3 Aralık 2017 İkizler Burcunda Dolunay ve Burcunuza Etkileri: Gizleneni Görmek


3 Aralık 2017, Saat 18:47’de İkizler burcunun 12. Derecesi içinde bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay haritasında Yengeç burcunun 1. derecesi yükseliyor. (=İstanbul, Ankara için Yengeç’in 4. derecesi). Dolunay haritasında ön planda dikkat çeken bir T-Kare görünüm mevcut. Güneş – Ay Karşıt açısını kareleyen Neptün’ün çok az bir farkla onların derecesinin ilerisinde olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Mars’ın da Uranüs ile yaptığı karşıt açıdan yaklaşık 2 derece uzaklaştığını görüyoruz. Yine Jüpiter’in derece olarak ilerisinde olduğu Neptün ile üçgen açısı görünüyor ve Retro durumdaki Merkür de Mars’a, Uranüs’e ve Satürn’e tekrar açılanmalar gerçekleştirecek. Bu harita’da Venüs de Yay burcuna girmiş durumda ve Balık burcundaki Neptün’e kare açıyı kesinleştirmeye doğru gidiyor.

Fazlaca Neptün etkilerinin görüldüğü, özellikle Türkiye astrolojik haritasında yükselende bulunan Yengeç, 12. Ev’de ikizlerde bulunan Ay, 4. Ev’de Terazide bulunan Mars ve 5. Ev’de Akrep’te bulunan Jüpiter ile aynı şekilde konumlanmış bir Dolunay haritası ile karşı karşıyayız. Bu zamanlamada özellikle Neptün etkileri ile hem bireysel hem toplumsal olarak ne olduğunu tam anlayamadığımız karmaşık, sisli, karışık durumlar söz konusu olabilir. Doğum haritasındaki gezegen yerleşimleri 12. dereceye (12. günü doğumlular) yakın (- + 2-3 gün kadar) olan İkizler, Başak, Yay, Balık burçları özellikle bu T-Kare açı durumundan daha fazla etkilenebilecektir.

İkizler – Yay aksı eğitim, bilgi, yolculuk, medya, tv gibi yayın organları, bilginin yayılması, iletimi, adalet, hukuk, sözlü, yazılı konular, her türlü uzak yakın ilişkiler, iletişim, akademisyenler, hukuk insanları, din ve inanç konuları, doktrinler, öğretiler, yargılar, çevre ilişkileriniz gibi birçok konuyu etkisi altına alıyor.

Güneş’in Yay, Ay’ın ikizler olduğu bu zaman diliminde bilinç ve bilinçaltı konular arasında daha objektif bir bakış açısı elde edip eksiklerimiz ve tamamlamamız gereken konularla ilgili farkındalığa varabiliriz. Ay ikizler konumu ile ihtiyaç olarak daha eyleme dönük, iletişim ihtiyacı içinde olunabilir. Balık ve Yay daha çok sağ beyinle ilgili fonksiyonlarla ilgili olmasına karşın ikizler sol beyin fonksiyonları ile ilgilidir ve ampirik bakış açısına sahiptir. Burada Merkür pratikliği, somutçuluğu, hızı, havailiği vardır. Burada ikizlerin durumu kolektif bakış açısından ziyade daha çok benlik yönünde hareketi ifade eder. Fakat üçlü arasında ortak bir yön olarak şunu belirtebilirim ki oldukça zihinsellik ve değişken durumlar da olacaktır.  

Güneş konumu burada Satürn ile de birlikte sorumluluğu ve yükü ifade ediyor daha çok. Derin, anlamlı, manayı okuyan, sezgisel yönümüzün burada sorumlulukları var. Eyleme, şekle dönük olan ile anlama manaya dönük olan arasında da farklar belirginleşiyor. Dengeli bir tutum gerekecektir. Burada dışa dönük eylem, iletişim ile anlam, mana, sorumluluk ve bilginin doğru iletimi konusu önem taşıyor. Tabi burada Neptün işleri karıştırma rolünü üstlenebilir. Neptün aldatıcı ve perdeleyici olabilen bir etkidir.

Bu Güneş – Ay karşıt açısına kare açı yapan ve T-Kare açı kalıbının apex’ini oluşturan Neptün bu zamanlarda hem geçmiş hem geleceğe yönelik eksiklik, beklenti, arayışları getiriyor. Özlem, sevgi duyguları artabilir. Bunlar hem geride kalanlar ile ilgili özlemler olabilir hem de gelecek ile ilgili bir sevgi beklentisi de olabilir. Neptün medyumlarla, mistiklerle ilgili bir gezegendir. Burada sezgiler, ilhamlar, hisler daha etkindir. Kişi daha çok çözülmeye ve algı alanını genişletmeye meyillidir. Tabi bu meditasyon, tefekkür, düşünce boyutu ile olabildiği gibi bazen de belki alkol alıp gevşeme ve yine bir şekilde çözülme, gevşeme durumuna geçme şeklinde davranışlar olabilir. Bu zaman biraz tefekkür de edebilirsiniz ve düşünce dünyanıza, imajine dünyanıza dalıp derinleşebilirsiniz. Jüpiter Akrep’in Neptün ile uyumlu görünümü de burada anlamlı olmaktadır. Bu dönem istekleriniz, idealleriniz, hayalleriniz ön plana çıkmakta ki Mars’ın 9 Aralıkta Akrep burcuna geçmesi ile Mars Terazi sürecindeki tartmalar, biraz dengesizlik, kararsızlık ve eylemsizlikler daha yoğun, ne istediğini bilen, deneyimlemek isteyen bir yapıya kavuşacak.

İkizler burcundaki Ay’ın dispozitörü Merkür Yay ve o da Retro’ya gireceği için geçmiş ile bağlantılı bir takım dedikodular, boşboğazlıklar, abartılan, büyütülen sözler ve bunların Neptün etkisi ile de düşünüldüğünde gizli, perde arkası ve skandal yaratabilecek konular olduğunu belirtmeye gerek var. Bu ara bu konuyu hafife alabilir, farkına varmadan ortaya atabileceğiniz konular büyüyebilir, skandala neden olabilir. Fakat tabi bazen bazı şeylerin ortaya çıkması bilinmesi gerekiyorsa onların da gizli kalmamasına neden olan bir mekanizma olduğunu da düşünmek gerekir. Yani burada ortalama bir bakış gerekir felsefik olarak. Bir şey daha fazla gizli kalmaması ve ortaya çıkması gerekiyorsa o da bir şekilde ortaya çıkmanın yollarını bulacaktır. Tek taraflı bakmamak gerekiyor. Evrendeki daha üst bir bilinç, daha üst bir mekanizma, üst bir matematik, bilincin artık yetişmediği yerde evrenin dili ile otomatik şekilde bir şeyleri getirir. Bu kurulu evren mekanizmasının sistemidir. Burada yapacak bir şey yoktur.   

Neptün’e dönersek, yaptığı açılanma bu zaman diliminde tam olarak çözümleyemediğiniz, kafanızı karıştıracak, belki gizemli olabilecek şeyleri de gösteriyor demiştik. Hayaller, beklentiler artabilir. Özellikle konu ilişkilerse, daha manevi ya da daha yüksek sevgi ile ilgili beklentilerse bu dönem çok daha fazla etkilenebileceğiniz bir gerçektir. Fakat kare açı daha fazla benliksel Mars karakterinde bir açıdır. Burada daha çok şahsi mutluluklara yönelmek ve eylemci olmak, ağırlığını koyarak yaratımlarda bulunmak söz konusu olacaktır.

Neptün öz manasında ise çözülme demektir, sezgiler demektir, benliğin teslim olması demektir. Hani çözülme diyoruz ya işte ilişkiler açısından da Neptün’ün en önemli ifadesi budur. Bir ilişki çözülmeyi getirir. Teslimiyet vardır. İşte bu zaman diliminde hem de Venüs’ün Neptün’e doğru ilerleyişi ile bunlar mümkün. Tabi eğer yanlış bir beklenti içindeyseniz hayal kırıklığı olabilecektir.

Neptün hayal dünyanızla ilgilidir ve eksiklik hissiyle kafa karışıklığı ile ilgili zamanları ifade eder. Neptün bazen de sıkılganlık ve özenti ile ilgilidir. Ne aradığını bilmemek ve her şeye heveslenmek söz konusudur. İşin içine Neptün girdiğinde özellikle Güneş’le açıları rol, kimlik karmaşıklıklarına, ne istediğini bilmemeye neden olabilir.  Fakat burada Neptün bir şekilde fazlaca doymak isteyen yanımız ile ilgilidir. Onu doyurmayan, hayalleri beslemeyen şeydir. Neptün burada en idealize olanı ve insanın yaratıcı tasarımının en uç noktalarını ifade eder. Tabi burada da bir makullük, dengeli ilerleme şarttır. Neptün’ün tehlikesi soyut, tırmandıran, hayalleri tetikleyen, beklentileri tetikleyen, yüksek, sınırsız olana heveslendirmesidir. Kişi normal şeyler ile tatmin olmayı başaramayabilir, çabuk sıkılabilir ve arayışlar artabilir. Dolayısıyla hem Neptün’ün Balık burcunda olması, hem Güneş ve Ay’ı karelemesi yani bu oluşan T-kare açı kalıbı, kişisel haritalarında bu derecelerde gezegenleri olanları ve özellikle benzer Neptün kodları olan kişileri daha fazla etkileyebilir. Bir taraftan da etkilerin 9. Ev, Neptün, Balık, 12. Ev, İkizler Yay aksı, Satürn etkilerini toplaması düşünce ve inanç dünyasında da aşırılığa, fanatizme, yanılgılara, dolduruşlara bu dönem dikkat etmek gerektiğini gösteriyor.

Burada önemli olan bir etki ise kare açının tek başına kendisidir. Kare açı Mars karakterinde bir açıdır. Yani burada hırs, rekabet durumları söz konusudur ve bu şekilde kareli bir Neptün açısı daha benlik seviyesinde ifade edilir. Yani bu dönem insanları hayallere sürükleyen, konuları abartan, inançları suistimal edecek, aldatıcı olabilecek kişilere karşı da dikkat etmelidir. En başta da bilgi iletimlerinde çok suistimal ve yanlış bilgi iletimleri ya da doğru olan bilginin çarpıtılması söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Zaman objektif olabilmek için çaba sarf etmek ve ona göre bir eylemde bulunma zamanı. Yanlış bilgilerle yanlışa sürüklenme durumları olabilir çünkü.

Daha kişisel açıdan değerlendirirsek, hislerimizi temel olarak etkileyen ikizler burcundaki Ay ve karşısında Yay burcunda yerleşen Venüs ile daha rahat, çok da manevi ya da içe dönük olmayan şen şakrak kaygısız ve havai bir durumlar da ortaya çıkartabilir. Fakat yine de Neptün’ün kolektif etki yapan ağır bir gezegen olmasından dolayı ve sosyolojik etkisinin de önemli olmasından dolayı özellikle bu zamanlamada kolektif etkiler daha bir önem kazanıyor.    
Neptün daha ruhsal olan ile ilgilidir dedik. Evet, burada hayaller ve yaratım vardır. Bu daha fazla şiddetlenebilir. Bu zamanlama tasarım işi ile uğraşanlar için yaratıcılık bakımından verimli bir zaman olacaktır. Güneş vitrin demektir. Yay burcundaki bir Güneş kendinizi ortaya koymanız bakımından ateş etkili bir burç olarak olumludur. Mesela reklamcılık ya da sahne işleri ile ilgili uğraşanlar için daha yaratıcı olabilecekleri bir zaman dilimi olabilir.

Yay burcuna geçen Venüs ilişkiler konusunda sosyal açıdan daha geniş, rahat, gezgin, belki hoyrat, daha fazla harcamacı, deneyimci, maceracı bir zaman dilimini ifade edebilir. Tabi Neptün ile açısı düşünüldüğünde daha karmaşık, sıkılgan ama belki de platonik ve hayal gücünü de işin içine katan bir etki içine de girebilir. Burada kısmetler ya da ilişkiler açısından beklentilerde daha abartılı olabilir. Tüketim ve harcamada artışın yanı sıra ilişkilere daha geniş bir perspektif ile bakma durumu oluşabilir. Yay etkisi Venüs’e iyimserlik ve neşe aktaracaktır. Fakat tabi Venüs Yay’ın dispozitörü konumundaki Jüpiter Akrep de işin içinde düşünülmelidir. Bu nedenle bu dönemki ilişki bakış açısında hem anlam derinlik hem de tutku arayan bir bakış açısı gelişebilir. Aslında hayatı da istasyon istasyon düşünmek gerekir. Ne zaman bir yaratım yapıyorsanız bu o zamanın ruhu ile ilgilidir. Bu zamanın yaratımlarında da böyle bir ruh var ve eş anlamlı hareket ediyorsanız yani bir şey başlattıysanız ve içinize doğdu ise zaman sizin yanınızda demektir.

Merkür’ün Mars’a, Uranüs’e ve Satürn’e tekrar açılanmalar getirecek olması ve bunu da retrograde (Geri hareket) görünümünde yapması, bu zamanlarda, öncelikle geçmiş ile bağlantılı olarak bir takım işlerle uğraşabileceğinizi, yoğun olabileceğinizi, sınırlanabileceğinizi, akabinde ise ani beklenmedik bir takım kontakların gerçekleşebileceğini, çeşitli bağlantılar kurabileceğinizi ya da zihnen daha buluşçu ve aktif olabileceğinizi gösteriyor.

Türkiye Astrolojik Haritası

Türkiye astrolojik haritasında 12. Ev vurgusunun olması basın-yayın-medyayı ilgilendiren konuların, Kadınlar ile ilgili konuların, perdeli olayların, skandalların, gizli düşmanlar ile ilgili konuların ortaya çıkabileceğini göstermekte. Özellikle Neptün’ün de yöneticisi olduğu 12. Evdeki anlamları bir kez daha kuvvetlendirmesi bu zaman diliminde bu konuların çok daha fazla ortaya çıkabileceğini göstermekte. Neptün’ün kare açı yaptığı konum ise Türkiye astrolojik haritasında 9. Evde. Bu bakımdan bunun bir ucunun yurtdışı, uluslararası ilişkiler ile ilgili olabileceği, adalet, hukuk, eğitim, inanç ve yine basın-yayın-medya ile bağlantılı olması söz konusu. Yani birkaç yerde aynı anlamlar tekrar ediyor ki bu da olabilecek olayları ve gündemi daha belirginleştiriyor.

İkizler- yay aksı aynı zamanda kişisel inançlar ile toplumsal inançlar arasında da bir çatışma getiriyor. Yani burada ötekileşmek, ayrılmak, bölünmek gibi anlamlar birleşmek, bütünleşmek gibi anlamlar ile karşı karşıya gelebilir ki bu zamanda Merkür’ün de Retro ya (geri hareket) gireceğini düşünürsek geçmiş ile de ilgili bir takım konuların açılması, söz atışmaları, kavgaları söz konusu olabilir. Bu bakımdan toplumsal açıdan gerginliğe mahal vermemek için liderlerin bu dönem daha dikkatli ve sağduyu ile hareket etmeleri gerekiyor. Yakında Mars’ın Akrep burcuna (9 Aralık 2017 öğlen tam 12:00) ve Satürn’ün de Oğlak burcuna geçeceğini (20 Aralık Sabah 7:49) düşünürsek ülke çapında daha sert enerjilerin ortaya çıktığı ve daha anlayışsız ya hep ya hiç şeklinde bir davranış tarzına bürünülebileceği bir zamana geçebiliriz ve bu durumda da her zamankinden çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor.

Burada burç olarak kişileri kastetme şeklinde değil de her burcu büyük insan profilindeki yani 12 burcu da bir bütün insan olarak düşünürsek (Astrolojideki Horoskop, Astrolojik harita kavramı) burada Akrep kısmının olumsuz anlamları ortaya çıktığında fazlaca taraflılık ve subjektif bakış getirebilir, Oğlak’ın olumsuz anlamında ise empatiden uzaklaşmayı, baskıcı etkileri getirebilir. Eğer böyle bir zaman dilimi öncesinde de siyasi kutuplaşmalar, uzlaşamama olursa üst düzeydeki tartışmaların halk kitlelerini de olumsuz etkilemesi söz konusu olabilecektir. Türkiye astroloji haritası açısından böyle bir zamanlama ender görünen önemli bir zamanlama ve ülke olarak belki tarihimizde en dikkat etmemiz, sağ duyulu olmamız gereken bir zamandan geçiyor olabiliriz.

Ülkenin haritasında yükselen Yengeç olduğu için karşısına gelecek Satürn burada özellikle kendi içinde kendine karşı olabilecek zorlamaları gösteriyor. Dünya Astrolojisine göre Yengeç’in yöneticisi Ay halkı temsil eder ve işte bu Dolunay’da tam bu formatta gerçekleşiyor. Bu da olayların Türkiye açısından nasıl dokunabileceği hangi olumsuzlukların ortaya çıkabileceği ile ilgili uyarıyor. Oğlak burcuna gelecek Satürn ise Devlet’i, Otoriteyi, Yöneticileri ifade ediyor. Tabi Oğlak’a geçmeden önce Satürn Yay burcundayken bu Dolunay ile de birlikte inançlarımızı, adalet kavramımızı, sorgulayıcılığımızı son bir kez test edecek. 

Danışmanlık, iletişim ve sorularınız için astrologburakustun@gmail.com’a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz. 

ISAR CAP Danışman Astrolog
            Burak Üstün

İkizler burcundaki Ay burçları hangi alandan etkileyecek? (Güneş ve Yükselen burca göre okuyabilirsiniz).

Koç:İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Boğa: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet, lüks.

İkizler: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Yengeç: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Aslan: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Başak: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Terazi:Yurtdışı ya da uzun yolculuk, eğitim alanı, inançlar, düşünceler, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzaklarla ilişkiler

Akrep: Ortak gelir-borç, başkalarından gelenler, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi

Yay: Ortaklaşa işler, anlaşmalar, anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar.

Oğlak: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Kova: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa

Balık: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir