5 Ekim 2017 Koç Burcu Dolunayının Etkileri ve Burcunuz: İlişkilerde Analiz ve Eylem Zamanı

5 Ekim 2017 Saat 21:39’da Koç burcunun 12 derecesinde bir Dolunay gerçekleşecek ve Dolunay haritasında 15 derece İkizler burcu yükselecek. An haritasına baktığımızda yükselenin karşısında Yay burcunda Satürn, kare açılarında ise Başak’taki Venüs ve Mars ile Balık burcundaki Neptün var. Tam bir büyük kare açı oluşmasa da görünüm burç mahiyetinde büyük bir kare açı temasını ifade etmekte. Ayrıca Dolunay’ı meydana getiren kavuşum yapan Güneş ve Merkür Terazi tarafı ve karşısındaki Ay Koç konumlarına Oğlak burcundaki Plüton kare açı yapıyor ve bu da Apex’i (Doruk noktası / enerjinin baskı yaptığı yer) ) Plüton olan bir 3’lü açı olan T-Kare dediğimiz açı kalıbını oluşturuyor. Bu Plüton konumu ve kare açısı da sizi zorlayacak, dönüştürecek, baskı hissettirecek, tutkularınız ile yüzleştirecek durumlar yaratabilir. Sizi daha fazla odaklayacak durumlar ile karşılaşabilirsiniz. Manipülasyonlara da dikkat etmelisiniz. Bu süreçte bir takım girdiğiniz olaylarda ya hep ya hiç durumları da söz konusu olabilir.  Bunların nasıl çözümlenebileceği ile ilgili şeylere de yazımda değineceğim.

Şimdi değişkenlerin Büyük Kare görünümünü ifade edersek bu görünüm son derece değişken koşullara karşılık gelir ve burada 4 ayağımız olduğunu varsayarsak 4 ayağımız bir pabuca girer şeklinde ifade etmemiz durumu anlatmak için doğru ifade olur. Değişken burçların (İkizler, Başak, Yay, Balık) özellikle 10’u ile 15’i arası civarı doğanlar bu etkilerden daha fazla etkilenebilirler. Tabi bu haritada yükselen burç olan ikizler’i  hesaba katmadığımızda da gezegenler bazında açısal bakımdan birbirine çok yakın konum olmayan ve Venüs – Mars Başak, Satürn Yay ve Neptün Balık arası bir  T-Kare açı kalıbı şeklinde görünüm mevcut ve bunun Apex tarafında da Satürn Yay görülüyor. Özellikle etkin olan açı Mars – Satürn açısı ve bu da ilişkileriniz, harekete geçişiniz ve kısmetleriniz üzerinde zorlayıcı, sıkıntılı, kısıtlı bir takım durumları, düzen arayışını ve yine bunlar için daha fazla disipline ve konsantre olmayı gerektiren durumları getirebilir. Fakat diğer taraftan da Balık burcundaki Neptün bu haritada Tepeden kare açı yapar durumda ve oldukça da etkin bir özlem, beklenti, ideal, hayal gibi durumları ve su unsurunu haritada tek başına ön plana çıkarıyor bu süreçte. Özellikle bir süre evvel yani Yeniay sürecinde başak’taki gezegen toplaşması / stelyum ile de daha yakından açılandığı için bir takım beklentiler açısından bu Dolunay’da bazı tamamlanmalar ve farkındalıklar açısından önem arz ediyor. Somut verileriniz ile idealleriniz arasında gidip gelmeler çözümleme çalışmalarınız varsa ve netlik arıyorsanız merak etmeyin bu bol kareli karşıtlı dolunay sürecinde daha da eylem bazlı ve somut olaylar neticesinde bir şeyleri daha da iyi kavrayabilir ve yüzleşebilirsiniz.

Genel olarak bu sürece baktığımızda ise bir taraftan zihinsel konularda, iletişimleriniz olur, çevreniz ile ilgili olur daha aktif ve eyleme geçen bir durum varken diğer taraftan düşünsel ve tasarım yapan taraflarımızda boş durmayabilir. Bu aktiflik içinde de kilitlenmelere, çatışmalara, özellikle işin içinde Mars ve Satürn de olduğu için kötümser olabilen ve esnekliğini kaybeden katı durumlara dikkat etmek gerekiyor. Açı olarak karşıt ve kare görünümler Satürn ve Mars karakterinde açılardır yani zorlayan, çatışan, çekişen durumları ifade eder hem de Dolunay an haritasında İkizler burcunun yükselmesi sözlere dikkat etmek gerektiğini gösteriyor. Bu haritada otoriteler ve güç ve otorite çatışması teması da vurgu yapıyor. Bazı çekişmeler kaçınılmaz olabilir.

Bu haritada görülen çok fazla karşıt açılar hayatın zıtlıklarını, zıt fikirleri anlamak ve hayatın ayrımları ile ilgili daha objektif bakmak için bir süreç de teşkil ediyor. Tabi bunun özellikle içimizde ve ilişkilerimizde katı ve sert şeylere yol açmaması için esnek ve bilinçli olabilmeliyiz. Örnek vermek gerekirse, astrolojide ilişki analizlerinde özellikle kullandığımız sinastri dediğimiz teknik bir çalışma vardır. Bu çalışmada iki insanın haritası birbiri üzerine getirilerek birbirine geometrik olarak nasıl bir etki yaptığı, aralarında nasıl durumlar olabileceği çözümlenir. Aralarında karşıt ya da görmeyen açı dediğimiz 150 derecelik açılar olan kişiler, hangi gezegenler arasında ise yani meali olarak bunlara karşılık gelen yaşamsal fonksiyonlar ne ise bu konularda birbirlerini anlamakta ya da anlaşmakta zorluk çekebilirler. Bunu şekil olarak bir örnek ile anlatayım.

6 mı 9 mu? Bence 6 – Bence 9

Zıtlar öyledir ki iki zıt burç sahibi örneğin burada koç ve terazi ya da başak ve balık olsun, farklı bakış açılarına sahiptirler ve aynı şeye farklı taraftan bakabilirler. Bu durum astrolojinin hani deniyor ya gözlem ve deney ile ilgili değildir ifadesine karşı sunulabilecek astrolojinin matematiği ile ilgili önemli bir açıklamadır. İki zıt burç hem gözlenerek hem de üzerinde deney yapılarak ilgili konu ne ise o konuda zıtlaşıp çekişebilecekleri ya da yaklaşım tarzlarının farklılığı gayet rahat tespit edilebilir. Bunu mahallede siyaset tartışan iki genç, ortak olacak iki kişi ya da flört ilişkisi içinde bir çift olarak gözlemleyebiliriz. Bu zıt açılanmalara sahip kişiler bir taraftan eksik olan yönlerini tamamlamak için birbirine çekilmekte bir taraftan da birbirlerini tam olarak anlamıyor olabilirler. Anlaşabilmeleri bunu fayda yönünde kullanabilmeleri o iki kişinin gelişimi ve farkındalığı ile de çok ilgilidir.

Astrolojik danışmanlıkta iki kişinin astrolojik haritası karşılaştırıldığında aralarındaki geometrik uyum ve uyumsuzlukları ve ilişkinin devamında hangi durumlar ile karşılaşıldığında neler olabileceği astroloji matematiği vasıtasıyla büyük resimden okunarak söylenebilir. Tabi bu aynı zamanda bir hayat tecrübesi işidir. Kişilerin, olayların nereye varabileceğini bilmek gerekiyor.

olumsuz etkileşimlerde ilişkilerde hatalar zaman kayıpları olması söz konusu oluyor. İnsanların astrolojinin bakış açısı ile de birbirlerini tanıyıp aralarındaki geometriyi özellikle zıtlıkları çatışmaları uyumları fırsatları daha iyi anlayıp çözümlemeleri mümkün.

Şimdi gelelim Dolunay’ı oluşturan Koç ve Terazi zıtlık aksına. Öncelikle Terazi tarafında bir Stelyum (En az 3 gezegenin bir burçta toplanması) görüyoruz. Terazi’de Güneş ve Merkür kavuşum durumunda ve yine Terazi’deki Jüpiter de artık Terazi burcundan çıkmaya hazırlanıyor ve Anaretik dediğimiz dereceye (son derece olan 29. derece) geliyor. Anaretik derece ile birlikte artık geçiş kıvranmaları ve teması ile ilgili son olayları etkileyecektir fakat artık geçiş durumuna girdiğini ve bir şeylerin de değişebileceğini yani senaryonun değişebileceğini bilmeliyiz. Yani yakalayabileceği son bir şeyler varsa onları yakalamaya çalışacaktır özellikle burcunun son gününe yakın doğumlu öncü burçlar olan koç, yengeç, terazi ve oğlaklar için. Jüpiter böylece kısa bir süre sonra tam olarak 10 Ekim saat 16:21’de artık Akrep burcuna geçecek ve hayatımızda yeni bir süreç getirecek. Bunun etkilerini farklı bir makalemde anlatacağım.

Jüpiter Terazi sürecinin sonunda bu Dolunay’ın da ifade ettiği üzere bir test ile karşı karşıyayız.  Bir süre evvel oluşan Jüpiter Terazi – Uranüs Koç karşıt açısı da bu temayı ifade ediyordu ve bu dolunayda da yine Koç ve Terazi aksı olarak aynı şekilde son kez Jüpiter’li olarak ifade buluyor.

Jüpiter Terazi’de bulunduğu dönem içerisinde birlik olmayı, grup dayanışmasını, barışı, benliğin geri kalmasını, daha naif olmayı, kendimize aynalar tutmayı, karşılaştırmalar yapmayı, daha politik ve dengeli duruşu ve objektif bakabilmeyi anlatıyordu ve sürecinin sonunda da bunu anlatmaya devam ediyor özellikle anaretik dediğimiz derecede artık akrebe geçmeye hazırlanırken. Akrep sürecinde ise ortak kaynakları ve yine güç birliği temasını görebileceğiz bu sefer daha somut anlamda yeteneklerin ve ürünlerin de ortaya çıkabilmesi söz konusu. Tabi Akrep burcu süreci ile ilgili söylenecek çok şey var şimdilik ona pek girmiyorum.

Terazi – Koç aksına dönersek, Terazi tarafındaki olayın tam aksi olan Koç burcu tarafına bakarsak burada ağır hareketli bir gezegen olan Uranüs halen Koç burcunda (27 derecede) ve bu seyrini Mayıs 2018’de Boğa burcuna geçene kadar sürdürüyor olacak. Uranüs ve Koç bir arada biraz benlik konusunda bağımsız elektriği, bir şeyleri açığa vurmayı, direkt ve dolaysız hareketi ifade ediyor. Yani Terazinin politik tutumunun zıttı bir durum olarak benliğin ağırlığının ortaya koyulması, belki kişisel anlamda ilerlemeler fakat diğer taraftan da kaos yaratan durumları içeren oluşumlar söz konusu. Evet, bu iki etkinin açılanmaları süreçlerinde -ki yılın başında bir karşıt açı yapmıştı ve şimdi sonuncusu olacak- kişisel haritalarda ki duruma göre olmak üzere bazılarımızın daha politik ve dengelemeye çalışan tarafının ağır bastığı, daha objektif bakmaya gayret gösterdiğini ama bazılarımızın ise daha fevri, elektrikli, kopartıcı ve belki de isyankar hareket etmiş olabileceğini söyleyebilirim. Bu iki etkinin arasında yani terazinin olumlu olumsuz, koç’un olumlu olumsuz yönleri arasında git geller ve iç çelişmeler de olmuş olabilir. Yani bir taraftan da kişisel açıdan kararlılık ve belirli bir yöne doğru harekete geçme bakımından duraksatan durumlar olmuş olabilir.

Şimdi bu Dolunay’da da güvenliği, temel ihtiyaçları, içgüdüleri, beslenmeyi, rahatlığı, huyumuzu, suyumuzu ifade eden Ay çok da sakin olmayan Koç burcunda yer alıyor ve benzer şekilde Güneş – Merkür Terazi konumunun karşısında.

Koç burcu ateş elementi ve öncü nitelikte bir burç olarak girişken atik, direkt ve dolaysızdır ve hayatımızdaki birçok şeyin başlatılması ve harekete geçirilmesini tetikleyen dürtülerimizden sorumludur. Burada bir taraftan bilinçli hesaplarımız (Güneş – Merkür Terazi de kavuşum) daha zamana yayılmaya ve hareket girişim konusunda daha fazla tartma yönlü hareket ederken doğal ve dürtüsel olarak ise daha aktif hareket edebilir ve çok da düşünmeden harekete geçebiliriz. Bu bir Dolunay olmasına yani son Başak yeniayında gelişmeye başlayan durumları daha objektif tartmak ile ilgili bir yönü de olsa Koç burcunun ve kendi başına Venüs – mars kavuşumu görünümünün bulunması bir takım girişim ve başlangıçları da içinde barındırmakta. Yani hayatınızda bazı şeylerin tamamlanmasına ve bazı şeyleri daha objektif şekilde algılamanıza müteakip yeni başlangıçlar da eşzamanlı olabilir.

Şimdi bunların detayına biraz inelim çünkü ilginç bir durum var ortada. Ay Koç dispozitörüne (Gezegenin içinde bulunduğu burcun yönetici gezegeni) baktığımızda ise Başak burcundaki Venüs ile henüz kavuşum yapmış olan Mars olduğunu görüyoruz. Koç ile Başak aralarında 150 derecelik açı yapan yani görmeyen açı olarak ifade ettiğimiz açı bulunan ve birbirlerini anlamayan iki farklı tarzı ifade eder. Başak detaycı kılı kırk yaran, ölçen, biçen, hesap eden, pimpirikli olabilen, titizlenen, analizci, faydalıyı faydasızdan ayıran mantıkçı bir yapı iken koç hiçbir şeyi düşünmez ve onun için yaşam hareket, girişim, cesaret, dürtüleri ortaya koyabilmek ve eylemdir. Terazideki Güneş ve Merkür’ün dispozitörlerine baktığımızda ise onun da yine Başak burcundaki Venüs olduğunu görüyoruz ki burada bir şekilde ayrı ve zıt gibi duran Güneş Terazi ve karşısında Ay Koç konumunun yöneticileri olan Venüs ve Mars düzeyinde bir şekilde bir araya geldiklerini görüyoruz.

Venüs ve Mars bir arada Başak burcunda iş hayatı olsun gerek ilişkiler kurmak olsun pratik ve hızlı bir şekilde fırsatları değerlendirmek ve girişmek ile de yakından ilgilidir. Özellikle Değişken burçlar (İkizler, Başak, Yay, Balık) için 2. on günlük dilimin başında doğanlar için yeni iş, ilişki, tanışma ve iletişim başlatabilen durumlar da söz konusu.

Nihayetinde Terazideki Jüpiter bize ilişkiler, birlik teması ve kolektif hareket kavramı ve kendi yansımalarımızı almak ile ilgili son dersini veriyor olacak. Hem başta değindiğimiz an haritasındaki burç bazında değişkenlerdeki büyük kare görünüm açısından İkizler burcu ile Terazi’deki Güneş ve Merkür’ün uyumlu denge sağlayan üçgen açısı esneklik, denge kavramlarını ifade ederek bir çıkış yolu sunuyor hem de Güneş – Merkür Terazi, Ay Koç ve Apex konumundaki Plüton’dan oluşan T-Kare açı kalıbı Başak’taki Venüs ve Mars konumundan uyumlu açı alarak dengesini sağlıyor.

Sonuç olarak bu süreçte özellikle ilişkilerde ve ne üzerindeyseniz daha pratik, hızlı, mantıkçı olabilir, analizler yapabilir, faydalı ile faydasızı ayırmaya çalışabilirsiniz. Bir taraftan ihtiyaçlarınızla arzularınızla yüzleşmek adına hislerinizi daha cesur şekilde ortaya koyabilir diğer taraftan da özelikle arzularınızı ve isteklerinizi bilinçli, esnek ve anlaşılır olacak şekilde daha net ortaya koyup durumları dengeleyebilirsiniz. Yazımı Koç burcundan geçen ayın burcunuza etkileri ile noktalıyorum. Görüşmek üzere.

Danışmanlık, iletişim ve sorularınız için astrologburakustun@gmail.com’a mail atabilir ve ya 05357748816 no’lu telefondan arayabilirsiniz.

Koç burcundan geçen Ay’ın burcunuza etkileri: Güneş (öz burç) ve yükselen burç olarak okuyabilirsiniz.

Koç: Kişisel duruşunuz, görünümünüz ve imajınız ile daha fazla ilgilenebilirsiniz. Girişimleriniz doğal bir şekilde aktive olabilir. Bu zaman diliminde Anneniz veya kadınlar/kadınlık ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Metabolizmanıza / Bedeninize daha çok kulak verebilirsiniz. Rahatlamak üzere faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Bazı konularda yenilik ihtiyacı ortaya çıkabilir.

Boğa: Fedakarlık ve hizmet gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Bu zaman diliminde, elde olmayan, göremediğiniz noktadan gelen durumlar olabilir. Eşya kaybı ve dalgınlığa karşı dikkatli olun. Tehlikeli, bilmediğiniz ya da uzak noktalardan sakının. Bir diğer bakış açısından değerlendirilirse bu zaman diliminde daha sessiz hareket etmeniz ya da yalnız kalmanız da mümkün. Kendi dünyanıza çekilebilirsiniz.

İkizler: Bir takım kolektif faaliyetlere katılabilir, sosyal hareket edebilir ve dost çevrenizle bağlantılar kurabilirsiniz. Arkadaş çevreniz, dost gruplarınız, dahil olduğunuz organizasyonlar ile ilgili girişimci hareket etmeyi gerektiren durumlar olabilir. Birlikte faaliyetler içinde bulunmak, kolektif bir yaratıcılıkla hareket etmek mümkün. Gelecek ile ilgili konularda daha fazla cesaret duygusu kazanabilirsiniz. Arkadaş grubu içinde aksiyon ve yenilik yapmak ile ilgili konular da gündeme gelebilir. Negatif etkileşimde grup içi kavgacı ve bencil davranışlara dikkat etmek gerekir.

Yengeç: Kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuzda kendinizi daha girişimci, aktif, direkt, cesaretli olarak ifade etme ihtiyacınız ortaya çıkabilir. Gelecek ile ilgili hedeflerinizi toplum önünde ifade edebilirsiniz. Hedeflerinizle ilgili daha süratli ve çabuk hareket etme durumunuz olabilir. Kariyeriniz açısından coşkulu ve enerjik ifadeniz artabilir.

Aslan: Yolculuklar, eğitim, ilişkiler kurma ve iletişim konusunda daha girişimci olabilir ve hareket kazanabilirsiniz. Düşünsel anlamda yeni şeylerin keşfi söz konusu olabilir. Yine düşüncelerinizde daha atılımcı olmanız ve yeni düşünceleri de harekete geçirmeniz mümkün. Yaratıcılık, sosyallik, ilişki kurma ve kendinizi ifadeniz için uyumlu bir zaman.

Başak: Ortaklaşa kaynaklar, başkalarından gelen gelirler ay da borçlar, başkalarının yeteneklerinden fayda görme konusunda daha hızlı gelişmeler olabilir. Her türlü ortak paylaşım maddi, manevi, cinsel ön plana çıkabilir. Bazı etkilerde ortaklaşa işlerde sizi zorlayacak ve kaos etkisi içine sokacak durumlar mümkün. Ortak paylaşımlar konusundaki tutumunuz bu bakımdan önem kazanacak.

Terazi: Sosyal; ortaklık/eş/yakın arkadaş ile ilişkilerinizde daha girişimci hareket edebilirsiniz. Aktif, sıcak, girişimci, doğal, enerjik eş/partner/yakın arkadaşlar ile tamamlanmak, beraber hareket etmek ihtiyacınız olabilir. Zıtlaşma ve çekişme durumlarına da dikkat etmelisiniz.

Akrep: Çalışma hayatınızda ya da rutin düzeniniz içinde daha aktif hareket edebileceğiniz bir zaman dilimi söz konusu. Eğer varsa yanınızda çalışanlar ya da evcil hayvanlar ile ilgili konular ön plana çıkabilir. İş hayatınızda yeni girişimler, hareket gerektiren faaliyetler ile ilgili çalışmalar yapmanız mümkün. Estetik, sağlık ve bakım ile ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Bu konumda hizmet ve zahmet gerektiren ya da yıpratıcı yorucu uğraşlar da ortaya çıkabilir.

Yay: Aşk hayatınız, kendinizi ifade edişiniz ve gösterişiniz ile ilgili daha aktif ve girişimci olabileceğiniz bir zaman dilimi. İfadenizde daha coşkulu ve güvenli hareket etmeniz mümkün. Hareketli işler, yaratıcı uğraşlar ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Size keyif verecek spor, hobi, eğlence gibi faaliyetlere yönelebilirsiniz. Çocuklarınız var ise onlar ile daha yakından ilgilenmek söz konusu.

Oğlak: Ev, özel hayat, aile ile ilgili konular aktive oluyor. Evinizde ya da özel hayatınızda daha faal olabilir yenilik yapmak isteyebilirsiniz. Evin içinde daha çok hareket ve faaliyet ortaya çıkabilir. Ebeveynler ve yakın kişiler ile ilgili konular gündeme gelebilir. Duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı daha çok ifade edebilirsiniz.

Kova: Yakın çevreniz, kardeşler, eğitim, zihinsel işler, çeşitli bağlantılarınız ile ilgili konular aktive oluyor. Yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Alım – satım gibi ticari konularda faaliyetler mümkün. Yolculuklar yapabilir, yer değiştirebilir, diyaloglar kurabilirsiniz.

Balık: Maddi konular, yetenekleriniz, üreticiliğiniz, kaynaklarınız ile ilgili alanınız aktive oluyor. Bu konularda yeni atılımlarda bulunabilirsiniz. Kısmetinizi elde etmek üzere girişimlerde bulunabilirsiniz. Alışveriş ve harcamalar da ön plana çıkabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir