24 Mart Koç Yeniayı ve Burcunuz: Hareket, Çaba ve Kısmetli İlişkiler Zamanı, Ani Değişimler de Kapıda!

 

24 Mart 2020, Saat 12:28’de Koç burcunun 4. Derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında Yengeç burcunun 13. derecesi yükseliyor ( =İstanbul, Ankara için 16 derece Yengeç). Yeniay haritasında Venüs’ün uyumlu, güzel açıları ile Koç burcunda kavuşum yapan Güneş ve Ay’ın, 3 derecedeki Kuzey Düğüm Yengeç ve Güneş Düğüm Oğlak konumlarına yaptığı açılar dikkat çekiyor. İlişkilerden yana direkt, coşkulu, kesin, net olunabilecek ve bir taraftan da denge, uyum, sağlamlık, istikrar ve kısmet getirebilecek bir zamanlama söz konusu. İlgili derecelerdekiler yani özellikle burçlarının 4. Günü civarı doğumlu ateş elementi burçlar Koç, Aslan, Yay ve bu derecelerde ve burçlarda haritalarında yerleşimi olanlar bu zamanlamadan daha olumlu faydalar alabilirler ve kısmetleri bakımından güzel kullanabilirler.

Kova burcunda ilerleyecek Satürn ve Mars ile Uranüs Boğa konumları arasında bir kare açı gerçekleşecek ve bu da hayatımızda bir takım değişiklikleri getirebilecek. Bu oluşacak değişimlere göre yeni bir anlayış ve düzen oluşturmak da gerekiyor. Bundan en fazla sabit burçlarn Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçlarının ilk günlerinde doğanlar ve bu burçların derecelerinde haritalarında yerleşimleri olanlar etkilenecek. 

Koç burcu açık, direkt, net, girişimci, cesur hareket eden sıcak kanlı bir yapıyı ifade eder. Zamanlar açısından bakıldığında bu dönem bahar dönemidir ve yaşamsal bakımdan doğanın canlandığı zamanı ifade eder. İnsan doğası da aynı şekilde canlanır. Hormonlar harekete geçer. Tabi paralelinde ruhen ve zihnen bir şeylerin daha netleştirilmiş olduğunu ifade eder Koç. Bundan önceki Balık dönemi ve Merkür’ün Balık burcunda gerilemesi ile kafalar çok karışmış olabilir, duygusallık, muğlaklık, belirsizlikler olmuş olabilir. Şimdi daha canlı, net, belirli, benlik ile barışık olunan, ne yapmak istendiği belirli olan bir zaman dilimi olacaktır. 

 

Yeniaylar yeni başlangıçları ve tohumlanmaları ifade ederler. Bu süreçte gelişecek olaylarda daha hızlı ve açık sonuçlar almak mümkün olacaktır. Koç zamanı ile ne istediğini bilmek, belirlemiş olmak söz konusu. Ateş etkili koç sıcak, coşkulu, dürtüsel, aşk ve hareket ile ilgili bir yapıyı ifade eder. Benlik ifadesinin kuvvetlenmesi ile hem ilişkilerde hem de kişinin kendi yolunda daha net ve belirgin ifadeler ortaya çıkacaktır. 

 

Güneş, bilinçli ve iradi taraf olarak yaşamı organize etmeyi ifade ede ve Koç burcunda güçlü hareket ederi. Koç burcu birinci burç olduğu için Güneş Koç konumu olarak kafayı, harekete geçmeyi, benliği kimliği güçlü ifade eder. Ay’ın Koç’taki konumu ise daha bilinçaltı ve hissi hareket olarak dürtüselliği, içindeki hisleri dışa vurmayı, rahatlamak üzere hareket arzusunu ifade eder. İkisi bir arada dışa dönük ve hareketli bir zamandır. Fakat Güneş ile Ay’ın kavuşumu, Ay’ın etkisini Güneş’e karıştırdığı için aynı zamanda hissiyat ve duygusallığı da daha fazla öne çıkarabilecektir. Burada kişinin içinden gelene uyması ve mutluluk peşinde daha dürtüsel ve benlik etkisi ile hareket etmesi söz konusudur. 

 

İlişkiler ve Kısmetler 

 

Merkür 11 Mart itibarı ile Kova burcunda hızlandı. İletişimler daha mantıklı ve akılcı bir hal alacaktır. 16 Martta Balık burcuna geçecek Merkür, ilişkilerden yana duygusal ve sezgisel konuları ve bağları bir kez daha ve farklı şekilde ortaya çıkartacaktır. 

 

Venüs Boğa burcunda kuvvetli olduğu bir yerde ilerliyor. Burada sosyal bakımdan daha doğal olan ve doğa ile ilgili olan söz konusu. Boğa kısmet, üretim, huzur, istikrar demektir. İlişkilerde istikrar ve sağlamlık arayışı söz konusu. Daha zengin, rahat ve doyumlu bir zaman dilimini ifade ediyor. Arayışlar daha net ve sağlam olan yönünde. Bunun en belirgin işareti de eldeki somut olan şeylerdir. Tabi madde ve ruh bir arada düşünülmesi de gerekiyor. Sadece maddi anlamda bir arayış da ruhu uzun vadeli tatmin etmeyecektir. Duygusal anlamda sevgi de gerekmekte. Merkür’ün Balık burcunda ilerleyişi de Boğa burcundaki Venüs ile uyum kuruyor. Bu bakımdan bir denge noktası da oluşuyor soyut ve somut, madde ve maneviyat, somut doyumsal rahatlama ve ruhsal sevgisel rahatlama arasında. Bu süreç içerisinde iletişimin içtenliği önem kazanıyor.  

 

Boğa’daki Venüs’ün Oğlak burcundaki Mars, Jüpiter ve Plüton ile uyumlu/üçgen açıları olduğu bir dönemin içindeyiz. Bu ilişkiler bakımından somut anlamda daha da doyumlu bir zamanı gösteriyor. Gerçekçi oluşumları ve gözle görülür dengeleri gösteriyor. Özellikle Toprak grubu burçların Boğa, Başak, Oğlak burcunda 20 – 25, günlerinde doğumlu olanlar ve bu 20 – 25. derecelerde haritalarında bu burçlarda gezegen yerleşimi olanlar bundan daha olumlu etkilenecekler.   

 

Koç burcundaki Yeniay yani Güneş ve Ay’ın Koç burcundaki kavuşumu ise hareket, coşku, benliğin ve arzuların güçlü ifadesi, motivasyon, aşk, netlik, direkt olmak bakımından çok iyi. Bu zaman diliminde başlayan ilişkilerin ya da bir aşama kaydedip gelişen ve yeniden şekil alan ilişkilerin oldukça coşkulu ve mutluluk verici olduğunu söyleyebilirim. Koç yenilik demektir bu bakımdan yeni ilişki başlangıçlarına heves olabildiği gibi aynı zamanda mevcut ilişkilerde yenilik ve atraksiyon yapma ihtiyacı görülüyor.   

 

Koç yöneticisi Mars’ın Oğlak’taki konumu yine sağlamlığı, olgunluğu, istikrarı ifade ediyor. Koç daha coşkulu, çocuksu, sabırsızlığı ifade ederken Oğlak burada ağır başlılığı ve sabrı ifade ediyor. İkisi birbirine 90 derece/kare açı yapan çatışma ve zorlanma getiren, farklı temalar anlatan konumlardır. Yeniay haritasında açı derecesi olarak birbirlerine yakın değiller ama anlam olarak bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yani burada daha sağlam oturmuş ağır olan ile daha maceracı ve heyecan peşinde olmak durumları var. 

 

22 Martta Satürn’ün Kova’ya geçmiş olması ile birlikte bütün burçlarda haritalarına göre konum olarak geldiği ev alanında değişim olacak ama özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova’nın ve haritalarında sabit burçlarda gezegen yerleşimleri olanların hayatlarında oldukça önemli değişiklikler olacak. 30 Mart itibarı ile de Mars’ın Kova burcuna geçişi ile çok daha önemli bir değişimin işareti gelecektir.

Kova burcundaki etkiler bağımsızlığı, yer değiştirmeleri, hareketi, keşifleri, grup çalışmalarını, sosyal faaliyetleri, yeni bağlantılar kurmayı, teknolojiyi, keşifleri, devrimi, isyanı, farklı olmayı, bireysel ifadeyi, marjinalliği, yüksek elektriği, zihinsel faaliyeti ifade ediyor.  

Mars ve Satürn sert mizaçlı gezegenlerdir. Dolayısı ile bu değişimler daha belirgin bir şekilde etkilerle ortaya çıkabilir ve ilgili alanlarda yaşamlara şekil verebilir.  

 

Kova etkileri ile yaşamdaki bir takım değişiklikler konusunda da daha esnek olmak gerekiyor. Uranüs Boğa konumu ile de 90 derece / kare açı etkileşiminde olacak Kova konumundaki Mars ve Satürn bir takım değişiklikleri getirecektir. Ani başlangıçlar, ani bitimler, bazı beklenmedik durumlar, değişimler, yer değişimleri söz konusu olabilir. İlişkilerden yana istikrar noktasında da bu bakımdan daha farklı etkiler gündeme gelebilir ve değişiklikler meydana gelebilir. Yaşamı ve ilişkileri bir takım değişimlere göre tekrar düzenlemek gerekebilecektir. 

Türkiye Astroloji Haritası 

 

Koç Yeniayı Türkiye Astroloji haritasının 10. Evinde gerçekleşmekte. Burası uluslar arası camianın karşısına çıkılan, tanınmayla, siyasetle, başarıyla, yönetici kadro ile ilgili bir alan. Burada cesur bir tutum ve liderlik etme söz konusu olabilecektir. Türkiye Astroloji haritasında Koç yöneticisi Mars Terazi’de ve 4. evdedir. Burası daha köklerle, vatani temalarla, iç içleri ve buradaki denge ile ilgilidir. Terazi politik ve dengeleri sağlamak ile ilgili bir burçtur. Bu bakımdan Koç-Terazi arası zıt konumlar da etkileşim içine giriyor. İçerideki dengelerin sağlanması için uluslarası düzeyde yapılacak girişimler ön plana çıkabilir. Zaten süreç de adalet arayışı ile ilgili görülüyor. Suriyeliler ile ilgili harcamalar ve bir takım dengeleri, adaleti bulma çabalarımız söz konusu. Dışarıda sesimizi duyurduğumuz süreç kendini iyice netleştirecek ve daha da  kuvvetlendirmeye doğru gidebilecektir. Çünkü Balık burcu Yeniayı sürecinden itibaren fedakarlık ve kolektif bilinç söz konusuydu. 

 

Oğlak’taki gezegen toplanması 7. Evi müttefikleri ve açık düşmanları ifade ediyor. Burada sözleşmeler ve çatışmalar söz konusudur. Suriye ile ilgili girilen durumlar da bu zamanlamayı ifade etti. Bu konuda öncesinden belirtmiştim. Özellikle Mars’ın Oğlak’taki konumu ile bunun askeri hareket olabileceğini söylemiştim. 

 

Şimdi Venüs’ün Yeniay’da Boğa’daki konumu ile Oğlak’taki gezegenlere uyumlu açılanma gerçekleşiyor. Boğa 11. Eve geliyor. Uluslararacı camia ve organizasyonlar demek. Burası ile etkileşime girilmesi ve buradan gelebilecek fayda potansiyeli mevcut. Özellikle Oğlak ve Boğa ekonomiyi ile ilgilidir. Bu bakımdan arayışlar olduğu görülüyor. Suriyelilere yapılan masrafların gündeme getirilmesi de burası ile örtüşmektedir. Dolayısıyla 7. Evdeki konumlar ve burada anlaşmazlık mı denge mi oluşacağı da görülecektir. 

 

Balık Yeniayı ve Başak Dolunayı geçirdik. Bu süreç öncesinde özellikle Corona Virüs konusuna dikkat edilmesi gerektiğini söyledim. Balık Türkiye Astroloji haritasında 9. evdedir ve sınırları, yurt dışını, yabancıları ifade eder. Burada uzun zamandan beri Neptün gezegeni var. Neptün Balık buruncun yöneticisidir. Güney Düğüm de Balık burcundadır haritada. Dolayısıyla sınırlar konusunda Neptün’ün gölgesinin ifade ettiği bırakmışlık, gevşeklik, belirsizlik durumlarına dikkat etmek gerekiyor. Balık ve Başak birlikte tüm virüsleri ve hastalıkları ifade ederler. Hjyen ve arınma ile ilgili burçlardır. Hem manevi hem de somut anlamda. İşin somut tarafında bilim ve teknoloji devreye giriyor tabi ki. Eşeğini sağlam kazığa bağla ondan sonra Allah’a emanet et sözünde olduğu gibi olayın iki yönü vardır. Bilimsel yeterlilik ve maneviyat ile birlikte dualar ve dilekler. Hayatın hem somut katı madde hem de enerjetik tarafı vardır. Hem bedensel hem zihinseldir. Başak somut tarafı ifade ederken Balık daha hafif şeffaf tarafı ifade eder. Süptil taraf ta denir buna. Balık daha kolektif, toplumla ilgili, sevgiyi, birliği, maneviyatı ifade eder. Burada maneviyatın gelişmiş olması toplumu koruyan şeydir. Sözün özü bilimsel ve manevi, birey ve toplum arasındaki dengeleri sağlamak yönünde hareket edilmesidir. Umuyorum ve diliyorum ki bu virüs konusunu en az zaiyat ile kapatalım. Yaradan yar ve yardımcımız olsun…  

Gezegen Hareketleri


Plüton

24 Nisandan beri retro harekette olan Plüton 2 Ekim itibarıyla Rx’ten slow (duraksama) hareketine geçti ve 4 Ekimde de S hareketi sonlanıp direkt hareketine döndü. Haritanızda hangi alana geliyorsa o alanda dönüşüm, yenilenme, tutkuların tazelenmesi söz konusu. Haritanızdaki ilgili ev alanında konsantrasyonunuz  ve mücadeleniz yüksek olacaktır. Bakış açınız daralıp kapılmamaya da dikkat etmeniz gerekmekte.

 

Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün, 21 Haziran ile 27 Kasım arasında Retro harekette oldu ve 18 dereceden 15 dereceye geriledi. Şimdi ileri harekette yoluna devam ediyor. Hayaller, yaratıcılık, idealizm bakımından yeni bir safha söz konusu.

 

Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs, 12 Ağustos 2019 ile 11 ocak 2020 arasında 2 derece Boğa’ya kadar geri hareketteydi. 11 Ocak’ta ileri harekete geçti ve bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova için daha çok söz konusu. Haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak. 

 

Satürn

Satürn 22 Mart itibarı ile Kova burcuna geçecek ve 11 Mayıs’a kadar ielrledikten sonra geri harekete geçecek. 

 

Bütün burçarı etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili ev alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.  

Jüpiter

Jüpiter 2 Aralık 2019 itibarı ile Oğlak burcuna geçti. Toprak grupları için önemli bir döngü içine girilmiş oldu. Oğlak burçları için 12 yıllık döngü zamanı geldi ve açılım yapabilecekleri bir zamanın içindeler.

2 Aralık’ta Oğlak burcuna giren Jüpiter aynı zamanda Oğlak’taki Satürn, Plüton ve Güney Düğümün yanına doğru geliyor. Sorumluluk, düzen, iş, profesyonellik ile ilgili temalar daha çok ön plana çıkarken, önceki süreçlerde yapılan bir takım çalışmaların sonuçları da kendini göstermeye başlayacaktır.

 

Mars

16 Şubat’ta Oğlak burcuna geçen Mars burada gücü, azmi, çalışmayı, sağlamlığı, bir şeyler inşa etmeyi, sistemliliği ifade ediyor. Mars, Oğlak burcunda 30 Marta kadar kalacak ve Kova burcuna geçecek. 

 

Kova burcundaki Mars sürprizleri, yer değiştirmeleri, hareketi, keşifleri, grup çalışmalarını, sosyal faaliyetleri, yeni bağlantılar kurmayı, teknolojiyi, keşifleri, devrimi, isyanı, farklı olmayı, bireysel ifadeyi, majinalliği, yüksek elektriği, zihinsel faaliyeti ifade ediyor.   

 

Venüs

Venüs 5 Marttan bu yana Boğa burcunda ilerliyor ve 3 Nisan’da İkizler burcuna geçene kadar burada kalacak. 

 

Venüs Boğa burcunda kuvvetli olduğu konumdadır. Burada daha çok rahatlık, huzur, denge, istikrar, bereket, kısmet öne çıkıyor. Somut, naturel ve  doğa ile ilgili olan şeyler sosyal hayatta ön plana çıkacaktır.  

 

Merkür

Retro süreci Kova burcunda sonlanan Merkür, 16 Mart’tan  bu yana Balık burcunda hareket ediyor ve 11 Nisan’da Koç burcuna geçene kadar burada kalacak. 

 

Merkür tekrar Balık burcundan geçerken iletişimlerde duygusal konular tekrar gündeme gelebilir. Balık’taki geri hareket sırasında çözümlenmemiş ve karışıklık olmuş konuların üzerinden bir defa daha geçilecek. Balık zamanı durumların, duyguların karışık, muğlak, belirsiz olabildiği bir zamanı ifade ediyor bir taraftan. Maneviyat, duygular, sezgiler, merhamet, fedakarlık, duygular ve hassasiyetler iletişimde ön plana çıkabilir. Net olmayan belirsiz konuları netleştirmek için çaba sarf etmek gerekebilir.     

 

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

 

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Koç burcundaki Yeniay burcunuzu hangi alanda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur. Açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

Koç: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Boğa: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

 

İkizler: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

 

Yengeç: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Aslan: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Başak: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, dedektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Terazi: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Akrep: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Yay: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

 

Oğlak: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

 

Kova: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

 

Balık: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir