19 Ekim 2017 Terazi Burcunda Yeniay ve Burcunuz: Tamam mı Devam mı?

19 Ekim 2017, Saat 22:12’de Terazi burcunun 26 derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında Yengeç burcunun 6. Derecesi yükseliyor. Bu Terazi yeniayı  karşısına tam da 26 derecedeki Koç burcundaki retrograde durumdaki (geri hareketteki) Uranüs’ü alıyor. Yani geçmişe bir dönüş yaşayabilirsiniz özellikle bağlantılarınız açısından. Ayrıca derece olarak ilerisinde de kalsa 23 derecedeki Yay burcundaki Satürn ile bir sextile 60 derece uyumlu açısı da görülüyor. Satürn sınırları, otoriteyi, kuralları, disiplini, düzeni ifade ederken, Uranüs sınırları kaldırmak isteyen, bağımsız, özgür, reformist etkiler ile ilgilidir. Aşırı özelliklerinde isyankar ve marjinal bir ifadeye bürünür. Uranüs sıçramalarla, ani kurulan bağlantılar ya da kopmalarla da ilgilidir. Bilimi, teknolojiyi, interneti, grupların birbiri ile bağlantısını, elektriği, sosyal ağları, zihinsel kolektif sezgileri, heyecanı, mucitliği, buluşları da ifade eder. Burada koç burcunda olması ve terazi Yeniayını karşısına alması, beklenmedik sürpriz olayları ifade ediyor. İş, ev, ilişki gibi olsun hayatınızda bir takım değişimler olabilir. Özellikle öncü burçların (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak) 26. Gününe yakın doğumlular ya da bu 26 derecede gezegenleri olanlar bundan daha çok etkileniyorlar. Yeniay haritasında Ay tarafından yönetilen Yengeç burcunun yükselmesi de bu dönem içinde hassasiyetlere, eve ve yuva ile ilgili konulara işaret etmekte.

Yeniaylar yeni süreçlerin başlangıçlarıdır. Burada bir tohumlanma söz konusudur. Eril ve dişil ifade olan Güneş ve Ay bir araya gelir ve bu tip zamanlarda bakış açısı subjektif olur. Koç burcu ile ifade olunan 0 derece başlangıç açısını ifade eder Yeniaylar. Yani burada eril ve dişil tarafımız, gelecek ve güvenlik ile ilgili tarafımız belirli bir konuya odaklanmış bulunuyor.  Burada da konu ilişkiler ve uzlaşılar üzerinedir. Terazi birebir ve sosyal ilişkilerle ilgili burçtur. Burada ben kavramının yerine sen ve biz kavramı vardır. Daha kolektif ve sosyal davranışlar söz konusudur. Fakat bu haritanın da gösterdiği üzere bu zamanlama da Uranüs Koç’un ifade ettiği “ben” ve “özgürlükçü / reformist” tarafımız devreye giriyor sert bir açı ile ki burada bir takım ani kararlar söz konusu olabilir. Bir takım ilişkilerle ilgili ani başlangıçlar ya da kopmalar, kurulan ilişkiler ve anlaşmalar ya da hayatımızda ani yer değişiklikleri gibi hareketler olabilir. Bunu biraz açalım.

Güneş / Ay kavuşumunun yani Yeniay’ın karşısında Uranüs olması daha çok yine ilişkilerle ilgili, karşımızdan aldığımız bir başkasından etkilendiğimiz, bir başkası nedeniyle olan durumları da ifade eder. 180 derecelik karşıt açı yine Terazi burcunun alanı ile ilgilidir. Karşılıklı ilişki söz konusudur. Burada Terazi burcunun ifade ettiği sosyal uyumluluk ile politik olmak ile daha ben tarafımız ve özgürlükçü, bireysel yönümüz çakışmakta. Hayatımızda ani değişim ve geçişler söz konusu olabilir ve zorlanmalar da söz konusu olabilir. Çünkü 180 derecelik açı, açı anlamı olarak Satürn gezegenine karşılık gelen zorlayıcı bir açıdır aynı zamanda. Fakat belirttiğim gibi Satürn gezegeni ile uyumlu açılar bazı konuları disipline etmek, düzenlemek ve gerçekçi hareket etmek için bu zaman diliminde uyumlu bir konumda duruyor. Ne var ki açı geçtiği için çok da etkin bir durumda değil onu da belirtelim ama yine de Yay daki Satürn ve Güneş / Ay terazi konumu hava ve ateş elementi olarak uyumlu bir mesafede duruyorlar ve yine Satürn bu zaman diliminde Ay düğümlerine uyumlu açı yapmakta. Kuzey düğüm Aslan ile benlik tarafında kaydedeceğimiz gelişmeler ve Güney düğüm Kova ile daha zayıf durumda kalan grup faaliyetleri ve kolektif, sosyal alanımız söz konusu. Burada şöyle bir durum var. Uranüs de kova burcunun yöneticisidir modern astrolojide ve 11. Ev ile ilgilidir. Burada gruplar ile ilgili durumlarda ki – Terazi de sosyal birlikteliği, ortaklıkları ifade ediyor- bir takım zorlanmalar, ayrılmalar, kopmalar söz konusu olabilir. Fakat Hem Uranüs’ün Koç’taki konumunun hem de Satürn’ün Yaydaki konumunun düğümlere yaptığı açılar bu durumu biraz daha dengeliyor. Koç burcundaki Uranüs bağımsız ifadeyi desteklerken, Yay burcundaki Satürn uyumlu etkisinde düşünsel açıdan daha derin, sağlam, tutarlı, disiplinli bir bakış açısı ortaya koyar. Yani bir takım gruplarda ve birlikteliklerde dağılma tehlikeleri de olabilir bir şekilde bunlar ayakta da kalabilirler. Bu süreçte ilişkilere bağımsızlık ve özgür alan ile birlikte uzlaşı ve dengeleme gerekiyor.   Bir de şöyle ki bu dönem Jüpiter Akrep burcuna geçti. Satürn Yay’ın dispozitörü burada Jüpiter Akrep oluyor ki Akrep kolektif güç birliğini de ifade eder. Yani gruplar ve birliktelikler  açısından güç birliği de söz konusu. Fakat Akrep etkisi kolektiften ziyade benlik açısından güç ifade eden şekilde kendini ifade eden durumlar olarak kendini gösterirse burada daha fazla güç çekişmeleri de söz konusu olabilecektir. Özellikle Jüpiter’in Akrep burcuna giriş yani İngress dediğimiz haritasında da Güneş Plüton kare açısı görülüyordu ve Terazi Güneş ile bu açıyı yapıyordu. Yani Jüpiter akrep kendi süreci içinde biraz güç çatışmalarına da sahne olabilecektir. Plüton sert açıları ile birlikte ya hep ya hiç, sahiplenme ya da bırakma durumunu ifade ediyor. Bu süreçte ilişkiler açısından böyle bir motifin de söz konusu olduğunu belirteyim. Tabi nihayetinde Jüpiter Akrep ortak yeteneklerin, kaynakların en iyi şekilde ve akıllıca  kullanımı gibi anlamlara geliyor. Bu da özellikle zorluklar karşısında ortak dayanışma ve güç birliği demektir. Yani ilişkilerde ne kadar iyi bir yönetim olursa bu Jüpiter Akrep’in iyicil tarafı da o kadar iyi olabilecektir.

Ayrıca burada Mars’ın konumu da önem kazanıyor. Bir süre evvel Satürn’e kare açı yapan mars sert açısına uzaklaşarak devam ediyor. Katı tutumların, mesafelerin, sınırların da olumsuz sonuçlar getirebileceğini görüyoruz. Fakat bazı sınırlamalar da bizim elimizde olmadan hayatın içindeki matematikten dolayı kaderi şekilde olabilir. Satürn Mars kombinasyonları harekete blokaj getiren, sınırlayan, iyimserliği azaltan etkiler getirebilir. Tabi diğer taraftan bir şekilde işe odaklanmak, kendini yormak, yıpratmak, mücadele etmek, inşa etmeye çalışmak gibi çeşitli anlamlar da getiriyor bireysel yaşantımıza ve burada hem eksi hem artı olabilecek durumlar da söz konusu. İşte bu dönem biraz zorluklarla barışık olmak ve iyi hayat yönetimi gerekiyor. Yine bir diğer etkileşim olarak burada en dikkat çekenlerden biri Uranüs ile Satürn’ün aralarında kurduğu uyumlu üçgen açısıdır. Özellikle bu süreçte sert açılanmalara rağmen bir taraftan hem iş yaşamımız, sorumluluklarımız, düzenimiz açısından hem de benliğimizi, bireyselliğimizi, özgün kimliğimizi ifade etmek açısından daha uyumlu hareket edebileceğimiz bir süreçte olabileceğimizi gösteriyor.

Venüs’ün Terazi burcuna geçmesi ise (14 Ekim 2017 – 7 Kasım 2017) ilişkilerdeki dengenin önem kazanacağını gösteriyor. Yine burada Güneş, Ay ve Venüs’ten oluşan bir stelyum (gezegen toplanması) dediğimiz durum söz konusu fakat karşısında konumlanmış ağır gezegen Uranüs burada daha baskın eder konumda duruyor. Venüs Terazi ilişkilere ahenk, denge, yer vericilik, kalite, güzel sosyal ortamlar, uzlaşıcı diyaloglar katan, daha politik olan, tartarak hareket eden barışçıl bir tarzdır ve naiftir. İlişkilerimizi de dengelemeye çalıştığımız, tartmaya çalıştığımız ve daha kaliteli olana yöneldiğimiz bir zaman dilimi olabilir. Bu zaman diliminde daha çok yansımalar alabilir ve aynalanabiliriz. Bir şeyleri kıyaslamak açısından da olumlu bir dönem olacaktır ve Terazi hava elementi olarak daha bağımsız bir yaklaşım getirecektir ilişkilere ve flörte bakış açımıza. Fakat ne var ki bu yeniay haritasında her hangi bir diğer gezegen ile açılanma yapmamakta. Yani yön bulmak açısından bu zaman diliminde biraz zorlanabiliriz ilişkiler açısından. Açısız bir Venüs kendi kafasına göre de hareket edebilir. Başına buyruk kalıyor. Tabi ama bir süre sonra mesela 26 Ekim’de Plüton ile bir kare sert açı gerçekleştirecek. Bu zaman diliminde de ilişkilerde biraz tutkular ile hareket etmek, daha yoğunlaşmak, odaklanmak söz konusu olacaktır.

Yazımı Terazi burcundan geçen Ay’ın, burcunuzu hangi yaşam alanından  etkilediği konusu ile noktalıyorum. Görüşmek üzere…

Danışmanlık, iletişim ve sorularınız için astrologburakustun@gmail.com’a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve bireysel danışmanlık kısmından daha detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

ISAR CAP Danışman Astrolog
Burak Üstün

Terazi burcundaki Ay sürecinin burcunuza etkilediği alanlar: (Güneş (öz) ve yükselen burcunuz olarak okuyabilirsiniz.)

Koç: Ortaklık, eş, yakın arkadaş ile ilgili konularınız aktive olabilir. Barışçıl, yer veren, sosyal, naif eş ya da yakın arkadaşlar ile tamamlanmak, beraber hareket etmek durumunuz olabilir. Bu zaman içinde daha uzlaşıcı olabilirsiniz. Kendinizi başkalarından gelen şartlara bırakma durumunuz olabilir.

Boğa: Çalışma hayatınızda ortak faaliyetler içine girebilir daha sosyal hareket edebilir ve diyaloglar kurabilirsiniz. Kişisel bakım, estetik konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. İş – hizmet konuları ve sağlık ile ilgili konular aktive olabilir.

İkizler: Aşk hayatınız, yaratıcılığınız kendinizi gösterişiniz ile ilgili konularda aktive olabilirisiniz. Çocuklarla ilgilenebilir, spor, hobi ve eğlence faaliyetlerine yönlenebilirsiniz. Daha fazla risk alabilirsiniz.

Yengeç: Aile, ev ve içsel hayatınız ile ilgili konularda aktive olabilirsiniz. Yakın olduklarınızla daha çok sosyallik, iletişim söz konusu. Daha yapıcı ve barışçı bir yapı canlanabilir içinizde.

Aslan: Yakın çevreniz, iletişim, eğitim, zihinsel işler, bağlantılarınız ile ilgili konular aktive olabilir. Kardeş ve ya yakınlarınızla daha çok iletişim halinde olabilir ve sosyalleşebilirsiniz. Alım satım anlaşma sözleşme gibi konular ortaya çıkabilir.

Başak: Maddi konular, yetenekleriniz, üreticiliğiniz, kaynaklarınız ile ilgili aktive olabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizde artış olabilir. Kişisel yeteneklerinizi daha fazla ortaya çıkartabiliriniz. Harcamalar ve lüks meyliniz artabilir. Sosyal yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.

Terazi: Kişisel duruşunuz, görünümünüz, imajınız ile ilgili konular aktive olabilir. Anneniz ve yakın kişilerle beraber hareket edebilirsiniz. Beslenme ve bakım konularına yönlenebilirsiniz. İlişkilerde başlatıcı konumda olmanız ve iletişimler kurmanız mümkün. Uzlaşıcılık da öne çıkabilirsiniz. Ortaklık, tamamlanma ve yakınlık ihtiyacınız ön planda olabilir.

Akrep: Daha çok kolektif etkiler ile ilgili olabileceğiniz bir dönem içinde olabilirsiniz. Sessizlik ve hayaller etkin olabilir fakat kontrolsüz durumlarda söz konusu. Çok edilgen olmanız zararlara uğramanıza yol açabilir. Hizmet ve fedakarlık yapabilrisiniz fakat gizli kapaklı işlere dikkat edin. Kontrol dışı ve görmediğiniz durumlardan kaynaklı problemler olabilir.

Yay: Arkadaş çevreniz, dost gruplarınız, dahil olduğunuz organizasyonlar ile ilgili faaliyetler gündeme gelebilir. Arkadaşlarınız ile birlikte faaliyetler içinde bulunmak sosyal olmak ilişkiler kurmak mümkün. Arkadaşlarınızla ilgili daha çok anlayışlılık geliştirebilir ve sosyal ilişkilerinizde daha politik de olabilirsiniz.

Oğlak: Kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuz ile ilgili konular aktive olabilir. Kariyeriniz ile ilgili bir takım toplantılar, sözleşmeler, anlaşmalar mümkün. Daha esnek, barışçıl, uzlaştırıcı rollerde yer alabilirsiniz.

Kova: Uzak yollar, akademik konular, yabancılarla ilişkiler konusunda aktive olabilirsiniz. İnançlarınız , düşünceleriniz de şu zaman diliminde daha barışçıl ve uzlaşıcı yönde hareket edebilir. Eğitim konuları ile ilgili temaslar kurabilirsiniz.

Balık: Ortaklaşa kaynaklar, başkalarından gelen gelirler ve ortak sahip olunan değerler konusu aktive olabilir. İlişkilerinizdeki paylaşım konuları daha ön plana çıkabilir. Partneriniz söz konusu ise onun sosyal çevresi ile ilgili konular ve sahip oldukları gündeme gelebilir.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir