23 Nisan 2020 Boğa Yeniayı ve Burcunuz: İktisat ve Disiplin Zamanı23 Nisan 2020, Saat sabah 5:26’da Boğa burcunun 3. derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında Koç burcunun 12. derecesi yükseliyor ( = İstanbul, Ankara için 18. derece). Yeniay haritasında Boğa burcundaki Güneş ve Ay’ın, Kova burcundaki Satürn’le kare açısı, Koç burcundaki Merkür’ün Oğlak burcundaki Jüpiter ve Plüton ile kare açısı, İkizler burcundaki Venüs’ün Kova burcundaki Mars ile yakın açıdaki üçgen uyumlu açısı ve Balık burcundaki Neptün’le de kare açıya doğru gidişi dikkat çekiyor. Yeniay derecesi ve Satürn ile kare açısından özellikle sabit burçların Boğa, Aslan, Akrep, Kova 3. günü civarı doğumlular ve haritasında 3. derece civarında sabit burçlarda yerleşimleri olanlar bundan daha fazla etkilenecektir.

Yeniaylar olayların başlangıç tohumları ile ilgilidir. Boğa burcunda gerçekleşecek Yeniay doyumu, maddi-ekonomik konuları, huzuru, güzel sanatları ve bu bağlamdaki nesnel yaratıcılık ve üreticiliği, toprak ile ilgili işleri, tarımı, doğayı, doğal beslenmeyi, istikrarlı güven arayışlarını gösteriyor. Yeniay derecesinin Kova burcundaki Satürn’le kare/sert açısı bir takım sınırlanma ve zorlanmaları gösteriyor sosyal anlamdaki ve bunun da ekonomiye yansımasını. Zaten bu Corona Virüs konusu yüzünden tam da böyle bir durumun içerisindeyiz. Evde üretilen işler, sanal işlerden yana daha fazla şans olduğunu gösteriyor zaman.

Bilimsel bakımdan gelişmeler de söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Kova burcundaki Mars ve Satürn şimdi dünya çapındaki araştırmalarla ilgili. İnsanların toplumların içinde bulunduğu sıkışıklık çözülmeye ve özgürlüklerinin yeniden sağlanmasına gayret ediliyor. İlaç ve aşı çalışmaları ile ilgili haberler geliyor. Tüm dünya bilim insanları bu konuyla uğraşıyorlar.

Satürn, özellikle Güneş ve Ay üzerinde baskı ve sınırlanma durumlarını anlatır. Kariyer, organizasyon, aşk hayatı ile ilgili bunlar var. Diğer yandan fazlaca bir disiplin, düzenlilik, gerektiği şekle göre hareket etmek gibi bir konu da getirir. Ruhu sıkabilir ama disipline ederek onu olgunlaştırır.

11 Nisan’da Balık burcundan çıkıp Koç burcunda geçen Merkür burada oldukça hızlı, açık, cesur ve direkt ifadeyi anlatır. Balık burcundayken yaşanan duygusal karmaşalar varsa artık bunlar ortadan kalacaktır. Malum bir de Merkür Balık burcunda retro/geri hareket yapmıştı ve bu bazıları için duygusal bakımdan oldukça zorlu, kafa karıştırıcı, beklenti içinde oldu. Yükseliş, idealler ve düşüş, hayal kırıklıkları, kendini kandırmalar ve pasifizasyonlar da olmuş olabilir geçtiğimiz süreçte. Şimdi Koç burcundaki Merkür’ün Oğlak burcundaki Jüpiter ve Plüton ile kare açısı oldukça büyümeye elverişli bir zamanı gösteriyor.

Koç burcundaki Merkür artık dışa dönük ve net olunabilen bir zamanı gösteriyor. Bazı konularda hırs ve mücadele artabilir ve sözlere de yansıyabilir. Öne geçme yarışı olabilir. Merkür Koç sürecinde, Ateş elementi burçlar olan Koç, Aslan, Yay’lar daha fazla öne çıkabilirler. Jüpiter ve Plüton’un Oğlak burcundaki konumları yine ekonomik, nesnel şeyler, iş, güç, disiplin, bu açıdan organizasyonları ifade ediyor. Zihinsel faaliyetler açısından hem genişlemek bir şeyleri büyütmek hem de güçlenme ve konsantrasyon bakımından kuvvetli bir zaman dilimi.

İlişkiler ve Kısmetler

Venüs İkizler burcundayken sosyal anlamda hareket getirir. İletişim, bilgi alışverişi, türlü türlü konulardan konuşmak, hareketlilik, geziler ile ilgilidir. Venüs sosyallik, paylaşım, kendine bakım, çekicilik, sahip olunan değer ve beceriler ile ilgilidir. İkizler burcundayken çift kısmetlilik, ilişkilerde ikili durumlar, dedikodular ve bölünmeler gibi şeyler de getirebilir.

İkizler burcundaki Venüs’ün Kova burcundaki Mars ile yakın üçgen uyumlu açısı ilişkiler bakımından iletişimin çok önemli ve akışın iyi olduğunu gösteriyor. Birçok ilişkiler açısından daha rahat çözümlenmeler olacaktır. Burada İkizler burcundaki Venüs ile kısmetlerde de artış olabilir. Sosyal açıdan daha çok iletişim var. Ticari açılardan daha iyi olacaktır. BU süreçte medya işleri, sanal platformdaki işler daha çok aktif görünüyor.

1 Mayıs gibi Venüs’ün Balık burcundaki Neptün ile kare açısı gerçekleşiyor. İlişkilerde idealize etmeler, özenmeler, yüksek beklentiler ve bir takım hayal kırıklıklarına da dikkat etmek gerekiyor. Söz iletimlerinde kontrolsüzlük, dedikodular, skandallar olabilir. İlişkiler bakımından ortalığın karışması da söz konusu olabilir.

Kova burcundaki Mars da bilgi alanı ve internet üzerindeki çalışmalar artabilir. Satürn Kova  ile birlikte bu alanda disipline olmalar, iş düzenlemeler mümkün.

İkizler burcundaki Venüs’ün 13 Mayıs’ta yapacağı geri hareket ile ilişkiler ve özellikle ilişkilerdeki söz iletimleri ile ilgili geriye dönük çözümlemeler olacaktır. İlişkilerdeki değer duygusu konuları tekrar sorgulanabilir.

Mars’da 13 Mayıs’ta Balık burcuna geçecek. Daha esnek ve adaptasyonlu olunan bir sürecin içinde olunacak. Duygusal hassasiyetler ve tonlar artabilir. İlişkilerde sevgi, anlayış ve fedakarlık ön plana çıkabilir.

Türkiye Astroloji Haritası

Boğa Yeniayı Türkiye Astroloji haritasının 11. Evinde gerçekleşecek. Satürn Kova konumu ise 8. Evde. Mars Kova ile birlikte buradaki Satürn Kova zorlukları anlatıyor. Burası krizler, dönüşümler, zorlu alanlar, doğumlar ve ölümlerle sembolize edilir. Kova bağımsızlığı ifade ediyor ve bu süreçte bağımsızlıklar alanında da bir kriz olduğu görülebilir. Tabi 8. Ev ekonomik durum ile de ilgilidir. Buradaki eşitlik ve demokrasi de önem arz ediyor. Bu yaşanılan kriz sürecinde de ekonomik bakımından adaletli olmaya dikkat edilmesi önem arz ediyor.

11. Evdeki Boğa burcundaki Uranüs de burada ekonomik durumları gündeme getiriyor yine. Uluslar arası düzeyde bir yardımlaşma ve kredi, para konuları da ön plana çıkıyor 8. Evdeki kovadaki konumlarla birlikte. Ekonomik strateji ve kaynaklar önem kazanıyor. 8. Ev bankacılık ve kredi sistemleri ile ilişkilidir. Buradaki düzenlemelerin önemi görülüyor. Buradaki Satürn sürecinde sıkıntılar normal olacaktır.   

Gezegen Hareketleri

Plüton

Oğlak burcunda ilerleyen Plüton 25 Nisan 2020’de geri harekete başlayacak. Tutkular, derin benlik, odaklanma, konsantre olunan konular, dönüşüm ve değişimler ile ilgili geçmişe dönük bakış açısı ve düzenlemeler önem kazanacak.

Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün 23 Haziran 2020’de geri harekete başlayacak. İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.

Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs, 12 Ağustos 2019 ile 11 ocak 2020 arasında 2 derece Boğa’ya kadar geri hareketteydi. 11 Ocak’ta ileri harekete geçti ve bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova için daha çok söz konusu. Özellikle haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak.

Uranüs 15 Ağustos’ta Boğa burcunda tekrar geri hareket edecek.

Satürn

Satürn 22 Mart itibarı ile Kova burcuna geçecek ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri harekete geçecek.

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

Jüpiter

Jüpiter 2 Aralık 2019 itibarı ile Oğlak burcuna geçti. Toprak grupları için önemli bir döngü içine girilmiş oldu. Oğlak burçları için 12 yıllık döngü zamanı geldi ve açılım yapabilecekleri bir zamanın içindeler.

Sorumluluk, düzen, iş, profesyonellik ile ilgili temalar daha çok ön plana çıkarken, önceki süreçlerde yapılan bir takım çalışmaların sonuçları da kendini göstermeye başlayacaktır.

Mars

30 Mart’ta Kova burcuna geçen Mars sürprizleri, yer değiştirmeleri, hareketi, keşifleri, grup çalışmalarını, sosyal faaliyetleri, yeni bağlantılar kurmayı, teknolojiyi, keşifleri, devrimi, isyanı, farklı olmayı, bireysel ifadeyi, marjinalliği, yüksek elektriği, zihinsel faaliyeti ifade ediyor.

Mars 13 Mayıs’ta Balık burcuna geçecek. Daha çok esnek ve adaptasyonlu olunan bir sürecin içinde olunacak. Duygusal hassasiyetler artabilir. İlişkilerde sevgi ön plana çıkabilir.

Venüs

Venüs 3 Nisan’da İkizler burcuna geçiyor.

Venüs İkizler burcundayken sosyal anlamda hareket getirir. İletişim, bilgi alışverişi, türlü türlü konulardan konuşmak, hareketlilik, geziler ile ilgilidir. Venüs sosyallik, paylaşım, kendine bakım, çekicilik, sahip olunan değer ve beceriler ile ilgilidir. İkizler burcundayken çift kısmetlilik, ilişkilerde ikili durumlar, dedikodular ve bölünmeler gibi şeyler de getirebilir.

İkizler burcundaki Venüs’ün 13 Mayıs’ta yapacağı geri hareket ile ilişkiler ve özellikle ilişkilerdeki söz iletimleri ile ilgili geriye dönük çözümlemeler olacaktır. İlişkilerdeki değer duygusu konuları tekrar sorgulanabilir.

Merkür

11 Nisan’da Balık burcundan çıkıp Koç burcunda geçen Merkür burada oldukça hızlı, açık, cesur ve direkt ifadeyi anlatır. Balık burcundayken yaşanan duygusal karmaşalar varsa artık bunlar ortadan kalacaktır. Malum bir de Merkür Balık burcunda retro/geri hareket yapmıştı ve bu bazıları için duygusal bakımdan oldukça zorlu, kafa karıştırıcı, beklenti içinde oldu. Yükseliş, idealler ve düşüş, hayal kırıklıkları, kendini kandırmalar ve pasifizasyonlar da olmuş olabilir geçtiğimiz süreçte. Şimdi Koç süreci ile muğlak olan şeyler netleşecek orta çıkacaktır.

Ay Düğümleri

5 Mayıs’ta Ay Düğümleri burç değiştiriyor. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçecek. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.

Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay, Balık için önemli zamanlama. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde söz konusu olabilir.   

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Boğa burcundaki Yeniay burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

Koç: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.

Boğa: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

İkizler: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Yengeç: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Aslan: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Başak: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Terazi: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, dedektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Akrep: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Yay: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Oğlak: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Kova: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Balık: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir