21 Haziran 2020 Yengeç Burcunda Güneş Tutulması ve Burcunuz: İhtiyaçları ve Düzeni Organize Etme Zamanı, İlişkilerde Beklentilere ve İletişim Karışıklıklarına Dikkat!21 Haziran 2020, Saat sabah 9:41’de Yengeç burcunun 0. derecesinde bir Güneş Tutulması gerçekleşecek. Tutulma Haritasında Aslan burcunun 20. derecesi yükseliyor. ( = İstanbul, Ankara için 22. derece). Tutulma Haritasında Yengeç burcunda Güneş, Ay ve Retro durumdaki Merkür’ün oluşturduğu ve gezegen toplanması diye tabir ettiğimiz (stelyum) görüyoruz. Güven duygusu, güvenlik konuları, ailevi konular, ihtiyaçlar ön planda olacak.

Güneş Tutulması nedir? 

Ay, Güneş’ten 400 kat daha küçüktür fakat dünya’ya olan uzaklığı güneşten 400 kat büyük olduğu için gözlem olarak ikisi de bize dünyadan eşit görünür. Bu bakımdan Güneş tutulması, Ay’ın yörüngesel devinim hareketini gerçekleştirirken Güneş ile Dünya arasına gelmesi ve Güneş’i kısmen ya da bütün olarak kapatması sonucunda gerçekleşen bir doğa olayıdır. Güneş tutulmaları Ay’ın Yeniay dediğimiz fazında gerçekleşir. Yeniay fazı Güneş ile Ay’ın 0 derecede kavuştuğu zaman başlar. Kavuşum Ay’ın yörünge düzleminin Dünya’nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması demektir. Bu kavuşum derece noktası tam tutulma anıdır. Yörünge düzlemine de aynı zamanda ekliptik (tutulma) düzlemi adı verilmektedir. Ekliptik sözcüğünün türetilme nedeni de, tutulmaların yalnızca Ay’ın bu düzlemi kestiği zamanlarda gerçekleşiyor olmasıdır.


Yılda iki ile beş arasında güneş tutulması gerçekleşebilir ve bunların en fazla iki tanesi tam güneş tutulması şeklinde olabilir. Bunun nedeni de Ay’ın yörünge düzlemi ile dünya’nın yörünge düzlemi arasında yaklaşık 5 derecelik bir fark olmasından dolayıdır. Eğer bu fark olmasaydı 1 yıl içerisinde 12 kadar tutulma gözlemleyebilirdik. Güneş Tutulmalarının Astrolojideki ifadelerine değinirsek, tutulmalar Ay düğümlerine yakın oluşumları ifade ettiği için bu zaman dilimlerinde kaderi konuların ortaya çıkması söz konusu olur. Yine Güneş tutulması daha çok hızlı bir şekilde gelişebilecek olayları ifade etmekte. Eğer o zamana kadar bekleyen birikmiş enerjiler söz konusu ise bu etki ile bir anda hız kazanması ve belirginleşip ortaya çıkması muhtemeldir. Özellikle de tutulmanın olduğu burç ve hayat alanında ortaya çıkan dikkat çekici gelişmeler söz konusudur.

Güneş Tutulmalarının Çeşitleri ve Mevcut Tutulmanın Türü

Birbirinden farklı Tutulma Çeşitleri vardır, bunlar dört tanedir;

Tam Güneş Tutulması: Ay’ın Güneş’i tamamen örtmesi durumudur.

Halkalı Güneş Tutulması: Dünya’nın Güneş çevresindeki yörüngesinin ve aynı şekilde Ay’ın Dünya çevresindeki yörüngesinin daire şeklinde olmamasından kaynaklı olarak bazen Dünya ile Ay arasındaki mesafe değişir ve bu durumda Ay bazen dünyadan daha küçük göründüğü için Güneş ile hizaya geldiğinde Güneş’i tam olarak kapatmaz ve ışığını sızdırır. Bu durumda da halkalı dediğimiz Güneş Tutulması gerçekleşir.

Hibrit Güneş Tutulması: Ender olarak görülen bu tutulma şekli de dünyanın bazı bölgelerinden tam tutulma bazı bölgelerinden ise halkalı tutulma durumunun gözlemlenmesi şeklindedir.

Parçalı Güneş Tutulması: Ay’ın Güneş’i kısmen örttüğü zaman dilimine parçalı güneş tutulması denir ve tam veya halkalı güneş tutulması sırasında dar gözlem koridoru dışındaki geniş alanlardaki gözlenen şekline verilen isimdir.

21 Haziran 2020 Yengeç burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması ise Halkalı Tür dediğimiz tutulmadır.  

21 Haziran Solstisi’nin (Gündönümü) Özellikleri

21 Haziran Solstisi’nin özelliklerini ifade edersek, Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 90°lik açı ile düşer ve bu durum Yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi’ne teğet geçer. Yengeç Dönencesi’nin kuzeyi, güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar. Yengeç dönencesine dikilen çubuğun gölge boyu sıfır olur. Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.

Güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma oranı ise Yengeç dönencesinde en azdır. Ekvatordan güneye gidildikçe geceler uzar ve gündüzler de kısalır. Ekvatordan kuzeye gidildikçe gündüzler uzar ve geceler de kısalır.

Kadim Tarihte Güneş ve Ay’ın Sembolik Anlamları

Eski Mısırlılar, Güneş Tanrısına taparlardı ve onun her şeyin yaratıcısı olduğuna inanırlardı. Günlerini güneşin doğuşuna göre planlayan Mısırlılar, Güneş doğmasına güçlü olmak anlamına gelen “Madjet”, güneşin batmasına ise güçten düşmek anlamına gelen “Semektet” ismini koymuşlardı. Kadim uygarlıklarda güneşin batması, kişinin kendi içine dönme zamanı olarak yorumlanır ve akşam olduğunda gizemli ve mistik görünümüyle ortaya çıkan Ay, iç dünyayı, gizemi, mahremi, dişil olanı, şefkati, naifliği, yumuşaklığı ifade ederdi.  Güneş ise maskülen enerjinin sembolü olarak, dışa dönüklüğü, sıcaklığı, tutkuyu, yaşama sevincini, yaşama dürtüsünü ifade ediyordu.

Tutulmanın Astrolojik Anlamları

Saros Döngüsüne Göre Güneş Tutulması

21 Haziran Yengeç Güneş Tutulması 137. seride gerçekleşecek 70 tutulmadan 36. sı olacak. Bu serideki bir önceki tutulma 10 Haziran 2002’de gerçekleşmişti. 10 Haziran 2002 sürecinde tetiklenen olayların bir benzerini yaşayabilirsiniz.  

Tutulmanın Vurguladığı Etkiler

Tutulmanın 0. ilk giriş derecesinde olmasıyla yine öncü karakterdeki Yengeç etkisinin kendini daha da kuvvetli şekilde göstermesi söz konusu. Duygusal konulara spot ışığı geliyor ve açığa çıkıyor. Burada ihtiyaçlarla yüzleşme söz konusu olacaktır. Yengeç beslenmek ve güven duygusu ile ilgilidir. Zamanlama kendini rahatlık arayışı, ev, özel hayat, aile, barınma gibi konularda da gösterecektir. Ayrıca ihtiyaçlar gündeme geleceği için duygusal ve fizyolojik yakınlaşma konusu ön plana çıkacaktır.

Ay daha çok fizyoloji ile ilgilidir. Rahim konusuna karşılık gelir. Bebeği taşıyan annenin bedeni, beslenmesi ve psikolojisi bebeği etkiler. Ay bedenle ilgili olduğu için bütün psikoloji de bedene bağlıdır. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur deyişi bunu iyi ifade eder. Kendini yenilemek, tazelenmek, bakım yapmak, kendi ile ilgilenmek, bedeni çalıştırıp kuvvetlendirmek, iyi beslenmek Yengeç burcunun ve Ayın özelliklerini doğru ifade eder. Olumsuz gölge anlamında içe dönüklük, obezite, bağımlılıklar, gün içi fazla duygu değişimleri, ürkeklik gibi etkiler fazla olabilir.

Ay ve Yengeç empati ile ilgilidir. İnsanlarla yakınlıklık ve empati kurmak Ay ile yakından ilgilidir. Kişiler haritalarda Ay’ın burç konumu ve açı kodları temel ihtiyaçlar, yakınlık kurma ve hisleri paylaşma konusundaki durumu açıklar.

En Çok Hangi Burçları Etkiliyor?

An Haritasındaki Görünümün Etkilerinde Yükselen Aslanlar Ön Planda

An haritasında Aslan yükseliyor ve özel olarak belirtmek gerekirse bu zamandaki işaretler ilişkilerden yana bir takım sorunlar ve gizli riskleri ya da olgun bir eş arayışı, meditasyon ve tefekkür ile ilgili de olabilir. Her şey kişilerin sebep-sonuç ilişkilerinde, yaşam gidişatlarındaki seçimleri ile nasıl kullandığı ile ilgilidir bu zamanı. Tabi bu durumdan en fazla etkilenebilecek olanlar yükselen Aslanlar olacaktır.

Öncü Burçlar Dikkat!

Güneş Tutulması en çok 0. İlk giriş derecesinde yani burçların ilk gününde doğanları etkiliyor. Özellikle Öncü burçlar olan Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak’lar en güçlü etkileri alacaklar. Kişisel astrolojik haritalarında aynı burçların ilk derecelerinde yerleşimleri olanlar da aynı şekilde etki alacaklar. Satürn’ün Kova burcunda 0. derecede olması ile Güneş Tutulması ile arasında 150 derece dediğimiz birbirini görmeyen açı oluşuyor. Bir takım şartların özgürlükleri kısıtlaması ile oluşan durumlar ve ev, yuva kavramları, güvende olma hususu gibi şeyler ön plana çıkıyor. Yani bir takım durumların zorlaması ile güvensiz, tekinsiz durumların içine girmemeye özen göstermek gerekiyor. Diğer taraftan da makul oranda şartlara uyarak bağımsızlığı sistematize etmek gerekliliği söz konusu. Örneğin Corona durumu varken buna uygun şekilde hareket etmek önemli olacaktır. Bağımsız olunacak ama sınırlı şartlara ve güvenliğe dikkat ederek. 

İlişkiler ve Kısmetler

28 Mayıs’tan sonra Yengeç burcunda ilerleyecek Merkür burada daha çok içe çekilme, ilişkilerdeki hassasiyet, empati konularını gündeme getiriyor. Güvenlik ve ihtiyaçlar önem kazanacak. Aile, ebeveynler, koruma-kollama, besleyicilik, çevreye ilgi artımı olabilir. Garanti olan şeyler üzerine odaklanma ve bununla ilgili zihinsel faaliyetler artabilir. Doğru ve ölçülü olarak iletişimde kullanılan sezgiler önem kazanacaktır. İçe kapalılık, tam net olmayan konularda içsel olarak bir takım doğru olmayan yargılara varmak ve gereksiz ürkeklikler sakınılması gereken şeylerdir.    

Yengeç burcundaki Merkür 18 Haziran – 12 Temmuz arasında geri hareket yapacak. Bu süreçte geçmişe yönelik düzenlemeler, hatırlamalar, işlemlerde bir takım gecikmeler ve bağlantı ile ilgili problemler olabilir.

İlişkiler açısından beslenmek ve ihtiyaçlarla ilgili geriye dönük arayışlar da bu dönem içinde olabilir. Bir düzen oturtma çabası Yengeç konumunun karşısında retro harekette olan Jüpiter ve Plüton Oğlak konumu ile de görünmekte. Jüpiter daha hızlı hareket eden olarak Plüton derecesine kavuşuma doğru gidiyor. Bu bakımdan bir güç bulma ve düzenlenme arayışı olabilir. İlişkilerde yakınlık, destek ve beslenme teması bu dönem için ön planda bir unsur olacaktır. Merkür’ün yengeç’te geri harekette olduğu süreçte kendini ifade etmek bakımından zorlanmalar olabilir. Daha sessiz bir süreç mümkün. Fakat özellikle Mars’ın Koç’a geçeceği 28 Haziran’da işler değişmeye başlayacak ve dışa vurmalar olacaktır. Natal haritalarında ateş elementi vurgu olanlar bu içe dönük etkilerden nispeten daha az etkilenebilirler. Koç, Aslan, Yay’lar için de Mars’ın Koç’a geçişi ilişkiler açısından kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri bir zaman olarak görünmekte.

 

İçinde bulunduğumuz süreçte Venüs’ün uzun süreli hareketi söz konusu. Venüs 3 Nisan – 7 Ağustos arasında İkizler burcunda olacak. Venüs’ün retrosu 13 Mayıs – 25 Haziran arasında gerçekleşiyor. Bu tarihlerde ilişkiler açısından geçmişe dönük bağlantılar kurmak söz konusu olabilir. İkizlerdeki Venüs daha çok iletişime, sosyal çevreye, öğrenmeye, bilgi konusuna, zihinsel paylaşıma dayalı ilişkileri ifade ediyor. Yani Yengeç burcundaki etkilerin yanı sıra bir taraftan da içinde iletişim ve canlılık barındıran ilişkiler daha revaçta olabilir.

Venüs İkizler burcunda ve Mars da Balık burcunda ilerliyordu. Bir taraftan da duygular ve mantık arası git gellere neden olabilecek bir zaman dilimi olabilir. Balık’taki Mars harekete geçme konusunda kararsızlıklar verebilir. İki değişken burç arasında gerçekleşen kare açı ile sosyal anlamda, ilişkiler anlamında biraz karışık durumlar söz konusu olabilir. Balık’taki Mars bağlı ve duygusal ilişkilere uygunken, İkizlerdeki Venüs son derece hareketlilik ve sosyallik ile ilgili bir konumlanma. Bu da flört sayısını artırabilir. Dolayısıyla kararsızlıklar da olabilir ilişkilerde ve sosyal arkadaşlıklar açısından.  

28 Haziran 2020 – 7 Ocak 2021 arasında uzunca bir süre Mars Koç burcunda kalacak. Bu süreç içerisinde de 9 Eylül 2020 – 14 Kasım 2020 arası Retro süreci gerçekleşecek.

Mars Koç burcunda yönetici konumundadır ve oldukça güçlü bir zamanında olacak. Bu zaman diliminde liderlik, girişimler, savaşım, mücadele, bazı tartışmalar ve kaoslar, hareketlilik, dışa dönüklük, dürtüler, hareketlilik, yenilikler, yeni başlangıçlar söz konusu olacak.  

İkizlerdeki Venüs ve Mars Koç ile çok daha sosyal ve aktif olunabilecek bir zaman dilimi söz konusu. Yaz ayları hareketli geçecektir. İletişimler ve ne istediğini bilmek, mantıklı olmak önem arz ediyor. Sosyallik ve hareketlilik, dışa dönük olmak ilişkileri bu dönem besleyen en önemli unsurlar olacak. İlişkilerde, flörtde, sosyal bağlantılarda ve girişimlerde nispeten artışlar söz konusu…

Venüs ikizler çift kısmetliliktir ve sosyal çevreyi genişletmek daha fazla bağlar kurmak ile ilgilidir. Koç burcundaki Mars ile dürtüsel olmak ve ilerlemek fethetmek ile ilgilidir. Yeni işlere girişim bu dönem daha fazla olabilir. Cesaret gelebilir. Burada gölge olarak ikizlerin yüzeyselliği ve havailiğine, koç’un dürtüsüz ve sabırsızlığına dikkat etmek gerekiyor. Tabi Corona virüs konusu hakim olan bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla insanlar girişimlerini buna göre ayarlayacak ve şekil vereceklerdir. Eskisi gibi tam performanslı iş girişimlerinin olabileceği bir zaman dilimi değildir. 2 Temmuz itibarıyla Satürn’ün Oğlak burcuna dönüşü ile de Koç burcundaki Mars’ın hızı bu bakımdan kesilebilir. Daha tedbirli, daha sağlamcı, ciddi, ağırbaşlı ve gerçekçi hareket etmek teması gökyüzündeki Satürn ve Mars arası kare açı kodu ile kendini ifade etmekte. Ayrıca maddi ekonomik konudaki girişimlerde bu içinde bulunduğumuz corona ve bunun yarattığı ekonomik belirsizlikler döneminde buna uyumlu hareket gerekiyor. Daha planlı, programlı, uzman, sistemli, çalışkan ve otorite olanların daha çok tutunabileceği bir zaman dilimi olacaktır. Satürn sınırlar ve kısıtlanmalar ile ilgilidir. Mars Koç’un getireceği girişkenlik ataklık, Venüs ikizler’in getireceği sosyalliğin ve iletişim kurmaların yanı sıra, Satürn Oğlak konumuyla da sistemli hareketle uyumlu olmak daha iyi sonuçlar verecektir.

Tekrar son olarak Yengeç’ten ele alırsam, Yengeç yakınlık ile ilgilidir ve tabi burada tenselliğin sağlığın yanı sıra güvenle, garantiyle, beslenmeyle ilgili her türlü konu ön plana çıkar. Detoks ve tazelenmek için önemli bir zamanlamadır. Su tüketiminde artış Güneş’in Yengeç burcunda olduğu yaz zamanının önemli bir özelliğidir. Su da hayat ve yenileyicilik demektir. Vücuttan toksinlerin atılması için önemli bir zamandır. Hareketlilik ve sıvı tüketimi bunu sağlar. Beden temizlenir ve bedenin bağışıklığı daha kuvvetlenir.

Türkiye Astroloji Haritası

Yengeç vatan, millet, gelenekler, güven, sağlamlık, garanti ile ilgilidir. Ülkemiz haritasının yükselen burcu Yengeç’tir ve Su elementi Akrep ve Balık da bu haritada güçlü şekilde yer alır. Ülkemizin dini, metafizik ya da astroloji konusu ile çok ilgili olması rastlantı değildir. Eski astroloji daha çok metafizik ve inanca dayanıyordu. Yengeç geçmiş, tarih ve gelenek ile de ilgilidir. Yengeç’in karşıt burcu olan Oğlak ve yöneticisi Satürn de eskiyi, geleneği, oturmuş sistem ve düzeni ifade eder. Yengeç güven ihtiyacından dolayı ailevi olana bağlıdır. Bu nedenle yuva burcu denir.

Yengeç burcu Türkiye Astroloji Haritasının yükselen burç yani 1. Ev alanına gelir. Burası kafayı sembolize eder. Her türlü girişimler, yöneticiler, genel sağlık temasını da ifade eder. Yengeç dünya astrolojisinde halk kitlesi ile ilgilidir. Yengeç yöneticisi Ay ikizler burcunda ve 12 evde Balık burcunun doğal evinde yer alır bu haritada ve kolektifle kalabalık kitlelerle ilgilidir. Ay ikizlerdeki konumu ile burada yurt dışını, eğitimi, medyayı, dedikoduları, gizli bilgilerin açığa çıkmasını, skandalları , hastaneleri, yardım kuruluşlarını, din ve inanç ile ilgili kurumları ve konuları da ifade eder.

Yöneticilerin dikkatli seçimler yapması gereken bir zaman içinde bulunuyoruz. Halk kitlesinin bundan daha çok etkilenebileceği bir zamandır. Yengeç’te geri hareketteki Merkür de halkı ilgilendiren geçmişe dönük bir takım konuları ön plana çıkartacaktır. Bu zaman diliminde girişimler bakımından iyi olmayabilir çünkü gecikmeler, aksaklıklar veya daha sonrasında iptaller gündeme gelebilir. Bu retro zamanlarında bazen yarım kalan projeler devam ettirilse de hepsi iyi sonuçlanmayabilir. Yaşayarak öğrenme dediğimiz durum özellikle retro tekrarlarında söz konusu olur.

Jüpiter de Oğlak burcunda geri hareket yapmakta ve 7. Evde ilerlemekte. Ortaklarla yapılmış sözleşmeler ve anlaşmalarla ilgili konular gündeme gelebilir. Burada fayda, fırsat, gelişim, zenginlik, para yönünde yapılmış ya da yapılacak girişimler söz konusu.

Satürn’ün 8. Evden gerilediği bir zaman dilimindeyiz. Banka sistemi, krediler, ekonomi, para konusunda sıkıntılar ve kısıtlanmalar olabilir. Satürn de 7. Eve Oğlak’a geri döndüğünde ki bu 2. Temmuz da olacaktır. Tekrar bir takım müttefiklerle ilgili konular ve sözleşmeler gündeme gelecektir. Bu zaman dilimi içinde daha sonradan bizi zor duruma düşürecek şeylerin altına girmemek gerekiyor. Bu sınırlanma ve kısıtlanmaya neden olabilir.

Gezegen Hareketleri

 

Plüton

Oğlak burcunda ilerleyen Plüton 25 Nisan 2020’de geri harekete başlayacak. Tutkular, derin benlik, odaklanma, konsantre olunan konular, dönüşüm ve değişimler ile ilgili geçmişe dönük bakış açısı ve düzenlemeler önem kazanacak.

25 Nisan’da 24 derece Oğlak burcunda geri hareket

4 Ekim’de 22 derecede Oğlak burcunda direkt hareket

Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün 23 Haziran 2020’de geri harekete başlayacak. İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.

23 Haziran’da 20 derece Balık burcunda geri hareket

29 Kasım’da 18 derecede Balık burcunda direkt hareket

Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs, 12 Ağustos 2019 ile 11 Ocak 2020 arasında 2 derece Boğa’ya kadar geri hareketteydi. 11 Ocak’ta ileri harekete geçti ve bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova için daha çok söz konusu. Özellikle haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak.

Uranüs 15 Ağustos’ta Boğa burcunda tekrar geri hareket edecek.

Satürn

Satürn 22 Mart itibarı ile Kova burcuna geçecek ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri harekete geçecek.

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

11 Mayıs’ta 1 derece Kova’da geri hareket

2 Temmuz Oğlak burcunda geri harekete devam

29 Eylül’de 25 derece Oğlak’ta direkt hareket

Jüpiter

Jüpiter 2 Aralık 2019 itibarı ile Oğlak burcuna geçti. Toprak grupları için önemli bir döngü içine girilmiş oldu. Oğlak burçları için 12 yıllık döngü zamanı geldi ve açılım yapabilecekleri bir zamanın içindeler.

Sorumluluk, düzen, iş, profesyonellik ile ilgili temalar daha çok ön plana çıkarken, önceki süreçlerde yapılan bir takım çalışmaların sonuçları da kendini göstermeye başlayacaktır.

14 Mayıs’ta 27 derece Oğlak’ta geri hareket

13 Eylül’de 17 derece Oğlak’ta direkt hareket

Mars

Mars 13 Mayıs – 28 Haziran arasında Balık burcunda olacak. Daha çok esnek ve adaptasyonlu olunan bir sürecin içinde olunacak. Duygusal hassasiyetler artabilir. İlişkilerde sevgi ve paylaşım kavramı ön plana çıkacak.

28 Haziran 2020 – 7 Ocak 2021 arasında uzunca bir süre Mars Koç burcunda kalacak. Bu süreç içerisinde de 9 Eylül 2020 – 14 Kasım 2020 arası Retro süreci gerçekleşecek.

Mars Koç burcunda yönetici konumundadır ve oldukça güçlü bir zamanında olacak. Bu zaman diliminde liderlik, girişimler, savaşım, mücadele, bazı tartışmalar ve kaoslar, hareketlilik, dışa dönüklük, dürtüler, hareketlilik, yenilikler, yeni başlangıçlar söz konusu olacak.  

Venüs

Venüs 3 Nisan – 7 Ağustos arasında İkizler burcunda olacak. Venüs’ün retrosu 13 Mayıs – 25 Haziran arasında olacak.

Venüs İkizler burcundayken sosyal anlamda hareket getirir. İletişim, bilgi alışverişi, türlü türlü konulardan konuşmak, hareketlilik, geziler ile ilgilidir. Venüs sosyallik, paylaşım, kendine bakım, çekicilik, sahip olunan değer ve beceriler ile ilgilidir. İkizler burcundayken çift kısmetlilik, ilişkilerde ikili durumlar, dedikodular ve bölünmeler gibi şeyler de getirebilir.

İkizler burcundaki Venüs’ün 13 Mayıs’ta yapacağı geri hareket ile ilişkiler ve özellikle ilişkilerdeki söz iletimleri ile ilgili geriye dönük çözümlemeler olacaktır. İlişkilerdeki değer duygusu konuları tekrar sorgulanabilir.

Merkür

Merkür 11 – 28 Mayıs arası İkizler burcunda olacak. Burada çok daha fazla işleklik ve hareket söz konusu olacaktır. Bilgileri birleştirmek ve ayırt etmek, okumalar yapmak, ticari faaliyetlerde girişkenlik, çevre ilişkilerinde aktif olmak söz konusu. Zihinsel çalışmalar yapmak, bir takım konuşmalar yapmak için aktif bir zaman fakat tartışmalara ve bölünmelere de dikkat etmek gerekiyor.

28 Mayıs’tan sonra Yengeç burcunda ilerleyecek Merkür burada daha çok içe çekilme, ilişkilerdeki hassasiyet, empati konularını gündeme getiriyor. Güvenlik ve ihtiyaçlar önem kazanacak. Aile, ebeveynler, koruma-kollama, besleyicilik, çevreye ilgi artımı olabilir. Garanti olan şeyler üzerine odaklanma ve bununla ilgili zihinsel faaliyetler artabilir. Doğru ve ölçülü olarak iletişimde kullanılan sezgiler önem kazanacaktır. İçe kapalılık, tam net olmayan konularda içsel olarak bir takım doğru olmayan yargılara varmak ve gereksiz ürkeklikler sakınılması gereken şeylerdir.    

Yengeç burcundaki Merkür 18 Haziran – 12 Temmuz arasında geri hareket yapacak. Bu süreçte geçmişe yönelik düzenlemeler, hatırlamalar, işlemlerde bir takım gecikmeler ve bağlantı ile ilgili problemler olabilir.

Ay Düğümleri

5 Mayıs’ta Ay Düğümleri burç değiştiriyor. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçecek. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.

Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay, Balık için önemli zamanlama. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde söz konusu olabilir.   

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Yengeç burcundaki Güneş Tutulması burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

Koç: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Boğa: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

İkizler: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.

Yengeç: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Aslan: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Başak: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Terazi: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Akrep: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Yay: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, dedektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Oğlak: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Kova: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Balık: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir