2 Mart 2018 Başak Burcunda Dolunay: Eldekiler ve İdealler

2 Mart 2018, Saat sabah 3:50’de Başak burcunun 11 derecesinde bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay haritası için İstanbul merkez alındığında 29 derece Yay, Ankara merkez alındığında 3 derece Oğlak burcu yükselmekte. Dolunay haritasında dikkat çeken açılanmaları ifade edersek bunlar, yakınlaşan Merkür’ün Venüs ile kavuşum açısı(sentez), Merkür’ün – Jüpiter’e yakınlaşan üçgen açısı(dengeli), yine Jüpiter ile uzaklaşan Mars’ın yaptığı kare açı(çatışmalı), uzaklaşan Venüs’ün Jüpiter ile üçgeni (dengeli), ve uzaklaşan Jüpiter’in, Plüton’a yarım üçgen (dengeli) açısı. Burada yakınlaşma ya da uzaklaşma durumu eylem açısından tetiklenme zamanını ifade etmektedir. Yakınlaşma eyleme giriş ve uzaklaşma da eylem zamanından uzaklaşmalardır. Az olsa da zamanlamanın etkisi sürer. 

Dolunay’ı ifade edersek, Ay ile Güneş’in aynı derecelerdeki karşıt burçlarda yerleşmesi zamanlarıdır. Bazı astrologlar Yeniay (iki burcun aynı derece kavuşması) zamanını bir başlangıç ve dolunay zamanını da bir varış sonlanma olarak görürler. Bu açıdan değerlendirildiğinde zıt açı ve zıt burçlar, daha sübjektif olarak içi dışı bir olan yani güneş ve ayın aynı burçta olduğu yeniay zamanına kıyasla daha objektif olunan, iki bakış açısının fark edildiği ve seçim yapılan zamanları ifade ederler. Yani yolculuk seçim ile devam etmek durumundadır. Dualiteden / zıtlıklardan oluşan yaşam, astrolojik döngünün de ifade ettiği üzere hep önümüze seçimler getirir. Bir olayın ne kadar süre tek düze gidebileceğinin zamanı ise değişken olabilir. Burada yap boz durumu söz konusudur. Mesela bir işe girersiniz ya da bir ilişkiye başlarsınız ve bu tutmaz, olmaz. Bozulan şeyin yerine yenisini kurmanız gerekecektir. Ta ki sağlam olanı tutturana kadar. İşte zaman döngüsü içinde yani olasılıklar evreninde böyle bir çok potansiyel vardır. Kısa süreçli yeniay dolunay döngülerinin önemi de budur. Bize mevcut durumla ilgili aynalama yapar, bir şeyler anlatabilir. 

Zaman bazen emin olmaları ve ilerlemeleri (kavuşum) ve bazen de duraksamaları ve karar vermeleri gerektirir. İşte bu duraksama ve karar verme ile ilgili açı zıt açıdır. Bu nedenle bu açıya Satürn açısı da denir. Yani en zor açıdır. Sizin ilerleyişinizi durdurabilir. Bir kişisel astrolojik haritadaki en zorlu durumlardan birini de sert gezegenler arasındaki zıt açılar meydana getirir. Danışmanlıklarda zıtlıktan kaynaklı kilitlerin açılması için farkındalık yaratmaya uğraşırım. Bu zıt açı almış gezegenlerin diğer açıları, onların yöneticilerin açıları gibi daha derin detaylar önem kazanır. Fakat tabi bir Dolunay haritası o an ki gökyüzünün resmidir ve yerinde durmaz devam eder. Bu bakımdan transit yorumlar zamanı anlamak ve kişisel açıdan da doğum haritamızda yerleşen gezegenlerin dereceleri ile anlam bulacaktır. Tabi daha da önemlisi bizim doğum haritamızda görülen eylemlerimizin eşzamanlılığıdır. Eylem yoksa bir etkileşim de söz konusu değildir. Daha önce de belirttiğim gibi eğer bir iş, bir ilişki, bir düşünce başlangıcı ya da karar noktasındaysanız bu transit gezegen hareketleri bilgi verecektir.  

En altta Dolunay’ın burçlara etkileri kısmında hem Ay konumuna hem de Güneş konumuna değindim. Güneş bilinçli seçimler ve cesaretli hareketler iken, ay burada daha güvenli alanımızı ifade etmekte. Güneş Balık burcunda olduğu için duyguları, sezgileri, hayalleri, yaratıcılığı, ilhamları ortaya çıkartacaktır. Ay Başak’ta olduğu için ilgili olduğu alanda detay, analiz, nesnel, somut şeylerle ilgili etkileşimleri ifade edecektir. Sizin de bunlar arasında dengeler kurmanız gerekebilir. 

Değişken burçların (ikizler, başak, yay, balık) 11. günü civarı doğumlular bu dolunayın ifade ettiği genel etkilerden daha çok etkileneceklerdir. Dolunay haritasında çoğunlukla 23 derecede Akrep’teki Jüpiter ile kurulan kontaklar ve diğer gezegenlerin de 23 derecede olması düşünüldüğünde ise öncelikle sabit nitelikli burçlar (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) ile birlikte diğer burçların 23. gününe yakın doğumluları ( – + 1 – 2 gün) daha çok etkileyebilir. Yine dolunay haritasında Akrep burcundaki Jüpiter ile olan etkilerin fazla olması ilişkili konularda artış meydana getirebilecektir. Çünkü temas açısından değerlendirildiğinde ağır hızdaki gezegenin, daha hızlı olan gezegeni etkilemesi söz konusudur. Jüpiter etkilerini biraz açalım. 

Jüpiter zenginlik ve şans ile ilişkilendirilmiş bir gezegendir. Böyle denilmesinin nedeni astrolojik bir doğum haritasındaki etki olarak gözlemlenen büyüteç etkisi ve geldiği alanı geliştirmesi, büyütmesi, açılımlar yaptırmasıdır. Tabi bu etkiler olumsuz şeylerin de büyümesi gelişmesi anlamına gelebilir. Örneğin astroloji bir haritada zorlu evlerden biri olan 8. Ev ile ilgili (Akrep burcunun doğal evi) bir Jüpiter, malefik dediğimiz Mars, Satürn ya da Plüton gibi sert mizaçlı gezegenler de varsa olumsuz etkileri artırabilir. Yani astroloji dualitiktir ve bir gezegen etkisi, bir burç etkisi ya da bir astrolojik evin etkisi hem iyi hem kötü manada işleyebilir. Fakat yorumlara bakıldığında Jüpiter sanki bir masal perisiymiş gibi şans ile ilişkilendiriliyor. Bu aynı eski çağlardaki insanların bilimsel olamayan bakış açısı gibi.  Astrolojiyi somut olarak daha iyi anlamak ve bir takım bilgilerin ardındaki gerçekleri çözümleyebilmek için eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, iyi gözlemci, deneyci olmak gerekiyor. İşte bu Dolunay’a uygun zıtlık konusundan da gelirsek bu durum Başak – Balık karşılıklı aksını da ifade etmektedir. 

Başak eleştirel, analizci, detaycı bir burçtur. İşlevsel ve uyanık halimizi ifade eder. Başak burcunun evi olan 6. ev de bu yüzden her türlü hizmet, çalışma alanı, işçilik, detay gerektiren işler, elle yapılan beceri gerektiren işler ile ilgilidir. Titiz, detaycı ve pimpirikli olması da genellikle onun kişisel bakım, sağlık, kimya gibi konularla ilgilenmesine neden olur. Balık burcu ise 12. Evin burcudur. Burada yine hizmet, sağlık konuları vardır fakat burası karşılıksız fedakarlık, psikolojik olan sağlık ile daha alakalıdır. Başak ve 6.ş ev için uyanıklık ve aşırı çalışma ile ilgili problemler varken, balık ve 12. Ev uyku ve hareketsizlik ile ilgili sorunları gündeme getirir. Tabi meditasyon yapacaksanız , dinlenecekseniz, dünyadan çekilecekseniz bu yine 12. Evdir. Tabi dünyadan çekilmek derken bu hapishaneye kapatılmak da olabilir, denizin ortasındaki bir fenerde görevli olmak da olabilir. Fakat bu her şeyden çekilmek balık burcunda tam tersi de olabilir yani tüm toplum ile kucaklayıp kendi benliklerini arkada bırakan bir çok politikacı, siyaset insanı da güçlü 12. Eve sahiptir. Özellikle başak ve balık burcunun evlerinden de bahsediyorum ki nesnel açıdan dünyada ne olarak bu konuların karşımıza çıktığını daha iyi ifade etmiş olayım. Dolayısıyla iki burcun da yerine göre hem olumlu hem de olumsuz özellikleri vardır. Başak daha benlik alanı ile ilgili bir burçken balık biz kavramı ile ilgilidir. Başak daha çok kişisel faydaya odaklanmışken, balık daha toplumsal bir faydaya odaklanmış olabilir. Başak daha mekanik, ölçen, hesaplayan bir bakış açısına sahipken balık daha sanatçı, şair kişilikli ve esnek bir yapıdadır. Biz kafamızı dinlendirmez ve hayaller kurmazsak iç sesimizi dinlemez ve bütünlüğümüze varamaz da sadece detaya odaklanırsak o olmaz, gerektiği yerde tam tersi hayattan kaçarsak ve hayata dahil olmazsak o da olmaz. 

Yine açıları ifade edersek, Merkür’ün Jüpiter’e yaklaşan üçgen açısı bu zamanlamada kendimizi bilgi açısından geliştirebileceğimiz fırsatlar yakalayabileceğimizi gösteriyor.  Tabi özellikle belirttiğim derecelerde doğum haritasında etkileri olanlar buna daha çok açıktır. İlgili konularda hareket ettiklerinde, her türlü eğitim, bilgi alış verişi, etkileşimi, bakış açısı genişlemesi ile ilgili nesnel somut durumlar yakalayabilirler. 

Merkür’ün Mars ile kare açılanması her ne kadar Merkür Balıkta’da olsa sakin bir ifadeymiş gibi görünse de Mars ‘ın Yay burcunda yaptığı açı ile daha pervasız , çatışmacı, aceleci bir şekle bürünebilir. Açılar her zaman gezegen burç kombinasyonundan daha önemlidir. 

Venüs Jüpiter açılanması sosyalleşme ve harcamalar bakımından etkileri ifade ediyor. Sosyalleşmeler, grup katılımları iyi fırsatlar getirebilir. 

Venüs’ün Mars ile kare açısı zamanlaması alma verme dengesini biraz gerilimli bir hale getirebilir bu dönem. İlişkilerde de çatışmalar olabilir. Buna ilişkiler kısmında detaylı ele alacağım.

Jüpiter’in Plüton ile açısı da etki altından uzaklaşmakta olan bir açı ve bu da bu dönem inanç, ortaya güç koyma ve dayanıklılık bakımından etkilerin açığa çıkabileceği bir zamanlamayı ifade ediyor. Hedefler doğrultusunda kararlılık önemli olacaktır. Tabi haritanızda temas ettiği derece ve yer önemli yine belirteyim. 

İlişkiler

İlişkileri ayrıca ele alırsak, Merkür ve Venüs’ün Mars ile kare durumları olduğunu görüyoruz. Bu gezegenlere göre belirttiğim gün doğumlular bu zamanlamada bir eyleme giriştiklerinde ilişkilerde gerilimler olabilecektir. Sert açılanmalar gerilenmeleri ifade ederler. Fakat burada da belirtilmesi gereken bir nokta şudur ki bu tip zamanlar ilişkilerin test olma zamanlarıdır. Ayrıca bir ilişkide gelinen durumlar ile ilgili yansımaları da ifade eder gökyüzü.  Bu açıdan ilişkilerde balık teması yoğun bir zaman dilimi olduğu için beklentiler ve idealler olabilir bir taraftan. Fakat balık ve başak aksını da unutmamak gerekiyor. Bu özellikle ilişkiler açısından elde olan ile ideal olanın ne olduğu konusudur. Doğamızın başak tarafı pratik düşünce ile ilgilidir. Balık tarafı ise daha üst hayaller ve beklentiler ile ilgili olabilir. Burada hayalleri fazla tutmanın daha sonrasında oluşturduğu hayal kırıklıkları ya da gereksiz detaylarla uğraşmanın getireceği gereksiz üzüntüler de söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Balık etkileşimi ile daha hassas, kırılgan ve geçirgen bir zamanlama olabilir. Merkür ve Ağır gezegen Neptün’ de balık burcunda ilerliyor. Dolayısıyla tükenmişlik, bırakmışlık, eksiklik, yoksunluk ile ilgili şeyleri anlatıyor gökyüzü. Bu bir bakıma teslim olmak bakımından ve başak ile de hani eldeki diyoruz ya aza kanaat getirmek ile ilgili. Fakat psikolojide de geçen bir şey vardır, zayıf hissediyorsanız eğer bu zamanda yaptığınız seçimlere dikkat etmeniz gerekir. Zayıf halinizde yapacağınız bir seçim sizi daha da zayıf hale getirebilir.

Arzuları ifade eden Mars ise Yay burcunda tam tersi bir bakış açısında rahat, geniş ve deneyimlemeci, maceracı etkileri ifade ediyor. Hem Balık hem de Başak burcuna ters bir ifadesi var. Su grubu balık ve toprak grubu başak burada birbirini tamamlayıcı etkileri ifade etse de Mars Yay konumu ateş elementi ifadesi ve gezegenin de ateş elementi koç bucunun gezegeni olması ile burada kendi ağırlığını koyuyor. Daha umursamaz, neşeli, umutlu, geniş, ne titiz detaycı ne de zayıf, kırılgan ve geçirgen etkilerde. Az’a kanaat etmez, büyük oynar, şansını dener bir gösterge. Dolayısıyla gökyüzü çelişkili bir zamanlamayı ifade ediyor olabilir. Bu da ilişkilerde kare açının da ifadesi ile fırtınalı ve dengesiz, çatışma halindeki durumları gösterebilir. Venüs Balık burcundaki ilişkilerdeki bağımlılık, şefkat, destek ve sevgi arayışı mars yay’daki özgür, vurdumduymaz, neşeli ve umutlu hal ile çatışmalı. Sanırım gökyüzünden yansıyan psikolojik halleri iyice belirtmiş olduk.   

Türkiye Astrolojik Haritası

Yay burcundaki Mars zorlu bir astrolojik ev olan Türkiye’nin Astrolojik haritasında 6. evinde ilerlemekte. Burasının askerleri ifade ettiği, yay burcunun yurtdışını ifade ettiğini ve Mars’ın da yine orduyu, fethi, ilerlemeyi, ağırlığını ortaya koymayı belirttiğini ifade edelim. Güneş Balık konumu Yay burcunun evi olan 9. evi işaret ediyor yine ve Ay da 3. Evde. Yani hem yakın hem uzak komşularımızla ilgili konularda bir takım birbiri ile zıtlaşan, kararsızlık getiren durumlar olabilir. Ayrıca eğitim, inanç, hukuk, iletişim sektörü, ulaşım, taşımacılık, ticaret ve medya ile ilgili konularda bir takım ortaya çıkacak olaylar ve gelişmeler bekleyebiliriz.  Bunların arasında hukuk ile ilgili konu daha da ağır basıyor hatta. Malum ki Mars’da Yay burcunda ilerliyor. Şu ara Barolar ile ilgili konuların gündemde olması ve şimdi düşününce daha öncesinde tespit ettiğim bir bilgi olarak Baro başkanı Metin Feyzioğlu’nun da doğduğu tarihe göre (saatini bilmiyorum) çıkan astrolojik haritada Mars’ının Yay burcunda olduğunu ifade edersem sanırım nasıl da hukuk ile ilgili eş zamanlılık olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Mars Yay burada hukuk ve adalet konusunu içine alan ve mücadele içeren bir durumu anlatıyor. Böyle bir zamanlamada Baro başkanı Metin Feyzioğlu’nun ön plana çıkması da tesadüf olmuyor çünkü evrendeki mekanizmaya göre öne çıkması gereken kişi o oluyor. Tabi ben astrolog olarak her şeye görünenin ötesinde frekans olarak da baktığım için burada Mars Yay’ı şahıs düzeyinde değil içerdiği anlam olarak ele alıyor ve düşünüyorum. Göklerin bize mesajı nedir? insanlarda tecelli eden frekansların mesajı nedir? Bu soruları anlamaya çalışıyoruz ve bunu yaparken de okurlarımıza danışanlarımıza bu bakış açısını anlatmaya gayret sarf ediyoruz. Anlaşılmalı ki insanlar aracılığı ile temsil edilen frekansları deneyimliyoruz aslında. Yani Astroloji, insanların et ve kemikten ibaret yapısının ardında frekansları olduğunu ifade ediyor bize. Tarihin bir çok noktasında aslında düşünceler, fikirler kanalıyla bir çok insan ile bağlantı halindeyiz. Tabi bunu anlamak için astroloji bilmek, insanların haritalarını incelemek, ardında neler olduğunu anlayabilmek gerekiyor. Herhangi bir durumda öne çıkan kişilerin o an haritaları tecelli etmiş ve ona o misyonu vermiştir. Diliyorum ki gökyüzünün yansıttığı ve insanlarda tecelli eden dili en iyi ve olması gerektiği şekilde alıp yaşamlarımıza tecelli ettirelim.

Yazımı burada dolunay’ın hem güneş hem ay konumu ile burçlarınızı nasıl etkilediği ile ilgili kısım ile noktalandırıyorum. 

Danışmanlık, iletişim ve sorularınız için astrologburakustun@gmail.com’a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz. 

ISAR CAP Danışman Astrolog

           Burak Üstün

Başak burcundaki Dolunay burcunuzu hangi alanda etkileyecek? (Güneş (öz burcunuz) ve yükselen burcunuz olarak okuyabilirsiniz):

Koç: Ay konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Boğa: Ay konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

İkizler: Ay konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Yengeç: Ay konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Yurtdışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler. 

Aslan: Ay konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet, lüks.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Başak: Ay konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Terazi: Ay konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Akrep: Ay konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Yay:  Ay konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Ay karşısındaki Güneş konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Oğlak: Ay konumu: Yurtdışı ya da uzun yolculuk, eğitim alanı, inançlar, düşünceler, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzaklarla ilişkiler

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Kova: Ay konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet, lüks.  

Balık: Ay konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler. 

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir