16 Ekim 2020 Terazi Yeniayı ve Burcunuz: İlişkilerde ve İşlerde Karma’nın Son Tangosu

16 Ekim 2020 Cuma günü, saat 22:31’de Terazi burcunun 23. derecesinin sonunda bir yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında Yengeç burcunun 8. derecesi yükseliyor. ( =İstanbul, Ankara için 11. derece) Bu harita yine karmik konuları anlatıyor ve ilişkiler bakımından önem arz ediyor. Güneş –Ay Kavuşum Terazi (Yeniay konumu), Koç’taki Retro Mars konumu ile karşıt bakış içinde ve bu ikisi de ileri harekete geçen Jüpiter, Satürn ve Plüton Oğlak konumlarına kare açı konumunda yer alıyor ve bir T-Kare açı kalıbını oluşturuyor. Apex dediğimiz enerjinin çıkış noktası Oğlak stelyumuna (Gezegen toplanmasına) geliyor ve en yakın olarak da Plüton Oğlak konumuna. Burada bir güç mücadelesi ve yoğun enerji açığa çıkabilmesi söz konusu. Haritasında öncü burçların Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak 23. derecesinde gezegenleri olanlar ve burç tarihlerinin 23. günü civarında doğanlar bu etkilerden en fazla etkilenecekler.    

 

Merkür Akrep konumu da retro harekette ve yine retro konumda karşısında bulunan Uranüs Boğa konumu ile açılanıyor. Bu da çok ciddi bir çekişmeyi ifade ediyor yine. İlişkiler, iş bağlantıları, ilişkilerdeki değer konuları ve genel olarak ekonomik konularda da geçmiş ile bağlantılı hareketler olabilecek bir zamanlama. Geçmişe ait görüşmeler yapabilirsiniz ve bir anda olayların seyri de değişebilir çünkü Uranüs sürprizleri, yer değiştirmeleri ifade eden bir gezegendir. Beklenmeyen sürpriz şeyler söz konusu olabilecektir. 

 

Bir süre evvel Retro hareketten dönen Jüpiter, Satürn ve Plüton Oğlak konumları iş, güç düzeni bakımından önemli bir zaman dilimini gösteriyor ve bir şeylerin düzenlenip ilerlemesini ifade ediyor. Tabi diğer retro etkiler düşünüldüğünde tam olarak ileri seyrin oturduğunu söyleyemeyiz. Özellikle ilişkiler bakımından çözümlenmesi gereken şeyler var. 

 

Ekonomik yatırımlarınız, teknoloji ile ilgili alımlarınız ve kısmetlerinizle bağlantılı konularda dikkatli ve iyi hesap ederek hareket etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda kendi beden elektriğinize, iletişimlerinize, tartışmalara da dikkat etmeniz gerekiyor. Uranüs isyanları, değişimleri ifade eder ve bir anda ortaya çıkan olmadık sözleri de gösterir. Geçmişe dönük konular, ortaklıklar hususunda dikkatli ve dengeleyici olmanız ve buna hazırlıklı olarak bazı dengeler konusunda uyanık olmanız gerekiyor. Ayrıca retronun bir olumsuzetkisi olarak işlerde geri kalmamak bakımından gereksiz bağlantı ve ilişkilerle uğraşmak yerine kendinize odaklanmanız da oldukça önem arz ediyor zira ne dedik Jüpiter, Satürn ve Plüton ileri harekete geçti Oğlak burcunda dedik ve dahası Venüs Başak konumu ile birlikte toprak üçlüsü gökyüzünde aktif.  

 

İlişkiler ve Kısmetler 

 

Terazi’deki Güneş ve Ay kavuşumu yani Yeniay derecesi ile Retro Mars’ın karşıt açısı, Akrep’teki retro Merkür ile Retrodaki Uranüs Boğa konumunun karşıt açısı ilişkiler açısından karmik durumları ve son noktadaki her türlü tartmaları ifade ediyor. İlişkilerdeki dengeler, ortak kimlik durumu, değer konusu, yetenekler, beceriler, sahip olunanlar yani ilişkilerle ilgili her şey tartılmakta karşılaştırılmakta. Yeniay tarihi civarında sözleşmelere, anlaşmalara ve bir takım hesapsız maddi atılımlara dikkat etmek gerekiyor. 

 

Mevcut ilişkileri olanlar için de ilişkisi olmayanlar için de ilişkiler konusu açısından son derece dikkat çeken bir zamanlama. Geriye dönüşler, bir takım ilişkilerle ilgili tekrar değerlendirmeler olabilecektir.  

 

Ortak İş konuları da birçok açıdan aynı şekilde değerlendirme altında olacak. Bir şeyler aynı gitmiyor, değişim rüzgarları geliyor. Aslında bu durum Jüpiter ve Satürn’ün Oğlak’taki ilerleyişi son derecelere doğru ilerlerken hissediliyor. Satürn 17 Aralık ve Jüpiter de 19 Aralıkta Kova burcuna geçecek ve yeni bir dönemi açacak. Tabi bu dönem Kova yöneticisi Uranüs de Boğa’da olduğu için kare açı konumunu gösteriyor yani kendi yöneticisinin kare konumunda duruyor ki bu açıdan çok önemli. Yine her türlü değeri, kazancı ve kısmeti de içine alacak şekilde bir takım değişimler gündemde olacaktır.  Özellikle yer değişimleri, ekonomik anlamda değişiklikler, yeni bağlantılar ve yeni ilişkiler konusu açılacaktır.

 

Venüs bu dönem Başak burcunda ilerliyor. Pratik faydaya yönelik, işlevsel hareket eden bir Venüs var. Titiz ve seçici aynı zamanda. Bu dönem estetik ile ilgili konular, pratik faydalı olan şeylerin alınması, estetik bakım ile ilgili konular, iş düzeni ve disiplini, maddi konular ve arınma konusu ön planda olacaktır. 

 

Mars’ın Koç burcundaki konumu, Başaktaki Venüs ile uyumlu konumda değil ve bu sefer Satürn ve Plüton gibi iki sert gezegen ile kare açılanması var. Bu durum defalarca bu içinde bulunduğumuz süreç içerisinde rastladığımız bir görünüm. İlişkiler bakımından zorlayıcı olabilecek durumlar, iş güç konusunda halen geriye dönük toparlanma ve düzenlenme gereksinimleri olabilir. Çünkü Satürn inşaatı ve yapıyı ifade eder. Bozuk yapılar yenilenmeli yerine yeniye bırakmalıdır. Plüton etkisinde de benzer şekilde dönüşüm söz konusudur. Burada kişilerin kendi üzerinde çalışması ve disipline olması önem arz ediyor.  

 

Venüs Başak konumu ile birlikte toprak üçlüsü tamamlanıyor. Uranüs Boğa ve Jüpiter, Satürn, Plüton Oğlak konumları ile ekonomik konular, maddi girişimler için doğal bir denge zamanlaması da var. İlişkiler bakımından gerçekçilik ve tutarlı hareket ön plana çıkıyor. Bu dönemki ilişkiler bundan etkilenecektir.   

 

Türkiye Astroloji Haritası 

 

Türkiye Astroloji Haritasında Terazi Yeniayı 4. Eve karşılık gelmekte. Karşısında Mars Koç retro var ve 10. Ev olarak burası iktidar partisini ve Türkiye’nin uluslararası camia önündeki durumunu ifade ediyor. 10. Ev yöneticisi Mars, Türkiye Haritasında Satürn ve Merkür ile birlikte Terazi burcundadır. İktidar ve Muhalefet arası bir takım durumlar ve geçmişle ilgili konular gündeme gelebilecektir. 

 

Türkiye’nin ortaklar müttefikler alanı 7. Ev’de ileri harekete geçen Jüpiter, Satürn ve Plüton Oğlak var ve T-Kare açı kalıbının apexi de burası olmuş oluyor. Burada Müttefik devletler ile ilgili konunun önemi tekrar ortaya çıkıyor. Kardeş ülke Azarbaycan ile ilgili gelişmeler bu süreçte daha fazla önem arz edecektir…  

 

Türkiye’nin Güneş’i, Venüs’ü ve Jüpiter’i Akrep’te 5. Evdedir. Burada transit Merkür Akrep burcunda geriliyor olacak ve karşısındaki yine geri hareket eden Uranüs Boğa konumu ile karşıt açı ilişkisi kuracak. Burada 5. Ev yönetimi ifade ediyor. Ekonomik gelişmeler, spor, tiyatro, sinema, sahne, gösteri, grup çalışmaları, bir takım cemiyet, dernek, organizasyon ve gruplarla ilgili konular, şans oyunları, borsalar ve genel anlamda da ekonomik konular ön plana çıkacak. Bu dönem içerisinde bu konularda ani değişim ve hareketlenmeler olabilir ve bir takım konular daha belirgin şekilde ortaya çıkabilir. Özellikle finans piyasaları ve para ile ilgili olarak bu durum muhtemel görünüyor. 

 

Gezegen Hareketleri

 

Plüton

 

Oğlak burcunda ilerleyen Plüton 25 Nisan 2020’de geri harekete başladı. Tutkular, derin benlik, odaklanma, konsantre olunan konular, dönüşüm ve değişimler ile ilgili geçmişe dönük bakış açısı ve düzenlemeler önem kazanacak.

 

25 Nisan’da 24 derece Oğlak burcunda geri hareket

 

4 Ekim’de 22 derecede Oğlak burcunda direkt hareket

 

Neptün

 

Balık burcunda ilerleyen Neptün 23 Haziran 2020’de geri harekete başladı. İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar, yanılgılar ve aldatıcı durumlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.

23 Haziran’da 20 derece Balık burcunda geri hareket

29 Kasım’da 18 derecede Balık burcunda direkt hareket

 

Uranüs

 

Boğa burcundaki Uranüs, 12 Ağustos 2019 ile 11 Ocak 2020 arasında 2 derece Boğa’ya kadar geri hareketteydi. 11 Ocak’ta ileri harekete geçti ve bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova için daha çok söz konusu. Özellikle haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak.

Uranüs 15 Ağustos’ta Boğa burcunda tekrar geri hareket edecek.

2020’yi 6 derecede Boğa’da geri hareketle bitirecek.

 

Satürn

 

Satürn 22 Mart itibarı ile Kova burcuna geçti ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri harekete geçti.

Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

 

11 Mayıs’ta 1 derece Kova’da geri hareket

 

2 Temmuz Oğlak burcunda geri harekete devam

 

bu süreçte Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak’lar bakımından sınırlar, çalışma hayatı, ekonomi düzenleme, iş, sorumluluk, geçmişle bağlantılı tekrar yapılanmalar söz konusu olacak.

 

29 Eylül’de 25 derece Oğlak’ta direkt hareket

 

Jüpiter

Jüpiter 2 Aralık 2019 itibarı ile Oğlak burcuna geçti. Toprak grupları için önemli bir döngü içine girilmiş oldu. Oğlak burçları için 12 yıllık döngü zamanı geldi ve açılım yapabilecekleri bir zamanın içindeler.

Sorumluluk, düzen, iş, profesyonellik ile ilgili temalar daha çok ön plana çıkarken, önceki süreçlerde yapılan bir takım çalışmaların sonuçları da kendini göstermeye başlayacaktır.

14 Mayıs’ta 27 derece Oğlak’ta geri hareket

13 Eylül’de 17 derece Oğlak’ta direkt hareket

 

Mars

28 Haziran 2020 – 7 Ocak 2021 arasında uzunca bir süre Mars Koç burcunda kalacak. Bu süreç içerisinde de 9 Eylül 2020 – 14 Kasım 2020 arası Retro süreci gerçekleşecek.

Mars Koç burcunda yönetici konumundadır ve oldukça güçlü bir zamanında olacak. Bu zaman diliminde liderlik, girişimler, savaşım, mücadele, bazı tartışmalar ve kaoslar, hareketlilik, dışa dönüklük, girişimlerde artış, hareketlilik, yenilikler, yeni başlangıçlar söz konusu olacak.  

 

Venüs

Venüs 2 Ekim – 28 Ekim arasında Başak burcunda olacak

İlişkilerde seçicilik, mantık, ayıklama, sosyal açıdan titizlik, giyim, bakım, estetik konuları ile ilgilenme, diyet, iş alanı düzenleme, çalışma arkadaşları ile ilişkiler, pratik ve faydalı olan şeylerle ilgilenme, iş hayatı ile ilgili alışverişler açısından etkili bir zaman dilimi olacaktır ve Toprak elementi burçlar olan Boğa, Başak ve Oğlak’lar bu dönem daha ön planda olacaklar.

 

Merkür

Merkür 5 Eylül – 27 Eylül arasında Terazi burcunda olacak. 

Terazi burcundaki Merkür politik, dengeleyici, uzlaştırıcı, ahenkli olabilir. Kararsızlıklara ve eyleme geçmeme konusuna dikkat etmek gerekecektir. Daha tok davranışları ifade eder. Koç’taki Mars ile karşı karşıya gelecekler. 

Merkür 27 Eylül – 14 Ekim arasında Akrep burcunda ilerleyecek ve ardından geri hareketi başlayacak.

Merkür Akrep’teyken tutkular, cinsellik, manipülasyon, derinlik, krediler, maddi konular, başkalarından gelen gelirler, ortak değer ve paylaşımlar ile ilgili konular, araştırma ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Dil sivriliğine ve iğnelemelere de dikkat etmek gerekiyor.

28 Ekimde tekrar Terazi burcuna dönecek ve burada gerilemeye başlayacak Merkür, direkt hareketine 3 Kasım’da Terazi burcundayken dönecek ve 10 Kasım’da tekrar Akrep burcuna geçecek.

Merkür 10 Kasım – 1 Aralık arası tekrar Akrep burcunda olacak

Ay Düğümleri

5 Mayıs’ta Ay Düğümleri burç değiştirdi. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçti. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.

Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay Balık için önemli zamanlama. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde gerçekleşebilecektir.  

Danışmanlık, eğitim ve iletişim için astrologburakustun@gmail.com ‘a mail atabilir, 05357748816 no’lu telefondan arayabilir ve www.astrologburakustun.com adresinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

 

Video anlatımlarımı izlemek için Youtube kanalıma abone olabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCClGETMIseo-aESpoWWDPcg

ISAR CAP Danışman Astrolog

Burak Üstün

Terazi burcundaki Yeniay burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

 

Koç: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

 

Boğa: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

İkizler: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Yengeç: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Aslan: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Başak: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.

Terazi: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Akrep: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Yay: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Oğlak: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Kova: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

 

Balık: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, dedektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir