24 Ekim 2018 Boğa’da Dolunay ve Burcunuz; Netlik Arayışı, Finans ve İlişki Karmaları Zamanı


24 Ekim 2018 Saat 19:45’te Boğa burcunun 1 derecesinde bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay haritasında İkizler burcunun 4. derecesi yükselecek. Boğa’daki geri hareketteki Uranüs yine Boğadaki Ay ile kavuşum yapıyor ve bunların yöneticisi konumundaki Retro harekette Akrep’teki Venüs ise tam karşıt pozisyonda Güneş ile kavuşumda olacak. İlişkileriniz, kısmetleriniz, maddi konularınız ile ilgili geçmişe dönük çözümlemeler yapmanız ve duruma objektif bakmanız gereken bir zaman dilimi olacaktır. Bazı kopukluklar, ayrılıklar, yeniden birleşmeler, ani karşılaşmalar gibi konular da işin içinde yer alıyor. Özellikle an haritasında bağlantıları, ikili durumları ve yolculukları işaret eden İkizler yükseliyor. Bu zamanlamada harita yükseleni İkizler’in yöneticisi Merkür, Ay’ın yöneticisi Venüs ve Güneş, Akrep konumunda bulunuyor. Takılabileceğiniz, tekrarlar yapacağınız durumlar içerisinde olabilirsiniz. Bunlar gerek maddi ve iş konuları, ortaklı konular ve flört konularını içine alıyor. Bu Dolunay etkisinden özellikle burçlarının ilk günü civarı doğumlu su ve toprak grupları daha olumlu etki alacaklar. Dolunaydan burcunuzun nasıl etkileneceğini yine yazının sonunda Hem Ay konumu hem de karşısındaki Güneş konumu olarak yazdım oradan okuyabilirsiniz.

En son gerçekleşen Terazi Yeniay’ı özellikle ilişkiler konusunu ele alıyordu ve şimdi olayın ikinci ayağı gibi düşünebiliriz bu durumu. Bu sefer varlıklar, değerler, ortak paylaşımlar alanı konu olacak. İşin içine değer duygusu ve tutkular da iyice giriyor. Özellikle kişisel haritalarında burçlarının ilk derecelerindeki Toprak ve Su Grupları bundan uyumlu / dengeli şekilde etkilenirlerken hava ve ateş elementi fazla olanlar için biraz daha onları pasifize hissettiren, zorlayıcı ve çatışma içinde olacakları durumlar olabilir.

İçinde bulunduğumuz dönemin genel görüntüsüne bakıldığında uzun zamandır sabit burçlarda hareket eden gezegenleri görüyoruz. Uranüs’ün Boğa’da, Jüpiter’in Akrep’te, Mars’ın Kova’da, Güney Düğümün Kova, Kuzey Düğümün Aslan’da oluşu durumu var uzun bir süredir. Buna şimdi Merkür ve Venüs de Akrep konumu ile eşlik ediyor. Sabit burçlar kararlılık ve istikrarla ilgili burçlardır ve olayları da siyah ve beyaz olarak ayırırlar. Seçimlerini yaparlarken sağlamlık ararlar. Özellikle şimdi Akrep ağırlığı ile bir süredir şartlar sizi daha net ve keskin hareket etmek yönünde etkiliyor olabilir. Gezegenler bu kadar sabit burçta giderlerken ve özellikle de Akrep burcundayken seçimlere her zamankinden daha çok dikkat etmek gerekebilir. Uranüs Boğa Jüpiter Akrep’te yer aldığı için bu durum hem ilişkideki değerleri, ortak alanı hem de maddi konuları etkiliyor. Tam bir yatırım döneminde olduğumuz görülüyor. İlişkilerdeki yanlış yatırımlar da haliyle ileriye dönük zararlar getirecektir. Etkiler Akrep’teyken özellikle yok sayılan, görmezden gelinen durumlar daha sonra sıkıntı yaratabilir buna dikkat etmek gerekiyor. Bu süreçte Akrep’teki Merkür de Jüpiter’e kavuşum yapmaya doğru ilerlemekte ve doğru yönlenildiğinde başkalarından / partner durumundaki kişilerden gelecek faydalara ilişkin gelişmeler söz konusu. Özellikle burçlarının 26. günü civarı doğumlu Su ve Toprak konumları bu zamanlamadan daha uyumlu şekilde etki alacaklar. Hava ve Ateş grubu burçların ise ilişkilerindeki iletişimlerde çıkabilecek gerginlik ve abartılara dikkat etmeleri gerekiyor. Bu zamanlamada olumlu kullanımları anlamında Jüpiter’in ifade ettiği büyük resmi görebilmek ve Akrep’in iyi analizciliği önem kazanıyor.

Satürn’ün Oğlak’taki derecesinin de Dolunay derecesine uyumlu açısı ortaklıklar açısından gerçekçi ve sağlam adımlar atmak üzere objektif bir bakış açısı yakalamak bakımından olumlu görünüyor. Dolunay derecesinin Ay düğümlerine 90 derecelik dik gergin açı konumunda olması da önemli bir seçim yapma zamanlamasını gösteriyor. Özelikle de işin içinde Uranüs gibi ağır bir gezegen de varken bazı yollar ayrılabilir ve seçim yapmak gerekebilir.

Ay düğümleri 16 Kasım 2018 – 20 Haziran 2020 arasında Kuzey Düğüm Yengeç – Güney Düğüm Oğlak olmak üzere burç değiştirecekler. Uranüs’ün de Kasım ayında Koç burcuna dönecek olması, Mars’ın Balık burcuna (16 Kasım 2018 – 1 Ocak 2019), Jüpiter’in de Yay burcuna geçecek olması ile (8 Kasım 2018 – 2 Aralık 2019 ) üzerinizdeki Sabit burç ağırlığı bir süre için tamamen dağılacak. Değişken ve adaptasyonun daha fazla gerektiği, hareketli bir zaman dilimi ile karşı karşıyayız. Bu ay düğümleri sürecinde de Yengeç – Oğlak aksı olarak garanti, güvence, düzen, aile, ev, iş hayatı ve özel yaşam konuları öne çıkacak. Empati, hissetme, doğanızla barışıklık, yakın ilişkiler gibi Yengeç temalı konularda daha fazla gelişim vurgusu olacak.

İlişkiler ve Kısmetler

Dolunay zamanları ilişkilerde olayın iki ucunu göreceğiniz zamanları ifade eder. Burada Akrep’teki Retro Venüs ile Boğa’daki Retro Uranüs karşılaştığı için ilişkilerle ilgili geçmişe dönük çözümlemeler söz konusu olacak. Uranüs – Venüs kombinasyonları ilişki ya da kısmet olarak ani bir araya gelmeler ve kopmaları, ilişkilerde çekim veya itim olarak yüksek voltajı, bağımsızca tarzda olan, araya mesafeler girebilen arkadaşlık ve flört ilişkilerini ifade eder. Boğa’daki Uranüs de Ay ile kavuşumda olduğu için burada kendini güvende hissetmek açısından kişisel yetenekler, kazançlar, maddiyat ve bunlarla özgür şekilde hareket edebilme yönelimi etkin görünüyor. Güneş ve retro Venüs Akrep tarafı ise ilişkilerdeki ortak kazanç ve borç alanındaki iyimser ve beklentili tutumları gösteriyor. Her iki yakada da çözümlenmesi gereken geçmiş ile ilgili konular üzerinde durabilirsiniz. Zıt açı olduğu için benliğiniz ile ortaklı durumlar arasında birbirini iten zorlayıcı bir durum içinde kalabilirsiniz. Bağımsızca mı yoksa ortakla mı hareket edeceksiniz konusu arasında da çekişmeler zıtlaşmalar olabilir. Akrep’teki bu gezegen yığılımı sizin tutkusal olarak da takılabileceğiniz bir zamanlamayı gösteriyor. Derin ilişkiler kurmak bakımından bu Akrep’teki yığılım doğru bir zamanlama olacaktır. Tabi eş zamanlılığın karşılığını bulacağı durumlar için.


Şimdi bu Venüs’ün sürecine tekrar bir göz atalım;

Venüs 3 Eylül’de Terazi burcunun 25 derecesindeyken gölge sürecine girdi.

6 Ekimde Akrep’in 10 derecesinde gerilemeye başladı

31 Ekim’de tekrar Terazi’ye dönecek

16 Ekime yani Terazi’nin 25 derecesine kadar burada gerileyecek

ve ardından ileri harekete geçerek 2 Aralık’ta tekrar Akrep’e geçiş yapacak.

7 Ocak 2018 Saat 14:18’e kadar da Akrep burcunda kalacak.

Uranüs’ün sürecine baktığımızda ise 6 Kasım’da Koç’a döndüğünü, 6 Ocak’a kadar Koç’ta gerilediğini daha sonra 6 Mart’a kadar Koç’ta ilerleyip tekrar Boğa’ya döndüğünü görüyoruz. Yaklaşık 7 yıllık Uranüs geçişi açısından Koç burcunda özellikle durduğunuz, uğraş verdiğiniz konular son bir kez tekrar gündeme gelecektir ve bunları tamamlamak üzerinde çalışacağınız zamanlar olacaktır. Sonra da Boğa aşaması ile yola devam edeceksiniz.


Türkiye Astrolojik Haritası 


Boğa Dolunayı Türkiye’nin 5 – 11 aksında gerçekleşiyor. Burası hem uluslararası cemiyetler, topluluklar içindeki konumu hem de yönetici grubu, spor, sinema, sanat camiasını ilgilendiren alanlarla ilgili.


Retro Uranüs Boğa konumunun Ay ile kavuşum yapması diğer taraftan Retro Venüs ile birlikte Jüpiter ve Merkür’ün Akrep konumları bankalar, krediler, tarım, üretim gibi genel ekonomik ve iktisadi konular ile ilgili de geçmişe dönük olarak objektif değerlendirmeler ve düzenlemeler olabileceğini gösteriyor.


Zamanın bu noktasında küçük ölçekli üretici işletmelerin ekonomik kriz karşısındaki durumlarını da daha iyi tahlil etmek mümkün olacaktır. Ekonomik dengeler, gelir paylaşımı ve piyasa canlılığı bakımından daha belirgin bir tablo ile karşılaşma durumunu gösteren bir gökyüzü görünümü var.

Danışmanlık, iletişim ve sorularınız için astrologburakustun@gmail.com’a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

ISAR CAP Danışman Astrolog
Burak Üstün

Boğa burcundaki Dolunay burcunuzu hangi alanda etkileyecek? (Yükselen burcunuza göre okuyabilirsiniz):

Koç: Ay konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet, lüks.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Boğa: Ay konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

İkizler: Ay konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Yengeç: Ay konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontane, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Aslan: Ay konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.
Ay karşısındaki Güneş konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.


Başak:
 Ay konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim alanı, inançlar, düşünceler, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzaklarla ilişkiler

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.


Terazi: 
Ay konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet, lüks.


Akrep: 
Ay konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.


Yay: 
Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.


Oğlak:
 Ay konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontane, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.


Kova: 
Ay konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.


Balık: 
Ay konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir