19 Nisan 2019 Terazi Dolunayı ve Burcunuz: Siyasi Arenada Hassas Dengeler!

19 Nisan 2019, Saat: 14:11’de Terazi’deki Ay ve Koç’taki Güneş konumları arası aksta 29 derecede bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay haritasında Aslan burcunun 23. derecesi yükseliyor ( =İstanbul, Ankara için 26. derece). Genel geometrik durum olarak an haritasındaki yükselen Aslan’a göre Terazi konumu 3. Evi, Koç konumu da 9. evi ifade eder. Bu da yine özellikle Aslan yöneticisi Güneş’in Koç konumu ile hukuk, adalet, yüksek eğitim, inançlar, öğretiler, yurt dışı, yabancı kültürle temaslar, global daha yüksek bir bakış açısı, medya, yolculuklar, eğitim gibi alanları etkiler. Ay’ın bulunduğu konum da yine her türlü sözlü-yazılı iletişim, çevre ilişkileri, ticaret ilişkileri, yine medya, yolculuklar ve eğitim konularını içine alır. Dolayısıyla iletişimin hızlanacağı, daha açık ve net durumların ortaya çıkacağı, karşılıklı ilişkilerin kurulacağı bir zamanlama olacaktır. Bu etkilerden en çok öncü burçların Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak son derecesine yani burcun son gününe yakın günlerde doğumlular etkilenecektir.

Burada Güneş Koç tarafı daha cesurca bireysel isteklerin üzerine gitmeyi ve bunları organize etmeyi, Ay Terazi tarafı ise ihtiyaçları, güvenliği ve ihtiyatlı şekilde ortaklaşa olacak durumları değerlendirmeyi ifade ediyor. Yazımın sonunda yine yükselen burcunuza göre Güneş ve Ay konumlarının hangi yaşam alanlarına etki ettiğini ve karşıtlık oluşturduğunu anlattığım kısmı okuyabilirsiniz.

Bu Dolunayın gerçekleşeceği derece olan 29. derece ise hiç şüphesiz Türkiye Astrolojik haritası için önemli bir dereceyi ifade ediyor. Türkiye Astrolojik haritasında dünya astrolojisine göre halkı ifade eden Ay, İkizler burcunda ve 29. derecededir. Ayrıca Türkiye Astrolojik Haritasında 10. ev Koç olarak siyasi anlamda hükümet edenleri, Terazi ise 4. evde muhalefet partilerini ifade ediyor. Türkiye Astrolojik Haritasında Terazi burcunda Merkür’ün, Mars’ın ve Satürn’ün bulunması burada gerçekleşen Dolunay düşünüldüğünde yine hükümet – muhalefet arası karşıt durumları ifade etmekte fakat burada bu 29 derece Ay konumuyla olan dengeyi ifade eden açılanma var.

Dolunaylar genel olarak olayların objektif olarak açıkça ortaya çıktığı zamanlardır. Anlaşmazlık, çekişme ya da tamamlanma konuları net olarak kendini gösterebilir. Bu Dolunay’da da en temel konu bizim ülkemiz açısından hükümet edenler ile muhalefet edenler arasında sürüncemede giden durumların netleşmesi ve ayrıca genel olarak ilişkiler, anlaşmalar konusunda olacaktır. Ülke açısından görünen durumları yazımın Türkiye Astrolojik Haritası başlıklı kısmında değerlendirmeye devam edeceğim. Şimdi süreçteki hareketlere bakarsak;

Bir süre evvel ki Merkür Balık retro sürecinde bir takım belirsizlikler ve yine net olmayan durumlar ortaya çıkmıştı. Bu Merkür retro sürecinde olan olaylar ile ilgili örnek verirsek bunlar yazılı, sözlü ifadeler, sözleşmeler, dalgınlıklar, alınganlıklardan kaynaklı konular, yanlış söz iletimi, örneğin hatalı fotokopi çekme ve bu tip tekrar eden düzeltilmesi gereken teknik işlerle ilgili konular, özellikle iletişimle yazımla ilgili teknolojik cihaz bozulması-tamir süreci vs. yine bu süreçte gördüğümüz hatalı oy kullanımı konusu, bunun tekrar sayım süreci gibi şeyler, ilişkilerle ilgili olarak gizli olan dışa vurulmayan duyguların, beklentilerin dışa vurulması vs. gibi konular örnek verilebilir.

Bu süreçte Balık burcunun ifade ettiği bilinç altı ve rüyalar kısmı da size kendi içinizde mesajlar verebilir ve hayatınızdaki bir takım şeyleri çözüp taşları yerine oturtabilirsiniz. Başak daha nesnel anlamda ve bireysel temizlikken Balık tarafı bunu daha ruhsal boyutta ve kolektif olarak ifade eder. Burada da hem kolektif bilinç dışı ile temas hem de bilinçaltı ile ilgili etkiler söz konusu. Burası rüyaları ve bilinçdışını ifade eder. O yüzden dinlenme ve uyku da önem kazanıyor bir noktada. Çünkü bir taraftan Bu Balık Yeniayından beri kendinizi tüketmiş ve yormuş olabilir, fedakarlıklarda da bulunmuş olabilirsiniz. Şimdi önümüzdeki süreçte Merkür’ün Koç burcuna geçişi ile birlikte hareketlilik artacak. Bu noktada Merkür sürecine tekrar bir bakalım.

Merkür 19 Şubat’ta retro öncesi gölge sürecine ve 5 Mart’ta retroya girdikten sonra 28 Mart’ta direkt hareket sürecine dönmüştü. Şimdi Retro sonrası gölge süreci ise 16 Nisan’da sonlanacak ve 17’sinde saat sabah 9:01’de de Merkür Koç burcuna geçecek. Son gölge alanından çıkma ve Koç burcuna geçme süreci içinde net olmayan şeylerin netleşmesi, adının konması ve artık sürüncemedeki şeylerden sonra konuların, olayların gaza basıp ilerlemesi süreci başlayacaktır.

Jüpiter Retrosu

Jüpiter 10 Nisan 2019 – 11 Ağustos 2019 arasında geri harekette kalacak. Jüpiter astrolojide genel olarak büyük resim, düyük düşünce, dolayısyla adalet, hukuk, yüksek eğitim, öğretmenler, doktirnler, felsefeler, din, inanç sistemleri ve yine büyüme, gelişme, açılma, rahatlama, zenginlik kavramları ile ilgilidir.

Bu süreç içerisinde bu belirttiğim konularda geriye dönüşler, eski dosyaların açılması söz konusu olacak. Ayrıca bu süreçte Jüpiter’İn bir takım olumsuz gölgeleri de törpülenecektir. Büyümeler, rahat hareket etmeler kötü değildir ama eğer size zarar veren abartılı süreçler ve sınırlanmamalar varsa bunların törpülenmesi sizin yararınıza olacaktır.

Jüpiter geri hareketi ile geçmişe dönük bir takım karşılaşmalar, şanslar, farkındalık kazanımları, fırsatlar söz konusu olabilir. Özellikle eğitim-öğrenim alanında geçmişte öğrendiğiniz şeyleri düşünmek ve düzenlemeler tekrarlar yapmak mümkündür. REtrolar genel oalrak bazı süreçlerin tekrar edilmesi, düzenlenmesi ve çözümlenmesi demektir. Retro bittikten sonra da tekrar her şeyin o retro öncesi koşullarla birleşmesi söz konusu olabilecek yani geçmiş olayları çözümledikten ya da geçici bazı fırsatları değerlendirdikten ve hayatınızda düzenlemeler yaptıktan sonra yeni bir yol tayini de retronun ardından direkt harekete geçişle ortaya çıkacaktır.

İlişkiler ve Kısmetler

İlişki/flört, paylaşım, cezbetme, değer verme, denge, dengelenme, ortaklık, zenginlik, keyif, konfor, sosyal ilişkiler yönünü ifade eden Venüs, Balık burcundaki yolculuğunu 20 Nisan saat 19:11’de sonlandırıp Koç burcuna geçecek ve 15 Mayıs saat 12:46’ya kadar burada kalacak. 17’sinde Koç burcuna geçen Merkür’le birlikte iletişim ve sosyallik alanında daha açık, net, girişken, dışa vuran etkiler ortaya çıkacaktır.

Koç burcundaki Venüs natal (kişisel) haritada sosyal ortamda, arkadaş grupları içinde öne çıkan, girişken, cesur, direkt, hızlı, sabırsız, dürtüsel, mücadeleci, rekabetçi kişileri tanımlar. Keyifleri aksiyon, liderlik etmek, riskli ve heyecan verici girişimler ile ilgilidir genel olarak. Dostlarına sevdiklerine karşı candan, sahiplenici ve sıcaktırlar. İlişkilerinde kontrolcü ve yönetme meylindedirler. Sosyal ortamda doğal ve açık bir ifadeleri vardır. Bu süreçte Koç etkililer sosyal topluluk içinde daha çok ön plana çıkacaklardır. İlişkiler açısından daha çok pırıltılı dikkat çekici bir zaman içine girebilirler. Diğer ateş grubu burçları Aslan ve Yay da bu etkiden olumlu etkilenecekler.

Yine Koç burcundaki Venüs, İkizler burcundaki Mars ile uyumlu bir ikilidir. Koç’un yöneticisi Mars olduğu için özellikle takip edecek yeniay zamanında ilişkilerde dışa vurum, iletişim, açıklık, yeni başlangıçlar, güçlü başlangıçlar için iyi bir zamanlama olacaktır. Özgürlüğü ve bireyliği de ifade eder bu hava ve ateş ikilisi. Koç ateşin ilk burcuyken, ikizler de havanın ilk burcudur ve 1. ve 3. burç olarak güçlü bir şekilde benlik tarafındadır başkalarından kolay etkilenmez.

Dolunay Koç-Terazi aksında olduğu için her türlü ilişkiler, anlaşmalar bakımından ön planda durumlar ortaya çıkabilir. İlişkide ne istediğiniz ve ilişkinin dengesi konusu ön plana çıkacaktır ve Mars İkizler ile açık cesur iletişim vurgusu da ön plana çıkacaktır. Özellikle Balık burcundaki yeniay ile gerçekleşen süreçten ve Merkür retro balık konumunu sürecinde daha pasifize ve kapalı etkiler vardı. İşte şimdi bu süreçte daha açık ifadeler ve bireysellik kendini gösterecektir. Kişisel arzularınıza/kendinize daha çok odaklanabileceksiniz. Dolayısıyla ilişkiler açısından daha netlik ortaya çıkacaktır, sürüncemede olan konuların adı konulacaktır.

Peki bu Venüs Koç – Mars İkizler zamanında ilişkilerde gerginlik olabilir mi? Belirttiğim gibi bireysellik, benlik, özgür ifade vurgusu fazla olacağı için tartışma ve çatışmaların olması hararetin artması da söz konusu olabilir bir taraftan. İşte bu Dolunay Terazi zamanı da bu süreç öncesinde ilişkilerle ilgili olarak düşünüp tartarak durumunuzu gözden geçirmekle ilgili bir zaman noktasını ifade ediyor.

Türkiye Astrolojik Haritası

Önemli bir zamanlamanın içerisindeyiz. Seçim belirsizlikleri yaşandı. Tekrar oy sayımına gidildi. Türkiye Astrolojik haritasında 10. Ev hükümet edenleri ifade eder ve yöneticisi Mars da transit olarak İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Daha önceki yazımda belirttiğim üzere hem Merkür retro konusunun da ifade ettiği hatalı oy kullanımları ve tekrar sayım konusu oldu hem de hükümet tarafında görünen Mars ile birlikte polis biriminin de ön plana çıkacağı bir faaliyet olacağını söylemiştim o da Büyük Çekmece’deki itiraz ve araştırma durumuyla gerçekleşti. Görüldüğü gibi sembolikler neden-sonuç ilişkilerini doğrular şekilde bir bağlantıyla astrolojik döngüsel sembolizmada görülmektedir. Karşıt durumda hareket eden mekanizmalar arasında etki-tepki durumları vardır, çeşitli hamleler vardır.

Astroloji olasılıklar içindeki seçimleri ifade eder. Hayatın içinde her daim karşıt kuvvetler yani bir dualite olduğu için en azından iki uca indirgenir şekilde olasılıklar söz konusudur. Şimdiki sürece baktığımızda da özellikle Ay terazi konumunda Dolunay gerçekleşirken Türkiye Astrolojik haritasındaki yerleşim olarak Merkür’ün, Mars’ın ve Satürn’ün Terazi konumunu görüyoruz. Ay’ın tarafı güvenlik, ihtiyat, politika ve denge ile ilgili alanda duruyor yani. Ülkenin kökünü ifade eden alanda Terazi’de bu üçlünün olması ve bunun içinde özellikle Satürn ile devleti ve yapıyı ifade eden demokratik hukuk devleti kökünün önemini ve bu yapı ile ilgili konuların da gündeme taşınabileceğini gösteriyor.

Dolunay haritasına bakarsak Türkiye Astrolojik haritasında 29. derecedeki ikizlerdeki Ay konumu, Dolunay derecesi ile bir taraftan üçgen (120 derece) bir taraftan da yarım üçgen (60 derece) dediğimiz uyumlu açıları gerçekleştiriyor. Yani siyaset alanında hükümet ve muhalefet partisinin karşı karşıya gelmesi fakat halk nezdinde bir dengelenme durumuna gelmesi. Yüzde elliye elli bir durum görünüyor ki son seçimlerdeki durum da aslında bunu ifade etmekte.

Yine an haritasındaki Aslan yükselen de Güneş Koç ve Ay Terazi konumlarına üçgen ve yarım üçgen uyumlu açı yapmakta. Yani bu belirttiğim Koç ve Terazi’nin geldiği alanlarda akış ve dengelenme durumu an haritasında da görünüyor. Bu işaretler genel olarak uyum ve ahenk ifade ettiği için çatışma ifade etmediği için sürüncemedeki tartışmaların da bir taraftan dengeye gelmesi ve uzlaşı olması şeklinde yorumlanabilirdi fakat Koç yöneticisi Mars tarafında değerlendirdiğimde Mars İkizler burcunda ve tam 12. derecede yer alıyor Dolunay haritasında ve bu konum da Türkiye Astrolojik Haritasının 13. Derecede Balık burcundaki Uranüs konumuna kare/gergin açı yapıyor. İşte bu konum hem işe ikizler burcu gölgesi ile bir takım ayrılıkçı sözlerin, ikililiğin, bölünmenin hem de Balık burcu gölgesi ile manevi duyguların istismarını ifade edebilir ki böyle bir fişekleme ortaya çıkarsa burada riskli bir gerginlik ortamı oluşabilir. Böyle olursa iyice laf atışmalarının,  kontrolsüzlüklerin, isyanların fitili tetiklenebilir.  Bu süreçte siyasi arenadaki kışkırtıcı olabilecek düşüncesizce yapılacak hareketlerin de sıkıntılara yol açabileceği açıkça görünüyor.

Görüldüğü üzere çeşitli olasılıklar söz konusu ve burada olumlu ifadesinde Terazi iş birliği ve ortaklaşa hareket dolayısıyla demokrasi demek ve Koç’ta dobra ve mert olmak ve gücü olumlu yönde kullanıp iyi liderlik etmek demek. Dileyelim ki bu süreçte halkımız için en iyi, en işbirlikli, barışçıl, dürüst, haktan ve demokrasiden yana olan bir süreç gelişimi olsun.

Danışmanlık, iletişim ve sorularınız için astrologburakustun@gmail.com’a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

 

Terazi burcundaki Dolunay burcunuzu hangi alanda etkileyecek? (Yükselen burcunuza göre okuyabilirsiniz):

Koç: Ay konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Boğa: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

İkizler: Ay konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Yengeç: Ay konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Aslan: Ay konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Başak: Ay konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet, lüks.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Terazi: Ay konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Akrep: Ay konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, dedikodular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Yay: Ay konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Oğlak: Ay konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Ay karşısındaki Güneş konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Kova: Ay konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim alanı, inançlar, düşünceler, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzaklarla ilişkiler

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Balık: Ay konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet, lüks.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir