişeli. Bu tip git-gellere dikkat etmek gerekiyor.  Esnek ve uyumlu üçgen ve yarım üçgen açıların yokluğundaki eş zamanlı olaylarda,  esnekliği kaybetmemek ve dengede kalmak için daha çok çaba gerekecektir.

T-Kare açı kalıbı demiştim. Burada Kova burcunu yöneten Uranüs konumu, enerjinin çıkış noktası olarak görünüyor ve Güneş Aslan-Ay Kova karşıtlığında gerginliğin nasıl yansıyabileceğini gösteriyor. Uranüs bireyselliği, isyanı, marjinal olanı, özgür davranışları ve bağsızlığı ifade ediyor. Uranüs sıradan olmayan, elektrikli ve heyecanlı olan şeyler ile de ilgilidir. Sosyallik ve değişik bağlantılar kurmak ya da bağlantılarda, ilişkilerde kopukluklarla birlikte bu zamanlamada ani yer değişikliklerinin olması da olası görünüyor. Özellikle sabit burçların (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) 10. günü doğumlular ya da 10. derecede haritalarında yerleşimleri olanlar bundan daha fazla etkilenecekler. Genel görünümde yumuşatıcı ve esneklik veren açıların azlığı daha major şekilde gerçekleşecek değişiklikleri gündeme getiriyor. İlişkilerde gerginliklere dikkat etmek gerekiyor.

Dolunay zamanı Yengeç burcunda olacak Merkür, 5 Ağustos – 20 Ağustos arasında Aslan burcunda olacak. Yengeç’teki Merkür sürecinin ardından ilişkilerde daha net ve sağlam ifadeler ortaya çıkacaktır. Koç burcundaki Mars ile birlikte sosyal girişimler ve bağlantılar kurmak bakımından da daha aktif bir zamanlama olacaktır.

Venüs 7 Ağustos – 6 Eylül arası Yengeç burcunda olacak. İlişkilerde duygusal paylaşımlar, yakınlık, empati, sezgi, aile kavramları, güvenlik ihtiyacı ön plana geçecek. Sosyal açıdan yakın ilişkiler önem kazanacak. Güzellik, bakım ve detoks açısından iyi bir zaman olacaktır.  

Venüs Yengeç ve Mars Koç arasında geçen zaman diliminde duygusal ve güvende olmak ile yenilik yapma ve riske girme arasında durumlar olacaktır. Mars 7 Ocak 2021’e kadar çok uzun süre Koç burcunda kalacak. Dolayısı ile farklı farklı Venüs konumlarını ve bunların ilişkiler açısından yaratacağı farklı durumları göreceğiz.

Türkiye Astroloji Haritası

Türkiye Astroloji haritasında Ay Kova konumu 8 ev’e ve Güneş Aslan konumu da 2. Ev’e gelmekte. Ekonomik konulardaki durumlar açısından belirleyici olabilecek bir zamanlama çünkü iki karşıtlığın orta noktasında da Uranüs Boğa konumu bulunmakta. Özellikle yurt dışı krediler, maddiyatla ilgili anlaşmalar ve destekler bakımından durumumuz kendini daha çok gösterebilir. 11. Evdeki Uranüs Boğa konumu uluslararası arenadaki durumumuzu da ifade ediyor. Burada uluslar arası ilşikilerdeki bir takım kopukluklara dikkat etmek gerekiyor. Hali hazırda bir önceki yazımda da belirttiğim gibi Mars Koç konumu ile iktidar kanadından gelecek ve yurt dışı arenada da dikkat çekecek gelişmeler olabileceğinden bahsetmiştim. Ayasofya’nın cami haline getirilmesi tam da böyle bir girişim oldu. Farklı ve dikkat çekici bir girişim yapılmış oldu.

8. Ev ve 2. Ev arası karşıt konumlanma aynı zamanda bankacılık sistemini ve ekonomik döngüleri de ifade ediyor ve bu konularda da gelişmeler gündeme gelebilir.

5. Ev konumuna karşıt bakan 11. Evdeki Uranüs Boğa konumu aynı zamanda Ay Kova konumunun dispozitörü olduğundan (Gezegenin (burada Ay) bulunduğu burcu yöneten) bir takım gruplar ve cemiyetlerle ilgili konuları da gündeme getirebilir. Kova etkisinde bireysel özgürlükler, marjinal gruplar ile ilgili durumların kendine açığa çıkarması söz konusu olabilir.

Türkiye haritası üzerinde Merkür Yengeç 1. Ev ve Satürn oğlak 7. Ev arası karşıt açılanma ise ortak iş yapılan müttefik devletlerle ilgili durumları ve sözleşmeleri ifade ediyor. Burada Yengeç burcunu ifade eden taraf aynı zamanda halkı da ifade etmekte ve bu göstergeye göre de yine ekonomik anlamda zorlanmalar gündeme gelebilir.

Özetlersek, gökyüzündeki işaretlere bakıldığında ağırlıklı olarak ekonomi ve uluslararası arenadaki imajımız ile ilgili konular görünüyor.  Bu zamanlamada gergin görünümler çok olduğu ve yumuşatıcı açılar görülmediği için bir takım kararlar almak ve harekete geçmek açısından çok olumlu bir zaman olmayabilir. Ben kavramından ziyade biz kavramı ile hareket ederek dengelemek önem arz ediyor. Kare açılar Mars, zıt açılar ise Satürn karakterinde olarak ifade edilir. Eş zamanlılıklar açısından yöneticiler tarafından yapılacak hamlelerin iyi kontrol edilmesi ve zorlayıcı ve daraltıcı etkilerin oluşmaması için dikkat edilmesi gerekiyor.

Gezegen Hareketleri

Plüton

Oğlak burcunda ilerleyen Plüton 25 Nisan 2020’de geri harekete başlayacak. Tutkular, derin benlik, odaklanma, konsantre olunan konular, dönüşüm ve değişimler ile ilgili geçmişe dönük bakış açısı ve düzenlemeler önem kazanacak.

25 Nisan’da 24 derece Oğlak burcunda geri hareket

4 Ekim’de 22 derecede Oğlak burcunda direkt hareket

Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün 23 Haziran 2020’de geri harekete başlayacak. İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.

23 Haziran’da 20 derece Balık burcunda geri hareket

29 Kasım’da 18 derecede Balık burcunda direkt hareket

Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs, 12 Ağustos 2019 ile 11 Ocak 2020 arasında 2 derece Boğa’ya kadar geri hareketteydi. 11 Ocak’ta ileri harekete geçti ve bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova için daha çok söz konusu. Özellikle haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak.

Uranüs 15 Ağustos’ta Boğa burcunda tekrar geri hareket edecek.

2020’yi 6 derecede Boğa’da geri hareketle bitirecek.

Satürn

Satürn 22 Mart itibarı ile Kova burcuna geçecek ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri harekete geçecek.

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

11 Mayıs’ta 1 derece Kova’da geri hareket

2 Temmuz Oğlak burcunda geri harekete devam

29 Eylül’de 25 derece Oğlak’ta direkt hareket

Jüpiter

Jüpiter 2 Aralık 2019 itibarı ile Oğlak burcuna geçti. Toprak grupları için önemli bir döngü içine girilmiş oldu. Oğlak burçları için 12 yıllık döngü zamanı geldi ve açılım yapabilecekleri bir zamanın içindeler.

Sorumluluk, düzen, iş, profesyonellik ile ilgili temalar daha çok ön plana çıkarken, önceki süreçlerde yapılan bir takım çalışmaların sonuçları da kendini göstermeye başlayacaktır.

14 Mayıs’ta 27 derece Oğlak’ta geri hareket

13 Eylül’de 17 derece Oğlak’ta direkt hareket

Mars

28 Haziran 2020 – 7 Ocak 2021 arasında uzunca bir süre Mars Koç burcunda kalacak. Bu süreç içerisinde de 9 Eylül 2020 – 14 Kasım 2020 arası Retro süreci gerçekleşecek.

Mars Koç burcunda yönetici konumundadır ve oldukça güçlü bir zamanında olacak. Bu zaman diliminde liderlik, girişimler, savaşım, mücadele, bazı tartışmalar ve kaoslar, hareketlilik, dışa dönüklük, girişimlerde artış, hareketlilik, yenilikler, yeni başlangıçlar söz konusu olacak.  

Venüs

Venüs 3 Nisan – 7 Ağustos arasında İkizler burcunda olacak.

Venüs İkizler burcundayken sosyal anlamda hareket getirir. İletişim, bilgi alışverişi, türlü türlü konulardan konuşmak, hareketlilik, geziler ile ilgilidir. Venüs sosyallik, paylaşım, kendine bakım, çekicilik, sahip olunan değer ve beceriler ile ilgilidir. İkizler burcundayken çift kısmetlilik, ilişkilerde ikili durumlar, dedikodular ve bölünmeler gibi şeyler de getirebilir.

Venüs 7 Ağustos – 6 Eylül arası Yengeç burcunda olacak. İlişkilerde duygusal paylaşımlar, yakınlık, empati ,sezgi, aile kavramları, güvenlik ihtiyacı ön plana geçecek. Sosyal açıdan yakın ilişkiler önem kazanacak. Güzellik, bakım ve detoks açısından iyi bir zaman olacaktır.  

Merkür

Merkür 28 Mayıs – 5 Ağustos arasında Yengeç burcunda ilerleyecek. Merkür burada daha çok içe çekilme, ilişkilerdeki hassasiyet ve empati konularını gündeme getiriyor. Güvenlik ve ihtiyaçlar önem kazanacak. Aile, ebeveynler, koruma-kollama, besleyicilik, çevreye ilgi artımı olabilir. Garanti olan şeyler üzerine odaklanma ve bununla ilgili zihinsel faaliyetler artabilir. Doğru ve ölçülü olarak iletişimde kullanılan sezgiler önem kazanacaktır. İçe kapalılık, tam net olmayan konularda içsel olarak bir takım doğru olmayan yargılara varmak ve gereksiz ürkeklikler sakınılması gereken şeylerdir.    

Merkür 5 Ağustos – 20 Ağustos arasında Aslan burcunda olacak. Yengeç’teki Merkür sürecinin ardından ilişkilerde daha net ve sağlam ifadeler ortaya çıkacaktır. Koç burcundaki Mars ile birlikte sosyal girişimler ve bağlantılar kurmak bakımından da daha aktif bir zamanlama olacaktır.

Ay Düğümleri

5 Mayıs’ta Ay Düğümleri burç değiştiriyor. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçecek. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.

Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay Balık için önemli zamanlama. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde söz konusu olabilir.   

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Kova burcundaki Dolunay burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz): (Dolunay Ay Kova ve Güneş Aslan konumları arasında olacak. Ay hassasiyetleri, güvenlik ve ihtiyaç tarafını ifade ederken, Güneş bilinç ve özgüven geliştirmeyi, konuların görünür olmasını ifade eder).

Koç: Ay konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Boğa: Ay konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Ay karşısındaki Güneş konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

İkizler: Ay konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim alanı, inançlar, düşünceler, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzaklarla ilişkiler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Yengeç: Ay konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet.

Aslan: Ay konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Ay’ın karşıtındaki Güneş konumu: kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Başak: Ay konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Terazi: Ay konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Akrep: Ay konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Yay: Ay konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Oğlak: Ay konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Kova: Ay konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Balık: Ay konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir