29 Mayıs 2018 Yay burcu Dolunayı ve Burcunuz; Söylemler, İlişkiler ve Ekonomi Bağlantısı

29 Mayıs 2018 saat 17:20’de Yay burcunun 8 derecesinde bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay haritasında 2 derece Akrep burcu yükselecek ( =İstanbul, Ankara için 5 derece Akrep yükseliyor). Bu Dolunay haritası temaları maddiyat, para, ekonomi, kaynak, yetenekler, beceriler, ortak para, başkalarından gelen para, fayda, cinsellik, keyif, haz, zevkler ile ilgili olan 2-8 aksını gösteriyor ve bir taraftan eğitim, bilgi, iletişim, yolculuk, inanç, hukuk, adalet, yargı ile ilgili konuları ifade ediyor. Zamanlama geometri olarak bu konuları içeren farkındalıkları getirebilir ve objektif bakış ortaya çıkartabilir.  Dolunay derecesi burçların ilk 10 günlük diliminin sonunda doğanları daha çok etkisi altına alan durumları ifade ediyor.

Dolunay zamanları Ay ve Güneş’in 180 derecelik açı ile karşı karşıya geldiği zıt açı oluşturduğu bir zamandır. Karşıtlık objektifliğin yanı sıra zorlanmaları, çelişkileri, çekişmeleri, zıtlaşmaları ve gerginlikleri de ifade edebilir. İyi ifadesinde tamamlayıcılığı sağlayabilir ve bakış açısını geliştirebilir.

Dolunay haritasındaki Ay, hisler ile hareket edilen ve güven aranılan tarafken, Güneş bilinç ve cesaret tarafıdır. Yazımın sonunda her zamanki gibi Burçların, Güneş ve Ay konumuna göre hangi yaşam alanından etki aldığını yazdım.

Ay’ın dispozitörü Jüpiter Akrep’ken, Güneş’in dispozitörü ise Merkür Boğa konumunda. Burada da bir kez daha aynı temalarda zıtlık görünümünü görüyoruz. Yani hem 2-8 aksında gerçekleşecek Dolunay hem de 2-8 ev aksının burçları olan boğa ve akrep arası zıt ve tamamlayıcı etkileşim de yine ön plana çıkıyor.

Dolunay’ın burcu Yay’ın yöneticisi Jüpiter’in Akrep’te oluşu ve Dolunay haritasında yükselmesi özellikle daha derin bir kavrayış ve anlayış, araştırma, kurcalama, kaynak arayışı ve cinsellikle ilgili konuları, partnerlerin katabilecekleri ile ilgili idealize eden büyütebilen konuları, başkalarından gelecek fayda konularını da ön plana çıkartıyor.

Gökyüzünde Venüs Yengeç, Jüpiter Akrep ve Neptün Balık arası bir büyük üçgen açı oluşuyor. Kendinizi gevşetmek, sosyallik ve bir taraftan da duygusal enerjilerle derinleşmek için iyi olabilir. Tutkular, hayaller, yakınlık hisleri gibi etkiler açısından uyumluluk gösteriyor bu açılanma zamanlaması.

Genel ağırlık olarak gökyüzünde su, hava, toprak elementleri varmış gibi görünse de Ay’ın Yay burcunda oluşu en yakın etkiyi ifade edişi ve tam derece olarak da Kuzey Düğümdeki Aslan ile uyumlu açıda oluşu benlik ve ruhsal amaçlar açısından hissi yönelimin de kuvvetli olduğunu gösteriyor. İkizler burcundaki Güneş de güney düğümdeki Kova ile uyumlu derecede bir üçgen açı gerçekleştiriyor. Yine hepsi 60 derecelik açılar ile birbirine bağlanıyor. Gelecek ve geçmiş, ben ve biz kavramları arasında da akış söz konusu ve Ay ve Güneş’in karşıt durumları da objektif değerlendirmelere müteakip bazı kopuşlar ve ayrılıklar getirebilir. Burada bu temalar arasında dengeleri sağlamak da önemlilik arz ediyor. Yani kişisel çalışmalarınız ile grup çalışmalarınız, benliğiniz ve sosyal-toplumsal kimliğiniz arasındaki durumlar, çekişmeler ve bir taraftan da dengelemelere çalışma konusu öne çıkabilir.

Burada Kova’daki Mars’ın Güney düğüm ile kavuşuma doğru gelmesi burada bir takım sosyal, grup, cemiyet baskısının da kendi yönünüze gitmeniz konusunda engel olan zorlayıcı etkilerini ifade edebilir fakat belirttiğim gibi iyi akış içindeki açılanmalar bu bakımdan daha fırsat tanıyıcı ve esnekleştiren etkileri taşımakta. Tabi bu durum özellikle haritasında ateş baskın kendi yönüne gitmek isteyen yalnız takılan kişiler için daha zorken hava baskın ya da sosyal diyebileceğimiz alandaki burç etkilerindekiler için daha az zorlayıcı olacaktır.

İlişkiler, Kısmetler

İlişkiler açısından büyük su üçgeni akıcı ve duygusal enerjileri gösteriyor. Sosyal ve paylaşım açısından iyi bir zamanlama. Özellikle ikinci 10 günlük dilim içinde doğan su elementi taşıyanlar (yengeç, akrep, balık burçları) bu zamanlamadan öncelikle etkileneceklerdir. Doğu ufkundaki Jüpiter Akrep etkisinin ağırlığının tetikleyebileceği biraz krizli olabilecek durumlar, tutkusal durumlar çok fazla ağrılığını koymazsa gökyüzünde sanatçı, naif, esnek bir hava esecek diyebiliriz. Sanat ile uğraşanlar  bakımından da daha rahat ve daha derin bir şekilde yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri bir zamanlama söz konusu.

Yengeç’teki Venüs güven ve yakınlık arayan içe dönük bir ilişki tarzını ifade eder. İlişkiler açısından daha garanti olana gitmek ve daha çok hassasiyet söz konusu olabilir. Yengeç konumundaki Venüs önümüzdeki 13 Haziran İkizler Yeniayı haritası zamanlamasında da Yengeç burcunun son derecesinde olacak ve 14’ünün ilk saatlerinde Aslan burcuna geçecek. Bu zamana kadar Mars Kova konumu ile 150 derecelik dediğimiz birbirini anlamayan açıyı ifade eden konumda olacak. Yengeç ve Kova birbirini anlamayan burçlardandır, dolayısıyla Venüs ve Mars konumları olarak daha öncede belirttiğim gibi yeni ilişki başlangıçlarında tam olarak birbirini anlamak ya da yeni başlayan işlerde zamanlama olarak uyumluluk açısından zorlanmalar, oturmamışlıkların göstergesi olabilir. Ayrıca bu süreçte işlerinizde fırsatlar ve kısmetlerin gelişi açısından da bazı gecikmeler ve denk gelmemeler söz konusu olabilir. Fakat Güneş’in burç değiştirmesinin ardından şimdi Merkür’ün de konum değiştirmesi ile bu durum daha çok kırılacaktır.

Bu zamanlamada Güneş’in dispozitörü de olduğu için Merkür konumu daha da önem kazanıyor. Dolunay haritasında Merkür 29 derece anaretik derecede boğa burcunda görünüyor. Geçiş ve sonlanma dereceleri bitmek üzere olan konuları ifade ederler ve zorlanma ve sıkıntı verebilirler. Dolunay haritasında Jüpiter Akrep ve Merkür Boğa 1- 7 aksında karşılıklı duruyorlar ve ilişkiler ve girişimler alanında etkileşim görünüyor. Bu bakımdan ilişkiler açısından da bazı kararlar alınabilir, objektif bakış ortaya çıkabilir. İlişkiler açısından ifade edersek maddi-manevi destek ve duygusal, tutkusal sahiplenme konuları Boğa – Akrep aksı ile ilgilidir.

Daha sonrasında Merkür yönetici olduğu ikizler burcuna geçecek. Mars Kova konumu ile de birlikte iletişim, sosyallik, hareketlilik, canlılık, temaslar bakımından iyi bir göstergedir ve hız katacaktır.    

Türkiye Astrolojik Haritası

Yay Dolunayı Türkiye Astrolojik haritasının 6. – 12. ev akslarına karşılık geliyor. Burası daha çok hizmet kuruluşları, hastaneler, hastanelerde çalışanlar, dernekler, askeriye, polis, eczacılar, temizlik, kimya sektörü, genel olarak çalışma hayatı ve işçiler ile ilgilidir. Bu alanlardaki eğitim, iletişim ve hukuk konuları da ön plana çıkabilir.

Genel olarak bakıldığında ise maddiyat, ekonomi ile ilgili konuların tekrar tekrar gökyüzü semboliğinde ortaya çıktığını görüyoruz. Bu global bir etki. Dolayısıyla kendi payımıza dünyadaki ekonomik hareketlerden biz nasıl etkileniyoruz diye sormalıyız. Türkiye Astrolojik haritasında Güneş, Venüs ve Jüpiter Akrep’tedir. Bu zamanlamada Transit Jüpiter’in de bir süredir Akrep’te oluşu ve Transit Uranüs’ün de Boğa burcuna geçmesi ile dünyadaki ekonomik hareketlenmelerin bizi daha da etkilemesi söz konusu. Ülke yöneticilerinin ve liderlerin her hareketi ve politikaları bu zamanlamada ekonomi açısından daha çok önem taşıyor. Bu Dolunay ile birlikte ise Yay – İkizler aksının gölgelerinin ifade ettiği ideolojilerde, inançlarda fanatizm ve ötekileşme, ikililik, bölünme gibi konuların olduğunu belirtelim. Dolayısıyla söylem ve düşünceler daha çok önem kazanıyor. Ayrıca bu Dolunay’ın dispozitörlerinin de Akrep ve Boğa burçlarına bağlandığını söylemiştim. Yani ne kadar tartışma, ayrılık, bölünme gibi şeyler üst düzeyde, siyasiler arasında olursa ekonomik bakımdan da gidişat paralel şekilde olumsuz olacak gibi görünmekte.

Yazımı Dolunay’ın burcunuza etkileri ile sonlandırıyorum. Görüşmek üzere…   

Danışmanlık, iletişim ve sorularınız için astrologburakustun@gmail.com’a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

ISAR CAP Danışman Astrolog
Burak Üstün

Yay burcundaki Dolunay burcunuzu hangi alanda etkileyecek? (Güneş (öz burcunuz) ve yükselen burcunuz olarak okuyabilirsiniz):


Koç: Ay konumu: Yurtdışı ya da uzun yolculuk, eğitim alanı, inançlar, düşünceler, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzaklarla ilişkiler

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Boğa: Ay konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet, lüks.

 

İkizler: Ay konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Yengeç: Ay konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Aslan: Ay konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Başak: Ay konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Terazi: Ay konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Yurtdışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Akrep Ay konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet, lüks.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Yay: Ay konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Oğlak: Ay konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Kova: Ay konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Balık: Ay konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Ay karşısındaki Güneş konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir