9 Mart 2020 Başak Dolunayı ve Burcunuz: Duyguların ve Mantığın Denge Noktasını Anlamak

 

 

 

 

 

9 Mart 2020, Saat: 20:48’de Başak burcunun 19. derecesinde bir Dolunay gerçekleşecek (Güneş Balık – Ay Başak arası karşıtlık). Dolunay haritasında denge kavramını ifade eden Terazi burcunun 10. derecesi yükselecek ( =İstanbul, Ankara için 14. derece). Dolunay haritasındaki genel görünümde güney düğümü, Mars’ı, Jüpiter’i, Satürn’ü ve Plüton’u Oğlak’ta görüyoruz. Bu gezegen toplanması (Stelyum) çok güçlü durumda. Oğlak burcu yapı ve inşa etmek ile ilgilidir. Gerçeklik ve olgunluk ile ilgili bir burçtur Oğlak. Sert gezgenler Plüton, Satürn ve Mars ile daha fazla sert etkiler söz konusu olabilir. Bunlar yaşamlarımıza bir takım sınırlanmalar, zorlanmalar, testler getirebilir. Burada yaşamımız konusunda yeni bir inşaat ve düzen gerektiren durumları görebiliriz. Oğlak ve Satürn çalışma, düzen, disiplin ve sorumluluk ile ilgilidir. Liyakati ifade eder ve hayatta ne ekersek de onu biçeriz. Bu tabi bizim bilinç, tecrübe ve olgunluk düzeyimizle de ilgilidir. Kendimizi tanıma seviyemiz, insan ilşikilerimiz, eksikleirmizi giderme seviyemiz bunlar Satürn’ün zorlayıcı testleri bakımından oldukça önemlidir. Eğer irade ile düzeltmeler yapılmazsa ve çaba gösterilmezse bunun karşılığında zorlayıcı karmalarla karşılaşılır. Satürn acıyı ifade edebilir. Satürn gerekli düzen olmadığı takdirde yaşanacak acıları getirir. Olgunlaşmayı acıtarak gerçekleştirir.

Başak – Balık Dolunayı özellikle sağlık ile ilgilidir. Balık burcu koşulsuz sevginin şifasını anlatır. Sevgi hem kendimize hem etrafımıza şifadır. Stres hayata tutunabilmek için belirli oranda lazımdır ama aşırı derecede olumsuz duygular ve endişelerle gelen fazlaca stres sağlığımızı bozacaktır. İşte bu Satürn’ün olumsuz tarafıdır. Zamaında yapılmayan şeyler ve tutturulmayan düzen ve eksik çalışma endişenin baş tetikleyicisidir. Endişe belirli orana kadar bir uyarıcıdır ama ondan sonra sağlığı bozacaktır. Her şey vakti geldiğinde denge kaçmadan yapılmalıdır.

Sağlığımızı dengelemeyi bilmeliyiz. Bazen durumları oluruna bırakmak gerekir. Balık ve yöneticisi Neptün bununla ilgilidir. Fakat fazlaca bırakmış olmamalıdır tabi. Fazlaca üzerine gitmek de yıpranmayı getirir. Başak burcu daha fiziksel düzeydeki eylemlerle ilgilidir. Vücutta bağırsakları sindirimi ifade eder. Bağırsaklar ikinci beynimiz olarak ifade edilir. Başak rutin düzenimiz ve hayat işleyişimiz ile ilgilidir. Düzgün sağlıklı bir döngünün içindeysek sağlığımız da iyi olacaktır. Bunlar da Balık burcunun ifade ettiği psikolojik sağlığın, ruhsallığın, duygusal beslenmenin başaktaki karşılığıdır yani sağlıklı beslenmeye, uykuya, hareketliliğe, iş hayatına, arkadaşlara sahip olmak ile yakından ilgilidir. Başak seçici bir burçtur. Sağlıklı olanı sağlıksız olandan ayırt etmek başak burcunun özelliğidir. Faydalı olanı hem kendi hem çevresi için tespit etmeye çalışır.

Başak burcunun aşırılığı fazlaca eleştirel olmasıdır. Daha küçük resimden bakabilir ve aşırıya giderse kendini sınırlayabilir. Balık burcu ise fazlaca kabullenici ve sınırsız olduğunda sıkıntıya düşecektir. Dengeleri iyi tutmak gerekir. Dolunay haritasında Terazi burcunun yükselmesi ilişkilerdeki dengeyi ifade ediyor. Yöneticisi Venüs Boğa burcunda ilerliyor ve Boğa burcundaki Uranüs ile kavuşuyor. Bu somuta ve gerçekliğe dayanan bir ilişki başlangıcını ve kısmeti de gösteriyor. Güneş’in Neptün ile Balık burcunda kavuşumu fazlaca idealist olabileceğimizi de gösteriyor bir taraftan. Teslimiyet durumu olabilir. Bu hayranlıkla da olabilir, yanılgılarla da olabilir. Anda bunu doğru değerlendirmek, olgunluk ve tecrübe ile hareket edebilmek gerekiyor. Tecrübe yoksa hani derler ya bir bilene danış, işte öyle yapmak gerekiyor.  

 

İlişkiler ve Kısmetler

 

Güneş Başak ve Ay Balık arasındaki Dolunay sağlıklı ilişki dengesini irdeleyeceğimiz bir zamanı da ifade ediyor. Merkür Retro olduğu için geçmişe dönük olarak da bunu sorgulayabiliriz. Geçmiş deneyimlerimizden hareketle kendimiz için neyin sağlıklı olduğunu daha iyi sorgulayabiliriz. Tabi profesyonel danışman olduğum için söylüyorum, kişinin haritasındaki eksik yönler ve fazla yönlerin ortalaması ve dahası hangi kodun nerede nasıl kullanılması gerektiği iyi anlaşılmalıdır. Danışmanlıklarımda sahip olduğum tecrübe ile kişinin kodlarına bakıp aradaki dengeleri nasıl bulması gerektiği ile ilgili anlatımda da bulunuyorum. Böylelikle hem haritasını iyileştirmek için bir bilinç kazanmış oluyor kişi hem de kendi için daha makul olma konusunda bir bilinç kazanıyor. Böylelikle yaşamda yapılması gerekenin üzerine gidilip vakit kaybı yaşanmaması ve daha mutlu bir hayata kavuşulması sağlanabilir. Yoksa hayattaki dengesizlikler yani bir takım dengesiz yükseliş ve düşüşler de kaçınılmaz olabilecektir. Kendini iyi tanımak gereklidir. Deneyimli birinden astroloji danışmanlığı almanın en iyi tarafı da budur. 

 

Balık sevgi, teslimiyet ile ilgili bir burçtur. Mutluluğu ifade eder. İnsandaki her türlü tatminsizlik, eksiklik, yoksunluk da bu burç ve özellikle yöneticisi Neptün ile ilgilidir. Mutsuz ve yoksunluk çeken kişi depresif olur ve yaşama daha az tutunur. Bu bakımdan Neptün etkisindekilerin kendini bir takım bağımlılıklara verme durumları vardır. Bir takım kaçışlar, soyut konularla ilgilenmeler, alkol uyuşturucu tuzakları da olabilir. Çıkış noktası kendini koşulsuz şekilde sevmek ve kabullenmek, sarmak ile ilgilidir ve şükürdür. Başak tarafı daha mekanik, mantıki, işlevsel, hareketlilik, eylem ve doğru bir rurin düzen ve beslenme ile ilgilidir. Balık burcunun karşıtı olarak burada pratik düşünce ve mantık baskındır. Teslimiyetçi değildir. Eleştirel ve mükemmeliyetçi olabilir. Bu zaman diliminde ilişkilerde ortayı bulmak gerekiyor. Zıt açılar karmiktir. Daha fazla farkındalık getiren zamanlardır. Balık ruhsallığı, duyguları ifade ederken, Başak daha fiziksel boyutta ve mantıkla hareket eden yapıdadır. Bu bakımdan ilişkilerde daha fazla objektif değerlendirme söz konusu olacaktır. Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay ve Balık özellikle bu dönem daha fazla etki altında kalacak.

 

Yine Balık duygularla hareket etmeyi ve alınganlıkları, küskünlükleri, kırgınlıkları ifade ederken, Başak daha çok mantık, hesaplama ile ilgili bir burçtur. Bu bakımdan ilişkiler konusunda dengeli düşünce içinde olmamız da gerekmekte. Bir takım kırgınlıkları affetmek konusu 23 Şubat Balık Yeniayında vardı. Şimdi bu Dolunay sürecinde duygular ile mantık devreye girecektir. Bu ikisi dengeye girdiğinde ve çift taraflı düşünülebildiğinde ilişkilerimiz açısından neyin daha dengeli ve orta yol olduğunu daha iyi anlayabiliriz.

 

An haritasında Terazi yükseliyor ve bu denge kavramını ifade ediyor.  Terazi Venüs tarafından yönetilir. İlişkiler ile ilgilidir. Bu süreçte Terazi yöneticisi Venüs yine bir Venüs burcu olan ve burada kuvvetli durumda olan Boğa burcunda bulunuyor. Doğunay haritasında görülen Boğa burcundaki Venüs – Uranüs kavuşumu değer duygusunu, istikrarı işaret ederken bir taraftan da ilişkiler ve sosyallik açısından bağımsızlığı ve yer değiştirmeleri ifade ediyor. Burada bunun belirleyicisi de değer duygusu oluyor. Değeri nerede buluyorsan oraya yönlenme söz konusu olabilir. Kısmetler için ani şanslar olabilecektir. Sabit burç olan boğa’da olması bir takım değişikliklerin de kararlılıkla olabileceğini gösteriyor. Burada doğru kişilerle ilişkilerden elde edebileceğiniz kısmetler var. Boğa ekonomik, somut, para, üretim, yetenek ile ilgili bir burçtur.  Özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bu zamanlamadan oldukça etkilenecekler.

 

Sektör olarak ilaç, tıp, beslenme, estetik, diyet, form, spor, yoga, bakım, yaratıcılık, tasarım, çizim, ölçü hesap gerektiren işler öne çıkıyor. Bu alanlarda hem mantıki Başak hem de yaratıcı Balık özellikleri değerlendirilerek karşılaştırmalı olarak hareket edilebilir.

 

 

Oğlak burcundaki stelyum ksımetler açısından ciddi şekilde çalışma ve disiplini ifade ediyor. Hayatın gerçeklerine uyan bir ilişki önem kazanıp ağır basabilir bir taraftan. Ziya paşa’nın bir sözü vardır. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rutbei aklı eserinde. Evet kendi hayatınız ve ilişkilerinizi değerlendirmek açısından bunlara daha fazla konsantre olabilir ve dikkat edebilirsiniz. Hayatın bir kısmı teoridir ama aslolan pratikte ve gerçekte ne olduğudur ve bu dönem içinde gerçekçi bir öngörü ile hareket ederseniz ilişkiler açısından ne olabileceğidir.

 

Türkiye Astroloji Haritası

 

Başak Dolunayı Türkiye Astroloji Haritasının 3. Ev (Ay Başak) ve 9. Ev (Güneş Balık) konumları arasında gerçekleşiyor. Bu konumlar her türlü iletişim, medya kuruluşları, iç ve dış yolculuklar, yakın ve uzak komşular, her türlü düşünceler inançlar, akademi, hukuk ve turizm ile ilgilidir. Geçen yazımda da özellikle belirttiğim gibi sınırlarımızla ilgili özel bir dikkat gerekiyor. Corona Virüs gibi bir virüsü’ün etrafımızda dolaşması durumu var. Başak – Balık aksı sağlık konuları ile ilgilidir ve her türlü bulaşıcı virüs konusunu da içerir. Bu bakımdan gerekli önlemlerin alınmış olması gerekiyor. 23 Şubat Balık Yeniayı ile birlikte ülke içinde corona virüs şüphesi ile ilgili haberler gelmeye başlamıştı. Başak Dolunayı ile birlikte de durumun ne olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

 

Türkiye Astroloji haritasında Kuzey Düğüm Başak’tadır. Burası daha çok bilimsel tarafla ilgili bir alandır. Balık maneviyatı ifade eder. Burada bir taraftan dua ederken diğer taraftan da bilimsel önlemleri almak gerekiyor. Balık toplumu, sevgi ve duygu birliğini ifade eder. Bu da önemlidir. Başak ile birbirini tamamlayıcı olmalıdır ama çünkü ikisi aslında birbirini yansıtır. Birindeki bozukluk aslında diğerindeki bozukluktan kaynaklı olacaktır. Ülkeler de insanlar gibi evrimleşirler. Sıkıntılar karşısında ne kadar öngörü, hesaplama, bilim ve teknoloji varsa bunlar o kadar kolay atlatılacak demektir. Eğer bu noktada eksiklik varsa bir takım tecrübeler acı deneyimlerle öğrenilecek ve ancak bundan sonra olgunlaşılacak demektir. Bu mikro varlık olan insan için de makro varlık olan toplum için de aynıdır. Biz yine dileyelim ki bizim için zorlayıcı testlerle karşılaşmış olmayalım ve birilerinin canı yanmasın, ülkemiz acı çekmesin. Bunlar bize örnek olsun, düşünelim, taşınalım ve bu olaylardan dersler çıkaralım. Balık pozitif düşüncede ve kendini bırakmış da olabilir gölge etkisinde fakat hayatın gerçekleri var. Önemli olan dengeleri sağlamaktır. Dua ve dileğin yanına doğru eylemlerimizi eklememiz gerekir her daim.

 

Bu dönem ki Balık burcu ile ilgili dikkatimi çeken hususa daha değineyim. Bir başka sınır ötesi konu ise yurt dışındaki askerlerimizle ilgili. Balık fedakarlığı ve duyguları ifade eder. Bu konuda da ülkemiz bu zaman sürecinde duygusal bakımdan zorlandığı bir durum içerisinde bulunuyor. Yine Balık burcu özellikle bir takım skandallar ve asparagas haberleri de ifade eder. 23 Şubat civarı ortaya çıkan bir takım konularla ilgili olarak da bazı gerçekçi sonuçları bu Dolunay’da daha net göreceğiz.

 

Oğlak burcundaki Güney Düğüm, Mars, Jüpiter, Satürn ve Plüton konumları çok güçlü şekilde yeni bir inşaat, yapım, oluşum sürecini ifade ediyor hep birlikte. Yazımın başında da belirttiğim gibi Oğlak olumsuz anlamında katılık, fakirlik, endişe, sınırlılık, kemer sıkma politikaları ile ilgili olabilir. Oğlak, öncü toprak grubu olarak ekonomiyi, üretimi, çalışmayı da ifade eden bir burçtur. Şimdi bu zaman diliminde ekonomik alanda da nasıl bir durumda olduğumuz kendisini daha iyi gösterecektir.

 

Gezegen Hareketleri

Plüton

24 Nisandan beri retro harekette olan Plüton 2 Ekim itibarıyla Rx’ten slow (duraksama) hareketine geçti ve 4 Ekimde de S hareketi sonlanıp direkt hareketine döndü. Haritanızda hangi alana geliyorsa o alanda dönüşüm, yenilenme, tutkuların tazelenmesi söz konusu. Haritanızdaki ilgili ev alanında konsantrasyonunuz  ve mücadeleniz yüksek olacaktır. Bakış açınız daralıp kapılmamaya da dikkat etmeniz gerekmekte.

 

Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün, 21 Haziran ile 27 Kasım arasında Retro harekette oldu ve 18 dereceden 15 dereceye geriledi. Şimdi ileri harekette yoluna devam ediyor. Hayaller, yaratıcılık, idealizm bakımından yeni bir safha söz konusu.

 

Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs, 12 Ağustos 2019 ile 1 ocak 2020 arasında 2 derece Boğa’ya kadar geri hareketteydi. 11 Ocak’ta ileri harekete geçti ve bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova için daha çok söz konusu. Haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak.

 

Satürn

17 Eylül itibarıyla retro hareketten dönen Oğlak burcundaki Satürn, iş-güç, sorumluluk, sınırlanmalar, kısıtlanmalar, bir takım yükler ve bunları düzenlemeniz açısından yeni bir dönemi ifade ediyor. 2 Aralık itibarı ile Jüpiter’in de Oğlak burcuna girmesi ile birlikte şimdi bazı sınırlandıran konularda açılmalar gerçekleşecektir. Çalışma hayatındaki düzenlemeler herkes için önem taşıyor.

 

Jüpiter

Jüpiter 2 Aralık 2019 itibarı ile Oğlak burcuna geçti. Toprak grupları için önemli bir döngü içine girilmiş oldu. Oğlak burçları için 12 yıllık döngü zamanı geldi ve açılım yapabilecekleri bir zamanın içindeler.

2 Aralık’ta Oğlak burcuna giren Jüpiter aynı zamanda Oğlak’taki Satürn, Plüton ve Güney Düğümün yanına doğru geliyor. Sorumluluk, düzen, iş, profesyonellik ile ilgili temalar daha çok ön plana çıkarken, önceki süreçlerde yapılan bir takım çalışmaların sonuçları da kendini göstermeye başlayacaktır.

 

Mars

Mars 3 Ocak 2020 itibarı ile Yay burcuna girdi. Burada 16 Şubat’a kadar kalacak. Keşif ve girişim zamanı. Özgürlük ve deneyime açıklık geliştirici olacaktır fakat bu dönemde daha fazla risk almak söz konusu olabilir. Eğitim, yurtdışı, yolculuklar, öğretiler, felsefeler, inanç konuları ön plana çıkabilir.

Özellikle Ateş elementi burçlar olan Koç, Aslan ve Yay için olumlu bir dönem. Daha mücadeleci ve kontrollü olabilirler. Olaylar karşısında ağırlıklarını koyabilecekleri bir zaman dilimi olacak.

16 Şubat’ta Oğlak burcuna geçen Mars burada gücü, azmi, çalışmayı, sağlamlığı, bir şeyler inşa etmeyi, sistemliliği ifade ediyor. Mars Oğlak burcunda 30 Marta kadar kalacak.


Venüs

13 Ocak – 7 Şubat arasında Venüs Balık burcunda ilerliyor olacak. Haritasında Su elementi burçlar Yengeç, Akrep, Balık olanlar için daha çok etkilenecekleri bir zaman. İlişkilerde bağımlılık teması, idealler, yanılgılar, arayışlar ve gizli temalar söz konusu.

Venüs 7 Şubat itibarı ile Koç burcuna giriyor ve ilişkilerde yeni girişimler, atılımlar, dürtülerde artışlar söz konusu. Venüs 5 Martta Boğa burcuna geçecek.


Merkür

29 Aralık’ta Oğlak burcuna geçen Merkür burada 16 Ocak’a kadar kalacak ve ardından da Kova burcuna geçecek ve buradaki yolculuğu da 3 Şubat’a kadar sürecek. Oğlak sürecinde iş, çalışma, düzenleme, disiplin, gerçekçilik teması hakimken, Kova ile daha çok yeni ve farklı bağlantılar gündeme geliyor. Kova’dayken farklı bakış açılarına açıklık, yeni buluşlar ve farkındalıklar söz konusuyken aynı zamanda sosyal bağlantılar ve yer değiştirmeler söz konusu.

Merkür 3 Şubat’ta Balık burcunda ilerlemeye başlayacak ve burada daha sezgisel, duygusal, yaratıcı, ilham verici, hassas, fedakar, daha kendini rahat ve serbest bırakmak ile ilgili durumlar ortaya çıkacaktır. Bu etkilerden özellikle su grubu burçlar Yengeç, Akrep, Balık daha doğal bir şekilde etkilenecektir.


Merkür Retrosu

1 Şubatta ön gölge sürecine girecek Merkür retro süreci 16 şubatta slow ve station (yavaşlama ve duraksama) hareketine geçecek. 17 Şubatta Rx hareketine geçtiğini görüyoruz. Bu süreçte 4 Mart’ta da tekrar Kova burcuna dönecek ve orada gerileyecek. 10 Mart sabah 6:49’a kadar Kova burcunda Retro süreci sürdükten sonra direkt/normal hareketine dönecek. 17 Martta tekrar Balık burcuna geçen Merkür  29’una kadar da son gölge süreci dediğimiz pasif gölge sürecinde bulunacak.  Daha sonrasında da 12 
Nisan’da Koç burcuna geçecek.

Retro süreçte geriye dönük bağlantılar kurmak mümkün olacaktır. Balık burcundayken duygusal temalar, toplumsal temalar, hizmet, fedakarlık, ilişkilerle ilgili iç sorgulama ve genel olarak geriye dönük görüler, gözlemler, tespitler ve sezgiler söz konusuyken, Kova’da gerilediğinde daha çok sosyal bağlantılar, grup çalışmaları, yaratıcılık ve bireysel temalar gündeme gelebilir.

Özellikle de Merkür Balık’ta retrolarken bir takım sözleşmeler, anlaşmalar, girişimler noktasında dalgınlıklara, hatalara ve söz, iletişim konularında yanılgılara daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Bu süreçte duygusal nedenlerle alacağınız kararlar ve bunun sonucu yapacağınız girişimler olumsuz sonuçlanabilir. İyi karar veremeyebilirsiniz. Bir takım zayıflık, eksiklik, yoksunluk duyguları ile karar vermemek gerekecektir. Bu şekilde karar verilse de bu konuda bilinçli olmak ve geçici durumlar olduğunu bilmek gerekir.

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

 

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

 

 

Başak burcundaki Dolunay burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz): (Dolunay Ay Başak ve Güneş Balık konumları arasında olacak. Ay hassiyetleri, güvenlik ve ihtiyaç tarafını ifade ederken, Güneş bilinç ve özgüven geliştirmeyi, konuların görünür olmasını ifade eder)

 

Koç: Ay konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

 

Boğa: Ay konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

İkizler: Ay konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

 

Yengeç: Ay konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Aslan: Ay konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet, lüks.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Başak: Ay konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Terazi: Ay konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.


Akrep: 
Ay konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.


Yay: 
Ay konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Ay karşısındaki Güneş konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Oğlak: Ay konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim alanı, inançlar, düşünceler, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzaklarla ilişkiler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Kova: Ay konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet, lüks.

 

Balık: Ay konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

 

Ay’ın karşıtındaki GÜneş konumu: kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

9 Mart 2020 Başak Dolunayı ve Burcunuz: Duyguların ve Mantığın Denge Noktasını Anlamak

 

9 Mart 2020, Saat: 20:48’de Başak burcunun 19. derecesinde bir Dolunay gerçekleşecek (Güneş Balık – Ay Başak arası karşıtlık). Dolunay haritasında denge kavraını ifade eden Terazi burcunun 10. derecesi yükselecek ( =İstanbul, Ankara için 14. derece). Dolunay haritasındaki genel görünümde güney düğümü, Mars’ı, Jüpiter’i, Satürn’ü ve Plüton’u Oğlak’ta görüyoruz. Bu gezegen toplanması (Stelyum) çok güçlü durumda. Oğlak burcu yapı ve inşa etmek ile ilgilidir. Gerçeklik ve olgunluk ile ilgili bir burçtur Oğlak. Sert gezgenler Plüton, Satürn ve Mars ile daha fazla sert etkiler söz konusu olabilir. Bunlar yaşamlarımıza bir takım sınırlanmalar, zorlanmalar, testler getirebilir. Burada yaşamımız konusunda yeni bir inşaat ve düzen gerektiren durumları görebiliriz. Oğlak ve Satürn çalışma, düzen, disiplin ve sorumluluk ile ilgilidir. Liyakati ifade eder ve hayatta ne ekersek de onu biçeriz. Bu tabi bizim bilinç, tecrübe ve olgunluk düzeyimizle de ilgilidir. Kendimizi tanıma seviyemiz, insan ilşikilerimiz, eksikleirmizi giderme seviyemiz bunlar Satürn’ün zorlayıcı testleri bakımından oldukça önemlidir. Eğer irade ile düzeltmeler yapılmazsa ve çaba gösterilmezse bunun karşılığında zorlayıcı karmalarla karşılaşılır. Satürn acıyı ifade edebilir. Satürn gerekli düzen olmadığı takdirde yaşanacak acıları getirir. Olgunlaşmayı acıtarak gerçekleştirir.

 

Başak – Balık Dolunayı özellikle sağlık ile ilgilidir. Balık burcu koşulsuz sevginin şifasını anlatır. Sevgi hem kendimize hem etrafımıza şifadır. Stres hayata tutunabilmek için belirli oranda lazımdır ama aşırı derecede olumsuz duygular ve endişelerle gelen fazlaca stres sağlığımızı bozacaktır. İşte bu Satürn’ün olumsuz tarafıdır. Zamaında yapılmayan şeyler ve tutturulmayan düzen ve eksik çalışma endişenin baş tetikleyicisidir. Endişe belirli orana kadar bir uyarıcıdır ama ondan sonra sağlığı bozacaktır. Her şey vakti geldiğinde denge kaçmadan yapılmalıdır.

 

Sağlığımızı dengelemeyi bilmeliyiz. Bazen durumları oluruna bırakmak gerekir. Balık ve yöneticisi Neptün bununla ilgilidir. Fakat fazlaca bırakmış olmamalıdır tabi. Fazlaca üzerine gitmek de yıpranmayı getirir. Başak burcu daha fiziksel düzeydeki eylemlerle ilgilidir. Vücutta bağırsakları sindirimi ifade eder. Bağırsaklar ikinci beynimiz olarak ifade edilir. Başak rutin düzenimiz ve hayat işleyişimiz ile ilgilidir. Düzgün sağlıklı bir döngünün içindeysek sağlığımız da iyi olacaktır. Bunlar da Balık burcunun ifade ettiği psikolojik sağlığın, ruhsallığın, duygusal beslenmenin başaktaki karşılığıdır yani sağlıklı beslenmeye, uykuya, hareketliliğe, iş hayatına, arkadaşlara sahip olmak ile yakından ilgilidir. Başak seçici bir burçtur. Sağlıklı olanı sağlıksız olandan ayırt etmek başak burcunun özelliğidir. Faydalı olanı hem kendi hem çevresi için tespit etmeye çalışır.

 

Başak burcunun aşırılığı fazlaca eleştirel olmasıdır. Daha küçük resimden bakabilir ve aşırıya giderse kendini sınırlayabilir. Balık burcu ise fazlaca kabullenici ve sınırsız olduğunda sıkıntıya düşecektir. Dengeleri iyi tutmak gerekir. Dolunay haritasında Terazi burcunun yükselmesi ilişkilerdeki dengeyi ifade ediyor. Yöneticisi Venüs Boğa burcunda ilerliyor ve Boğa burcundaki Uranüs ile kavuşuyor. Bu somuta ve gerçekliğe dayanan bir ilişki başlangıcını ve kısmeti de gösteriyor. Güneş’in Neptün ile Balık burcunda kavuşumu fazlaca idealist olabileceğimizi de gösteriyor bir taraftan. Teslimiyet durumu olabilir. Bu hayranlıkla da olabilir, yanılgılarla da olabilir. Anda bunu doğru değerlendirmek, olgunluk ve tecrübe ile hareket edebilmek gerekiyor. Tecrübe yoksa hani derler ya bir bilene danış, işte öyle yapmak gerekiyor.  

 

İlişkiler ve Kısmetler

 

Güneş Başak ve Ay Balık arasındaki Dolunay sağlıklı ilişki dengesini irdeleyeceğimiz bir zamanı da ifade ediyor. Merkür Retro olduğu için geçmişe dönük olarak da bunu sorgulayabiliriz. Geçmiş deneyimlerimizden hareketle kendimiz için neyin sağlıklı olduğunu daha iyi sorgulayabiliriz. Tabi profesyonel danışman olduğum için söylüyorum, kişinin haritasındaki eksik yönler ve fazla yönlerin ortalaması ve dahası hangi kodun nerede nasıl kullanılması gerektiği iyi anlaşılmalıdır. Danışmanlıklarımda sahip olduğum tecrübe ile kişinin kodlarına bakıp aradaki dengeleri nasıl bulması gerektiği ile ilgili anlatımda da bulunuyorum. Böylelikle hem haritasını iyileştirmek için bir bilinç kazanmış oluyor kişi hem de kendi için daha makul olma konusunda bir bilinç kazanıyor. Böylelikle yaşamda yapılması gerekenin üzerine gidilip vakit kaybı yaşanmaması ve daha mutlu bir hayata kavuşulması sağlanabilir. Yoksa hayattaki dengesizlikler yani bir takım dengesiz yükseliş ve düşüşler de kaçınılmaz olabilecektir. Kendini iyi tanımak gereklidir. Deneyimli birinden astroloji danışmanlığı almanın en iyi tarafı da budur. 

 

Balık sevgi, teslimiyet ile ilgili bir burçtur. Mutluluğu ifade eder. İnsandaki her türlü tatminsizlik, eksiklik, yoksunluk da bu burç ve özellikle yöneticisi Neptün ile ilgilidir. Mutsuz ve yoksunluk çeken kişi depresif olur ve yaşama daha az tutunur. Bu bakımdan Neptün etkisindekilerin kendini bir takım bağımlılıklara verme durumları vardır. Bir takım kaçışlar, soyut konularla ilgilenmeler, alkol uyuşturucu tuzakları da olabilir. Çıkış noktası kendini koşulsuz şekilde sevmek ve kabullenmek, sarmak ile ilgilidir ve şükürdür. Başak tarafı daha mekanik, mantıki, işlevsel, hareketlilik, eylem ve doğru bir rurin düzen ve beslenme ile ilgilidir. Balık burcunun karşıtı olarak burada pratik düşünce ve mantık baskındır. Teslimiyetçi değildir. Eleştirel ve mükemmeliyetçi olabilir. Bu zaman diliminde ilişkilerde ortayı bulmak gerekiyor. Zıt açılar karmiktir. Daha fazla farkındalık getiren zamanlardır. Balık ruhsallığı, duyguları ifade ederken, Başak daha fiziksel boyutta ve mantıkla hareket eden yapıdadır. Bu bakımdan ilişkilerde daha fazla objektif değerlendirme söz konusu olacaktır. Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay ve Balık özellikle bu dönem daha fazla etki altında kalacak.

 

Yine Balık duygularla hareket etmeyi ve alınganlıkları, küskünlükleri, kırgınlıkları ifade ederken, Başak daha çok mantık, hesaplama ile ilgili bir burçtur. Bu bakımdan ilişkiler konusunda dengeli düşünce içinde olmamız da gerekmekte. Bir takım kırgınlıkları affetmek konusu 23 Şubat Balık Yeniayında vardı. Şimdi bu Dolunay sürecinde duygular ile mantık devreye girecektir. Bu ikisi dengeye girdiğinde ve çift taraflı düşünülebildiğinde ilişkilerimiz açısından neyin daha dengeli ve orta yol olduğunu daha iyi anlayabiliriz.

 

An haritasında Terazi yükseliyor ve bu denge kavramını ifade ediyor.  Terazi Venüs tarafından yönetilir. İlişkiler ile ilgilidir. Bu süreçte Terazi yöneticisi Venüs yine bir Venüs burcu olan ve burada kuvvetli durumda olan Boğa burcunda bulunuyor. Doğunay haritasında görülen Boğa burcundaki Venüs – Uranüs kavuşumu değer duygusunu, istikrarı işaret ederken bir taraftan da ilişkiler ve sosyallik açısından bağımsızlığı ve yer değiştirmeleri ifade ediyor. Burada bunun belirleyicisi de değer duygusu oluyor. Değeri nerede buluyorsan oraya yönlenme söz konusu olabilir. Kısmetler için ani şanslar olabilecektir. Sabit burç olan boğa’da olması bir takım değişikliklerin de kararlılıkla olabileceğini gösteriyor. Burada doğru kişilerle ilişkilerden elde edebileceğiniz kısmetler var. Boğa ekonomik, somut, para, üretim, yetenek ile ilgili bir burçtur.  Özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bu zamanlamadan oldukça etkilenecekler.

 

Sektör olarak ilaç, tıp, beslenme, estetik, diyet, form, spor, yoga, bakım, yaratıcılık, tasarım, çizim, ölçü hesap gerektiren işler öne çıkıyor. Bu alanlarda hem mantıki Başak hem de yaratıcı Balık özellikleri değerlendirilerek karşılaştırmalı olarak hareket edilebilir.

 

 

Oğlak burcundaki stelyum ksımetler açısından ciddi şekilde çalışma ve disiplini ifade ediyor. Hayatın gerçeklerine uyan bir ilişki önem kazanıp ağır basabilir bir taraftan. Ziya paşa’nın bir sözü vardır. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rutbei aklı eserinde. Evet kendi hayatınız ve ilişkilerinizi değerlendirmek açısından bunlara daha fazla konsantre olabilir ve dikkat edebilirsiniz. Hayatın bir kısmı teoridir ama aslolan pratikte ve gerçekte ne olduğudur ve bu dönem içinde gerçekçi bir öngörü ile hareket ederseniz ilişkiler açısından ne olabileceğidir.

 

Türkiye Astroloji Haritası

 

Başak Dolunayı Türkiye Astroloji Haritasının 3. Ev (Ay Başak) ve 9. Ev (Güneş Balık) konumları arasında gerçekleşiyor. Bu konumlar her türlü iletişim, medya kuruluşları, iç ve dış yolculuklar, yakın ve uzak komşular, her türlü düşünceler inançlar, akademi, hukuk ve turizm ile ilgilidir. Geçen yazımda da özellikle belirttiğim gibi sınırlarımızla ilgili özel bir dikkat gerekiyor. Corona Virüs gibi bir virüsü’ün etrafımızda dolaşması durumu var. Başak – Balık aksı sağlık konuları ile ilgilidir ve her türlü bulaşıcı virüs konusunu da içerir. Bu bakımdan gerekli önlemlerin alınmış olması gerekiyor. 23 Şubat Balık Yeniayı ile birlikte ülke içinde corona virüs şüphesi ile ilgili haberler gelmeye başlamıştı. Başak Dolunayı ile birlikte de durumun ne olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

 

Türkiye Astroloji haritasında Kuzey Düğüm Başak’tadır. Burası daha çok bilimsel tarafla ilgili bir alandır. Balık maneviyatı ifade eder. Burada bir taraftan dua ederken diğer taraftan da bilimsel önlemleri almak gerekiyor. Balık toplumu, sevgi ve duygu birliğini ifade eder. Bu da önemlidir. Başak ile birbirini tamamlayıcı olmalıdır ama çünkü ikisi aslında birbirini yansıtır. Birindeki bozukluk aslında diğerindeki bozukluktan kaynaklı olacaktır. Ülkeler de insanlar gibi evrimleşirler. Sıkıntılar karşısında ne kadar öngörü, hesaplama, bilim ve teknoloji varsa bunlar o kadar kolay atlatılacak demektir. Eğer bu noktada eksiklik varsa bir takım tecrübeler acı deneyimlerle öğrenilecek ve ancak bundan sonra olgunlaşılacak demektir. Bu mikro varlık olan insan için de makro varlık olan toplum için de aynıdır. Biz yine dileyelim ki bizim için zorlayıcı testlerle karşılaşmış olmayalım ve birilerinin canı yanmasın, ülkemiz acı çekmesin. Bunlar bize örnek olsun, düşünelim, taşınalım ve bu olaylardan dersler çıkaralım. Balık pozitif düşüncede ve kendini bırakmış da olabilir gölge etkisinde fakat hayatın gerçekleri var. Önemli olan dengeleri sağlamaktır. Dua ve dileğin yanına doğru eylemlerimizi eklememiz gerekir her daim.

 

Bu dönem ki Balık burcu ile ilgili dikkatimi çeken hususa daha değineyim. Bir başka sınır ötesi konu ise yurt dışındaki askerlerimizle ilgili. Balık fedakarlığı ve duyguları ifade eder. Bu konuda da ülkemiz bu zaman sürecinde duygusal bakımdan zorlandığı bir durum içerisinde bulunuyor. Yine Balık burcu özellikle bir takım skandallar ve asparagas haberleri de ifade eder. 23 Şubat civarı ortaya çıkan bir takım konularla ilgili olarak da bazı gerçekçi sonuçları bu Dolunay’da daha net göreceğiz.

 

Oğlak burcundaki Güney Düğüm, Mars, Jüpiter, Satürn ve Plüton konumları çok güçlü şekilde yeni bir inşaat, yapım, oluşum sürecini ifade ediyor hep birlikte. Yazımın başında da belirttiğim gibi Oğlak olumsuz anlamında katılık, fakirlik, endişe, sınırlılık, kemer sıkma politikaları ile ilgili olabilir. Oğlak, öncü toprak grubu olarak ekonomiyi, üretimi, çalışmayı da ifade eden bir burçtur. Şimdi bu zaman diliminde ekonomik alanda da nasıl bir durumda olduğumuz kendisini daha iyi gösterecektir.

 

Gezegen Hareketleri

Plüton

24 Nisandan beri retro harekette olan Plüton 2 Ekim itibarıyla Rx’ten slow (duraksama) hareketine geçti ve 4 Ekimde de S hareketi sonlanıp direkt hareketine döndü. Haritanızda hangi alana geliyorsa o alanda dönüşüm, yenilenme, tutkuların tazelenmesi söz konusu. Haritanızdaki ilgili ev alanında konsantrasyonunuz  ve mücadeleniz yüksek olacaktır. Bakış açınız daralıp kapılmamaya da dikkat etmeniz gerekmekte.

 

Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün, 21 Haziran ile 27 Kasım arasında Retro harekette oldu ve 18 dereceden 15 dereceye geriledi. Şimdi ileri harekette yoluna devam ediyor. Hayaller, yaratıcılık, idealizm bakımından yeni bir safha söz konusu.

 

Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs, 12 Ağustos 2019 ile 1 ocak 2020 arasında 2 derece Boğa’ya kadar geri hareketteydi. 11 Ocak’ta ileri harekete geçti ve bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova için daha çok söz konusu. Haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak.

 

Satürn

17 Eylül itibarıyla retro hareketten dönen Oğlak burcundaki Satürn, iş-güç, sorumluluk, sınırlanmalar, kısıtlanmalar, bir takım yükler ve bunları düzenlemeniz açısından yeni bir dönemi ifade ediyor. 2 Aralık itibarı ile Jüpiter’in de Oğlak burcuna girmesi ile birlikte şimdi bazı sınırlandıran konularda açılmalar gerçekleşecektir. Çalışma hayatındaki düzenlemeler herkes için önem taşıyor.

 

Jüpiter

Jüpiter 2 Aralık 2019 itibarı ile Oğlak burcuna geçti. Toprak grupları için önemli bir döngü içine girilmiş oldu. Oğlak burçları için 12 yıllık döngü zamanı geldi ve açılım yapabilecekleri bir zamanın içindeler.

2 Aralık’ta Oğlak burcuna giren Jüpiter aynı zamanda Oğlak’taki Satürn, Plüton ve Güney Düğümün yanına doğru geliyor. Sorumluluk, düzen, iş, profesyonellik ile ilgili temalar daha çok ön plana çıkarken, önceki süreçlerde yapılan bir takım çalışmaların sonuçları da kendini göstermeye başlayacaktır.

 

Mars

Mars 3 Ocak 2020 itibarı ile Yay burcuna girdi. Burada 16 Şubat’a kadar kalacak. Keşif ve girişim zamanı. Özgürlük ve deneyime açıklık geliştirici olacaktır fakat bu dönemde daha fazla risk almak söz konusu olabilir. Eğitim, yurtdışı, yolculuklar, öğretiler, felsefeler, inanç konuları ön plana çıkabilir.

Özellikle Ateş elementi burçlar olan Koç, Aslan ve Yay için olumlu bir dönem. Daha mücadeleci ve kontrollü olabilirler. Olaylar karşısında ağırlıklarını koyabilecekleri bir zaman dilimi olacak.

16 Şubat’ta Oğlak burcuna geçen Mars burada gücü, azmi, çalışmayı, sağlamlığı, bir şeyler inşa etmeyi, sistemliliği ifade ediyor. Mars Oğlak burcunda 30 Marta kadar kalacak.


Venüs

13 Ocak – 7 Şubat arasında Venüs Balık burcunda ilerliyor olacak. Haritasında Su elementi burçlar Yengeç, Akrep, Balık olanlar için daha çok etkilenecekleri bir zaman. İlişkilerde bağımlılık teması, idealler, yanılgılar, arayışlar ve gizli temalar söz konusu.

Venüs 7 Şubat itibarı ile Koç burcuna giriyor ve ilişkilerde yeni girişimler, atılımlar, dürtülerde artışlar söz konusu. Venüs 5 Martta Boğa burcuna geçecek.


Merkür

29 Aralık’ta Oğlak burcuna geçen Merkür burada 16 Ocak’a kadar kalacak ve ardından da Kova burcuna geçecek ve buradaki yolculuğu da 3 Şubat’a kadar sürecek. Oğlak sürecinde iş, çalışma, düzenleme, disiplin, gerçekçilik teması hakimken, Kova ile daha çok yeni ve farklı bağlantılar gündeme geliyor. Kova’dayken farklı bakış açılarına açıklık, yeni buluşlar ve farkındalıklar söz konusuyken aynı zamanda sosyal bağlantılar ve yer değiştirmeler söz konusu.

Merkür 3 Şubat’ta Balık burcunda ilerlemeye başlayacak ve burada daha sezgisel, duygusal, yaratıcı, ilham verici, hassas, fedakar, daha kendini rahat ve serbest bırakmak ile ilgili durumlar ortaya çıkacaktır. Bu etkilerden özellikle su grubu burçlar Yengeç, Akrep, Balık daha doğal bir şekilde etkilenecektir.


Merkür Retrosu

1 Şubatta ön gölge sürecine girecek Merkür retro süreci 16 şubatta slow ve station (yavaşlama ve duraksama) hareketine geçecek. 17 Şubatta Rx hareketine geçtiğini görüyoruz. Bu süreçte 4 Mart’ta da tekrar Kova burcuna dönecek ve orada gerileyecek. 10 Mart sabah 6:49’a kadar Kova burcunda Retro süreci sürdükten sonra direkt/normal hareketine dönecek. 17 Martta tekrar Balık burcuna geçen Merkür  29’una kadar da son gölge süreci dediğimiz pasif gölge sürecinde bulunacak.  Daha sonrasında da 12 
Nisan’da Koç burcuna geçecek.

Retro süreçte geriye dönük bağlantılar kurmak mümkün olacaktır. Balık burcundayken duygusal temalar, toplumsal temalar, hizmet, fedakarlık, ilişkilerle ilgili iç sorgulama ve genel olarak geriye dönük görüler, gözlemler, tespitler ve sezgiler söz konusuyken, Kova’da gerilediğinde daha çok sosyal bağlantılar, grup çalışmaları, yaratıcılık ve bireysel temalar gündeme gelebilir.

Özellikle de Merkür Balık’ta retrolarken bir takım sözleşmeler, anlaşmalar, girişimler noktasında dalgınlıklara, hatalara ve söz, iletişim konularında yanılgılara daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Bu süreçte duygusal nedenlerle alacağınız kararlar ve bunun sonucu yapacağınız girişimler olumsuz sonuçlanabilir. İyi karar veremeyebilirsiniz. Bir takım zayıflık, eksiklik, yoksunluk duyguları ile karar vermemek gerekecektir. Bu şekilde karar verilse de bu konuda bilinçli olmak ve geçici durumlar olduğunu bilmek gerekir.

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

 

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

 

 

Başak burcundaki Dolunay burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz): (Dolunay Ay Başak ve Güneş Balık konumları arasında olacak. Ay hassiyetleri, güvenlik ve ihtiyaç tarafını ifade ederken, Güneş bilinç ve özgüven geliştirmeyi, konuların görünür olmasını ifade eder)

 

Koç: Ay konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

 

Boğa: Ay konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

İkizler: Ay konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

 

Yengeç: Ay konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Aslan: Ay konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet, lüks.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Başak: Ay konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Terazi: Ay konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.


Akrep: 
Ay konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.


Yay: 
Ay konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Ay karşısındaki Güneş konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Oğlak: Ay konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim alanı, inançlar, düşünceler, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzaklarla ilişkiler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Kova: Ay konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet, lüks.

 

Balık: Ay konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

 

Ay’ın karşıtındaki Güneş konumu: kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir