16 Nisan 2018 Koç’ta Yeniay ve Burcunuz; Yeni için Girişim ve Bağlantı Kurma Zamanı

16 Nisan 2018, sabaha karşı 4:57’de Koç burcunun 26. derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında Balık burcunun 16. derecesi yükseliyor (=İstanbul, Ankara için 23 derece Balık). Dikkat çekici olarak Koç burcundaki Yeniay derecesi yine Koç burcundaki Uranüs’e yakın derecede ve yaklaşan bir kavuşum yapıyor. Yine Yeniay derecesine 5 derece kadar mesafe ile dik açı yapan Oğlak burcundaki Plüton konumu da var. Yükselen derecesi ise Neptün’e yakın derecelerde bulunuyor ve uzaklaşan bir kavuşum içinde. Kadrant ev bölümleme sistemine göre (yükselen derecesi ile ev girişi başlayan ve her ev girişinin kendine göre derece aldığı ev bölümleme sitemi) bakıldığında Neptün’ü ait olduğu yerde yani yönetici olduğu 12. ev tarafından 1. eve hareket eder şekilde görüyoruz. Özellikle Ankara açısından derece farkı iyice açıldığı için durum daha da bu şekilde görülüyor. Yeniay’ın burcu olan Koç burcu ise Balık burcuna göre 2. Ev alanında kalıyor. Burası benlik alanındaki bir evdir ve kişisel haritalarda her türlü kendi elimizdeki varlığımız, yeteneğimiz, becerilerimiz, kısmetlerimiz, desteklerimizdir. Dünya Astrolojisine göre koç burcu ile birleşik bir 2. ev sembolikte eldeki kuvvetleri, silahlı güçleri ve aynı zamanda ekonomi alanındaki sahip olunanları bu konudaki girişimleri ve hareketlenmeleri gösteriyor. Yükselen burcun orada yani Koç’un doğal evi olan 1. evi etkileyen kısımda Neptün olması ise kontrolsüz hareketlenmeleri, elde olmayan durumları, kaygan zemini, edilgen ve teslimiyet durumlarını ifade ediyor. Türkiye Astrolojik haritasında güney düğümün Balık burcunda olduğunu düşünürsek burada bizi etkileyebilecek ve içine çekilebileceğimiz durumlar söz konusu olabilir. Dünya astrolojisine göre bu sembolikler özellikle ekonomi ve askeri konularla ilgili olabilecek durumları anlatıyor. Etkileşim açısından baktığımızda bu Yeniay zamanlamasından bireysel anlamda en çok burçlarının 26. günü yakını (+- 1-2 derece) doğumlu bütün burçlar ve bunların içinde de özellikle Ateş elementi olan Koç, Aslan, Yay burçlarının etkileneceğini görüyoruz.

Merkür Retro Süreci

Tekrar edersek, Merkür Retro süreci 19-22 Mart arası istasyon öncesi gölge süreç, 22 Mart 03:19’dan 24 Mart 3:19′ a kadar istasyon / duraksama bu tarihten 14 Nisan 12:21’e kadar geri görünüm (retrograde) ve 16 Nisan 12:21’e kadar da istasyon/ duraksama ve ondan sonrada normal ileri görünüme (direct hareket) geçiş şeklinde olacak.” Yani 16 Nisan 12:21’de S halinin 4 49′ derecede sonlanmasından sonra saat 15:38’de Merkür derecesi 4 50′ ye geçiyor. Yani Merkür ileri dereceye geçiyor.

Bu geçişle birlikte şartlar, yeni girişimler yapmak ve bağlantılar kurmak için daha elverişli hale geliyor.

Uranüs’lü Yeniay

Yeniay zamanları Güneş ve Ay’ın döngülerinde aynı dereceye geldiği zamanlardır ve bu zaman başlangıç enerjisi ile ilgilidir. Yeni bir başlangıcın temelleri atılır ve bu da yine Koç burcu enerjisi ile ifade edilir. Yani Ay’ın Koç burcunu ifade eden Yeniay fazında ve yine Koç burcunda olduğu bir zamanlamadan bahsediyoruz. Yani burada bir duble etki söz konusu oluyor. 

Yeniay derecesinin ağır döngü hızı ile kolektif etkilerde söz sahibi olan transit Uranüs derecesi ile kavuşum halinde olduğunu söylemiştim. Sembolik olarak  Koç burcu, Mars etkisi ile bireysel anlamda savunma, atak, motivasyon, dürtü, ağırlığını koyma gibi etkileri ifade ederken dünya astrolojisinde de daha geniş bir ifade ile orduyu ve her türlü savunma ve saldırı kuvvetlerini, Uranüs ise bireysel anlamda bağımsızlığı, orijinalliği, uzak bağlantıları ifade ederken diğer taraftan isyanı, devrim hareketlerini, çılgınlıkları, marjinallikleri, sarsıntıları, yer değiştirme ve sıçramaları ifade edebilir. Uranüs aykırılıklar ve farklılıklar ile de ilgilidir. Satürn sistem ve kurallar bütünü ise Uranüs burada sistem üstü ya da dışı ona yenilik ve farklılık getiren etkilerdir. Marjinallik, bireysel farklılık olabildiği gibi bu daha evrensel anlamda yeni icatlar, keşifler de olabilir. Çünkü Uranüs semboliğinde farklı olanı arayış vardır. Bunları insanların haritalardaki başlangıç görünümü ve daha sonrasında da yaşamlarında yaptıklarından gözlemliyor,  karşılaştırıyor, deneyimliyoruz. Özellikle Urnaüs’ün Koç burcunda olması yeni şeyler keşfetmek ve girişimler bakımından daha da belirgindir.    

15 Temmuz Darbe Girişimi Örneği

Uranüs ile ilgili toplumsal olaylardan birine örnek vermek gerekirse 15 Temmuz darbesini verebiliriz. Gökyüzünde görünen sembolik dikkat çekiciydi ve olaylar gelişmeye başladığında bunun orduyu içine alan beklenmedik ve çılgınca dahi olabilecek bir konuya karşılık gelebileceği söz konusuydu. Bu olayın öncesinde 4 Temmuz’da Yengeç burcunda bir Yeniay gerçekleşmişti ve Oğlak burcundaki Plüton’u yakın bir derece ile karşısına alıyordu. Yeni bir olayın başlangıcı ve güç çekişmesiydi konu. Dünya Astrolojisine göre sembolik halk ve devlete bağlı güçler arasındaki bir durumu ifade ediyordu.  Tarih 15 Temmuz’a ilerlediğinde ise yine o zaman Koç burcunda seyreden Uranüs ve Yengeç burcunda yoluna devam eden Güneş’le dik açı dediğimiz 90 derece olan kare bir açılanma gerçekleştiriyordu. Dahası Koç burcundaki Uranüs’ün dispozitörü konumundaki Mars(Koç yöneticisi olarak Mars), Yengeç burcundaki Güneş’in dispozitörü konumundaki Ay(Yengeç yöneticisi olarak Ay) ile Akrep burcunda kavuşum halindelerdi. Çok açık bir sembolik. Halk=Ay ve Mars=Ordu bir araya geliyor ve Akrep Ay ile birlikte Akrep Mars semboliği halkı da içine alabilecek krizli, kanlı, ölüm temasını, aşırılıkları, ya hep ya hiç durumunu içine alan olaylara karşılık geliyordu. 

Bu sefer gökyüzü ne gösteriyor?

Şimdi ise bu yöneticiliklerde dikkat çeken şey Mars’ın sert 90 derece kare açı mesafesinde Oğlak burcunda ilerlemesi ve Oğlak burcundaki Plüton’a kavuşum açısına doğru gitmesi. Yani bu Yeniay’dan bir süre sonra olabilecek bir takım olayları gösterir ki bu sefer orduyu ve yönetimi içine alan bir hareketlilik söz konusu olabilecektir. Koç’un yöneticisi Mars Oğlak burcunda ilerliyor ve olay Oğlak burcunda tarafında cereyan edeceği için bu da Türkiye Astrolojik haritasında 7. Evi yani müttefikleri işaret eder. Normal olarak bir astrolojik haritada 1. Ev sizin kendi elinizle olan girişimlerinizi, eylemlerinizi, direksiyon kontrolünüzü ifade ederken, 7. Ev bir başkasının sizin kaderinizi etkilemesini gösterir. Türkiye Astrolojik haritasında da Mars’ın, Satürn’ün, Plüton’un Oğlak’ta ve 7. Evde olması yani 3 sert tane malefik dediğimiz sert mizaçlı ve ağırlık koymakta söz sahibi gezegen bizim ana müttefiklerimiz kim ise onların etkisini gösterir. Onların yapacağı seçimlerle bir şeylerin içine çekilme durumu olabilir. Bu durum da hesaba göre ayın 24’ü gibi Oğlak burcunda Mars ve Plüton’un kavuşum açısına geldiği zaman daha net ortaya çıkacaktır. Bunlar kozmik döngüsel sistem içinde gözüken semboller. 

Diğer Olasılıklar ve Sembolikler

Diğer olasılıklar yok mu? Elbet ki var. Astroloji semboliği hiçbir zaman tek başına bir şeyi ifade etmez. Aynı etki yine gezegen semboliğindeki farklı anlamları ortaya çıkartabilir. Örneğin Uranüs her türlü teknolojiyi, icadı, bilimi, toplumsal hareketi içine alır. Burada Astroloğun işi Astroloji sistemindeki sembol dile bakmaktır. Gökyüzü döngüsü dönerken her an bir olay da olacak değildir tabi ki fakat bir olay olduğunda bunun o an ki sembolikle bağları vardır. Çünkü burada bir sebep sonuç ilişkisi vardır. Bir takım gelişmeler kendini göstermese de mutlaka perde arkasından o gezegenlerin anlattığı şeyler işleyebilir. Olayların başlangıçları ve sonuçları arasında bağlar vardır. Bunları anlamak için hem gökyüzü döngülerini hem de olan olayları iyi takip etmek gerekiyor. Danışmanlıklarda da doğum haritasının gösterdiği kişinin yaratılışı ile ilgili eylemlerin, hangi olay yaratımı, karşılaşmalar ve tekrarlar ile ilgili olduğunu, hangi sonuçların ortaya çıkabileceğini ve hangi zaman diliminde hangi anlamların, durumların, olayların ortaya çıkabildiğini çözümlerim.  

Koç birey olanı, ben olanı ifade eder. Yaşama ve hayatta kalma dürtüsüdür. Sembolik olarak Tanrısal olan bilgiyi insanlara getiren Prometheus’un başlangıç ateşidir. Kafayı temsil eder. Direkt ve dobra bir etkidir. Uranüs de devrimle, yüksek zihinle, sıçrayışla, icatlarla, farklı bağlantıları yakalamakla, dehayla, bilimle fakat bazen de çılgınlık, marjinallik, isyan, beklenmedik ve sarsıcı olan(depremler de bu sarsıntı konusuna girer), sürpriz olan, şoke edici olan ile de ilgilidir. Uranüs her türlü elektrik, elektronik sistemleri ve birikmiş zihinsel ve vücut enerjisini/elektriğini de ifade eder. Anksiyetedeki vücut elektriği bozuklukları ve bedendeki elektriksel sarsıntılar da bununla ilişkilidir. Bazen bir söz bile birinin cereyana tutulmasına, ani elektrik yüklenmesine neden olabilir. Size birinin beklenmedik şekilde davranması sizle ilgili olmayan şekilde sizi yansıtması mesela sizde isyana, cereyanlanmaya ve isyana neden olabilir. Uranüs tetiklendiğinde bir işten, bir ilişkiden, bir şehirden, bir ülkeden bile ayrılabilir tüm hayatınızı değiştirebilirsiniz. Psikolojideki 40 yaş yani orta yaş krizi zamanı Uranüs’ün astrolojik haritanızda tam doğum anındaki pozisyonunun karşısına geldiği 42 yaş zamanın hemen öncesindeki bu dereceyi tetikleme zamanlarıdır. Bu yaşta yapılmadık şeylerin yapılmaya çalışılması söz konusudur. Kişi motora binmiyorsa motora biner, yapmadığı her şeyi yapmaya çalışabilir. Sistem ve tek tip olan hayatından daha kendine özgü ve marjinal olana geçebilir. Dövme yaptırmadıysa dövme yapabilir, hiç geziye çıkmadıysa bir anda gezmeye karar verebilir. Haritalarında Uranüs etkisinde olan kişilerin ise hayatlarında sürekli bunlar olabilir ve sürekli bir yer değiştirme, sıçrama gibi olaylar olacaktır. Bu istikrarsızlık halini de alabilir. Uranüs ayrıca bireysellik dışında kolektif bilinci de gösterir. Yani farklı olana açık olmak, farklı olan ile etkileşimde olmak özellikle bilinçte ilerlemelere neden olur. Yani bu Uranüs semboliğinin en önemli anlamı bilinçte sıçrama ve aydınlanmadır.  Dolayısıyla 15 Mayıs’ta gerçekleşecek Uranüs Boğa geçişinden önce bu Yeniay ile de başlayan süreçte hayatınızda bir takım değişiklikler yapmak açısından önemli bir zaman diliminin başladığını söyleyebilirim. 

Birkaç Uranüs haritası örneği vermek gerekirse Aktör ve Formula yarışçısı Steve Mqueen, Rasyonalizm’in kurucusu düşünür Rene Descartes ve Küba Devrimci Lideri Dr. Ernesto Che Guevera verilebilir.

Steve Mqueen astrolojik haritasında Uranüs ve Güneş Koç burcundadır. Onu Dustin Hoffman ile birlikte rol aldığı Kelebek filminden hatırlayabilirsiniz. Mahkum oldukları adadan kaçmak ve özgürlüğe kavuşmak için yaptığı değişik icatlarla srüekli denemelerde bulunan ve bundan vazgeçmeyen bir kişiyi canlandırıyordu. Yani astrolojinin bir özelliği ki aktörlerin rol aldıkları filmlerdeki semboliğinde kendilerine uyması ve dahası en çok uyan sembolikte rol aldıklarında en iyi performanslarının ortaya çıkmasıdır. Evrende bir çekim var ve kişiler de ait oldukları rol ne ise sinema dünyasında da buna çekiliyorlar. Bir bilinç mekanizması mesela burada bu rol için aktör seçen bilirkişiler oluyor, o kişiyi o role getirmeyi uygun görüyorlar. Böylece fiyasko olan filmlerde de bir yanılgı ve yanlış seçim olduğunu anlamak zor olmayacaktır. Yani evet doğal bir şekilde çekim gücü ve doğru kişilerin değerlendirmesiyle doğru seçimler vardır yani astroloji mekanizması hayatın içinde doğal olarak işlemektedir ve iyi sonuç getirmektedir ama bu her zaman böyle olamamaktadır.  Dolayısıyla astrolojinin bu noktada sinemaya katkısı daha da bilinçli olmasına neden olabilir. Rolün kişisini tanımak ve bir film için en iyi zamanlamanın ne olduğunu bilebilmek gibi. Örneğin hatırlıyorum da bir Akrep Dolunay’ı yazımda Türkiye’de sinema, tv dünyası ile ilgili ve ölümü içine alan bir konunun ön plana çıkacağını söylemiştim ve o dönem içinde arka sokaklar dizisinde rol alan ve polisi canlandıran Hüsnü Çoban rolündeki Özgür Ozan’ın dizideki vurulduğu bölüm çok dikkat çekmiş ve insanlar öldü diye o kadar etkilenmişti ki gerçek hayatta cenaze namazı bile düzenleyip toplu şekilde kılmayı istemişlerdi. 

Bu doğal mekanizma konusuna bir örnek daha vermek gerekirse, Star Wars (Yıldız Savaşları) sinema serisini bir çok kişi bilir. Yıldız Savaşlarının yapım tarihine göre çıkartılmış haritasında Aslan burcundaki Satürn ve Akrep burcundaki Uranüs’ü birbirine kare / çatışmalı açıda görürsünüz. Dahası haritanın yükseleni de Aslan’dır ve Akrep’teki Uranüs ile kare açıda durmaktadır. Yani bir tarafta otorite konumundaki mevcut düzenin sahibi olan imparatorluk güçleri bir taraftada asi güçleri semboliği arasındaki çatışma burada da görülebilir. Daha ilginç bir örnek, filmde ikiz kardeş rolündeki Mark Hamill (Luke Skywalker) ve Carrie Fisher’ın (Prenses Leia Organa) astrolojik haritasında ikisinin de Güneş’i Terazi ve Yükselenlerinin de Oğlak olduğunu biliyormuydunuz? Şimdi evet garip ama bu iki kişiyi kim, hangi akıl, hangi bilir kişi ikiz kardeş rolünde bir araya getiriyor ki ikisinin de astrolojik haritasında en önemli iki nokta aynı burçta? Doğal çekim? aynen öyle. Filmde güce dengeyi getirmek kavramı var ve yine filmin astrolojik haritasına göre bir gösterge olan bu haritadan önceki son güneş tutulması da Terazi burcunda olmuş. Filmde güce dengeyi getirecek kişi de bu iki kardeş ve ikisi de Terazi burcu. yeni bir düzen için çalışıyorlar? Yükselenleri Oğlak. Sorumluluk alan kişilikler. Yani astrolojik haritadaki sembollerin uyumu da filme o kadar oturuyor ki film onları çekmiş çağırmış gibi. Sonra Luke Skywalker neden savaşacağına Yine bir terazi burcu olan pasif direnişin sembolü Hindistanlı lider Gandhi gibi pasif bir eylemde bulunarak karanlık gücün Lordu Vader’a karşı teslimiyeti seçiyor ve onu seçim yapmak durumunda bırakıyor filmde? Yani baştan mı biliyorsunuz ki Terazi burcunu filme getiriyorsunuz değil mi? Sembolik neden uyuyor yani? Daha da öteye gidelim neden Rogue One filminde güce dengeyi getirmek için kendini feda eden Jyn Erso rolündeki Felicity Jones da bir Terazi burcu? E peki tekrar çekilen son yıldız savaşları serisinde ise aktrist daisy Ridley var. Rey rolünde bir savaşçı jediyi canlandırıyor. Aktif savaşıyor, çok yürekli, direkt, sabırsız ve de dolaysız ilerliyor. Ne burcu? Koç burcu. Tesadüf mü? hayır. Birileri senaryoyu biliyor onlara bir oyuncu lazım o kişiyi doğal olarak gözlemliyorlar ve diyorlar ki işte aradığımız rolün insanı bu diyorlar. Sadece bu mu? Haritasına bakılınca daha fazla detay görülüyor. Güneş Koç – Uranüs Oğlak ve arasında bir kare / sert açılanma var. Yani isyan birliklerinin yeni umudu.Uranüs isyan ve devrim demek. Yani anlayacağınız sistem de doğal şekilde bu çekim kanunlarına göre işliyor diyebiliriz. ister sinema filmine yansısın ister de gerçek karakterler olsun kozmik döngüsel bir matematik düzen ve sistem var ve bu doğal halinde de doğru yeri bulabiliyor.

Yanlış işler? evet bu sistemde bi de deneme yanılma yöntemi var. Böylece öğreniyorsunuz. Astroloğun katkısı? size deneme yanılma yapıp hataya düşmeden olacakları anlatıp idrak ettirip fark yaratmak. Yanlış seçimlerden oluşacak ve kendi astrolojik haritanızın düzenini, genel sistemin düzenini ve zamanlamalarını bilmemenizden kaynaklı hatalı seçim, zaman ve sağlık kaybını engellemek üzere bilgi vermek ve kendinizi en iyi şekilde gerçekleştirmenizi sağlamak. Hayat bir olasılıklar evreni ve bu bakımdan fark getirecek bilinç de takdir edersiniz ki her şeyden daha kıymetli. herkesin seçiminde ama özellikle de gençlerin seçiminde. Tabi şunu da söylemek isterim, etrafınızdaki insanlar da size o kadar etkide bulunuyorlar ki bunu aslında farketmeyebiliyorsunuz. Zaman içinde çevre etkisi sizi biçimlendiriyor ve öz olarak çevre etkiniz dışında aslında varlık olarak nesiniz? olasılığınızda aslında başka türlü nerelerde olabilirsiniz bunları bilemiyorsunuz ve mevcut realiteye kaptırıp gidebiliyorsunuz. Aslında yanlış aynalanmış olabilirsiniz ve olmanız gereken daha iyi bir noktadan sapmış olabilirsiniz. Fakat bunu farketmeyebilirsiniz.  İşte astrolojik danışmanlık bu noktada sizi kalıplaşmış olandan daha özgür ruhsal bir alana ve tekrar kendinizi görüp düzenlemenize davet ediyor. Rene Descartes’a geçelim.

Rene Descartes, rasyonalizm (akılcılık) kurucusu düşünürdür ve astrolojik haritasında yine Güneş ve Uranüs’ü Koç olan bir kişiliktir. 17. Yüzyılda dürüst ve cesur bir şekilde tüm eğitim hayatında gördüklerini sorgulamış ve bilim ve felsefe için önemli olan şüpheci bakış açısının gelişimine önemli katkıda bulunmuştur. Böylece sistemin değişmesine ve aydınlanma döneminin başlamasına öncülük eden bir düşünür olmuştur.

Bir Askeri Lider, Sanayi Bakanı ve Doktor olan devrimci lider Ernesto Che Guevera ise Yükselen burcu Koç ve Uranüs’ü de yükselen tam kavuşum yapacak şekilde koç burcunda olan bir kişiliktir. “Devrimci doğdum devrimci öleceğim” şeklindeki sözü de tam bu yükselen burcunun semboliğine uyar. Uranüs başkaldırı ve isyanı ifade eder. Yani sistem dışı ya da üstüdür demiştik ya, sisteme, düzene ve otoriteye uymayan yönleri vardır. Sistem ve düzen bireysel özgürlüğü desteklemediğinde ya da ilerlemeyi durdurduğunda Uranüs fonksiyonunun devreye girdiğini görüyoruz. Aslına bakılırsa bu sanki büyük bir organizma içindeki bir mekanizma gibi çalışıyor. İşte insanların astroloji semboliğinden yola çıkarak anlaması gereken şeylerden biri de bu. Yani mesela burada da şu anlaşılıyor ki otoriteyi, sistemi, düzeni, kuralları ifade eden Satürn’ün temsil ettiği mekanizma aslında tam olarak bu sistemi ifade etmiyor. Aslında sistemin tamamı diğer gezegenlerin de ifade ettiği şeyler ile meydana geliyor. Sistemin tamamı Güneş Sisteminin tamamındaki gezegenler ile ifade olunanlar yani. Dolayısıyla burada belki sistemin çoğunluğuna aykırı gelen, farklı olan fakat sistemin devamı için hayati önemi olan kişiliklerin de önemliliği ortaya çıkmakta. 

Bütün örneklerden anlaşıldığı üzere Uranüs ve Koç birey olma, “ben” olma, özgürlüğe önem verme, mevcut sistemin sınırlandırmalarını aşmaya ve onu geliştirmeye ve değiştirmeye çalışan etkileri ifade ediyor. Bilimin, mucitliğin, teknolojinin, dehanın, birey olmanın, bağımsızlığın da Uranüs ile ilişkilendirilmesi bu örneklerden de açıkça görülüyor. 

Yeniay, Neptün ve Plüton Semboliği

Yeniay yükselen derecesinin orada Neptün olduğundan bahsetmiştim. Neptün perde arkası, gizli, gizemli, belirsiz, kontrolsüz, elde olmayan şeyler, skandallar, hayaller, fanteziler, rüyalar, idealler, gizli düşmanlıklar, zehirlenmeler, uyuşturucular, alkol, sıvılar ve gazlar ile ilgili konular, uyku ve uyuşma halleri, meditasyon, sevgiye açıklık ve kabullenicilik ile ilgili bir gezegendir. Özellikle bu Yeniay zamanlamasının bir takım perde arkası gizli kalmış ya da gizli gizli gelişip bir noktaya varmış konuları da ortaya çıkartabileceğini belirteyim. 

Plüton ise Yeniay’a dik açı konumunda duruyor. Neptün ne kadar çözülme ise Plüton o kadar kontroldür, odaklanmadır. Bu noktada odaklanma ve güç toplamak da mümkün.. Tabi Neptün yüksleen derecesine etki ediyor fakat burada Plüton’un Yeniay derecesi ile bir bağlantısı var Uranüs ile birlikte. Kişisel iradeniz, gücünüz, tutkularınız öne çıkabilir fakat burada girişimlerinizde bakış açısını da kaybetmemeye çalışmalısınız. Plüton dönüştürücü ve güç gerektiren durumları da ifade edecektir. Burada özellikle bu Oğlak plüton alanının sizi nasıl etkilediğini anlamak için Oğlak konumu için yazdığım yazıma da verdiğim linkten tekrar göz atabilirsiniz. Burada burcunuza göre olan konumun etkilerini de göreceksiniz. http://www.astrologburakustun.com/mars-ve-saturnun-oglakta-kavusumu-saglam-olani-insa-etmek/

İlişkiler

Koç burcundaki bir Yeniay ilişkiler bakımından çok önemlidir. Başlangıç ateşidir demiştir. Eril ve dişi figür olan Güneş ve Ay yeniaylarda bir araya gelir ve koç’un burada etkisi dürtüsel bakımdan da harekete geçirmektir. Burada yeni ilişki başlangıçları için çok şiddetli bir itici güç oluşacaktır ve bu dönem oluşacak ilişkilerde Uranüs ile de birlikte oldukça yaşam enerjisi, sürpriz, heyecan ve elektrik var.

Venüs’ün Boğa’da ve Mars’ın da Oğlak’ta yolculuğuna devam etmesiyle de daha önceki süreçte belirttiğim gibi oluşacak ilişkilerin sağlam, kısmetli, ayağını yere sağlam basar ve ciddi şekilde olduğu görülüyor. Yani burada hem heyecan, yeni olan, sürpriz olan, hareketli olan da var, daha nesnel şekilde kayda değer ve sağlam olan da var. Bu ticari olarak da olumlu bir atılım dönemi ve ortaklık olabilir.  

Türkiye Astrolojik Haritası

Yeniay Türkiye Astrolojik haritasının 10. Evine karşılık gelmekte ve burada özellikle politik sahada ve iş dünyasındaki figürlerde bir elektriklenme, bir çıkış, bir rekabet, bir mücadele ve beklenmedik durumlar dahi oluşabilir. Ordu ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Normalde Türkiye haritasında Terazi burcunda olan Marsın esas yönetici olduğu burç koçtur. Ülkemizi yapısında daha çok terazi burcundan kaynaklı politik bir anlayışla ilerleyen mars ifadesi burada tam tersi konumundan tetikleniyor diyebilirim. Bu da bu konularda alışılagelmiş politik hareketlerden farklı olayların gelişebileceğini gösteriyor. Burada daha eyleme dönük, orduyu ya da politik liderlerin çekişmesini ön plana çıkaracak konuların gündeme gelmesi söz konusu. Yazının içinde Türkiye’nin müttefikleri ile ilgili konuya geniş değinmiştim. Yani Müttefiklerin etkisi ile bir takım durumların içine daha çok çekilmemiz mümkün görünüyor. 

Kendi açımızdan değerlendirdiğimizde ise Transit Kuzey düğüm Aslan burcunda olduğu için Türkiye astrolojik haritasının 2. Evine geliyor ve şu dönem üzerinde çalışılması ve gelişme kaydedilmesi gereken konunun kendi ekonomimiz, üretimimiz olduğu da görülüyor. Çünkü Koç burcundaki yerleşimler de Aslan’a uyumlu açılanma yapan türden ve zamanlama olarak bu konu ile ilgili hamleler için doğru bir zaman olduğunu gösteriyor.  Ayrıca Oğlak ve Aslan birbirilerini görmeyen burçlardır. Oğlak burcu ile ifade edilen bahsettiğimiz müttefikler alanında olabilecek durumlar, Aslan burcu ile ifade edilen ve ekonomimizle ilgili yapmamız gereken şeylere uyumsuz görünüyor. Yazımı Koç burcundaki Yeniay’ın burcunuza etkileri ile sonlandırıyorum görüşmek üzere. 

Danışmanlık, iletişim ve sorularınız için astrologburakustun@gmail.com’a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz. 

ISAR CAP Danışman Astrolog

           Burak Üstün

Koç burcundaki Yeniay burcunuzu hangi alanda etkileyecek? (Güneş (öz burcunuz) ve yükselen burcunuz olarak okuyabilirsiniz):

Koç:  Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Boğa: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

İkizler:  Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Yengeç:  Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Aslan: Yurtdışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler. 

Başak:  Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, detektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Terazi:  Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Akrep:  Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

Yay:  Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Oğlak: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Kova: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Balık:  Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir