KOVA BURCUNDA AY TUTULMASI ve BURCUNUZ; ÖZGÜRLEŞME ARAYIŞI

7 Ağustos 2017 Saat 21:11’de Kova burcunun 15. Derecede 2017 de gerçekleşecek iki ay tutulmasından ikincisi olan bir Dolunay gerçekleşecek ve bu haritada 9 derece Balık burcu yükselmekte. (İstanbul, Ankara için +7 derece=16 derece Balık yükseliyor). Saros serisi olarak 119. Seri ve bu seride gerçekleşecek 82 tutulmanın 61. si olacak.

Ay Tutulması nedir?

Bir Ay tutulmasında Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşerek Ay’ı kısmen veya tamamen kapatır. Bu olay eski çağlardan bu yana insanların dikkatini çeken bir olaydır. Ay tutulmasında, tıpkı Güneş tutulmasında da olduğu gibi Güneş, Dünya ve Ay aynı hizaya gelirler. Eğer bu sıralamada Ay ortada yer alıyor ve Güneş’i kapatıyorsa buna buna Güneş tutulması, ortada Dünya yer alıyor ve Ay’ı perdeliyorsa buna Ay tutulması adı verilir.

Astronomlar Ay tutulmalarını 3’e ayırmışlardır. Bunlar Yarı Gölgeli Ay tutulması, Parçalı Ay tutulması ve Tam Ay tutulması şeklindedir. Parçalı dediğimiz tutulmalar, Dünya’nın oluşturduğu iki gölge alanından biri olan ve gölgenin dış tarafında yani yarı gölge kısmı ile iç karanlık gölge arasında gerçekleşen melez  tutulmalardır. Yarı gölge olan bölgeye penumbra tam gölge alana da umbra adı verilir. Örneğin bu tutulma koyu gölge dediğimiz iç alanda olsaydı bu tutulmaya umbra tarafta olan yani tam gölge içinde olan tutulma derdik ve bu da tam tutulma olurdu ve dünya’nın gölgesi ay’ı tam olarak kapatırdı. Mevcut tutulmamız ise parçalı tutulma şeklindedir.

Ay Tutulması ve Dolunay ilişkisi

Tutulmalar Dolunay’da gerçekleştiği için genel olarak Dolunay yorumundaki gibi ifade edilebilir. Bu da Yeniay’da başlayan, tohumları atılan, filizlenen bir konunun tamamlanma/anlaşılma sürecine gelmesi ile ilgilidir. Bu zaman aynı zamanda bir farkındalık ve idrak zamanıdır. Buna göre kararlar verir ve yolunuza devam edebilirsiniz.

Ay tutulmasının astrolojik etkileri

Aslan burcunda bir Yeniay’ın ardından kova burcunda tutulmalı bir dolunay ile karşı karşıyayız. Aslan burcunda ekilen filizleri daha objektif değerlendirmek için iyi bir zamanlama olacak. Ardından 21 Ağustos’ta aslan burcunda güçlü bir tutulma gerçekleşecek. Bu süreçlerde hayatımızın yönü adına bir şeyleri daha iyi anlamalıyız. Ay bizim güvenlik ve temel ihtiyaçlarımızla ilgilidir. Dişi olan, hissi, sezgisel, duygusal tarafımızla ilgilidir. Rahatlık ihtiyaçlarımız buradadır. Ay tutulması zamanları daha şiddetli ve güçlü dolunay etkilerini ifade eder.

Bireysel ve ilişkilerle ilgili etkiler

Tutulma an haritasına bakıldığında en dikkat çeken şey balık burcunun balık bruucndaki Neptün ile birlikte yükselmesi. Bu an enerjisinde rahatlama ve gevşeme arayışı ve istekleri de ön planda vurgu yapıyor. Neptün ve balık daha çözülmüş , teslimiyetçi etkiler ile ilgilidir. Bazen yorgunluk ve tükenmişlik bazen esnek olabilen dans hareketleridir. Yorumlar duruma göre değişkenlik gösterecektir. Bu yorum da sizin hayat gidişatınız ve organizasyonunuz dahası 1. ev ile ifade edilen yani balık yükseliyor derken ifade ettiğimiz yükselen burç anlamına gelen direksiyonunuz ile yakından ilgilidir. An haritası yön çizmekte biraz karışık bulanık olabilecek etkileri de ifade etmekte bunu da söyleyebiliriz. Dalgınlıklara yorgunluklara dikkat ediniz.

Tutulma derecelerine baktığımızda da özellikle tam olarak sabit burçlar olan Aslan ve Kovanın 15. derecesine denk geliyor ki bu derece 30 derecelik bütün açısından sabit burçları yani tam orta bölümü ifade eden derecedir. ilk 10 derece değişken 2. on derece sabit ve 3. on derece de değişken burçları ifade eder. Bu bakımdan etki sabit burçlar açısından daha da fazla hissedilebilir. Bu etkileşimlerden özellikle boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarının 15. günü civarı doğanlar (-2 + 2 gün) yaşamları açısından daha fazla etki alacağını söylemeliyim. 

Tutulmaya gelirsek, Kova’daki ay tutulması ile birlikte Aslan Yeniay’ından itibaren filizlenip gelişen konularda daha objektif bir bakış açısı kazanabilirsiniz demiştik.  Aslan tarafında Mars’ın da olması ile bireysel yaratıcılık, kendine dönük hareket etme gibi yönelimler ve harekete, eyleme geçmeleriniz karşısında daha kolektif bilinç, cemiyet, grup, sosyal bağlantılarınız arasındaki dengeler açısından bir farkındalık süreci olacaktır. Başsız cemiyet olmadığı gibi cemiyetsiz baş da olmaz. Yani ikisi de birbirine bağlıdır.  Bu aslan Yeniay’ı zaman dilimlerinde eğer fazlaca ego yönüne gidilirse, sübjektif, benmerkezci, başkalarını görmeyen şekilde ve aşırı ego ile hareket edilirse, içinde bulunduğunuz topluluk açısından itici bir durum oluşacaktır. Mensubu olduğunuz herhangi bir gruba ya da topluluğa yabancılık hissediyorsanız, kopma meylindeyseniz veya yeni arayışlar ve hayatınızdaki bazı şeylere dönüşler içinde iseniz de durum başkadır. Kuzey düğüm aslan ve güney düğüm kova konumları da biraz bunu anlatmakta. Bazı anlamlarda geçmişten özgürleşme isteği olabileceği gibi diğer taraftan kendini arayış ve kendine yöneliş de söz konusu olabilir. Eğer böyle ise bu zaman dilimi bu bakımdan özellikle önemli olabilir çünkü; Uranüs retrograde hareketine başladı! Buna birazdan değineceğim.

Şimdi biraz Aslan ve Kova’dan ve çeşitli bakış açılarından bahsedelim. Aslan ve tabi ki yöneticisi Güneş nasıl ki sıcak hissettiğiniz yeri, güvenli hissettiğiniz rol biçiminizi, merkez noktanızı ifade ediyorsa kova burada daha serin olanı ifade edecektir. Yani Ay Kova ile birlikte de serinleme ihtiyacınız olacaktır. Kova kış mevsiminin merkez burcudur. Yani burada biraz kendinizden ve şu dönem için hangi alanda merkezileştiyseniz bir de işin ilginci bununla ilgili olarak uzaklaşma şeklinde bir ihtiyaç da hissedebilirsiniz. Hayat yin-yang dengesine göre çalışır. Aktif hareket etmenin dengesi dinlenmek ya da bir eylemi yapmanın dengesi o eylemin zıt eylemini yapmaktır. Bunu bir de zihinsel ya da eylemsel düşünürsek bu yeniay ile aktifleşen ve yine 21 ağustosta aktifleşecek yönelimler için denge noktasını oluşturmak açısından kova dolunayı önemli olacaktır. Ay Kova tutulması özgürlük ve bağımsız hareket etme ihtiyaçlarını gösterdiği gibi benliğini paylaşarak daha çok sosyal hareket etme ihtiyacı ile ilgilidir. Yani Aslan yeniaylarının üst üste olduğu benliğe odaklanılabilen, kişisel çalışmalar yapılan bu süreçte, bir taraftan da kova burcu etkileri ile işin sosyal bağlantılar, arkadaşlıklar, bağlı bulunan cemiyetler kısmı etkilenecektir. Kova sosyal ve çevreden arayışlar ile ilgili olabilir fakat durum şu an öyle ki, Uranüs modern astrolojide kova burcunu yönetir ve 3 ağustostan itibaren retrograde (geri) hareketine başladı. 12 ağustos – 5 eylül arasında ise buna Merkür de eşlik edip gerileyecek. Yani belirli bir ilerleme kaydettiniz her ne üzerindeyse ve artık geçmiş bağlantılarınıza bir dönüş zamanınız geldi.

Buna bir nevi toparlama, oturtma süreci de diyebilirsiniz. Arkadaşlık bağlantıları, sosyal çevreler vs. bu konuda tekrar gözden geçirmeler yapabilirsiniz.

Uranüs elektrik ve sürpriz ile ilgili olduğu ve kova burcuna da bağlantılı olduğu için geçmiş ile de ilgili sürpriz karşılaşmaları ve Kova – Aslan aksı 5. ve 11. ev aksı olduğu için aşk, sevgi olaylarını da ifade edebilir. İfade demişken evet hem kişisel hem de sosyal anlamda kendinizi daha fazla ifade etme yöneliminde bulanabilirsiniz.

Yine bu süreçte özellikle Kova’da Ay tutulması ve ardından Aslanda Güneş tutulması gerçekleşeceği ve yine bu zaman diliminde kuzey düğüm Aslan’da ve güney düğüm de Kova’da oldukları için hem kendi öz-benliğiniz, hayat organizasyonunuz, hayat yolunuz hem de sosyal bağlantılarınız üzerinde çalışabilirsiniz. Bir taraftan istikrar, sağlamlık, kalıcılık üzerinde hareket ederken bir taraftan da spontan, farklı, sürpriz ve bağımsızca olana da açık olmanızı gerektiren bir zaman dilimi olarak gözüküyor. Hayatın bu iki yönünü dengeli kullanmanız bu dönem önem kazanacaktır.

Türkiye Astrolojik Haritası ve Kova’da Ay Tutulması Haritası

Türkiye astrolojik haritasının 8. Evinde gerçekleşecek kovadaki ay tutulması oldukça önemli. Çünkü bu alan akrep burcunun doğal yöneticisi olduğu alan olan 8. Ev. Türkiye astorlojik haritasında Güneş’in Venüs ün ve jüpiter’in Akrep’te odluğu da düşünülürse dönüşüm kavramının ne kadar önemli olduğu ve bunun da Türkiye astrolojik haritasının 8. Evine denk düşen kova ile yani farklı olanı kabul etme ile ,bağımsızlık ile i,modernlikle ne kadar ilgili olduğu da açıktır. Normalde hislerimizle hareket eden  bir ülke yapısına sahibiz yükselen yengeç ve kova alanı olan 8. Ev alanı Türkiye açısından krizler ve dönüşümler ile ilgili. Bu bakımdan özellikle farklı olanların, özgürlükçü modern yapıdakilerin, bilimsel olanların da zorlanacağı bir dönem olduğunu söyleyebilirim.

Aslan ile kova arasındaki dengede özellikle Türkiye’nin kişisel üretimi, kaynakları, gelirleri, parası, mal varlığı (2. Ev aslan) ve ortaklı işleri de aynı şekildeki (8. Ev kova) ile ifade olunmakta. Dolayısı ile kolektif alanda yani 8. Ev tarafında ve yurtdışı ortaklar ile yapılacak işler ile ilgili de dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer özgürlükler farklılıklara uyumlu bir politika yürütülmez ise ortaklı işlerde de global anlamda ekonomik bakımdan zorlayacak durumlar ortaya çıkabilecektir. Yurtdışı ortaklarımıza ve özellikle batılı modern ülkelerle işbirliği ve uyum konusuna dikkat edilmesi gerekiyor. Aslan etkileri ile kendi kaynaklarımız üzerinde özgüvenli bir şekilde çalışabiliriz ülke olarak fakat yakın ya da uzak olsun komşularımız ile ilişkilerimizde objektif ve dikkat etmemiz gereken bir dönem içindeyiz.
Yine ülkedeki bağımsızlık konusunda, özgürlükler konusunda atılan adımlar da ülkenin ekonomisi konusunda etki edecek hususlar olarak gözükmekte.

Kova burcundaki Ay, burcunuzu nasıl etkileyecek? (Güneş (öz burcunuz) ve yükselen burcunuz olarak okuyabilirsiniz.)

Koç: Bir takım kolektif faaliyetlere katılabilir, sosyal hareket edebilir ya da zihinsel bağlantılar kurabilirsiniz. Kolektif bakış açınız etkinleşebilir. Arkadaş çevreniz, dost gruplarınız, dahil olduğunuz organizasyonlar ile ilgili yenilikçi hareket etmeyi gerektiren durumlar olabilir. Birlikte faaliyetler içinde bulunmak, kolektif bir yaratıcılıkla hareket etmek mümkün. Gelecek ile ilgili konularda daha fazla özgürlük duygusu kazanabilirsiniz. Arkadaş grubu içinde dostluk ya da özgür ifade ile ilgili konular da gündeme gelebilir. Negatif etkileşimde grup içi isyankar ve kopuk davranışlara dikkat etmek gerekir.

Boğa: Kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuzda kendinizi daha farklı, özgür, orijinal ve birey olarak ifade etme ihtiyacınız ortaya çıkabilir. Gelecek ile ilgili yaratımlarınızı toplum önünde ifade edebilirsiniz. Hedeflerinizle ilgili daha hızlı ve spontane hareket etme durumunuz olabilir. İletişim ve dostluk ifadeniz artabilir.

İkizler: Uzak yollar, akademik, eğitim, yabancılarla ilişkiler konularında daha çok bağlantı kurabilir ve zihinsel hareket edebilirsiniz. Yolculuklar söz konusu olabilir. Bağımsızlık duygunuz artabilir ve daha bireysel bir perspektiften bakabilirsiniz. Düşüncelerinizde daha orijinal olmanız ve gelecek ile ilgili bağlantılar kurmanız mümkün.

Yengeç: Ortaklaşa kaynaklar, başkalarından gelen gelirler, başkalarının yetenekleri ile ilgili daha çok bağlantılar kurabilirsiniz. Kaos ve kriz getirecek durumlar açısından, isyankar, kopuk, fazla sabit fikirli hareket etmek olumlu sonuç getirmeyebilir. Cinsel bakış açınızda daha farklı ve bireysel meyille hareket edebilirsiniz.

Aslan: Sosyal; ortaklık/eş/yakın arkadaş ile ilişkilerinizde daha özgürce hareket edebilirsiniz. Farklı, teknoloji ile ilgili, özgür, spontane, çevresi olan eş/partner/yakın arkadaşlar ile tamamlanmak, beraber hareket etmek durumunuz da olabilir. Bu özellikler ile uzlaşmaların yanı sıra negatif anlamları ( Kopuk, isyankar, tahmin edilemez vs.) ortaya çıkarsa zıtlaşma durumları da yaşayabilirsiniz. Siz kendiniz de zıt kişilik özellikleri ile etkileşip, normal kişiliğinizden farklı bir yapıda hissedebilir ve farklı bir perspektiften bakabilirsiniz bu zaman diliminde.

Başak: Çalışma hayatınızda, eğer varsa yanınızda çalışanlar ya da evcil hayvanlar ile ilgili daha dostça ve objektif yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Yine bu alanlarda sizi bağsız hissettirecek durumlar da ortaya çıkabilir. Teknoloji, organizasyon, bağlantılar kurmak, çevre edinmek ile ilgili çalışmalar yapmanız mümkün bu zaman diliminde. Rutin düzeniniz içinde farklılık, özgürlük, dostluk ihtiyacı içinde olabilirsiniz.

Terazi: Aşk hayatınız ya da kendinizi ifade edişiniz, gösterişiniz ile ilgili daha özgürce olabilir ve iletişimciliğinizi ortaya koyabilirsiniz. Sevgi ifadenizde daha objektif ve bireysel hareket etmeniz mümkün. Dostlar, internet, teknoloji, bağlantılar kurmak ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Çocuklarınız var ise onlar ile daha yakından ilgilenmek de söz konusu olabilir. Size keyif verecek faaliyetler ile ilgili bağlantılar kurabilirsiniz. Spora yönelebilirsiniz.

Akrep: Aile, ev ve içsel hayatınız ile ilgili özgür ifade ihtiyacınız olabilir. Daha bağımsız hisler ile dolabilirsiniz ve bireysel bakış açınız daha etkinleşebilir. Bunun yanı sıra aile üyeleri/akrabalar ile bir araya gelebilir, birlikte faaliyetler de yapabilirsiniz bu zaman diliminde. Ev içindeki konular ön plana çıkabileceği gibi ebeveynler, geçmiş ve kökler ile ilgili konularda gündeme gelebilir.

Yay: Yakın çevreniz, kardeşler, iletişim, eğitim, zihinsel işler, bağlantılarınız ile ilgili daha dostça ve objektif bakış açısı ile yaklaşımlarınız olabilir. Sözlü ifadeleriniz daha özgürce olabileceği gibi yakın çevreniz ile ilgili daha fazla dostluk ve özgür ifade arayışında olabilirsiniz. Zihinsel olarak daha aktif olmanız mümkün. İletişimde isyankar ve kopuk ifadelerde olmamaya dikkat edin. Alım – satım gibi ticari konular ile ilgili haberleşmeler mümkün. Yolculuklar yapabilir, farklı insanlarla diyaloglar kurabilirsiniz.

Oğlak: Maddi konular, yetenekleriniz, üreticiliğiniz, kaynaklarınız ile yeni bağlantılar kurma ihtiyacınız ortaya çıkabilir. Bu konuları içine alacak şekilde gelecek ile ilgili planlar yapabilirsiniz. Teknoloji, iletişim, arkadaş ortamları ile ilgili harcamalarda bulunmanız mümkün. Harcamalarınızda özgürce olma ihtiyacınız olabilir.

Kova: Kişisel duruşunuz, görünümünüz, imajınız ile ilgili farklılık ihtiyacınız artabilir. Daha fazla zihinsel ve objektif olabilirsiniz. Girişimlerinizde daha özgürce olabilir ve kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Bu zaman diliminde Anneniz veya kadınlar/kadınlık ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Metabolizmanıza / Bedeninize daha çok kulak verebilirsiniz. Yine beslenme ile ilgili konular ön plana çıkabilir.

Balık: Kolektif bilinçaltı ile bağlantılar kurabilirsiniz. Fedakarlık ve hizmet gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Dostlarınız ile ilgili konularla ilgilenebilir, daha iletişimci olabilirsiniz. Farklılık ihtiyacını, isyan ve kopukluk davranışını kontrol etmeye daha çok özen göstermelisiniz. Bu zaman diliminde, elde olmayan, göremediğiniz noktadan gelen durumlar da söz konusu olabilir. Eşya kaybı ve dalgınlığa karşı dikkatli olun. Bir diğer bakış açısından değerlendirilirse daha gizli ve sessiz hareket etmenizde mümkün. Bununla birlikte kendi dünyanıza çekilebilir, meditasyon ile ilgili çalışmalar yapabilir, dua, ibadet ve dileklerde bulunabilir, tefekkür edebilirsiniz.

Comment (1)

  • nilgün Yanıtla

    Tesekkurler.Aciklamalarıniz son derce anlaşılır.Kaleminize ve hesaplaŕiniza saglik…

    23:28 içinde 7 Ağustos 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir