7 Mayıs 2020 Akrep Dolunayı ve Burcunuz: Ekonomide ve İlişkilerde Çözümleme Yapma Zamanı7 Mayıs 2020 Saat 13:45’te Akrep burcunun 17. derecesinde bir Dolunay gerçekleşecek (Güneş Boğa ve Ay Akrep 17 derecede). Dolunay haritasında Başak burcunun 3. derecesi yükseliyor. ( =İstanbul, Ankara için 5. Derece). BU Dolunay’dan sabit burçların 17. günü civarı doğumlular ve astrolojik haritalarında 17. Derecesinde yerleşimleri olanlar daha çok etkilenecekler. Dolunay haritasına bakıldığında Oğlak’taki Plüton’un Güneş ve Merkür Boğa konumu ile uyumlu açısı, Balık’taki Neptün’ün Ay Akrep, Güneş ve Merkür Boğa konumları ile uyumlu açısı yine geçmiş Yeniay sürecindeki gibi İkizler burcundaki Venüs’ün, Kova burcundaki Mars ile uyumlu açısı dikkat çekiyor. Burada sert ve tetikleyici anlamda Boğa burcundaki Merkür’ün Kova’daki Mars ile ve İkizler burcundaki Venüs’ün Balık’taki Neptün ile kare açıları var. Boğa burcundaki Merkür de Akrep burcundaki Ay ile zıt yerleşimde görülüyor. Uzak bir tolerans ile Kova’daki Mars’ın da Akrep’teki Ay ile kare konumu bulunmakta. BU da bir T-Kare açı kalıbını göstermekte. Enerjinin çıkış noktası da burada Mars Kova konumu olmakta. Başak yükselen Dolunay haritası için 6. Evi ifade eder ki biraz zorlayıcı koşulardır an için. Bunlara değineceğim.

Dolunaylarda Güneş’in bulunduğu ev alanı ilgili olduğu konulara ışık tutar. Ay’ın konumu ise ihtiyaçlar ve güven duygusu ile ilgilidir.  Dolunaylar bir takım zıtlaşmaların, çekişmelerin ve zorlanmaların olabileceği zamanlardır. Yeniay’da başlanılan olayın çözümlenmesi için yarım yol yapıldı demektir. Bu iki zıt unsur arasındaki çekişmeler, kişisel haritalarda hangi yönelim varsa o yöne doğru olayı çekebilecek durumları gösterir. Sonrasında bir uzlaşı olması muhtemeldir. Her zaman uzlaşı olmasa da daha büyük bir uyumluluğa ve dengeye gitme potansiyeli de vardır. Tabi kişi kendisine ne hizmet ediyorsa doğal olarak buna yönlenmek gibi bir meyle de sahip olacaktır. Büyük zıtlıkları dengelemek zaman gerektiren bir meseledir. Daha büyük farkındalığa ermek için daha çok bilgi gerekmekte. Kişisel danışmanlıklarda bu tip etkileri haritada görürsem her yönü ile üzerinde durmaya çalışırım. Gerek natal kişisel harita gerekse yeniay ya da dolunay ya da daha ötesi güneş veya ay tutulmaları zamanları açısından bunu değerlendiririm. Her yeniay, dolunay ya da güneş ve ay tutulması kişiyi etkileyecek değildir tabi. Burada hangisinin ne kadar etkilediğini belirlemek gerekir.

Dolunay haritasında genel olarak esneklik ve uyumluluk getiren açılar söz konusu. Bu da bir şeylerin daha iyi akacağını gösteriyor.  Özellikle Neptün ile olan açıların fazlalığı da aynı şekilde hassasiyetleri gösteriyor. Neptün hayallar, idealler, yaratıcılık, sezgiler, beklentiler, özenilen şeyler, yoksunluk hisleri, ruhsal iniş çıkışlar, platonik ilişkiler, aldanmalar, kandırmalar ile ilgilidir. Merkür’ün Mars ile kare açısı bu zaman sürecinde sözler ile ilgili daha dikkatli hareket etmek gerekliliğini gösteriyor. Bir takım sözleşmeler ve anlaşmalar açısından tartışmaların çıkabileceği bir zaman olabilir.

Akrep yeniden doğumları ve dönüşümleri ifade eder. Burada ilişkilerden yana çözümlemeler gerekiyor. Gökyüzüne bakıldığında zamanlama olarak bunun da temelinde iletişimin önem arz ettiği görülüyor. Akrep – Boğa aksı ekonomi ve üretim anlamında yapılacak faaliyetlerle ilgilidir. Burada kişisel güven/kaynaklar ve başkalarından gelen destekler konusu ön plana çıkıyor. Flört ilişkileri bakımından da değerlendirmelerin artacağı ve arzular ile yüzleşilecek bir zaman dilimi olacaktır. Akrep yöneticisi  Plüton’un 25 Nisan’da başlayan retrosu ile geçmişe dönük bakış açıları artabilir. Oğlak’taki Plüton ile yeniden bir düzenlenme ve dönüşüm süreci sizi bekliyor. Derin arzularınız, benliğiniz ne istiyor bunu tekrar tartabilirsiniz ve diğer taraftan iş, karyer anlamında dönüşüm ve düzenlemeler yapabilirsiniz. 

İlişkiler ve Kısmetler

Akrep’teki Ay, Boğa’daki Merkür ile karşıt konumlanma içinde olduğu için bazı iç düşüncelerin dışa kaçabileceği bir zaman dilimi olduğu söylenebilir. Akrep’teki Ay tutkuları ifade eder. Genel olarak akrep ise başkalarından alınan destekler ve faydalar ile ilgilidir. Burada hassasiyetler artıyor. Kişisel bakımdan güven oluşturacak unsurlara yönelmek Boğa tarafıdır. İki etki bir arada dengeli kullanıldığında iktisadi ve ilişkilerdeki faydalar bakımından doğru bir yönlenme oluşabilir. Ay ve Merkür etkileşiminin ifade ettiği sağ duyu önem arz etmekte. Fakat karşıt açı bu konuda bazı sıkıntılar yaratabilir. Hassasiyetlere ve komplekslere dikkat etmek gerekiyor.  Akrep modern yöneticisi Plüton da bu süreçte retro olacak. Geçmişe bağlı yakın ilişkiler ile ilgili konular gündeme gelebilir. İlişkilerin kopması durumuna ve bakış açısının kapanmasına dikkat etmek gerekiyor. Geriye dönük hallolması gereken ilişkiler ile ilgili konular ve dengeler varsa bunun üzerinde çalışmalısınız. Ay geçmişi ve daha pasif anlamda güven teşkil eden konuları ifade eder. Burada Güneş ve Merkür konumu kendi kısmetiyle, yetenekleriyle kendine güvenerek hareket etme konusunda işaret vermekte. Fakat Ay konumuyla burada ilişkiler açısından faydalarını göz ardı etmememiz gereken insanları iyi değerlendirmek gerekiyor.

Kova burcundaki Mars ile Boğa burcundaki Merkür’ün kare/sert açısı da bir takım tartışmaları tetikleyebilir. Yazının başında belirttiğim gibi uzak bir tolerans ile T-Kare açı kalıbı da görünmekte. Bu Akrep Ay karşıtında Boğa Merkür ve Güneş’i ve bunların kare açı ile konumlandığı Mars kova konumunu gösteriyor. Bu çekişmenin zıtlaştığı yer kendini Mars konumunda gösteriyor yani. Kova’daki Mars grup çalışmalarını, dostluklardaki bağlantıları, teknolojik konuları, geleceğe ait konuları, özgürlük ve bireyselliği ifade etmekte. Burada işin akrep ve boğa tarafı ile ilişkilerdeki hem tutuksal hem de ekonomik hususlar ve bu bakımdan oluşan dengeler bunu oldukça etkiliyor. Çekişmeler ve zıtlaşmaların sonucu oluşacak gerginlikler Mars Kova ile ilgili belirttiğim hususlarda etki edebilecektir bu zaman diliminde. Bu zaman diliminde teknoloji ve internet kullanımı ile ilgili işler, bilgi alanındaki işler açısından yine bir tetiklenme ve hareket olabilir.   Ayrıca ilişkilerdeki bazı gerginlikler ve anlaşmazlıklar bakımından Venüs ikizler konumunun Mars Kova ile uyumlu açısı anahtar rol üstleniyor. Bazı anlaşmazlıkların iletişim kurma ile dengelenme ve çözümlenme şansı var.

Dolunay haritasında ikizlerdeki Venüs’ün Balık’taki Neptün ile kare açısı ilişkiler bakımından hayli idealize edilen, beklenti içinde olunan, yanılgılara ve hayal kırıklığına müsait bir zamanı ifade edebilir. Diğer yandan eğer gerçekten karşılığı olan duygular varsa bu yaşanılabilir. Fakat bunun fazlaca hassaslaştırıcı bir zaman olduğunu belirtmek gerek. Aşırı bir yaklaşımda Neptün’ün olumsuz özellikleri ortaya çıkacaktır. Sevgi konusunda eksiklik duyguları ve melankoli hali tetiklenebilir. Bazı durumda değer konusunda beklentiler fazla olabilir. İnişlere çıkışlara ve bir takım dengesizliklere dikkat etmek gerekiyor. İlişkilerde karşılıklı sevgi durumu dengeliyse güzel bir zamanı ifade edecektir. Lükse, yaratıcılığa ve sanata meyil de bu dönem içinde artabilir.  Değişken burçlar olan ikizler, başak, yay ve balık’ları daha çok etkileyecektir bu durumlar.

İkizler burcundaki Venüs’ün, Kova burcundaki Mars ile üçgen açısı devam etmekte. Halen ilişkiler bakımından birleştirici tohumların atıldığı bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Bu iki gezegen bir süredir kol kola gitmekte ve ilişkiler açısından özellikle diyaloglara dayanan fırsatları desteklemekte. Burada bilgi alış verişi önem kazanıyor. Doğru insanlarla kurulacak bağlantılardan fayda ve kısmet elde etmek söz konusu. Özellikle hava elementleri ikizler, terazi, kova’lar ya da ateş elementi koç, aslan, yay’lar bundan daha iyi faydalanabilirler.   

Türkiye Astroloji Haritası

Akrep Dolunayı Türkiye Astroloji Haritasında Ay 5. Ev ve Güneş Boğa 11. Ev olarak konumlanıyor. Burada siyaset, liderler, krediler, bankacılık, uluslararası ilişkiler ile ilgili konular gündeme gelecektir.

Ekonomik açıdan alınacak önlemlerle ilgili objektif bakış açısının geliştirilmesi gereken bir dönem. Özellikle bir takım masrafların kısılması önem arz ediyor. 5. Ev Şans oyunlarını, zenginliği, gösterişi ifade eder. Burada kolektif toplumsal tarafta 11. ev Boğa Güneş konumu ekonomik bakımdan özellikle uluslararası bağlantıları ve kredileri ifade ediyor. Türkiye Astroloji Haritasında 8. Ev Kova burcudur ve yöneticisi Uranüs’ün Boğa’da yer aldığı süreç içerisindeyiz. Dış borç ve kredilerin iyi yönetilmesi ve üretim ile ilgili çalışmalar gerektiğini ve bir takım masrafların da kısılması gerektiğini Uranüs boğa’ya girmeden önceki süreçte belirtmiştim. Uranüs Boğa girişi ile (2018) ekonomik bakımdan zorlu bir zaman diliminin içine girmiştik. Şimdi Corona Virüs ile durum ekonomik bakımdan ve bankacılık sistemi açısından daha da zorlayıcı olabilir. Mars ve Satürn Kova burcunda beraber ilerliyorken özellikle bu 8. Ev konuları yani bankacılık, krediler ve buraya bağlı dış krediler ile ilgili zorlayıcı bir sürecin içindeyiz. Yeni ekonomik stratejiler, bir takım harcamalarda sınırlanmalara gitmek gerekliliği görülüyor. Dolayısıyla bazı masraf gereken projelerin ertelenmesi bu dönem için doğaldır. Öncelikle üretim ekonomisi ile ilgili çalışmalar, ardından bankacılık ve kredi sistemi ile ilgili toparlanmalar önem arz ediyor.

Jüpiter’in 19 Aralık’ta Kova burcuna geçecek olması ekonomimiz açısından önemli ve açıcı genişletici fırsatların olabileceği bir zamanı işaret etmekte. Fakat bunu öncesinde zorlu süreçler devam edecektir.  

Gezegen Hareketleri

Plüton

Oğlak burcunda ilerleyen Plüton 25 Nisan 2020’de geri harekete başlayacak. Tutkular, derin benlik, odaklanma, konsantre olunan konular, dönüşüm ve değişimler ile ilgili geçmişe dönük bakış açısı ve düzenlemeler önem kazanacak.

Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün 23 Haziran 2020’de geri harekete başlayacak. İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.

Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs, 12 Ağustos 2019 ile 11 Ocak 2020 arasında 2 derece Boğa’ya kadar geri hareketteydi. 11 Ocak’ta ileri harekete geçti ve bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova için daha çok söz konusu. Özellikle haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak.

Uranüs 15 Ağustos’ta Boğa burcunda tekrar geri hareket edecek.

Satürn

Satürn 22 Mart itibarı ile Kova burcuna geçecek ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri harekete geçecek.

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

Jüpiter

Jüpiter 2 Aralık 2019 itibarı ile Oğlak burcuna geçti. Toprak grupları için önemli bir döngü içine girilmiş oldu. Oğlak burçları için 12 yıllık döngü zamanı geldi ve açılım yapabilecekleri bir zamanın içindeler.

Sorumluluk, düzen, iş, profesyonellik ile ilgili temalar daha çok ön plana çıkarken, önceki süreçlerde yapılan bir takım çalışmaların sonuçları da kendini göstermeye başlayacaktır.

Mars

30 Mart’ta Kova burcuna geçen Mars sürprizleri, yer değiştirmeleri, hareketi, keşifleri, grup çalışmalarını, sosyal faaliyetleri, yeni bağlantılar kurmayı, teknolojiyi, keşifleri, devrimi, isyanı, farklı olmayı, bireysel ifadeyi, marjinalliği, yüksek elektriği, zihinsel faaliyeti ifade ediyor.

Mars 13 Mayıs’ta Balık burcuna geçecek. Daha çok esnek ve adaptasyonlu olunan bir sürecin içinde olunacak. Duygusal hassasiyetler artabilir. İlişkilerde sevgi ve paylaşım kavramı ön plana çıkacak.

Venüs

Venüs 3 Nisan’da İkizler burcuna geçiyor.

Venüs İkizler burcundayken sosyal anlamda hareket getirir. İletişim, bilgi alışverişi, türlü türlü konulardan konuşmak, hareketlilik, geziler ile ilgilidir. Venüs sosyallik, paylaşım, kendine bakım, çekicilik, sahip olunan değer ve beceriler ile ilgilidir. İkizler burcundayken çift kısmetlilik, ilişkilerde ikili durumlar, dedikodular ve bölünmeler gibi şeyler de getirebilir.

İkizler burcundaki Venüs’ün 13 Mayıs’ta yapacağı geri hareket ile ilişkiler ve özellikle ilişkilerdeki söz iletimleri ile ilgili geriye dönük çözümlemeler olacaktır. İlişkilerdeki değer duygusu konuları tekrar sorgulanabilir.

Merkür

Merkür 27 Nisan ile 11 Mayıs arasında Boğa burcunda olacak. Boğa burucndaki Merkür hem ekonomik hem de huzur yönünden rahatlık için hareket eder. Daha fazla duyumlarla alakalı bir konumdur. Bu zaman sürecinde ilişkilerdeki ahenk de önem kazanacaktır. Kararlılık ve değer duygusu sözlerde daha çok ortaya çıkacaktır. İktisat etmek, para, bankacılık, üretim, sanat ve yaratım için harekete geçilebilir ve bağlantılar kurulabilir.  Sözlerde ve anlaşmalarda daha sağlam olanın arayışı olacaktır.   

Ay Düğümleri

5 Mayıs’ta Ay Düğümleri burç değiştiriyor. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçecek. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.

Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay, Balık için önemli zamanlama. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde söz konusu olabilir.   

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Akrep burcundaki Dolunay burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz): (Dolunay Ay Akrep ve Güneş Boğa konumları arasında olacak. Ay hassasiyetleri, güvenlik ve ihtiyaç tarafını ifade ederken, Güneş bilinç ve özgüven geliştirmeyi, konuların görünür olmasını ifade eder).

Koç: Ay konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet.

Boğa: Ay konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Ay’ın karşıtındaki Güneş konumu: kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

İkizler: Ay konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Yengeç: Ay konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Aslan: Ay konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Başak: Ay konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Terazi: Ay konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Akrep: Ay konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Yay: Ay konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Oğlak: Ay konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Kova: Ay konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Ay karşısındaki Güneş konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Balık: Ay konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim alanı, inançlar, düşünceler, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzaklarla ilişkiler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir