27 Nisan 2021 Akrep Dolunayı ve Burcunuz: Satürn&Uranüs; Sınırları ve Özgürlükleri Anlama Zamanı

27 Nisan 2021, Saat 6:32’de Akrep burcunun 7. derecesinde bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay haritasında Boğa burcunun 14. derecesi yükselecek. ( =İstanbul, Ankara için 18. derece). Dolunay haritasında dikkat çeken bir T-Kare açı kalıbı görünüyor. Güneş, Uranüs, Venüs, Merkür Boğa burcunda bir arada kavuşum açısında ve karşısında Ay Akrep konumu ve ikisine de Kare açı yapan 12 derecedeki Satürn Kova konumu olacak. Kova burcunun yöneticisi de Uranüs’tür. Hem Uranüs hem de Satürn etkili bir Dolunay olacak. Bu bakımdan önemli değişimler gündeme gelebilecektir yaşamlarda. Uranüs devrimi, Satürn ise düzeni ve sistemi ifade eder. Bu etkilerden en çok sabit burçların Boğa, Aslan, Akrep, Kova 7-12. günleri arası doğumluları ve 7-12 derece aralığında bu burçlarda yerleşimleri olanlar etkilenecekler.

Dolunaylar olayların geliştiği, olgunluğa erişip ortaya çıktığı zamanlardır. Güneş ve Ay arasındaki zıt açı durumları zıt perspektiften görmek açısından önemlidir. Uranüs etkisinin ön planda oluşu sarsıntıları, sürprizleri, marjinal olanı, ani yer değiştirmelerini, bir araya gelmeleri ve kopmaları ifade eder.

Uranüs Boğa aydınlanma, üretim, teknoloji ile ilgilidir. Malum enformasyon çağındayız. Bu dönem Satürn’ün baskıcı ve sınırlayıcı etkileri bir taraftan sizi sıksa da bir taraftan Uranüsyen etkilerle sıçrama ve farkındalık geliştirilebilecek bir dönem. Bir takım alternatif yeni işler üretmeniz bu konuda fikirler geliştirmeniz önemlidir.

Akrep Dolunayı, tutkuların da körüklenebilecegi bir Dolunay süreci olacaktır. Burada flört ilişkilerine odaklatıcı etkiler artacaktır. Akrep yoğunluk, derinlik, gizemli konular, araştırma, çözümleme ile ilgilidir. Boğa’daki gezegen toplanması da kişisel değer ve beceriler konusuna spot ışığı tutacaktır.

14 Haziran 2021’de Satürn – Uranüs ile tam kare açısını gerçekleştirecek. Bu zamana doğru gidiyoruz. Sınırlar ve Özgürlükler bu zamanlama civarında tam kendini gösterecektir. Fakat bu Dolunay derece olarak tam Uranüs’ü ve Satürn’ü yakalaması bakımından oldukça önemlidir. Bir çok kişinin yaşamları için önemli kararlar alacağı bir zaman olacaktır. İnsanların yaşam düzenleri, özgürlükleri, fikri bakış açıları bağlamında gerek ilişkileri gerek kariyerleri önemli oranda etkilenecektir. Özellikle bu etkilerden sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep ve Kova’lar etkilenecekler.

İlişkiler ve Kısmetler

Merkür 19 Nisan – 4 Mayıs arası Boğa burcunda olacak.

Boğa burcundaki Merkür, iletişim açısından daha dengeli ve istikrarlı bir zamanlamayı ifade edecektir. Bir şeyler üretmek, ekonomi, güzel sanatlar, huzur, konfor, natürel olana yöneliş olabilecektir.

İlişkilerde daha sağlam ve elle tutulur olana meyletmek önemli olacaktır. Yatırımlara yönelmek söz konusu olabilir. Çeşitli alım – satım konuları ön plana çıkabilir.

Venüs 14 Nisan – 9 Mayıs arasında Boğa burcunda olacak

Bu süreçte Venüs yönettiği Boğa burcunda istikrar, huzur, bolluk, rahatlık, istikrar, sağlamlık arayacaktır. Bu süreçte yetenekler, beceriler, değer üreticilik önem arz edecektir. İlişkilerde daha sağlam hareket etmek ve istikrarlı olan önem kazanacaktır.

Sosyal ortamlarda daha keyfi ve rahatın peşinde olunabilir. Çeşitli alımlar, moda alış verişleri, giyim, kuşam, yemek kültürü ile ilgili deneyim meyilleri oluşabilir. Doğal olanın da peşinde olunacaktır. Bu bakımdan beslenme alışkanlıkları ile ilgili konularda ilgiler, yeni diyetler, doğal ve organik ürünler, bakım ve güzellik konusuna ilgi olabilir.

Estetik ile ilgili konularda daha sağlam hareket edilebilecek bir zamanlama da olabilecektir.
Venüs Boğa özellikle güzel sanatlarla da ilgilidir. Bu konularda çalışmalar yapanlar için iyi bir zaman olacaktır. Doğal yerlere geziler, köy ziyaretleri için de uygun bir zamanlamadır.

Mars 23 Nisan – 11 Haziran arası Yengeç burcunda olacak.

Yengeç burcundaki Mars, agresif Mars etkilerinin daha sakin olabileceği bir zamanı ifade ediyor. Daha duygusal, içe dönük, daha çekinik, daha manevi, daha hassasiyet olabilen bir zamanlamayı ifade ediyor bu konum. Yengeç duygusallık, annelik, beslenme, besleyicilik, güvenlik ve garanti ile ilgilidir.

İyi bir etkileşimle arınma için iyi bir zaman olabilecektir. Duygusal girişimler söz konusu olabilir fakat hislerle yapılan girişimler çok doğru olmayabilir. Güvenlik ve garanti için harekete geçmek, daha evcimen olmak, evle ilgili konular ön plana çıkabilecektir. Eğer arınma olursa sezgiler daha iyi çalışabilecektir.

Yengeç saf ve toy olanı ifade eder. Gençlik, dişillik, manyetizma ve çekicilik ile ilgilidir. Bir özellikle detox ve gençleşme şeklinde olabilecektir. Fakat psikolojik hassasiyetler artarsa ve psikolojik eksiklik hissi olursa fazla yemek yeme davranışına da gidilebilir. Buna dikkat etmek gerekir.

Oğlak burcundaki Plüton, 27 Nisan 2021 – 5 Ekim 2021 arasında geri harekette olacak.
Bu süreçte ilişkiler ve projeler tekrar değerlendirme altına girecektir. Odaklanılan iş konuları bakımından önemli bir düzenleme ve gözden geçirme dönemi olacaktır.

Öncü burçlar olan Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak’lar bu gerilemeden daha çok etkilenecektir.
Venüs’ün Boğa’daki ve Mars’ın da Yengeç’teki konumu birbiri ile uyumludur. Daha duygusal ve ayağı yere basan garanti ve güvenliğin ön planda olduğu ilişkiler için uygun bir zamanlamadır. Daha sakin ve huzur aranılan bir dönem olacaktır. Bu etkilerden Toprak elementi Boğa, Başak, Oğlak ve Su elementi Yengeç, Akrep, Balık burçları daha çok etkilenecektir.

Türkiye Astroloji Haritası

Akrep Dolunayı, Türkiye Astroloji Haritasında önemli bir konuma geliyor. Bu haritada Akrep Ay, 5. Ev konumuna geliyor ve Türkiye Astroloji Haritasındaki Güneş, Jüpiter, Venüs konumlarının bulunduğu yerde hareket ediyor. Boğa burcundaki gezegen toplanması ise 11. eve geliyor. Bu alanlar özellikle ekonomiyi, kredileri, üretimi, şans oyunlarını, uluslararası ilişkileri, toplulukların organizasyon faaliyetlerini içine alan durumları ifade ediyor. Ekonomik anlamda önemli yeni gelişmeler olabilir.

Ayrıca T-Kare açı kalıbı söz konusu bu zamanda. Yani Güneş ve Ay karşıt konumlarına kare açı ile duran Satürn Kova konumu bu haritada 8. Evde yer alıyor ki bu da ekonomi, kredi konusunu tekrar ifade ediyor. Yine özgürlükler, demokrasi, sistem, düzen ve reformlarla ilgili konular da bu konumlanmayla gündeme gelebilir.

Oldukça değişikliklerin olabileceği bir zaman dilimi olacak. Satürn ile Uranüs‘ün kare açı konumu kesin bir kare açı olmasa da sarsıntı ve deprem kavramı ile de ilgilidir. Sarsıntı olarak en başta ekonomi konusu 2018’de Uranüs’ün Boğa burcuna geçmesinden itibaren sürekli üzerinde durduğum ve belirttiğim şeydir. Bu zamanlama aynı zamanda bir takım toplulukların özgürlüklerini ve alternatif ekonomik kredi ve kanyak girişimlerini de ifade ediyor.

Uluslararası camiadaki durumumuz ve ilişkilerimiz ön planda olacaktır. Bu süreçte İktidar partisinin ekonomi ile ilgili girişimleri olabilecektir. Nitekim 10. Ev iktidar partisini ifade eder ve 11. Ev ile bu hareket değer ve kaynak üretme konularına karşılık gelmekte. 8. Ev müttefiklerden gelecek destek ile ilgili ve burada bazı aşılması gereken durumlar olabilir ve bu durumları aşmak gerekecektir. Satürn Kova 8. Ev konumu özellikle müttefiklerle yapılan yatırımları da ifade etmekte. Dolayısıyla bu süreçte ortaklaşa stratejik durumların ortaya çıkması da söz konusu olacaktır. Politika ve ekonomi anlamında kritik bir süreçten geçilecek.

Gezegen Hareketleri

Plüton

Oğlak burcundaki Plüton, 27 Nisan 2021 – 5 Ekim 2021 arasında geri harekette olacak.
Bu süreçte ilişkiler ve projeler tekrar değerlendirme altına girecektir. Odaklanılan iş konuları bakımından önemli bir düzenleme ve gözden geçirme dönemi olacaktır.

Öncü burçlar olan Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak’lar bu gerilemeden daha çok etkilenecektir.

Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün 23 Haziran 2020’de geri harekete başladı. İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar, yanılgılar ve aldatıcı durumlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.
25 haziran 2021 – 30 Kasım 2021 arasında geri harekette olacak.

Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs 15 Ağustos 2020’de başladığı geri hareketini 13 Ocak 2021’de sonlandırdı.
Bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova’da kendini gösterebilecek. Genel olarak da haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak. Ekonomi ve özgürlük teması burada ön planda olacaktır.

Zihinsel değişimler ve sıçramalar, sisteme daha dışarıdan bakış Uranüs ile ilgilidir. Uranüsyen etkilerdekilerin elektrik yüklerine daha dikkat etmesi ve yönlendirmesi gerekir. Özellikle belirttiğimiz sabit burçlarda yerleşimleri olanlar.

Uranüs, 19 Ağustos 2021 – 18 Ocak 2022 arasında ise tekrar geri harekette olacak.

Satürn

Satürn 22 Mart 2020 itibarı ile Kova burcuna geçti ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri hareket yaptı ve 1 Temmuz’da Oğlak burcuna dönerek geri hareketine devam etti.

Satürn 17 Aralık 2020 – 7 Mart 2023 arası ise tamamen Kova burcunda yer alıyor.
Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.
Kova burcundaki Satürn 22 Mayıs 2021 – 10 Ekim 2021 arasında geri harekette olacak.

Jüpiter

Jüpiter 19 Aralık 2020 – 13 Mayıs 2021’de Kova burcunda olacak ve ardından Balık burcuna geçecek. Balık Burcundaki Jüpiter 20 Haziran’da geriledikten sonra Temmuz 28’de tekrar Kova burcuna dönecek ve 29 Aralık 2021’e kadar Kova burcunda kalacak.

Kova burcunda olduğu süreçte teknoloji, elektrik, elektronik ile ilgili konular, sosyallik, grup çalışmaları, topluluklar ile ilgili konular, sosyal paylaşım siteleri, organizasyonlar, bilimsel anlamda ilerlemeler ve keşifler, düşünsel aydınlanmalar, devrimler ile ilgili gelişmeler getirebilir.

Mars

Mars 23 Nisan – 11 Haziran arası Yengeç burcunda olacak.

Yengeç burcundaki Mars, agresif Mars etkilerinin daha sakin olabileceği bir zamanı ifade ediyor. Daha duygusal, içe dönük, daha çekinik, daha manevi, daha hassasiyet olabilen bir zamanlamayı ifade ediyor bu konum. Yengeç duygusallık, annelik, beslenme, besleyicilik, güvenlik ve garanti ile ilgilidir.

İyi bir etkileşimle arınma için iyi bir zaman olabilecektir. Duygusal girişimler söz konusu olabilir fakat hislerle yapılan girişimler çok doğru olmayabilir. Güvenlik ve garanti için harekete geçmek, daha evcimen olmak, evle ilgili konular ön plana çıkabilecektir. Eğer arınma olursa sezgiler daha iyi çalışabilecektir.

Yengeç saf ve toy olanı ifade eder. Gençlik, dişillik, manyetizma ve çekicilik ile ilgilidir. Bir özellikle detox ve gençleşme şeklinde olabilecektir. Fakat psikolojik hassasiyetler artarsa ve psikolojik eksiklik hissi olursa fazla yemek yeme davranışına da gidilebilir. Buna dikkat etmek gerekir.

Venüs

Venüs 21 Mart – 14 Nisan arasında Koç burcunda yer alacak.
Koç burcundaki Venüs, ilişkilerde daha girişimci ve açık olunacak bir zaman dilimini işaret etmekte. Daha dürtüsel ve yenilikçi Koç etkisiyle hem sosyal bakımdan hem moda bakımdan hem de yeni işlere başlangıç bakımından oldukça etkili bir zaman olacaktır. Bu zaman diliminde sosyal ortamda baskın çıkma, öne geçme, atışmalar, rekabet daha çok artabilir. İlişkiler açısından motivasyon veren ve harekete geçiren durumlar daha çekici olacaktır.

Venüs Koç zamanı sosyal faaliyet açısından daha dinamik, sportif ve yeni deneyimlere açık olacaktır. İlişkilerde kendinizi daha açık, direkt ifade edebilirsiniz ve daha net olabilirsiniz. Hareketlilik, yeni yerleri keşif, yürüyüşler de artacaktır. Mevcut işinizde yenilikler, yeni eklentiler yapabilirsiniz.
Venüs 14 Nisan – 9 Mayıs arasında Boğa burcunda olacak

Bu süreçte Venüs yönettiği Boğa burcunda istikrar, huzur, bolluk, rahatlık, istikrar, sağlamlık arayacaktır. Bu süreçte yetenekler, beceriler, değer üreticilik önem arz edecektir. İlişkilerde daha sağlam hareket etmek ve istikrarlı olan önem kazanacaktır.

Sosyal ortamlarda daha keyfi ve rahatın peşinde olunabilir. Çeşitli alımlar, moda alış verişleri, giyim, kuşam, yemek kültürü ile ilgili deneyim meyilleri oluşabilir. Doğal olanın da peşinde olunacaktır. Bu bakımdan beslenme alışkanlıkları ile ilgili konularda ilgiler, yeni diyetler, doğal ve organik ürünler, bakım ve güzellik konusuna ilgi olabilir.

Estetik ile ilgili konularda daha sağlam hareket edilebilecek bir zamanlama da olabilecektir.
Venüs Boğa özellikle güzel sanatlarla da ilgilidir. Bu konularda çalışmalar yapanlar için iyi bir zaman olacaktır. Doğal yerlere geziler, köy ziyaretleri için de uygun bir zamanlamadır.

Merkür

Merkür 4 Nisan – 19 Nisan arasında Koç burcunda olacak
Koç burcundaki Merkür iletişim, eylem, harekette direkt, cesur, inisiyatifi ele alan, girişimci bir zamanlamayı ifade eder. Burada daha dürtüsel, yenilikçi, motivasyoncu bir bakış açısı vardır. Hızlanma olacaktır.

İlişkilerde de bir şeyleri daha açık olarak dışarı vurmayı ve belirginleştirmeyi ifade edecektir. İş girişimlerinde daha kararlı olunabilecek bir zamandır.

Merkür 19 Nisan – 4 Mayıs arası Boğa burcunda olacak.

Boğa burcundaki Merkür, iletişim açısından daha dengeli ve istikrarlı bir zamanlamayı ifade edecektir. Bir şeyler üretmek, ekonomi, güzel sanatlar, huzur, konfor, natürel olana yöneliş olabilecektir.

İlişkilerde daha sağlam ve elle tutulur olana meyletmek önemli olacaktır. Yatırımlara yönelmek söz konusu olabilir. Çeşitli alım – satım konuları ön plana çıkabilir.

Ay Düğümleri

5 Mayıs 2020’de Ay Düğümleri burç değiştirdi. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçti. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.

Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay Balık için önemli zaman. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde gerçekleşebilecektir.

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Akrep burcundaki Dolunay burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):
(Dolunay Ay Akrep ve Güneş Boğa konumları arasında olacak. Ay hassasiyetleri, güvenlik ve ihtiyaç tarafını ifade ederken, Güneş bilinç ve özgüven geliştirmeyi, konuların görünür olmasını ifade eder).

Koç: Ay konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet.

Boğa: Ay konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Ay’ın karşıtındaki Güneş konumu: kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

İkizler: Ay konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Yengeç: Ay konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontane, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Aslan: Ay konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Başak: Ay konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın ve medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Terazi: Ay konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Akrep: Ay konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Yay: Ay konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Oğlak: Ay konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontane, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Kova: Ay konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Ay karşısındaki Güneş konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Balık: Ay konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim alanı, inançlar, düşünceler, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzaklarla ilişkiler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir