9 Ekim 2018 Terazi Yeniayı ve Burcunuza Etkileri: İlişkiler Konusunu Çözümlemek

9 Ekim 2018 Saat 6:47’de Terazi burcunun 15. derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında yine Terazi burcunun yükseldiğini görüyoruz. İstanbul için 10, Ankara için 13 derece Terazi yükselecek. Siyaset ve politikanın merkezi Ankara’da yükselen derecesine daha yakın bir Yeniay olacak yani. Ayrıca Türkiye Astrolojik haritasında Mars derecesi 7 derece Terazi olduğu için dikkat edilmesi gereken bir zamanlama olduğu görülüyor. Buna Türkiye Haritası kısmını değerlendirirken değineceğim.

Genel olarak bakıldığında da Terazi Yeniayının özellikle ilişkiler alanında mesajları var. Bu dönem ilişkiler alanında arayış içinde olacaklar için dengelerin ve tartarak hareket etmenin önem kazanacağı hassas bir zaman dilimi olacak. Bu zamanlamanın etkilerinden özellikle Hava elementi burçlar (İkizler, Terazi, Kova’lar) ve öncü burçların (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak) 15. gününe yakın doğumlular (-+ 2-3 derece/gün) daha çok etkilenecekler.

Terazi Yeniayının Etkileri

Yeniaylarda Güneş’in ve Ay aynı burçta olurlar ve şimdi Terazi’de olacak olması ile doğamızın hem dişil hem eril taraflarının ilişkilere, zarafete, daha politik olmaya, benliği ortaya koymadan, tartarak ve eşitleyerek hareket etmeye yönlendiren bir tarafı ortaya çıkacaktır. Karşı tarafın bakış açısını da anlamak ve ilişkilerde denge sağlamak olumlu bir Terazi tarzıdır.

Terazi ilk kolektif burçtur. Astrolojide ortaklığı, her türlü partnerlik ilişkilerini, evliliği ve sözleşmeleri ifade eden 7. evin burcudur ve yöneticisi de Venüs’tür. Boğa burcu ile daha nesnel olanı, sahip olunan varlığı, üretimi ve yetenekleri ifade eden Venüs, burada Hava elementi olan Terazi ile ilişkilerdeki değer, denge, ortağın alanı, kimliği ve kişinin sosyal ilişki ve ortaklık kurma yeteneği ile ilgilidir. Terazi etkisini taşıyan insanlar, sosyal ortamlar açısından diğer insanları bir araya getiren merkezler gibidirler. Farklı insanları bir araya getirebilir ve ortamı dengelerler. Politik bir davranış düzeyinde bireysel ilişkilerde insanlara yer veren ve sunan bir tarzı ifade ederler. Fakat normalde Koç burcunun ifade ettiği benlik ile kendi isteği ile hareket etmek Terazi tarzında yoktur. Burada sosyal ve paylaşılan bir benlik vardır. Kendine sosyal ve kolektif duruma göre ya da karşısındaki kişiye göre şekil veren bir tarz vardır. Burada kişisel benlikten ziyade kolektif bir benlik vardır.

Bu zaman diliminde sahip olduğunuz arkadaşlar, onların kimlikleri konusu daha çok önem kazanabilir. Bir araya gelmeler olabilir ve bu işin içine kişisel benlik daha az katılarak gerçekleştirilebilir. Yine bu süreçte sosyal çevreniz ile ilgili gelişmeler oluşabilir. Tabi bu da özellikle yükselen burcunuza göre yazdığım alanlarla ilgili olacaktır.

İlişkiler ve Kısmetler

Burada genel açıdan herkes için ilişkilerden ve sosyal ortamlardan yana yeni bir tohum atılıyor. Fakat bu zaman dilimi içinde ilişkilerde dürtüsel açıdan karşılıklı çekimserlik ya da stratejik bakımdan karşı tarafın hamlesine göre hareket etme yönelimi olabilir.

Konu genel olarak Terazi olduğu için ilişkilerle ilgilidir ve bu dönemi daha çok bir tartı, hesap, aynalanma dönemi olarak değerlendirirseniz iyi olacaktır. Ayrıca Venüs ‘değer’ kavramı ile ilgilidir. İlişkilerde değer aramak, Başak burcunun ayıklama olayının bir sonrası aşama olan (Hatırlayın Başak burcunda bir Yeniay geçirdik ve alan temizliği ve seçicilik ile ilgili bir şeyler anlatmıştı) şimdi Terazi ile işin tartma bölümlerine geçmiş bulunuluyor. Yani hem hayatınızdaki arayışlarda bir kaliteye yönelmek hem de hayatınızdaki ilişkiler konusunda derinlemesine tartımlar söz konusu olacak. İlişkilerde derinlik demişken gelelim şu ilişkilerdeki derinlik mevzusunun açılımına.  

Retro Venüs Akrep Süreci ve Etkileri

Terazi yöneticisi Venüs Akrep burcunda gerileyecek ve Terazi burcuna kadar dönecek. Akrep Terazi’ye göre bir sonraki yani ikinci burçtur. Burada partnerle ilgili kaynaklar, faydalar, değerler ve genel olarak ilişkideki ortak sahip olunanlar ve bunlarla birlikte tutkular da söz konusudur. Dolayısıyla bu Terazi yeniayı süreci bu Akrep’teki Venüs’ü de ön plana çıkartacağı için hem birebir hem arkadaşlıklar/sosyal ilişkiler ve buradaki seçimler mevzusu çok ön plana çıkacak.

Venüs’ün sürecine bir göz atalım;

Venüs 3 Eylül’de Terazi burcunun 25 derecesindeyken gölge sürecine girdi.

6 Ekimde Akrep’in 10 derecesinde gerilemeye başladı

31 Ekim’de tekrar Terazi’ye dönecek

16 Ekime yani Terazi’nin 25 derecesine kadar burada gerileyecek

ve ardından ileri harekete geçerek 2 Aralık’ta tekrar Akrep’e geçiş yapacak.

7 Ocak 2018 Saat 14:18’e kadar da Akrep burcunda kalacak.

Bu süreç içerisinde uzun bir süre ilişkiler alanında derinlemesine bir arayışa girebilirsiniz. Bir şeyler sürüncemede kalacak. Akrep derin tutkular ile ilgili bir burç olduğundan bu süreçte derinlik artacaktır. Akrep şifa, yenilenme ve dönüşüm ile ilgilidir. Burada bir arınma durumundan geçmek de söz konusu olabilir ve retro süreci ile de birlikte geçmişteki bir noktanızla bağlantı kurabilirsiniz. Olumlu bir yönelimle daha iyi bir frekans halinizi yakalayabilirsiniz. Bu süreçte tutkularınızla yüzleşme durumunda da kalabilirsiniz. İlişkideki arayışlarınızı daha derinlemesine süzgeçten geçirebilirsiniz. Bunun için zihniniz geçmişe ve geçmişteki ilişkilerinize de dönebilir. Akrep araştırma ve psikanaliz ile de ilgili bir burçtur ve bu dönemde ilişkiler konusunda daha çok çözümleyici olabilirsiniz. Akrep daha özel, samimi ve derin olanı arar. Tabi bu noktada Akrep yöneticisi Plüton’un durumu da daha çok önem kazanıyor.  

Plüton 30 Eylül itibarı ile Retrodan düz hareketine döndü fakat görüldüğü üzere şimdi Retrodaki Venüs Akrep ve düz hareketteki Jüpiter’in yönetici gezegeni durumunda. Özellikle Venüs Akrep ile karmik ve geçmişe dönük ilişkilerle ilişkili hale gelen durum Plüton ilerlemesiyle farklı bir boyut kazanıyor.  Plütonun düz hareketi ile tutkular, arzular, yenilenme, değişim, dönüşüm gücü daha çok artacaktır. İşin içinde tabi karmik anlamda geçmiş ilişkilerle ilgili bir konu da var. Bir sentez durum söz konusu. Yeniye yer açmanız için bazı şeyleri bitirmeniz gerekir. Dejenere olan bozulan şey bitmeli yerine yeni ve taze olan gelmelidir. Bu bakımdan tam bozulmamış ilişkiler açısından tekrar doğum söz konusu olabilir ama bitmesi gereken şeyler için üstelememelidir. Üstelenirse daha karanlık bir noktaya varılır. Daha sonra Venüs Akrep’te düz hareketle ilerlediğinde konu tam olarak oturacaktır. İlişkilerde arzu ve isteğiniz doğrultusundaki durumu netleştirebileceksiniz.

Jüpiter açısından ise ortak değerler ve kaynaklar konusunda açılımlar olacaktır. İlişkiler açısından bunu gerçekleştirmeye yönelebilirsiniz. Venüs ve Jüpiter aynı burçta etkileşim halinde olacağından ilişkilerden gelecek faydalar söz konusu.

Mars’ın Kova burcunda ilerliyor oluşu ve güney düğümden de uzaklaşması bazı sıkıntıları geride bırakacağınızı gösteriyor. Mars uzun zamandan beri Kova burcunda ilerliyor ve 15 Kasım’a kadar da burada ilerlemesine devam edecek. Uzun süreli bir Venüs Akrep – Mars Kova durumu yaşamış olacağız.

Mars Kova yer değiştirmeleri, çok boyutluluğu, bağımsızlığı ve sosyalliği ifade ederken, Venüs Akrep daha çok takılıp kalmayı, derinliği ve odaklanmayı ifade eden bir tarza sahiptir. Bu bakımdan bu süreç içerisinde ilişkiler ve sosyal girişimler bakımından çatışmalı ve zorlayabilecek ruh hallerinin oluşabileceğini de söylemeliyim. Daha sonra Mars Kova’da ilerlerken 31 Ekim’de Venüs’ün tekrar Terazi’ye dönüşü ile ve ardından da Mars’ın Balığa geçişi (15 Kasım) ve Venüs’ün de Akrep’e dönmesinden sonra (2 Aralık) ilişkiler açısından Venüs-Mars uyumunun oluştuğu daha dengeli süreçler ortaya çıkacaktır.

Türkiye Astrolojik Haritası

Türkiye astrolojik haritasında Mars Terazi derecesi 7 derecede ve bu da Yeniay haritasına göre gizli alan dediğimiz alanda kalıyor. Yani bir takım şeyler perde arkasında gelişiyor olabilir. Burada zarara olabilecek şeylere karşı daha çok dikkat etmek gerektiğini gösteriyor. Çünkü 12. Ev bir kayıp alanıdır ve burada gizli düşmanlıklar ve tehlikeler vardır. Direksiyon kavramı açısından da kontrolün kaçırılabileceği belirsizliğin olduğu bir alan anlamını taşır. Dolayısıyla yapılacak sözleşmeler ve anlaşmalarda kontrolü bırakacağımız durumların içine girmememiz gerektiği görünmekte.

Terazi’deki bu görünümün yanı sıra Terazi’ye uyumlu konumda olan Mars’ın Kova burcunda güney düğümden uzaklaşması nispeten dış kaynaklar konusunda sıkıntıdan biraz uzaklaşılabileceğini düşündürmekte. 8. Ev ortak kaynaklar, krediler ile ilgilidir ve burası müttefiklerin kaynağı ve maddi yönetim yetenekleri anlamına geliyor. Bu konunun da gündemde olduğunu biliyoruz ve bu etkileşimler 15 Kasım’a kadar daha belirgin şekilde devam edebilir. Daha sonrasında Mars’ın Balık burcuna geçmesi ile konunun bir sonraki düzeye geçeceği ve değişiklik geçireceği görülüyor. Buna daha sonraki bir yazımda değineceğim.  Şimdilik görüşmek üzere…

Danışmanlık, iletişim ve sorularınız için astrologburakustun@gmail.com’a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün


Terazi Yeniayı burcunuzu hangi alanda etkileyecek? (Yükselen burcunuza göre bakabilirsiniz) :


Koç:
  Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Boğa:  Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

İkizler: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Yengeç: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Aslan:  İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Başak:  Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.  

Terazi: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Akrep:  Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Yay:  Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Oğlak: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Kova:  Yurtdışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler. 

Balık:  Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir