5 Şubat 2019 Kova Burcunda Yeniay ve Burcunuz: Özgürlük Zamanı

5 Şubat 2019 Saat 00:04’te Kova burcunun 15. derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında Terazi burcunun 23. derecesi yükselecek ( =İstanbul, Ankara için 26. derece).

Yeniay haritasında Merkür’ün de Kova burcunda olduğunu ve Güneş’le Ay’ın yanında yer alarak bir stelyum (Bir burçta üç temel gök cismi) oluşturduğunu görüyoruz.  An haritasına bakıldığında Terazi yükseldiği için Kova’daki Yeniay ve stelyum 5. Evde yerleşiyor ve Kova’nın yöneticisi Uranüs’ün de Koç burcunda konumlanarak yükselenin karşısında olduğunu görüyoruz. Koç yöneticisi Mars ise Koç burcunda ilerliyor ve Uranüs’e kavuşum yapmaya doğru gidiyor. Ayın 12,13,14’ü bu kavuşum etkisi kendini hissettirecektir. Bu haritadan etki ile 5. Eve düşen Kova ve 7. Eve düşen Mars – Uranüs Koç birlikteliği ilişkilerden ve aşktan yana konuları ve bir takım anlaşma/anlaşmazlık, ayrılma ve birleşme durumları olabileceğini gösteriyor. Bu zaman diliminde ipleri başkasının eline bırakırken dikkatli olmanız gerekir. Ortak gibi olan kişilerden beklenmedik şeyler ortaya çıkabilir. Hayatınızdaki öfkeli kişilere dikkat etmeniz gerekecektir. Özellikle de tabi Yükselen Teraziler ve Terazi’de yerleşimleri olanlar bundan en başta etkileniyor ve dikkatli olmaları gerekiyor. Bu görünümler tabi genel anlamda yeni bir ilişki ve sözleşme de olabilir. Artık olayın olumlu ya da olumsuz tarafı kişinin yaşam programına ve yaptıklarına bağlı.

Yeniay haritası herkes için de genel olarak birebir ilişkiler ve aşk konusunu gündeme taşıyabilir. Çünkü Terazi ve Kova bunu ifade ediyor. Tabi burada bir altı çizilmesi gereken şey de sosyal ilişkilerle ilgili konuların öncelikli olması. Bu zaman diliminde sosyalleşebilir, farklı ortamlara girebilir, tanışmalar gerçekleştirebilir, organize işler, birebir ilişkiler ile ilgili deneyimler yaşayabilirsiniz. Geçtiğimiz Ay Tutulması Aslan – Kova aksında olduğu için yine benzer şekildeydi etkiler ama bir yeni başlangıç şimdi daha çok söz konusu. Dolunaylar genel olarak sonlanmalar ve ayrılıklar ile ilgiliyken, yeniaylar yeni başlangıçları ifade eder. Özgür hissetmek, kendinizi yaşamak isteyeceğiniz bir zaman dilimi hem Kova Yeniayıyla hem de devamında Koç burcundaki Mars’ın dediğimiz tarihlerde yine Koç burcundaki Uranüs’le kavuşum etkisinde olacağı zamanlarda etkin görünüyor. Hareket ve dinamizm var.

İlişkiler ve Kısmetler

Yeniay haritasının yükselen burcu Terazinin yöneticisi Venüs de Oğlak burcuna geçmiş durumda görünüyor bu zamanda. Satürn, Plüton ve Güney Düğüm de Oğlak burcunda olduğu için burada ilişkiler konusunda kısmetler konusunda bazı eskiye dönük yüzleşmeler ve gelişmeler söz konusu olabilir. Bu zamanlama ayrıca ciddi bir ilişki, bilinçli bir kısıtlanma, düzenlenme isteği şeklinde de olabilir. Maddi gelirler noktasında da düzenlenme ve yeniden yapılanma gerekebilir. Bunu biraz dar boğazdan geçmek ya da sağlam adımlar atmak olarak da düşünebiliriz.

Diğer taraftan Güneş’in ve Ay’ın Merkür’ü de içine alarak Kova’da bir araya gelmeleri, eril ve dişil figür olarak daha bilgi yüklü, özgürlük alanı tanıyan ve heyecanlı olabilecek ilişki ve ortaklık başlangıçlarını da ifade ediyor.

Venüs ve Mars da element olarak birbirlerine kare/sert/gergin açı niteliğinde toprak ve ateş elementleri arasında olacak artık. Burada sert açı konumundan ötürü ilişkiler alanında daha fırtınalı ilişkiler zamanı söz konusu olacak. Mars ve Uranüs Koç konumu da ateş elementi olarak Hava elementi Kova ile uyumluyken Toprak grubu Oğlak ile uyumlu değildir. Burada Venüs Oğlak Mars Koç ikilisinin daha entegre hali olarak ilişkilerde daha nesnel, daha duyumsal daha arzu edilene yönelme ve girişimci olma söz konusu olacaktır.

Venüs 17-18-19 tarihlerinde Satürn ile kavuşacak ve 22-23’ü gibi de Plüton ile kavuşacak. Plüton ile kavuştuğunda ilişkilerdeki beklentiler açısından daha tutku dolu ve daha somut nesnel etkiler tetiklenecektir. Bu zaman dilimi ilişkilerde takıntılı ya da iyi anlamında konsantre olunabilen durumları işaret ediyor.  Burada ilişkiler açısından maddi ve nesnel konularında önem kazandığı bir zamanlama var.

Bir taraftan Kova’nın bağımsızlık veren etkisi bir taraftan da Oğlak’taki etkilerle sınırlanmalar, kısıtlanmalar, ayağını yorganına göre uzatma durumları görünüyor. İlişki olarak da bir taraftan daha bağımsızca ve hızlı gelişmeler olurken bir taraftan da sınırlar ve yavaşlatıcı etkenler olabilir.

Merkür hareketlerine bakıldığında da ayın 7-8. günlerinde önce Mars ardından 9-10. günlerinde Uranüs ile uyumlu açı yapacak. Bu zaman dilimlerinde de haberleşmede, iletişimde hızlanmalar ve girişimle kurulacak bağlantılarla sağlanacak kısmetler söz konusu. Özellikle öncü ve sabit burçların 25 – 30 günleri arası bu etkilerden etkilenmekteler.

Türkiye Astrolojik Haritası

Kova burcundaki etkileşimler Türkiye Astrolojik Haritasında 8. Evini etkilemekte. Burası biraz zorlu bir alan olabiliyor. İyi anlamında özgürlükler, bağımsızlaşmak, farklılıkların kabulü, daha demokratik bir anlayış gelişmesi gibi konuları içeriyor. Fakat burası olumsuz çalıştığında kriz durumlarını ifade eder. Ayrıca Türkiye’nin ortağı/müttefiki konumunda olan ülkelerin sahip olduğu şeyleri de ifade eder. Burada destek de olabilir, onların sahip olduğu veya olmak istediği şeylerden dolayı olan olaylar da olabilir. Yine Türkiye açısından genel olarak ekonomik anlamda borç alma, borç ödeme, kredi, vergi gibi konuları ifade edecektir. Özetle müttefiklerle bir takım maddi menfaatleri ifade eden anlaşmalar mümkün. Ayrıca bu Koç burcunda kavuşum açısı yapacak Uranüs ve Mars ile birlikte değerlendirildiğinde bir takım marjinal ya da terör dediğimiz grupların eylemi gündeme gelebilir. Özellikle bu 12, 13, 14 Şubat civarı tetik noktası bu açının. Astrolojide bütün anlamlar değerlendirilmelidir. Bir kodun olumlu olumsuz birçok anlamı vardır. Bu anlamların bazen biri bazen bir kaçı bazen hepsi gerçekleşebilir. Özgürlüğü, geleceği, modernliği, bilimi, buluşları, birlikte güzel yaratımları içeren, farklı renklerin bir araya gelebildiği, hümanist bir Kova Yeniayı dileyelim.  Görüşmek üzere…

Danışmanlık, iletişim ve sorularınız için astrologburakustun@gmail.com’a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

ISAR CAP Danışman Astrolog

           Burak Üstün


Kova’daki Yeniay burcunuzu hangi alanda etkileyecek? (Yükselen burcunuza göre bakabilirsiniz):

Koç: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Boğa: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

İkizler: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Yengeç:  Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Aslan:  Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Başak:  Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Terazi: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Akrep: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Yay:  İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Oğlak:  Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.

Kova: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Balık: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir