19 Kasım 2021 Boğa Ay Tutulması ve Burcunuz: İlişkilerde ve İşlerde Sağlamlık ve Huzur Arayışı Zamanı!

19 Kasım 2021, Cuma günü, saat 10:57’de Boğa burcunun 27. derecesinde bir Ay Tutulması (Güneş karşıt konumda Akrep’te 27 derecede) gerçekleşecek. Ay Tutulması haritasında Oğlak burcunun 19. derecesi yükselmekte. ( =İstanbul, Ankara için 24. derece). Ay Düğümleri, 18 Ocak 2022’de Güney düğüm Yay ve Kuzey Düğüm İkizlerden,  Güney Düğüm Akrep ve Kuzey Düğüm Boğa konumlarına geçecek. İçinde bulunduğumuz süreçte Ay düğümleri yay ikizler aksında 1° 40’ derecede olduğu için derece yakınlığından dolayı Boğa’daki ilk tutulmayı meydana getiriyor.

Ay Tutulması nedir?

Bir Ay tutulmasında Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşerek Ay’ı kısmen veya tamamen kapatır. Bu olay eski çağlardan bu yana insanların dikkatini çeken bir olaydır. Ay tutulmasında, tıpkı Güneş tutulmasında da olduğu gibi Güneş, Dünya ve Ay aynı hizaya gelirler. Eğer bu sıralamada Ay ortada yer alıyor ve Güneş’i kapatıyorsa buna Güneş tutulması, ortada Dünya yer alıyor ve Ay’ı perdeliyorsa buna Ay tutulması adı verilir.

Gerçekleşecek Tutulmanın Türü

Astronomlar Ay tutulmalarını 3’e ayırmışlardır. Bunlar Yarı Gölgeli Ay tutulması, Parçalı Ay tutulması ve Tam Ay tutulması şeklindedir. Yarı gölge olan bölgeye penumbra, tam gölge alana da umbra adı verilir.

Parçalı dediğimiz tutulmalar, Dünya’nın oluşturduğu iki gölge alanından biri olan ve gölgenin dış tarafında yani yarı gölge kısmı ile iç karanlık gölge arasında gerçekleşen melez  tutulmalardır.

Tutulmanın Gözlem Yeri ve Saros Döngüsü Serisi

Parçalı bir ay tutulması, 19 Kasım 2021’de (Kuzey Amerika için 18 Kasım gecesinden itibaren) dünyanın çoğu için ayı karartacak. Çoğu konum, ayın %97’sinin Dünya’nın gölgesine girdiğini görecektir. Kuzey Amerika, tutulmanın tamamını görmek için en iyi konuma sahiptir.

Saros Döngüsüne göre değerlendirdiğimizde bu tutulmanın 126 nolu serinin 45. Tutulması olduğunu görüyoruz. 44. sü 9 Kasım 2003’de gerçekleşmişti. Yaşamınızda bu zaman diliminde olan olaylar varsa bununla ilgili bağlantılar tekrar kurulabilir. Bir sonraki olan 46. Tutulma ise 30 Kasım 2039’da gerçekleşecek.

Astrolojik Açıdan Tutulmanın Etkileri

Uranüs Boğa karşıt açılı Akrep Yeniayı’nın ardından yine Akrep Boğa aksında bir zamanlama yaşayacağız. Ay Tutulmaları güçlü Dolunaylardır. Burada enerji yükselmesi olur ve Yeniay civarı başlayan olayların sonucu ile ilgili durumlar kendini açığa çıkartır.  

Dolunayların insan sıvı sistemleri üzerindeki etkisi daha fazladır ve bu nedenle ruh halleri daha çalkantılı olabilir. Hislerle hareket etme durumu daha çok artabilir. Bu tutulma Boğa – Akrep aksında olduğu için kişisel mülkiyet, yetenek, değer ve bunun yanın sıra ortaklaşa olarak kazanım ve değer durumunun ne olduğu ile ilgilidir. Aynı zamanda kişisel ya da ortaklaşa borçlar, genel olarak ilişkilerdeki paylaşım konuları, maddi manevi destekler, miras ve cinsel paylaşım konusu ön plana çıkacaktır.

Boğa tutulması haritasında Jüpiter Kova konumunun  90 derecelik kare sert açı ve Plüton Oğlak konumunun 60 derecelik yarım üçgen uyumlu ve fırsat veren açıları söz konusu. Jüpiter ve Plüton zenginlik, şans, büyüme, güç ve kontrol ile ilgilidir. Bu zaman diliminde hem Jüpiter’in hem de Plüton’un 24 derece olduğunu görüyoruz. Plüton Oğlak konumu, 24° 46 derecede yer alarak Boğa Ay Tutulması derecesine daha yakın bulunuyor. Bu süreç kendine odaklanma, güç toplama ve ileriye yönelik planlar yapmak bakımından iyi olacaktır. Jüpiter açısının kare açı ile etkilenen aşırı tarafında abartmaya, büyütmeye dikkat etmek gerekiyor. Bu süreçte ekonomi, kazanç, üretme ve özgür hareket edebilme konuları dikkat çekecektir.

Sabit burçların (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) 24. – 27. günü civarı doğumlular (Burç başlangıç tarihinden itibaren) ve haritasında 24. – 27. derece civarında yerleşimleri olanlar bu tutulmadan daha çok etkilenecektir. Toprak elementi burçlar olan Boğa, Başak, Oğlak’lar da daha uyumlu etkiler alacaklar.

İlişkiler ve Kısmetler

Merkür, Venüs ve Mars, Ay Tutulması zamanında aynı burç konumlarında yollarına devam edecek.

Merkür 6 Kasım 2021 (01:35) ile 24 Kasım 18:37 arasında Akrep burcunda yer alacak.

Akrep burcundaki Merkür araştırmacı, derin, sorgulayıcı, perde arkasına sızan ve bunların yanı sıra kelimeleri kullanarak başkalarının alanına girmekten çekinmeyen, iğneleyen bir yapıdadır. Gücü tartar ve iğnelemesi ile iyileşme sürecini başlatır. Tabi negatif enerjiyi üzerine alması söz konusudur. Bundan çekinmez.

Akrep’teki Merkür süreci ile ilişkilerde daha derin, tutkulu, güç birliği içeren bağlar kurulabilir ve tıp, şifa, gizem alanları, metafizik, cinsellik ile ilgili konulara çekilme daha fazla olabilir.

Venüs 

Venüs 5 Kasım 2021 (13:44) ile 6 Mart 2022 (09.30) arasında Oğlak burcunda yer alacak. Bu süreç içerisinde 18 Aralık 2021 (13:35)  ile 29 Ocak (11:45) 2022 arasında duraksama ve durma süreci (İstasyon ve slow) hareketleri ile birlikte Retro süreci etkin olacak.

Venüs, yapacağı Retro hareketinden dolayı uzun bir süre Oğlak burcunda kalacak ve bu Oğlak burcu ile ilgili Venüs frekansı ve tarzı üzerinde uzun süre merkezleneceğiz. O bakımdan çok önemlidir.   

Oğlak burcundaki Venüs ilişkilerden yana daha ciddi, düzenli olma arayışındadır. Burada daha nesnel anlamda eleştirel ve titiz bir tutum da ortaya çıkar. Sosyallik ve güzellik anlamında sınırları ifade eder. Oğlak’taki etkiler daha çok kariyer ve ekonomiye yönlenmiştir. İlişkiler daha çok kurumsal bir anlaşma gibi görülme meylindedir.

Venüs Oğlak sürecinde maceracı, havai ya da geniş ve bol hareket etmek yerine ayağını yere sağlam basmak, tutarlı bir ilişkinin, değer duygusunun, elle tutulur olanın  ve kazancın peşinde olmak anlamına geliyor.

Venüs Oğlak ekonomik anlamda dikkatli olmayı ve tutumluluğu, sistemli ve düzenli olmayı ifade eder. Eşya alımlarında titizlik, seçicilik, harcamalarda dikkatlilik, ilişki seçimlerinde dikkatlilik ve ciddiyet ön plana geçebilecektir.

Mars, 30 Ekim (17:21) ile 13 Aralık (12:53) arasında Akrep burcunda olacak.

Akrep burcundaki Mars gücün toplanması, biriktirilmesi, güç birliği anlamına geliyor. Ortaklaşa işler ya da bireysel güç ile yönlendirmeler, manipülasyonlar daha çok artar.

Mars Akrep süreci İlişkiler açısından daha odaklı, kontrolcü bir zamanlama olacaktır. Bu süreçte güç, sahiplenme, tutku daha belirleyicidir. Burada Akrep’in yerde sürünen hali ile Kartal versiyonunu da hatırlamak gerekiyor. Üst ve yaratıcı bir irade, başkaları ile uğraşmak yerine kendi üzerinde çalışma yapar ve kendi gölge ve zayıf yönleri ile yüzleşerek en iyi sonuca varır. Diğer durumda insanların birbiri ile uğraşması söz konusudur. Bu süreçte gücün birleştirilmesi ve yönlendirilmesi ana tema olarak ortaya çıkacaktır. 

Özetle…

Venüs Oğlak ve Merkür, Mars Akrep konumları su ve toprak ikilisi olarak birbirileriyle uyumludurlar. İlişkilerdeki maddi manevi destekler, cinsel hayat konusu ön plana çıktığı gibi aynı zamanda daha gerçekçi ve düzenli bir ilişki bakış açısı bu süreçte iyice ortaya çıkacaktır. Sahiplenme ve odaklanma ve ciddi, düzgün davranışlar bu zamanlama sürecinde ilişkilerde ön plana geçecektir.    

Bu süreçte Jüpiter Kova konumunun 90 derecelik sert ve Plüton Oğlak konumunun uyumlu 60 derecelik etkileri ile ilişkilerde özgürlük, dostluk kavramı ile birlikte odaklanma ve sahiplenme teması beraberce kendini gösterebilecektir. Bu konularda dengeli olursanız ilişkilerden yana daha kısmetli bir süreç geçirebilirsiniz.   

Türkiye Astroloji Haritası

Boğa Ay tutulması Türkiye Astroloji haritasının Ay Boğa 11. Ev ve Güneş Akrep 5. Ev konumlarına geliyor. 15 Mayıs 2018’den bu yana Boğa burcunda hareket eden Uranüs konumu ile ilgili olarak ekonomik sarsıntı konusundan bahsetmiştim. Bu süreçte de gerek üretim, gerek ithalat bakımından kaynaklarla ilgili durum kendini iyice gösterecektir. Uranüs Boğa konumu ayrıca gelişkin demokratik anlayışlar, bilimsel ilerlemeler, ekonomi ve üretim stratejileri açısından önemli bir farkındalık dönemidir.

Türkiye Astroloji haritasında Güneş, Jüpiter ve Venüs Akrep burcunda yer alıyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey eldeki hazır kaynakların harcanması konusu ile ilgilidir. Ekonomik açıdan zayıflama ve sarsıntı, hem yerli üretimin zayıflaması, hem kredi bulma sorunu, hem yabancı yatırımlar, hem de bu hazır kaynakların ve vergi ile ilgili gelirlerin doğru yönlendirilememesi ile ilgili olabilecektir.  

Gezegen Hareketleri

Plüton

Oğlak burcundaki Plüton, 27 Nisan 2021 – 5 Ekim 2021 arasında geri harekette olacak.

Bu süreçte ilişkiler ve projeler tekrar değerlendirme altına girecektir. Odaklanılan iş konuları bakımından önemli bir düzenleme ve gözden geçirme dönemi olacaktır.

Öncü burçlar olan Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak’lar bu gerilemeden daha çok etkilenecektir.

Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün 28 Kasım 2020’de tekrar ileri hareketine başladı. 25 Haziran 2021 – 30 Kasım 2021 arasında geri harekette olacak.

İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar, yanılgılar ve aldatıcı durumlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.

Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs 15 Ağustos 2020’de başladığı geri hareketini 13 Ocak 2021’de sonlandırdı.

Bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova’da kendini gösterebilecek. Genel olarak da haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak. Ekonomi ve özgürlük teması burada ön planda olacaktır.

Zihinsel değişimler ve sıçramalar, sisteme daha dışarıdan bakış Uranüs ile ilgilidir. Uranüsyen etkilerdekilerin elektrik yüklerine daha dikkat etmesi ve yönlendirmesi gerekir. Özellikle belirttiğimiz sabit burçlarda yerleşimleri olanlar.

Uranüs, 19 Ağustos 2021 – 18 Ocak 2022 arasında geri harekette olacak.

Satürn

Satürn 22 Mart 2020 itibarı ile Kova burcuna geçti ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri hareket yaptı ve 1 Temmuz’da Oğlak burcuna dönerek geri hareketine devam etti.

Satürn 17 Aralık 2020 – 7 Mart 2023 arası ise tamamen Kova burcunda yer alıyor.

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

Kova burcundaki Satürn 22 Mayıs 2021 – 10 Ekim 2021 arasında geri harekette olacak.

Jüpiter

Jüpiter 19 Aralık 2020 – 14 Mayıs 2021’de Kova burcunda olacak ve ardından Balık burcuna geçecek. Balık Burcundaki Jüpiter 20 Haziran’da geriledikten sonra Temmuz 28’de tekrar Kova burcuna dönecek ve 17 Ekim 2021’de direkt hareketine döndükten sonra 29 Aralık 2021’de tekrar Balık burcuna geçecek.

Kova burcunda olduğu süreçte teknoloji, elektrik, elektronik ile ilgili konular, sosyallik, grup çalışmaları, topluluklar ile ilgili konular, sosyal paylaşım siteleri, organizasyonlar, bilimsel anlamda ilerlemeler ve keşifler, düşünsel aydınlanmalar, devrimler ile ilgili gelişmeler getirebilir.

Jüpiter 14 Mayıs’ta Balık burcuna geçiyor. Burada hayaller, yaratıcılıklar, tasarımla ilgili konular, manevi ve mistik konular, sevgi paylaşım konuları ön plana çıkacaktır.

Olumsuz gölge etkilerde aldanmalar, aldatıcılar, topluma masal anlatan, gerçeklikten çıkan kişilerde bir artış ve ön plana çıkma olabilir. Ayrıca Balık bağımlılıklarla da ilgilidir. Burada metafizik ve hayali temalara bağımlılık olabildiği gibi, zararlı bağımlılık yapıcı keyif verici maddeler de aynı kapsamdadır.

Jüpiter Balık’ın iyi etkisi arınma ve meditasyonla olacaktır. Buna dikkat etmek gerekiyor.

Jüpiter ruhsal tekamül anlamında şansı ve bolluğu iyi arınanlara, doğru bağ kuranlara, fedakar olanlara ve sevgi insanlarına getirecektir. Dünyevi anlamda da yaratıcı ve tasarımcı girişimler bolluk getirebilecektir. Bu zaman aralığında Jüpiter, Balık konumunda ilk provasını yapacak ve getirileri ile ilgili veriler ortaya çıkacaktır.

21 Haziran’da Balık burcunda geri hareketine başlayacak Jüpiter, 28 Temmuz’da Kova burcunda geri hareketine devam edecek. 17 Ekim’e gelindiğinde tekrar direkt hareketine dönecek ve 29 Aralık tarihine kadar Kova burcunda kaldıktan sonra tekrar Balık burcuna geçecek.

Mars

Mars, 30 Ekim (17:21) ile 13 Aralık (12:53) arasında Akrep burcunda olacak.

Akrep burcundaki Mars gücün toplanması, biriktirilmesi, güç birliği anlamına geliyor. Ortaklaşa işler ya da bireysel güç ile yönlendirmeler, manipülasyonlar daha çok artar.

Mars Akrep süreci İlişkiler açısından daha odaklı, kontrolcü bir zamanlama olacaktır. Bu süreçte güç, sahiplenme, tutku daha belirleyicidir. Burada Akrep’in yerde sürünen hali ile Kartal versiyonunu da hatırlamak gerekiyor. Üst ve yaratıcı bir irade, başkaları ile uğraşmak yerine kendi üzerinde çalışma yapar ve kendi gölge ve zayıf yönleri ile yüzleşerek en iyi sonuca varır. Diğer durumda insanların birbiri ile uğraşması söz konusudur. Bu süreçte gücün birleştirilmesi ve yönlendirilmesi ana tema olarak ortaya çıkacaktır. 

Venüs 

Venüs 5 Kasım 2021 (13:44) ile 6 Mart 2022 (09.30) arasında Oğlak burcunda yer alacak. Bu süreç içerisinde 18 Aralık 2021 (13:35)  ile 29 Ocak (11:45) 2022 arasında duraksama ve durma süreci (İstasyon ve slow) harketleri ile birlikte Retro süreci etkin olacak.

Venüs, yapacağı Retro hareketinden dolayı uzun bir süre Oğlak burcunda kalacak ve bu Oğlak burcu ile ilgili Venüs frekansı ve tarzı üzerinde uzun süre merkezleneceğiz. O bakımdan çok önemlidir.   

Oğlak burcundaki Venüs ilişkilerden yana daha ciddi, düzenli olma arayışındadır. Burada daha nesnel anlamda eleştirel ve titiz bir tutum da ortaya çıkar. Sosyallik ve güzellik anlamında sınırları ifade eder. Oğlak’taki etkiler daha çok kariyer ve ekonomiye yönlenmiştir. İlişkiler daha çok kurumsal bir anlaşma gibi görülme meylindedir.

Venüs Oğlak sürecinde maceracı, havai ya da geniş ve bol hareket etmek yerine ayağını yere sağlam basmak, tutarlı bir ilişkinin, değer duygusunun, elle tutulur olanın  ve kazancın peşinde olmak anlamına geliyor.

Venüs Oğlak ekonomik anlamda dikkatli olmayı ve tutumluluğu, sistemli ve düzenli olmayı ifade eder. Eşya alımlarında titizlik, seçicilik, harcamalarda dikkatlilik, ilişki seçimlerinde dikkatlilik ve ciddiyet ön plana geçebilecektir.

 

Merkür

 

Merkür 30 Ağustos (08:10) – 6 Kasım 2021 (01:35) arasında uzun bir süreç Terazi burcunda kalacak. Merkür bu süreç içerisinde 27 Eylül Saat 08:11 ile 18 Ekim Saat 18:17 arasında Retro hareketini yapacak.

Terazi burcundaki Merkür iletişimlerle ilgili daha politik ve barışçıl tutumu ifade ediyor. Sosyal geziler, sanat meyli, ilişkilerde uyum arayışı olacaktır. Ortaklıklar ile bağlantılar, denge ve uzlaşı arayışı ön planda olacaktır.

Retro sürecinde geriye dönük bağlantılar, toparlamalar, düzeltmeler olabilecektir. Bir takım kararsız durumlar daha çok kendini gösterebilecektir. Hamle yapmak için iyi bir zaman olmamakta. Süreci takip etmek ve beklemek yerinde olacaktır. Terazi istişare ve karşılaştırma sürecini de ifade eder. Dolayısıyla Retro süreci bu daha fazla hissedilebilir ve süreç sonuna kadar belirginliğin zor olması söz konusu olacaktır.

Merkür 6 Kasım 2021 (01:35) ile 24 Kasım 18:37 arasında Akrep burcunda yer alacak.

Akrep burcundaki Merkür araştırmacı, derin, sorgulayıcı, perde arkasına sızan ve bunların yanı sıra kelimeleri kullanarak başkalarının alanına girmekten çekinmeyen, iğneleyen bir yapıdadır. Gücü tartar ve iğnelemesi ile iyileşme sürecini başlatır. Tabi negatif enerjiyi üzerine alması söz konusudur. Bundan çekinmez.

Akrep’teki Merkür süreci ile ilişkilerde daha derin, tutkulu, güç birliği içeren bağlar kurulabilir ve tıp, şifa, gizem alanları, metafizik, cinsellik ile ilgili konulara çekilme daha fazla olabilir.

Ay Düğümleri

5 Mayıs 2020’de Ay Düğümleri burç değiştirdi. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçti. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.

Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay Balık için önemli zaman. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde gerçekleşebilecektir.

Danışmanlık, ve eğitim için astrologburakustun@gmail.com‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.


Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz:

https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Boğa burcundaki Ay Tutulması, burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

(Ay Tutulması Ay Boğa ve Güneş Akrep konumları arasında olacak. Ay hassasiyetleri, güvenlik ve ihtiyaç tarafını ifade ederken, Güneş bilinç ve özgüven geliştirmeyi, konuların görünür olmasını ifade eder).

Koç: Ay konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Boğa: Ay konumu: Kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

 

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

 

İkizler: Ay konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Yengeç: Ay konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontane, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

 

Aslan: Ay konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Ay karşısındaki Güneş konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

 

Başak: Ay konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim alanı, inançlar, düşünceler, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzaklarla ilişkiler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

 

Terazi: Ay konumu: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb. , keyfiyet.

Akrep: Ay konumu: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Ay’ın karşıtındaki Güneş konumu: kendi eli ile girişilen, başlatılan işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Yay: Ay konumu: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Oğlak: Ay konumu: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontane, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Kova: Ay konumu: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Balık: Ay konumu: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

 

Ay’ın karşısındaki Güneş konumu: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın ve medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir