Mars ve Satürn’ün Oğlak’ta Kavuşumu; Sağlam Olanı İnşa Etmek

17 Mart – 16 Mayıs arasında Mars Oğlak burcundan geçiş yapıyor. Yani Plüton’un Satürn’ün Oğlak burcundaki yolculuğuna bir arkadaş daha eşlik ediyor ve bunların hepsi de sert mizaçlı dediğimiz gezegenler. Yani uzun zamandır sizi zorlayan bir takım konularla da ilgili olabilir bu durum ve sizi kısıtlayan, sınırlayan şeylerin bir maksimum noktası gibi düşünülebilir.

Oğlak sabır, sebatkarlık, kontrol, çalışma, düzenleme, uzmanlık, ustalık, otorite olma ile ilgili bir burçtur. Karşıt burcu olan Yengeç temel anlamda aileyi, kökleri ifade ederken Oğlak daha toplumsal olanı, toplumsal aileyi ifade eder ki bu da toplum içinde ait olduğumuz bağlı olduğumuz kariyer, firma, şirket ya da mesleki ve bir konunun ustası olduğumuz kimliğimizdir. Bu aynı zamanda Devlet ve toplumu düzenleyen kurumlara da karşılık gelir. Oğlak burcunun yöneticisi Satürn gerçekliğimiz ve sınırlarımız ile ilgilidir. Şimdi astrolojik haritalarınızda Oğlak burcu konumu ve durumu daha da önem kazanmaktadır. Burada bir kontrolü ele alma ve düzenleme sürecinin içine gireceksiniz. Bu genel etkilerle birlikte spesifik olarak sizin astrolojik haritanızdaki bir alanda da cereyan edebilir. Bu maddi olabilir, imaj olabilir, miras konusu olabilir, içinde bulunduğunuz ve beraber hareket ettiğiniz topluluklar olabilir, aşk hayatı olabilir, ilişkiler ve ortaklıklar olabilir. Artık astrolojik haritanızdaki durumu, yerleşimi, nerelere bağlı olduğu ve açıları daha çok önem kazanacaktır. Bu konuya yazının sonunda Oğlak konumunun etkileri olarak genel olarak paylaştım. Tabi esas çözümleme sizin astrolojik haritanız üzerinde olabilecek bir şeydir.

2 Nisan 2018 saat 18:37’de ise Mars – Satürn kavuşumu kesinleşecek. Tabi bundan 2 gün öncesi süreci açı etkileşimi için düşünebiliriz. Mars Oğlak süreci onu doğru bir şekilde değerlendirdiğimizde hayatımızda düzenleme ve değişim açısından iyi olacaktır. Eğer bir takım düzenlememiz, yeniden inşa etmemiz gereken şeylere direnirsek de olumsuz etkiler ortaya çıkabilecektir. Zamanınızı astrolojik haritanıza göre bir takım düzenlemeler açısından iyi değerlendirmeniz, doğru plan ve projeler oluşturmanız, bunların tohumlarını ekmeniz gerekiyor. Şimdi bu konuyu daha detaylıca açalım.

Mars, Koç burcunun yöneticisi olan gezegendir. Bu nedenle bu süreçte Koç burcunda olan ve geri hareket görüntüsü (retrograde) yapan Merkür de (24 Mart – 15 Nisan) daha çok önem kazanıyor. Burada bir takım geriye dönük düzenlemeler yapma durumunuz ortaya çıkabilir. Bunlar sorumluluk alanlarınız ile bağlantılı olacaktır. Burada geçmişe dönük konularınız ile ilgili gözden geçirmeniz gereken durumlar söz konusu.

Merkür her türlü bağlantılarınızı ifade eder. Fakat bir ayrım yapmak gerekirse daha çok yakın bağlantılarınız ve çevreniz ile ilgilidir ve Koç’ta gerilediği için şu süreçte daha çok benlik ve kişisel düzeydedir. Burada Koç burcunda olması girişimleriniz ile ilgili konuları özellikle içine alıyor. Burada kendi benliğiniz ile ilgili konuları biraz erteleme altına da alabilirsiniz. Bunlar bir takım kişisel görüşlerinizi, sözlerinizi, kuracağınız diyalogları içerebilir.  Ayrıca Merkür Koç ve Mars Oğlak konularının birbirlerine 90 derece sert açılanmada durmaları da sizi düşünsel ve çalışma alanında zorlayabilecek etkileri gösteriyor. Örneğin kişisel fikirleriniz, otorite sahipleri ile çatışabilir ya da otorite olduğunuz bir konudaki çıkışlarınız sert ve fevri de olabilir. Yani yapacağınız çıkışlara dikkat etmeniz gerekir. Yine bu dönem kendinize odaklanmak isteyebilirsiniz ama sorumluluklarınız buna engel olabilir. Bu tip zorlanmalar geçirebilirsiniz ve genel olarak da Merkür retro sürecinden dolayı düşünceleriniz içe dönebilir ve bir şeyleri de erteleyebilirsiniz.    

Mars Oğlak’ı tek başına ele alırsak bu transit etkisi ile hayatınızı kendi kontrolünüz altına alma, bazı üzerinde çalıştığınız konularda olgunlaşma, yeni bir düzen kurma yöneliminde olabilirsiniz. Özellikle otorite, usta ve uzman hissettiğiniz konularda bu olacaktır. Kolektif yapılar kurmak ile ilgili girişimler ve ortak çalışmalar da yapabilirsiniz. Bir şirkete bir markaya dahil olabilirsiniz ya da kendi markanızı planlayabilir, oluşturabilirsiniz. Fakat tabi Merkür retro zamanını (24 Mart – 15 Nisan) da sonuna kadar kullanmak gerekiyor girişimlerden önce. Bu süreçte ayağınızı yere sağlam basmak ve sağlam adımlar atmak üzere hazırlık yapmak önemli olacaktır. Özellikle de ilişkiler açısından bu Merkür retro sürecine dikkat etmek gerekecektir.

İlişkiler

Mars Oğlak’tayken burada dürtüler ve istekler açısından daha ciddi ve kesin bir yol izleme meylindedir. Daha çok sorumluluk almaya hazırlanır. Yani ciddi ilişkiler bakımından bir hazırlık süreci olması gibi değerlendirilebilir ya da tam bu zamanlamada ciddi adımlar atılabilir. Venüs’ün Koç burcundaki konumu ile başlayan Mars oğlak yolculuğu 31 Mart’ta  Venüs’ün Boğa’ya geçişi ile devam edecek. Venüs Boğa ve Mars Oğlak birbirine uyumlu bir flört zamanını ifade ediyor ve girişimler açısından uyumlu bir süreçtir. Son derece somut ve mantıklı, ayakları yere sağlam basan bir ilişki söz konusu olabilir. Bu zamanda çiftler ve ortaklar bakımından iş-güç, sorumluluk, bir şeyler üretmek, yetenekleri becerileri ortaya koymak açısından iyi olacaktır. Tabi 15 Nisan’da Merkür retro’nun bittiğini de unutmayalım. Bu zamana kadar gecikmeler, ertelemeler mümkün. Daha sonra 24 Nisan’da da Venüs İkizler süreci gelecek ve burada ikizler ve oğlak arası birbirini görmeyen açı dediğimiz 150 derecelik açı oluşacak. Bu zaman diliminde sosyal anlamda iletişim, hareket, değişimler söz konusuyken diğer taraftan sorumluluklarınız, yükleriniz ve bir şeyleri düzenlemek yönünde meyledebilirsiniz ve bu durum sizi biraz daha zorlayabilir. Yani iki farklı cephede mücadele etmek ve iki ayrı şeye zaman ayırıp bölmek gibi düşünebilirsiniz bunu. İlişkiler bu bakımdan biraz zorlanabilir ve bu süreç içinde de bazı anlaşmazlıklar ve uyumsuzluklar olabilir.

Türkiye Astrolojik Haritası

Oğlak’ta Mars Satürn kavuşumu Türkiye astrolojik haritasının 7. Evinde olacak. Burası genel anlamlarına bakıldığında uluslararası arenadaki ortaklar/yakın dostlar ya da tam zıttı açık olarak kendini gösteren muhalifler/düşmanlar ile ilgili bir astrolojik evdir. Anlaşmalar ve anlaşmazlıklar buradadır. Burası politik ilişkiler sahasıdır. Mars ve Satürn Oğlak ikilisi ise yapı, sistem, inşaat, düzen, devlet, otorite, yönetici güçler ile ilgilidir ve burada bir düzenlemeyi, mücadeleyi, çabayı gösterir.

Türkiye açısından değerlendirildiğinde ise yükselen Yengeç ve Ay halkı temsil ettiği için ve Ay da ikizler konumunda olduğu için bu Oğlak burcu ile 180 derecelik zıt ve ikizler ile 150 derecelik kriz/dönüşüm açısı dediğimiz açılanma durumunda kalıyor.

Neler olabilir? Otorite ve yöneticiler tarafından yeni düzenlemeler olabilir, halk kendini daha çok baskı içinde hissedebilir, beslenme ve gıda ile ilgili her türlü konuda bir takım düzenlemeler gerekliliği öne çıkabilir, ekonomik açıdan sınırlanmalar ve azalma hissi artabilir, yapı ve inşaat yani içinde oturduğumuz binalar ile ilgili sağlamlık konusu önem kazanabilir. 

Tabi yapı ve inşaat derken en önemlisi bir deprem riskidir. Acaba ne kadar sağlam binalarda oturuyoruz ve olası bir deprem riskinde durum ne olabilir? Bunu da anlamak ve ona göre hareket etmek gerekiyor.

Sonuç olarak Türkiye açısından gökyüzü döngüsü, ekonomik alanda ve yapıların sağlamlığı ve güvenliği açısından önlemlerin ve düzenlemelerin gerekliliği ve önemi zamanlamasını gösteriyor.

Bireysel açıdan ise sonuç olarak diyeceğim o ki bu Plüton’un, Satürn’ün ve Mars’ın Oğlak bucunda olduğu zaman sürecinde size artık hizmet etmeyen sistem, kişi, düzen ne ise, neyin içindeyseniz ki buna kendi yapınız da dahil onu düzenlemeli, düzeltmeli, daha iyisini yapılandırıp oluşturmalısınız.

Plüton, Satürn, Mars Oğlak konumlarının astrolojik haritanızda sizi hangi alandan etkilediği konusu ile yazımı sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.

Danışmanlık, iletişim ve sorularınız için astrologburakustun@gmail.com’a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz. 

ISAR CAP Danışman Astrolog

           Burak Üstün

Plüton, Satürn, Mars Oğlak konumlarının astrolojik haritanızda sizi hangi alandan etkiliyor? (Güneş (öz burç) ve yükselen burcunuza göre okuyabilirsiniz.

Koç: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Boğa: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim alanı, inançlar, düşünceler, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzaklarla ilişkiler 

İkizler: Ortak gelir-borç, başkalarından gelenler, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi

Yengeç: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar.

Aslan: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Başak: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa

Terazi: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Akrep: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Yay: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet, lüks.

Oğlak: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Kova: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Balık: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir